TNXH 2 lelan tieu hoc vong la

23 1 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 08:52

Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cđa häc sinh giê dạy môn TN&XH lớp A) T VN I- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Bước vào kỉ nguyên mới, đất nước ta thời kì đổi kinh tế, xã hội giáo dục…Chúng ta cố gắng để học hỏi hoà nhập với kinh tế , xã hội, giáo dục Thế giới Sự phát triển không ngừng giáo dục nước nhà giúp cho mầm non tương lai đất nước luôn tiếp cận với tri thức nhân loại, giúp em phát triển toàn diện Như biết, năm học 2003- 2004, ngành giáo dục đưa chương trình sách giáo khoa lớp vào giảng dạy đại trà nước với môn học bắt buộc, so với chương trình cũ số mơn có giảm nhằm giảm thời lượng học tập cho học sinh trùng lặp trước so với chương trình cũ Đặc biệt mơn tự nhiên xã hội có nhiều thay đổi tích hợp mơn tự nhiên xã hội sức khỏe cũ Nội dung môn tự nhiên xã hội xây dựng theo nguyên tắc từ gần đến xa, dẫn dắt học sinh mở rộng vốn hiểu biết từ thân đến gia đình, ,trường học.Từ sống xã hội xung quanh, cối, người thường gặp đến thiên nhiên rộng lớn Môn TN&XH cung cấp kiến thức bản, ban đầu thiết thực thể người Học sinh biết cách giữ gìn vệ sinh thể số bệnh tật thông thường; biết số vật tượng đơn giản tự nhiên xã hội xung quanh Đồng thời môn Tự nhiên xã hội bước đầu hình thành phát triển học sinh kĩ như: tự chăm sóc thân, biết phòng tránh số bệnh tật tai nạn đơn giản Mơn TN&XH giúp học sinh biết quan sát, nhận xét, nêu câu hỏi vật tượng đơn giản tự nhiên xã hội Khơng thế, mơn Tự nhiên xã hội giúp học sinh hình thành phát triển hành vi như: có ý thức thực quy tắc giữ vệ sinh, an tồn cho thân, gia đình cộng đồng Biết yêu thiên nhiên, nhà trường yêu quờ hng Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Lê Thị Lan Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cđa häc sinh dạy môn TN&XH lớp i vi hc sinh lớp mục tiêu cần đạt sau học xong môn Tự nhiên xã hội là: học sinh có kiến thức sơ giản hoạt động quan vận động quan tiêu hoá thể người, phòng tránh cong vẹo cốt sống, giữ vệ sinh ăn uống, cách phòng nhiễm giun Ngồi học sinh phải biết cơng việc thành viên gia đình, nhà trường số nghề nghiệp xã hội, địa phương; biết giữ gìn vệ sinh mơi trường, biết giữ an tồn nhà, trường đường Học sinh biết cối, vật theo môi truờng sống chúng, biết quan sát bầu trời ngày đêm, có hiểu biết sơ lược hình dạng đặc điểm Mặt trời, Mặt trăng Theo tinh thần đổi phương pháp dạy học, việc học tập học sinh phải dựa hoạt động tích cực, chủ động sáng tạo, khẳng định lực thân Người giáo viên thay đổi cách dạy học xưa cũ thay vào cách dạy học sinh tự học, tự khám phá để lĩnh hội tri thức Việc sử dụng kết hợp với hình thức dạy học linh hoạt giúp học sinh dễ dàng tiếp cận với tri thức cách tự nhiên có hệ thống vậy, tơi muốn trình bày vấn đề: “ Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn Tự nhiên xã hội lớp 2” Thực vấn đề đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học tiểu học Đối với học sinh Tiểu học, đặc biệt học sinh lớp trình độ nhận thức tự nhiên xã hội, sống xung quanh học sinh nhiều hạn chế Các em vừa làm quen với môn học chưa nên việc nhận thức giới phải từ trực quan sinh động đến tư trìu tượng Sự nhận thức giới quan em thường dựa đối tượng thực tương tự Vì vậy, kết luận mà học sinh đưa chủ yếu dựa vào kinh nghiệm quan sát thực tế, dựa luận chứng lơgic Do đó, muốn cho học sinh lớp lĩnh hội kiến thức môn Tự nhiên xã hội người giáo viên cần phải lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với tâm lí lứa tuổi học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy nói chung chất lượng dạy mơn Tự nhiên S¸ng kiÕn kinh nghiệm Giáo viên: Lê Thị Lan Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn TN&XH líp xã hội nói riêng Chọn phương pháp dạy học phát huy tính tích cực lại phù hợp với tâm sinh lí học sinh việc làm quan trọng mà người giáo viên cần đạt II- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI - Góp phần đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Tăng cường giúp học sinh lĩnh hội tri thức thông qua hoạt động cá nhân tập thể Hình thành cho học sinh kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống nhằm nâng cao trình độ nhận thức, kinh nghiệm sống cho học sinh - Góp phần gây hứng thú học tập cho học sinh môn học mơn học khác Từ học sinh thêm u thích môn học dễ dàng lĩnh hội tri thức giới tự nhiên, người xã hội III- ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Một số biện pháp giúp học sinh lớp học tốt môn Tự nhiên xã hội Rèn luyện kĩ giao tiếp, kĩ vận dụng kiến thức học thực tế sống IV- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp quan sát - Phương pháp thực nghiệm - Phương pháp thống kê - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp nghiên cứu lí luận - Phương pháp điều tra V- PHẠM VI, GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU - Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên xã hội cho học sinh lớp 2- Trường Tiểu học Võng La - Thời gian: Từ tháng năm 2010 đến tháng năm 2011 S¸ng kiÕn kinh nghiệm Giáo viên: Lê Thị Lan Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn TN&XH líp B) NỘI DUNG I- CƠ SỞ LÍ LUẬN Trong chương trình giáo dục tiểu học mới, mơn Tự nhiên xã hội nói riêng mơn học nói chung có vai trò quan trọng việc phát triển tồn diện cho học sinh Mơn Tự nhiên xã hội môn học môi tr ường tự nhiên xã hội gần gũi tồn xung quanh học sinh khơng có giáo viên cung cấp cho em kiến thức môn học mà em hồn tồn lĩnh hội kiến thức từ nhiều nguồn thông tin khác Môn Tự nhiên xã hội mơn học tích hợp kiến thức khoa học tự nhiên nhiều so với kiến thức khoa học xã hội Chính mơn Tự nhiên xã hội mơn học có tầm quan trọng coi trọng thực hành vận dụng kiến thức có sẵn kinh nghiệm sống thực tế vào việc lĩnh hội tri thức môn học Người giáo viên cần quan tâm đến lực tự học, tự lĩnh hội tri thức thông qua việc tự khám phá kiến thức học sinh II- THỰC TRẠNG DẠY MÔN TN&XH HIỆN NAY: Ưu điểm học sinh học môn TN&XH: - Học sinh tiểu học có tư nhận thức cụ thể chiếm ưu thế, phương pháp dạy học truyền thống giúp học sinh lĩnh hội tri thức cách thụ động dẫn đến học sinh dễ mệt mỏi, chán nản học, khó tiếp thu học Giờ học diễn nặng nề, khó trì khả ý học sinh Với phương pháp dạy học khơng phát huy tính tích cực học sinh - Đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học thích khám phá lạ giới khách quan ưa hiểu biết, ưa tìm hiểu giới xung quanh Học sinh tiểu học có trí tuệ thơng minh, nhanh nhạy, có óc tưởng tượng phong phỳ Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Lê Thị Lan Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cđa häc sinh dạy môn TN&XH lớp m rt ngõy th tiền đề cho việc đổi phương pháp dạy học tiểu học nói chung mơn TN&XH nói riêng - Học sinh tiểu học thích hoạt động mà mơn TN&XH mơn học có nhiều hình thức học phong phú, hấp dẫn phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh Do vậy, muốn có học sơi nổi, hiệu người giáo viên cần có hình thức dạy học phù hợp, phối kết hợp phương pháp dạy học truyền thống nâng cao chất lượng dạy, gây hứng thú học tập cho HS Làm điều học đạt hiệu tốt, phát huy tính tích cực học tập học sinh Thực trạng vấn đề dạy môn TN&XH Môn TN&XH môn học tích hợp nhận thức khoa học tự nhiên khoa học xã hội Vì phương pháp dạy học phải thể phương pháp đặc trưng môn khoa học thực nghiệm Nhưng thực tế, người giáo viên chưa thực coi trọng môn học Đặc biệt môn học môn có đồ dùng dạy học Hơn người giáo viên chưa trọng làm thêm đồ dùng dạy học phục vụ cho mơn học mà tình trạng dạy “ chay ” phổ biến Ta cần phải hiểu vấn đề dạy học theo hướng tích cực tức “ Người giáo viên giữ vai trò người định hướng cho hoạt động học sinh” Học sinh phải tăng cường hoạt động học tập cá nhân, kích thích động bên người học làm cho người học tích cực, chủ động, tự tin phát triển khả tư lôgic, óc phê phán khả nhận thức để tìm kiến thức học Tuy nhiên học sinh tiểu học học môn học dễ rơi vào tình trạng thụ động nhận thức, chưa phát huy tính tích cực việc lĩnh hội tri thức khoa học III- CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 1- Tăng cường tính chủ động nhận thức học sinh: Để áp dụng phương pháp dạy học đổi vào giảng dạy, phát huy tính chủ động nhận thức học sinh, người giáo viờn cn tng Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Lê Thị Lan Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn TN&XH lớp cng tớnh chủ động nhận thức học sinh Với mục tiêu đào tạo người lao động có lực, có khả thích nghi với xu hướng phát triển thời đại từ năm đầu giáo dục Tiểu học người giáo viên phải dẫn dắt học sinh nhận thức, tri thức khoa học dựa vào kinh nghiệm cá nhân vốn hiểu biết để phát hiện, tìm kiến thức có học Người giáo viên với vai trò người định hướng cho em biết cách tri giác đúng, nhận thức vấn đề cách có lôgic phương pháp quan sát, phương pháp vần đáp Bằng phương pháp này, giáo viên tổ chức hoạt động học tập cho học sinh Biện pháp thực hiện: Giáo viên lựa chọn có vần đề nhằm củng cố phát huy tính tích cực học sinh, dựa trình độ vốn có học sinh để lựa chọn phương pháp phù hợp Trong chương trình TN&XH lớp từ đến 33 sử dụng phương pháp Ví dụ: dạy “ Cơ quan vận động”- Bài 1- Sách TN&XH lớp Giáo viên dẫn dắt học sinh từ cụ thể, dựa vào kinh nghiệm vốn có học sinh như: tự di chuyển chân, tự giơ tay lên cao hạ tay xuống, tự chạy dừng lại…để thấy vận động diễn thể Nhờ có xương bắp người vận động di chuyển cách linh hoạt theo điều khiển thân Nhờ người tự di chuyển tham gia hoạt đông mà thân muốn làm như: đi, đứng, chạy nhảy, chơi thể thao làm việc … 2- Sử dụng phương pháp dạy học truyền thống theo tinh thần bổ sung thêm phương pháp có tác dụng phát huy tính chủ động nhận thức học sinh * Các phương pháp truyền thống là: - Phương pháp hỏi đáp - Phương pháp kể chuyện Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Lê Thị Lan Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cđa häc sinh giê dạy môn TN&XH lớp - Phng phỏp quan sỏt * Các phương pháp bổ sung như: - Phương pháp thảo luận - Phương pháp điều tra - Phương pháp đóng vai - Phương pháp thực nghiệm Tuỳ theo học mà người giáo viên lựa chọn phương pháp dạy học cho phù hợp Chính giáo viên người định việc lựa chọn phương pháp cho học, cho có phối hợp nhịp nhàng thầy trò để q trình lĩnh hội tri thức trò đạt kết tốt Trong học người giáo viên nên phối kết hợp nhiều phương pháp, phương pháp đại phương pháp truyền thống cho hợp lí Nếu làm điều học đạt đến thành cơng cao Biện pháp thực - Nắm phương pháp dạy nhóm phương pháp - Lựa chọn phương pháp thích hợp để bổ sung, hỗ trợ lẫn - Chuẩn bị nội dung, hình thức dạy tương ứng Ví dụ 1: Dạy bài: Cuộc sống xung quanh- Bài 22 TN&XH lớp 2- sử dụng nhiều phương pháp phối hợp : quan sát, thảo luận, hỏi đáp Bước 1: GV giao nhiệm vụ, tổ chức hướng dẫn cho học sinh quan sát Giáo viên nêu mục đích quan sát: - Quan sát tranh cho biết tranh vẽ cảnh đâu? - Vì em biết? Kể tên số nghề chủ yếu người dân nơi đây? Phiếu hướng dẫn quan sát: 1- Tranh vẽ cảnh đâu? a) Nông thôn b) Thành phố c) Cả nông thơn thành phố S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Gi¸o viên: Lê Thị Lan Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn TN&XH lớp 2- Đường xá lại nào? ( Đường to hay nhỏ? Có khơng? ) 2- Nhà cửa nào? ( Có nhiều nhà cao tầng hay nhà mái ngói? Nhà liền hay cách xa nhau? ) 3- Người xe cộ lại nào? 4- Người dân nơi thường sinh sống nghề gì? Bước 2: Tổ chức cho học sinh quan sát theo nhóm Các nhóm có nội dung thảo luận Nội dung thảo luận yêu cầu tất thành viên nhóm tham gia Đại diện nhóm sễ báo cáo kết Bước 3: Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quan sát Học sinh cử đại diện đứng lên báo cáo kết quan sát nhóm mình, nhóm khác lắng nghe bổ sung thêm Trong trình giáo viên người lắng nghe chốt kiến thức cho học sinh Một số điều cần lưu ý sử dụng phương pháp này: - Thảo luận tránh hình thức có cá nhân nhóm trưởng tham gia hoạt động - Giáo viên phải bao quát lớp học, tránh tình trạng lộn xộn hay trật tự - Người giáo viên cần phải người chốt kiến thức định hướng cho học sinh ghi nhớ kiến thức bản, cốt lõi học Ví dụ 2: Dạy “ Phòng tránh ngộ độc nhà”- Có thể sử dụng phương pháp thảo luận, hỏi đáp đóng vai Bước 1: Chuẩn bị nội dung thảo luận Giáo viên chuẩn bị trước câu hỏi thảo luận: - Nêu tên thứ gây ngộ độc nhà? - Chúng ta cần phải làm để phòng tránh ngộ độc? - Bạn bạn người khác bị ngộ độc? Bước 2: Học sinh thảo luận nội dung Bước 3: Đại diện nhóm trình bày ý kiến S¸ng kiÕn kinh nghiệm Giáo viên: Lê Thị Lan Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn TN&XH lớp Bước 4: Giáo viên tổng kết: Chúng ta cần phải biết loại thực phẩm thức ăn hay loại vật dụng gây ngộ độc cho cho người Chúng ta cần phải cất giữ phân loại chúng để xa thức ăn thông thường, tránh nhầm lẫn đáng tiếc Chúng ta không ăn thức ăn ôi thiu hay thực phẩm hạn sử dụng Còn phát người bị ngộ độc cần báo cho người lớn liên hệ với bác sĩ ( ) để giúp đỡ Bước 5: Đóng vai dặn dò em bé em chơi đồ vật gây ngộ độc… Từ ví dụ ta nói rằng: Nhờ có phối hợp phương pháp dạy học đại truyền thống mà học sinh có hội bày tỏ ý kiến, nắm kiến thức học cách chủ động, tích cực Những điều phương pháp dạy học truyền thống hạn chế 3- Đổi phương tiện dạy học Phương tiện dạy học truyền thống bao gồm tranh ảnh sách giáo khoa, tranh ảnh sưu tầm, vật thật… Phương tiện dạy học đại có nhiều phong phú như: Ứng dụng CNTT, máy thu thanh, máy ghi âm, máy ghi hình, máy chiếu phim…Tuỳ nội dung dạy, tuỳ theo tình hình thực tế, điều kiện vật chất nhà trường mà người giáo viên lựa chọn thiết bị dạy học phù hợp Có thể dạy ta sử dụng loại đồ dùng dạy học khác làm tăng thêm hiệu dạy Biện pháp thực hiện:Tích cực hố chuẩn bị thiết bị dạy học: dành nhiều thời gian vào việc nghiên cứu làm thêm đồ dùng dạy học cho phù hợp với nội dung học - Tự học tập nâng cao trình độ sử dụng kĩ thuật đại: Tích cực học tập nâng cao trình độ tin học, dễ dàng sử dụng phương tiện dạy học đại máy chiếu Projecter , máy chiếu đa năng, máy ảnh, máy tính - Tự tìm hiểu mạng lưới Internet để lấy thêm thơng tin phục vụ cho việc giảng dạy thân Ví dụ: Khi dạy Đề phòng bệnh giun ( trang 20 SGK ) S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Gi¸o viên: Lê Thị Lan Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn TN&XH lớp Giỏo viên sử dung phần mềm PowerPoint để soạn dùng máy chiếu đa để giảng Bước 1: Cho học sinh nghe hát Con cò để giới thiệu Bước 2: Tìm hiểu bệnh giun: Cho học sinh quan sát hình ảnh người bị nhiễm giun hình, u cầu nhóm thảo luận theo câu hỏi gợi ý: + Nêu triệu trứng người bị nhiễm giun + Giun thường sống đâu thể người? + Giun ăn mà sống trng thể người? + Nêu tác hại giun gây Bước 3: Tìm hiểu đường lây nhiễm bệnh giun: Cho học sinh quan sát mơ hình sơ đồ đường lây nhiễm bệnh giun hình, yêu cầu học sinh thảo luận nhóm theo câu hỏi sau: + Chúng ta bị lây nhiễm giun qua đường nào? Cho học sinh xem thêm số hình ảnh loại giun thông thường giảng thêm cho học sinh đặc điểm loại giun như: giun kim, giun đũa… Bước 4:Kết hợp làm việc SGK tìm cách để đề phòng bệnh giun Ưu điểm sử dụng phương tiện dạy học là: + Học sinh có tập trung ý cao dạy + Học sinh có hứng thú tham gia tiết học + Học sinh dễ hiểu, dễ nhớ nội dung kiến thức + Học sinh quan sát hình ảnh cụ thể, sinh động hình giúp học sinh nắm kiến thức nhanh + Nhờ việc áp dụng phần mềm dạy học đại, người giáo viên dễ dàng dẫn dắt học sinh tìm hiểu vấn đề học Lưu ý sử dụng phương tiện dạy học: - Tuỳ theo điều kiện sở vật chất nhà trường, lực giáo viên để lựa chọn phương tiện dạy học phù hợp, phát huy tối đa tính tích cực học sinh 10 S¸ng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Lê Thị Lan Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn TN&XH líp - Khi sử dụng xong cần ý đến việc bảo quản thiết bị dạy học, thiết bị dạy học tái sử dụng nhiều lần - Cần tích cực tham gia vào trình tự làm đồ dùng dạy học để bổ sung đồ dùng dạy học cho năm học - Tham gia thi làm đồ dùng tổ nhà trường tổ chức để làm đồ dùng có chất lượng có tính thẩm mỹ cao - Nên lưu tâm tìm tòi vật liệu để làm đồ dùng có sẵn sống để giảm thiểu kinh phí làm đồ dùng, biết tận dụng nguồn vật liệu để làm đồ dùng có tính sáng tạo, phù hợp với yêu cầu dạy TNXH 4- Đa dạng hố hình thức tổ chức dạy học như: dạy học cá nhân, học theo nhóm, dạy học theo lớp, dạy ngồi trời… Đây việc làm cần thiết nhằm làm cho học sinh bớt nhàm chán bài, tiết học Có thể sử dụng nhiều hình thức dạy học học khác dạy nhằm tăng thêm hiệu dạy Tuỳ theo nội dung dạy mà người giáo viên lựa chọn hình thức dạy học phù hợp dẫn dắt học sinh vào hoạt động để tự rút kiến thức học Có thể lựa chọn hình thức dạy học lớp hay thiên nhiên để học sinh dễ dàng nắm nội dung học Biện pháp thực hiện: - Lựa chọn hình thức dạy học cho phù hợp với điều kiện cụ thể lớp học, địa phương… - Chuẩn bị tốt phương tiện dạy học cho tiết học trời: dụng cụ quan sát, đồ vật, vật dụng cá nhân…Ngoài giáo viên phải chuẩn bị phương án có tình xấu xảy ra: thời tiết, khách quan mang lại… Ví dụ: Khi dạy Mặt trời- giáo viên sử dụng hình thức dạy học sau: - Sử dụng hình thức thảo luận, trao đổi: 11 Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Lê Thị Lan Phát huy tÝnh tÝch cùc cđa häc sinh giê d¹y m«n TN&XH líp Giáo viên u cầu HS quan sát bầu trời theo nhóm thảo luận theo câu hỏi gợi ý: + Mặt trời có hình gì? + Mặt trời mọc hướng nào? Lặn hướng nào? + Mặt trời thường có màu gì? … - Có thể sử dụng hình thức học ngồi thiên nhiên để học sinh quan sát cụ thể mắt - Kết hợp với hình thức làm việc cá nhân như: quan sát vẽ ông mặt trời để học sinh nắm hình dáng mặt trời - Có thể phối hợp hình thức dạy học ngồi thiên nhiên thảo luận nhóm để học sinh có hứng thú học tập, hiệu dạy cao 12 S¸ng kiÕn kinh nghiệm Giáo viên: Lê Thị Lan Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn TN&XH lớp SAU ĐÂY TƠI XIN TRÌNH BÀY MỘT BÀI GIÁO ÁN SỬ DỤNG PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH Bài 14: Phòng tránh ngộ độc nhà I- MỤC TIÊU + Kiến thức: Sau học, học sinh có thể: - Nhận biết số thứ gây ngộ độc cho người em bé - Phòng tránh ngộ độc giúp ta tránh số rủi ro đáng tiếc + Kĩ năng: Sau học, học sinh biết: - Biết cơng việc cần làm để phòng tránh ngộ độc nhà - Biết cách ứng xử thân người thân nhà bị ngộ độc - Biết nguyên nhân ngộ độc qua đường ăn uống + Thái độ : Học sinh có ý thức tự bảo vệ bảo vệ người khác phòng tránh bị ngộ độc II- ĐỒ DÙNG Hình vẽ SGK trang 30, 31 Giấy bút viết bảng nhóm Một vài vỏ thuốc tây Một số dụng cụ phục vụ cho trò chơi sắm vai III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Thời gian 2’ Hoạt động giáo viên 1- Khởi động Hỏi: bị bệnh phải làm gì? Điều xảy ta uống nhầm Hoạt động học sinh Ghi Phải uống thuốc Bệnh thêm nặng, phải bác sĩ Nếu chữa không kịp thời chết 13 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Giáo viên: Lê Thị Lan Tranh Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn TN&XH lớp thuốc? HS lắng nghe GV giới thiệu học: Vậy việc dùng nhầm thuốc gây tác hại lớn Nếu không cẩn thận, dù đâu dễ bị ngộ độc Vì phòng tránh ngộ độc nhà cần thiết Để tìm hiểu vấn đề lớp tìm hiểu học ngày hôm 30’ 2- Các hoạt động dạy học chủ yếu:  Hoạt động 1: Làm việc với sách giáo khoa thảo luận: Những thứ gây ngộ độc gì? Bước 1: Động não Những thứ gây ngộ độc cho Treo bảng nhóm lên bảng người gia đình gì? tổng hợp ý kiến Cho học sinh thảo luận nhóm 4, - Thuốc tây nhóm phát tờ bảng nhóm - Dầu tây để ghi kết thảo luận - Thức ăn ôi, thiu Ghi nhanh kết thảo luận - Thuốc trừ sâu nhóm lên bảng chốt lại ý kiến - Xăng, dầu… vừa đưa Bước 2: Làm việc với sách giáo khoa Cho HS quan sát trang vẽ SGK tập đặt câu hỏi để khai thác kiến thức: Ví dụ: 14 Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Lê Thị Lan SKG Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cđa häc sinh dạy môn TN&XH lớp Hỡnh 1: Th gõy ngộ độc gì? Vì Thứ gây ngộ độc bắp ăn thức ăn có ruồi đậu lại dễ bị ngơ Bởi bắp ngơ bị gây ngộ độc? ruồi đậu vào, bị ơi, thiu Hình 2: Thứ gây ngộ độc gì? Tại Thứ gây ngộ độc lọ thuốc uống lại không nên để gần thuốc Bởi em bé hộp kẹo? tưởng kẹo, em bé ăn nhiều bị ngộ độc thuốc Hình 3: Vì ta khơng nên để Thứ gây ngộ độc lọ chai đựng thực phẩm gần với thuốc trừ sâu Bởi chai đựng thuốc trừ sâu, xăng, dầu? người phụ nữ nhầm lọ thuốc trừ sâu nước mắm, cho vào đun nấu  Những thứ gây ngộ HS trả lời: Vì em bé chưa độc cho tất người gia biết đọc nên khó đình, đặc biệt em bé Các e có biết phân biệt thứ, lại không? dễ nhầm lẫn Bước 3: Thảo luận cặp đơi  Hình 1: Bắp ngơ bị thiu, Cậu bé bị đau bụng, ỉa cậu bé ăn bắp ngơ điều chảy ăn phải thức ăn xảy ra? thiu Hình 2: Nếu em bé ăn thuốc Em bé bị đau bụng, ăn nhiều thuốc tưởng nhầm kẹo, điều xảy phải đưa bệnh viện ra?  Hình 3: Nếu người phụ nữ lấy Cả nhà người phụ nữ nhầm chai thuốc trừ sâu tưởng bị ngộ độc ăn phải 15 Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Lê Thị Lan Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cđa häc sinh dạy môn TN&XH lớp chai nc mm nấu ăn điều thức ăn xảy ra? Bước 4: Làm việc lớp Từ điều trên, nhóm 1,2 nhóm học sinh nhanh rút kết luận: Vậy thường trình bày Các nhóm lại nghe, ngộ độc ngun nhân nào? nhận xét, bổ sung GV chốt kiến thức: + Một số thứ gây ngộ độc là: thuốc tây, dầu hoả, thức ăn bị ôi HS lắng nghe ghi nhớ thiu + Chúng ta dễ bị ngộ độc qua đường ăn, uống lí sau: - Uống nhằm thuốc trừ sâu, dầu hoả, thuốc tẩy… để lẫn với nước uống hàng ngày - Ăn thức ăn bị ôi, thiu - Ăn, uống thuốc tây tưởng kẹo ( em bé) Hoạt động 2: Làm việc với SGK thảo luận: Phải làm để phòng tránh ngộ độc ? Mục tiêu: HS biết việc cần phải làm để phòng tránh ngộ độc Cách tiến hành: Bước 1: làm việc theo nhóm: Cho HS trao đổi nhóm để tìm Chia nhóm Các nhóm thảo luận biện pháp để phòng tránh ng 16 Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Lê Thị Lan Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cđa häc sinh dạy môn TN&XH lớp c Bc 2: lm việc lớp 1,2 nhóm HS nhanh lên trình bày - Gọi đại diện nhóm trả lời Khơng ăn thức ăn ôi, thiu Để đồ dùng nơi quy học sinh để phân tích hướng HS định… - GV dựa vào câu trả lời vào câu trả lời Bước 3: Làm việc với SGK Cho học sinh quan sát hình 4, 5, SGK trang 31 nói rõ người HS quan sát phát biểu ý kiến hình làm gì? Làm có tác dụng gì? Hình 4: + Cậu bé vứt bắp ngô bị ôi, thiu Làm khơng Hình 5: nhà ăn nhầm, bị ngộ độc + Cô bé cất lọ thuốc vào tủ thuốc có để em bé khơng thể với tới Hình 6: được, tránh ăn nhầm + Anh niên cất riêng thuốc trừ sâu, dầu hoả vào chỗ quy định, để cách xa lọ nước mắm Làm để phân biệt đồ dùng gia đình, Mở rộng: Hãy kể thêm vài việc tránh nhầm lẫn làm có tác dụng để phòng chống ngộ độc nhà mà em biết + Ăn hoa chưa rửa sạch, bị ngộ độc Rửa cho vào máy khử độc + Ăn rau xanh không rõ nguồn gốc, bị ngộ độc 17 Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Lê Thị Lan Phát huy tÝnh tÝch cùc cđa häc sinh giê d¹y m«n TN&XH líp GV chốt lại kiến thức: Để phòng tránh ngộ độc nhà, Cần mua rau, thực phẩm có nguồn gốc, có xuất xứ cần: + Xếp gọn gàng, ngăn nắp thứ HS lắng nghe ghi nhớ thường dùng gia đình + Thực ăn sạch, uống + Thuốc thứ độc phải để xa tầm tay trẻ em + Không để lẫn thức ăn, nước uống với chất tẩy rửa hoá chất khác Hoạt động 3: Đóng vai “ Xử lí tình thân người nhà bị ngộ độc” Mục tiêu: Học sinh biét cách xử lí thân người nhà bị ngộ độc Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm Nhóm 3: Thảo luận tình Các nhóm thảo luận, sau Xử lí thân bị lên đóng vai thể trước lớp ngộ độc? Nhóm 4: Thảo luận tình Xử lí người thân bị ngộ độc? Bước 2: Làm việc lớp HS lớp nhận xét, bổ 18 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Giáo viên: Lê Thị Lan Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn TN&XH lớp GV chốt kiến thức + Khi thân bị ngộ độc, phải tìm sung cách giải tình nhóm bạn cách gọi người lớn nói ăn hay uống thứ HS lắng nghe ghi nhớ + Khi người thân bị ngộ độc, phải gọi cấp cứu người lớn; thông báo cho nhân viên y tế biết người bệnh bị ngộ độc thứ Củng cố, tổng kết Qua học ngày hơm nay, rút học cho thân? Biết thứ gây ngộ 1, HS nêu độc biết cách phòng tránh ngộ độc nhà giúp người thân tránh điều đáng tiếc xảy Dặn dò: Chúng ta cần thực việc phòng tránh ngộ độc nhà góp HS lắng nghe thực phần phòng tránh rủi ro đáng tiếc xảy IV- KẾT QUẢ - Việc kết hợp khéo léo phương pháp hình thức tổ chức dạy học truyền thống đại đưa kết học tập học sinh lên bước rõ rệt Học sinh tích cực tham gia môn học này, nhờ áp dụng phương pháp dạy học linh hoạt mà giáo viên truyền tải kiến thức học nhẹ nhàng, dễ hiểu 19 Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Lê Thị Lan Phát huy tÝnh tÝch cùc cđa häc sinh giê d¹y m«n TN&XH líp - Người giáo viên thường xun nghiên cứu dạy, lựa chon phương pháp dạy học với giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển lực thân - Việc áp dụng phương tiện dạy học đại vào nội dung học xu ngàng giáo dục, góp phần đưa giáo dục nước nhà tiếp cận với giáo dục nước Thế giới - Với phương pháp hình thức dạy học phong phú kích thích hứng thú học tập học sinh Học sinh nắm kiến thức môn học Học sinh nhớ lâu kiến thức học biết biến kiến thức TN&XH thành tri thức riêng Giáo dục to lớn tình yêu thiên nhiên, yêu gia đình xã hội, có ý thức học tập phấn đấu để trở thành người có ích cho gia đình xã hội 20 S¸ng kiÕn kinh nghiệm Giáo viên: Lê Thị Lan Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn TN&XH lớp C- KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ I KẾT LUẬN: - Để phát triển người tồn diện góp phần hình thành lực, phẩm chất, tư cho học sinh việc dạy tốt tất mơn học yêu cầu thiếu hoạt động dạy học Người giáo viên dạy tốt mơn Tốn, Tiếng Việt nhằm hình thành tri thức cho học sinh mà phải dạy tốt tất mơn học khác để hình thành phát triển người toàn diện phù hợp với nhu cầu phát triển thời đại - Việc dạy tốt môn TNXH yêu cầu nhà giáo dục quan tâm, trọng song song với môn học khác Cùng với việc đổi phương pháp dạy học nhà trường tiểu học mà mơn TN&XH thay đổi theo hướng tích cực Giáo viên nhiệt tình, có trình độ tay nghề cao, trình độ khoa học nâng lên điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức học nhẹ nhàng mà hiệu quả, giúp học sinh học tập tốt lĩnh hội tri thức học cách khoa học, linh hoạt - Dạy môn TN&XH theo hướng phát huy tính tích cực học sinh, góp phần tạo khơng khí học tập vui tươi, hồn nhiên, sinh động làm thay đổi khơng khí học tập để học tốt môn học II KHUYẾN NGHỊ: - Nhà trường cần tham mưu với cấp lãnh đạo tăng cường đầu tư thêm thiết bị dạy học nhà trường Ví dụ như: Máy phơtơ, máy tính cá nhân, máy chiếu đa vật thể, máy chiếu hắt… 21 Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Lê Thị Lan Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cđa häc sinh giê dạy môn TN&XH lớp - BGH nh trng t chức thường xuyên thi triển lãm đồ dùng tự làm, động viên, khuyến khích tinh thần cố gắng giáo viên - Tham mưu với cấp lãnh đạo tổ chức lớp học bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho giáo viên Giúp giáo viên có điều kiện tiếp cận với phương tiện dạy học đại sử dụng thành thạo chúng - Tổ chức lớp học sử dụng phần mềm Power Point để giáo viên áp dụng việc thiết kế giảng điện tử cho thân nhằm nâng cao chất lượng dạy Võng La, ngày tháng năm 2011 Giáo viên Lê Thị Lan 22 Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Lê Thị Lan Phát huy tÝnh tÝch cùc cđa häc sinh giê d¹y m«n TN&XH líp D-DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- SGK Tự nhiên xã hội lớp 1,2,3 ( NXB Giáo dục) 2- SGV Tự nhiên xã hội lớp 1,2,3 ( NXB Giáo dục) 3- Sách Thiết kế giảng TN&XH lớp 4- Giáo trình Tâm lí học đại cương ( NXB Giáo dục) 5- Giáo trình tâm lí học Tiểu học ( NXB Giáo dục ) 6- Giáo dục tiểu học 23 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Gi¸o viên: Lê Thị Lan Bỏo, san ... điện tử cho thân nhằm nâng cao chất lượng dạy Võng La, ngày tháng năm 20 11 Giáo viên Lê Thị Lan 22 S¸ng kiÕn kinh nghiệm Giáo viên: Lê Thị Lan Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn TN&XH líp... môn Tự nhiên xã hội cho học sinh lớp 2- Trường Tiểu học Võng La - Thời gian: Từ tháng năm 20 10 đến tháng năm 20 11 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Giáo viên: Lê Thị Lan Phát huy tính tích cực học sinh dạy... ph Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Lê Thị Lan Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn TN&XH lớp 2- ng xỏ lại nào? ( Đường to hay nhỏ? Có khơng? ) 2- Nhà cửa nào? ( Có nhiều nhà cao tầng hay
- Xem thêm -

Xem thêm: TNXH 2 lelan tieu hoc vong la, TNXH 2 lelan tieu hoc vong la

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay