Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật. Mở rộng vốn từ: Ngày, tháng, năm

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:48

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: LUYỆN TỪ Tiết: TỪ CHỈ SỰ VẬT I Mục tiêu Kiến thức: - Mở rộng hiểu biết danh từ (tìm danh từ người, đồ vật, lồi vật, cối.) - Nắm từ đơn vị thời gian, tuần ngày tuần (thứ) Kỹ năng: - Tập đặt câu trả lời câu hỏi thời gian (ngày, tuần, tháng, năm) - Tìm danh từ, từ thời gian Thái độ: u thích mơn học II Chuẩn bị - GV: Bảng phụ, bảng cài - HS: Vở III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Bài cũ (3’) - HS trả lời câu hỏi Hoạt động Trò - Hát - Danh từ gì? Cho ví dụ - Đặt câu theo mẫu Ai (cái gì, gì)? Là gì? Với danh từ tìm - Thầy nhận xét Bài Giới thiệu: (1’) - Hôm tiết luyện từ câu ta mở rộng hiểu biết danh từ từ đơn vị thời gian Phát triển hoạt động (27’)  ĐDDH: Bảng phụ  Hoạt động 1: Làm tập  Mục tiêu: Nắm danh từ, ngày tháng năm  Phương pháp: Trực quan, đàm thoại, thảo luận Bài 1: - Hoạt động nhóm nhỏ - Điền danh từ thích hợp vào bảng (mỗi cột danh từ) HS thảo luận thi đua - Nêu yêu cầu đề bài? lên điền - Thầy quan sát giúp đỡ - Lớp nhận xét - Hoạt động lớp - Thầy nhận xét - HS nêu Bài 2: - Có ngày - Nêu yêu cầu đề bài? - HS kể - tuần có ngày? - Thứ , ngày tháng năm - Kể tên ngày tuần? 2003 - Điền vào chỗ trống thứ, ngày, tháng, năm em học - Thầy nhận xét  Hoạt động 2: Hướng dẫn ngắt câu  ĐDDH: Bảng cài  Mục tiêu: Ngắt đoạn văn thành câu trọn ý  Phương pháp: Luyện tập, thảo luận nhóm Bài 3: - Nêu yêu cầu + Ngày, tháng, năm + Tuần, ngày tuần (thứ ) - Hoạt động nhóm - Tập đặt câu hỏi trả lời câu hỏi - HS thảo luận Đại diện trình bày.Lớp nhận xét - Tơi sinh năm 1996 - Mẫu: Bạn sinh năm nào? - tuần - Tháng có tuần? - Ngày tháng năm 2003 - Năm khai giảng vào ngày mấy? ngày thứ sáu Củng cố – Dặn dò (3’) - Nêu nội dung vừa học - Thầy cho HS thi đua tìm danh từ người - HS nêu - Mỗi tổ cử HS, tổ nói liên tiếp, HS khơng trả lời bị loại - Thầy nhận xét, tuyên dương - Xem lại - Chuẩn bị: Luyện từ câu  Rút kinh nghiệm: ... ngày tháng năm - Kể tên ngày tuần? 20 03 - Điền vào chỗ trống thứ, ngày, tháng, năm em học - Thầy nhận xét  Hoạt động 2: Hướng dẫn ngắt câu  ĐDDH: Bảng cài  Mục tiêu: Ngắt đoạn văn thành câu trọn...- Danh từ gì? Cho ví dụ - Đặt câu theo mẫu Ai (cái gì, gì)? Là gì? Với danh từ tìm - Thầy nhận xét Bài Giới thiệu: (1’) - Hôm tiết luyện từ câu ta mở rộng hiểu biết danh từ từ đơn vị thời... luận Đại diện trình bày.Lớp nhận xét - Tôi sinh năm 1996 - Mẫu: Bạn sinh năm nào? - tuần - Tháng có tuần? - Ngày tháng năm 20 03 - Năm khai giảng vào ngày mấy? ngày thứ sáu Củng cố – Dặn dò (3’)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật. Mở rộng vốn từ: Ngày, tháng, năm, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật. Mở rộng vốn từ: Ngày, tháng, năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay