SKKTNB kiểm tra nội bộ

19 6 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 08:23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Điện Biên Phủ, ngày 01 tháng năm 2017 BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG, BẢN CHẤT, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra nội trường học để nâng cao chất lượng giáo dục Tên cá nhân thực hiện: Đinh Thị Thanh Nhàn Thời gian triển khai thực hiện: Từ ngày 10/9/2016 đến ngày 01/4/2017 I.Mục đích, cần thiết việc thực sáng kiến Sự cần thiết thực sáng kiến: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Cơng tác lãnh đạo, đạo, điều hành, quản lý mà thiếu kiểm tra, tra dẫn đến bệnh quan liêu, lãng phí có tăng cường kiểm tra, kiểm sốt chống tệ nạn ” Thật vậy, kiểm tra nội trường học công việc quan trọng vừa kiểm tra, xem xét kết trình, việc kết thúc, vừa chuẩn bị điều kiện cần thiết cho chu trình quản lý, đạo Đảm bảo tạo lập mối liên hệ ngược thường xuyên, kịp thời giúp người quản lý hình thành chế điều chỉnh hướng phù hợp trình quản lý nhà trường, cơng cụ góp phần tăng cường hiệu lực quản lý, mở rộng dân chủ quản lý nhà trường Quản lý mà khơng có kiểm tra quản lý hiệu trở thành quan liêu Chúng ta biết rằng, kiểm tra đảm bảo thực thi quyền lực quản lý người lãnh đạo, nhờ kiểm tra nhà quản lý kiểm sốt yếu tố ảnh hưởng đến thành công để đạt mục tiêu giáo dục Nếu kiểm tra, đánh giá xác, với thực trạng có tác dụng giúp hiệu trưởng xác định mức độ, giá trị, yếu tố ảnh hưởng từ tìm ngun nhân đề giải pháp điều chỉnh có hiệu Kiểm tra tác động tới ý thức, hành vi hoạt động người, nâng cao tinh thần trách nhiệm, động viên thúc đẩy việc thực nhiệm vụ, uốn nắn, giúp đỡ, sửa chữa sai sót, khuyết điểm đồng thời nhân điển hình thành viên tích cực thực tốt nhiệm vụ giáo dục Hiện nay, công tác kiểm tra nội chưa thực theo nguyên tắc, cách khoa học nên hiệu chưa cao ảnh hưởng không nhỏ đến việc đánh giá kết giáo dục nhà trường Để bước nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội nhằm góp phần tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường chọn sáng kiến “Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra nội trường học để nâng cao chất lượng dạy học” Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề tài này, nhằm mục đích đề xuất số biện pháp tích cực để cải tiến, đồng thời thực tốt công tác kiểm tra nội trường học để nâng cao chất lượng dạy học hiệu lực quản lý trường tiểu học Him Lam II Phạm vi triển khai thực Trường tiểu học Him Lam thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên III Mô tả sáng kiến Cơ sở lý luận công tác kiểm tra nội trường học 1.1 Khái niệm: 1.1.1 Kiểm tra: Kiểm tra trình đo lường kết thực tế so sánh với tiêu chuẩn nhằm phát sai lệch nguyên nhân sai lệch, sở đưa biện pháp khắc phục kịp thời nhằm điều chỉnh sai lệch, đảm bảo tổ chức đạt mục tiêu 1.1.2 Kiểm tra nội trường học: Kiểm tra nội trường học hoạt động quản lý hiệu trưởng nhằm tự kiểm tra toàn diện nội nhà trường; hoạt động đo lường nhằm giúp Hiệu trưởng tìm thông tin, làm sở cho việc đánh giá kết hoạt động, điều kiện giảng dạy; xem xét việc tuân thủ, chấp hành pháp luật, quy định ngành; tìm ngun nhân để có biện pháp đôn đốc, giúp đỡ điều chỉnh hoạt động cá nhân, phận; để thực kế hoạch, tiêu chuẩn, mục tiêu định trước; củng cố hoàn thiện phát triển nhà trường 1.2 Mục đích, nhiệm vụ: 1.2.1 Kiểm tra: Xem xét việc thực nhiệm vụ đối tượng kiểm tra so với qui định văn vi phạm pháp luật hướng dẫn cấp quản lý 1.2.2 Đánh giá: Xác định mức độ đạt việc thực nhiệm vụ theo qui định, phù hợp với bối cảnh đối tượng để xếp loại đối tượng kiểm tra Yêu cầu đánh giá khách quan, xác, cơng đồng thời định hướng, khuyến khích tạo sở cho tiến đối tượng kiểm tra 1.2.3 Tư vấn: Nêu nhận xét, gợi ý giúp cho đối tượng kiểm tra thực ngày tốt nhiệm vụ Yêu cầu tư vấn ý kiến tư vấn phải sát thực, khả thi giúp cho đối tượng kiểm tra nâng cao chất lượng công việc 1.2.4 Thúc đẩy: hoạt động kích thích, phát hiện, phổ biến kinh nghiệm tốt, định hướng kiến nghị với cấp quản lý nhằm hoàn thiện dần hoạt động đối tượng kiểm tra có kiến nghị xác đáng cấp quản lý nhằm phát triển tổ chức, phát triển cá nhân đơn vị 1.3 Các nguyên tắc kiểm tra: 1.3.1 Nguyên tắc pháp chế: Nguyên tắc pháp chế nguyên tắc tuân thủ pháp luật Hiệu trưởng người đại diện nhà nước để quản lý nhà trường, phải áp dụng văn quy phạm pháp luật làm hành lang pháp lý hoạt động quản lý, hoạt động kiểm tra nhà trường 1.3.2 Kiểm tra phải thiết kế kế hoạch hoạt động nhà trường Bản chất kiểm tra nội tạo lập mối liện hệ thông tin ngược quản lý trường học Do để tiến hành kiểm tra phải dựa vào kế hoạch thực nhiệm vụ nhân, nhà trường, kế hoạch hoạt động thấy cơng việc gì, mục đích cơng việc, làm, tiến độ thực hiện, nguồn lực thực Việc kiểm tra phải thiết kế theo kế hoạch nhà trường; kế hoạch hoạt động nhà trường phải xây dựng tỉ mỉ, chu đáo, đầy đủ yêu cầu thiết kế việc kiểm tra dễ dàng đạt hiệu cao 1.3.3 Kiểm tra phải thiết kế theo thứ bậc quản lý đối tượng kiểm tra - Trong việc thực quản lý nhà trường, người Hiệu trưởng phải ủy quyền cho Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng để thực quản lý nhà trường tiếp xúc với cha mẹ học sinh, học sinh, giáo viên, nhân viên thực quyền hạn để tổ chức quản lý lớp học, trao đổi, làm việc với cha mẹ học sinh - Mục đích việc kiểm tra quản lý nhà trường nhằm đảm bảo quyền hạn giao sử dụng mục đích có hiệu Cho nên thiết lập hệ thống kiểm tra cần phải tổ chức kiểm tra theo phân cấp quản lý nhà trường, đảm bảo phù hợp với vị trí quản lý, với thẩm quyền giao, việc kiểm tra vượt cấp thực cần thiết - Tổ chức kiểm tra cơng việc người Phó hiệu trưởng phải khác người tổ trưởng kiểm tra công việc người tổ trưởng phải khác thành viên tổ (giáo viên hay nhân viên) 1.3.4 Kiểm tra phải thực điểm trọng yếu - Khi xác định rõ mục đích kiểm tra, cần phải xác định, lựa chọn xác định phạm vi cần kiểm tra Nếu không xác định xác khu vực kiểm tra dẫn đến kiểm tra khu vực rộng, không cần thiết làm tốn thời gian, lãng phí tiền bạc, nguồn lực, kiểm tra hiệu - Việc xác định điểm trọng yếu để kiểm tra nhằm ngăn ngừa hay phát xảy ra; rủi ro, hạn chế, sai sót (do vơ ý hay cố tình) mà ảnh hưởng đến hoạt động, uy tíncủa nhà trường 1.3.5 Cơng việc kiểm tra phải thiết kế theo đặc điểm cá nhân nhà quản lý Mỗi người quản lý có phong cách quản lý riêng, cách tổ chức quản lý đặc trưng cần thiết kế kiểm tra theo đặc điểm cá nhân nhà quản lý Những thông tin kiểm tra nhằm giúp nhà quản lý nắm xảy ra, phải nhà quản lý thơng hiểu; nhà quản lý khơng hiểu họ khơng thể sử dụng kiểm tra khơng ý nghĩa 1.3.6 Kiểm tra phải khách quan, xác, cơng khai, kịp thời - Kiểm tra nhà trường đánh giá kết hoạt động, khơng "Bới lơng tìm vết"; kiểm tra có tính bồi dưỡng, đôn đốc, thúc đẩy việc thực nhiệm vụ chuyên môn, thông qua kiểm tra giúp cho hiệu trưởng có thơng tin xác thực hoạt động đối tượng, nâng cao hiệu hoạt động trường học - Kiểm tra phải đảm bảo tính xác, khách quan, nguyên tắc hàng đầu kiểm tra kết kiểm tra phải phản ánh thực trạng đối tượng kiểm tra, tránh định kiến, suy diễn tránh làm hình thức, giả tạo Kiểm tra phải thường xuyên, kịp thời, theo kế hoạch, khơng phải "khi có vấn đề" kiểm tra - Kiểm tra phải cơng khai, thể dân chủ quản lý cần phải huy động cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia vào trình kiểm tra, biến trình kiểm tra thành trình tự kiểm tra cá nhân, phận nhà trường 1.3.7 Hệ thống kiểm tra phải phù hợp với văn hóa nhà trường Để cho việc kiểm tra có hiệu cao cần xây dựng quy trình nguyên tắc kiểm tra phù hợp với nét văn hóa nhà trường Tùy theo tình hình thực tế, mối liên hệ phận, cá nhân; truyền thống tập thể nhà trường mà người Hiệu trưởng thiết lập tổ chức hệ thống kiểm tra phù hợp với văn hóa đơn vị 1.3.8 Kiểm tra nơi xảy hoạt động có kế hoạch kiểm tra rõ ràng Yêu cầu đồi hỏi việc kiểm tra không dựa vào số liệu báo cáo thống kê mà phải tiến hành nơi xảy hoạt động phải thực theo kế hoạch cụ thể, rõ ràng 1.3.9 Việc kiểm tra phải đưa minh chứng sai lệch kiến nghị hữu hiệu Kiểm tra nhằm cung cấp thực trạng tình hình đối tượng kiểm tra, nhiệm vụ người kiểm tra phải đưa minh chứng tính xác, khách quan thơng tin kết kiểm tra, phải đưa nhận xét, kiến nghị phù hợp để người quản lý lựa chọn 1.3.10 Việc kiểm tra phải đưa đến hành động Việc kiểm tra coi đắn thông tin qua kiểm tra phân tích, sử dụng hiệu cơng tác quản lý, định, hành động sau kiểm tra Những hành động thực thông qua việc điều chỉnh kế hoạch, điều động đào tạo lại đội ngũ, xếp lại tổ chức, tang cường nguồn lực thực hiện, thay đổi phong cách lãnh đạo 1.4 Nội dung kiểm tra: - Hoạt động dạy học giáo dục nhà trường phong phú, phức tạp nhiều mặt Hiệu trưởng có trách nhiệm kiểm tra tồn cơng việc, hoạt động, mối quan hệ, kết toàn trình dạy học-giáo dục điều kiện phương tiện nó, khơng loại trừ mặt Để xác định nội dung kiểm tra nội cần vào đối tượng kiểm tra nội trường học sở pháp lý - Nội dung kiểm tra nội trường học bao gồm: + Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên + Kiểm tra hoạt động tổ, khối chuyên môn + Kiểm tra hoạt động phận thư viện, thiết bị + Kiểm tra sở vật chất, tài + Kiểm tra hoạt động phận văn thư hành + Kiểm tra hoạt động học tập, rèn luyện lớp học sinh Thực trạng công tác kiểm tra nội trường tiểu học Him Lam thành phố Điện Biên Phủ 2.1 Đặc điểm tình hình trường: 2.1.1 Cơ sở vật chất: Gồm 07 phòng làm việc, 01 phòng phục vụ trang thiết bị đồ dùng dạy học, thư viện, 02 phòng chức 24 phòng học trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết phục vụ cho việc dạy học, bố trí đủ cho 24 lớp học 2buổi/ngày Các cơng trình phụ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu để hoạt động giáo dục trường đạt hiệu cao Sân trường rộng rãi, sẽ, thống mát có nhiều xanh bóng mát tạo nên mơi trường sư phạm giáo dục an toàn thân thiện 2.1.2 Tình hình học sinh: Tổng số học sinh tồn trường: 882 học sinh với 24 lớp, có 185 học sinh dân tộc, học sinh có hồn cảnh khó khăn: 75em Hầu hết học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, chăm học tập rèn luyện nhân cách, phấn đấu vươn lên học tập, em có lòng nhân ái, tình u q hương đất nước, biết kính nhường đoàn kết sẵn sàng hợp tác với người Tuy nhiên số em học sinh khả tiếp thu hạn chế mà phần nhiều rơi vào em có gia đình khó khăn học sinh dân tộc, dù có nhiều biện pháp tích cực chất lượng văn hóa học sinh chuyển biến chậm 2.1.3 Đội ngũ quản lý : Cán quản lý: 02/01 Nữ Trình độ đào tạo đại học: 02 Tuổi nghề từ 20 năm đến 26 năm Lãnh đạo nhà trường quản lý tổ chuyên mơn có uy tín, có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, đào tạo chuẩn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng Đã đào tạo qua lớp quản lý giáo dục trung cấp lý luận trị Nhiệt tình có kinh nghiệm cơng tác tổ chức đạo xây dựng thực kế hoạch kiểm tra nội năm học 2.1.4 Đội ngũ giáo viên: Tổng số giáo viên: 39 người Trình độ đại học: 24 người, Cao đẳng: 15 người Đa số giáo viên nhiệt tình cơng tác, tay nghề vững vàng, có nhiều kinh nghiệm chun mơn, nghiệp vụ, 100% giáo viên đạt trình độ đào tạo chuẩn 100% giáo viên có chứng tin học, có 58% chứng B tin học Bên cạnh đội ngũ giáo viên không đồng đều, giáo viên trẻ nhiệt tình thiếu kinh nghiệm cơng tác, số giáo viên lớn tuổi tiếp cận với đổi phương pháp dạy học chậm, q trình kiểm tra ngại góp ý, nể nang 2.2 Thuận lợi, khó khăn: a) Thuận lợi: - Nhà trường quan tâm đạo sát Phòng giáo dục Đào tạo Thành phố Điện Biên Phủ, Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Phường Him Lam Hội cha mẹ học sinh - Nhà trường triển khai đầy đủ văn đạo cấp công tác kiểm tra nội trường học tới toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên - Đội ngũ CBGV - NV đồn kết nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ chun mơn vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo - Nền nếp dạy học vào ổn định vững Chất lượng dạy học ngày nâng cao - Ban kiểm tra nội nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao - Trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục - Trường công nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II b) Khó khăn: - Một số thành viên Ban kiểm tra nội chưa qua tập huấn cơng tác tra, nhiều lúng túng số hoạt động kiểm tra - Nhận thức số giáo viên công tác kiểm tra nội chưa cao - Các thành viên Ban kiểm tra vừa tổ trưởng vừa giáo viên chủ nhiệm, công việc nhiều, phần ảnh hưởng đến kế hoạch kiểm tra - Một số tiêu chí sở vật chất chưa đáp ứng đủ theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mức độ II 2.3 Thực trạng công tác kiểm tra nội trường tiểu học Him Lam - Nhà trường Thông tư Hướng dẫn Bộ giáo dục Đào tạo Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT Hướng dẫn tra chuyên ngành lĩnh vực giáo dục; cơng văn đạo Sở Phòng Giáo dục & Đào tạo; vào nhiệm vụ năm học điều kiện thực tế nhà trường để lên kế hoạch kiểm tra nội trường học - Nhà trường tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức kiểm tra nội theo kế hoạch xây dựng Trường xây dựng chuẩn kiểm tra dựa hệ thống văn pháp luật, văn pháp quy, hướng dẫn cấp trên, hàng năm kiểm tra toàn diện 1/3 tổng số giáo viên tồn trường, 2/3 số lại kiểm tra chun đề - Qua công tác kiểm tra nội trường học giúp nhà trường quản lý động viên, giúp đỡ giáo viên thực tốt nhiệm vụ giảng dạy giáo dục, góp phần nâng cao hiệu chất lượng giáo dục Mặt khác việc kiểm tra nội trường học giúp Ban giám hiệu nắm rõ việc thực chương trình kế hoạch dạy học, việc chuẩn bị bài, lên lớp, đánh giá học sinh, mức độ tiến học sinh qua học kỳ, năm khơng nắm việc thực công tác chủ nhiệm, hoạt động giáo dục khác công tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ giáo viên Song công tác kiểm tra nội nhà trường bộc lộ nhiều hạn chế: - Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra nội chưa cụ thể, khoa học, chưa tập trung mức vào vấn đề quan trọng, kiểm tra dàn trải - Việc bố trí lực lượng kiểm tra nội dung kiểm tra chưa hợp lý, chưa bồi dưỡng nhiều cho đội ngũ kiểm tra - Nhiều nội dung kiểm tra qua loa, đại khái - Các thành viên ban kiểm tra nội làm việc chưa tay, nể nang, chưa mạnh dạn việc đánh giá xếp loại tay nghề đồng nghiệp thực chất nên nhiều ảnh hưởng việc xếp loại tay nghề giáo viên - Nhận thức số giáo viên hạn chế cơng tác kiểm tra nội trường học, chưa thấy tầm quan trọng công tác kiểm tra nội bộ, số giáo viên ý đến việc dạy học lớp hoạt động khác chưa thực quan tâm - Việc lưu trữ hồ sơ kiểm tra chưa chưa đầy đủ, chưa khoa học Biện pháp: Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho đội ngũ công tác kiểm tra nội - Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên học tập văn theo quy định + Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT việc Ban hành Điều lệ trường tiểu học + Thông tư 39/2013/TT-BGD&ĐT, Hướng dẫn tra chuyên ngành lĩnh vực giáo dục + Học tập quy chế dân chủ quan theo Quyết định số 04/2000/QĐ – BGD&ĐT ngày 01/3/2000 việc ban hành quy chế thực dân chủ hoạt động nhà trường + Quán triệt thị 40 - CT/TW ngày 15/6/2004 Ban bí thư, việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục + Quán triệt đường lối chủ trương, sách, quan điểm đạo Đảng Nhà nước Sự nghiệp Giáo dục + Tăng cường lý tưởng cách mạng Đảng đội ngũ cán giáo viên, công nhân viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực tốt nhiệm vụ giao - Tổ chức cho đội ngũ nhà trường học tập văn ngành, liên quan đến vấn đề kiểm tra nội thông qua buổi họp hội đồng sinh hoạt chuyên môn trường - Giúp đội ngũ nhà giáo nhận thức vị trí, vai trò, nhiệm vụ, mục đích u cầu cơng tác kiểm tra nội trường học Biến văn pháp quy ngành, nội quy nhà trường thành ý thức tự giác, tự nguyện, hoàn thành trách nhiệm cá nhân nhà giáo - Cung cấp cho thành viên nhà trường số khái niệm kiểm tra nội bộ, nhiệm vụ ban kiểm tra nội bộ, trách nhiệm thành viên nhà trường Và năm học, theo nhiệm vụ, mục tiêu cần quán triệt đầy đủ yêu cầu, biện pháp thực đến thành viên, giúp cho tất thành viên hiểu rõ trách nhiệm hoạt động, nhiệm vụ cụ thể để có tham gia tích cực, tự kiểm tra tốt hơn, nhận thức tốt kiểm tra 10 Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch kiểm tra Kế hoạch kiểm tra nội phải xây dựng cụ thể, khoa học Hiệu trưởng cần xếp, hệ thống toàn nội dung kiểm tra tưnbgf thành viên, phận, bố trí thời gian, phân cơng người kiểm tra để xem xét tiến độ thực kế hoạch, thực nhiệm vụ cá nhân, phận, sở để xây dựng kế hoạch kiểm tra nội nhà trường Các trọng tâm xây dựng kế hoạch kiểm tra nội trường học: Lập kế hoạch kiểm tra bao gồm việc xây dựng kế hoạch kiểm tổng quát kế hoạch kiểm tra chi tiết, cần lưu ý: - Tập trung mức vào vấn đề quan trọng kiểm tra - Dự kiến vấn đề xảy để có phương án, thủ tục xử lý, giải kịp thời - Căn vào nội dung kiểm tra để lựa chọn người kiểm tra có lực chun mơn khả phù hợp, phân công công việc phù hợp - Kế hoạch kiểm tra cần thể rõ cá nhân, phận kiểm tra; nội dung thời điểm kiểm tra; phương pháp kiểm tra - Kế hoạch kiểm tra triển khai đầy đủ đến tổ nghiệp vụ, chuyên môn - Kế hoạch kiểm tra phận, cá nhân kiểm tra cần phù hợp với kế hoạch tổng thể nhà trường - Các phận, cá nhân nhà trường cần tự kiểm tra cơng việc mình, người quản lý phải giúp phận, cá nhân nhà trường tiến hành tự kiểm tra để chuẩn bị cho kiểm tra nhà trường Biện pháp 3: Xây dựng lực lượng kiểm tra Đây lực lượng để thi công đảm bảo nội dung thiết kế kế hoạch kiểm tra Lực lượng thi công chun nghiệp, có trình độ cao giúp hồn thành công việc theo dự định Cần lựa chọn thành viên Ban kiểm tra đảm bảo yêu cầu sau: * Về phẩm chất trị đạo đức lối sống: Thành viên Ban kiểm tra phải người gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối Đảng; hiểu biết thực pháp luật, chế độ, sách, quy định Nhà nước, quy định ngành, địa phương; có phẩm 11 chất, danh dự, uy tín nhà giáo; trung thực, tâm huyết với nghề nghiệp có trách nhiệm cơng việc; có tác phong làm việc khhoa học, sư phạm, có khả động viên, khích lệ, tập thể tín nhiệm * Về lực chun mơn: Đạt trình độ đào tạo chuẩn trở lên Nắm vững kiến thức chuyên môn đảm nhận, có hiểu biết mơn học khác; có hiểu biết vè lý luận, nghiệp vụ quản lý giáo dục; kĩ nhận thức, kĩ sử dụng phương tiện, trình độ tin học; kinh nghiệm thực tiễn khoa học, xã hội * Nắm vững nghiệp vụ kiểm tra: Thành viên Ban kiểm tra cần nắm vững vai trò, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Ban kiểm tra nội trường học; Hiểu biết định quy trình nghiệp vụ kiểm tra, có lực tổ chức thực kế hoạch kiểm tra, khoa học, hiệu Cần nắm vững sử dụng thành thạo kĩ sau: - Kĩ phân tích nội dung kiểm tra: Biết xem xét vấn đề cách toàn diện, ý thuận lợi, khó khăn để có ý kiến, kiến nghị xác, thiết lập biên bản, bồi dưỡng kĩ thu thập, xử lý, kiểm tra thông tin, kinh nghiệm nghiên cứu, thẩm tra tham gia phản biện tư vấn cho Hiệu trưởng vấn đề đánh giá hoạt động cá nhân, phận - Kĩ tiếp xúc, kĩ trình bày ý kiến trao đổi với đối tượng kiểm tra: Khi giao tiếp với đối tượng kiểm tra nhà trường bạn bè đồng nghiệp, nên người kiểm tra cần có ứng xử tinh tế, nhẹ nhàng để đảm bảo tính nghiêm túc việc kiểm tra, đảm bảo hài hòa mối quan hệ xã hội nhà trường - Kĩ năng, phương pháp thu thập tài liệu, chứng cứ: Kĩ cần thiết để người kiểm tra thu thập tài liệu, chứng có giá trị làm sở cho nhận định, đánh giá xác, cụ thể, chặt chẽ kết nội dung kiểm tra; làm sở cho kiến nghị hợp lý, sát hợp Và yêu cầu cần thiết để xây dựng sở minh chứng giúp nhà trường việc thực kiểm định chất lượng giáo dục 12 - Kĩ thiết lập biên kiểm tra: Người kiểm tra phải tuân thủ kĩ thuật phương pháp ghi biên bản, vận dụng vào tình để có cách ghi phù hợp Việc ghi nhận việc cụ thể, có nhận xét chi tiết, xác, ý đến ưu điểm lẫn hạn chế; đưa kiến nghị cho cấp quản lý, cho người kiểm tra - Kĩ tư vấn: Người kiểm tra cần có lực áp dụng phương pháp phân tích, so sánh, đánh giá khoa học kết mặt hoạt động phận, cá nhân theo nhiệm vụ giao; theo yêu cầu mục tiêu, chuẩn kiểm tra để điểm mạnh, điểm yếu, xác định nguyên nhân, thực trạng kết để có đề xuất, tư vấn định làm thay đổi thực trạng theo hướng mục tiêu xác lập, biện pháp hữu hiệu để cải tiến, nâng cao chất lượng công tác, hiệu giáo dục, có tính khả thi cao cho đối tượng kiểm tra, cho người quản lý Cần ý việc bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra cho người kiểm tra, đảm bảo người kiểm tra thực quy trình, quy tắc tiến hành kiểm tra; phát huy vai trò tư vấn người kiểm tra cho Hiệu trưởng nhà trường lãnh đạo cấp Biện pháp 4: Xây dựng chuẩn kiểm tra đánh giá - Để xây dựng chuẩn kiểm tra, hiệu trưởng vào hướng dẫn công tác tra, kiểm tra, đánh giá giáo dục Bộ giáo dục đào tạo hướng dẫn Sở Phòng Giáo dục Đồng thời phải vào điều kiện thực tế nhà trường mà xây dựng chuẩn mực đánh giá cho phù hợp, nguyên tắc - Công tác xây dựng chuẩn mực phải thảo luận đóng góp ý kiến tập thể sư phạm nhà trường, phải thống tập thể sư phạm đưa vào Nghị nhà trường có chuẩn người kiểm tra vào làm thước đo đánh giá công việc Người kiểm tra dựa vào để tự kiểm tra đánh giá mức độ hồn thành công việc đến đâu để phấn đấu đạt chuẩn vượt chuẩn 13 - Đánh giá phải dựa vào tiêu chí, đánh giá cần xét đến nhiều phương diện, phải tồn tại, nguyên nhân đề nghị hướng khắc phục, giải - Đánh giá phải đánh giá mặt ưu điểm trước có lời động viên khuyến khích sau nêu khuyết điểm, phải tinh thần xây dựng, phải khách quan, trung thực khơng để tình cảm, vật chất chi phối - Mọi kết đánh giá phải lưu trữ đầy đủ vào hồ sơ Biện pháp 5: Chỉ đạo công tác kiểm tra 1 Ra định, ban hành kế hoạch kiểm tra Sau thông qua Hội nghị cán công chức đầu năm học, Hiệu trưởng cần ban hành định thành lập Ban kiểm tra nội bộ, kế hoạch kiểm tra nội năm học, giao trách nhiệm thực kế hoạch kiểm tra cho Ban kiểm tra nội 1.2 Họp Ban kiểm tra nội triển khai, phân công kiểm tra - Họp Ban kiểm tra nội tổ chức quán triệt kế hoạch kiểm tra Hội nghị Cán công chức thông qua, quy chế hoạt động Ban kiểm tra nội bộ; bàn biện pháp cụ thể để tổ chức thực kế hoạch; giao nhiệm vụ cụ thể cho Phó trưởng ban thành viên Ban, tổ chức tập huấn nội dung cần thiết, thống phương pháp tiến hành - Chuẩn bị đầy đủ văn sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức liên quan đến nội dung kiểm tra Chuẩn bị phương tiện, thiết bị, kinh phí điều kiện vật chất khác phục vụ cho hoạt động Ban kiểm tra - Căn nhiệm vụ giao, thành viên Ban kiểm tra nội xây dựng kế hoạch thực chi tiết mình, trình trưởng ban trước triển khai thực Tổ chức nghiên cứu thông tin đối tượng kiểm tra - Thông báo kế hoạch yêu cầu đối tượng kiểm tra chuẩn bị công việc liên quan tới nội dung kiểm tra, báo cáo Ban kiểm tra nội 1.3 Tổ chức tiến hành kiểm tra Hiệu trưởng quản lý hoạt động người kiểm tra: 14 - Theo dõi người kiểm tra có thực theo kế hoạch, có thực ác yêu cầu theo quy chế - Tập trung xem xét biên kiểm tra: nhằm đánh giá người kiểm tra có thực nghiên cưu, phân tích, xử lý thơng tin số liệu để phát vấn đề có mâu thuẫn; nhận định việc làm đúng, sai phạm, sơ hở chế, sách, chế độ; làm rõ chất, nguyên nhân trách nhiệm tập thể, cá nhân sai phạm; củng cố chứng cứ, sở pháp lý để kết luận sai, nguyên nhân sai phạm trách nhiệm tập thể, cá nhân sai phạm; - Xem xét việc thiết lập hồ sơ kiểm tra, thu thập minh chứng; đảm bảo hoàn thành hồ sơ kiểm tra theo quy định, bàn giao hoàn thành hạn, có chất lượng - Thực thơng tin, báo cáo trình kiểm tra: Trưởng ban kiểm tra nội phải nắm tình hình, kết cơng việc kiểm tra phận, tổ kiểm tra phân cơng, vấn đề phát sinh làm trở ngại cho việc kiểm tra; ý kiến đề xuất người kiểm tra nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, chất lượng kiểm tra Biện pháp 6: Tổng kết công tác kiểm tra - Sau kiểm tra Hiệu trưởng cần thực sơ kết theo tháng đợt, học kỳ, tổng kết năm học Cần lưu trữ thông tin hoạt động kiểm tra hồ sơ kiểm tra (đảm bảo yêu cầu hồ sơ kiểm tra: tính xác, khách quan; tính tồn diện, tính rõ ràng, cụ thể) Việc xử lý, lưu trữ thông tin hoạt động kiểm tra nên sử dụng máy vi tính - Các kết luận kiểm tra sở cho hiệu trưởng định điều chỉnh nhằm hoàn thiện dần lực sư phạm giáo viên, hoạt động cá nhân, phận trường; cải tiến trình quản lý; nâng cao chất lượng hiệu công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng dạy học giáo dục nhà trường, góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống giáo dục Biện pháp 7: Chỉ đạo hoạt động sau kiểm tra - Đối với Ban Kiểm tra nội bộ: Ban Kiểm tra có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời thông tin kết kiểm tra cho Hiệu trưởng, bên liên 15 quan để có đạo, phối hợp thực xử lý kết kiểm tra theo nhiệm vụ Tiến hành tập hợp bàn giao hồ sơ kiểm tra cho phận lưu trữ theo quy định - Đối với Hiệu trưởng: + Yêu cầu Ban kiểm tra nội phải đảm bảo việc cung cấp thơng tin kết kiểm tra đầy đủ, xác, kịp thời đến Hiệu trưởng + Yêu cầu Thư ký Ban kiểm tra nội tổng hợp có hệ thống đánh giá, kiến nghị Ban Kiểm tra nội để tiến hành điều chỉnh hoạt động nhà trường + Cần tổ chức tham khảo ý kiến thành viên khác để xử lý vấn đề quan trọng đánh giá, kiến nghị qua kiểm tra + Có đạo cụ thể việc xử lý kết kiểm tra - Đối với cá nhân, phận kiểm tra: thực biện pháp theo kiến nghị người kiểm tra Trong nhiều trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng phải xử lý buộc đối tượng kiểm tra thực việc khắc phục nhằm hạn chế hậu xấu xảy Biện pháp 8: Lưu trữ hồ sơ kiểm tra nội trường học Hồ sơ kiểm tra gồm: - Quyết định kiểm tra - Kế hoạch kiểm tra - Biên kiểm tra nội dung - Báo cáo kết kiểm tra - Kết luận kiểm tra Các hồ sơ vào danh mục hồ sơ xếp theo thứ tự thời gian, hồ sơ kiểm tra (thông thường nội dung kiểm tra tháng) lưu giữ thành Mẫu hồ sơ kiểm tra nội (Kèm theo) IV Kết đạt : Công tác kiểm tra nội nhà trường thực cách bản, khoa học Tổ chức kiểm tra theo nguyên tắc đảm bảo quy trình Qua việc kiểm tra nội trường học giúp đội ngũ cán - giáo viên - nhân viên 16 hoàn thành tốt nhiệm vụ Phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, giúp cho Hiệu trưởng điều khiển, điều chỉnh chu trình quản lý hướng Khắc phục tình trạng làm việc thụ động, theo thói quen, theo qn tính, nhớ đâu làm đấy, có lúc ỷ lại nên hiệu kiểm tra nội chưa cao Giáo viên thay đổi nhận thức công tác kiểm tra nội thực tốt nhiệm vụ cách tự giác, tạo niềm tin yêu học sinh, uy tín phụ huynh tin tưởng cấp lãnh đạo giao nhiệm vụ Với việc tổ chức tốt công tác kiểm tra nội trường học giúp chất lượng hoạt động nhà trường nâng lên, đặc biệt chất lượng dạy học Cụ thể: * Chất lượng giáo viên: Tổng số giáo viên đứng lớp: 37 giáo viên Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 37/37 = 100% Giáo viên dạy giỏi cấp TP: 14/37 = 37,8% Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 3/37 = 8,1% * Chất lượng học sinh: TS Kết mặt giáo dục Học kì I năm học 2016 - 2017 Học tập Năng lực Phẩm chất H % C % T % Đ % C % T % Đ % C HS T % 887 54,1 404 0,1 % 480 45,5 0,4 575 64,8 304 34,3 0,9 661 74,5 225 25,4 HS T % Kết mặt giáo dục học kì II năm học 2016 - 2017 Học tập Năng lực Phẩm chất H % C % T % Đ % C % T % Đ % C 882 467 52,9 409 TS 46,4 0,7 578 65,5 298 33,8 0,7 670 76 212 24 Kết thi giải Toán qua mạng Internet cấp: Cấp trường Tổng số: 260 em Cấp thành phố Tổng số: 143 em 17 Cấp tỉnh Tổng số: 105 em % Giải nhất: 34 em Giải nhất: Giải nhất: Giải nhì: 58 em Giải nhì: 30 em Giải nhì: 29 em Giải ba: 70 em Giải ba: 41 em Giải ba: 35 em Giải KK: 97 em Giải KK: 67 em Giải KK: 38 em Kết thi Tiếng Anh qua mạng Internet cấp: Cấp trường Tổng số: 105 Cấp thành phố Tổng số: 28 Cấp tỉnh Tổng số: 30 Giải nhất: em Giải nhất: Giải nhất: Giải nhì: 13 em Giải nhì: em Giải nhì: em Giải ba: 36 em Giải ba: 12 em Giải ba: em Giải KK: 48 em Giải KK: em Giải KK: 17 em Thi tiếng Anh trực tuyến: Cấp TP: 17 em đạt giải, cấp tỉnh: 04 em Cấp quốc gia: 02 em V Phạm vi ảnh hưởng VI Kiến nghị: Đối với Sở, Phòng Giáo dục Đào tạo: - Tăng cường mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên đề tra, kiểm tra cho đội ngũ cán quản lý giáo viên cốt cán - Tổ chức tham quan học tập mơ hình trường thực có hiệu tốt để nhân rộng điển hình Đối với thành viên Ban Kiểm tra nội bộ: - Có kế hoạch để nâng cao trình độ, kiến thức chun mơn, nghiệp vụ sư phạm nghiệp vụ kiểm tra - Mỗi thành viên phải có kế hoạch tự cải tiến phương pháp dạy học phù hợp với nội dung dạy, làm nảy sinh phương pháp để nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ với chuyên môn phù hợp với nhiều khối lớp để thuận lơi cho công tác kiểm tra 18 - Mỗi thành viên phải chủ động xây dựng kế hoạch theo nhiệm vụ phân công năm, tháng, tuần, kế hoạch công khai để tránh việc chồng chéo nhiệm vụ giảng dạy công tác kiểm tra Đối với giáo viên: - Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, tư tưởng trị vững vàng, xác định “Mỗi thầy cô giáo gương tự học sáng tạo” - Ngoài thực nhiệm vụ giảng dạy giáo dục học sinh ngày cần chủ động theo dõi kế hoạch kiểm tra nội để phối hợp tốt mang lại hiệu cao - Bố trí xếp thời gian phù hợp để chuẩn bị nội dung kiểm tra tốt - Xác định mục đích ý nghĩa kiểm tra nội mang lại cho thân giáo viên sau lần kiểm tra Trên số biện pháp áp dụng mang lại hiệu trình tổ chức, đạo xây dựng thực kế hoạch kiểm tra nội trường học trường tiểu học Him Lam Trong trình thực sáng kiến không tránh khỏi thiếu sót Kính mong Hội đồng khoa học cấp bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến để sáng kiến hồn thiện Tơi xin trân trọng cảm ơn! Ý kiến xác nhận Thủ trưởng đơn vị Điện Biên Phủ, ngày 02 tháng năm 2017 Người báo cáo Đinh Thị Thanh Nhàn 19 ... mặt Để xác định nội dung kiểm tra nội cần vào đối tượng kiểm tra nội trường học sở pháp lý - Nội dung kiểm tra nội trường học bao gồm: + Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên + Kiểm tra hoạt động... trách nhiệm thực kế hoạch kiểm tra cho Ban kiểm tra nội 1.2 Họp Ban kiểm tra nội triển khai, phân công kiểm tra - Họp Ban kiểm tra nội tổ chức quán triệt kế hoạch kiểm tra Hội nghị Cán công chức... tượng kiểm tra thực việc khắc phục nhằm hạn chế hậu xấu xảy Biện pháp 8: Lưu trữ hồ sơ kiểm tra nội trường học Hồ sơ kiểm tra gồm: - Quyết định kiểm tra - Kế hoạch kiểm tra - Biên kiểm tra nội
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKTNB kiểm tra nội bộ, SKKTNB kiểm tra nội bộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay