Tam tu kinh

33 37 1
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 09:53

Đây là cuốn sách được coi là "sách vỡ lòng" cho trẻ em bắt đầu đi học thời phong kiến. Sách được viết theo dạng mỗi câu ba chữ, có tính giáo dục cao đối với bản ngã của mỗi người. Sách gồm có phần chữ Hán, âm Hán Việt của chữ đó và phần giảng nghĩa bằng tiếng Việt của soạn giả Vũ Văn Kính. ... https://www.tratuchuyennganh.com www.luyendichtiengtrung.com https://www.tratuchuyennganh.com www.luyendichtiengtrung.com https://www.tratuchuyennganh.com www.luyendichtiengtrung.com https://www.tratuchuyennganh.com... https://www.tratuchuyennganh.com www.luyendichtiengtrung.com https://www.tratuchuyennganh.com www.luyendichtiengtrung.com https://www.tratuchuyennganh.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Tam tu kinh, Tam tu kinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay