Công thức thấu kính đầy đủ, phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập thấu kính

3 40 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 09:42

Công thức thấu kính đầy đủ, phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập thấu kính vật lí 11, ôn thi THPT QG môn vật lí. Các dạng bài tập cùng quy ước dấu,các lưu ý khi giải bài tập về thấu kính. Tài liệu dùng cho ôn thi học kì 2 vật lí 11 và ôn thi THPT Quốc gia môn vật lí CƠNG THỨC THẤU KÍNH ĐẦY ĐỦ, CÁC DẠNG BÀI TẬP THẤU KÍNH VẬT LÝ 11 ƠN THI THPT QG THẤU KÍNH MỎNG Dạng tốn 1: Bài tập với Thấu kính mỏng Xác định D, f, n, R D - Áp dụng công thức: n 1 ( tk  1)(  ) f n mt R1 R2 - Chú ý giá trị đại số bán kính mặt cầu: R > mặt cầu lồi; R < lõm, R = : mặt phẳng ) * f, D >0 : TKHT * f, D < : TKPK f : mét (m); D: điốp (dp) Dạng toán 2: Cho vị trí vật tiêu cự  Xác định vị trí, tính chất, số phóng đại ảnh với TKHT TKPK Cơng thức thấu kính 1 d f   / suy d  f d d d f Công thức dùng cho thấu kính hội tụ thấu kính phân kì d’ > ảnh thật ; d' < ảnh ảo Độ phóng đại ảnh Độ phóng đại ảnh tỉ số chiều cao ảnh chiều cao vật: k  A' B ' d�  f f d� f ;k      d d f f d f AB * k > : Ảnh chiều với vật * k < : Ảnh ngược chiều với vật Giá trị tuyệt đối k cho biết độ lớn tỉ đối ảnh so với vật Dạng toán 3: Xác định vị trí vật, ảnh biết tiêu cự f số phóng đại ảnh k Áp dụng cơng thức xác định vị trí ảnh, độ phóng đại d' d f ; d f d d ' f d ' f f  d d ' ; d d' k=- f f d' d'  = f d f d Chú ý: Quy ước dâú: *d’ > ảnh thật ; * k > : Ảnh chiều với vật * f, D >0 : TKHT * d' < ảnh ảo * k < : Ảnh ngược chiều với vật * f, D < : TKPK Chú ý: Nhận biết tính chất ảnh với TKHT với TKPK: * Với TKHT: Tính chất ảnh Vật �OF (0 0: mặt lồi, R < 0: mặt lõm, R =  : mặt phẳng) ntk, nmt chiết của thấu kính mơi trường đặt thấu kính ▪ Thấu kính. .. là: L  4.f Dạng toán 5: Xác định tiêu cự f biết Khoảng cách vật – L Khoảng cách vị trí TK cho ảnh rõ nét l Phương pháp đo tiêu cự thấu kính hội tụ ( phương pháp Bessel) Vật AB đặt cách khoảng... fđ - ft Dạng toán 8: Hệ Thấu kính ghép cách quãng hệ Thấu kính ghép sát Xét hệ hai thấu kính đồng trục 1)  Sơ đồ tạo ảnh liên tiếp : AB d1 L1 f1 A1B1 d’1,d2 L2 A2B2 d’2 f2  Các cơng thức vị
- Xem thêm -

Xem thêm: Công thức thấu kính đầy đủ, phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập thấu kính, Công thức thấu kính đầy đủ, phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập thấu kính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay