slide chương 5 quản trị tài chính

36 11 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 08:52

Chào mừng cô bạn đến với thuyết trình nhóm • • • • Nguyễn Quang Trường Nguyễn Thị Phương Thảo Bùi Kim Oanh Hoàng Tiến Thành CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 01 Part one : Chi phí hoạt động doanh nghiệp 02 Part two: Giá thành sản phẩm 03 Part three: 04 Quy chế nhà nước quản lý chi phí giá thành Part four: Phương hướng hạ giá thành sản phẩm Part one: 01 Chi phí hoạt động doanh nghiệp Khái niệm: Chi phí hoạt động doang nghiệp biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hóa mà doanh nghiệp chi để thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thời kì định Khái niệm “chi phí hoạt động doanh nghiệp kì “ khác biệt với khái niệm “Số tiền doanh nghiệp chi kì” Chi phí sản xuất kinh doanh: PHÂN LOẠI: -Chi phí sản xuất sản phẩm -Chi phí quản lý doanh nghiệp -Chi phí tiêu thụ sản phẩm Cách 1: Căn Chi phí hoạt động tài chính: vào tính chất, mục đích - Chi phí cho hoạt động liên doanh , cho vay vốn, tiền gửi ngân hàng, mua bán ngoại tệ, hoạt động khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khốn, chi phí lãi tiền vay, chi phí chênh lệch tỷ giá ngoại tệ… Click to edit the title Chi phí khác: chi phí nhượng bán, lý tài sản cố định, tiền bị phạt vi phạm hợp đồng kinh tế, dự phòng giảm giá hàng tồn kho… CÁCH 2: Căn theo công dụng địa điểm phát sinh phân thành khoản mục chi phí: Tiền lương, BHXH, nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ,nhiên liệu, điện năng, chi phí sửa chữa tài sản cố định, hấu hao tài sản cố định quản lý doanh nghiệp chi phí khác tiền Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí nhiên liệu, điện Bảo hiểm xã hội Chi phí nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ Tiền lương CÁCH 3: Căn theo tính chất yếu tố chi phí  04 Căn theo mối quan hệ chi phí mức độ hoạt động: -Chi phí cố định -Chi phí thay đổi  h Các 05 Căn theo tính chất lao động -Hao phí lao động sống -Hao phí lao động vật hóa h Các  06 Căn theo quan hệ đầu vào q trình sản xuất kinh doanh -Chi phí ban đầu -Chi phí luân chuyển nội h c C  h Các 07 Căn vào mối quan hệ chi phí với khoản mục BCTC, chi phí DN -Chi phí sản phẩm -Chi phí thời kỳ  Căn vào mối quan hệ chi phí với q trình kinh doanh 08 -Chi phí - Chi phí chung 09  Căn vào mối quan hệ khả quy nạp chi phí vào đối tượng tập hợp chi phí -Chi phí trực tiếp -Chi phí gián tiếp Chi phí hoạt động kinh doanh Khấu hao tài sản cố định Chi phí nguyên,nhiên,vật liệu Tiền lương khoản tính chất lương Gồm Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác Các khoản trích nộp theo Quy định Nhà nước BHXH,BHYT,KPCĐ, Chi phí nguyên, nhiên ,vật liệu Gía vật tư Mức tiêu hao -Doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống định mức tiêu -Giá vật tư mua ngồi :là giá tốn ghi hao vật tư , HĐQT Gíam đốc duyệt chịu trách hóa đơn người bán nhiệm tính xác định mức -Giá vật tư tự chế: gồm giá vật tư thực tế xuất -Kết thúc năm tài phải tốn vật tư gửi kho+ chi phí thực tế phát sinh cho quan sáng lập quan quản lí vốn , tài -Giá vật tư th ngồi gia cơng chế biến: gồm giá sản Nhà nước doanh nghiệp (nếu DN nhà nước) vật tư thực tế xuất kho đem gia cơng +chi phí gia cơng - Giá vật tư tồn kho : giá thực tế vật tư tồn kho đầu kỳ 23 Lưu ý -Các loại vật tư khoản chi phí phải có hóa đơn chứng từ hợp lệ -Trường hợp vật tư mua người sản xuất nông ,lâm, thổ , hải sản Khơng có chứng từ hợp lệ theo quy định Bộ tài   Phải có giấy mua hàng ghi rõ họ tên,địa nhười bán ,tên hàng, giá cả, số lượng, chữ ký người bán Giám đốc DN duyệt chi chịu trách nhiệm trước phấp luật chứng từ Chi phí hoạt động kinh doanh Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí tiền lương khoản phụ cấp có tính chất lương Chi phí BHXH,BHYT,KPCĐ - Mọi TSCĐ DN phải huy động vào sản xuất kinh doanh - Phải trích đủ khấu hao theo quy định Nhà nước để thu hồi vốn - Khi chích đủ vốn ,tài sản sử dụng được, DN khơng phải trích khấu hao phải quản lí sử dụng theo chế độ hành -Tính sở quỹ tiền lương - Phải quản lí chặt chẽ Chi mục đích Gắn với kết sản xuất kinh doanh sở cá định mức lao động đơn giá tiền lương doanh nghiệp theo chế độ hành Nhà nước Chi phí hoạt động kinh doanh - gồm :Các khoản chi sửa chữa tài sản cố định, chi phí điên nước - Tất chi phí hạch tốn vào chi phí sản xuất kinh doanh năm - Nếu chi phí phát sinh q lớn đc phân bổ cho năm sau chi phí dịch vụ mua ngồi - gồm loại thuế,phí ,lệ phí , khoản chi khác doanh nghiệp - khoản chi phải có chứng từ hợp lệ , gắn liền với kết sản xuất kinh doanh, không vượt mức tối đa quy định Chi phí khác tiền Chi phí hoạt động khác Chi phí nghiệp,chi phí căng tin, chi phí hoạt động tổ chức Đảng,đoàn thể , Chi ủng hộ tổ chức cá nhân toàn thể ,các khoản thưởng từ quỹ khen thưởng Chi xây dựng bản, mua sắm tài sản cố định , chi nghiên cứu thí nghiệm Các khoản tiền phạt phạt vi phạm hợp đồng , phạt hành Phương hướng hạ giá thành sản phẩm Tận dụng cơng suất máy móc thiết bị • Giảm bớt chi phí thiệt hại sản xuất • Tiết kiệm chi phí quản lý hành • Nâng cao suất lao động • Tiết kiệm nguyên vật liệu tiêu hao • 5 4 3 2 1 PHƯƠNG HƯỚNG Nâng cao suất lao động • Nâng cao suất lao động làm cho số công tiêu hao để sản xuất đơn vị sản phẩm giảm bớt làm cho đơn vị sản phẩm làm đơn vị thời gian tăng Tiết kiệm nguyên vật liệu tiêu hao Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất thường khoảng 60-70% Bởi vậy, sức tiết kiệm nguyên vật liệu tiêu hao có ý nghĩa quan trọng việc hạ thấp giá thành sản phẩm Tận dụng công suất máy móc thiết bị Tận dụng tối đa cơng xuất máy móc thiết bị tức sử dụng tốt loại thiết bị sản xuất kinh doanh, phát huy khả có chúng để sản xuất nhiều sản phẩm Giảm bớt chi phí thiệt hại sản xuất Trong q trình sản xuất sảy sản phẩm hư hỏng ngừng sản xuất dẫn đến lãng phí nhân lực, vật tư chi phí sản xuất bị nâng cao, phải sức giảm bớt chi phí • Biện pháp giảm chi phí thiệt hại: - Giảm bớt số lượng sản phẩm hỏng, thực chế độ trách nhiệm vật chất sảy sản phẩm hỏng - Giảm tình trạng ngừng sản xuất cách cung cấp nguyên vật liệu đặn, chấp hành chế độ kiểm tra, sửa chữa máy móc kế hoạch, khắc phục tính thời vụ sản xuất Tiết kiệm chi phí quản lý hành Chi phí quản lý bao gồm nhiêu loại chi phí lương cơng nhân viên quản lý, chi phí văn phòng, ấn lốt bưu điện, tiếp tân, khánh tiết Tiết kiệm khoản phải ý tinh giảm biên chế, nghiêm ngặt cân nhắc hiệu khoản chi Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ... nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ,nhiên liệu, điện năng, chi phí sửa chữa tài sản cố định, hấu hao tài sản cố định quản lý doanh nghiệp chi phí khác tiền Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi...CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 01 Part one : Chi phí hoạt động doanh nghiệp 02 Part two: Giá thành sản phẩm 03 Part three: 04 Quy chế nhà nước quản lý... Giá vốn hàng bán = Giá trị hàng hóa mua vào kỳ + Giá trị hàng hóa tồn kho đầu kỳ - Giá trị hàng hóa tồn kho cuối kỳ  Giá thành công xưởng = Giá thành sản xuất + Chi phí quản lý doanh nghiệp 
- Xem thêm -

Xem thêm: slide chương 5 quản trị tài chính, slide chương 5 quản trị tài chính, Nâng cao năng suất lao động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay