So sánh sóng với thủy trieuf trong phát triển kinh tế

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 08:21

So sánh sóng với thủy chiều Sóng Thủy triều Khái niệm Đây hình thức dao động Là tượng khối nước dao động nước biển theo chiều thẳng đứng thường xuyên có chu kỳ biển đại dương Nguyên nhân Chủ yếu gió gây nên, Do sức hút mặt trăng, mặt trời động đất núi lửa trái đất Phân loại Tích cực Tác động Tiêu cực  Nhật triều ngày có  Sóng ngầm thường địa lần nước lên lần nước xuống (với chu kỳ 24h52')  Bán nhật triều -Khi mặt trăng, mặt trời , trái đất thẳng hàng thủy triều lớn (Triều cường) -Khi mặt trăng, trái đất nằm vng góc thủy măt trời, triều nhất(Triều kém) chấn xảy động đất, núi lửa phun đáy biển gây lên Các loại sóng thường biết sóng thần  Sóng bề mặt hay gọi sóng gió gây phổ biến Những xao động bạn quan sát mặt biển, bạn nhìn từ bờ biển hay bạn boong tàu gió gây • • • Giao thơng vận tải Du lịch Khai thác hải sản • • • • Giao thông vận tải Khai thác hải sản Sản xuất muối Thủy văn • Gây ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái Gây thiệt hại đến người vật chất • Gây ngập úng gây khó khan sinh hoạt số vùng Là nguyên nhân chủ yếu gây đất nhiễm phèn nhiễm mặn số vùng VD: Đồng sơng Cửu Long • •
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh sóng với thủy trieuf trong phát triển kinh tế, So sánh sóng với thủy trieuf trong phát triển kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay