Kết cấu thu nhập của người lao động hiện nay và liên hệ thực tế tại công ty TNHH quảng cáo liên minh

27 8 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:58

MỤC LỤC NỘI DUNG I Cơ sở lý luận 1.1 Thu nhập - 1.2 Kết cấu thu nhập người lao động doanh nghiệp -2 1.2.1 Tiền lương - 1.2.1.1 Khái niệm đặc điểm tiền lương 1.2.1.2 Các hình thức trả lương -4 1.2.1.3 Hệ thống thang bảng lương -10 1.2.1.4 Quy chế trả lương 12 1.2.2 Các khoản thu nhập lương 13 1.2.2.1 Tiền thưởng -13 1.2.2.2 Phụ cấp 14 1.2.2.3 Trợ cấp - 15 1.2.2.4 Phúc lợi 15 1.2.2.5 Cổ phần 16 II Thực trạng kết cấu thu nhập người lao động doanh nghiệp 16 2.1 Thực trạng kết cấu thu nhập doanh nghiệp Việt nam nói chung -16 2.2 Liên hệ thực tế công ty TNHH quảng cáo Liên Minh -18 2.2.1 Giới thiệu công ty -18 2.2.2 Kết cấu thu nhập công ty TNHH quảng cáo Liên Minh 21 2.2.2.1 Tiền lương - 21 2.2.2.2 Tiền thưởng -25 2.2.2.3 Phụ cấp (VND) -25 2.2.2.4 Phúc lợi 26 2.3 Đánh giá kết cấu thu nhập người lao động công ty TNHH quảng cáo Liên Minh 28 BIÊN BẢN HỌP NHÓM 29 Đề tài: kết cấu thu nhập người lao động doanh nghiệp I Cơ sở lý luận 1.1 Thu nhập Thu nhập người lao động tổng khoản mà người lao động nhận từ doanh nghiệp tham gia họ vào trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Kết cấu thu nhập người lao động bao gồm lương, khoản thu nhập khác lương như: tiền thưởng, khoản phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi, bảo hiểm 1.2 Kết cấu thu nhập người lao động doanh nghiệp 1.2.1 Tiền lương 1.2.1.1 Khái niệm đặc điểm tiền lương a Khái niệm Tiền lương cơng cụ đãi ngộ tài quan trọng Lương số tiền mà doanh nghiệp trả chi người lao động tương ứng với số lượng chất lượng lao động mà họ hao phí trình thực cơng việc giao b Đặc điểm Tiền lương xác định sở tính đủ nhu cầu độ phức tạp mức tiêu hao sức lao động điều kiện trung bình ngành nghề, cơng việc Tiền lương nguồn thu nhập người lao động, yếu tố để đảm bảo tái sản xuất sức lao động, tiền lương đóng vai trò định việc ổn định phát triển kinh tế gia đình Trước hết tiền lương phải đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tối thiểu người lao động ăn, ở, lại… Tức tiền lương phải đủ để trì sống tối thiểu người lao động gia đình họ Chỉ có vậy, tiền lương thực có vai trò quan trọng kích thích lao động, nâng cao trách nhiệm người lao động công việc giao Đồng thời, chế độ tiền lương phù hợp với sức lao động hao phí đem lại lạc quan tin tưởng vào doanh nghiệp Như vậy, trước hết tiền lương có vai trò sống người lao động, từ trở thành đòn bẩy kinh tế để phát huy nội lực tối đa hồn thành cơng việc Khi người lao động hưởng thu nhập xứng đáng với công sức họ bỏ lúc với cơng việc họ làm Có thể nói tiền lương góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp điều phối công việc dễ dàng thuận lợi Trong doanh nghiệp việc sử dụng cơng cụ tiền lương ngồi mục đích tạo vật chất cho người lao động, tiền lương có ý nghĩa lớn việc theo dõi kiểm tra giám sát người lao động Tiền lương sử dụng thước đo hiệu công việc thân tìn lưong phận cấu thành bên chi phí sản xuất, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế Tiền lương danh nghĩa số tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động Số tiền nhiều hay phụ thuộc trực tiếp vào suất lao động hiệu làm việc người lao động, phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm làm việc… trình lao động Tiền lương thực tế hiểu số lượng loại hàng hoá tiêu dùng loại dịch vụ cần thiết mà người lao động hưởng lương mua tiền lương danh nghĩa họ Như tiền lương thực tế không phụ thuộc vào số tiền lương danh nghĩa mà phụ thuộc vào giá loại hàng hoá tiêu dùng loại dịch vụ cần thiết mà họ muốn mua Ta thấy rõ giá tăng lên tiền lương thực tế giảm Điều xảy tiền lương danh nghĩa tăng lên (do có thay đổi, điều chỉnh sách tiền lương) Đây quan hệ phức tạp thay đổi tiền lương danh nghĩa, giá phụ thuộc vào yếu tố khác Vì vậy, yếu tố nằm giá thành sản phẩm Do đó, tiền lương ảnh hưởng đến doanh nghiệp Với nhũng vai trò to lớn tiền lương sản xuất đời sống việc lựa chọn hình thức trả lương phù hợp với điều kiện, đặc thù sản xuất ngành, doanh nghiêp có tác dụng tích cực thúc đẩy người lao động quan tâm đến kết lao động, hiệu sản xuất kinh doanh Đây ln ln vấn đề nóng bỏng tất doanh nghiệp chế độ tiền lương lý tưởng vừa đảm bảo lợi ích người lao động, người sử dụng lao động toàn xã hội 1.2.1.2 Các hình thức trả lương a Trả lương theo thời gian Tiền lương theo thời gian tiền lương toán cho người lao động vào thời gian làm việc trình độ chun mơn họ Tiền lương tính theo thời gian thực tính theo tháng, tuần, làm việc người lao động tùy thuộc theo yêu cầu trình độ quản lý thời gian lao động doanh nghiệp Trong thang lương, tuỳ theo trình độ thành thạo nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên môn chia làm nhiều bậc lương, bậc lương có mức tiền lương định Tiền lương trả theo thời gian tính theo thời gian giản đơn hay tính theo thời gian có thưởng Trả lương theo thời gian giản đơn bao gồm: Tiền lương tháng: tiền lương quy định sẵn bậc lương thang lương, tính trả cố định hàng tháng sở hợp đồng lao động Lương tháng tương đối ổn định áp dụng phổ biến công nhân viên chức Tiền lương tuần: tiền lương trả cho tuần làm việc Mức lương tuần = (mức lương tháng × 12)/52 tuần Tiền lương ngày: tiền lương tính trả cho ngày làm việc áp dụng cho lao động trực tiếp hưởng lương theo thời gian trả lương cho nhân viên thời gian học tập, hội họp, hay làm nhiệm vụ khác, trả cho hợp đồng ngắn hạn Mức lương ngày = mức lương tháng/ 22 (hoặc 26) Tiền lương giờ: tiền lương trả cho làm việc, thường áp dụng để trả lương cho người lao động trực tiếp không hưởng lương theo sản phẩm làm sở để tính đơn giá tiền lương trả theo sản phẩm Mức lương = mức lương ngày/ (tối đa) Trả lương theo thời gian có thưởng Là hình thức trả lương theo thời gian giản đơn kết hợp với chế độ tiền lương sản xuất kinh doanh như: thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, … nhằm khuyến khích người lao động hồn thành tốt cơng việc giao Ưu điểm: Đơn giản, dễ hiểu mà thuận lợi việc tính tốn Nhược điểm: Nhược điểm hình thức khơng gắn chất lượng số lượng lao độngngười lao động tiêu hao q trình thực cơng việc Vì hình thức trả lương khơng kích thích người lao động thi đua sang tạo, tăng suất lao động để đạt kết cao hơn, tốt Hiện doanh nghiệp, người ta sử dụng hình thức trả lương theo thời gian cho công việc chưa định mức lao động, công việc mà khối lượng hồn thành khơng xác định được, cơng việc cần thiết phải trả lương theo thời gian để nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm… b Trả lương tính theo sản phẩm Trả lương theo sản phẩm hình thức trả lương vào số lượng chất lượng sản phẩm mà người lao động tạo đơn giá tiền lương theo sản phẩm để trả lương cho người lao động Trong doanh nghiệp nay, hình thức trả lương theo sản phẩm đa dạng hóa thành nhiều hình thức cụ thể khác như: trả lương sản phẩm trực tiếp không hạn chế, trả lương sản phẩm gián tiếp, trả lương khoán sản phẩm, trả lương sản phẩm có thưởng khốn có thưởng Trong doanh nghiệp thương mại thực việc trả lương theo doanh thu, khoán doanh thu, khoán thu nhập… Tiền lương tính theo sản phẩm trực tiếp khơng hạn chế Tiền lương tính theo sản phẩm trực tiếp tính cho người lao động hay cho tập thể người lao động thuộc phận trực tiếp sản xuất Theo cách tính tiền lương lĩnh vào số lượng sản phẩm khối lượng công việc hồn thành đơn giá tiền lương, khơng hạn chế khối lượng sản phẩm, công việc không vượt vựơt qua mức quy định Tiền lương tính theo sản phẩm gián tiếp Tiền lương tính theo sản phẩm gián tiếp tính cho người lao động hay cho tập thể người lao động thuộc phận gián tiếp phục vụ sản xuất phân xưởng hưởng lương phụ thuộc vào kết lao động phận trực tiếp sản xuất Hình thức thường áp dụng để trả lương cho công nhân phụ, làm cơng việc phục vụ cho cơng nhân sửa chữa máy móc thiết bị phân xưởng sản xuất, bảo dưởng máy móc thiết bị v.v Theo cách tính này, tiền lương lĩnh vào tiền lương theo sản phẩm phận trực tiếp sản xuất tỷ lệ tiền lương phận gián tiếp doanh nghiệp xác định Tiền lương theo sản phẩm có thưởng Là tiền lương tính theo sản phẩm trực tiếp gián tiếp kết hợp với chế độ khen thưởng doanh nghiệp quy định như: thưởng chất lượng sản phẩm, tăng tỷ lệ chất lượng cao, thưởng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, Tiền lương tính cho người lao động hay tập thể người lao động Tiền lương tính theo sản phẩm lũy tiến Là tiền lương tính theo sản phẩm trực tiếp kết hợp với suất tiền thưởng lũy tiến theo mức độ hoàn thành vượt mức sản xuất sản phẩm Số lượng sản phẩm hoàn thành vượt định mức cao số tiền lương tính thêm nhiều Lương theo sản phẩm luỹ tiến có tác dụng kích thích mạnh mẽ việc tăng suất lao động nên áp dụng khâu quan trọng, cần thiết để đẩy nhanh tốc độ sản xuất, … Tiền lương khốn theo khối lượng cơng việc hay cơng việc tính cho người lao động hay tập thể người lao động nhận khoán Tiền lương khoán áp dụng khối lượng công việc cơng việc cần phải hồn thành thời gian định Tiền lương tính theo sản phẩm cuối Đây cách tính tiến gắn trách nhiệm cá nhân tập thể người lao động với sản phẩm mà họ làm Như trường hợp tính lương theo sản phẩm cuối cùng, tiền lương phải trả cho người lao động khơng thuộc chi phí sản xuất mà nằm thu nhập lại sau trừ khoản chi phí hợp lý khoản phân phối lợi nhuận theo qui định Tiền lương theo doanh thu Là mức lương mà người lao động nhận theo thỏa thuận hợp đồng với doanh nghiệp Ngoài mức tiền lương nhận hàng tháng người lao động nhận thêm khoản % doanh thu từ kết kinh doanh Mức % chia cho người lao động liên quan hưởng Ưu điểm - Làm cho người lao động lợi ích vật chất mà quan tâm đến số lượng chất lượng sản phẩm, tiết kiệm thời gian cho cơng việc - Khuyến khích người học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên mơn.hợp lý hóa quy trình làm việc, tích cực sáng tạo để tạo nhiều sản phẩm mong muốn nhiều tiền lương - Tạo công việc đánh giá thành tích đãi ngộ người lao động Nhược điểm: Tính tốn phức tạp, khơng đánh giá thực chất hiệu công việc người lao động Đồng thời, doanh nghiệp khơng kiểm sốt lãng phí, thất q trình sản xuất Việc trả lương theo hình thức lũy tiến làm tăng khoản mục chi phí nhân cơng giá thành sản phẩm c Hình thức trả lương 3P 3P phương pháp tính lương cho người lao động dựa vào yếu tố: Position Person – Performance Theo phương pháp 3P cuối tháng người lao động nhận khoản tiền lương là: Tổng lương = P1 + P2 + P3 Với: P1: Pay for Position – Trả lương theo vị trí P2: Pay for Person – Trả lương theo cá nhân P3: Pay for Performance –Trả lương theo hiệu quả, kết hồn thành cơng việc P1 – Pay for Position Tiền lương theo chức danh công việc đảm bảo người lao động đảm nhận cơng việc hưởng mức lương tương ứng với cơng việc Sản phẩm P1 xác định giá trị công việc hệ thống công việc doang nghiệp Xác định giá trị cơng việc phải xác định dải lương cho cơng việc Để làm tốt P1, điều quan trọng (có thể coi tảng để phương pháp 3P có hiệu quả) xây dựng cấu tổ chức doanh nghiệp, xác định hệ thống chức danh, từ xây dựng hệ thống mơ tả công việc cuối đưa người vào công việc mô tả Thực tế hầu hết doanh nghiệp Việt Nam làm ngược quy trình này, tức lấy người làm cơng việc gì, lắp vào sơ đồ tổ chức, lấy công việc họ làm để làm mô tả công việc Về kỹ thuật, làm P1 phải xác định yếu tố đánh giá Có thể sử dụng theo phương pháp HAY với yếu tố: Kiến thức chuyên môn, Trình độ quản lý Kỹ quan hệ nhân Giải vấn đề Mức độ thử thách định Mức độ chủ động cơng việc Tác động vị trí vào kết cuối Mức độ trách nhiệm liên đới tài sản Khi có yếu tố đánh giá, công việc xem xét dựa yếu tố để tính tổng giá trị cơng việc, hệ số cho công việc Việc lựa chọn yếu tố đánh giá không thiết phải sử dụng HAY, cần vào mục tiêu, chiến lược phát triển doanh nghiệp, phận ý định quản lý để đưa yếu tố đánh giá quan trọng Ví dụ bạn muốn trở thành doanh nghiệp có tinh thần đồng đội gắn kết bạn đưa vào tiêu chí làm việc nhóm… Hoặc số công ty thành công sử dụng yếu tố như: Tác động lên tổ chức Mức độ quản lý Phạm vi trách nhiệm Mức độ phối hợp Trình độ học vấn kinh nghiệm Giải vấn đề Điều kiện môi trường làm P1 điều chỉnh cho phù hợp tương ứng với tiền lương thị trường P2 – Pay for Person Sản phẩm P2 coi tiêu chuẩn lực mà người lao động đảm nhiệm vị trí cần có Ứng với vị trí xác định P1, ta đưa bảng ASK: Attitude – Skill – Knowledge (Thái độ - Kỹ – Kiến thức) tiêu chuẩn mà người đảm nhiệm vị trí cơng việc cần có Mỗi lực đánh giá dựa khía cạnh: Mức độ quan trọng mức độ thành thạo Phần khó việc xác định lực cần thiết cho vị trí Những lực cần thiết cho vị trí thay đổi theo chiến lược doanh nghiệp, phận, khơng thay đổi nhiều Vì tiêu chuẩn cần rà sốt định kỳ để đảm bảo tính cập nhật phù hợp với tiến độ phát triển doanh nghiệp Lật ngược lại hệ thống mơ tả công việc giá trị công việc P1 cần rà soát thường xuyên cho phù hợp với giai đoạn phát triển cụ thể doanh nghiệp P3 – Pay for Performance Sản phẩm P3 thiết lập mục tiêu (KPI) cho cá nhân theo SMART & Bản đánh giá kết thực theo mục tiêu thiết lập Phần đánh giá khó triển khai phương pháp 3P, việc thiết lập mục tiêu cho cá nhân phải người quản lý trực tiếp thảo luận với người lao động để đưa mục tiêu cụ thể, phù hợp với mục tiêu phận mục tiêu doanh nghiệp giai đoạn Theo 3P, tháng, người lao động nhận 3P, ko nhận P2 (khi lực ko đạt % so với tiêu chuẩn doanh nghiệp đưa ra), P3 (khi khơng hồn thành mục tiêu đưa ra) Ưu điểm 3P vừa đánh giá theo công việc, vừa đánh giá lực thành tích người lao động, giúp tăng động lực làm việc phấn đấu người lao động 1.2.1.3 Hệ thống thang bảng lương a Các khái niệm - Thang lương: bảng gồm số bậc lương (hoặc mức lương) theo mức độ phức tạp kỹ thuật nghề, nhóm nghề cơng việc Các bậc thang lương thiết kế gắn với tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, xếp từ bậc có mức độ phức tạp kỹ thuật thấp đến bậc có độ phức tạp cao Khoảng cách bậc thang lương thiết kế tăng dần tính tốn phù hợp, khuyến khích người lao động nâng cao trình độ, tích luỹ kinh nghiệm; chênh lệch hai bậc lương liền kề thấp 5% - Bậc lương: hệ số bậc cụ thể so với mức lương tối thiểu mức lương bậc cụ thể - Hệ số mức lương: rõ lao động cơng nhân bậc phải trả cao mức lương tối thiểu lần - Bội số thang lương: so sánh bậc cao bậc thấp thang lương, hay nói cách khác mức lương cơng nhân bậc cao cao gấp lần bậc thấp (bậc 1) - Bảng lương: bảng gồm số hệ số (hoặc mức lương) thiết kế cho chức danh nhóm chức danh nghề, cơng việc - Mức lương: Mức lương bản: Mức lương mức lương người sử dụng lao động đặt làm sở để tính tiền cơng tiền lương người lao động Mức lương tối thiểu: Là mức lương thấp trả cho người lao động làm công việc giản đơn điều kiện lao động bình thường Mức lương tối thiểu ấn định theo giá sinh hoạt nhằm bảo đảm cho người lao động bù đắp sức lao động giản đơn phần tích lũy tái sản xuất sức lao động mở rộng dùng làm để tính mức lương cho loại lao động khác Điều – Bộ luật lao động quy định “người lao động trả lương sở thỏa thuận với người sử dụng lao động không thấp mức lương tối thiểu Nhà nước quy định” Mức lương tối thiểu chung 10 Tiền thưởng tạo nên khoản thu nhập tiền chủ yếu cho người lao động Vì tiền thưởng góp phần giúp người lao động thỏa mãn nhu cầu vật chất tinh thần thân gia đình mức độ cao Tiền thưởng cơng cụ khuyến khích vật chất có hiệu người lao động người tiềm ẩn nhiều lực làm việc b Những loại tiền thưởng chủ yếu Thưởng theo suất chất lượng làm việc tốt Đây hình thức thưởng phổ biến thị trường Người lao động làm việc với suất cao thưởng theo quy định cấp Năng suất cao thể số lượng sản phẩm, kết cuối mà người lao động làm được, kèm theo đảm bảo chất lượng sản phẩm Thưởng tiết kiệm vật tư nguyên liệu Người lao động thưởng trình sản xuất người lao động làm sản phẩm tiết kiệm nhiều nguyên vật liệu cho công ty Thưởng sáng kiên, cải tiến kỹ thuật Hình thức hình thức đòi hỏi người lao động có sáng kiến, ý tưởng q trình lao động sản xuất Nó ý tưởng để giảm thiểu chi phí, hay tăng suất lao động… giúp ích cho doanh nghiệp Thưởng theo kết hoạt động kinh doanh Đây hình thức thưởng vào kết kinh doanh mà nhân viên đạt để đưa mức thưởng phù hợp Thưởng hoàn thành tiến độ sớm so vơi quy định Nếu người lao động hoàn thành doanh số so với quy định thường nhận mức lương thưởng Điều kích thích người lao độngđộng lực làm việc nhanh nhạy hơn… 1.2.2.2 Phụ cấp a Khái niệm Phụ cấp khoản tiền trả thêm cho ngươì lao động họ đảm nhận thêm trách nhiệm làm việc điều kiện khơng bình thường Phụ cấp có tác dụng tạo cơng đãi ngộ thực tế 13 b Các loại phụ cấp Phụ cấp trách nhiệm công việc Phụ cấp trách nhiệm nhằm bù đắp cho người vừa trực tiếp sản xuất làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ vừa kiêm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức vụ lãnh đạo bổ nhiệm, người làm cơng việc đòi hỏi trách nhiệm cao chưa xác định mức lương Phụ cấp độc hại, nguy hiểm Là khoản phụ cấp nhân viên làm việc trực tiếp nơi có yếu tố độc hại, nguy hiểm sau: Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc, làm việc môi trường dễ bị lây nhiễm, mắc bệnh truyền nhiễm Làm việc môi trường chịu áp suất cao thiếu dưỡng khí, nơi q nóng q lạnh Những công việc phát sinh tiếng ồn lớn làm việc nơi có độ rung liên tục với tần số cao vượt tiêu chuẩn an toàn lao động vệ sinh lao động cho phép Làm việc mơi trường phóng xạ, tia xạ điện từ trường vượt tiêu chuẩn cho phép Phụ cấp khu vực Là phụ cấp dành cho người sống, làm việc vùng có điều kiện khí hậu xấu; xa xôi, hẻo lánh, sở hạ tầng thấp kém, lại, sinh hoạt khó khăn góp phần ổn định thu hút lao động Phụ cấp thu hút Là loại phụ cấp nhằm khuyến khích cơng nhân, viên chức, công chức đến làm việc vùng kinh tế mới, sở kinh tế, đảo xa đất liền, thời gian đầu chưa có sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống vật chất tinh thần người lao động Phụ cấp lưu động Là phụ cấp nhằm bù đắp cho số người làm nghề công việc phải thường xuyên thay đổi nơi nơi làm việc, điều kiện sinh hoạt không ổn định có nhiều khó khăn Phụ cấp lưu động áp dụng với nghề công việc mà tính chất lưu động chưa xác định mức lương Nghề công việc lưu động nhiều, phạm vi rộng, địa hình phức tạp khó khăn hưởng mức phụ cấp cao 1.2.2.3 Trợ cấp Trợ cấp thực nhằm giúp nhân khắc phục khó khăn phát sinh hồn cảnh cụ thể Vì vậy, có nhu cầu trợ cấp doanh nghiệp 14 Trợ cấp có nhiều loại khác như: Bảo hiểm, trợi cấp y tế, trợ cấp giáo dục, trợ cấp lại, trợ cấp nhà ở, trợ cấp đắt đỏ, trợ cấp xa nhà,… 1.2.2.4 Phúc lợi Phúc lợi cung cấp cho người lao động để họ có thêm điều kiện nâng cao chất lượng sống sinh hoạt gia đình Phúc lợi có hai phần chính: Phúc lợi theo quy định pháp luật phúc lợi doanh nghiệp tự nguyện áp dụng Phúc lợi theo quy định pháp luật Do nhà nước quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động mức tối thiểu họ vào yếu so với người sử dụng lao động Tuỳ theo đặc điểm quốc gia mà phúc lợi quy định luật hay văn luật Phúc lợi doanh nghiệp tự nguyện áp dụng Nhằm kích thích nhân viên gắn bó với doanh nghiệp thu hút ngườitài làm việc Phúc lợi tự nguyện phụ thuộc nhiều vào khả tài doanh nghiệp, bao gồm: - Bảo hiểm y tế - Chương trình bảo vệ sức khỏe - Bảo hiểm nhân thọ theo nhóm - Các loại dịch vụ như: Xe đưa đón làm, phòng tập thể dục, thể thao, đảm bảo chăm sóc trẻ em … Phúc lợi có tác dụng hậu thuẫn, phát huy cơng năng, kích thích tiềm năng, có ảnh hưởng trực tiếp tới phân phối lợi nhuận doanh nghiệp Do thực đãi ngộ phúc lợi cần vào tình hình tài doanh nghiệp không nên chạy đua theo doanh nghiệp khác 1.2.2.5 Cổ phần Cổ phần phần kết cấu thu nhập người lao động nhằm làm người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp nâng cao tinh thần trách nhiệm họ doanh nghiệp Các doanh nghiệp thường sử dụng công cụ dạng ưu tiên mua cổ phần chia cổ phần cho người lao động 15 II Thực trạng kết cấu thu nhập người lao động doanh nghiệp 2.1 Thực trạng kết cấu thu nhập doanh nghiệp Việt nam nói chung Trong năm gần đây, sách chung sách tiền lương, thưởng nhà nước liên tục thay đổi nên kết cấu thu nhập người lao động doanh nghiệp có nhiều biến động Chế độ tiền lương, thu nhập tập đoàn kinh tế nhà nước đổi bước theo chế thị trường, nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm công ty mẹ việc xếp lương, xác định tiền lương trả lương cho người lao động gắn với suất, chất lượng hiệu Các doanh nghiệp tư nhân, công ty có vốn đầu tư nước ngồi (lực lượng lao động chiếm gần 80%) có nhiều cải cách, sách lương thưởng, nhằm giữ chân người lao động Theo thống kê, năm 2010, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1.160 USD Năm 2011 đạt khoảng 1.300 USD/người/năm, tăng 140 USD/người/năm so với năm 2010 So với nước khu thu nhập Việt Nam thấp Trong kết cấu thu nhập người lao động chủ yếu tiền lương Từ 1/5/2012 tăng lương tối thiểu lên 1,05 triệu đồng Tuy mức lương có tăng, thực tế, hậu lạm phát làm số giá tăng nhiều lần Năm 2011 mức lạm phát 18%, mức lương thực tế sụt giảm nhiều, không đáp ứng nhu cầu thiết yếu nhiều người lao động Mức lương tối thiểu đáp ứng 60% nhu cầu sống người lao động Ngoài việc tiền lương thực tế bị hạ thấp, hệ thống tiền lương bộc lộ rõ chênh lệch bất hợp lý lương loại lao động, ngành nghề, đơn vị, khu vực khác Tiền lương, thu nhập bình qn nhóm ngành dệt may, công nghiệp tàu thủy đạt khoảng 3,65 triệu đồng/tháng; nhóm ngành cao su, than, điện đạt khoảng 5,26 triệu đồng/tháng; nhóm ngành dầu khí, bưu - viễn thơng đạt khoảng 8,24 triệu đồng/tháng So sánh tập đồn kinh tế lớn với khu vực hành chính, nghiệp có mức chênh lệch thu nhập cao, gây nhiều ý kiến dư luận Trên thực tế, tiền lương bình quân người lao động tập đồn kinh tế 16 có lợi cao từ 2,52 lần đến 4,76 lần so với khu vực hành Lương cao phải kể đến khối ngân hàng: Ngân hàng Vietinbank Vietcombank Sacombank ACB Eximbank Thu nhập trung bình (triệu đồng/người/tháng) Năm 2011 Năm 2010 20,76 22,4 19 15 18,55 16,99 9,40 9,92 10,57 Tăng/giảm so với 2010 (triệu đồng) + 2,21 + 5,41 + 9,6 + 5,08 - 3,57 Bên cạnh tiền lương, tiền thưởng chế độ phúc lợi cho người lao động doanh nghiệp quan tâm nhiều Ngoài ngày nghỉ tết, nghỉ lễ 30/4, 1/5, quốc khánh 2/9, từ năm 2010, người lao động hưởng thêm ngày 10/3 âm lịch, với khoản phúc lợi kèm Đời sống tinh thần người lao động trọng nhiều hơn, có nhiều khoản phụ cấp ăn ca, suất ăn tăng ca; chế độ phúc lợi xe đưa đón công nhân viên, nhà tập thể thao, nhà cho nhân viên; phong trào, thi, … doanh nghiệp tổ chức vào dịp lễ hội… Không vậy, cơng ty cổ phần hóa ngày nhiều, người lao động ưu đãi mua cổ phần, thưởng cổ phần đợt phát hành cổ phiếu dịp lễ tết Điều không khuyến khích người lao động có thêm động lực làm việc mà tăng thêm trách nhiệm với doanh nghiệp thân họ người chủ Nhìn chung, vấn đề thu nhập nước ta nay, có nhiều thay đổi để phù hợp với tình hình kinh tế xã hội nhiều bất cập, nhiều tồn như: mức lương thấp, không đủ để tái sản xuất giản đơn sức lao động; lương thực tế giảm, có chênh lệch bất hợp lý tiền lương loại lao động, ngành, đơn vị; thang, bậc lương mang tính bình qn; doanh nghiệp tăng trợ cấp không tăng lương nhằm trốn thuế, nhiều doanh nghiệp trả lương sản phẩm gây khó khăn cho người lao động, tiền lương chưa trở thành đòn bẩy kinh tế khuyến khích người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ, nâng cao suất lao động, chất lượng sản phẩm Giải bất cập, tồn đòi hỏi phải tiếp tục cải cách chế độ tiền lương cách bản, triệt để 17 2.2 Liên hệ thực tế công ty TNHH quảng cáo Liên Minh 2.2.1 Giới thiệu công ty Công ty TNHH quảng cáo Liên Minh thành lập ngày 26/06/2000 sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp - Giấy phép kinh doanh số: 0102000764 - Mã số thuế: 0101039691 - Tài khoản số: 0011000268348 (VNĐ) 0011370268358 (USD) - Ngân hàng: Sở giao dịch - Ngân hàng ngoại thương Việt Nam - Tên giao dịch: ALLIANCE ADVERTISING COMPANY LIMITED - Tên viết tắt: ALICOM CO, LTD - Địa trụ sở chính: 49 Nguyễn Cơng Hoan, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại; 048310358 - Đăng ký lần đầu : 26/06/2000 - Đăng ký thay đổi lần thứ hai: 14/10/2005 - Công ty TNHH quảng cáo Liên Minh có vốn điều lệ là: 1.900.000.000 đồng Cơng ty TNHH quảng cáo Liên Minh có đầy đủ tư cách pháp nhân, có quyền nghĩa vụ dân theo luật định, hoạch toán kinh tế độc lập, tự chụi trách nhiệm toàn hoạt động kinh doanh tổng số vốn công ty quản lý, mở tài khoản ngân hàng, có tài sản, sử dụng dấu theo quản lý Nhà nước đồng thời tổ chức quản lý theo điều lệ cơng ty Là đơn vị hạch tốn độc lập nên công ty phải thực chức kinh doanh đạt hiệu tuân thủ theo nguyên tắc chế thị trường Ngành, nghề kinh doanh chủ yếu - Dịch vụ quảng cáo thương mại; - Buôn bán vật tư, thiết bị phục vụ ngành quảng cáo; - Tổ chức biểu diễn nghệ thuật; - In dịch vụ khác liên quan đến in; - In, băng hình, đĩa hình (được phép lưu hành) - Tổ chức hội trợ, triển lãm thương mại; - Đại lý bán xuất phẩm phép lưu hành; 18 - Mua bán hàng tiêu dùng (chủ yếu hàng dùng làm quà tặng, khuyến mại) - Nghiên cứu, phân tích thị trường mơi giới thương mại; - Sản xuất phát hành phim ảnh, chương trình nghe nhìn (trừ chương trình Nhà Nước cấm) - Hoạt động kinh doanh bổ trợ cho công nghiệp phim ảnh video (biên tập, lồng tiếng, phụ đề, đồ họa) - Đào tào dạy nghề; quay phim, dựng phim, kỹ thuật viên sản xuất phim - Mua bán cho thuê thiết bị nghe nhìn; - Tổ chức kiện: khai trương, động thổ, hội nghị , hội thảo; - Thi cơng, trang trí nội ngoại thất Đến cơng ty có mạng lưới khách hàng rộng lớn Với lĩnh vực kinh doanh quảng cáocấu tổ chức chức phòng ban Bộ máy tổ chức, quản lý hoạt động công ty TNHH quảng cáo Liên Minh bao gồm: Chức máy tổ chức quản lý hoạt động công ty TNHH quảng cáo Liên Minh: Hội đồng thành viên: gồm người, nghiên cứu phương hướng phát triển công ty Xem xét phê duyệt kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh cho tháng, 19 năm năm hoạt động Xúc tiến hợp tác với tổ chức, đối tác nước việc đầu tư, sản xuất kinh doanh Ban hành quy chế, quy định tổ chức hành chính, thưởng phạt liên quan tới người lao động Ban giám đốc: Trong ban giám đốc hội đồng thành viên bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị hội đồng thành viên Giám đốc đại diện pháp nhân công ty chịu trách nhiệm cá nhân trước hội đồng thành viên trước pháp luật hoạt động điều hành công ty Giám đốc người điều hành cao nội cơng ty, có quyền triệu tập chủ trì họp thường xuyên đột xuất có quyền thơng qua chủ trương, phương hướng cơng ty Phó giám đốc: người giúp việc giám đốc điều hành lĩnh vực hoạt động công ty theo phân công giám đốc chụi trách nhiệm trước giám đốc luật pháp nhiệm vụ giám đốc phân công thực Trợ lý giám đốc: người hỗ trợ ban giám đốc việc quản lý, điều hành hoạt động công ty phân công chụi trách nhiệm định trước ban giám đốc Văn phòng: Gồm có phận; tổ chức lao động, hành bảo vệ với tổng số 18 người (trong có trưởng phòng phó phòng) phân bổ cho cửa hàng Nhiệm vụ tham mưu, giúp cho ban lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, công tác lao động tiền lương, công tác hành văn phòng Phòng kinh doanh: gồm có người có trưởng phòng Nhiệm vụ giúp lãnh đạo công ty hoạt động kinh doanh hàng hóa, thiết bị…như lập kế hoạch mua, lập kế hoạch tiêu thụ, tổ chức thực kế hoạch mua, tổ chức thực kế hoạch bán kiểm tra Phòng tài - kế tốn: gồm có người nhiệm vụ hạch tốn hoạt động sản xuất kinh doanh công ty sở quy chế đề có nhiệm vụ tốn mua bán với khách hàng Giám sát chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty từ khâu đầu đến khâu cuối Hạch toán hiệu sản xuất kinh doanh Chủ động tổ chức toàn hoạt động tài cơng ty mở rộng hệ thống sổ sách kế toán theo pháp lệnh điều lệ kế toán ban hành từ sổ chi tiết đến sổ tổng hợp Xác định kết kinh doanh theo quý năm Lập nộp báo cáo tài thời hạn chế độ kế tốn hành đảm bảo tính trung thực xác 20 Phòng thiết kế: gồm người có trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình hồn thiện sản phẩm cho khách hàng, xử lý sai sót bất ngờ xảy ra, bảo hành sửa chữa sản phẩm cơng ty Phòng tư vấn bán hàng: gồm có người với trách nhiệm nghiên cứu, tư vấn, cung cấp thông tin cần thiết cho công ty khách hàng sản phẩm cơng ty Phòng hỗ trợ kinh doanh: gồm người giữ trách nhiệm giúp đỡ cho công việc bán hàng Trên sở tài liệu cung cấp phòng tư vấn bán hàng, phòng hỗ trợ kinh doanh có nhiệm vụ gợi ý, giới thiệu cho khách hàng sản phẩm phù hợp kiếu dáng, màu sắc giá 2.2.2 Kết cấu thu nhập công ty TNHH quảng cáo Liên Minh 2.2.2.1 Tiền lương a Hệ thống thang bảng lương cách tính lương Hệ thống thang bảng lương Công ty TNHH quảng cáo Liên Minh đăng ký với Sở lao động thương binh xã hội hệ thống thang lương, bảng lương đơn vị sau: Bảng lương cho chức danh công ty (đồng/tháng) STT Chức danh Giám đốc P.giám đốc Trưởng phòng KD Kế tốn NV thiết kế NV phòng quyền NV lễ tân NV phòng quà tặng NV kinh doanh Lương 700 000 700 000 000 000 400 000 200 000 000 000 400 000 200 000 200 000 Chi trả lương trách nhiệm theo chức danh công việc cụ thể STT Chức danh Số tiền Giám đốc 10,500,000 21 10 Phó giám đốc Trưởng phòng kinh doanh Kế tốn Trưởng phòng thiết kế Nhân viên thiết kế Nhân viên phòng quyền Nhân viên lễ tân Nhân viên phòng quà tặng Nhân viên kinh doanh 8,300,000 7,200,000 7,200,000 8,300,000 6,200,000 7,200,000 4,100,000 2,600,000 2,600,000 Cách tính lương Cơng ty TNHH quảng cáo Liên Minh thực tính lương theo ngày cơng Công ty làm từ thứ tới thứ Hàng tháng người lao động hưởng nguyên mức lương tháng làm đủ ngày có tháng Mức lương tháng tính bằng: Tổng lương tháng = lương + lương trách nhiệm Trường hợp người lao động khơng làm đủ ngày trừ tiền lương ngày nghỉ Tiền lương ngày = Tiền lương tháng/số ngày phải làm (tùy theo tháng) Tiền lương ngày nghỉ = Tiền lương ngày * số ngày nghỉ Số ngày phải làm tính số ngày tháng trừ số ngày chủ nhật nghỉ Nhân viên làm thêm ngày chủ nhật tính phụ cấp 200% lương Bậc lương Công ty chia thành bậc lương, bậc tương ứng với năm Các bậc phân chia theo chức danh cụ thể Chức danh Mức lương (đồng/ tháng) Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc 22 Giám đốc Trưởng phòng 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 1.200.000 1.400.000 1.800.000 2.200.000 2.600.000 Kế toán Nhân viên 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 2.000.000 marketing, văn 860.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.700.000 phòng Hệ thống bậc lương công ty đăng ký với Sở lao động Thương binh Xã hội Tuy nhiên việc tính tốn, chi trả lương, nâng lương lại khơng vào hệ thống bậc lương b Hình thức trả lương - Việc tính tốn trả lương cho nhân viên công ty dựa bảng chấm công hàng tháng - Người lao động nhận tiền lương phiếu lương chi tiết hàng tháng vào ngày mùng - Mọi thắc mắc lương giải phòng kế tốn ngày hàng tháng - Việc tính tốn trả lương kế toán tổng hợp chịu trách nhiệm - Công ty thực trả lương tiền mặt c Chế độ nâng lương, tăng lương Việc xét nâng lương định giám đốc công ty Đối tượng, thời gian mức độ tăng lương xem xét tùy vào điều kiện công ty Tuy nhiên, có số quy định sau: - Đối tượng: Nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giao không vi phạm nội quy lao động, không bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách văn trở lên Khoảng cách kể từ lần tăng lương trước năm 23 - Trong số trường hợp, Giám đốc xem xét nâng lương đột xuất người lao động làm việc tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, có sáng kiến đóng góp cho cơng ty - Đến kỳ xét duyệt nâng lương, kế toán rà soát danh sách nhân viên điều kiện nâng lương đưa lên giám đốc xét duyệt - Mức nâng lương nhân viên giám đốc công ty định - Quyết định nâng lương cơng bố trước tồn thể cơng ty 2.2.2.2 Tiền thưởng Đối với nhân viên hoàn thành xuất sắc dự án, kế hoạch đề ra, giám đốc xem xét có mức thưởng tùy vào tính chất dự án cơng việc nhân viên Các ý tưởng quảng cáo, thiết kế, ….hay, sáng tạo, mang lại lợi nhuận cao xem xét để thưởng Mức thưởng không cố định mà tùy thuôc vào trường hợp Thông thường, tiền thưởng chi trả vào cuối tháng kết thúc dự án Ngồi ra, vào cuối năm, trước kì nghỉ tết, cơng ty trích khoản lợi nhuận để thưởng cho nhân viên công ty, mức thưởng giám đốc định tùy thuộc vào lợi nhuận hàng năm kết hoạt động nhân viên 2.2.2.3 Phụ cấp (VND) Phụ cấp trách nhiệm Công ty TNHH quảng cáo Liên Minh chi trả lương trách nhiệm theo chức danh công việc cụ thể cho nhân viên theo bảng sau: STT Chức danh Giám đốc Số tiền 10 ,500,000 Phó giám đốc ,300,000 Trưởng phòng kinh doanh Kế tốn ,200,000 24 ,200,000 Trưởng phòng thiết kế ,300,000 6 Nhân viên thiết kế ,200,000 7 Nhân viên phòng quyền ,200,000 Nhân viên lễ tân ,100,000 Nhân viên phòng quà tặng ,600,000 10 Nhân viên kinh doanh ,600,000 Phụ cấp trách nhiệm tính cộng dồn với lương trả vào cuối tháng Khoản phụ cấp khác Hàng tháng công ty phát phụ cấp cho nhân viên khoản định theo chức vụ thời để giúp nhân viên chi trả cho chi phí lưu động, cơng tác, khoản chi phí cho cơng tác liên lạc, tìm đối tác cho cơng ty Chức vụ Phụ cấp Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng KD, kế tốn 300.000 NV thiết kế, NV phòng quyền, NV phòng quà tặng, NV 200.000 kinh doanh 2.2.2.4 Phúc lợi Bảo hiểm xã hội Công ty Liên Minh thực theo quy định pháp luật bảo hiểm xã hội cho người lao động Hàng tháng công ty nộp đủ 20% tiền BHXH cho nhà nước, 100% nhân viên công ty cấp sổ lao động sổ BHXH Việc tốn nộp BHXH cơng ty thực theo quy định điều lệ BHXH Hàng tháng phòng kế tốn lập bảng tăng giảm tiền lương, kế tốn tính 20% tổng tiền lương 25 cán nhân viên cơng ty: 11,5% hoạch tốn vào chi phí kinh doanh, 8,5% trích từ lương người lao động nộp cho BHXH Nghỉ thai sản: Đối với nhân viên nữ nghỉ thai sản, thời gian nghỉ tháng Được hưởng tiền cơng đóng bảo hiểm xã hội tháng liền kề trước Trong thời gian nghỉ thai sản người lao động khơng phải đóng bảo hiêm xã hội Nghỉ lễ tết nghỉ phép Nhân viên công ty hưởng 12 ngày nghỉ có lương gồm: ngày nghỉ tết Âm lịch, Tết dương lịch, 30/4, 1/5, 10/3 âm lịch, 2/9 Trong năm, nhân viên nghỉ phép 12 ngày quyền định lịch nghỉ năm phải thông báo trước cho công ty xếp công việc Số ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc công ty Phụ cấp ăn trưa Công ty trả phụ cấp ăn trưa cho nhân viên 15000/1 ngày Số tiền phụ cấp ăn trưa tháng tính theo số ngày công nhân viên, vào bảng chấm công hàng tháng Phụ cấp ăn trưa = 15000* số ngày công Đào tạo giáo dục Hàng năm công ty trợ cấp 100% kinh phí cho số nhân viên học lớp đào tạo CNTT, marketing, thiết kế để kịp thời đáp ứng tình hình kinh doanh Đồng thời, tài trợ phân kinh phí cho nhân viên có nguyện vọng tự học tập, nâng cao trình độ kiến thức tay nghề Quà, tiền thưởng lễ, tết Hàng năm vào dịp lễ, tết công ty có quà nhỏ để động viên tinh thần nhân viên Ví dụ: vào dịp tết dương lịch nhân viên nghỉ ngày nhận quà công ty, vào ngày quốc tế lao động nhân viên nghỉ ngày nhận 300.000 cơng ty Các dịch vụ giải trí: hàng năm công ty tổ chức cho cán công nhân viên nghỉ mát, tham quan vào dịp hè, dịp đầu năm 2.3 Đánh giá kết cấu thu nhập người lao động công ty TNHH quản cáo Liên Minh 26 Nhìn chung, khoản thu nhập nhân viên cơng ty tính tốn rõ ràng, có mức cụ thể, chi tiết cho chức danh, chí nhân viên Các chế độ xét tăng lương, thưởng, phúc lợi công ty quan tâm Mức lương nhân viên cao, việc tính tốn trả lương rõ ràng, quy định, thời hạn Tuy nhiên, nhiều vấn đề cần phải quan tâm vấn đề thu nhập công ty TNHH quảng cáo Liên Minh là: - Cách tính lương theo ngày cơng khơng tạo động lực làm việc nhân viên - Thời gian, mức thưởng, đối tượng thưởng chưa có quy định rõ ràng, cụ thể, thiếu cứ, mang tính chủ quan giám đốc cơng ty Còn thiếu tính minh bạch, khoa học, khơng có tác dụng thúc đẩy nhân viên làm việc - Việc chi trả lương trách nhiệm theo nhân viên có phần chủ quan, thiếu cứ, khó đánh giá cơng việc nhân viên - Hệ thống thang bảng lương công ty xây dựng không đượcsử dụng, gây tốn thời gian, cơng sức Bên cạnh đó, khiến cho nhân viên cảm thấy thiếu minh bạch 27 ... chế độ tiền lương cách bản, triệt để 17 2.2 Liên hệ thực tế công ty TNHH quảng cáo Liên Minh 2.2.1 Giới thiệu công ty Công ty TNHH quảng cáo Liên Minh thành lập ngày 26/06/2000 sở kế hoạch đầu... hoạt động công ty TNHH quảng cáo Liên Minh bao gồm: Chức máy tổ chức quản lý hoạt động công ty TNHH quảng cáo Liên Minh: Hội đồng thành viên: gồm người, nghiên cứu phương hướng phát triển công ty. .. cấu thu nhập công ty TNHH quảng cáo Liên Minh 2.2.2.1 Tiền lương a Hệ thống thang bảng lương cách tính lương Hệ thống thang bảng lương Cơng ty TNHH quảng cáo Liên Minh đăng ký với Sở lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết cấu thu nhập của người lao động hiện nay và liên hệ thực tế tại công ty TNHH quảng cáo liên minh , Kết cấu thu nhập của người lao động hiện nay và liên hệ thực tế tại công ty TNHH quảng cáo liên minh , I. Cơ sở lý luận, II. Thực trạng kết cấu thu nhập của người lao động tại các doanh nghiệp hiện nay.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay