đồ án thông gió tại nhà máy thép

47 9 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:19

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƠNG GIĨ NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHƠI THÉP ĐẶT TẠI HÀ TĨNH NHĨM Nhóm sinh viên thực hiện: Trần Thanh Phong Lê Tuấn Kiệt Nguyễn Lê Quang Vinh 15017821 15016601 15020561 GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo TP Hồ Chí Minh, 2017 Đồ án Thơng gió GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo LỜI NÓI ĐẦU Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, chúng em nhận khơng quan tâm, tận tình giúp đỡ quý giảng viên trường, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc, nhóm em xin gửi đến q Thầy Viện Khoa học Công nghệ quản lý môi trường– Trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường Chúng em xin chân thành cảm ơn Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo tận tình hướng dẫn giúp đỡ chúng em suốt thời gian qua Nhờ lời hướng dẫn trực tiếp, tận tình thầy nên chúng em hoàn thiện báo cáo đồ án cách thuận lợi Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn Với vốn kiến thức hẹp nhiều bỡ ngỡ, khơng tránh khỏi thiếu sót Chúng em mong nhận ý kiến đóng góp q Thầy bạn lớp để kiến thức chúng em lĩnh vực hồn thiện Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2017 NHĨM Nhóm Đồ án Thơng gió GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN - Nhóm Đồ án Thơng gió GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Nhóm Đồ án Thơng gió GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN 10 Chương 2: TÍNH TỐN NHIỆT THỪA BÊN TRONG CƠNG TRÌNH .13 CHỌN THƠNG SỐ TÍNH TỐN 13 1.1 Chọn thông số phân xưởng: 13 1.2 Chọn thơng số tính tốn phân xưởng: 13 1.3 Thông số gió: .13 Mùa hè 14 TỔN THẤT NHIỆT: Qtth .14 2.1 Cấu tạo kết cấu bao che: 14 2.2 Tính hệ số truyền nhiệt K kết cấu: 15 Hệ số truyền nhiệt 16 2.3 Tổn thất nhiệt qua kết cấu: 16 2.4 Tổn thất nhiệt nung nóng vật liệu mang vào phân xưởng 18 2.5 Tốn thất nhiệt rò gió: 18 TÍNH TỐN TỎA NHIỆT BÊN TRONG CƠNG TRÌNH 19 3.1 Nhiệt tỏa người 19 3.2 Nhiệt tỏa thắp sáng 20 3.3 Nhiệt tỏa thiết bị động 20 3.4 Tỏa nhiệt qua lò tinh luyện .21 BỨC XẠ NHIỆT QUA CỬA KÍNH VÀ MÁI 27 4.1 Bức xạ nhiệt qua kính .27 4.2 Bức xạ nhiệt qua mái 29 Chương 3: LƯU LƯỢNG THƠNG GIĨ TỰ NHIÊN VÀ HÚT THỔI .32 TÍNH LƯU LƯỢNG CÁC THIẾT BỊ 32 1.1 Tính tốn miệng hút (hút thành bể kết hợp thổi gió) 32 Máy đúc: 32 TÍNH TỐN THƠNG GIĨ TỰ NHIÊN 35 2.1 Nhóm Lưu lượng thơng gió tự nhiên 35 Đồ án Thơng gió GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo 2.2 Lưu lượng thổi .37 2.3 Kích thước miệng thổi 37 Chương 4: TÍNH TỐN THỦY LỰC VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ .38 4.1 Tính tốn thủy lực hút 38 4.2 Thiết kế hệ thống thổi .40 4.2.1 Tính tốn hệ thống thổi đoạn ống 40 4.2.2 Tính tốn hệ thống thổi đoạn ống phụ 42 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO .45 Nhóm Đồ án Thơng gió GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Thơng số tính tốn Bảng 2.2: Hệ số truyền nhiệt (K) Bảng 2.3: Tổn thất nhiệt nung nóng vật liệu mang vào phân xưởng Bảng 2.4: Tổng hợp lượng khơng khí rò vào nhà qua khe cửa tính cho mùa đơng mùa hè Bảng 2.5: Nhiệt tỏa người mùa đông mùa hè Bảng 2.6: Lượng tỏa nhiệt động Bảng 2.7: Tỏa nhiệt sản phẩm nung nóng để nguội Bảng 2.8: Hệ số dẫn nhiệt lớp kết cấu Bảng 2.9: Hệ số dẫn nhiệt lớp kết cấu Bảng 2.10: Nhiệt lượng tỏa thành lò Bảng 2.11: Nhiệt lượng tỏa đáy lò Bảng 2.12: Nhiệt lượng tỏa lò Bảng 2.13: Lượng nhiệt tỏa từ cửa lò nung lúc mở trống tính chung cho mùa đơng mùa hè Bảng 2.14: Tổng lượng nhiệt tỏa lò nung Bảng 2.15: Bức xạ mặt trời qua mái theo hướng Bảng 2.16: Tổng hợp lượng xạ qua mái theo hướng Bảng 2.17: Bảng thống kê nhiệt thừa Bảng 3.1: Lưu lượng khối lượng khơng khí phòng vào chụp hút Bảng 4.1: Tính tốn thủy lực cho phần hút Bảng 4.2: Tính tốn thủy lực cho phần thổi Nhóm Đồ án Thơng gió GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo MỞ ĐẦU Mơi trường khơng khí yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ suất làm việc người công nhân Khi chất lượng mơi trường khơng khí khơng đảm bảo hiệu chất lượng công việc người công nhân khơng đạt u cầu Vì mà ngày chủ doanh nghiệp, sở sản xuất hiểu biết quan tâm đến nhiều vấn đề liên quan đến tính hiệu hoạt động kinh doanh họ Đặc biệt đơn vị sản xuất ngành khí q trình sản xuất phát sinh nhiều nhiệt, loại khí độc hại, chất nhiễm vấn đề sống Đơn vị sản xuất mà phạm vi đồ án em quan tâm phân xưởng sản xuất ngành khí Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh nói chung có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, vào mùa hè gió mùa Tây Nam mang theo nóng thiêu, đốt tràn vào nước ta số tỉnh Hà Tĩnh nơi chịu ảnh hưởng mạnh Vào mùa đơng gió mùa Đơng Bắc mang theo rét từ phương Bắc tràn xuống phía Nam mà Hà Tĩnh cửa ngõ Do đặc tính khí hậu mang nhiều bất lợi nên tổ chức thơng gió, xử lý khí thấy hiệu rõ rệt mà thơng gió, xử lý khí mang lại cho mơi trường sản xuất cơng nghiệp nói chung ngành sản xuất khí nói riêng Vì mà em chọn thơng gió, xử lý khí cho sở sản xuất ngành khí Thành phố Hà Tĩnh làm đề tài phục vụ đồ án tốt nghiệp Nhìn chung phân xưởng sản xuất khí đặc trưng cho ngành khí Phân xưởng có tổng diện tích 648 m2 nằm khuôn viên tổng thể gồm nhiều hạng mục cơng trình khác khu văn phòng, khu nhà để xe, hệ thống đường nội bộ, cơng trình phụ trợ khác điện nước Phân xưởng khí với đầy đủ phương tiện sản xuất đặc trưng từ máy mài, lò nung, bể chứa dung dịch, bể chứa hố chất Trong q trình sản xuất phát sinh lượng không nhỏ nhiệt, loại khí, chất nhiễm phát tán vào mơi trường làm việc người cơng nhân Nếu khơng tính tốn thơng gió xử lý khí thải phát sinh chất liên tục luẩn quẩn vây hãm môi trường làm việc người công nhân Về lâu dài chất ô nhiễm nguyên nhân ảnh hưởng tới sức khoẻ người Nhóm 8 Đồ án Thơng gió GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo công nhân làm việc trực tiếp phân xưởng làm phát sinh nhiều bệnh tật, làm ảnh hưởng tới suất làm việc họ Vì phạm vi đề tài em tính tốn, sử dụng nhiều phương pháp thơng gió khác nhằm so sánh lựa chọn phương pháp thơng gió phù hợp cho nhà xưởng sản xuất mà quan tâm Trong trình thực hiện, em cố gắng nhiều dựa vào kiến thức học khó tránh khỏi thiếu sót em mong nhận bảo quý thầy góp ý bạn bè Nhóm Đồ án Thơng gió GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo Chương 1: TỔNG QUAN Công ty cổ phần phôi thép Đình Vũ với số vốn đầu tư khoảng 400 tỉ góp phần đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa nước nói chung Hà Tĩnh nói riêng Nhà máy khơi cơng xây dựng từ tháng năm 2005 đến hoàn thành hạng mục sở hạ tầng, lắp đặt thiết bị, dây chuyền hoàn thiện để sản xuất phôi thép Dây chuyền công nghệ nhà máy nhập hồn tồn từ cơng ty luyện thép uy tín Trung Quốc Sử dụng thép phế làm ngun liêu chính, luyện thép quy trình ngắn: Lò điện Lò tinh luyện Máy đúc liên tục Nhà máy có cơng suất 20 vạn năm, kích thước tiết diện phôi 120 x 120 mm, chiều dài phôi từ 3:6 m Sản phẩm thép cacbon thường, đồng thời sản xuất phần nhỏ thép hợp kim thấp Thép cacbon thường có mác thép Q195, Q235, thép hợp kim thấp có mác thép điển hình 20MnSi + 25MnSi Tổng diện tích nhà máy khoảng km2, mặt nhà xưởng bao gồm:  Nhà cân  Bãi thép phế  Khu nấu luyện  Khu lọc bụi  Khu văn phòng  Khu đúc rót  Khu xử lý nước  Bãi để phơi  Xưởng sản xuất oxy, khí nén  Nhà để xe Nhà xưởng bao gồm gian: gian phối liệu, gian lò điện + lò tinh luyện, gian đúc liên tục, gian phơi Ngồi thiết bị phụ trợ chung, bao gồm: trạm oxy, trạm Nhóm 10 Đồ án Thơng gió GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo = = 59969,91 + 96154,91 = 156124.82 (kcal/h)  Vào mùa đơng: Lượng nhiệt thừa phòng vào mùa đơng tính sau: = Qtỏa - Qtth (kcal/h)  Vào mùa hè: Lượng nhiệt thừa phòng vào mùa hè tính sau: = Qtỏa + Qthu - Qtth (kcal/h) Bảng 2.17: Bảng tổng kết nhiệt thừa Tổn thất Kết cấu Mùa Hè Mùa Đông Bao che 3768,417 9969,1 Phương hướng 188,421 498,45 Vật liệu mang vào 7,2 10,8 Rò gió 657,58 2533,25 Người 1000 18000 Thắp sáng 6880 6880 Động 2774,016 2774,016 Lò nung 108932,56 108212,068 Kính 380,11 - Mái 156124.82 - 280641,124 148877,684 Tỏa Thu Tổng Qthừa Nhóm 33 Đồ án Thơng gió GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo Chương 3: LƯU LƯỢNG THƠNG GIĨ TỰ NHIÊN VÀ HÚT THỔI TÍNH LƯU LƯỢNG CÁC THIẾT BỊ 1.1 Tính tốn miệng hút (hút thành bể kết hợp thổi gió) Máy máy sản xuất oxy: (dtr = 300 mm)  Khi dtr = 250 – 600 (mm) lưu lượng thể tích khơng khí hút từ máY sản xuất oxy tròn với đường kính đĩa tròn =300mm tính theo cơng thức: L= 1,8 = 1,8.300 = 540 (m3/h) = 540.1,15 = 621(kg/h) Trong đó: tp=ttH=34,4 0C  p=1,146  Kích thước chụp hút cho máy:  Ta có L = 540 m3/h = 0,15 m3/s  Ta chọn vận tốc miệng hút v = m/s tỷ lệ phần trăm diện tích thơng thống 70% Từ lưu lượng vận tốc có diện tích s = m Diện tích miệng gió m2 Vậy ta chọn miệng tròn D = 300 mm Máy đúc:  Khi dtr = bx => l = 1,26 (m)  Lưu lượng khối lượng khí, Gs (kg/h) từ lò xác định theo cơng thức: Gs = 3600 x F x v x ρt = 3600 x 0,25 x 4,59 x 0,239 = 987,3 (kg/h) Với F: diện tích cửa lò, F=0,25 (m2)  Lưu lượng khối lượng khơng khí G p (kg/h) phòng vào chụp thải xác định xuất phát từ nhiệt độ cho hỗn hợp khơng khí phòng với khí từ lò vào chụp theo công thức: Gp = = = 3458,7( kg/h) L = = = 3007,56 (m3/h)  Trong đó: Nhóm 35 Đồ án Thơng gió GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo  Ls, ρs: lưu lượng khối lượng sản phầm cháy từ lò có nhiệt độ t s (kg/h);  thh: nhiệt độ hỗn hợp sản phầm cháy khơng khí tiếp nhận phụ thuộc vào phương pháp thải khí khỏi nhà xưởng: Khí hút tự nhiên t hh = (200÷3000C), hút khí thh = (80÷1600C) Chọn thh=160 oC STT Tên thiết bị Số lượng Lưu lượng L (kg/h) khối lượng thiết bị Máy sản xuất 621 2484 oxy Xử lí nhiệt Máy đúc 460 920 Lò tinh luyện 3007,56 902268 Tổng 29285,13 Bảng Lưu lượng khối lượng khơng khí phòng vào chụp hút TÍNH TỐN THƠNG GIĨ TỰ NHIÊN 2.1 Lưu lượng thơng gió tự nhiên  Giả thiết nhiệt độ:  Nhiệt độ vào: => tv = 32,4oC  Nhiệt độ vùng làm việc: thường lớn nhiệt độ từ – (0C) tvlv = tN + = 32,4 + = 34,4 (0C)  Nhiệt độ ra: thường lớn nhiệt độ từ 10 – 15 (0C) tR = tv +10= 32,4+10 = 42,4 (0C) Nhóm 36 Đồ án Thơng gió GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo  Nhiệt độ trung bình: ttTB = (0C)  Trọng lượng riêng khơng khí (tra phụ lục 2, sách thơng gió kĩ thuật xử lí khí thải, Nguyễn Duy Động)  = 1,149 (kg/m3)  = 1,12 (kg/m3)  = 1,13 (kg/m3)  = 1,156 (kg/m3)  Chiều cao từ tâm cửa tới tâm cửa trên: H = 7,2 (m)  Diện tích cửa:  F1 = =66,24(m2)  F2 = FcmĐ 1,2= 54,72(m2)  F2’= FcmT 1,2= 54,72 (m2)   Chọn sơ đồ thơng gió: vào cửa 3, gió cửa 2’  Chọn , vH = 3,1 (m/s)  = 0,4  = - 0,6  = - 0,5  = - 0,3  Áp suất gió gây cửa lò:  P1 = K1.= 0,4.= 0,22(kg/m2)  P2 = K2.= - 0,6 = - 0,33(kg/m2)  P2’ = K2’.= - 0,5 = - 0,27(kg/m2)  P3 = K3.= -0,3.= - 0,17 (kg/m2) Trong đó:  vg: tốc độ gió vào mùa hè (m/s)  : trọng lượng đơn vị không khí (kg/m3)  K: hệ số khí động gió mặt cơng trình  Áp suất qui ước cửa 2’: Nhóm 37 Đồ án Thơng gió GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo P2qu = P2 – H.() = - 0,33 – 7,2 (1,156-1,13) = -0,5172 (kg/m2) P2’qu = P2’ – H.() = -0,27 – 7,2 (1,156-1,13) = -0,4572 (kg/m2)  Lhút =29285,13 (kg/h) 137173,93(kg/h)  = Lth - Lhút = 137173,93 –29285,13 = 107888,8 (kg/h)   Tìm Px:  Lthừa = 137173,93 (kg/h) = 38,104 (kg/s)  Lhút = 29285,13 (kg/h) = 8,135 (kg/s)  = 38,104– 8,135 = 29,97 (kg/s)  Phương trình cân lưu lượng: PX =-0,18 (kg/m2)  Xét: P1, P3 > Px > P2, P2’ (thòa điều kiện)  Thay vào phương trình cân lưu lượng ta có:  L1==129,69(kg/s)  L3 = = 30,83(kg/s)  L2 = == 80,68(kg/s)  L2’==73,15(kg/s)  Ta có: % ≤ 5% thỏa 2.2 Lưu lượng thổi Lthổi = 80% x L’ = 80% x 107888,8 = 86311,04 (kg/h) = 99257,7 (m3/h) Ta có:  Lưu lượng miệng thổi cho lò nung: 3600 (m3/h)  Lưu lượng miệng thổi cho bể mạ: 2800 (m3/h)  Lưu lượng miệng thổi cho thiết bị khác: 2368 (m3/h) 2.3 Kích thước miệng thổi Nhóm 38 Đồ án Thơng gió GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo  Kích thước miệng thổi cho lò tinh luyện:  Ta có L = 3600 m3/h = m3/s  Ta chọn vận tốc miệng hút v = m/s tỷ lệ phần trăm diện tích thơng thống 70% Từ lưu lượng vận tốc có diện tích s = m Diện tích miệng gió m2 Vậy ta chọn miệng tròn D = 440 mm  Kích thước miệng thổi cho lò thiết bị khác:  Ta có L = 2368 m3/h = 0,66 m3/s Ta chọn vận tốc miệng hút v = m/s tỷ lệ phần trăm diện tích thơng thống 70% Từ lưu lượng vận tốc có diện tích s = m2 Diện tích miệng gió m2 Vậy ta chọn miệng tròn D = 450- 490mm Chương 4: TÍNH TỐN THỦY LỰC VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ 4.1 Tính tốn thủy lực hút Các kí hiệu liên quan đến tính tốn thủy lực đường ống: L : Lưu lượng khơng khí qua đoạn ống (m3/h) l : Chiều dài đoạn ống (m) V : Vận tốc dòng khí đoạn ống (m/s) D : Đường kính đoạn ống (mm) R : Tổn thất áp suất ma sát đơn vị (kg/m2)  (kg/m ) : Hệ số sức cản cục chướng ngại vật sử dụng đoạn ống Pđ : Áp suất động đoạn ống (kg/m2) Pcb : Tổn thất áp suất cục bộ, Pcb =.Pđ (kg/m2) Pms : Tổn thất áp suất ma sát,Pms = R.l (kg/m2) P : Tổn thất áp suất toàn phần đoạn ống, P = Pcb + Pms (kg/m2) Thiết kế hệ thống hút nhiệt  Tổn thất áp suất cần phải cân với tổn thất áp suất đoạn (1 - 2)  Đoạn (1 - 2) có L = 260 (m3/h), l = (m) Nhóm 39 Đồ án Thơng gió GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo  Theo biểu đồ – (trang 95, sách Thông gió kĩ thuật xử lí khí thải, Nguyễn Duy Động), ta tìm tổn thất áp suất đơn vị R, áp suất động Pđ sau:  L = 260 (m3/h)  D = 120 (mm)  v = (m/s)  R = 0,54 (kg/m2.m)  Pd = 3,06 (kg/m2)  Tìm tổng trở lực cục đoạn – : 0.55  Trở lực miệng hút: = 0.3  Côn loe 150: = 0,15  Van điều chỉnh: = 0,05  Chạc ba vng góc tiết diện chữ nhật: = 0,2 Tổng cộng: = 0.55  Tổng tổn thất áp suất đoạn (1 – 2) (kg/m2)  Sai số < 10% đạt yêu cầu  Bằng cách tương tự ta tính cho đoạn ống lại Bảng4.1: Bảng tính tốn thủy lực hệ thống hút nhiệt Đoạn L l 260 260 300 650 – 1’ 450 – 490 1” – 2’ 530 – 450 2” Nhóm v R R.l � � Pd 0.55 0.55 0.35 0,25 3,06 3,06 3,98 3,98 10,5 160 Đoạn ống phụ 6,2 0,32 3,36 0,3 2,34 0,702 4,062 11,5 6,4 0,33 3,795 0,3 2,55 12,5 163 0,39 4,875 0,3 3,06 0,918 5,793 10,5 160 6,2 0,32 3,36 0,3 2,34 0,702 4,062 ống (m3/h) (m) 1–2 2–3 3–4 4-5 D 6 15 (mm) (m/s) (kg/m2m) (kg/m2) Đoạn ống 120 0,54 3,24 120 0,54 3,24 116 7,5 0,77 5,39 170 0,48 7,2 162 Pd 3.06 3,06 3,98 0,995 Tổng 3,24 3,24 3,54 8,195 17,91 0,765 4,56 40 Đồ án Thơng gió – 3’ 410 9,5 – 400 8,5 3” – 4’ 450 10,5 – 450 10,5 4” 4.1.1 Chọn quạt: GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo 157 0,32 3,04 0,3 2,24 0,672 3,712 155 0,33 2,805 0,3 2,24 0,672 3,477 160 6,2 0,32 3,36 0,3 2,34 0,702 4,062 160 6,2 0,32 3,36 0,3 2,34 0,702 4,062 Ta tính tổng tốn thất ápsuất tuyến kênh hệ thống hút nhiệt cục P = 17,91 (kg/m2) tổng lưu lượng hút bụi cục là: L = 4995,88 (m 3/h), để đảm bảo an tồn ta cần chọn quạt có lưu lượng cột áp tăng lên hệ số an toàn  lần Lq = L. = 4995,88x1,15 = 5745,262 (m3/h) với  = (1,151,2), chọn  = 1,15 Pq = P. = 17,915x1,15 = 20,6 (kg/m2) với  = (1,15  1,2), chọn  = 1,15 Vậy quạt có Lq = 5745,262 (m3/h), P = 20,6 (kg/m2) Dựa vào “Biểu đồ đặc tính kích thước số loại quạt thơng dụng”- sách Kĩ thuật thơng gió - GS Trần Ngọc Chấn, ta chọn loại quạt cần quạt li tâm ц 4-70 N08 có thơng số: số vòng quay n = 500 (vòng/phút), hiệu suất quạt ŋ = 0,75 Tính tốn động cơ:  Công suất quạt hút nhiệt:  Công suất động điện: Trongg đó:  K: Hệ số dự trữ Chọn K = 1,15  Hệ số truyền động: = 0,9 4.2 Thiết kế hệ thống thổi 4.2.1 Tính tốn hệ thống thổi đoạn ống Ghi hệ số sức cản cục bộ: Miệng thổi:  = Nhóm 41 Đồ án Thơng gió GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo Ngoặt 90:  = 0, 35 Loa (nối vào quạt):  = 0,1 Chạc nhánh thẳng:  = Đoạn – 2: Miệng thổi:  = Ngoặt 90:  = 0, 35 Đoạn – 3 – 4, – 5, – 7, – 8, – 9: Chạc nhánh thẳng:  = Đoạn – 6, 11 – 12, 12 – 13, 13 – 14, 14 – 15, 15 – 16, 16 – 17, 10 – 17: Chạc 3:  = 0, Đoạn – 10: Ngoặt 90:  = 0, 35 Đoạn 10 – 18: Loa (nối vào quạt):  = 0,1  Tổn thất áp suất cần phải cân với tổn thất áp suất đoạn (1 - 2)  Đoạn (1 - 2) có L = 4320 (m3/h), l = (m)  Chọn đường kính ống D1 = 440 (mm)  Theo biểu đồ – (trang 95, sách Thơng gió kĩ thuật xử lí khí thải, Nguyễn Duy Động), ta tìm tổn thất áp suất đơn vị R, áp suất động Pđ sau:  L = 4320 (m3/h)  D = 440 (mm)  v = 7.5 (m/s)  R = 0,13 (kg/m2.m)  Pd = (kg/m2)  Tìm tổng trở lực cục đoạn – : 0.55  Trở lực miệng hút: = 0.3  Côn loe 150: = 0,15  Van điều chỉnh: = 0,05  Chạc ba vng góc tiết diện chữ nhật: = 0,2 Tổng cộng: = 0.55  Tổng tổn thất áp suất đoạn (1 – 2) (kg/m2)  Sai số < 10% đạt yêu cầu Nhóm 42 Đồ án Thơng gió GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo  Bằng cách tương tự ta tính cho đoạn ống lại Bảng4.2: Bảng tính tốn thủy lực hệ thống thổi đoạn ống Đoạn ống 1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 7–8 8–9 – 10 11 – 12 12 – 13 13 – 14 14 – 15 15 – 16 16 – 17 17 – 10 10 – 18 L l D v R R.l (m3/h) (m) (mm) (m/s) (kg/m2m) (kg/m2) 4320 440 7,5 0,13 0,89 3700 470 7,7 0,08 0,48 3700 470 7,7 0,08 0,48 3700 470 7,7 0,08 0,48 3500 390 7,8 0,16 0,64 1240 230 0,28 0,56 7400 560 8,2 0,11 0,66 3700 390 8,5 0,19 1,14 11720 19 750 10 0,11 2,09 3700 470 7,7 0,08 0,48 3700 400 0,16 0,96 3700 400 0,16 0,96 3700 395 8,2 0,17 1,02 3700 390 8,5 0,18 1,08 3700 390 8,5 0,18 1,08 4320 420 0,15 1,05 2500 290 10,5 0,4 1,6 � Pd 0,55 0 0,3 0 0,35 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,47 2,24 2,24 2,24 3,87 3,67 4,28 4,49 6,01 2,24 3,98 3,98 4,28 4,49 4,49 3,98 6,83 0,3 0,1 � Pd 3.47 2,80 2.24 0,48 2.24 0,48 2.24 0,48 1,16 1,80 6,67 0,56 4,28 0,66 4,49 1,14 2,1 4,19 0,67 1,15 1,19 2,15 1,19 2,15 1,28 2,30 1,35 2,43 1,08 1,19 2,24 0,68 2,28 Tổng 28,39 4.2.2 Tính tốn hệ thống thổi đoạn ống phụ Đoạn – 2’, – 3’, – 3”, – 4’, – 4”, – 5’, – 5”, – 6’, – 7’, – 7”, – 8’, – 8”, – 9’, – 9”: : Miệng thổi:  = Ngoặt 90:  = 0, 35 Đoạn 11 – 11’, 12 – 12’, 13 – 13’, 14 – 14’, 15 – 15’, 16 – 16’, 17 – 17’: Miệng thổi:  =2 Bảng4.3: Bảng tính tốn thủy lực hệ thống thổi đoạn ống phụ Đoạn ống L l d v R R.l (m3/h) (m) (mm) (m/s) (kg/m2m) (kg/m2) � Pd – 2’ 4320 440 7,5 0,13 0,91 0,55 3,47 – 3’ 4320 440 7,5 0,13 0,91 0,55 3,47 Nhóm � Pd 1,9 1,9 2,82 2,82 43 Đồ án Thơng gió GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo – 3” 4320 440 7,5 0,13 0,91 0,55 3,47 – 4’ 4320 440 7,5 0,13 0,91 0,55 3,47 – 4” 4320 440 7,5 0,13 0,91 0,55 3,47 – 5’ 4320 440 7,5 0,13 0,91 0,55 3,47 – 5” 4320 440 7,5 0,13 0,91 0,55 3,47 – 6’ 4320 440 7,5 0,13 0,91 0,55 3,47 – 7’ 4320 440 7,5 0,13 0,91 0,55 3,47 – 7” 4320 440 7,5 0,13 0,91 0,55 3,47 – 8’ 4320 440 7,5 0,13 0,91 0,55 3,47 – 8” 4320 440 7,5 0,13 0,91 0,55 3,47 – 9’ 4320 440 7,5 0,13 0,91 0,55 3,47 – 9” 4320 440 7,5 0,13 0,91 0,55 3,47 11 – 11’ 1850 340 0,12 0,36 2,24 12 – 12’ 1850 340 0,12 0,36 2,24 13 – 13’ 1850 340 0,12 0,36 2,24 14 – 14’ 1850 340 0,12 0,36 2,24 15 – 15’ 1850 340 0,12 0,36 2,24 16 – 16’ 1850 340 0,12 0,36 2,24 17 - 17’ 1850 340 0,12 0,36 2,24 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4.2.3 Chọn quạt Ta tính tổng tốn thất áp suất tuyến kênh hệ thống thổi P = 28,39 (kg/m2) tổng lưu lượng thổi là: L = 65145,6 (m3/h), để đảm bảo an tồn ta cần chọn quạt có lưu lượng cột áp tăng lên hệ số an toàn  lần Lq = L  = 65145,6x1,15 = 74917,44 (m3/h) với  = (1,151,2), chọn  = 1,15 Nhóm 44 Đồ án Thơng gió GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo Pq = P. = 28,39x1,15 = 32,65 (kg/m2) với  = (1,15  1,2), chọn  = 1,15 Vậy quạt có Lq = 74917,44 (m3/h), P = 32,65 (kg/m2) Dựa vào “Biểu đồ đặc tính kích thước số loại quạt thơng dụng”- sách Kĩ thuật thơng gió - GS Trần Ngọc Chấn, ta chọn loại quạt cần quạt li tâm ц 4-70 N08 có thơng số: số vòng quay n = 500 (vòng/phút), hiệu suất quạt ŋ = 0,75  Công suất quạt hút nhiệt:  Công suất động điện:  K: Hệ số dự trữ Chọn K = 1,15  Hệ số truyền động: = 0,9 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Sau tính tốn thiết kế chi tiết hệ thống thơng gió bao gồm: thơng gió khí, thơng gió khí có kết hợp phun ẩm, thơng gió tự nhiên cho phân xưởng gia cơng khí tùy vào điều kiện phân xưởng mà chọn lựa phương ánđồ án đưa Việc thơng gió giúp cho môi trường làm việc người công nhân lành hơn, đảm bảo điều kiện khí hậu điều thuận lợi cho q trình làm việc công nhân, nâng cao suất lao động Đặc biệt ngành công nghiệp, công nghiệp nặng phát sinh nhiều nhiệt, khí độc trình sản xuất Qua hệ thống thơng gió nêu phương pháp thơng gió khí có kết hợp phun ẩm phù hợp với điều kiện khí hậu mơi trường làm việc nhà máy phơi thép Hà Tỉnh mà gió mùa mang theo nắng, nóng vào nước ta mùa hè Thông qua việc so sánh nhiều phương án thông gió giúp ta hiểu phương pháp thơng gió khác ưu nhược điểm phương pháp để từ điều kiện cụ thể ta lựa chọn phương án phù hợp Có thể nói giải pháp cơng nghệ mà phạm vi đồ án lựa chọn cơng nghệ điển hình áp dụng nước ta nên có tính thực tiễn cao điều kiện Nhóm 45 Đồ án Thơng gió GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo rèn luyện tốt, tạo điểm nhấn để sinh viên tiếp cận phương pháp thơng gió, cơng nghệ xử lý khí sau Thơng qua đồ án mơn học nhóm chúng em học nhiều điều từ việc lựa chọn cơng nghệ, phương pháp thơng gió, xử lý khí đến cách xếp lộ trình làm việc…sẽ tạo tiền đề làm cơng tác chuẩn bị giúp em thuận lợi cơng việc sau Nhóm 46 Đồ án Thơng gió GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo TÀI LIỆU THAM KHẢO - Sách giáo trình Thơng gió kỹ thuật xử lý khí thải TS Nguyễn Duy Động – Nhà xuất giáo dục Việt Nam - Sách giáo trình Kỹ thuật thơng gió GS Trần Ngọc Chấn – Nhà xuất xây dựng - TCVN 02/2008 Bộ xây dựng - Bài giảng môn học cô Trần Thị Hiền - TS Hà Đăng Trung, Cơ sở kỹ thuật điều hòa khơng khí – Nhà xuất Khoa học kỹ thuật Nhóm 47 ... khơng có gân) Sau cán thép cuộn cán nóng đưa thẳng tới nhà máy cán thép ống hàn (welded pipe mill) Đưa phôi vào nhà máy thép (Plate mill) để cán thép đúc(Plate) Muốn cán thép cuộn cán nguội (Cold... 6-9-12 m Thường dùng để cán hay kéo thép cuộn xây dựng thép thành vằn Phôi phiến (Slab) loại phôi thường dùng để cán thép cuộn cán nóng, thép cán nóng, thép cuộn cán nguội thép hình Phơi Bloom loại... q trình cán nóng Trạng thái nguội phôi để xuất bán chuyển tới nhà máy khác để làm nóng lại (Reheating furnace) sau đưa vào nhà máy cán nguội để sản xuất thép cán nguội Công đoạn 4: Cán ( bao
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án thông gió tại nhà máy thép, đồ án thông gió tại nhà máy thép, Chương 2: TÍNH TOÁN NHIỆT THỪA BÊN TRONG CÔNG TRÌNH, TỔN THẤT NHIỆT: Qtth, Hệ số truyền nhiệt, TÍNH TOÁN TỎA NHIỆT BÊN TRONG CÔNG TRÌNH, BỨC XẠ NHIỆT QUA CỬA KÍNH VÀ MÁI, Chương 3: LƯU LƯỢNG THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN VÀ HÚT THỔI, TÍNH TOÁN THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN, Chương 4: TÍNH TOÁN THỦY LỰC VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ, 2 Thiết kế hệ thống thổi

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay