Chủ đề: MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

22 7 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 09:28

Phương pháp dạy học: giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, sử dụng phương tiện dạy học trực quan (hình ảnh, tranh ảnh, video, sơ đồ, lược đồ, sơ đồ tư duy), đàm thoại gợi mở, thuyết trình. Kĩ thuật dạy học: công não, khăn trải bàn SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………… TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG …………… *********&********** Chủ đề: MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA Tác giả chủ đề Chức vụ Đơn vị Bộ môn Kiến thức Đối tượng học sinh Dự kiến số tiết dạy : ………………… : Giáo viên : ………………… : Địa : Bài 20, 21 – Địa 10 (Cơ bản) : Lớp 10 (Cơ bản) : tiết NĂM HỌC 2018 – 2019 I NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ Gồm: Bài 20, 21 – Địa 10 (Cơ bản): Nội dung 1: Lớp vỏ địa (khái niệm, đặc điểm) Nội dung 2: Quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa (khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa thực tiễn) Nội dung 3: Quy luật địa đới (khái niệm, biểu hiện) Nội dung 4: Quy luật phi địa đới (khái niệm, biểu hiện) II MỤC TIÊU Về kiến thức - Hiểu khái niệm lớp vỏ địa - Hiểu trình bày khái niệm, nguyên nhân biểu quy luật thống hoàn chỉnh, quy luật địa đới phi địa đới lớp vỏ địa Kĩ - Sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, video, đồ, đồ để trình bày lớp vỏ địa quy luật chủ yếu lớp vỏ địa - Phân tích mối quan hệ tác động qua lại thành phần tự nhiên Thái độ - Có ý thức hành động hợp bảo vệ tự nhiên phù hợp với quy luật - Nhận thức đắn quy luật tự nhiên, từ biết vận dụng, giải thích tượng địa tự nhiên cách đắn Định hướng lực hình thành - Năng lực chung: lực tự học, lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực ứng dụng CNTT - Năng lực chuyên biệt: lực tư tổng hợp theo lãnh thổ, lực sử dụng đồ, đồ, tranh ảnh, video III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Phương pháp dạy học: giải vấn đề, thảo luận nhóm, sử dụng phương tiện dạy học trực quan (hình ảnh, tranh ảnh, video, đồ, lược đồ, đồ tư duy), đàm thoại gợi mở, thuyết trình - Kĩ thuật dạy học: cơng não, khăn trải bàn IV CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS Chuẩn bị GV - Kế hoạch dạy học, giảng Powerpoint - Tranh ảnh, video, đồ, lược đồ lớp vỏ địa lí, quy luật lớp vỏ địa - Phiếu học tập - Máy tính, máy chiếu Chuẩn bị HS - Sưu tầm tài liệu có liên quan đến quy luật lớp vỏ địa - Thực dự án phân công chuẩn bị báo cáo - Giấy A0, bút dạ, bút màu, nam châm dính bảng V THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ V.1 Tiến trình lên lớp tiết (45 phút) Tiết 1: LỚP VỎ ĐỊA QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HỒN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA Hoạt động 1: Đặt vấn đề (3 phút) a) GV cho HS quan sát video hiệu ứng Domino Hiệu ứng bắt đầu có điểm gốc bị thay đổi gây thay đổi tương tự điểm lân cận lan tỏa theo chuỗi thay đổi hệ thống Sau xem xong, GV yêu cầu HS thảo luận trả lời câu hỏi: + Hiệu ứng có tên gì? + Hiệu ứng xảy nào? + Hiệu ứng xảy thành phần tự nhiên hay không? b) HS thực ghi giấy nháp, chuẩn bị để báo cáo trước lớp c) GV gọi 01 HS báo cáo, HS khác trao đổi bổ sung thêm d) GV sử dụng nội dung HS trả lời để tạo tình có vấn đề dắt dẫn vào nội dung học Từ câu trả lời HS, giáo viên dẫn dắt thành phần tự nhiên thay đổi giống hiệu ứng Domino Đó biểu quy luật thống hoàn chỉnh thành phần tự nhiên xảy lớp vỏ địa Vậy lớp vỏ địa gì, có quy luật chi phối tượng trình tự nhiên xảy đây? Hoạt động 2: Tìm hiểu lớp vỏ địa (10 phút) Mục tiêu - Trình bày khái niệm lớp vỏ địa lí, chiều dày lớp vỏ địa - Phân biệt khác lớp vỏ địa lớp vỏ Trái Đất - Rèn luyện kĩ nhận xét, phân tích đồ lớp vỏ địa Phương thức - Phương pháp đàm thoại gợi mở, giải vấn đề, sử dụng đồ - Hình thức: cá nhân, cặp 3 Tổ chức hoạt động Hoạt động GV HS a) GV giao nhiệm vụ cho HS Đọc nội dung SGK trang 74, 75, phân tích hình 20.1 hình 7.2 (bài trang 26) trả lời câu hỏi sau: - Kể tên lớp vỏ địa Theo em, thành phần tồn cách độc lập hay có mối quan hệ với nhau? - Thế lớp vỏ địa lí? Xác định chiều dày lớp vỏ địa lý - Phân biệt lớp vỏ địa lớp vỏ Trái Đất (độ dày, phạm vi thành phần cấu tạo) HS thực theo cặp, thời gian phút GV giải thích hướng dẫn thêm thấy cần thiết b) HS thực nhiệm vụ: HS thực cá nhân sau trao đổi nhóm chuẩn bị báo cáo GV, trao đổi với lớp kết qủa thực Trong trình thực nhiệm vụ, GV quan sát điều chỉnh nhiệm vụ học tập cho phù hợp với đối tượng HS c) GV tổ chức cho HS báo cáo kết thảo luận chung lớp Gọi nhóm đại diện báo cáo kết thực nhiệm vụ; HS khác lắng nghe bổ sung, thảo luận thêm d) GV chốt kiến thức; nhận xét, đánh giá kết thực HS GV phát vấn, gợi mở HS: Chiều dày lớp vỏ địa trùng với giới hạn lớp vỏ địa lí? Nội dung I Lớp vỏ địa + Là lớp vỏ Trái Đất, có xâm nhập tác động lẫn lớp vỏ phận + Dày khoảng 30 – 35 km + Những tượng trình xảy lớp vỏ địa quy luật tự nhiên chi phối Hoạt động : Tìm hiểu quy luật thống hồn chỉnh lớp vỏ địa (27 phút) Mục tiêu - Trình bày khái niệm quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa - Hiểu trình bày ngun nhân, biểu quy luật - Hiểu ý nghĩa thực tiễn quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa - Sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, video, đồ để trình bày quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa - Phân tdượcđược mối quan hệ tác động qua lại thành phần tự nhiên Phương thức - Phương pháp: đàm thoại gợi mở, giải vấn đề, sử dụng tranh ảnh, video, đồ tư duy, kĩ thuật khăn trải bàn - Hình thức cá nhân, nhóm Tổ chức hoạt động Hoạt động GV HS Nội dung Nội dung 1: Khái niệm, nguyên nhân biểu II Quy luật thống hoàn chỉnh quy luật thống hồn chỉnh lớp vỏ địa lớp vỏ địa (12 phút) Khái niệm a) GV giao nhiệm vụ cho HS (5 phút) Là quy luật mối quan hệ quy định lẫn * phút đầu: HS làm việc cá nhân thực thành phần phận lãnh thổ lớp vỏ địa nhiệm vụ sau: - Dựa vào SGK, trình bày khái niệm Nguyên nhân quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ Do tác động đồng thời nội lực địa ngoại lực - Theo em, thành phần lớp vỏ Biểu quy luật địa lại có mối quan hệ quy định lẫn nhau? - Trong tự nhiên, lãnh thổ - Nêu biểu quy luật thống gồm nhiều thành phần ảnh hưởng qua lại hồn chỉnh lớp vỏ địa phụ thuộc * phút sau: HS làm việc theo nhóm thực - Nếu thành phần thay đổi dẫn đến thay đổi thành phần lại nhiệm vụ sau: - Nhóm 1: Dựa vào ví dụ SGK/75, tồn lãnh thổ phân tích dạng đồ tư nguyên nhân kết thành phần tự nhiên bị biến đổi - Nhóm 2: Dựa vào ví dụ SGK/75, phân tích dạng đồ tư nguyên nhân kết thành phần tự nhiên bị biến đổi - Nhóm 3: Dựa vào ví dụ SGK/75, phân tích dạng đồ tư nguyên nhân kết thành phần tự nhiên bị biến đổi HS thực theo nhóm hồn thành đồ tư giấy A0 b) HS thực nhiệm vụ HS thực cá nhân, sau trao đổi theo nhóm, chuẩn bị báo cáo GV GV gọi đại diện nhóm dán kết lên bảng c) GV tổ chức cho HS báo cáo kết cách HS nhận xét bổ sung kết nhóm dán bảng d) GV nhận xét chuẩn hoá kiến thức Nội dung 2: Ý nghĩa quy luật thống Ý nghĩa thực tiễn - Cần thiết phải nghiên cứu kĩ toàn hoàn chỉnh lớp vỏ địa (15 phút) diện điều kiện địa lãnh thổ a) GV giao nhiệm vụ cho HS (7 phút) trước sử dụng chúng * phút đầu: HS làm việc cá nhân thực - Những hoạt động KT người (ngăn sông, đắp đập, đốt nương, làm rẫy nhiệm vụ sau: Dựa vào nội dung SGK kiến thức học, …) can thiệp định làm ảnh hưởng tới toàn hoàn cảnh tự nhiên, gây trả lời câu hỏi sau: + Tại tiến hành hoạt động kinh nhiều hậu nghiêm trọng tế, cần thiết phải nghiên cứu kĩ tồn diện - Cần có ý thức hành động hợp bảo vệ tự nhiên phù hợp với quy luật điều kiện địa lí? + Những hoạt động kinh tế người có tác động đến tự nhiên? + Rút ý nghĩa thực tiễn quy luật * phút sau (sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn): - GV chia lớp thành nhóm nhỏ, hồn thành nội dung sau: + Nhóm 1: Nêu ví dụ minh họa tác động xấu người gây mơi trường tự nhiên Phân tích hậu việc phá rừng đầu nguồn đời sống mơi trường tự nhiên + Nhóm 2: Nêu ví dụ minh họa tác động xấu người gây môi trường tự nhiên Phân tích hậu việc khai thác khống sản tràn lan đời sống mơi trường tự nhiên + Nhóm 3: Nêu ví dụ minh họa tác động xấu người gây mơi trường tự nhiên Phân tích hậu việc xây dựng đập thủy điện đời sống môi trường tự nhiên - HS thực cá nhân (2 phút) ghi ý kiến góc tờ giấy A0, sau trao đổi nhóm (3 phút) ghi kết chung vào ô tờ giấy A0 b) HS thực nhiệm vụ: HS thực cá nhân (và chuẩn bị báo cáo GV, trao đổi với lớp kết thực Trong trình thực nhiệm vụ, GV quan sát điều chỉnh nhiệm vụ học tập cho phù hợp với đối tượng HS c) GV tổ chức cho HS báo cáo kết thảo luận chung lớp Gọi nhóm xung phong nhóm ngẫu nhiên đại diện báo cáo kết thực nhiệm vụ; HS khác lắng nghe bổ sung, thảo luận thêm d) GV chốt kiến thức; nhận xét đánh giá kết thực HS GV đưa video hậu phá rừng đầu nguồn, khai thác khoáng sản tràn lan xây dựng đập thủy điện môi trường tự nhiên, nhấn mạnh thông điệp ý thức bảo vệ tự nhiên Hoạt động 4: Luyện tập (2 phút) Mục tiêu Nhằm củng cố lại kiến thức học; rèn luyện kĩ học, góp phần hình thành kiến thức Phương thức: Hoạt động cá nhân Tổ chức hoạt động a GV chia HS thành nhóm nhỏ giao nhiệm vụ cho nhóm HS: Dựa vào kiến thức học thành lập đồ tư bài: Lớp vỏ địa Quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa b HS thực nhiệm vụ nhà c) GV kiểm tra kết thực HS Hoạt động 5: Vận dụng (3 phút) Mục tiêu Giúp HS vận dụng liên hệ kiến thức học vào vấn đề cụ thể thực tiễn ý nghĩa quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa Nội dung GV hướng dẫn HS đặt vấn đề để liên hệ vận dụng GV yêu cầu HS chọn nhiệm vụ sau: - Lấy ví dụ thực tế để minh hoạ biểu quy luật thống hồn chỉnh lớp vỏ địa - Vì tỉnh Vĩnh Phúc năm gần đây, nạn hạn hán có xu hướng ngày nghiêm trọng hơn? Đánh giá GV khuyến khích, động viên HS làm nhận xét sản phẩm HS IV.1 Tiến trình lên lớp tiết (45 phút) Tiết 2: QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI Hoạt động 1: Đặt vấn đề (1 phút) Qua nghiên cứu lớp vỏ địa nhận thấy thành phần tự nhiên tồn phát triển theo quy luật riêng nó, đồng thời có thay đổi theo quy luật chung Bài học hơm tìm hiểu quy luật lớp vỏ địa Hoạt động 2: Tìm hiểu quy luật địa đới quy luật phi địa đới (38 phút) Mục tiêu - Trình bày khái niệm, nguyên nhân biểu quy luật địa đới - Trình bày khái niệm, nguyên nhân biểu quy luật phi địa đới - Sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, lược đồ, đồ để trình bày quy luật địa đới quy luật phi địa đới Phương thức - Phương pháp dạy học giải vấn đề, phân tích hình vẽ, tranh ảnh, lược đồ, đồ - Hình thức cá nhân, nhóm Tổ chức hoạt động Hoạt động GV HS Nội dung a) GV giao nhiệm vụ cho HS (thực III Quy luật địa đới học, trước lên lớp tuần) Khái niệm GV giao nhiệm vụ cho nhóm HS tìm Là thay đổi có quy luật tất thành hiểu trước nhà với gói nhiệm vụ khác phầnvà cảnh quan địa theo vĩ độ nhau: Nguyên nhân + Gói 1: Dựa vào nội dung SGK kết hợp với sưu tầm tài liệu hiểu biết thân, làm rõ khái niệm, nguyên nhân biểu quy luật địa đới + Gói 2: Dựa vào nội dung SGK kết hợp với sưu tầm tài liệu hiểu biết thân, làm rõ khái niệm, nguyên nhân biểu quy luật phi địa đới - GV yêu cầu nhóm thực nhà, báo cáo kết vào tiết Địa tiếp theo, thời gian trình bày báo cáo khơng q 5p - Sản phẩm trình bày là trình chiếu Powerpoint dạng đồ hóa, đồ tư kết hợp với đồ, bảng biểu, tranh ảnh minh họa b) HS thực nhiệm vụ nhà (thời gian tuần) - HS thực cá nhân sau trao đổi nhóm hồn thành sản phẩm nhóm nhà chuẩn bị báo cáo GV, trao đổi với lớp kết thực - Trong trình thực nhiệm vụ nhà, GV đôn đốc hướng dẫn thêm cho HS cách tìm kiếm, thu thập thơng tin qua tài liệu tham khảo thư viện, đồ, tranh ảnh, video qua Internet cách trình bày sản phẩm c) GV tổ chức cho HS báo cáo kết thảo luận chung lớp vào học lớp (thời gian 36 phút) Gọi ngẫu nhiên đại diện nhóm HS thực nhiệm vụ, trình bày sản phẩm nhóm mình; HS khác lắng nghe đưa câu hỏi phản biện cho nhóm trình bày, bổ sung, thảo luận thêm d) GV chốt kiến thức; nhận xét, đánh giá kết thực HS Chú ý đánh giá q trình để tạo sản phẩm hồn chỉnh GV phát vấn gợi mở học sinh: - Dựa vào đồ khí hậu Việt Nam, cho biết chế độ nhiệt nước ta thay đổi theo quy luật địa đới nào? - Quy luật địa đới quy luật phi địa đới có điểm giống khác nhau? Do dạng hình cầu Trái Đất xạ Mặt Trời Biểu quy luật a Nhiệt độ: có vòng đai nhiệt: vòng đai nóng, vòng đai ơn hòa, vòng đai lạnh, vòng đai băng giá vĩnh cửu b Khí áp gió: - Có đai áp: đai áp thấp (1 xđ, ơn đới), đai áp cao (2 chí tuyến, cực ) - Có đới gió hành tinh: đới gió Mậu dịch, đới gió Tây ơn đới, đới gió Đơng cực c Khí hậu: Có đới khí hậu : Xích đạo –> cận xích đạo –> nhiệt đới –> cận nhiệt đới –> ôn đới –> cận cực –> cực d Đất thảm thực vật: Có 10 kiểu thảm thực vật nhóm đất IV Quy luật phi địa đới Khái niệm - Là quy luật phân bố khơng phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới thành phần địa cảnh quan Nguyên nhân Do nguồn lượng bên lòng đất  phân chia bề mặt đất thành: lục địa, đại dương địa hình núi cao Biểu quy luật Khái niệm Quy luật địa ô Quy luật đai cao Sự thay đổi có quy luật thành phần tự nhiên cảnh quan theo độ cao địa hình Sự thay đổi có quy luật thành phần tự nhiên cảnh quan theo kinh độ Do thay đổi Do phân bố nhiệt ẩm theo đất, biển đại độ cao dương Sự phân bố Sự thay đổi Biểu vành đai đất thảm thực vật thực vật theo theo kinh độ độ cao Đánh giá kết sản phẩm thực nhiệm vụ (sử dụng phút sau) Nguyên nhân - Các nhóm thảo luận, rút kinh nghiệm, đề nghị khen thưởng cá nhân có đóng góp tích cực - GV đánh giá cách thực sản phẩm nhóm (theo phiếu đánh giá sản phẩm thực nhiệm vụ) + Nội dung sản phẩm nhóm cho điểm theo mức: Tốt (3 điểm), (2 điểm), trung bình (1 điểm), khơng đạt (0 điểm) + Cách làm việc nhóm cho điểm theo mức: Tốt (2 điểm), Khá (1,5 điểm), trung bình (1 điểm), khơng đạt (0 điểm) + Hình thức trình bày sản phẩm nhóm cho điểm theo mức: Tốt (2 điểm), Khá (1,5 điểm), trung bình (1 điểm), khơng đạt (0 điểm) + Cách trình bày sản phẩm nhóm cho điểm theo mức: Tốt (3 điểm), (2 điểm), trung bình (1 điểm), khơng đạt (0 điểm) PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM THỰC HIỆN NHIỆM VỤ Mức độ Tốt Khá Trung bình Khơng đạt Điểm Tiêu chí Nội dung Đầy đủ nội dung chính, có phân tích bổ sung kiến thức phù hợp Cách làm việc Làm việc nhóm khoa học, có phân cơng rõ ràng tham gia nhiệt tình tất thành viên, tất sản phẩm thành viên có chất lượng tốt Hình thức Hình thức độc sản phẩm đáo, bố cục hợp khoa học, màu sắc hài hòa, sinh động Đầy đủ nội dung chính, có phân tích bổ sung kiến thức chưa phù hợp Làm việc khoa học, có phân cơng rõ ràng tham gia nhiệt tình đa phần thành viên, đa số sản phẩm có chất lượng tốt Đầy đủ nội dung chính, chưa có phân tích bổ sung thêm kiến thức Có phân cơng rõ ràng có số thành viên khơng tham gia, có nửa sản phẩm cá nhân chất lượng chưa tốt Thiếu số nội dung chính, chưa có phân tích bổ sung thêm kiến thức Phân công nhiệm vụ chưa rõ ràng, có số thành viên thực hiện, đa số sản phẩm cá nhân có chất lượng chưa tốt Hình thức thơng dụng, bố cục tương đối hợp khoa học, màu sắc hài hòa Cách trình Ngơn ngữ bày sản phẩm lưu lốt, thu hút người nghe Ngơn ngữ lưu lốt chưa thu hút người nghe Hình thức thơng dụng, bố cục tương đối hợp khoa học, màu sắc hài hòa, 1, lỗi tả, font chữ Ngơn ngữ lưu lốt, chưa thu hút người nghe suốt q Hình thức thơng dụng, bố cục chưa hợp khoa học, màu sắc lòe loẹt, nhiều lỗi tả, font chữ Ngơn ngữ chưa lưu lốt, chưa thu hút người suốt trình trình bày, trả lời phản biện tốt suốt trình trình bày, trình trình bày, trả lời phản trả lời phản biện chưa tốt biện tốt Ví dụ: Bài thuyết trình nhóm thể đồ tư Ví dụ: Báo cáo nhóm trình bày dạng Powerpoint: 10 nghe, không trả lời phản biện 11 Hoạt động 3: Luyện tập (4 phút) Mục tiêu Nhằm củng cố lại kiến thức học, rèn luyện kĩ học góp phần hình thành Phương thức: Hoạt động cá nhân Tổ chức hoạt động a Gv giao nhiệm vụ cho học sinh 12 - So sánh, từ nêu mối quan hệ quy luật địa đới phi địa đới - Chứng minh quy luật địa đới phi địa đới diễn đồng thời tương hỗ lẫn b Học sinh thực nhiệm vụ lớp, trường hợp hết thời gian GV hướng dẫn học sinh thực nhà c GV kiểm tra kết thực học sinh Điều chỉnh vướng mắc trình thực Hoạt động 4: Vận dụng (4 phút) Mục tiêu: Giúp HS vận dụng liên hệ kiến thức học vào vấn đề thực tiễn Nội dung: GV khuyến khích HS tự đặt vấn đề để vận dụng, liên hệ thực tế gợi ý đưa liên hệ như: - Biểu quy luật địa đới phi địa đới Việt Nam - Liên hệ quy luật đai cao địa phương em Đánh giá: GV khuyến khích HS sáng tạo thực V KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG Q TRÌNH DẠY HỌC CHUN ĐỀ Bảng mơ tả yêu cầu đánh giá chuyên đề Nội dung MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao - Trình bày khái niệm đặc điểm lớp vỏ địa - Trình bày khái niệm, biểu quy luật thống hoàn chỉnh, quy luật địa đới phi địa đới lớp vỏ địa - Giải thích ngun nhân hình thành quy luật - Phân tích ý nghĩa quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa - Xác định mối quan hệ quy luật địa đới phi địa đới - Sử dụng hình vẽ, đồ, đồ để trình bày lớp vỏ địa quy luật chủ yếu lớp vỏ địa - Phân tích tư liệu học tập - Liên hệ địa phương, Việt Nam - Vận dụng để giải thích vấn đề tài nguyên môi trường Câu hỏi tập 2.1 Tự luận a Nhận biết Câu 1.Thế lớp vỏ địa ? Trình bày đặc điểm lớp vỏ địa lý Gợi ý trả lời - Vỏ địa (còn gọi vỏ cảnh quan) lớp vỏ Trái Đất, có xâm nhập tác động lẫn lớp vỏ phận (thuỷ quyển, sinh quyển, thổ nhưỡng quyển, khí quyển, thạch quyển) - Đặc điểm: + Chiều dày lớp vỏ địa khoảng 35 - 40 km, tính từ giới hạn tầng ơdơn đến đáy vực thẳm đại dương; lục địa xuống hết lớp vỏ phong hố + Lớp vỏ địa hình thành phát triển theo quy luật địa chung Câu Trình bày khái niệm quy luật thống hoàn chỉnh, quy luật địa đới phi địa đới lớp vỏ địa 13 Gợi ý trả lời - Quy luật thống hồn chỉnh lớp vỏ địa lí: quy luật mối quan hệ quy định lẫn thành phần phận lãnh thổ lớp địa - Quy luật địa đới: Là thay đổi có quy luật tất thành phần địa cảnh quan địa theo vĩ độ ( từ xích đạo hai cực) - Quy luật phi địa đới Là quy luật phân bố không phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới thành phần địa cảnh quan Câu Thế quy luật địa ô quy luật đai cao? Gợi ý trả lời - Quy luật đai cao: thay đổi có quy luật thành phần tự nhiên cảnh quan địa theo độ cao địa hình - Quy luật địa ơ: thay đổi có quy luật thành phần tự nhiên cảnh quan theo kinh độ b Thông hiểu Câu Em giải thích ngun nhân hình thành quy luật thống hoàn chỉnh, quy luật địa đới phi địa đới lớp vỏ địa Gợi ý trả lời - Quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa lý: tất thành phần lớp vỏ địa đồng thời chịu tác động trực tiếp gián tếp nội lực ngoại lực Những thành phần xâm nhập vào nhau, trao đổi vật chất lượng với nhau, khiến chúng có gắn bó mật thiết để tạo nên thể thống hoàn chỉnh - Quy luật địa đới: dạng hình cầu Trái Đất xạ Mặt Trời - Quy luật phi địa đới: nguồn lượng lòng Trái Đất Nguồn lượng tạo phân chia bề mặt Trái đất thành lục địa, đại dương địa hình núi cao Câu Em giải thích ngun nhân hình thành quy luật địa ô quy luật đai cao Gợi ý trả lời - Nguyên nhân hình thành quy luật địa ô: phân bố đất liền biển, đại dương làm cho KH lục địa bị phân hóa từ đơng sang tây; ngồi ảnh hưởng dãy núi chạy theo hướng kinh tuyến - Nguyên nhân hình thành quy luật đai cao: giảm nhanh nhiệt độ theo độ cao với thay đổi độ ẩm lượng mưa miền núi Câu Tại tiến hành hoạt động kinh tế, cần thiết phải nghiên cứu kĩ tồn diện điều kiện địa lí? Gợi ý trả lời - Do tự nhiên phát triển theo quy luật thống hồn chỉnh lớp vỏ địa lí: mối quan hệ quy định lẫn thành phần phận lãnh thổ lớp vỏ địa - Các thành phần TN ln xâm nhập vào nhau, trao đổi vật chất lượng với khiến chúng có gắn bó mật thiết để tạo nên thể thống hoàn chỉnh - Nếu thành phần thay đổi dẫn đến thay đổi thành phần khác Câu Nêu mối quan hệ quy luật địa đới phi địa đới Gợi ý trả lời: - Quy luật địa đới quy luật phi địa đới quy luật phổ biến lớp vỏ Địa 14 - Các quy luật phân hóa thực tế không tác động riêng rẽ, độc lập mà chúng tác động đồng thời, tương hỗ - Tùy theo lúc, nơi mà quy luật hay quy luật giữ vai trò chủ đạo, chi phối hình thành chiều hướng phát triển trình tự nhiên địa tổng thể c Vận dụng thấp Câu Dựa vào đồ lớp vỏ địa Trái đất kiến thức học, em phân biệt lớp vỏ địa lớp vỏ Trái Đất đồ lớp vỏ địa Trái Đất Gợi ý trả lời Vỏ địa vỏ Trái Đất phân biệt độ dày thành phần vật chất sau: Lớp vỏ địa Lớp vỏ Trái Đất Dày khoảng 35 - 40 km, tính từ giới Trung bình từ hạn tầng ôdôn đến đáy vực thẳm km (ở đại dương) đến Chiều dày đại dương; lục địa xuống hết lớp vỏ phong 70 km (ở lục địa) hoá Là hệ thống vật chất gồm nhiều Được cấu tạo Thành phần thành phần cấu tạo: địa hình, khí hậu, nước, tầng đá khác vật chất đất sinh vật Giữa thành phần có mối quan hệ chặt chẽ với Câu Dựa vào đồ lớp vỏ địa lý Trái Đất kiến thức học, em cho biết khác lớp vỏ lục địa lớp vỏ đại dương đồ lớp vỏ địa Gợi Tráilời Đất ý trả 15 - Lớp vỏ lục địa: + Thành phần cấu tạo: Gồm đá trầm tích, granit, badan + Độ dày trung bình: 35 - 40 km (ở miền núi cao đến 70 - 80 km) - Lớp vỏ đại dương: + Thành phần cấu tạo: Đá trầm tích, badan (chủ yếu), khơng có lớp đá granit + Độ dày trung bình: - 10 km Câu Dựa vào ví dụ 1,2,3 SGK/75, phân tích nguyên nhân kết thành phần tự nhiên bị biến đổi Gợi ý trả lời - Ví dụ Nguyên nhân: thay đổi lưu lượng dòng chảy vào mùa mưa Kết quả: làm tăng lượng nước sơng, lượng phù sa, tốc độ dòng chảy, mức độ xói lở - Ví dụ Ngun nhân: biến đổi khí hậu từ khơ hạn sang ẩm ướt Kết quả: thay đổi chế độ dòng chảy, tăng q trình xói mòn, thực vật phát triển mạnh, phá hủy đá, hình thành đất diễn nhanh - Ví dụ Nguyên nhân: rừng bị phá hủy Kết quả: xói mòn, biến đổi đất; khí hậu biến đổi Câu 4: Dựa vào kiến thức học, hình 12.1;14.1;19.1;19.2, em hồn thành bảng kiến thức sau: Thành phần tự nhiên Biểu quy luật địa đới a Nhiệt độ: (Kể tên vòng đai nhiệt Trái Đất) b Khí áp gió (Dựa vào hình 12.1, kể tên đai khí áp đới gió Trái Đất) c Khí hậu (Dựa vào hình 14.1, kể tên đới khí hậu Trái Đất) d Đât thảm thực vật (Dựa vào hình 19.1;19.2, kể tên kiểu thảm thực vật nhóm đất từ cực Xích đạo) Thành phần tự nhiên a Nhiệt độ: b Khí áp gió Gợi ý trả lời Biểu quy luật địa đới Có vòng đai nhiệt: - Vòng đai nóng nằm hai đường đẳng nhiệt năm +20 0C hai bán cầu - Hai vòng đai ôn hòa hai bán cầu nằm đường đẳng nhiệt năm +200C đường đẳng nhiệt +100C tháng nóng - Hai vòng đai lạnh vĩ độ cận cực hai bán cầu, nằm đường đẳng nhiệt +100C 00C tháng nóng - Hai vòng đai băng giá vĩnh cửu bao quanh cực,nhiệt độ quanh năm 00C - Ở bề mặt trái đất, khí áp phân thành đai khác 16 c Khí hậu - Trên trái đất có đới gió chủ yếu: đới gió Đơng Cực, đới gió Tây Ơn Đới, đới gió Tín Phong - Ở bán cầu có đới khí hậu (cực, cận cực, ơn đới, cận nhiệt đới, nhiệt đới, cận xích đạo xích đạo) d Đât thảm - Các thảm thực vật có thay đổi từ cực xích đạo: đài nguyên, thực vật rừng kim, rừng rộng rừng hỗn hợp, thảo nguyên, rừng cận nhiệt ẩm, rừng bụi cứng cận nhiêt, hoang mạc bán hoang mạc, xavan, rừng nhiệt đới ẩm, rừng xích đạo - Từ cực xích đạo có loại đất: đất cực, đài nguyên, potzon, thảo nguyên, hoang mạc, đỏ vàng cận nhiệt đỏ vàng Câu 5: Dựa vào kiến thức học, hình 18;19.11;19.1, em hồn thành bảng kiến thức sau: Quy luật Biểu a Quy luật đai cao (Dựa vào hình 19.11, nêu phân bố vành đai đất thực vật theo độ cao) b Quy luật địa ô (Quan sát hình 19.1, cho biết: Ở lục địa Bắc Mĩ, theo vĩ tuyến 400 B từ đơng sang tây có kiểu thảm thực vật nào? Vì kiểu thảm thực vật lại phân bố vậy?) Gợi ý trả lời Quy luật Biểu a Quy luật đai cao Ở sườn tây dãy Cap-ca: - 0-500m: rừng rộng cận nhiệt, đất đỏ cận nhiệt - 500-1200m: rừng hỗn hợp, đất nâu - 1200-1600m: rừng kim, đất pốt dôn núi - 1600-2000m: đồng cỏ núi, đất đồng cỏ núi -2000-2800m: địa y bụi đất đẳng xen lẫn đá - >2800m: băng tuyết b Quy luật địa ô - Rừng rộng rừng hỗn hợp ôn đới; thảo nguyên bụi chịu hạn đồng cỏ núi cao; rừng kim; thảo nguyên bụi chịu hạn đồng cỏ núi cao; rừng kim - Giải thích: + Càng vào sâu lục địa lượng mưa giảm + Ảnh hưởng địa hình núi cao, dòng biển nóng d Vận dụng cao Câu Dựa vào đồ khí hậu Việt Nam, cho biết chế độ nhiệt nước ta thay đổi theo quy luật địa đới nào? 17 Gợi ý trả lời * Chế độ nhiệt : - Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ vùng có vĩ độ thấp lên vùng có vĩ độ cao (dẫn chứng) - Biến trình năm chế độ nhiệt: Miền Bắc biến trình nhiệt độ hàng năm có cực đại cực tiểu (khí hậu mang tính chất cận chí tuyến) Miền Nam biến trình nhiệt độ năm có cực đại cực tiểu (khí hậu mang tính chất cận xích đạo) Câu Ở Vĩnh Phúc thiên nhiên có phân hóa theo quy luật nào? Vì tỉnh Vỉnh Phúc năm gần đây, nạn hạn hán có xu hướng ngày nghiêm trọng hơn? Gợi ý trả lời - Vĩnh Phúc thiên nhiên có phân hóa theo quy luật: thống hoàn chỉnh, quy luật địa đới phi địa đới - Vì: rừng, mực nước ngầm hạ thấp, khí hậu biến đổi, 2.2 Trắc nghiệm a Nhận biết Câu Lớp vỏ địa gọi A lớp phủ thực vật C lớp vỏ cảnh quan B lớp thỗ nhưỡng D lớp vỏ lục địa 18 Câu Lớp vỏ địa có chiều dày khoảng A 30 – 35 km B 30 – 40km C.40 – 50km D 50 – 100km Câu Biểu quy luật thống hồn chỉnh lớp vỏ địa A phân bố vòng đai nhiệt Trái Đất B phân bố kiểu thảm thực vật nhóm đất C phân bố đai khí áp, đới gió đới khí hậu D thành phần thay đổi dẫn đến thay đổi thành phân lại tồn lãnh thổ Câu Các lớp vỏ phận lớp vỏ địa A khí quyển, thổ nhưỡng B khí quyển, thổ nhưỡng quyển, thủy C khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, thạch D khí quyển, thổ nhưỡng quyển, thủy quyển, sinh quyển, thạch Câu Sự thay đổi có quy luật của tất thành phần địa lý cảnh quan địa lý từ Xích đạo đến cực biểu quy luật A địa đới B địa ô C thống D đai cao Câu Nằm đường đẳng nhiệt năm+20 C đường đẳng nhiệt năm +100C hai bán cầu hai vòng đai A Nóng B Ơn hòa C lạnh D Băng giá vĩnh cửu Câu Ở bán cầu có đới gió từ xích đạo cực A Mậu dịch, Tây ôn đới, Đông cực B Tây ôn đới, Mậu dịch, Đông cực C Mậu dịch, Đông cực, Tây ôn đới D Tây ôn đới, Đông cực, Mậu dịch Câu Sự thay đổi có quy luật đối tượng địa theo kinh độ biểu quy luật A địa ô B đai cao C địa đới D thống hồn chỉnh Câu Khí hậu hình thành yếu tố sau đây? A Mặt trời, hồn lưu khí góc nhập xạ B Bức xạ mặt trời, hồn lưu khí góc nhập xạ C Bức xạ mặt trời, đai khí ápvà mặt đệm D Bức xạ mặt trời, hồn lưu khí mặt đệm Câu 10 Ở bán cầu từ cực xích đạo có đới khí hậu A cận cực, cực, ôn đới, cận nhiệt đới, nhiệt đới, cận Xích Đạo, Xích Đạo B cực, cận cực, ơn đới, cận nhiệt đới, nhiệt đới, Xích Đạo, cận Xích Đạo C cực, cận cực, ôn đới, cận nhiệt đới, nhiệt đới, cận Xích Đạo, Xích Đạo D cực, cận cực, ơn đới, nhiệt đới, cận nhiệt đới, cận Xích Đạo, Xích Đạo Câu 11 Quy luật địa đới thay đổi có quy luật đối tượng địa lý theo A vĩ độ B độ cao C kinh độ D mùa Câu 12 Những tượng trình tự nhiên xảy lớp vỏ địa quy luật sau chi phối? A Quy luật tự nhiên B Quy luật phi địa đới C Quy luật đai cao D Quy luật địa đới 19 Câu 13 Biểu rõ quy luật đai cao phân bố theo độ cao A đất thực vật B thực động vật C động vật đất D đất vi sinh vật Câu 14 Nhận định sau khơng nói lớp vỏ địa lí? A Lớp vỏ địa lớp vỏ Trái Đất B Chiều dày lớp vỏ địa khoảng 30 đến 35 km C Các lớp vỏ phận lớp vỏ địa xâm nhập tác động lẫn D.Lớp vỏ địa lớp vỏ cứng, mỏng, độ dày từ đến 70 km Câu 15 Quy luật phi địa đới quy luật phân bố đối tượng địa lý khơng theo A địa hình B lục địa C đại dương D vĩ độ b Thông hiểu Câu Nguyên nhân tạo nên quy luật phi địa đới A nguồn lượng bên Trái Đất B nguồn lượng phản ứng hóa học C nguồn lượng bên Trái Đất D nguồn lượng xạ mặt trời Câu Nguyên nhân tạo nên quy luật đai cao thay đổi theo độ cao A chế độ nhiệt, ẩm B lượng xạ mặt trời C độ ẩm lượng mưa D lượng bên Trái Đất Câu Quy luật địa đới hình thành A nguồn nhiệt bề mặt Trái Đất B dạng hình cầu Trái Đất xạ Mặt Trời C chịu tác động đồng thời nội lực ngoại lực D phân bố đất liền biển, đại dương Câu Nguyên nhân tạo nên quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa A phân bố không nhiệt độ theo độ cao B dạng hình cầu Trái Đất xạ Mặt Trời C phân bố lục địa, biển, địa dương D thành phần lớp vỏ địa chịu tác động ngoại lực nội lực Câu Tác nhân sau khơng phá vỡ tính địa đới? A Độ cao địa hình B Sự phân bố không lục địa đại dương C Sự hoạt động dòng biển D Vĩ độ địa Câu Phát biểu sau không với quy luật địa lý chung Trái Đất? A Các quy luật địa đới phi địa đới diễn đồng thời với B Các quy luật địa đới phi địa đới diễn tác động riên rẽ C Mỗi quy luật có vai trò chủ chốt trường hợp cụ thể D Mỗi quy luật chi phối mạnh tất hướng phát triển tự nhiên Câu Các quy luật địa đới phi địa đới thường tác động A độc lập với B đồng thời tương hỗ lẫn 20 C xen kẽ D đối lập Câu Với quy luật thống hồn chỉnh lớp vỏ địa lí, tiến hành hoạt động khai thác tự nhiên lớp vỏ địa cần ý A Mỗi thành phần lớp vỏ địa phận riêng biệt, cần bảo vệ B Sự can thiệp vào thành phần lớp vỏ địa gây phản ứng dây chuyển tới thành phần khác C Để đạt hiệu cao, cần tác động vào thành phần lớp vỏ địa lúc D Hết sức hạn chế việc tác động vào thành phần lớp vỏ địa Câu Các quy luật sau chủ yếu nội lực tạo nên? A Địa đới, địa ô B Địa ơ, đai cao C Đai cao, tuần hồn D Thống nhất, địa đới Câu 10 Khi tiến hành hoạt động kinh tế cần phải nghiên cứu kĩ tồn diện điều kiện địa thành phần tự nhiên lớp vỏ địa A phát triển theo quy luật thống hoàn chỉnh B chịu chi phối quy luật đai cao C chịu chi phối quy luật địa đới D không đồng khu vực lãnh thổ c Vận dụng thấp Câu Việc xây dựng đập thuỷ điện dẫn đến biến đổi A thực vật B động vật C thổ nhưỡng D môi trường sinh thái Câu Việc phá rừng đầu nguồn khơng làm cho A đất bị xói mòn B khí hậu biến đổi C mực nước ngầm bị hạ thấp D q trình phong hóa diễn mạnh Câu Ở vùng đồi núi, thảm thực vật rừng bị phá hủy, vào mùa mưa lượng nước chảy tràn mặt đất tăng lên cường độ mạnh khiến đất bị xói mòn nhanh chóng Trong tình trên, có tác động lẫn thành phần lớp vỏ địa lí? A Khí quyển, sinh quyển, thổ nhưỡng B Sinh quyển, khí quyển, thạch C Sinh quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng D Sinh quyển, khí quyển, thạch Câu Vào mùa mưa, lượng nước mưa tăng nhanh khiến mực nước sông ngòi dâng cao Sơng trở nên chảy xiết, tăng cường phá hủy lớp đất đá thượng lưu Con sông mang nặng phù sa đưa bồi đắp cho cánh đồng hạ lưu Trong tình này, có tác động lẫn thành phần lớp vỏ địa lí? A Khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, thổ nhưỡng B Thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng C Khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, thạch 21 D Khí quyển, thủy quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng d Vận dụng cao Câu Nhiệt độ trung bình năm thị trấn Tam Đảo thấp Vĩnh Yên biểu qui luật sau đây? A Địa đới B Đai cao C Thống hoàn chỉnh D Địa ô Câu Những năm gần hạn hán có xu hướng gia tăng A lượng xạ Mặt Trời đến bề mặt Trái Đất tăng B chịu ảnh hưởng quy luật phi địa đới C rừng, mực nước ngầm hạ thấp, khí hậu biến đổi D chịu tác động quy luật tự nhiên 22 ... sau khơng nói lớp vỏ địa lí? A Lớp vỏ địa lí lớp vỏ Trái Đất B Chiều dày lớp vỏ địa lí khoảng 30 đến 35 km C Các lớp vỏ phận lớp vỏ địa lí xâm nhập tác động lẫn D .Lớp vỏ địa lí lớp vỏ cứng, mỏng,... triển theo quy luật địa lí chung Câu Trình bày khái niệm quy luật thống hoàn chỉnh, quy luật địa đới phi địa đới lớp vỏ địa lí 13 Gợi ý trả lời - Quy luật thống hồn chỉnh lớp vỏ địa lí: quy luật mối... học, em phân biệt lớp vỏ địa lí lớp vỏ Trái Đất Sơ đồ lớp vỏ địa lí Trái Đất Gợi ý trả lời Vỏ địa lí vỏ Trái Đất phân biệt độ dày thành phần vật chất sau: Lớp vỏ địa lí Lớp vỏ Trái Đất Dày khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ đề: MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ, Chủ đề: MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay