Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Tập viết Chữ hoa: C

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:44

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP VIẾT Tiết: CHỮ HOA C - CHIA NGỌT SẼ BÙI I Mục tiêu Kiến thức: Rèn kỹ viết chữ Viết C (cỡ vừa nhỏ), câu ứng dụng theo cỡ nhỏ, chữ viết mẫu nét nối nét qui định Kỹ năng: Dạy kỹ thuật viết chữ với rèn tả mở rộng vốn từ, phát triển tư Thái độ: Góp phần rèn luyện tính cẩn thận II Chuẩn bị - GV: Chữ mẫu C Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ - HS: Bảng, III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) - Kiểm tra viết - Yêu cầu viết: B - HS viết bảng - Hãy nhắc lại câu ứng dụng - HS nêu câu ứng dụng - Viết : Bạn - HS viết bảng lớp Cả lớp - GV nhận xét, cho điểm viết bảng 3 Bài Giới thiệu: (1’) - GV nêu mục đích yêu cầu - Nắm cách nối nét từ chữ viết hoa sang chữ viết thường đứng liền sau chúng  ĐDDH: Chữ mẫu: C Phát triển hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa  Mục tiêu: Nắm cấu tạo nét chữ C  Phương pháp: Trực quan Hướng dẫn HS quan sát nhận xét * Gắn mẫu chữ C - li - Chữ C cao li? - đường kẻ ngang - Gồm đường kẻ ngang? - nét - Viết nét? - HS quan sát - GV vào chữ C miêu tả: - Chữ C gồm nét kết hợp nét Nét cong cong trái nối liền tạo thành vòng xoắn to đầu chữ.GV viết bảng lớp - GV hướng dẫn cách viết: Đặt bút đường kẻ viết nét cong chuyển hướng viết tiếp nét cong trái, tạo thành vòng xoắn to đầu chữ; phần cuối nét cong trái lượn vào Dừng bút đường kẻ - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết HS viết bảng - GV yêu cầu HS viết 2, lượt - GV nhận xét uốn nắn  Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng - HS tập viết bảng ĐDDH: Bảng phụ: câu mẫu  Mục tiêu: Nắm cách viết câu ứng dụng, mở rộng vốn từ  Phương pháp: Đàm thoại * Treo bảng phụ Giới thiệu câu: Chia bùi Quan sát nhận xét: - HS đọc câu - Nêu độ cao chữ - C , h, g b: 2,5 li - t: 1,5 li; s: 1,25 li - a, n, e, u, i, o, : li - Dấu chấm (.) o.Dấu ngã - Cách đặt dấu chữ e Dấu huyền (\) u - Các chữ viết cách khoảng chừng nào? - GV viết mẫu chữ: Chia lưu ý nối nét C hia - Khoảng chữ o HS viết bảng * Viết: Chia - HS viết bảng - GV nhận xét uốn nắn  Hoạt động 3: Viết  Mục tiêu: Viết mẫu cỡ chữ, trình bày cẩn - Vở Tập viết thận  Phương pháp: Luyện tập * Vở tập viết: - HS viết - GV nêu yêu cầu viết - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu - Chấm, chữa Củng cố – Dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học - Nhắc HS hồn thành nốt viết  Rút kinh nghiệm: ... HS đ c câu - Nêu độ cao chữ - C , h, g b: 2, 5 li - t: 1,5 li; s: 1 ,25 li - a, n, e, u, i, o, : li - Dấu chấm (.) o.Dấu ngã - C ch đặt dấu chữ e Dấu huyền () u - C c chữ viết c ch khoảng chừng... nêu m c đích yêu c u - Nắm c ch nối nét từ chữ viết hoa sang chữ viết thường đứng liền sau chúng  ĐDDH: Chữ mẫu: C Phát triển hoạt động (28 ’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa  M c tiêu:... GV viết mẫu chữ: Chia lưu ý nối nét C hia - Khoảng chữ o HS viết bảng * Viết: Chia - HS viết bảng - GV nhận xét uốn nắn  Hoạt động 3: Viết  M c tiêu: Viết mẫu c chữ, trình bày c n - Vở Tập viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Tập viết Chữ hoa: C, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Tập viết Chữ hoa: C

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay