Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại công ty cổ phần mê kông luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

128 8 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 07:13

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH QUAŨN TRÒ KINH DOANH GIÁO VIEẦN HỔỚNG DAẦN: SINHVIEẲN THỒĨC HIEẦN: TS MAI VĂN NAM LÊ VIEẢT NÔNG MSSV: 4002389 LỚP : QTKD 01 - K26 Cần Thơ, 07/2004 Trung tâm Học liệu ĐH cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu LỜI CẢM TẠ Qua bốn năm học Trường Đại Học cần Thơ, thời gian thực tập tốt nghiệp Để hiểu rõ hom tầm quan trọng việc: " học đôi với hành " phần nắm bắt thực tế sản xuất kinh doanh đơn vị sản xuất Trường Đại Học cần Thơ cụ thể Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh, sau hoàn thành việc học lỷ thuyết lóp tổ chức cho chủng em trực tiếp xuống đơn vị sản xuất kinh doanh, để nắm bắt nhiều kiến thức thực tế nhằm củng cố lại kiến thức học Đây dịp tốt chúng em học hỏi thêm, để sau trường trực tiếp bắt tay vào hoạt động sản xuất kinh doanh khỏi bị ngỡ ngàng Luận văn tốt nghiệp em hoàn thành nhờ hướng dẫn bảo tận tình quỷ Thầy Khoa Kinh Te - Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học cần Thơ, đặc biệt Thầy Mai Văn Nam dẫn trực tiếp cho em suốt ừình thực luận văn Tất hưcntg dẫn tận tình quỷ báu nguồn động viên to lớn đoi vái em việc tiếp nhận, lĩnh hội kiến thức việc học tập công việc sau Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty cổ Phần Thủy sản MeKong, Cô, Chú, Anh Chị làm việc Công ty giúp em nhiều học thực tế Đặc biệt Cô, Chú phòng ban hết lòng nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp cho em nhiều số liệu cần thiết, tạo điều kiện thuận lại tận tình hướng dẫn em suốt trình thực tập Cơng ty để em hồn thành luận văn thời gian qui định Kính chúc quỷ Thầy Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh, Cô, Chú Công ty cổ Phần Thủy sản MeKong nhiều sức khỏe, đạt nhiều thẳng lợi gặt hái nhiều kết tốt đẹp cơng Vỉẳệc Em xin chân thành cảm ơn ỉ Sinh viên thực LÊ VIỆT đồng' Trung tâm Học liệu ĐH cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu MỤC LỤC ■■ -«^T) oOo -Trang PHẨN MỞ ĐÀU LỜI CẢM TẠ .1 MỤC LỤC ■ ■ DANH MỤC BIỂU BẢNG DANH MỤC Sơ ĐÒ & BIÉU ĐỒ PHÀN MỞ ĐÀU ty, ^ 41 PHÀN KÉT LUẬN - KI ÉN NGHỊ 123 PHÀN NỘI DUNG CHƯƠNG l": SỞ LÝ LUẬN 1.1 khái niệm vai trò cổ phần hóa, hiệu kỉnh doanh LỜI CẢM TẠ .1 MỤC LỤC ■ ■ DANH MỤC BIỂU BẢNG DANH MỤC Sơ ĐÒ & BIÉU ĐỒ PHÀN MỞ ĐÀU ty, ^ 41 PHÀN KÉT LUẬN - KI ÉN NGHỊ 123 Tình hình thực kết 100 đồng chi phí tiền lương 52 LỜI CẢM TẠ .1 MỤC LỤC ■ ■ DANH MỤC BIỂU BẢNG DANH MỤC Sơ ĐÒ & BIÉU ĐỒ PHÀN MỞ ĐÀU ty, ^ 41 PHÀN KÉT LUẬN - KI ÉN NGHỊ 123 PHÀN KÉT LUẬN - KIÉN NGHỊ LỜI CẢM TẠ .1 MỤC LỤC ■ ■ DANH MỤC BIỂU BẢNG DANH MỤC Sơ ĐÒ & BIÉU ĐỒ PHÀN MỞ ĐÀU ty, ^ 41 PHÀN KÉT LUẬN - KI ÉN NGHỊ 123 nghiên cứu ix DANH MỤC BIỂU BẢNG ■ -oOo Trang LỜI CẢM TẠ .1 MỤC LỤC ■ ■ DANH MỤC BIỂU BẢNG DANH MỤC Sơ ĐÒ & BIÉU ĐỒ PHÀN MỞ ĐÀU ty, ^ 41 PHÀN KÉT LUẬN - KI ÉN NGHỊ 123 Trung tâm Học liệu ĐH cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu • Bảng 14: Tốc độ luân chuyển vốn lưu động Công ty qua năm LỜI CẢM TẠ .1 MỤC LỤC ■ ■ DANH MỤC BIỂU BẢNG DANH MỤC Sơ ĐÒ & BIÉU ĐỒ PHÀN MỞ ĐÀU ty, ^ 41 PHÀN KÉT LUẬN - KI ÉN NGHỊ 123 52 Trung tâm Học liệu ĐH cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu xi DANH MỤC Sơ ĐÒ & BIÉU ĐỒ -
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại công ty cổ phần mê kông luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp , Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại công ty cổ phần mê kông luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay