TV 2 van anh THvongla

24 9 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 08:56

Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Vân Anh A PHN MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Bước sang kỉ XXI, điều kiện kinh tế nước ta có thay đổi lớn Đất nước bước vào thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa Cơ cấu kinh tế, trình độ phát triển sản xuất, khoa học kĩ thuật, nhu cầu xã hội, thu nhập quốc dân, có bước phát triển quan trọng Vấn đề hội nhập, giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc, vấn đề kinh tế tri thức, công nghiệp thông tin đặt ngày cấp bách Những thay đổi kinh tế xã hội, giáo dục dẫn tới yêu cầu dạy tiếng nói chung, tiếng mẹ đẻ nói riêng Tiếng Việt môn học quan trọng thiếu học sinh- đặc biệt học sinh Tiểu học- bậc tảng Mơn học có quan hệ chặt chẽ với mơn học khác Nó góp phần giúp em phát triển toàn diện hơn, xứng đáng người chủ tương lai đất nước thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa Trong phân mơn Luyện từ câu có vai trò quan trọng việc dạy học Tiếng Việt Phân môn Luyện từ câu lớp có mục đích mở rộng, làm giàu vốn từ ngữ, giúp em học sử dụng tiếng mẹ đẻ công cụ phương tiện giao tiếp Đồng thời giúp phát triển ngơn ngữ, phát triển lời nói cho học sinh Chương trình phân mơn Luyện từ câu nhấn mạnh đến tính tích hợp, tính thực hành giao tiếp, trọng dạy từ câu thông qua tình hng giao tiếp Các kiến thức từ câu đưa vào chương trình cách tinh giản chọn lọc tạo sở cho viẹc thực hành Với tầm quan trọng vậy, song biết, học sinh lớp với vốn từ ỏi, khả ghi nhớ em chưa phát triển nên việc tiếp thu phân môn Luyện từ câu dễ dàng Làm để học Luyện từ câu đạt kết cao? Đây việc làm đòi hỏi giáo viên dạy Luyện từ câu lớp cần linh hoạt sử dụng phương pháp hình thức dạy học để học sinh học tốt có hứng thú học phân mơn Việc S¸ng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Vân Anh dng cỏc phương pháp tích cực để tổ chức dạy học phân môn Luyện từ câu cho học sinh lớp vấn đề khiến giáo viên quan tâm, song chưa tìm lời giải hữu hiệu Đứng trước thực tế tơi có suy nghĩ đưa chất lượng dạy học phân môn Luyện từ câu lớp lên cao bước Năm học áp dụng thu kết khả quan Đây đề tài mà tơi tâm huyết II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - Tìm hiểu thực trạng việc dạy vận dụng phương pháp để dạy Luyện từ câu lớp Trên sở đề xuất vài kinh nghiệm vận dụng phương pháp dạy học để dạy tốt phân môn Luyện từ câu lớp III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Kinh nghiệm vận dụng phương pháp dạy học để dạy tốt phân môn Luyện từ câu lớp IV CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Để thực nhiệm vụ nghiên cứu tơi áp dụng phương pháp sau: + Phương pháp nghiên cứu lý luận + Phương pháp nghiên cứu quan sát + Phương pháp thực nghiệm + Phương pháp điều tra V PHẠM VI VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi để nghiên cứu gồm 30 học sinh lớp 2A thuộc trường Tiểu học Võng La Kế hoạch nghiên cứu: - Thời gian nghiên cứu từ đầu năm học 2010 – 2011 - Giữa học kì đến tháng viết - Hoàn thành đề tài nộp vào ngày tháng năm 2011 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Nguyễn Thị Vân Anh B NI DUNG I C S LÍ LUẬN Cơ sở ngơn ngữ học: Ngơn ngữ nói chung, tiếng Việt nói riêng có mối quan hệ mật thiết với phương pháp dạy học tiếng Việt Ngôn ngữ bao gồm hệ thống, bao gồm phận ngữ âm, từ vựng ngữ pháp Mỗi phận ngơn ngữ hệ thống nhỏ, có cấu tổ chức riêng, có quan hệ chặt chẽ với hệ thống ngôn ngữ Cơ sở lí luận dạy học: Phương pháp dạy học tiếng Việt phận khoa học giáo dục nên phụ thuộc vào quy luật chung khoa học Lý luận dạy học đại cương cung cấp cho phương pháp dạy học tiếng Việt hiểu biết quy luật chung việc dạy học môn học Nó vận dụng nguyên tắc lý luận dạy học theo đặc trưng Mơn Tiếng Việt môn nhà trường phổ thông nên phải thực theo nguyên tắc giáo dục học Bởi nguyên tắc dạy học tiếng Việt phải cụ thể hóa mục tiêu nguyên tắc dạy học nói chung vào mơn Việc xác định vai trò chủ động tích cực người học trình dạy học dẫn tới đổi phương pháp dạy học, chuyển từ cách dạy nặng nề truyền thụ tri thức, ghi nhớ thụ động sang cách dạy ý đến rèn luyện kĩ năng, tính chủ động để chiếm lĩnh tri thức Nội dung dạy học phương pháp dạy học có quan hệ gắn bó mật thiết với Mỗi nội dung đòi hỏi phương pháp thích hợp Khơng thể đổi nội dung mà không đổi phương pháp Các kiến thức ngơn ngữ, văn hóa, văn học, tự nhiên xã hội truyền thụ qua Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Vân Anh ging, học sinh thực làm chủ kiến thức em chiếm lĩnh chúng hoạt động có ý thức Tư tưởng tình cảm nhân cách tốt đẹp hình thành chắn thông qua hành vi, hoạt động thực tế Đó lí cắt nghĩa đời phương pháp dạy học mới, phương pháp tích cực hóa hoạt động người học II THỰC TRẠNG Thực trạng dạy luyện từ câu lớp nói chung: Phân mơn Luyện từ câu lớp kiến thức truyền thụ cho học sinh thơng qua hệ thống tập Có thể nói dạy Luyện từ câu hệ thống mở nhằm phát huy tối đa khả sáng tạo, nghệ thuật sư phạm giáo viên dạy Thực tế cho thấy, qua thăm lớp dự trao đổi với bạn đồng nghiệp, tơi nhận thấy: - Cách dạy giáo viên đơn điệu, lệ thuộc cách máy móc vào sách giáo khoa, sáng tạo chưa sinh động - Trong học Luyện từ câu dường khơng thấy học sinh chủ động tìm tòi, tranh luận, câu trả lời em khơng mang tính sáng tạo kết học tập chưa cao Chính cần vận dụng phương pháp tích cực để dạy luyện từ câu lớp nhằm khơi dậy, rèn luyện phát triển lực suy nghĩ làm việc cách có tự chủ, động, sáng tạo học sinh nâng cao chất lượng dạy học phân môn Thực trạng dạy Luyện từ câu thân: - Trong tiết dạy Luyện từ câu đầu năm học 2009 – 2010, tơi nhiều bỡ ngỡ, lúng túng giáo viên vừa trường chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy - Học sinh từ lớp lên làm quen với phân môn Luyện từ câu S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Ngun Thị Vân Anh - Hc sinh ớt trung, hu em chưa có hứng thú học phân mơn Nhiều em cảm thấy khó ngại học mơn Sau tuần thực học, cho làm kiểm tra thu kết sau: Sè Điểm Giỏi 30 Khá = 10 = 33,3% TB 13 = 43,3% YÕu 23,3% III CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ Sự phối hợp phương pháp dạy học khác tạo nên sựu mềm dẻo, linh hoạt sinh động cho trình dạy học Quan trọng hơn, tạo điều kiện cho giáo viên cá thể hóa việc dạy học, tạo hội cho học sinh tham gia vào hoạt động học tập Dạy Luyện từ câu lớp 2, bên cạnh phương pháp đặc biệt gắn với loại giáo viên cần sử dụng phối hợp số phương pháp sử dụng cho nhiều loại bài: Phương pháp sử dụng tình có vấn đề, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành giao tiếp, phương pháp sử dụng trò chơi Vận dụng phương pháp tình có vấn đề : Dạy học nêu vấn đề đòi hỏi học sinh tham gia giải vấn đề tình đặt Tình có vấn đề đóng vai trò vơ quan trọng dạy học nêu vấn đề Phải có tình có vấn đề thực phương pháp dạy học nêu vấn đề Thông qua việc tham gia giải vấn đề tình cụ thể, học sinh vừa nắm vững tri thức vừa phát triển tư sáng tạo Phương pháp sử dụng tình có vấn đề có nhiều khả phát huy tính độc lập suy nghĩ trí sáng tạo học sinh Ví dụ dạy bài: Luyện từ câu - tuần * Mục tiêu: - Bước đầu làm quen với từ hot ng Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Vân Anh - Nói câu có từ hoạt động - Tìm từ hoạt động thích hợp để đặt câu * Tiến hành: Để đạt mục tiêu đầu bài, đưa câu hỏi: + Bức tranh vẽ cảnh gì? + Bạn nhỏ tranh làm gì? + Từ hoạt động bạn nhỏ từ nào? - Yêu cầu học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi Trong tập trên, giáo viên đưa tình có vấn đề (câu hỏi) đòi hỏi học sinh tham gia giải vấn đề (trả lời câu hỏi) Thông qua việc trả lời câu hỏi, học sinh nắm tri thức Nắm từ hoạt động Với việc vận dụng tình có vấn đề vào dạy học phát huy tính độc lập suy nghĩ sáng tạo học sinh Phương pháp sử dụng tình có vấn đề nhằm hình thành em khả tư giải vấn đề, khả thích ứng, khả hợp tác đời sống, đặc biệt giao tiếp Vậy tình có vấn đề dạy Luyện từ câu lớp 2? Tình có vấn đề tình gợi cho học sinh khó khăn lí luận hay thực tiễn mà em thấy cần thiết có khả vượt qua khơng phải tức khắc nhờ giải thuật, mà phải trải qua q trình tích cực suy nghĩ, hoạt động để biến đổi hoạt động điều chỉnh kiến thức sẵn có Ví dụ dạy tiết Luyện từ câu - Tuần * Ở mục tiêu 3: Luyện dùng dấu phẩy để ngăn cách từ hoạt động làm nhiệm vụ (vị ngữ ) câu Tôi ghi câu văn thiếu dấu phẩy lên bảng: - Lớp em học tập tốt lao động tốt - Cô giáo chúng em thương yêu quý mến học sinh Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Vân Anh - Chúng em ln kính trọng biết ơn thầy giáo cũ * Tiến hành: Hỏi: + Trong câu 1, tìm từ hoạt động? + Tìm câu câu từ hoạt động cô giáo học sinh? Trong tình nêu trên, kiến thức học sinh có tác dụng gợi ý để học sinh đặt dấu phẩy vị trí Tình có vấn đề dạy học Luyện từ câu lớp xây dựng bảng yếu tố: nhiệm vụ nhận thức, nhu cầu nhận thức khả nhận thức Khi dạy Luyện từ câu lớp tình có vấn đề, giáo viên tạo tình có vấn đề cách nêu mục đích hình thành kiến thức kĩ mới, nêu nhu cầu cần biết kiến thức học sinh Bài tập nêu vấn đề phải đảm bảo điều kiện mâu thuẫn tập nêu không dễ khó Trái lại vấn đề tập đưa cho học sinh phải có sở giải em chịu khó suy nghĩ Ví dụ dạy bài: Luyện từ câu tuần 23 * Mục tiêu: -Mở rộng hệ thống hóa vốn từ theo chủ điểm: Từ ngữ muông thú - Biết trả lời đặt câu hỏi địa điểm theo mẫu : nào? * Tiến hành: Để học sinh đạt mục tiêu thứ hai, chép nội dung tập lên bảng: Đặt câu hỏi cho phận in đậm đây: a Trâu cày khỏe b Ngựa phi nhanh bay c Thấy ngựa béo tốt ăn cỏ, Sói thèm rỏ dãi d Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười khành khạch Hỏi: + Trong câu trên, từ ngữ in đậm? S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Nguyễn Thị Vân Anh + t cõu hi cho phận này, SGK dùng câu hỏi nào? Trong tình nêu vấn đề trên, câu hỏi gợi ý làm nảy sinh nhu cầu học sinh muốn biết đặt câu hỏi nào? Tạo tình có vấn đề, tơi hướng dẫn học sinh thực hoạt động để bước giải vấn đề đặt tình Các hoạt động là: - Đọc kĩ câu - Tìm từ in đậm - Đặt câu hỏi cho phận Qua việc dạy học nêu vấn đề Luyện từ câu lớp 2, thấy phương pháp dạy học có nhiều khả phát huy tính sáng tạo độc lập suy nghĩ học sinh Dạy học nêu vấn đề đòi hỏi học sinh tham gia giải vấn đề tình đặt Nhờ học sinh vừa nắm tri thức, vừa phát triển tư sáng tạo Nó giúp học sinh chủ động chiếm lĩnh kiến thức * Tóm lại: Muốn sử dụng phương pháp tình có vấn đề để dạy Luyện từ câu đạt kết cao, giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung dạy, chuẩn bị trước tình có vấn đề vừa sức đối tượng học sinh lớp Có em nắm kiến thức, kĩ phát triển khả hợp tác, trình bày vấn đề cách lơgíc khoa học thêm u thích mơn học Vận dụng phương pháp thực hành giao tiếp: Thực hành phương pháp sử dụng nhiều dạy học nói chung dạy Luyện từ câu nói riêng Hình thức cốt lõi để thực phương pháp thực hành làm tập Nội dung dạy học Luyện từ câu lớp xây dựng qua hệ thống khơng có phần lí thuyết, nên thực tốt tập Luyện từ câu có vai trò định chất lượng dạy học phân mơn Chính phương pháp thực hành phương pháp giảng dạy tiết Luyn t v Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị V©n Anh câu lớp Phương pháp thực hành tạo hội cho học sinh tự hình thành kĩ giao giao tiếp, giáo viên lại có thông tin phản hồi kết học tập học sinh Cụ thể: 2.1 Giáo viên dùng phương pháp thực hành giao tiếp để truyền đạt tri thức luyện từ câu: (*) Dùng phương pháp thực hành để truyền đạt tri thức luyện từ câu: Hình thức phổ biến để hình thành kiến thức Luyện từ câu cho học sinh thông qua thực hành, có nghĩa cung cấp kiến thức khơng phải trực tiếp, lí thuyết mà hình thành dần dần, tự nhiên cho học sinh thông qua tập cụ thể Ví dụ: Khi dạy tiết luyện từ câu – Tuần 11 * Mục tiêu:- Mở rộng hệ thống hóa vốn từ liên quan đến đồ dùng tác dụng chúng - Bước đầu hiểu từ ngữ hoạt động * Tiến hành: Để đạt mục tiêu tiến hành cho học sinh quan sát tranh để làm Bài 1: Tìm đồ vật ẩn tranh sau cho biết vật dùng để làm Học sinh làm việc độc lập (hoặc theo cặp) để làm tập Qua tập học sinh nắm từ liên quan đến đồ dùng học tập Như việc hình thành kiến thức cho học sinh trực tiếp, lí thuyết mà hình thành thơng qua việc thực hành làm tập (*) Bài tập thực hành để củng cố tri thức luyện từ câu vừa học Sau học sinh hình thành tri thức việc củng cố kiến thức quan trọng, thông qua tập thực hành giúp em củng cố lại thực hành mức độ cao S¸ng kiÕn kinh nghiệm Nguyễn Thị Vân Anh Vớ d: Khi dy tit luyện từ câu – Tuần 13 * Mục tiêu: - Mở rộng hệ thống hóa vốn từ hoạt động (cơng việc gia đình) - Luyện tập mẫu câu Ai làm gì? - Nói câu theo mẫu Ai làm gì? Có nghĩa đa dạng nội dung * Tiến hành: Ở tập sau học sinh tìm phận trả lời cho câu hỏi Ai? Làm gì? Học sinh tiếp tục củng cố kiến thức thông qua tập số 3: Chọn xếp từ ba nhóm sau thành câu: Em, chị em quét dọn, giặt nhà cửa, sách xếp, rửa bát đũa, quần áo Linh, cậu bé Với cách làm vậy, thấy học sinh làm tốt, em nắm Giờ học đạt kết cao Dạy luyện từ câu qua thực hành giao tiếp phải dùng phương pháp giao tiếp Cốt lõi phương pháp dạy thực hành giao tiếp phải dùng phương pháp giao tiếp để xây dựng nên tình giao tiếp Sau dùng biện pháp sắm vai để thực nên tình giao tiếp Đây coi điểm bật việc dạy Luyện từ câu lớp Ví dụ : Khi dạy tiết Luyện từ câu – Tuần 29 * Mục tiêu: - Mở rộng hệ thống hóa vốn từ cối - Rèn kĩ đặt câu hỏi với cụm từ “Để làm gì?” * Cách tiến hành: Để đạt mục tiêu bài, sau học sinh nắm từ ngữ cối Sang tập để giúp học sinh đặt câu hỏi với cụm từ “Để làm gì?” Tơi tiến hành xây dựng nên tình giao tiếp (trao đổi theo cặp) em hỏi, em trả lời Các em vận dụng từ chủ đề cối để trình bày; em sắm vai (1 em hỏi, em trả lời) Các em hỏi trả lời sau: 10 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Vân Anh - Hỏi: Bạn gái tưới nước cho để làm gì? - Trả lời: Bạn gái tưới nước cho để xanh tốt Sau thực tình giao tiếp, em ngày biết sử dụng vốn từ mình, biết trình bày lơgíc, sáng tạo biết cách dùng từ thuộc chủ đề Biết cách giao tiếp với người xung quanh (biết hỏi trả lời theo nội dung giao tiếp) Trong Luyện từ câu quan điểm giao tiếp thể hai phương diện nội dung phương pháp dạy học Người giáo viên giảng dạy cần biết tạo mơi trường giao tiếp có chọn lọc để học sinh mở rộng vốn từ theo định hướng, trang bị tri thức và phát triển kĩ sử dụng tiếng Việt giao tiếp Giáo viên phải hướng học sinh thực hành thông qua nhiều tập mang tính tình phù hợp với hồn cảnh giao tiếp tự nhiên thuộc lứa tuổi em 2.2 Chuẩn bị nội dung thực hành phù hợp với đối tượng học sinh: Sử dụng phương pháp thực hành Luyện từ câu để thành công cho hoạt động thực hành, giáo viên phải dành thời gian để chuẩn bị nội dung thực hành cho phù hợp với đối tượng học sinh, tránh tình trạng học sinh sai từ đầu đến cuối không tham gia thực hành Ví dụ : Khi dạy tiết Luyện từ câu – Tuần 28 * Mục tiêu: - Mở rộng hệ thống hóa vốn từ cối - Biết đặt trả lời câu hỏi cho cụm từ “Để làm gì?” - Củng cố cách dùng dấu chấm, dấu phẩy đoạn văn * Cách tiến hành: Với nội dung thực hành tập: Bài 1: Kể tên lồi mà em biết theo nhóm a Cây lương thực, thực phẩm b Cây ăn c Cây lấy gỗ 11 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Nguyễn Thị Vân Anh d Cõy búng mỏt Cõy hoa Bài 2: Dựa vào kết tập 2, hỏi – đáp theo mẫu sau: - Người ta trồng cam để làm gì? - Người ta trồng cam để ăn Bài 3: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống: Ở 1: Tôi cho học sinh làm tập thành nhóm, em tìm ghi lồi tìm vào bảng nhóm Ở 2: Học sinh làm việc theo nhóm em (1 em hỏi em trả lời) Sau gọi số cặp lên trình bày trước lớp, nhóm khác nhận xét, bổ sung Ở 3: Học sinh làm việc cá nhân, học sinh đọc thầm đoạn văn sau điền dấu câu thích hợp Gọi số học sinh trình bày đọc lại đoạn văn sau điền dấu Như với hình thức tổ chức phần thực hành giáo viên bao quát hết đối tượng học sinh, kiểm tra thực hành học sinh Giờ học đạt kết cao Tóm lại: Khi sử dụng phương pháp thực hành dạy học Luyện từ câu lớp 2, giáo viên sử dụng số biện pháp kĩ thuật sau: Liên hệ với thực tế để biết mục đích học, nêu rõ nhiệm vụ học sinh cần làm, hướng dẫn học sinh huy động kiến thức học kinh nghiệm cá nhân để hình thành kiến thức Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm: Thảo luận nhóm cách tạo điều kiện cho học sinh luyện tập khả giao tiếp, khả hợp tác khả thích ứng với hồn cảnh xung quanh Thơng qua thảo luận, ngôn ngữ tư học sinh trở nên linh hoạt sinh động * Đối với nhóm em: Học nhóm hình thức giáo viên cho nhóm học sinh cá nhân ngồi việc chiếm lĩnh tri thức có trao đổi hợp tác với nhằm mục đích thực 12 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Vân Anh hin nhim vụ nhóm, lúc giáo viên phải người hướng dẫn hoạt động cho học sinh, không làm thay không áp đặt Quan trọng giáo viên cần nắm mục tiêu học Ví dụ : dạy tiết Luyện từ câu – Tuần 31 * Mục tiêu: - Mở rộng hệ thống hóa vốn từ Bác Hồ - Luyện tập dấu chấm dấu phẩy * Tiến hành: Để đạt mục tiêu 1, tiến hành cho học sinh làm tập 1, Ở tập 1, tiến hành cho học sinh thảo luận nhóm em Mỗi nhóm em làm bài: Tìm từ thích hợp ngoặc đơn để điền vào chỗ trống Lúc giáo viên làm việc độc lập với nhóm để kiểm tra, hướng dẫn em giải khó khăn nhóm Qua việc thảo luận nhóm, tơi thấy em ngồi việc chiếm lĩnh kiến thức em trao đổi hợp tác với nhằm mục đích thực nhiệm vụ nhóm Trong tiết Luyện từ câu lớp 2, sử dụng phương pháp thảo luận nhóm theo tơi nhóm khơng nên q học sinh, giáo viên khó làm cho em tham gia vào hoạt động học tập * Đối với nhóm từ đến em: Để giúp nhóm hoạt động có hiệu quả, cần làm cho em nhóm biết hiểu rõ cơng việc Vì phải phân cơng nhiệm vụ cho em Trong nhóm thường có thành phần: - Nhóm trưởng: Quản lí, đạo, điều khiển nhóm hoạt động - Thư kí: Ghi chép lại kết cơng việc nhóm sau đạt đồng tình nhóm - Báo cáo viên: Trình bày trước lớp kết cơng việc nhóm - Các thành viên khác nhóm có trách nhiệm tham gia tích cực vào hoạt ng ca nhúm 13 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị V©n Anh Có thể sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm Luyện từ câu để học tri thức GV đưa tập có vấn đề đặt Ví dụ : Khi dạy tiết Luyện từ câu – Tuần 26 * Mục tiêu: - Mở rộng hệ thống hóa vốn từ vật sống nước - Luyện tập cách dùng dấu phẩy đoạn văn * Cách tiến hành: Để đạt mục tiêu cho học sinh làm tập 1: Hãy xếp tên loài cá vẽ vào nhóm thích hợp: - Cá nước mặn: - Cá nước ngọt: Tôi chia lớp thành nhóm: Mỗi nhóm em (cử nhóm trưởng, thư kí ghi chép báo cáo viên trình bày) Tơi u cầu nhóm thảo luận ghi vào tờ giấy khổ lớn lồi cá thích hợp với loại Sau cử đại diện nhóm trình bày trước lớp Nhóm làm đúng, nhanh thắng Ở tập học sinh làm việc cá nhân em khó hoàn thành tập (đối với em học trung bình) Vì thảo luận nhóm giúp em hồn thành tốt Khi chia nhóm nhiều em, GV cần lưu ý tạo điều kiện cho HS tham gia vào nhóm khác thực nhiệm vụ khác nhóm Điều nhằm tạo cho em chia sẻ kinh nghiệm học tập với bạn khác, đồng thời rèn luyện, phát triển thao tác tư lực hoạt động thân Việc phân công nhóm cần linh hoạt, nghĩa khơng phải có đủ thành phần Tuy nhiên nhóm có thành viên trở nên thiết phải có nhóm trưởng để triển khai hoạt động nhóm * Dạy học Luyện từ câu lớp phương pháp hợp tác nhóm nhằm hình thành học sinh khả giao tiếp đặc biệt giao tiếp miệng, khả hợp tác, 14 S¸ng kiÕn kinh nghiệm Nguyễn Thị Vân Anh kh nng thớch ng, khả độc lập suy nghĩ Khi GV có hội tận dụng kinh nghiệm người học Học sinh làm việc theo nhóm khác hẳn với làm việc độc lập, em dễ dàng nghĩ cách làm đáp án tập Ví dụ : Khi dạy tiết Luyện từ câu – Tuần 21 * Mục tiêu: Mở rộng hệ thống hóa vốn từ : Từ ngữ chim chóc - Biết trả lời đặt câu hỏi địa điểm theo mẫu: đâu? * Cách tiến hành: Để đạt mục tiêu 1, tiến hành cho học sinh thảo luận nhóm để làm tập Mỗi nhóm em, tơi phát cho nhóm tờ giấy to bút Yêu cầu em thảo luận nhóm ghi tên lồi chim thích hợp vào nhóm, sau đem lên dán trước lớp Qua việc thảo luận đó, HS hình thành khả hợp tác, khả giao tiếp miệng, trình bày nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn Từ vốn từ ngữ em phát triển Nếu tập em làm việc cá nhân khó hồn thành đáp án Qua thực tế giảng dạy, theo để đảm bảo thành công cho thảo luận nhóm đề tài đưa thảo luận nhóm phải có tác dụng kích thích suy nghĩ HS, gây tò mò ý em, Nếu đề tài dễ toàn vấn đề em biết em chóng chán, đề tài q khó HS khơng có ý kiến trao đổi, thảo luận bế tắc Tóm lại : Tổ chức dạy Luyện từ câu phương pháp thảo luận nhóm phương pháp thực tốt việc dạy học phát huy tính tích cực HS Với phương pháp này, HS hấp dẫn lôi vào hoạt động học, thu lượm kiến thức khả với giúp đỡ GV Phương pháp thảo luận nhóm đòi hỏi người GV phải chuẩn bị kĩ lưỡng kế hoạch dạy học, lựa chọn nội dung thực phù hợp với hoạt động nhóm thiết kế hoạt động giúp em lĩnh hội, khám phá kiến thức cỏch tt nht 15 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị V©n Anh Vận dụng phương pháp sử dụng trò chơi học tập: Trò chơi học tập loại trò chơi đặc biệt Trò chơi học tập phân môn Luyện từ câu lớp không nhằm giải trí mà góp phần củng cố tri thức, kĩ học Các tiết học có trò chơi thu hút mức độ tập trung học sinh Những kiến thức khô khan cứng nhắc trở nên sinh động, hấp dẫn tổ chức hình thức trò chơi nhờ kết học tập học sinh tăng lên Hơn mối quan tâm hoạt động học sinh thể hiẹn qua tiết học Có trò chơi làm tăng thêm tình cảm em mơn học thầy giáo Nội dung trò chơi học tập phải gắn với tri thức kĩ học Nói cách khác sáng tạo trò chơi học tập, giáo viên cần phải dựa vào kiến thức cần củng cố, luyện tập cho học sinh thành nội dung khác trò chơi Trò chơi học tập có luật chơi rõ ràng, đơn giản dễ nhớ, dễ thực hiện, khơng đòi hỏi thời gian dài cho việc huấn luyện, ngồi trò chơi nên diễn thời gian ngắn phù hợp với trình độ học sinh Ví dụ : Khi dạy tiết Luyện từ câu – Tuần 14 * Mục tiêu: - Mở rộng hệ thống hóa vốn từ tình cảm - Rèn kĩ xếp từ cho trước thành câu theo mẫu: Ai làm gì? - Rèn kĩ sử dụng dấu chấm dấu chấm hỏi * Cách tiến hành: Để củng cố mẫu câu Ai làm gì? Tơi tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Đặt câu theo mẫu” tập 2: Sắp xếp từ cho sẵn thành câu Tôi chia lớp thành nhóm ( em nhóm) nhóm lên thi đua đặt câu phút Nhóm đặt nhiều câu nhóm thắng Qua việc tổ chức trò chơi học tập tiết Luyện từ câu lớp 2, nhân thấy HS học tập cách hào hứng, kiến thức mà thấm vào em, khơng khí học 16 S¸ng kiÕn kinh nghiệm Nguyễn Thị Vân Anh sụi ni rt phự với đặc điểm tâm sinh lí học sinh lớp “ Học mà vui, vui mà học” * Trò chơi học tập nêu loại trò chơi đặc biệt có số u cầu khác trò chơi thơng thường Mục đích trò chơi học tập khơng nhằm giải trí mà góp phần củng cố tri thức, rèn luyện kĩ bớt vẻ khơ khan, có thêm sinh động, hấp dẫn, hiệu học tập HS tăng lên Ví dụ : Khi dạy tiết Luyện từ câu – Tuần 27 – tiết ôn tập * Mục tiêu: - Hệ thống hóa vốn từ học từ đầu học kì * Cách tiến hành: Để đạt mục tiêu tơi cho HS chơi trò chơi giải ô chữ GV giới thiệu ô chữ bảng: Mỗi hàng ngang từ có nghĩa tương ứng giới thiệu sách giáo khoa - Phổ biến cách chơi: lớp chia thành đội chơi, GV đọc nghĩacủa từ tương ứng từ hàng đến hàng Sau GV đọc xong nhóm giành quyền trả lời cách rung chng Nếu trả lời mười điểm từ hàng ngang, sai không điểm Đôi giải từ hàng ngang thưởng 20 điểm Cuối giáo viên tổng kết chơi tuyên dương nhóm thắng * Điều kiện để đảm bảo cho thành cơng việc sử dụng trò chơi dạy Luyện từ câu là: - Nội dung trò chơi phải gắn với mục tiêu học - Luật chơi rõ ràng, đơn giản dễ nhớ, dễ thực - Điều kiện phương tiện tổ chức trò chơi phải phong phú, hấp dẫn - Sử dụng trò chơi lúc, chỗ - Kích thích thi đua giành phần thắng bên tham gia Ví dụ : Khi dạy tiết Luyện từ câu – Tuần 34 17 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Vân Anh * Mục tiêu: - Mở rộng hệ thống hóa vốn từ từ trái nghĩa - Mở rộng hệ thống hóa vốn từ nghề nghiệp * Cách tiến hành: Ở tập 3: Nối từ ngữ cột A với từ cột B để tạo thành câu hồn chỉnh Tơi tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “xì điện” chia lớp thành hai đội chơi, GV người châm ngòi, đọc chữ cột A Ví dụ: “Cơng nhân” “xì” tên HS đội chẳng hạn “xì Nga” em Nga đội nhanh chóng đứng lên đọc nơi dung ghép với từ ngữ mà GV đọc Nếu trả lời nhanh Nga tiếp tục đọc từ ngữ “xì” đội bạn, trò chơi tiếp tục hết Nếu sai chậm HS đội khác châm ngòi xì Nếu tập Gv gọi HS lên bảng làm học khơ khan, chưa kích thích hứng thú học tập HS Việc tổ chức trò chơi tập phù hợp với nội dung bài, thời gian sử dụng trò chơi lúc (củng cố kiến thức) Luật chơi rõ ràng, dễ thực phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí HS, học đạt kết cao Tóm lại: Dạy Luyện từ câu lớp 2, biết sử dụng lúc, chỗ trò chơi học tập có tác dụng tích cực, kích thích hứng thú học tập tạo chất lượng cao cho học Tuy nhiên, lại khơng lạm dụng trò chơi học tập mà biến tiết thành chơi Theo tơi, nên sử dụng trò chơi học tập vào cuối tiết học xuất củng cố kiến thức, kĩ học triết Luyện từ câu học sinh có dấu hiệu mệt mỏi Vừa tạo thư giãn cho HS trước bước vào tiết học IV KẾT QUẢ THỰC HIỆN - Với việc vận dụng số phương pháp thu số kết sau: - Học sinh tích cực tự giác, say mê với mơn học 18 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Vân Anh - GV khơng lúng túng việc lựa chọn phương pháp dạy học dạy Luyện từ câu - HS khơng em ngại học phân môn này, em tiếp thu tốt, học đạt hiệu cao - Kết cụ thể mà thu qua kiểm tra hc kỡ 2: Số Điểm Giỏi 30 12 37,5% Kh¸ = TB 14 = 43,7% Ỹu = 18,8% Từ kết trao đổi với bạn đồng nghiệp, đồng chí tâm đắc áp dụng vào lớp toàn khối C KẾT LUẬN VÀ NHỮNG KHUYẾN NGHỊ I KẾT LUẬN: Việc đổi chương trình SGK phân mơn Luyện từ câu lớp đòi hỏi phải lựa chọn phối hợp phương pháp dạy học Nói tóm lại muốn dạy học tốt phân môn Luyện từ câu lớp2, người giáo viên cần đa dạng hố hình thức tổ chức dạy học Xác định vị trí, mục tiêu, chuẩn kiến thức kỷ năng, nội dung trọng tâm dạy Dạy học đặc trưng môn, loại bài, phù hợp với tâm sinh lý học sinh thực tế lớp học Ngồi ra, giáo viên phải có kiến thức sâu rộng, điêu luyện phương pháp sáng tạo vận dụng phương pháp Bởi thời gian qua tích cực nghiên cứu loại cụ thể, đưa phương pháp dạy học phù hợp với loại nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo cho học sinh Từ chất lượng dạy học 19 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Vân Anh nõng dần lên, tạo niềm say mê, hứng thú học tập môn Luyện từ câu học sinh Vận dụng số phương pháp để dạy Luyện từ câu cho HS cách thức có hiệu Để đạt hiệu cao đòi hỏi nhiều thời gian nỗ lực giáo viên học sinh Phương pháp dạy học thực trở thành phổ biến người giáo viên Tiểu học mong muốn sử dụng có kĩ sử dụng thực tế II KHUYẾN NGHỊ: Đối với cấp trên: - Bổ sung thêm đồ dùng tranh ảnh để dạy Tiếng Việt lớp 2 Đối với đồng nghiệp: Việc sử dụng số phương pháp để dạy luyện từ câu cho học sinh lớp hẳn nhiều đồng chí làm người có cách riêng Song lòng nhiệt tình góp phần thực đổi giáo dục Tiểu học, tơi xin mạnh dạn trình bày phương pháp chưa hay Mong bạn đồng nghiệp bổ sung góp ý để sáng kiến tơi thêm phong phú hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Võng La, ngày tháng năm 2011 Người viết Nguyễn Thị Vân Anh 20 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Vân Anh D Danh mục tài liệu tham khảo Chuyờn đề giáo dục Tiểu học Hỏi đáp dạy học Tiếng Việt Một số vấn đề chương trình Tiểu học Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho GV Tiểu học chu kì III (2003 – 2007) tập 1, Tiếng Việt lớp 2, tập 1- Thiết kế giảng Tiếng Việt 2, tập – Sách giáo viên Tiếng Việt 2, tập - 21 S¸ng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Vân Anh 22 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Vân Anh 23 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Vân Anh 24 ... học chu kì III (20 03 – 20 07) tập 1, Tiếng Việt lớp 2, tập 1- Thiết kế giảng Tiếng Việt 2, tập – Sách giáo viên Tiếng Việt 2, tập - 21 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Vân Anh 22 Sáng kiến kinh... hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Võng La, ngày tháng năm 20 11 Người viết Nguyễn Thị Võn Anh 20 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Vân Anh D Danh mục tài liệu tham khảo Chuyên đề giáo dục Tiểu học... sinh lớp 2A thuộc trường Tiểu học Võng La Kế hoạch nghiên cứu: - Thời gian nghiên cứu từ đầu năm học 20 10 – 20 11 - Giữa học kì đến tháng viết - Hoàn thành đề tài nộp vào ngày tháng năm 20 11 S¸ng
- Xem thêm -

Xem thêm: TV 2 van anh THvongla, TV 2 van anh THvongla, III. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay