Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Tập viết Chữ hoa: C

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:44

Tuần: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP VIẾT CHỮ HOA C I MỤC TIÊU: 1, Rèn kỹ viết chữ: - Biết viết chữ C hoa theo chữ vừa nhỏ - Biết viết ứng dụng mẫu, nét nối chữ quy định II Đồ dùng dạy - học: Mẫu chữ C Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: A/Kiểm tra cũ: - HS viết lại chữ B Nhắc lại câu viết ứng dụng - Cả lớp viết chữ Bạn B/ Bài mới: Giới thiệu bài: Giáo viên nêu yêu cầu mục đích tíêt học Hướng dẫn viết chữ C hoa a, Hướng dẫn quan sát nhận xét viết chữ C - Giáo viên giới thiệu khung chữ cấu tạo nét bìa chữ mẫu - Chỉ dẫn cách viết bìa chữ mẫu - Giáo viên vừa viết mẫu vừa viết lại cách viết b, Hướng dẫn học sinh viết vào nháp 3 Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng a, Giới thiệu cụm từ ứng dụng Học sinh đọc – giáo viên giúp học sinh hiểu nghĩa cụm từ b, Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét HS quan sát mẫu chữ Giáo viên nhắc hs khoảng cách chữ Giáo viên viết mẫu chữ chia c, Hướng dẫn hs viết chữ chia vào nháp HS viết lượt – giáo viên nhận xét uốn nắn Hướng dẫn hs viết vào Giáo viên nêu yêu cầu cần viết Chấm chữa bài: Giáo viên chấm Nhận xét Củng cố dặn dò Nhận xét học Dặn nhà luyện viết tập viết ... khoảng c ch chữ Giáo viên viết mẫu chữ chia c, Hướng dẫn hs viết chữ chia vào nháp HS viết lượt – giáo viên nhận xét uốn nắn Hướng dẫn hs viết vào Giáo viên nêu yêu c u c n viết Chấm chữa bài: Giáo. .. Hướng dẫn viết c m từ ứng dụng a, Giới thiệu c m từ ứng dụng H c sinh đ c – giáo viên giúp h c sinh hiểu nghĩa c m từ b, Hướng dẫn h c sinh quan sát nhận xét HS quan sát mẫu chữ Giáo viên nh c hs... viết vào Giáo viên nêu yêu c u c n viết Chấm chữa bài: Giáo viên chấm Nhận xét C ng c dặn dò Nhận xét h c Dặn nhà luyện viết tập viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Tập viết Chữ hoa: C, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Tập viết Chữ hoa: C

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay