CÁC QUY LUẬT KINH TẾ CƠ BẢN TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA

17 1 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 09:30

Trên cơ sở đó tôi đã gộp 3 bài học là Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. (2 tiết), Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. (1 tiết) và Bài 5: Cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. (1 tiết) tổng là 4 tiết theo phân phối chương trình nay rút gọn còn 3 tiết để xây dựng thành chủ đề “Các quy luật kinh tế cơ bản trong sản xuất và lưu thông hàng hóa”. chủ đề CÁC QUY LUẬT KINH TẾ CƠ BẢN TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THƠNG HÀNG HĨA I GIỚI THIỆU CHUNG Tác giả chuyên đề: Hoàng Thị Na Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THPT Tam Đảo Tên chuyên đề: Các quy luật kinh tế sản xuất lưu thơng hàng hóa Kiến thức môn GDCD lớp 11 thuộc Bài 3: Quy luật giá trị sản xuất lưu thông hàng hóa Bài 4: Cạnh tranh sản xuất lưu thơng hàng hóa Bài 5: Cung cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa II Căn lựa chọn chuyên đề Trước yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục – trọng đổi phương pháp, cách tiếp cận dạy học theo định hướng phát huy tính tích cực học sinh.Tăng cường tích hợp vấn đề sống, thời vào giảng; tăng cường vận dụng kiến thức học sinh sau trình học vào giải vấn đề thực tiễn; rèn luyện kĩ sống phong phú vốn cần cho người học nay.Việc thực giảm tải tránh trùng lặp chủ đề môn học số đơn vị kiến thức với yêu cầu giảm tải chương trình, có nhiều hướng tiếp cận nhằm giải vấn đề này, dạy học theo chủ đề xem giải pháp tối ưu việc khơng xây dựng chương trình học mà việc tiếp cận kiến thức học, phương pháp dạy học Gv Trên sở tơi gộp học Bài 3: Quy luật giá trị sản xuất lưu thơng hàng hóa (2 tiết), Bài 4: Cạnh tranh sản xuất lưu thơng hàng hóa (1 tiết) Bài 5: Cung cầu sản xuất lưu thông hàng hóa (1 tiết) tổng tiết theo phân phối chương trình rút gọn tiết để xây dựng thành chủ đề “Các quy luật kinh tế sản xuất lưu thơng hàng hóa” III Mục tiêu học Về kiến thức + Nêu nội dung quy luật giá trị, tác động quy luật giá trị sản xuất lưu thơng hàng hóa + Nêu khái niệm, nguyên nhân mục đích cạnh tranh, tính hai mặt cạnh tranh + Nêu khái niệm cung, cầu biểu nội dung quan hệ cung - cầu sản xuất lưu thông hàng hóa Về kỹ năng: + Biết vận dụng hiểu biết quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa để giải thích số tượng biến động giá hàng hóa sản xuất lưu thơng hàng hóa.Từ đưa giải pháp phát huy mặt tích cực hạn chế mặt tiêu cực kinh tế nước ta Về thái độ: + Tôn trọng quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa nước ta + Ủng hộ biểu tích cực, phê phán biểu tiêu cực cạnh tranh sản xuất, lưu thơng hàng hóa + Có ý thức tìm hiểu mối quan hệ cung cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa để đưa định tốt hoạt động kinh tế Những lực hướng tới: - Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực giao tiếp, lực hợp tác - Năng lực làm việc nhóm - Năng lực sử dụng cơng nghệ thơng tin truyền thơng Hình thức , phương pháp, kĩ thuật dạy học - Hình thức: dạy học lớp - Phương pháp + Đàm thoại + Làm việc nhóm + Thuyết trình + Tổ chức trò chơi - Kĩ thuật dạy học: + Kĩ thuật "Khăn trải bàn" + Kĩ thuật "Động não" + Kĩ thuật "Lược đồ tư duy" + Kĩ thuật đọc hợp tác Chuẩn bị giáo viên học sinh a Chuẩn bị giáo viên - Máy tính có kết nối mạng internet, máy chiếu, máy ảnh, máy in - Tranh ảnh, video liên quan đến học - Phấn, bảng bút, giáo án word - Bảng kế hoạch phân công, tổ chức nhiệm vụ cho học sinh - Giấy A0, bút dạ, phiếu học tập - Quà tổ chức trò chơi b Chuẩn bị học sinh - Sách giáo khoa, ghi chép - Giấy A4, bút, giấy màu, băng dính, bút màu - Sưu tầm tài liệu vấn đề có liên quan đến học VI Bảng mô tả mục tiêu Nội dung Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Quy luật giá Nêu nội Nêu số ví Nhận xét, giải Biết cách vận trị sản dung dụ vận thích dụng, tơn trọng xuất lưu quy luật giá dụng quy luật số tượng quy luật giá thông hàng trị, tác động giá trị sản kinh tế gần gũi trị sản hóa quy luật xuất lưu xuất lưu giá trị sản thông hàng sống thông hàng xuất lưu hóa hóa nước ta thơng hàng hóa Cạnh tranh Nêu Hiểu nội + Nhận xét + Biết cách vận sản xuất cạnh dung cốt lõi vài nét dụng quy luật lưu thông tranh, nguyên khái niệm tình hình cạnh cạnh tranh hàng hóa nhân dẫn đến cạnh tranh, vai tranh sản Sx lưu cạnh tranh, trò cạnh xuất lưu thơng hàng Cung cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa mục đích cạnh tranh tính hai mặt cạnh tranh Nêu cung, cầu Nội dung quan hệ cung- cầu SX lưu thơng hàng hóa tranh tính mặt cạnh tranh thơng hàng hóa hóa Nêu số ví dụ vận dụng quan hệ cung cầu Sx lưu thơng hàng hóa + Nhận xét vài nét tình hình cung - cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa + Biết cách vận dụng quy luật cung - cầu Sx lưu thơng hàng hóa VI Thiết kế tiến trình dạy học Hoạt động khởi động Mục đích: HS có hiểu biết ban đầu ảnh hưởng quy luật giá trị, cạnh tranh, cung - cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa Từ có mong muốn tìm hiều tác động quy luật kinh tế đến kinh tế thị trường nước ta Phương thức tổ chức: Hoạt động khởi động tiến hành thông qua cho HS xem video biến động giá thị trường Các bước Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Chuyển giao GV cho HS xem video liên HS xem video nhiệm vụ quan đến biến động giá cả, sx hàng hóa thị trường Thực Hướng dẫn HS trao đổi thảo HS thảo luận với bạn bên cạnh nhiệm vụ luận theo cặp chia sẻ suy làm việc cá nhân giải thích nghĩ tình sản xuất, có lúc người sản xuất lại thu hẹp sản xuất, có lúc lại mở rộng sản xuất, sản xuất mặt hàng lại chuyển sang mặt hàng khác? Tại thị trường, hàng hóa nhiều, ít; giá cao, giá thấp Phát vấn Những tượng nói Những tượng đề ngẫu nhiên hay quy luật ngẫu nhiên mà quy luật kinh tế chi phối? sản xuất lưu thơng hàng hóa chi phối Sản phẩm mong đợi từ hoạt động: Làm nảy sinh thắc mắc hs, khiến hs muốn giải đáp: Tại sản xuất, có lúc người sản xuất lại thu hẹp sản xuất, có lúc lại mở rộng sản xuất, sản xuất mặt hàng lại chuyển sang mặt hàng khác? Tại thị trường, hàng hóa nhiều, giá cao, giá thấp Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung tác động quy luật giá trị Mục đích: - Học sinh nêu nội dung quy luật giá trị, tác động quy luật giá trị sản xuất lưu thông hàng hóa - Nêu số ví dụ vận dụng quy luật giá trị sản xuất lưu thơng hàng hóa - Biết vận dụng quy luật giá trị để giải thích số tượng kinh tế gần gũi sống Phương thức tổ chức: Phần hình thành kiến thức mới, gv kết hợp nhiều phương pháp kĩ thuật dạy học khác Cụ thể: *Tìm hiểu nội dung 1: Nội dung quy luật giá trị (GV cho hs tham gia trải nghiệm lớp kết hợp nêu vấn đề, thảo luận lớp) Các bước Chuyển giao nhiệm vụ Thực nhiệm vụ Báo cáo kết thực nhiệm vụ Hoạt động giáo viên Cho HS xem hình ảnh hàng hóa có giá trị khác GV nêu câu hỏi thảo luận lớp: Căn vào đâu để biết hàng hóa có giá trị cao hàng hóa khác? GV chia lớp thành nhóm yêu cầu HS nghiên cứu sgk trả lời nhóm câu hỏi: 1.Thế thời gian lao động xã hội cần thiết? Nội dung quy luật giá trị biểu sản xuất hàng hóa nào? Nội dung quy luật giá trị biểu lưu thơng hàng hóa nào? - GV quan sát, hướng dẫn hs cách tìm câu trả lời - Giải đáp điều hs chưa rõ - GV gọi đại diện nhóm trình bày kết nghiên cứu - GV: NX, KL *Nội dung quy luật giá trị: Sản xuất lưu thơng hàng hố phải dựa sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hoá * Biểu nội dung quy luật giá trị: + Trong sản xuất : Đối với hàng hóa: TGLĐCB = TGLĐXHCT Nếu TGLĐCB > TGLĐXHCT – bị lỗ TGLĐCB < TGLĐXHCT – có lãi cao Đối với tổng hàng hóa:Tổng TGLĐCB = Tổng TGLĐXHCT Nếu Tổng TGLĐCB > tổng TGLĐXHCT – thừa hàng TổngTGLĐCB < Tổng TGLĐXHCT – thiếu hàng + Trong lưu thơng : việc trao đổi hàng hóa phải dựa sở TGLĐXHCT Hay dựa nguyên tắc ngang giá Hoạt động HS HS nghe rõ yêu cầu gv, nhận nhiệm vụ Quan sát hàng hóa gv đưa - Hs đọc sách, trao đổi với bạn nhóm Hỏi gv chưa rõ - Đại diện nhóm trình bày - HS khác quan sát kết mà thư kí ghi bảng - Nghe trả lời câu hỏi - Nghe ghi chép gv kết luận Đối với hàng hố : + Giá hàng hóa vận đơng xoay quanh trục giá trị hàng hố hay xoay quanh trục TGLĐXHCT Đối với tổng hàng hoá tồn xã hội, quy luật giá trị u cầu: Tổng giá hàng hoá sau bán phải tổng giá trị hàng hoá tạo trình sản xuất Yêu cầu điều kiện đảm bảo cho kinh tế hàng hoá vận động phát triển bình thường (hay cân đối ) Sản phẩm mong đợi: HS vẽ giải thích sơ đồ biểu quy luật giá trị sản xuất lưu thơng hàng hóa *Tìm hiểu nội dung 2: Tác động quy luật giá trị (GV cho hs tham gia trải nghiệm lớp kết hợp nêu vấn đề, thảo luận nhóm.) Các bước Hoạt động giáo viên Hoạt động HS Chuyển giao GV đưa tình có vấn đề nhiệm vụ GV chia lớp làm nhóm, phân cơng nhóm trình HS nghe rõ yêu cầu bày nội dung nhóm - Nhóm 1: Qua việc trình bày TH1, NX, rút kết nhận nhiệm vụ từ luận tác dụng quy luật giá trị? GV - Nhóm 2: Qua việc trình bày TH2 SGK, NX, rút kết luận tác dụng quy luật giá trị? - Nhóm 3: Qua việc trình bày TH2 SGK, NX, rút kết luận tác dụng quy luật giá trị? Nguyên nhân dẫn đến phân hoá giàu, nghèo người sản xuất, kinh doanh hàng hoá? Thực - Quan sát, giúp đỡ hs hồn thành nhiệm vụ Nghiên cứu tình nhiệm vụ Thảo luận nhóm cử đại diện trình bày Báo cáo, GV nhận xét đưa kết luận: Đại diện nhóm báo thảo luận kết a) Điều tiết SX lưu thơng hàng hố: cáo nội dung kiến thực - Điều tiết SX: Là phân phối lại yêu tố tư liệu thức nhóm nhiệm sản xuất sức lao động từ ngành sang ngành giao Nhận xét nội vụ khác Hoặc chuyển dịch cấu kinh tế từ nông dung báo cáo nghiệp sang SX cơng nghiệp dịch vụ nhóm khác - Trong lưu thơng hàng hố: Phân phối nguồn hàng từ nơi đến nơi khác, từ mặt hàng sang mặt - HS quan sát kết hàng khác theo hướng từ nơi có lãi khơng có mà thư kí ghi lãi sang nơi có lãi cao thông qua biến động giá bảng thị trường - Nghe trả lời câu b) Kích thích lực lượng SX phát triển suất hỏi LĐ tăng lên - Nghe ghi chép Muốn phát triển kinh tế phải dựa vào phát triển lực lượng SX muốn thu lợi nhuận nhiều người SX kinh doanh phải tìm cách phát triển lực lượng SX cách cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề người LĐ, làm cho giá trị cá biệt thấp giá trị xã hội c) Phân hoá giàu nghèo - người SX hàng hố =>Tác động quy luật giá trị ln có mặt: - Tích cực: Thúc đẩy lực lượng SX phát triển, nâng cao suất LĐ  Kinh tế hàng hố phát triển - Hạn chế: Có phân hố giàu nghèo  Kìm hãm, cản trở phát triển kinh tế hàng hoá gv kết luận Sản phẩm mong đợi: HS sơ đồ hóa tác động quy luật giá trị sản xuất lưu thơng hàng hóa Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung cạnh tranh sản xuất lưu thông hàng hóa Mục đích: HS cần nêu + Khái niệm cạnh tranh sản xuất lưu thông hàng hóa nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh + Hiểu mục đích cạnh tranh, loại cạnh tranh, tính hai mặt cạnh tranh + Phân biệt mặt tích cực cạnh tranh mặt hạn chế cạnh tranh sản xuất lưu thơng hàng hóa + Nhận xét vài nét tình hình cạnh tranh sản xuất lưu thơng hàng hóa địa phương Phương thức tổ chức: Phần hình thành kiến thức mới, gv kết hợp nhiều phương pháp thảo luận lớp, thảo luận nhóm, làm việc cá nhân Cụ thể: Tìm hiểu nội dung 1: Cạnh tranh nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh ( GV cho hs xem video lớp kết hợp nêu vấn đề, thảo luận lớp) Các bước Hoạt động giáo viên Hoạt động HS Chuyển giao *Tìm hiểu cạnh tranh nguyên nhân dẫn đến - HS xem video nhiệm vụ cạnh tranh - HS nghe, thảo luận GV cho hs thảo luận lớp câu hỏi sau: theo yêu cầu gv ?? Em hiểu cạnh tranh? ?? Nội dung khái niệm cạnh tranh thể khía cạnh chủ yếu nào? ?? Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh gì? Thực -GV: gợi ý dẫn dắt để hs trả lời câu hỏi HS: đọc sgk, trao đổi nhiệm vụ -Khích lệ hs trả lời đúng, gợi ý chỉnh sửa với để tìm hs trả lời chưa câu trả lời Báo cáo kết -GV: gọi HS lên trình bày ý kiến ghi lại ý thực kiến HS: trả lời câu hỏi nhiệm vụ -GV: nhận xét ý kiến rút KL -Phản biện thấy Sản phẩm mong đợi a Cạnh tranh ganh đua, đấu tranh chưa rõ chủ thể kinh tế sản xuất, kinh doanh nhằm giành điều kiện thuận lợi để thu nhiều -Nghe ghi chép lợi nhuận gv kết luận b Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh + Do tồn nhiều chủ sở hữu với tư cách đơn vị kinh tế độc lập, tự sản xuất, tự kinh doanh, có lợi ích riêng + Do điều kiện sản xuất kinh doanh chủ thể kinh tế khác kết sản xuất kinh doanh họ khác Do tất yếu họ phải cạnh tranh với Hs nắm khái niệm cạnh tranh, nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh Tìm hiểu nội dung 2: Mục đích của cạnh tranh (HS quan sát hình ảnh video để thảo luận lớp, làm việc cá nhân) Các bước Chuyển giao nhiệm vụ Thực nhiệm vụ Báo cáo kết thực nhiệm vụ Hoạt động gv GV cho Hs thảo luận lớp GV giao câu hỏi - Mục đích cuối cạnh tranh gì? - Mục đích cạnh tranh thể nào? - GVchiếu file chứa hình ảnh chuẩn bị sẵn cho hs quan sát -Theo dõi phần làm việc hs - Gọi hs lên phát biểu -GV nghe nhận xét kết báo cáo nhóm -GV: KL * Mục đích cuối cạnh tranh sản xuất lưu thơng hàng hố nhằm giành lợi nhuận nhiều người khác - Mục đích cạnh tranh thể hiện: + Giành nguồn nguyên liệu nguồn lực sản xuất khác Hoạt động hs -HS nhận nhiệm vụ, đọc SGK, thảo luận phát biểu -HS quan sát hình ảnh, Suy nghĩ, thảo luận ghi vào giấy nháp, sau đối chiếu với bạn nhóm để có kết -Cử đại diện trình bày -Nhận xét, phản biện nhóm khác muốn -Hs lắng nghe, đặt câu hỏi chưa rõ -Ghi chép ý vào Sản phẩm mong đợi + Giành ưu khoa học công nghệ + Giành thị trường, nơi đầu tư + Giành ưu chất lượng, giá hàng hoá Hiểu mục đích cạnh tranh Tìm hiểu nội dung 3: Tính hai mặt cạnh tranh Các bước Hoạt động giáo viên Chuyển giao GV: cho hs xem video tượng cạnh tranh nhiệm vụ GV: cho hs rút nhận xét video xem Lớp chia nhóm Nhóm 1: Phân tích mặt tích cực cạnh tranh? Cho VD Nhóm 1: Phân tích mặt tiêu cực cạnh tranh? Cho VD - Câu hỏi thảo luận nhóm phát dạng phiếu học tập chiếu trực tiếp bảng chiếu - Mỗi nhóm có tờ tơki, bút dạ, hs ghi kết dùng kết để thuyết trình Thực GV: cho HS xem video nhiệm vụ GV quan sát hs thảo luận, hướng dẫn giải đáp cần Báo cáo kết thực nhiệm vụ -GV hs nhóm khác lắng nghe, sau phần thuyết trình nhóm nhận xét, phản biện -GV nhận xét sau kết luận cho nhóm a, Mặt tích cực cạnh tranh Cạnh tranh giữ vai trò động lực kinh tế sản xuất lưu thơng hang hố Thể hiện: - Kích thích LLSX, khoa học - kĩ thuật xuất lao động xã hội tăng cao - Khai thác tối đa nguồn lực đất nước vào việc đầu tư xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN - Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao lực cạnh tranh kinh tế, góp phần chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - Mọi cạnh tranh diễn theo pháp luật gắn liền với mặt tích cực nói cạnh tranh lành mạnh b, Mặt hạn chế cạnh tranh Hoạt động HS - HS nhận nhiệm vụ nhóm Nghe kĩ hướng dẫn giáo viên - Nhận phiếu câu hỏi, giấy tôki bút - HS xem video - Trao đổi thống cách hiểu -Trả lời câu hỏi phiếu học tập -Tìm ví dụ minh họa -Đại diện nhóm thuyết trình dựa phiếu câu hỏi cho -HS lại nhóm bổ sung -HS nhóm khác nhận xét, bổ sung đặt câu hỏi chưa rõ Sản phẩm mong đợi - Chạy theo lợi nhuận cách thiếu ý thức, vi phạm quy luật tự nhiên khai thác tài nguyên làm cho môi trường, mơi sinh suy thối cân nghiêm trọng - Dùng thủ đoạn phi pháp, bất lương để giành khách hàng lợi nhuận - Đầu tích trữ, gây rối loạn thị trường HS nắm tính mặt cạnh tranh Phân tích mặt tích cực tiêu cực cạnh tranh Từ biết lên án tượng cạnh tranh không lành mạnh Kết mong đợi từ hoạt động 2: Thông qua chuỗi hoạt động, GV giúp hs tự khám phá kiến thức Đó hiểu biết cạnh tranh, mục đích cạnh tranh, tính mặt cạnh tranh Đồng thời góp phần giúp hs rèn luyện số kĩ như; tự học, làm việc hợp tác, thuyết trình, trải nghiệm Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung cung- cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa Mục đích: - Nêu khái niệm cung, cầu - Hiểu mối quan hệ cung - cầu sản xuất, lưu thơng hàng hóa - Biết giải thích ảnh hưởng giá thị trường đến cung - cầu ngược lại số loại hàng hóa địa phương - Biết cách vận dụng quan hệ cung, cầu Phương thức tổ chức: Để tiện cho hoạt động học bài, gv chia lớp thành nhóm, biên chế nhóm khơng thay đổi suốt học Vẽ vng dùng ghi điểm cho nhóm vào góc bảng Các nhóm thi đua cách tích điểm, cuối giờ, nhóm có nhiều điểm nhóm nhận phần thưởng (Ngồi điểm từ hoạt động nhóm, hs ghi điểm cho nhóm cách giơ tay trả lời câu hỏi phát vấn gv.) Hoạt động khởi động tiến hành thơng qua trò chơi “Hội trợ” GV đóng vai trò phóng viên để vấn người mua người bán học sinh Vì em chọn mua hàng hóa đó? Vì em thích hàng hóa mà lại khơng mua? Vì em lại chọn bán hàng đó? GV nghe câu trả lời hs sau dẫn dắt tới vấn đề cần giải Các em vừa tham gia trò chơi mua bán thường thấy diễn thị trường Vậy cung, cầu gì?Mối quan hệ cung cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa nào?Bài học hôm giúp giải đáp câu hỏi Tìm hiểu nội dung 1: khái niệm cung, cầu Các bước Chuyển giao nhiệm vụ Hoạt động giáo viên GV Cho hs thảo luận theo cặp đôi Qua quan sát trò chơi phần khởi động để trả lời câu hỏi sau - Cầu gì? yếu tố ảnh hưởng đến cầu? yếu tố yếu tố định? - Cung gì? yếu tố ảnh hưởng đến cung? yếu tố yếu tố định? Hoạt động HS - HS nghe nhận nhiệm vụ - Xung phong nhanh để tham gia ghi điểm cho đội Thực nhiệm vụ - GV hướng dẫn hs nghiên cứu, - Gợi ý để hs trả lời câu hỏi Báo cáo kết thực nhiệm vụ - Giáo viên nhận xét kết thảo luận HS KL: * Cầu : khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua thời kì định tương ứng với giá thu nhập xác định - Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu : Thu nhập, thị hiếu, tâm lí, giá cả, tập quán… - Số lượng cầu với giá hàng hóa vận động tỉ lệ nghịch với * Cung : khối lượng hàng hố, dịch vụ có thị trường chuẩn bị đưa thị trường thời kì định tương ứng với mức giá cả, khả sản xuất chi phí sản xuất xác định - Các yếu tố ảnh hưởng đến cung : Khả SX, Chất lượng, số lượng, suất, chi phí SX, giá cả, cầu… - Số lượng cung với giá hàng hóa vận động tỉ lệ thuận với Sản phẩm mong đợi Các cặp đôi thảo luận, phát biểu HS lại quan sát, lắng nghe bổ sung sau bạn ghi xong -HS: Trình bày ý kiến cá nhân + HS: Nhận xét bổ sung -HS quan sát kết ghi bảng -Nghe ghi chép gv kết luận Hs tự trả lời câu hỏi; khái niệm cung cầu hàng hóa dịch vụ *Tìm hiểu nội dung 2:Tìm hiểu nội dung mối quan hệ cung cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa Các bước Hoạt động gv Hoạt động hs Chuyển giao - Giáo viên đặt vấn đề: Nội dung vai trò nhiệm vụ quan hệ cung cầu thể sản - HS nhận nhiệm xuất lưu thơng hàng hóa nước ta nay? vụ + GV: thị trường, người mua (thể đường cầu) người bán (đường cung) tác động với họ gặp điểm I, tạo thành mối quan hệ cung cầu + Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung Quan hệ cung cầu gì? Quan hệ cung cầu có biểu nào? GV : cho hs nhóm thảo luận biểu nội dung quan hệ cung- cầu Thực - GV quan sát học sinh thảo luận, Chú ý nhóm - HS thảo luận theo nhiệm vụ hs yếu nhóm, thống ý 10 kiến để viết vào phiếu học tập Kết thực nhiệm vụ Sản phẩm mong đợi Giáo viên nhận xét kết thảo luận - Khái niệm: Là mối quan hệ tác động lẫn người bán người mua hay người sản xuất với người tiêu dùng diễn thị trường để xác định giá số lượng hàng hoá, dịch vụ *Nội dung quan hệ cung - cầu - Cung cầu tác động lẫn Khi cầu tăng→sản xuất mở rộng cung tăng Khi cầu giảm→sản xuất giảm, cung giảm - Cung - cầu ảnh hưởng tới giá thị trường Khi cung = cầu→giá cả=giá trị Khi cung>cầu→giá cả cầu C Cung < cầu D Cung # cầu Câu 36: Khi người mua hàng thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp sau đây? A cung = cầu B Cung > cầu C Cung < cầu D Cung # cầu Câu 37: Khi cầu mặt hàng quạt điện giảm mạnh vào mùa đông, yếu tố thị trường giảm theo? A Cạnh tranh B Giá trị C Giá trị sử dụng D Giá Câu 38: Gia đình H có trồng rau cung cấp cho thị trường, giá loại rau tăng Bố H định mở rộng diện tích trồng, mẹ H muốn giữ ngun quy mơ sản xuất, chị H lại khun thu hẹp diện tích gieo trồng Theo em, nên làm theo ý kiến để gia đình H có them lợi nhuận? A Mẹ H B Bố H C Chị H D Mẹ H chị H Câu 39: Sau đọc nội dung khái niệm cung, bốn bạn T, K, H, P liền thảo luận với yếu tố ảnh hưởng tới cung Bạn T cho cung thị trường nhiều hay ảnh hưởng số lượng dân, thị hiếu người tiêu dùng, giá hàng hóa K phản đối: yếu tố ảnh hưởng tới cung thu nhập người tiêu dùng, công nghệ số lượng người sản xuất H lắc đầu nói: tớ thấy cung bị ảnh hưởng số lượng người sản xuất, công nghệ, chi phí sản xuất P liền tiếp ứng: tớ đồng ý với H thêm yếu tố sách thuế Những hiểu yếu tố ảnh hưởng tới cung? A Bạn T, K H B Bạn H P C Bạn K, P T D Bạn H T Kết mong đợi: HS trả lời câu hỏi nhanh 16 Hoạt động vận dụng Mục đích: HS vận dụng quy luật giá trị, cạnh tranh cung cầu để giải thích số tượng kinh tế gần gũi sống Phương thức tổ chức: Giao tập để hs hồn thiện lớp Bài tập 1: Có ý kiến cho rằng: Để phát huy mặt tích cực cuả cạnh tranh nước ta nay, Nhà nước cần để giải pháp khắc phục mặt hạn chế cạnh tranh Điều hay sai? Tại sao? Đáp án: Ý kiến chưa vì: Để phát huy mặt tích cực cạnh tranh nước ta nay, vừa phải khắc phục hạn chế vừa tiến hành cải tiến khoa học kĩ thuật, tăng cường quản lí giáo dục, nâng cao đời sống nhân dân, có tăng khả cạnh tranh lành mạnh Vì kinh tế, cạnh tranh luôn vận động biến đổi nên yếu tố tích cực dần thay đổi vị trí Bài tập 2: Khi nước ta thành viên tổ chức Thương mại giới (WTO), theo em, tính chất mức độ cạnh tranh diễn theo hướng (êm dịu hay gay gắt liệt)? Tại sao? Đáp án: - Khi nước ta thành viên tổ chức thương mại giới, theo em tính chất mức độ cạnh tranh diễn theo hướng gay gắt, liệt - Vì trình độ phát triển cạnh tranh khơng đồng lợi ích kinh tế khác nhóm nước cơng nghiệp phát triển với nhóm nước phát triển (trong có Việt nam) làm cạnh tranh diễn gay gắt liệt, đòi hỏi nước ta phải có thay đổi cách mạnh mẽ - Về nhà hs đọc thông tin cách mạng công nghiệp 4.0 sau lập luận tìm mối liên hệ thực tiễn nhận thức, ghi giấy Kết mong đợi: Các sản phẩm học sinh theo yêu cầu Hoạt động mở rộng Mục đích: HS vận dụng quy luật kinh tế vào hoạt động sản xuất, kinh doanh Phương thức tổ chức: GV: Giao tập cho hs - Về nhà cho HS vận tìm hiểu tác động quy luật giá trị , cạnh tranh cung cầu Sx địa phương Kết mong đợi: Các sản phẩm học sinh theo yêu cầu ……………………………………………………………… Tam Đảo ngày tháng 12 năm 2018 Người viết Hoàng Thị Na 17 ... trọng xuất lưu quy luật giá dụng quy luật số tượng quy luật giá thông hàng trị, tác động giá trị sản kinh tế gần gũi trị sản hóa quy luật xuất lưu xuất lưu giá trị sản thông hàng sống thông hàng xuất. .. động quy luật giá trị Mục đích: - Học sinh nêu nội dung quy luật giá trị, tác động quy luật giá trị sản xuất lưu thơng hàng hóa - Nêu số ví dụ vận dụng quy luật giá trị sản xuất lưu thơng hàng hóa. .. động cá biệt để sản xuất hàng hóa B Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa C Thời gian cần thiết để sản xuất hàng hóa D Chi phí để sản xuất hàng hóa Câu 2: Quy luật giá trị có
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC QUY LUẬT KINH TẾ CƠ BẢN TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA, CÁC QUY LUẬT KINH TẾ CƠ BẢN TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay