Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật. Mở rộng vốn từ: Ngày, tháng, năm

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:48

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU TỪ CHỈ SỰ VẬT TỪ NGỮ VỀ NGÀY, THÁNG, NĂM I Mục đích yêu cầu: - Mở rộng vốn từ từ vật Biết đặt trả lời câu hỏi thời gian Biết ngắt đoạn văn thành câu trọn ý - Rèn kỹ tìm từ đặt câu hỏi, ngắt đoạn thành câu tả - Giúp HS có thêm hiểu biết lồi vật II Đồ dùng dạy – học: - GV: SGK VBT, bảng phụ viết nội dung BT1, BT3 - HS: SGK, VBT III Các hoạt động dạy – học: Nội dung A Kiểm tra cũ: Cách thức tiến hành (5phút) - Bài SGK trang 27 H: Đặt câu theo yêu cầu GV(1 em ) B Dạy H+G: Nhận xét, đánh giá 1.Giới thiệu bài: (1phút) 2.Hương dẫn làm BT (31phút) G: Nêu mục đích, yêu cầu học Bài 1: Tìm từ theo mẫu bảng H: Nêu miệng cách làm - Đưa mẫu để phân tích - Lớp làm vào H+G: Nhận xét, bổ sung Chỉ người Chỉ đồ vật Chỉ Chỉ vật cối M: Học sinh M: ghế M: chim sẻ M: xoài H: Cả lớp đọc yêu cầu bài.( thầm ) G: Hướng dẫn HS nắm yêu cầu BT H: Hai em cặp, thực hành hỏi đáp theo yêu cầu Bài 2: Đặt câu hỏi trả lời câu hỏi - Từng cặp thi hỏi đáp trước lớp( cặp) a) Ngày, tháng, năm H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ND b) Tuần, ngày tuần G: Nêu yêu cầu BT, HD cách làm H: làm vào - HS lên bảng thực hiện( Bảng phụ) H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nhắc lại ND Bài 3: Ngắt đoạn văn thành câu viết lại cho tả Trời mưa to Hòa quên… vui vẻ Củng cố dặn dò: (3phút) G: Nhận xét tiết học khen em học tốt ... Bài 2: Đặt câu hỏi trả lời câu hỏi - Từng cặp thi hỏi đáp trước lớp( cặp) a) Ngày, tháng, năm H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ND b) Tuần, ngày tuần G: Nêu yêu cầu BT, HD cách làm H: làm vào...H+G: Nhận xét, bổ sung Chỉ người Chỉ đồ vật Chỉ Chỉ vật cối M: Học sinh M: ghế M: chim sẻ M: xoài H: Cả lớp đọc yêu cầu bài.( thầm... cách làm H: làm vào - HS lên bảng thực hiện( Bảng phụ) H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nhắc lại ND Bài 3: Ngắt đoạn văn thành câu viết lại cho tả Trời mưa to Hòa quên… vui vẻ Củng cố dặn dò: (3phút)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật. Mở rộng vốn từ: Ngày, tháng, năm, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật. Mở rộng vốn từ: Ngày, tháng, năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay