Thiết kế, chế tạo hệ thống đóng gói bánh hải sản

34 3 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 07:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TĨM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THI T K CH TẠO HỆ TH NG ĐÓNG GÓI BÁNH H I N Mã số: B2016 - ĐN06-02 Chủ nhiệm đề tài: GVC.T Hồ Trần Anh Ngọc Đà Nẵng 03/ 2019 i DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PH I HỢP Thành viên tham gia nghiên cứu đề tài TT Họ tên Đơn vị công tác lĩnh vực chuyên môn Trường Cao đẳng Công nghệ ( Nay trường Đại học ThS Ngô Tấn Thống Sư phạm Kỹ thuật- ĐHĐN), lĩnh vực chun mơn: Cơ khí chế tạo, khí tự động hố Trường Cao đẳng Cơng nghệ ( Nay trường Đại học ThS Nguyễn Văn Sư phạm Kỹ thuật- ĐHĐN), lĩnh vực chun mơn: Cơ Chương khí chế tạo Khoa khí, Trường Cao đẳng Cơng nghệ ( Nay Nguyễn Thị Ánh trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật- ĐHĐN), lĩnh vực chuyên môn: Văn thư Đơn vị phối hợp Tên đơn vị TT ngồi nước Cơng ty TNHH Đơng Phương Nội dung phối hợp nghiên cứu Nghiên cứu khai thác phần mềm thiết kế, lập trình điều khiển cho hệ thống Họ tên người đại diện Phạm Văn Quang ii MỤC LỤC DANH ÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PH I HỢP i MỤC LỤC ii MỘT CHỮ VI T TẮT .v DANH MỤC HÌNH NH vi THÔNG TIN K T QU NGHIÊN CỨU vii INFORMATION ON RESEARCH RESULTS ix PHẦN GIỚI THIỆU VỀ BÁNH H I MÁY ĐÓNG GÓI BÁNH H I N VÀ THỰC TRẠNG NHÀ N .1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY ĐÔNG LẠNH H I N .1 1.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG 1.2 GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG .2 1.3 LỊCH SỬ CỦA MĨN BÁNH TAKOYAKI CỦA CTY TNHH ĐƠNG PHƯƠNG CHƯƠNG 2: QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ N XUẤT BÁNH H I N 2.1 SƠ ĐỒ QUI TRÌNH CƠNG NGHỆ 2.2 THUYẾT MINH SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ .3 PHẦN TÍNH TỐN THI T K HỆ TH NG ĐÓNG GÓI BÁNH H I N .5 CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DÂY CHUYỀN HỆ TH NG .7 3.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI .7 3.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊNH LƯỢNG BĂNG TẢI 3.3 VAI TRÒ VÀ TẦM QUAN TRỌNG 3.4 PHÂN LOẠI VÀ ỨNG DỤNG 3.5 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG Ở TRÊN TOÀN THẾ GIỚI NÓI CHUNG VÀ Ở VIỆT NAM NÓI RIÊNG iii 3.6 MỘT SỐ HỆ THỐNG ĐÃ CÓ TRONG THỰC TẾ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHƯƠNG PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH HỆ TH NG ĐỊNH LƯỢNG BÁNH H I N THEO KH I LƯỢNG 4.1 NHIỆM VỤ 4.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 4.3 CÁC THÀNH PHẦN CÓ TRONG HỆ THỐNG CHƯƠNG TÍNH TỐN THI T K MƠ HÌNH CỦA HỆ TH NG 10 5.1 PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN .10 5.2 PHÂN TÍCH CHỌN PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN 10 5.2.1 Phân loại băng tải .10 5.2.2 Cấu tạo, nguyên lí hoạt động 11 5.3 TÍNH TỐN THIẾT KẾ BĂNG TẢI .11 5.4 TÍNH TỐN CƠNG SUẤT VÀ CHỌN ĐỘNG CƠ CHO BĂNG TẢI 12 5.5 TÍNH HIỆU SUẤT VÀ MOMEN XOẮN TRÊN CÁC TRỤC 12 5.6 CHỌN BỘ TRUYỀN DẪN CHO BĂNG TẢI 12 5.7 TỔNG QUÁT VỀ LCD 20x4 .13 5.8 CẢM BIẾN LỰC LOADCELL 13 CHƯƠNG THI T K PHẦN ĐIỀU KHIỂN 13 6.1 YÊU CẦU TỰ ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG SẢN PHẨM THEO KHỐI LƯỢNG ĐƯỢC QUẢN LÝ BẰNG PHẦN MỀM MÁY TÍNH .13 6.2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG 14 6.3 CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐIỀU KHIỂN 14 6.4 CÁC THÔNG SỐ VÀO RA CỦA HỆ THỐNG .14 6.5 SƠ ĐỒ KHỐI ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG .15 CHƯƠNG THI T LẬP HỆ TH NG VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN 15 7.1 THIẾT KẾ NGUYÊN LÝ TỔNG THỂ HỆ THỐNG .15 7.2 THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN 16 7.2.1 Giới thiệu Arduino Mega 2560 R3 .16 iv 7.2.2 Tính bật Arduino Mega 2560 R3 16 7.2.3 Xây dựng lưu đồ thuật toán 17 7.2.4 Chương trình điều khiển 17 CHƯƠNG 8: K T LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .20 8.1 KẾT LUẬN CHUNG 20 8.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI .21 TÀI LIỆU THAM KH O 22 v MỘT S CHỮ VI T TẮT ATVSLD : An toàn vệ sinh lao động ATVSTP : An toàn vệ sinh thực phẩm CT TNHH : Công ty Trách nhiệm hữu hạn HTL : Hệ thống lạnh KHCN : Khoa học Công nghệ ĐP : Đông Phương TNNL : Thử nghiệm nguyên liệu BQNL : Bảo quản nguyên liệu XK : Xuất vi DANH MỤC HÌNH NH Số hiệu hình Tên hình Trang Hình 1.3 Bánh hải sản Takoyaki – Nhật Bản Hình 1.5 Bài trí bánh hải sản Takoyaki-Nhật Hình 2.2 Dây chuyền sản xuất bạch tuộc cắt khúc làm nhân bánh Hình 3.1 Băng chuyền dùng cho sản phẩm rời Hình 3.2 Hệ thống băng chuyền định lượng dùng cho sản phẩm có khối lượng cố định Hình 3.3 Định lượng bánh hải sản CT ĐP Hình 3.4 Hệ thống cân băng tải định lượng Hình 4.1 Sơ đồ nguyên lý hoạt động hệ thống theo phương chiếu đứng Hình 4.3 Một số hình ảnh cho băng chuyền 9 Hình 4.6 Cảm biến lực Loadcell Hình 4.8 Cảm biến hồng ngoại 10 Hình 4.9 Màn hình LCD Hình 4.10 Ardunio 10 Hình 5.2 Băng tải dây đai 11 Hình 5.3 Sơ đồ ngun lý Băng tải 11 Hình 5.5 Tính tốn thiết kế băng tải 11 Hình 5.7 Hình 5.8 Động bước 57BYGH250B 12 Hình 5.7 Động DC 12v 12 Hình 5.15 Mạch cầu cân 13 Hình 6.3 Một số hình ảnh PLC cáp lập trìnhmodule 14 Hình 6.2 Arduino số module 14 Hình Sơ đồ khối hệ thống 6.4.1 15 Hình 7.1 Sơ đồ hoạt động hệ thống đóng gói bánh Hải sản 15 Hình 7.3 Sơ đồ thuật tốn 17 Hình 8.1 Thiết kế mơ hình sản phẩm thu nhỏ phần mềm Solid work 20 Hình 8.2 Sản phẩm thưc tế thu nhỏ 20 vii ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ư PHẠM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KỸ THUẬT THÔNG TIN K T QU NGHIÊN CỨU Thông tin chung - Tên đề tài: Thiết kế chế tạo hệ thống đóng gói bánh hải sản - Mã số: B2016-ĐN06-02 - Chủ nhiệm đề tài: GVC.TS Hồ Trần Anh Ngọc - Tổ chức chủ trì: Đại học Đà Nẵng - Thời gian thực hiện: từ 10/2016 đến 03/2019 Tính cấp thiết đề tài Tự động hóa q trình sản xuất u cầu xúc doanh nghiệp sản xuất nước hầu hết lĩnh vực Đối với lĩnh vực sản xuất khí yêu cầu cấp thiết nhằm tiến đến “tăng suất, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm” Nhiều doanh nghiệp đầu tư để đổi công nghệ, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến sản xuất Hệ thống nhóm chúng tơi nghiên cứu thiết lập có tính tương tự thiết bị nhập ngoại, có kết cấu đơn giản hơn, giá thành 40% sản phẩm nhập ngoại Sản phẩm nhằm tiến đến hưởng ứng phong trào nội địa hóa sản phẩm, giảm giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm, tạo cạnh tranh thị trường Mục tiêu - Đổi công nghệ, nâng cao suất chất lượng sản phẩm gia công, tạo ưu cạnh tranh cho doanh nghiệp địa bàn - Nghiên cứu thiết kế chế tạo theo hướng đơn giản hóa kết cấu, thu nhỏ kích thước máy để có giá thành hạ, kết cấu đơn giản, dễ thao tác vận hành - Bố trí thiết bị thay phù hợp với số kích cỡ sản phẩm khác - Thay hoạt động chân tay công nhân, nâng cao suất, đảm bảo vệ viii 3.3 VAI TRÒ VÀ TẦM QUAN TRỌNG Hệ thống định lượng sản phẩm theo khối lượng quản lý phần mềm máy tính thực cơng việc định lượng liệu theo tỷ lệ định đòi hỏi xác, công việc thực nhờ vào nhiều phận cấu thành, mà bao gồm số phần tử đo lường, điều khiển giám sát từ máy tính 3.4 PHÂN LOẠI VÀ ỨNG DỤNG Hệ thống định lượng sản phẩm theo khối lượng quản lý phần mềm máy tính sản phẩm tự động hóa nhằm phục vụ lợi ích sản xuất cho ngành cơng nghiệp đem lại lợi ích kinh tế cho đất nước Hệ thống sử dụng nhiều lĩnh vực như:  Công nghiệp: sản xuất than, xi măng…  Nông nghiệp: sản xuất lúa gạo, ngô, đậu… 3.5 Ự PHÁT TRIỂN CỦA HỆ TH NG Ở TRÊN TỒN TH GIỚI NĨI CHUNG VÀ Ở VIỆT NAM NÓI RIÊNG Ngày giới ngành tự động hóa phát triển nhanh mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho nước tạo tiền đề phát triển cạnh tranh lẫn Tuy nhiên Hệ thống định lượng sản phẩm theo khối lượng quản lý phần mềm máy tính so với nước ta Và tin với phát triển ngành tự động hóa kèm thời gian đưa Hệ thống phân loại sản phẩm theo khối lượng quản lý phần mềm máy tính áp dụng nhiều ngành nghề khác nhau, trở thành tên quen thuộc với người việt nam 3.6 MỘT HỆ TH NG ĐÃ CÓ TRONG THỰC T VÀ HIỆU QU Ử DỤNG Một số hệ thống ứng dụng nhiều Cân băng tải định lượng nhà máy xi măng.Hệ thống cân băng định lượng tham gia vào trình sản xuất xi măng bao gồm: cân đo nguyên liệu cho máy nghiền nguyên liệu theo tỷ lệ, thành phần suất đặt trước Hình 3.4 Hệ thống cân băng tải định lượng CHƯƠNG PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH HỆ TH NG ĐỊNH LƯỢNG BÁNH H I S N THEO KH I LƯỢNG 4.1 NHIỆM VỤ Xây dựng hệ thống nhằm định lượng sản phẩm theo khối lượng lập trình từ trước máy tính từ kiểm sốt suất đầu sản phẩm, kiểm soát thời gian nguyên liệu đổ vào thùng để hoàn thành sản phẩm theo khối lượng định, đếm số lượng bao định lượng tổng hợp xuất liệu máy tính 4.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG Hình 4.1 Sơ đồ nguyên lý hoạt động hệ thống theo phương chiếu đứng 4.3 CÁC THÀNH PHẦN CÓ TRONG HỆ TH NG 4.3.1 Băng tải Chức năng: Băng tải hệ thống ứng dụng sản xuất với nhiều tiện ích với chức vận chuyển đồ từ điểm đến điểm 4.3.1.1 Băng t i Khung băng tải Dây băng tải Trục tải chủ động Trục tải bị động Động Hình 4.3 Một số hình ảnh cho băng chuyền tải trọng nguyên liệu băng tải Cảm biến lực Load cell: Xác định 10 Hình 4.6 Cảm biến lực Loadcell Hình 4.8 Cảm biến hồng ngoại 4.3.1.2 Băng t i 2: Tương tự  Cảm biến: Xác định vị trí thùng đựng đếm số lượng thùng Hình 4.9 Màn hình LCD Hình 4.10 Ardunio CHƯƠNG TÍNH TỐN THI T K MƠ HÌNH CỦA HỆ TH NG 5.1 PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN Hệ thống định lượng sản phẩm theo khối lượng quản lý phần mềm máy tính cấu tác động liên tục thuộc nhóm máy nâng vận chuyển gắn kết với quản lý phần mềm máy tính Nó đóng vai trò quan trọng q trình sản xuất, cầu nối hạng mục, cơng trình sản xuất riêng biệt phân xưởng nhà máy, máy dây chuyền sản xuất Tuy nhiên lĩnh vực nghiên cứu hệ thống thu nhỏ lại mơ hình thu nhỏ kích thước phù hợp 5.2 PHÂN TÍCH CHỌN PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN 5.2.1 Phân loại băng tải 11 Băng tải có nhiều loại, loại dùng để tải vật liệu khác Tùy vào mục đích sử dụng vật cần tải mà ta chọn băng tải cho phù hợp + Đối với sản phẩm chất lỏng ta dùng băng tải kênh dẫn + Đối với sản phẩm rời rạc ta dùng băng tải lăn băng tải đai lăn băng tải dây đai Cụ thể Hình 5.2 Băng tải dây đai bánh hải sản rời nên ta chọn băng tải dây đai 5.2.2 Cấu tạo ngun lí hoạt động Hình 5.3 Sơ đồ nguyên lý Băng tải 5.3 TÍNH TOÁN THI T K BĂNG T I Băng tải băng tải Hình 5.5 Tính tốn thiết kế băng tải 12 5.4 TÍNH TỐN CƠNG UẤT VÀ CHỌN ĐỘNG CƠ CHO BĂNG T I Băng tải dẫn động động điện DC Ta lựa chọn phương án sau: Hình 5.7 Hình 5.8 Động bước 57BYGH250B Hình 5.7 Động DC 12v 5.5 TÍNH HIỆU SUẤT VÀ MOMEN XOẮN TRÊN CÁC TRỤC  Băng tải 1:  Hiệu suất truyền: Ta có: = 36 (vòng/phút)  Vận tốc băng tải: V = = = 0,08 (m/s) = = 0,19 (m/s)  Băng tải 2:  Hiệu suất truyền: Ta có: = 81 (vòng/phút)  Vận tốc băng tải: V = 5.6 CHỌN BỘ TRUYỀN DẪN CHO BĂNG T I Với yêu cầu đề tài dựa vào khoảng cách hai trục băng tải, ta chọn truyền đai để truyền chuyển động kéo băng tải chọn truyền bánh để truyền chuyển động kéo băng tải Ưu điểm sau: + Truyền động trục xa + Làm việc êm, không gây ồn nhờ vào độ dẻo đai nên truyền vận tốc lớn + Nhờ vào tính chất đàn hồi đai nên tránh dao động tác dụng lên cấu Hình 5.13 Bộ truyền đai 13 5.7 TỔNG QUÁT VỀ LCD 20x4 Thiết bị hiển thị LCD (Liquid Crystal Display) sử dụng nhiều ứng dụng VĐK LCD có nhiều ưu điểm so với dạng hiển thị khác: Nó có khả hiển thị kí tự đa dạng, trực quan, dễ dàng đưa vào mạch ứng dụng theo nhiều giao thức giao tiếp khác nhau, tốn tài nguyên hệ thống giá thành Hình 5.14 Màn hình LCD 20x4 rẻ 5.8 C M BI N LỰC LOADCELL Cấu tạo loadcell gồm điện trở strain gauges R1, R2, R3, R4 kết nố i thành cầu điện trở Wheatstone hình dán vào bề mặt thân loadcell Tại trạng thái cân (trạng thái không tải), điện áp tín hiệu số khơng gần không bốn điện trở gắn phù hợp giá trị Hình 5.15 Mạch cầu cân CHƯƠNG THI T K PHẦN ĐIỀU KHIỂN 6.1 YÊU CẦU TỰ ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG SẢN PHẨM THEO KHỐI LƯỢNG ĐƯỢC QUẢN LÝ BẰNG PHẦN MỀM MÁY TÍNH Hệ thống định lượng sản phẩm theo khối lượng hoạt động sau: Khởi động hệ thống, kiểm tra hệ thống ổn định hay chưa Băt đầu làm việc theo trình tự đưa ngun liệu vào phễu đựng, ấn nút cho chương trình điều khiển hoạt động, lúc băng chuyền chạy băng chuyền dẫn gạo từ phễu dây băng qua cảm biến Loadcell đặt dây băng chuyền đồng thời băng chuyền thứ di 14 chuyển thùng đến vị trí máng dẫn gạo xuống thùng chứa cảm biến vật thể Tại thùng chứa băng chuyền vận chuyển từ nơi tiếp nhận thùng tới nơi đặt thùng để nhận nguyên liệu định lượng, thùng chứa di chuyển tới vị trí nhận nguyên liệu thùng dừng lại, nhận đủ khối lượng thùng chứa di chuyển băng chuyền ba Ở băng chuyền ba phân loại thùng chứa theo khối lượng khác thùng 6.2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ TH NG  Băng chuyền dùng để định lượng:  Động cơ: Điều khiển tốc độ động để điều khiển khối lượng nguyên liệu  Cảm biến loadcell: Điều khiển xác lập tỉ lệ với khối lượng thực xác  Băng chuyền dùng để vận chuyển thùng:  Động cơ: Điều khiển động chạy tự động tự động đóng ngắt động  Cảm biến vật thể: Dùng để xác định vị trí thùng chứa đếm số lượng thùng  Màn hình LCD: Dùng để hiển thị khối lượng nguyên liệu định lượng  Bộ phận điều khiển mạch điều khiển arduino kết hợp mạch điều khiển tốc độ động 6.3 CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐIỀU KHIỂN Dựa vào lý thuyết tài liệu thực tế lựa chọn loại: PLC Arduino Hình 6.2 Arduino số module Hình 6.3 Một số hình ảnh PLC cáp lập 6.4 CÁC THÔNG VÀO RA CỦA HỆ TH NG * Các thông số đầu vào: Cảm biến vật thể, Nút nhấn on, off, Cảm biến loadcell * Các thông số đầu ra: Động cơ, Màn hình LCD 15 6.5 Ơ ĐỒ KH I ĐIỀU KHIỂN HỆ TH NG Hình 6.4.1 Sơ đồ khối hệ thống CHƯƠNG THI T LẬP HỆ TH NG VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN 7.1 THI T K NGUYÊN LÝ TỔNG THỂ HỆ TH NG Phểu Cảm biến 1, Cơ cấu đóng gói Băng tải Loadcell Băng tải Cảm biến Mâm xoay LCD điều khiển Hình 7.1 Sơ đồ hoạt động hệ thống đóng gói bánh Hải sản Trên sở yêu cầu nguyên lý làm việc hệ thống định lượng đóng gòi bánh hải sản làm việc theo nguyên lý: Bánh hải sản sau khỏi hệ thống làm lạnh đưa vào phểu chứa, bánh hải sản tự động rơi vào hốc chứa với số lượng khống chế 16 12 bánh Băng tải bắt đầu di chuyển mang theo hộp chứa bánh đến vị trí cảm biến dừng lại, mâm xoay quay góc 90 độ lập trình để bánh hải sản tự động rơi vào hộp chứa bánh Băng tải tiếp tục di chuyển dẫn hộp chứa bánh đến gặp cảm biến dừng lại để loadcell cân kiểm tra khối lượng cài đặt: - Nếu khối lượng không cài đặt piston đẩy hộp chứa bánh ngồi - Nếu khối lượng băng tải tiếp tục di chuyển để hộp bánh đến băng tải vào bao chuẩn bị đóng gói Băng tải hoạt động di chuyển gói bánh đến cấu đóng gói, đến gặp cảm biến 3, cảm biến nhận diện thực thi đóng gói bánh với thời gian cài đặt, đóng xong sản phẩm hệ thống đếm hiển trị LCD xác nhận sản phẩm hoàn thành tiếp tục chu trình hết số lượng cài đặt 7.2 THI T K ĐIỀU KHIỂN 7.2.1 Giới thiệu Arduino Mega 2560 R3 Arduino Mega 2560 sản phẩm tiêu biểu cho dòng mạch Mega dòng bo mạch có nhiều cải tiến so với Arduino Uno (54 chân digital IO 16 chân analog IO) Đặc biệt nhớ flash MEGA tăng lên cách đáng kể, gấp lần so với phiên cũ UNO R3 7.2.2 Tính bật Arduino Mega 2560 R3 Arduino Mega 2560 board mạch vi điều khiển, xây dựng dựa Atmega 2560 Nó có 54 chân I/O, 16 chân đầu vào Analog, UART, thạch anh 16Mhz, cổng USB, jack nguồn, header, nút nhấn reset Nó chứa thứ cần thiết hỗ trợ cho người lập trình vi điều khiển, đơn giản việc kết nối với máy tính cable USB bắt đầu học tập Mach Arduino 2560 sử dụng tương thích với phần lớn Shield Arduino UNO 17 7.2.3 Xây dựng lưu đồ thuật toán BẮT ĐẦU HỆ THỐNG CÀI ĐẶT SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM HIỂN THỊ TRÊN LCD ĐƯA CƠ CẤU MÂM XOAY VỀ VỊ TRÍ ZERO BĂNG TẢI HOẠT ĐỘNG, CẤP BÁNH HẢI SẢN CHO TRẠM CÂN KHỐI LƯỢNG BÁNH ĐẢM BẢO KHÔNG ĐẢM BẢO CHUYỂN QUA BĂNG TẢI 2, ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM KHỐI LƯỢNG BÁNH PHISTON ĐẨY RA NGỒI KHO CHỨA Hình 7.3 Sơ đồ thuật tốn 7.2.4 Chương trình điều khiển a) Chương trình điều khiển ăng t i cân định lượng loadcell #include #define Role 8#include "HX711.h"//Sử dụng thư viện HX711 //int Role=8;#define Dir 24#define Enb 22 #define Step 26//Cách nối chân: //Chân GND nối chân GND Arduino, chân VCC nối chân 5V Arduino // Chân DT nối chân A3//Chân SCK nối chân A2 //Đọc file READ ME file thư viện để hiểu thư viện, module HX711, cách thiết lập thông số HX711 scale(A3, A2); #define dc_1 12#define rx_tx 10#define MAX_SPEED 255#define MIN_SPEED const int stepsPerRevolution = 200;int cb2 = 3;int cb1 = 2; int btnStart = 9;int btnStatus = 6;//Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 10,11,12,13);void setup() { pinMode(dc_1, OUTPUT); Serial.begin(9600); motor_1_Dung(); pinMode( cb1 , INPUT); pinMode( cb2 , INPUT); pinMode( btnStatus , 18 INPUT_PULLUP); pinMode(btnStart, INPUT_PULLUP); pinMode(22,OUTPUT); // Enable pin - chân khởi động - nối vào GND giúp ta bật động bước, nối vô VCC động bước thả Nôm na: GND = servo.attach, VCC = servo.detach pinMode(26,OUTPUT); // Step pin-CLK+ pinMode(24,OUTPUT); // Dir - pin-CW+ digitalWrite(22,LOW); // Set Enable low pinMode(Role,OUTPUT); scale.set_scale(1000); // this value is obtained by calibrating the scale with known weights; see the README for details scale.tare(); delay(1000); pinMode(A0, INPUT_PULLUP); pinMode(A1, INPUT_PULLUP); pinMode (8, OUTPUT); pinMode(rx_tx, INPUT_PULLUP); digitalWrite(22,LOW); motor_1_Dung(); Serial.println(digitalRead(dc_1)); digitalWrite(dc_1, HIGH); digitalWrite(22,HIGH);}void motor_1_Dung() {digitalWrite(dc_1, HIGH);}void motor_1_Tien(int speed) { speed = constrain(speed, MIN_SPEED,MAX_SPEED);digitalWrite(dc_1,LOW);}voidloop (dc_1,HIGH); (){digitalWrite digitalWrite(22,LOW);Serial.println("rxtx"); (digitalRead(rx_tx));(!digitalRead(rx_tx)); Serial.println While(digitalRead(rx_tx)){erial.println (digitalRead (dc_1));digitalWrite(dc_1,LOW);digitalWrite (22,LOW); If (!digitalRead (cb1)){interupt_cb_1(true); } if(!digitalRead(cb2)) { interupt_cb_2(); } }} void interupt_cb_1(boolean in){ Serial.println("ngat 1"); motor_1_Dung(); digitalWrite(22,LOW); // Đặt Enable trạng thái LOW digitalWrite(24,HIGH); //tien for (int i = 0;i 60))//Phần tác giả thêm vào cho đèn led tắt mở giới hạn từ 60g đến 120g {digitalWrite(Role, LOW); Serial.println(digitalRead(Role)); 19 delay(1000); //Serial.println(digitalRead(Role)); // digitalWrite(Role,HIGH); else { //delay(1000); digitalWrite(Role,HIGH); delay(1000); motor_1_Tien(MAX_SPEED); } delay(1000); digitalWrite(Role,LOW); motor_1_Tien(MAX_SPEED); }} void steppper() {digitalWrite(22,LOW); // Đặt Enable trạng thái LOW digitalWrite(24,HIGH);//tien for (int i = 0;i
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế, chế tạo hệ thống đóng gói bánh hải sản, Thiết kế, chế tạo hệ thống đóng gói bánh hải sản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay