Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật. Mở rộng vốn từ: Ngày, tháng, năm

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:48

Giáo án Tiếng Việt LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ CHỈ SỰ VẬT MỞ RỘNG VỐN TỪ: NGÀY, THÁNG, NĂM A-Mục đích yêu cầu: -Mở rộng vốn từ vật -Biết đặt trả lời câu hỏi thời gian -Biết ngắt đoạn văn thành câu tròn ý B-Đồ dùng dạy học: BT C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1: Kiểm tra cũ Gọi HS đặt câu Ai (cái gì, gì) gì? HS đặt Nhận xét II-Hoạt động 2: 1-Giới thiệu bài: Để củng cố vốn từ vật, vốntừ ngày, tháng, năm hơmnay dạy em LTVC: Từ vật, mở rộng vốn từ: ngày, tháng, năm- Ghi 2-Hướng dẫn làm tập: -BT 1/14: Gọi HS điền từ thích hợp vào bảng Nhận xét +Chỉ người: HS, cô giáo, đội, cô, chú,… +Chỉ đồ vật: Thước, bàn, ghế, bảng,… +Chỉ vật: Chim, mèo, heo, thỏ,… +Chỉ cối: Sứ, anh đào, cam, quýt,… -BT 2/15: Hướng dẫn HS đặt câu hỏi ngày, tháng,… Mỗi nhóm cột Đại diện trả lời Gọi HS đọc câu mẫu HS Cho HS làm BT vào Làm VD: Hôm ngày bao nhiêu? HS tự làm Tháng tháng mấy? -BT 3/15: Hướng dẫn HS ngắt thành câu viết lại Nhớ viết hoa chữ đầu câu cuối câucó dấu chấm Tự làm Đọc III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò -Tìm từ cối -Về nhà xem lại - Chuẩn bị sau - Nhận xét HS tìm ...Gọi HS đọc câu mẫu HS Cho HS làm BT vào Làm VD: Hôm ngày bao nhiêu? HS tự làm Tháng tháng mấy? -BT 3/15: Hướng dẫn HS ngắt thành câu viết lại Nhớ viết hoa chữ đầu câu cuối câucó dấu chấm... lại Nhớ viết hoa chữ đầu câu cuối câucó dấu chấm Tự làm Đọc III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò -Tìm từ cối -Về nhà xem lại - Chuẩn bị sau - Nhận xét HS tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật. Mở rộng vốn từ: Ngày, tháng, năm, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật. Mở rộng vốn từ: Ngày, tháng, năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay