đề, ma trận, đáp án kiểm tra học kỳ II vật lý 7

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 08:16

Kiểm tra học kì 2 vật lí 7 có đầy đủ để ma trận, đề, đáp án và thang điểm. Có cả tự luận (80%) và trắc nghiệm (20%), chuẩn kiến thức, kĩ năng, đánh giá đúng năng lực của học sinh. Mong thầy cô nhận xét và góp ý MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KỲ II VẬT LÝ (2014 – 2015) Cấp độ Tên chủ đề Nhận biết TN Số câu Số điểm Tỉ lệ TL TN TL TN 0,5đ 5% 1đ 10% Vẽ chiều dòng điện mạch điện gồm bóng đèn mắc nối tiếp giải tập đơn giản tìm cường độ dòng điện hiệu điện mạch nối tiếp 4đ 40% Dòng điện làm sáng bóng đèn bút thử điện đèn LED 0,5đ 5% Số vôn ghi dụng cụ dùng điện giá trị hiệu điện định Tổng TL 0,5đ 5% Lấy ví dụ chất cách điện, chất dẫn điện thường dùng Số câu Số điểm Tỉ lệ Số câu Số điểm Tỉ lệ Hiệu điện thế, cường độ dòng điện.Hiệu điện TN Electron tự có kim loại Sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện Các tác dụng dòng điện T L Hiểu tương tác loại điện tích 0,5đ 5% Hiện tượng nhiễm điện Vật liệu dẫn điện – Vật liệu cách điện Dòng điện kim loại Số câu Số điểm Tỉ lệ Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao Thông hiểu 1,5đ 15% Vẽ sơ đồ mạch điện bao gồm vôn kế, ampe kế, bóng đèn mắc nối tiếp, mối quan hệ thiết bị điện mạch nối tiếp 1đ 10% 50đ 50% 0,5đ 5% Đổi đơn vị đo cường độ dòng điện hiệu điện hai đầu dụng cụ dùng điện Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ mức, sử dụng hiệu điện định mức dụng cụ điện hoạt động bình thường 0,5đ 5% 1,5đ 15% 0,5đ 5% 2đ 20% 7đ 70% 1đ 10% 2,5đ 25% 10đ 100% TRƯỜNG THCS NGHĨA HIỆP ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014-2015 MƠN : VẬT LÍ – LỚP (Thời gian làm bài: 45 phút) ĐỀ BÀI I.TRẮC NGHIỆM (2điểm) Chọn câu trả lời ghi vào làm Câu 1: Một bóng điện có ghi 12V Đặt vào hai đầu bóng đèn hiệu điệu 12V thì: A Bóng đèn khơng sáng C Bóng đèn sáng yếu bình thường B Bóng đèn sáng bình thường D Bóng đèn sáng mạnh bình thường Câu 2: Nếu M đẩy N, N đẩy Q thì: A M Q có điện tích dấu C M Q có điện tích trái dấu B M, N, Q có điện tích dấu D N Q trung hòa Câu 3: Bóng đèn bút thử điện, bóng đèn LED hoạt động nhờ tác dụng dòng điện? A Tác dụng nhiệt C Tác dụng phát sáng B Tác dụng hóa học D Tác dụng sinh lí Câu 4: Vật sau khơng có electron tự do: A đoạn dây thép C đoạn dây nhôm B đoạn dây bạc D đoạn dây thừng II.TỰ LUẬN (8 điểm) Câu (2 điểm) Đổi đơn vị sau: a, 6kV = V d, 0,175V = mV g, 320mA = A b, 220V = kV e, 0,175kV = mV h, 0,58A = mA c, 5V = mV f, 100A = mA Câu (1 điểm) a Chất dẫn điện gì? Chất cách điện gì? Cho ví dụ Câu (4 điểm) Cho nguồn điện có hiệu điện 12V, bóng đèn Đ1, Đ2 mắc nối tiếp, khóa K đóng, dây dẫn a Vẽ sơ đồ mạch điện Vẽ chiều dòng điện mạch điện b Cường độ dòng điện mạch 0,6A Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn c Biết hiệu điện hai đầu bóng đèn Đ1 U1 = 5,4V Tính hiệu điện U2 hai đầu bóng đèn Đ2 Câu (1 điểm) Vẽ sơ đồ mạch điện nguồn điện, bóng đèn Đ1, Đ2, Đ3 giống bóng đèn có hiệu điện định mức 3V, khóa K đóng, dây nối, 1ampe kế đo dòng điện mạch chính, vơn kế: vơn kế V1 đo hiệu điện bóng đèn Đ1, vơn kế V2 đo hiệu điện bóng đèn Đ2 Trong mạch điện trên, nguồn điện phải có hiệu điện để đèn sáng bình thường? Nếu tháo bớt bóng đèn Đ3 bóng đèn Đ1 Đ2 có sáng khơng? Tại sao? ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu 0,5 điểm Câu B TỰ LUẬN Câu B Câu C Câu D Câu Mỗi ý 0,25đ: a 6000V d 175V b 0,22kV e 175000mV g 0,32A h 580mA c 5000mV f 100000mA Câu 2: Chất dẫn điện chất cho dòng điện qua Chất cách điện chất khơng cho dòng điện qua (0,5đ) Ví dụ: - Chất dẫn điện: kim loại, nước muối, (0,25đ) - Chất cách điện: cao su, nhựa, nước cất, (0,25đ) Câu 3: a Vẽ sơ đồ mạch điện: điểm Vẽ chiều dòng điện: điểm + - K b Gọi I1, I2 cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ Đ2 Do Đ1 nt Đ nên ta có: (0,5đ) I1 = I2 = I = 0,6A (0,5đ) c Do Đ1 nt Đ nên ta có: U = U1 + U2 (0,5đ) Mà U = 12V, U1 = 5,4V => U2 = U – U1 = 12 – 5,4 = 6,6 (V) (0,5đ) Đ3 Câu 4: (1 điểm) Vẽ sơ đồ mạch điện (05đ) Nguồn điện 9V đèn lại khơng sáng mạch hở ... bình thường 0,5đ 5% 1,5đ 15% 0,5đ 5% 2đ 20% 7 70 % 1đ 10% 2,5đ 25% 10đ 100% TRƯỜNG THCS NGHĨA HIỆP ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014-2015 MƠN : VẬT LÍ – LỚP (Thời gian làm bài: 45 phút)... điểm) Câu (2 điểm) Đổi đơn vị sau: a, 6kV = V d, 0, 175 V = mV g, 32 0mA = A b, 220V = kV e, 0, 175 kV = mV h, 0,58A = mA c, 5V = mV f, 100A = mA Câu (1 điểm) a Chất dẫn điện gì? Chất cách điện... nhiệt C Tác dụng phát sáng B Tác dụng hóa học D Tác dụng sinh lí Câu 4: Vật sau khơng có electron tự do: A đoạn dây thép C đoạn dây nhôm B đoạn dây bạc D đoạn dây thừng II. TỰ LUẬN (8 điểm) Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: đề, ma trận, đáp án kiểm tra học kỳ II vật lý 7, đề, ma trận, đáp án kiểm tra học kỳ II vật lý 7

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay