Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Tập viết Chữ hoa: C

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:44

Giáo án Tiếng Việt TẬP VIẾT CHỮ HOA C A-Mục đích yêu cầu: -Biết viết chữ hoa ……theo cỡ chữ vừa nhỏ -Biết viết ứng dụng cụm từ: "… hia sẻ bùi" cỡ nhỏ B-Đồ dùng dạy học: Mẫu chữ viết hoa: ……, cụmtừ ứng dụng TV C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: Cho lớp viết chữ hoa Bảng … , ……ạn Nhận xét II-Hoạt động 2: 1-Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên ghi bảng 2-Hướng dẫn viết chữ hoa: -Hướng dẫn HS quan sát nhận xét chữ hoa …… Chữ hoa … cao ô li? ôli Gồm nét kết hợp nét Cong cong trái nối liền tạo thành vòng xoắn to đầu chữ -GV cách viết chữ hoa …… chữ Quan sát -GV viết mẫu nhắc lại cách viết Quan sát -Hướng dẫn HS viết bảng -Cho HS viết bảng chữ hoa … Bảng Theo dõi, uốn nắn 3-Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng: -Giới thiệu cụm từ ứng dụng: ….hia sẻ bùi GV giải Đọc nghĩa cụm từ: thương yêu đùm bọc lẫn -Hướng dẫn HS quan sát nhận xét: -Các chữ: ……………………… …….cao ô li? ô li -Chữ: …….cao ô li? 1,25 ô li -Chữ: …….cao ô li? 1,5 ô li -Chữ: ………………………………….cao ô li? 2,5 ô li Cách đặt dấu ntn? HS trả lời -GV viết mẫu chữ: ……hia Viết bảng 4-Hướng dẫn HS viết vào TV: -1dòng chữ …… cỡ vừa HS viết -1dòng chữ …… cỡ nhỏ -1dòng chữ ……hia -1 dòng câu ứng dụng -Chấm bài: 5-7 III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò -Gọi HS viết lại chữ hoa: …………………… -Về nhà luyện viết thêm - Chuẩn bị sau - Nhận xét Bảng ... xét: -C c chữ: ……………………… …….cao ô li? ô li -Chữ: …….cao ô li? 1 ,25 ô li -Chữ: …….cao ô li? 1,5 ô li -Chữ: ………………………………….cao ô li? 2, 5 ô li C ch đặt dấu ntn? HS trả lời -GV viết mẫu chữ: ……hia Viết. .. bảng 4- Hướng dẫn HS viết vào TV: -1dòng chữ …… c vừa HS viết -1dòng chữ …… c nhỏ -1dòng chữ ……hia -1 dòng c u ứng dụng -Chấm bài: 5-7 III-Hoạt động 3: C ng c -Dặn dò -Gọi HS viết lại chữ hoa:. ..-Cho HS viết bảng chữ hoa … Bảng Theo dõi, uốn nắn 3-Hướng dẫn viết c m từ ứng dụng: -Giới thiệu c m từ ứng dụng: ….hia sẻ bùi GV giải Đ c nghĩa c m từ: thương yêu đùm b c lẫn -Hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Tập viết Chữ hoa: C, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Tập viết Chữ hoa: C

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay