Phân vùng khí hậu và đánh giá sự phù hợp của cây trồng trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

32 30 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 07:02

Phân vùng khí hậu đánh giá phù hợp trồng địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh Báo cáo hoạt động số 253 Chương trình nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Nơng nghiệp An ninh Lương thực (CCAFS) Nguyễn Hữu Quyền Simelton Elisabeth Bùi Tấn Yên Dương Văn Khảm Lê Thị Thảo Lê Thị Tầm Nguyễn Đức Trung Phân vùng khí hậu đánh giá phù hợp trồng địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh Báo cáo hoạt động số 253 Chương trình nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Nông nghiệp An ninh Lương thực (CCAFS) Nguyễn Hữu Quyền Simelton Elisabeth Bùi Tân Yên Dương Văn Khảm Lê Thị Thảo Lê Thị Tầm Nguyễn Đức Trung Trích dẫn: Nguyễn HQ, Simelton E, Bùi TY, Dương VK, Lê TT, Lê TT, Nguyễn DT 2019 Phân vùng khí hậu đánh giá phù hợp trồng địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh Báo cáo hoạt động số 253 Wageningen, Lan: Chương trình Nghiên cứu CGIAR Biến đổi Khí hậu, Nơng nghiệp An ninh Lương thực (CCAFS) Bản mềm có tại: www.ccafs.cgiar.org Tiêu đề báo cáo nhằm phổ biến nghiên cứu thực hành Biến đổi khí hậu, nông nghiệp An ninh lương thực để khuyến kích phản hồi từ cộng đồng khoa học Chương trình nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Nơng nghiệp An ninh Lương thực (CCAFS) Liên hiệp Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế (CGIAR) quan hệ đối tác chiến lược CGIAR Future Earth, Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT)chủ trì Chương trình thực nhờ nguồn tài nhà tài trợ, Chính phủ nước Úc (ACIAR), Ireland (Irish Aid), Lan (Bộ Ngoại giao), New Zealand (Bộ Ngoại giao Thương mại); Switzerland (SDC); Thái Lan; Anh (UK Aid); Mỹ (USAID); Hội đồng Châu Âu (EU); với hỗ trợ kỹ thuật từ Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) Liên hệ: Bộ phận quản lý chương trình CCAFS, trường Đại học Wageningen, tòa nhà Lumen, Droevendaalsesteeg 3a, 6708 PB Wageningen, The Netherlands Email: ccafs@cgiar.org Giấy phép quyền Creative Commons Báo cáo cấp phép khuôn khổ thẩm quyền Creative Commons – Ghi nhận công tác giả- Phi thương mại–Không phát sinh Các ấn phẩm trích dẫn chép tự phải đề cập tới nguồn tài liệu Không dùng ấn phẩm để bán hay cho mục đích thương mại khác © 2019 Chương trình nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Nơng nghiệp An ninh Lương thực (CCAFS) Liên hiệp Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế (CGIAR) Báo cáo hoạt động số 253 LƯU Ý: Báo cáo sản phẩm hợp phần nghiên cứu trọng điểm FP4 dịch vụ bảo hiểm khí hậu chương trình CCAFS vùng Đơng Nam Á, chưa chuyên gia đánh giá Mọi ý kiến nêu báo cáo tác giả không phản ánh sách ý kiến CCAFS, quan tài trợ đối tác Toàn hình ảnh báo cáo tài sản sở hữu độc tác giả không sử dụng cho mục đích mà khơng phép văn tác giả Tóm tắt Hầu hết khuyến cáo nông nghiệp huyện thuộc tỉnh Tĩnh dựa sở địa giới hành thơng tin dự báo thời tiết, khí hậu cấp vùng cấp tỉnh Tuy nhiên, thực tế, yếu tố khí hậu biến động không đồng vùng địa giới chúng phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên độ cao, địa hình, thảm thực vật Tương tự vậy, huyện Kỳ Anh, huyện ven biển tỉnh Tĩnh, miền Trung Việt Nam, từ trước tới chưa có đồ phân vùng khí hậu đánh giá phù hợp trồng dựa sở liệu đặc điểm tự nhiên khí hậu, địa hình, độ cao Mặt khác, người dân huyện Kỳ Anh lại phải đối mặt với kiện thời tiết cực đoan lũ lụt mùa mưa, hạn hán kéo dài nhiều tháng mùa khô, rét đậm, rét hại mùa đơng gió Tây khơ nóng mùa hè Các kiện thời tiết cực đoan gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông lâm nghiệp hay sinh kế người dân địa phương Vì thế, việc phân vùng khí hậu đánh giá phù hợp lọai trồng với tiểu vùng khí hậu huyện cần thiết Báo cáo trình bày (1) phương pháp (2) kết việc nghiên cứu, lập đồ phân vùng khí hậu (3) kết đánh giá phù hợp số loại với điều kiện tự nhiên huyện Kỳ Anh để giúp cán địa phương đạo sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, tránh rủi ro khí hậu phát huy tối đa lợi địa phương Từ khóa: Khí hậu nơng nghiệp, khả trồng trọt, phù hợp trồng Thông tin tác giả: Thạc sỹ Nguyễn Hữu Quyền, Trưởng phòng Thơng tin Ứng dụng Khí tượng Nơng nghiệp, Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Nơng nghiệp, Viện Khoa Học Khí Tượng Thủy Văn Biến đổi khí hậu (RCA/IMHEN) Tiến sỹ Simelton Elisabeth, Chuyên gia Biến đổi Khí hậu, dịch vụ thơng tin khí hậu, Trung tâm Nghiên cứu Nơng lâm Thế giới (ICRAF Việt Nam) Tiến sỹ Bùi Tân n, Chun gia Chương trình nghiên cứu BĐKH, Nơng nghiệp An ninh Lương thực Đông Nam Á Tiến sỹ Dương Văn Khảm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Nơng nghiệp, Viện Khoa Học Khí Tượng Thủy Văn Biến đổi khí hậu (RCA/IMHEN) Kỹ Lê Thị Thảo, Cán phòng Nơng Nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh Thạc sỹ Lê Thị Tầm, Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm Thế giới (ICRAF Việt Nam) Thạc sỹ Nguyễn Đức Trung, Nghiên cứu viên, Chương trình nghiên cứu BĐKH, Nông nghiệp An ninh Lương thực Đông Nam Á Lời cảm ơn Báo cáo phần Chương trình Nghiên cứu CGIAR Biến đổi Khí hậu, Nơng nghiệp An ninh lương thực (CCAFS), thực với hỗ trợ nhà tài trợ thông qua thỏa thuận tài trợ song phương Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập https://ccafs.cgiar.org/donors Các quan điểm thể tài liệu khơng phản ánh quan điểm thức tổ chức tài trợ Mục Lục Giới thiệu Phương Pháp 2.1 Khái quát đặc điểm khí hậu huyện Kỳ Anh 2.1.1 2.2 Đặc trưng khí hậu Số liệu liệu sử dụng 2.2.1 Số liệu khí tượng 2.2.2 Dữ liệu viễn thám 2.2.3 Số liệu khác 2.3 Phương pháp tính tốn đặc trưng khí hậu 2.3.1 Nghiên cứu mức độ biến đổi 2.3.2 Nghiên cứu xu biến đổi 2.3.3 Kiểm nghiệm mức độ tin cậy hệ số tương quan 2.3.4 Nội suy phân bố nhiệt độ lượng mưa 2.4 Phương pháp phân vùng khí hậu 2.5 Phương pháp xác định phù hợp trồng trọt tiểu vùng khí hậu 2.5.1 Modulle nhu cầu trồng 2.5.2 Modulle thông tin đơn vị đất Kết 11 3.1 Phân vùng khí hậu 11 3.1.1 Bản đồ phân bố nhiệt độ 11 3.1.2 Bản đồ phân bố lượng mưa 12 3.2.3 Phân vùng khí hậu 13 3.2 Khả trồng trọt/ phù hợp tiểu vùng 16 3.3 Quan hệ tiêu thiên tai với suất trồng 17 3.4 Đề xuất thời vụ gieo trồng theo tiểu vùng cho số loại trồng 18 Tài liệu tham khảo 21 Phụ lục 1: Khả trồng trọt loại trồng huyện Kỳ Anh – Tĩnh 22 Phụ lục 2: Khả trồng trọt nhóm trồng huyện Kỳ Anh – Tĩnh 24 Các từ viết tắt CCAFS Chương trình nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Nông nghiệp An ninh Lương thực (CGIAR program on Climate change, Agriculture and Food Security) IMHEN Viện Khoa Học Khí Tượng Thủy Văn Biến đổi khí hậu RCA Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Nơng nghiệp ICRAF Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm Thế giới CGIAR Liên hiệp Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Nông nghiệp Quốc tế ACIS Dự án nâng cao lực thích ứng nông dân nhỏ thông qua cải tiến hệ thống thơng tin khí hậu nơng nghiệp CARE Tổ chức CARE Quốc tế MODIS Ảnh phổ kế xạ có độ phân giải trung bình (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer) CHIRPS Dữ liệu viễn thám cận hồng ngoại lượng mưa có trạm khí tượng tham chiếu (Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station) NASA Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ (National Aeronautics and Space Administration) LST nhiệt độ lớp phủ bề mặt (Land Surface Temperature) UTM Hệ lưới chiếu Mercator (Universal Trasverse Mercator) WGS84 Hệ tọa độ giới (World Geodetic System) năm 1984 Giới thiệu Sản xuất nông nghiệp Việt Nam phụ thuộc nhiều vào yếu tố khí hậu Những yếu tố ánh sáng, nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, xạ yếu tố quan trọng thiếu sinh trưởng, phát triển hình thành suất trồng Dưới tác động biến đổi khí hậu, nhiều tượng thời tiết bất thường ngày gia tăng tần suất, độ lớn mức biến động Do đó, nghiên cứu đặc điểm phân vùng khí hậu cần thiết để phát triển nơng nghiệp hài hòa với điều kiện tự nhiên đặc thù vùng thích ứng với thay đổi bất thường tác động biến đổi khí hậu Nhìn chung, hầu hết khuyến cáo sản xuất nông nghiệp dựa vào thông tin khí hậu quy mơ lớn, cấp vùng cấp tỉnh Ở quy mô này, việc tham khảo yếu tố khí hậu đặc thù thời gian khơng gian có nhiều hạn chế Về thời gian, khuyến cáo thời vụ gieo trồng thường dựa vào số liệu khí tượng trung bình nhiều năm Do khuyến cáo cần điều chỉnh thường xuyên sở thông tin dự báo hạn ngắn (thời tiết) hạn vừa (tháng, mùa, vụ) Về không gian, việc khuyến cáo sản xuất nông nghiệp dựa vào địa giới hành làm đồng hóa thay đổi mặt khơng gian yếu tố khí hậu thực tế, yếu tố biến động không đồng nhất, phụ thuộc nhiều vào yếu tố tự nhiên đặc thù khác độ cao, địa hình, thảm thực vật Vì thế, việc phân vùng khí hậu đánh giá phù hợp lọai trồng cho tiểu vùng cần thiết Kỳ Anh huyện ven biển tỉnh Tĩnh, miền Trung Việt Nam có địa hình phức tạp với 74% diện tích tự nhiên đồi núi xen kẽ với đồng hẹp, có nhiều loại đất khí hậu không đồng Đặc biệt, vùng phải đối mặt với điều kiện thời tiết cực đoan lũ lụt mùa mưa, hạn hán kéo dài nhiều tháng mùa khô, rét đậm, rét hại mùa đông Gió Tây Khơ Nóng mùa hè Các điều kiện cực đoan gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông lâm nghiệp sinh kế người dân địa phương Hiện tại, huyện Kỳ Anh chưa có đồ phân vùng khí hậu đánh giá phù hợp trồng để làm sở tham khảo khuyến cáo lập kế hoạch sản xuất nông nghiệp Trong khuôn khổ dự án "Nâng cao lực thích ứng nơng dân nhỏ thơng qua cải tiến hệ thống thơng tin khí hậu nông nghiệp" (ACIS), Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm Thế giới (ICRAF Việt Nam) tổ chức CARE Việt Nam phối hợp với Viện Khoa Học Khí Tượng Thủy Văn Biến đổi khí hậu (RCA / IMHEN) đối tác dự án ACIS Tĩnh tiến hành xác định phân vùng khí hậu đánh giá phù hợp số nhóm trồng cho huyện Kỳ Anh, để giúp nhà lãnh đạo địa phương đạo sản xuất nơng nghiệp có hiệu quả, tránh rủi ro khí hậu đồng thời phát huy tối đa lợi huyện Cụ thể hơn, báo cáo trình bày (1) phương pháp (2) kết lập đồ phân vùng khí hậu huyện Kỳ Anh, (3) đồ phù hợp với điều kiện tự nhiên huyện Kỳ Anh Phương pháp 2.1 Khái quát đặc điểm khí hậu huyện Kỳ Anh 2.1.1 Đặc trưng khí hậu Kỳ Anh nằm phía đơng dãy Trường Sơn có địa hình dốc dần từ tây sang đơng Nhìn chung, khí hậu Kỳ Anh có mùa nóng, lạnh rõ rệt Mùa nóng từ tháng đến tháng 10, mùa lạnh từ tháng 11 đến tháng năm sau Số nắng (hình 1): Nhìn chung, số nắng huyện Kỳ Anh cao - cao so với khu vực khác tỉnh Tĩnh Tổng số nắng năm huyện Kỳ Anh 1715 giờ, tháng có số nắng cao từ tháng đến tháng 7, dao động từ 227 đến 242 giờ/tháng Các tháng có nắng từ tháng 12 đến tháng 2, từ 60-79 giờ/tháng, phân bố không đồng nên vụ đông xuân thường thiếu ánh sáng Trong vụ hè thu lại q dư thừa Vì việc bố trí mật độ loại trồng thích hợp thời kỳ có ý nghĩa việc tăng suất trồng Số nắng (giờ) 300 227 250 200 242 222 196 163 153 150 79 100 126 95 60 81 75 11 12 50 10 Tháng Hình 1: Số nắng theo tháng huyện Kỳ Anh 900 30 800 °C 35 700 25 600 20 500 15 400 300 10 200 100 0 10 11 12 Tháng Nhiệt độ trung bình (°C) Lượng mưa (mm) Bốc (mm) Hình 2: Biến trình số yếu tố khí hậu huyện Kỳ Anh Lượng mưa: Kỳ Anh trung tâm mưa lớn Tĩnh, tổng lượng mưa năm đạt 2840 mm Các tháng mưa nhiều từ tháng đến hết tháng 11, cao điểm tháng đến 10 với lượng mưa khoảng từ 500-800mm tháng, gấp 3-4 lần tháng khác Mùa mưa từ tháng đến tháng 4, mưa Tiểu Mãn xuất khoảng tháng 5, sau lượng mưa giảm tháng mm Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm khu vực huyện Kỳ Anh cao, vào khoảng 24.2oC Nhiệt độ trung bình tháng cao điểm mùa đông chưa vượt qua giới hạn 20oC Tháng lạnh tháng với nhiệt độ trung bình 17,9oC Tháng nóng tháng tháng 7, nhiệt độ trung bình từ 29,5-30oC (hình 1) Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối năm Kỳ anh 6.9 oC cao đạt 42oC (hình 1) Trong suốt thời gian từ tháng 12 đến tháng năm sau (3 tháng) có lượng mưa nhỏ, chiếm khoảng 16 - 20% tổng lượng mưa năm Lượng bốc hơi: Tổng lượng bốc năm Kỳ Anh đạt 1000 mm Về mùa nóng, nhiệt độ khơng khí cao, ẩm độ thấp, gió lớn nên lượng bốc tháng mùa nóng gấp tới 4-5 lần tháng mùa lạnh Đặc biệt, nhận thấy từ hình 2, lượng bốc tháng 6-7 nhiều nhất, lượng mưa lại không cao nên cần ý tình hình thời tiết độ ẩm tích lũy đất cho hoạt động sản xuất gieo trồng vụ Hè Thu Độ ẩm: Độ ẩm khơng khí trung bình năm đạt 84% vùng thấp Tuy nhiên, có biến động lớn tháng cuối mùa đơng đầu mùa hè, tháng có độ ẩm thấp tháng (7175%), độ ẩm cao tháng từ 90-92% Hướng gió: Kỳ Anh có hai mùa gió năm, chủ yếu gió đơng bắc (NE) mùa đơng (kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3) gió tây nam (SW) mùa hè (kéo dài từ tháng 5-tháng 10), tháng tháng chuyển tiếp từ gió mùa đơng bắc sang gió tây nam Tháng đạt tốc độ gió cao năm Nhìn chung, khơng có khác biệt đáng kể hướng tốc độ gió theo tháng vùng thấp vùng cao, ngoại trừ thời kỳ đầu gió mùa tây nam, lúc vùng thấp đạt 3.0 m/s tháng 3.4m/s tháng vùng cao tương ứng 2.1 m/s 2.4 m/s 2.1.2 Các loại hình thời tiết cực đoan Có thể nói vùng Kỳ Anh vùng có điều kiện khí hậu tương đối khắc nghiệt: mùa đơng lạnh, mùa hạ nhiều nắng, nóng khơ hạn; mưa lớn tập trung vào mùa mưa bão, gây lũ lụt ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất đời sống nhân dân Trong trường hợp gió mùa đơng bắc mạnh tràn nhiệt độ bị hạ thấp đáng kể xảy sương muối Gió Tây khơ nóng (gió Lào có hướng tây nam): Là loại hình đặc biệt Kỳ Anh vùng Bắc Trung Bộ Gió Tây khơ nóng xuất phát từ áp thấp khơ nóng Ấn - Miến từ vịnh Ben gan trước vào Kỳ Anh phải qua dải Trường Sơn Tại xảy tượng "phơn" nghĩa nước giữ lại phía tây Trường Sơn, xuống đơng Trường Sơn trở nên khơ nóng, thường xuất đợt, nhiệt độ cao lớn 35oC, độ ẩm thấp 55% Bình quân số ngày gió Tây khơ nóng huyện Kỳ Anh 30-50 ngày/năm, thường tháng 3, kết thúc tháng 9, cao điểm tháng 6-7 (từ 9-12 ngày/tháng) Nắng nóng (nhiệt độ lớn 35°C): Số ngày nắng nóng trung bình thời kỳ 1962 – 2015 thường xảy từ tháng đến tháng 9, tháng cao điểm tháng đến tháng Nguyên nhân gây nắng nóng chủ yếu hoạt động mạnh gió mùa tây nam kết hợp với dãy núi Trường Sơn tạo nên hiệu ứng Phơn lúc nhiệt độ tăng theo độ cao Xu biến đổi số ngày nắng nóng thời kỳ 1962 – 2015 ứng với mức độ khắc nghiệt khác (trên 35, 37 39oC), cấp 35oC tăng 1.4 ngày/thập kỷ 3 Kết 3.1 Phân vùng khí hậu 3.1.1 Bản đồ phân bố nhiệt độ Kết phân tích tương quan T_obs T_Modis trình bày hình 31 T_Obs (˚C) Nhiệt độ (˚C) y = 1.0795x - 1.525 R² = 0.8942 30 29 27 25 25 23 20 21 19 15 17 15 15 12345678910 112 12345678910 112 12345678910 112 12345678910 112 12345678910 112 Hương Khê Kỳ Anh Ba Đồn Hình Diễn biến T_obs T_Modis theo tháng thời kỳ 2001-2014 trạm khí tượng khu vực huyện Kỳ Anh 20 25 30 T_Modis (˚C) Hình Mối quan hệ T_obs T_Modis theo tháng trạm khí tượng Diễn biến giá trị T_Modis vị trí có trạm khí tượng có trùng pha tốt so với T_obs (Hình 2) hệ số tương quan (R) T_obs T_Modis cao (R2 = 0.89) (Hình 3), đảm bảo tiêu chuẩn thống kê với mức độ tin cậy α= 0.01 Như vậy, phương trình hồi quy xác định (Hình 2)được dùng để tính tốn nhiệt độ khơng khí trung bình theo tháng nội suy đồ phân bố nhiệt độ huyện Kỳ Anh (Hình 6) Hình Bản đồ tổng nhiệt theo năm huyện Kỳ Anh 11 Bản đồ phân bố lượng mưa 3.1.2 Kết phân tích tương quan tổng lượng mưa trung bình theo tháng R_obs (thực đo) CHIRPS trình bày hình Diễn biến R_chirps vị trí có trạm khí tượng (Pixel =5km x km) có trùng pha tốt với R_obs, tháng mưa nhiều R_chirps lớn so với R_obs Về mặt định lượng, hệ số tương quan R_obs R_chirpscho kết R2 = 0.93 (hình 6), đảm bảo tiêu chuẩn thống kê với mức độ tin cậy α= 0.01 Kết sử dụng để tính tốn tổng lượng mưa theo tháng phạm vi huyện Kỳ Anh xây dựng đồ tổng lượng mưa năm huyện (Hình 9) 1000 R_obs R_chirps 800 600 400 600 400 200 200 y = 1.0342x - 15.338 R² = 0.9366 800 R_obs (mm) Lượng mưa (mm) 1000 0 11 Hương Khê 10 12 11 Kỳ Anh Tĩnh 10 12 11 Ba Đồn 200 400 600 800 R_Chirps (mm) 1000 Tun Hóa Hình Diễn biến tổng lượng mưa trung bình theo tháng R_obs R_Chrips trạm khí tượng thời kỳ 1981-2015 Hình Mối quan hệ tổng lượng mưa trung bình theo tháng R_obs R_Chrps thời kỳ 1981-2015 Hình Bản đồ tổng lượng mưa năm huyện Kỳ Anh 12 3.2.3 Phân vùng khí hậu Phân tích tương quan nhiệt độ (Bảng 5) lượng mưa (Bảng 6) với tượng thời tiết cực đoan cho thấy thời kỳ 1962-2015, hệ số tương quan thỏa mãn mức độ tin cậy α = 0.05 Vì vậy, tổng nhiệt độ năm tổng lượng mưa năm tiêu đạt yêu cầu để phân vùng khí hậu nơng nghiệp Bảng Hệ số tương quan tổng nhiệt năm với nhiệt độ không khí trung bình theo mùa đặc trưng cực trị nhiệt trạm Kỳ Anh thời kỳ 1962 -2015 (n=54) R Mùa Xuân Mùa Hè Mùa Thu Mùa Đông Số ngày nắng nóng >35 oC Số ngày rét đậm Số ngày rét hại 0.8 0.54 0.6 0.64 0.34 -0.6 -0.53 Bảng Hệ số tương quan tổng lượng mưa năm với tổng lượng mưa theo mùa đặc trưng cực trị mưa trạm Kỳ Anh thời kỳ 1962 -2015 (n=54) Mùa Xuân R 0.28 Mùa Hè 0.34 Mùa Thu 0.90 Mùa Đơng 0.31 Số ngày có lượng mưa lớn >50 mm 0.85 Lượng mưa ngày lớn năm 0.60 Từ kết nội suy phân bố nhiệt độ lượng mưa, lớp đồ chuyên đề hai tiêu chồng ghép để phân Vùng thấp Vùng cao huyện Kỳ Anh thành tiểu vùng Trong đó, vùng cao chia thành tiểu vùng vùng thấp chia thành tiểu vùng Chi tiết sơ đồ phân vùng trình bày Hình 10 13 Hình 10 Bản đồ phân vùng khí hậu huyện Kỳ Anh 14 Đặc điểm khí hậu nơng nhiệp tiểu vùng Từ hình 10 nhận thấy: Vùng cao: Tiểu vùng phân bố vùng có độ cao phổ biến 200 m so với mực nước biển bao gồm: xã Kỳ Xuân phần diện tích xã, phường Kỳ Hưng, Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Phương, Kỳ Nam, Kỳ Thượng Kỳ Sơn Tổng nhiệt độ năm phổ biến 8500˚C, nhiệt trung bình năm dao động khoảng 22-23˚C, lượng mưa phổ biếnnhỏ 2000mm/năm Nắng nóng vùng xuất sớm,thường tháng kết thúc tháng 9, nắng nóng đạt ngưỡng 40˚C, số ngày nắng nóng 35˚C đạt 40 ngày/năm Cùng với nắng nóng cực đoan tượng rét đậm, rét hại mưa lớn Rét đậm, rét hại tháng 11 năm trước kết thúc vào tháng năm sau, tổng số ngày rét đậm, rét hại trung bình đạt 20 ngày/năm Mưa lớn tập trung nhiều khoảng từ tháng đến tháng 11 với lượng mưa ngày lớn phổ biến khoảng 100 mm đến 500 mm Tiểu vùng nằm khu vực trung du miền núi có độ cao phổ biến khoảng từ 100 đến 200m, thuộc địa phận xã, phường: Kỳ Phú, Kỳ Lợi, Kỳ Bắc, Kỳ Khang, Kỳ Trung, Kỳ Văn, Kỳ Tân , Kỳ Hợp, Kỳ Tây, Kỳ Hoa, Kỳ Thượng, Kỳ Sơn phần phía nam xã Kỳ Hưng, phường Kỳ Long , Kỳ Phong Kỳ Nam Cũng giống tiểu vùng 1, tổng nhiệt năm phổ biến 8500˚C, nhiệt trung bình năm dao động khoảng 22-23˚C, lượng mưa năm phổ biến từ 2000 đến 2500mm/năm Số ngày nắng nóng cực đoan có xu ngày tăng Rét đậm, rét hại biến đổi, số ngày xảy rét đậm, rét hại tương đương với tiểu vùng Mưa lớn tập trung nhiều vào tháng cuối năm, đặc biệt từ tháng đến tháng 11 với lượng phổ biến từ 200 đến 600 mm Vùng thấp: Tiểu vùng nằm khu vực có độ cao địa hình khoảng 30 – 50 m thuộc xã Kỳ Thượng, Kỳ Sơn, Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Hoa, Kỳ Nam phường Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Phương, Kỳ Lợi Tiểu vùng nằm khu vực có tổng nhiệt năm 8500˚C, nhiệt độ trung bình năm dao động khoảng 23-24˚C Tổng lượng mưa năm tương đương với tiểu vùng 2, nhiên lượng mưa tháng mùa đông thường lớn so với tiểu vùng Số ngày nắng nóng cực đoan so với tiểu vùng 2; rét đậm, rét hại có xu giảm; số ngày có mưa lớn tập trung nhiều vào tháng từ đến 11 Tiểu vùng bao gồm toàn vùng đồng thấp 30 m, thuộc thị xã Kỳ Anh số xã phía bắc huyện Kỳ Phong, Kỳ Tiến, Kỳ Giang, Kỳ Đồng, Kỳ Khang, Kỳ Thọ, Kỳ Ninh, Kỳ Văn Cũng giống tiểu vùng 3, tổng nhiệt năm thu lớn 8500˚C, nhiệt độ trung bình năm dao động khoảng 23-24˚C Đây vùng có lượng mưa năm lớn huyện (>2500mm), đặc biệt tâm mưa thị xã Kỳ Anh đạt 2800mm Nắng nóng cực đoan xuất nhiều so với tiểu vùng Rét đậm, rét hại xuất nhiều vào tháng mùa đông từ tháng 11 năm trước đến tháng năm sau có xu giảm Tiểu vùng nằm trọn vùng thung lũng sông, kéo dài từ phía nam xã Kỳ Lạc phía nam xã Kỳ Tây Kỳ Thượng Đây vùng thung lũng lọt dãy đồi núi bên nên khí hậu tương đối khắc nghiệt Tổng nhiệt năm thu 8500˚C với nhiệt trung bình năm dao động khoảng 23–24˚C Do bị chắn địa hình cao bên nên tổng mưa năm 15 tiểu vùng đạt khoảng 2000mm/năm Vùng bị ảnh hưởng lớn điều kiện khí hậu cực đoan,nắng nóng diễn tương đối gay gắt với nhiệt độ đạt ngưỡng 39˚C, số ngày nắng nóng tương đối nhiều có xu ngày tăng Rét đậm, rét hại có xảy so với tiểu vùng khác 3.2 Khả trồng trọt/ phù hợp tiểu vùng Kết phân loại mức độ phù hợp khơng phù hợp điều kiện khí hậu, địa hình, đất đai điêu kiện tưới xác định cho 10 loại trồng: lúa, ngô, lạc, sắn, khoai lang, có múi, xồi, chuối, chè, mía Chi tiết kết cho loại xem phụ lục Những loại trồng phân thành nhóm trồng (phụ lục 2) bao gồm: lúa; nhóm trồng cạn (ngơ, lạc, sắn, khoai lang); nhóm ăn (Cam, quýt, bưởi, xồi, chuối); nhóm cơng nghiệp (chè, mía) Kết phân loại tỷ lệ diện tích mức độ phù hợp nhóm trồng theo tiểu vùng khí hậu nơng nghiệp trình bày bảng 6, cụ thể sau: Bảng Khả trồng trọt tiểu vùng khí hậu nơng nghiệp % diện tích tiểu vùng Nhóm trồng Rất phù hợp Phù hợp Ít phù hợp Khơng phù hợp Tiểu vùng Cây lúa 9% 9% 17% 65% Nhóm trồng cạn (ngơ, lạc, sắn, khoai lang) 18% 17% 16% 48% Nhóm ăn (cam, quýt, bưởi, xồi, chuối) 4% 23% 8% 65% Nhóm cơng nghiệp (chè, mía) 3% 15% 17% 65% Cây lúa 32% 20% 19% 29% Nhóm trồng cạn (ngơ, lạc, sắn, khoai lang) 52% 19% 11% 18% Nhóm ăn (cam, qt, bưởi, xồi, chuối) 17% 35% 19% 30% Nhóm cơng nghiệp (chè, mía) 9% 43% 19% 30% Cây lúa 59% 26% 10% 6% Nhóm trồng cạn (ngơ, lạc, sắn, khoai lang) 84% 10% 3% 3% Nhóm ăn (cam, quýt, bưởi, xoài, chuối) 31% 51% 12% 6% Nhóm cơng nghiệp (chè, mía) 27% 57% 10% 6% Cây lúa 79% 10% 6% 5% Nhóm trồng cạn (ngô, lạc, sắn, khoai lang) 89% 6% 2% 3% Nhóm ăn (cam, qt, bưởi, xồi, chuối) 47% 35% 9% 9% Nhóm cơng nghiệp (chè, mía) 7% 78% 6% 9% Tiểu vùng Tiểu vùng Tiểu vùng 16 Tiểu vùng Cây lúa 36% 32% 16% 16% Nhóm trồng cạn (ngơ, lạc, sắn, khoai lang) 68% 16% 6% 10% Nhóm ăn (cam, qt, bưởi, xồi, chuối) 26% 39% 20% 16% Nhóm cơng nghiệp (chè, mía, điều) 27% 41% 16% 16% Tiểu vùng 1: Đây tiểu vùngđịa hình cao, độ dốc lớn, khả tưới bị hạn chế, khí hậu khắc nghiệt, phần lớn diện tích đánh giá khơng phù hợp, % diện tích đạt mức phù hợp lúa 9%, nhóm trồng cạn 18%, nhóm ăn cơng nghiệp 3% 4% Tiểu vùng 2: Đây tiểu vùngđịa hình tương đối đối cao, phần lớn diện tích phù hợp với nhóm trồng cạn (52%) trồng nhóm công nghiệp ăn với khoảng 35% đến 43% diện tích mức phù hợp Nếu cải thiện hệ thống tưới tiêu, trồng 32% diện tích lúa nước vùng Tiểu vùng 3: Phần lớn diện tích phù hợp cho phát triển nhóm trồng cạn (84%) lúa (59%), khoảng phần hai diện tích trồng nhóm ăn cơng nghiệp với mức phù hợp tưng ứng 51% 57% Tiểu vùng 4: Phần lớn diện tích có điều kiện địa hình phẳng, điều kiện khí hậu thuận lợi khả tưới tiêu tốt Tỷ lệ diện tích phù hợp lúa 79%, nhóm trồng cạn ăn 89% 47%, nhóm cơng nghiệp mức phù hợp 78% Tiểu vùng 5: Là vùng có điều kiện địa hình tương đối phẳng, độ dốc thấp Phần lớn diện tích phù hợp với phát triển nhóm trồng cạn (68%), ngồi trồng thêm nhóm khác lúa (36%) nhóm ăn cơng nghiệp 3.3 Quan hệ tiêu thiên tai với suất trồng Tương quan tiêu thiên tai vùng thấp vùng cao với suất trung bình số trồng thời kỳ 2002-2012 cho thấy tiêu thiên tai không ảnh hưởng trược tiếp đến suất trồng thời vụ mà ảnh hưởng gián tiếp đến vụ Ví dụ, rét đậm, rét hại kéo dài vụ lúa đông xuân làm muộn thời vụ gieo cấy vụ hè thu Kết mối quan hệ tiêu khí hậu nơng nghiệp thiên tai suất số trồng trình bày Bảng Bảng Hệ số tương quan tiêu thiên tai suất lúa ngô vùng thấp (T) vùng cao (C) huyện Kỳ Anh giai đoạn 2002-2012 Chỉ tiêu Vùng Lúa đông Lúa Hè thu Ngô Số ngày nắng nóng thấp -0.31 -0.23 0.02 Nhiệt độ tối cao ngày >35oC cao -0.35 -0.54 0.01 Số ngày nắng nóng gay gắt thấp -0.45 -0.38 0.08 Nhiệt độ tối cao ngày >37oC cao -0.48 -0.51 0.00 Số ngày nắng nóng gay gắt thấp -0.25 0.11 0.35 Nhiệt độ tối cao ngày >39 C cao -0.50 -0.52 0.24 o 17 thấp 0.46 0.45 -0.60 Nhiệt độ trung bình ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân vùng khí hậu và đánh giá sự phù hợp của cây trồng trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Phân vùng khí hậu và đánh giá sự phù hợp của cây trồng trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay