Quản trị chuỗi cung ứng cho công ty may 10

23 12 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:56

Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm LỜI NĨI ĐẦU Tổng quan Quản trị chuỗi cung ứng (SCM) .3 1.1 Khái niệm .3 1.2 Các thành viên chuỗi cung ứng 1.3 Phân loại chuỗi cung ứng .5 1.4 Động chuỗi cung ứng 1.5 Quy trình hoạt động chuỗi cung ứng 11 Chuỗi cung ứng công ty May 10 .12 2.1 Khái quát doanh nghiệp May 10 12 2.2 Chuỗi cung ứng công ty May 10 13 2.3 Thực trạng chuỗi cung ứng 13 2.3.1 Thành công 13 2.3.2 Hạn chế 16 2.4 Giải pháp phát triển SCM công ty May 10 16 2.4.1 Tiết kiệm nguồn vốn, tận dụng tài nguyên 16 2.4.2 Phát triển nguồn nhân lực 17 2.4.3 Xây dựng chuỗi cung ứng hiệu .17 2.4.4 Áp dụng mô hình chuỗi dịch vụ .18 2.4.5 Xác định danh mục sản phẩm tham gia 18 2.4.6 Triển khai quy trình cung cấp thống số liệu hàng tháng 18 KẾT LUẬN .20 Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm LỜI NĨI ĐẦU Quảnchuỗi cung ứng sự phối hợp sản xuất, tồn kho, địa điểm vận chuyển thành viên chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng nhịp nhàng hiệu nhu cầu thị trường Là hệ thống phức hợp hồn chỉnh để đưa hàng hóa/dịch vụ từ nhà sản xuất (bắt đầu từ nguyên liệu) đến tay người tiêu dùng cuối Chuỗi cung ứng có vai trò cực kì quan trọng doanh nghiệp Quảnchuỗi cung ứng gắn liền với tất hoạt động doanh nghiệp sản xuất, từ việc hoạch định quản lý trình tìm nguồn hàng, thu mua, sản xuất thành phẩm từ nguyên liệu thô, quản lý hậu cần… đến việc phối hợp với đối tác, nhà cung ứng, kênh trung gian, nhà cung cấp dịch vụ khách hàng Nói chung, quảnchuỗi cung ứng gồm quảncung cầu toàn hệ thống doanh nghiệp Xây dựng chuỗi cung ứng thành công đường dẫn đến thành công cho doanh nghiệp   Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm Tổng quan Quản trị chuỗi cung ứng (SCM) 1.1 Khái niệm Chuỗi cung ứng tập hợp doanh nghiệp (nhà sản xuất, nhà cung ứng, nhà phân phối, người vận chuyển…) giai đoạn kết nối trực tiếp gián tiếp với dòng chảy sản phẩm, thơng tin, tài nhằm đáp ứng u cầu đòi hỏi khách hàng Mục tiêu chuỗi cung ứng nhằm tối đa hóa giá trị tạo cho toàn hệ thống Giá trị chuỗi cung ứng sự khác biệt giá trị sản phẩm cuối với nỗ lực mà chuỗi cần dùng vào việc đáp ứng cầu khách hàng Giá trị có liên quan mật thiết với lợi nhuận chuỗi Sự thành công chuỗi đo lường tổng lợi nhuận Quản trị chuỗi cung ứng việc thiết kế, lập kế hoạch, triển khai cách có hiệu q trình tích hợp thành viên chuỗi cung ứng nhằm tối đa hóa giá trị cho toàn chuỗi cung ứng Về bản, quản trị chuỗi cung ứng cung cấp giải pháp cho toàn hoạt động đầu vào doanh nghiệp, từ việc đặt mua hàng nhà cung cấp, cho đến giải pháp tồn kho an tồn cơng ty SCM cung cấp giải pháp mà theo đó, nhà cung cấp công ty sản xuất làm việc môi trường cộng tác, giúp cho bên nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh phân phối sản phẩm/dịch vụ tới khách hàng SCM tích hợp hệ thống cung ứng mở rộng phát triển môi trường sản xuất kinh doanh thực sự, cho phép công ty bạn giao dịch trực tiếp với khách hàng nhà cung cấp hai phương diện mua bán chia sẻ thông tin 1.2 Các thành viên chuỗi cung ứng Chuỗi cung ứng không bao gồm nhà sản xuất nhà cung cấp, mà công ty vận tải, nhà kho, nhà bán lẻ khách hàng Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm Nhà c.cấp vật liệu Nhà c.cấp dịch vụ Khách hàng Nhà bán lẻ Nhà sản xuất Nhà phân phối  Nhà cung cấp vật liệu: Các nhà sản xuất nguyên vật liệu khai thác khoáng sản, khoan tìm dầu khí, cưa gỗ… bao gồm tổ chức trồng trọt, chăn nuôi hay đánh bắt thuỷ hải sản Sản phẩm họ vật liệu thô, vật liệu trung gian & phụ tùng  Nhà sản xuất: tổ chức sản xuất thành phẩm Các nhà sản xuất thành phẩm sử dụng nguyên vật liệu phận lắp ráp sản xuất từ công ty khác  Nhà phân phối: công ty tồn trữ hàng với số lượng lớn từ nhà sản xuất phân phối sản phẩm đến khách hàng Nhà phân phối xem nhà bán sỉ Nhà phân phối bán sản phẩm cho nhà kinh doanh khác với số lượng lớn so với khách hàng mua lẻ Do sự biến động nhu cầu sản phẩm, nhà phân phối tồn trữ hàng hóa, thực bán hàng phục vụ khách hàng Một nhà phân phối điển hình tổ chức sở hữu nhiều sản phẩm tồn kho mua từ nhà sản xuất bán lại cho người tiêu dùng Ngoài khuyến sản phẩm bán hàng, có chức khác mà nhà phân phối phải thực quản lý tồn kho, vận hành cửa hàng, vận chuyển sản phẩm chăm sóc khách hàng Nhà phân phối tổ chức đại diện bán hàng nhà sản xuất khách hàng, không sở hữu sản phẩm Loại nhà phân phối thực chức yếu khuyến bán sản phẩm Với hai trường hợp này, nhà phân phối đại lý nắm bắt liên tục nhu cầu khách hàng, làm cho khách hàng mua sản phẩm từ công ty sản xuất Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm  Nhà bán lẻ : Nhà bán lẻ tồn trữ sản phẩm bán cho khách hàng với số lượng nhỏ Nhà bán lẻ bán hàng nắm bắt ý kiến nhu cầu khách hàng chi tiết Do nỗ lực thu hút khách hàng sản phẩm bán, nhà bán lẻ thường quảng cáo sử dụng số kỹ thuật kết hợp giá cả, sự lựa chọn sự tiện dụng sản phẩm  Nhà cung cấp dịch vụ: Đó tổ chức cung cấp dịch vụ cho nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ khách hàng Nhà cung cấp dịch vụ có chun mơn kỹ đặc biệt hoạt động riêng biệt chuỗi cung ứng Chính thế, họ có thể thực dịch vụ hiệu với mức giá tốt so với nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ hay người tiêu dùng làm điều Trong chuỗi cung ứng nào, nhà cung cấp phổ biến cung cấp dịch vụ vận tải dịch vụ nhà kho Đây công ty xe tải công ty kho hàng thường biết đến nhà cung cấp hậu cần Nhà cung cấp dịch vụ tài cung cấp dịch vụ cho vay, phân tích tính dụng thu khoản nợ đáo hạn Đó ngân hàng, cơng ty định giá tín dụng công ty thu nợ Một số nhà cung cấp thực nghiên cứu thị trường, quảng cáo, thiết kế sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ pháp lý tư vấn quản lý  Khách hàng: Khách hàng hay người tiêu dùng cá nhân, tổ chức mua sử dụng sản phẩm Khách hàng tổ chức có thể mua sản phẩm để kết hợp với sản phẩm khác bán chúng cho khách hàng khác người sử dụng sản phẩm sau/ mua sản phẩm tiêu dùng 1.3 Phân loại chuỗi cung ứng Chuỗi cung ứng trực tiếp(mơ hình đơn giản): công ty sản xuất nằm chuỗi cung ứng trực tiếp, họ mua nguyên vật liệu từ nhà cung cấp, sau tự làm sản phẩm bán hàng trực tiếp cho người sử dụng Ở đây, bạn phải xử lý việc mua nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm hoạt động địa điểm (single-site) Chuỗi cung ứng trực tiếp Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm Trong chuỗi cung ứng phức tạp, doanh nghiệp mua nguyên vật liệu từ nhà cung cấp(đây thành phẩm đơn vị này), từ nhà phân phối từ nhà máy “anh chị”(có điểm tương đồng với nhà sản xuất) Ngoài việc tự sản xuất sản phẩm, doanh nghiệp đón nhận nhiều nguồn cung cấp bổ trợ cho trình sản xuất từ nhà thầu phụ đối tác sản xuất theo hợp đồng Trong mơ hình phức tạp này, hệ thống SCM phải xử lý việc mua sản phẩm trực tiếp mua qua trung gian, làm sản phẩm đưa sản phẩm đến nhà máy “anh chị” để tiếp tục sản xuất sản phẩm hoàn thiện Vận chuyển trực tiếp Các công ty sản xuất phức tạp bán vận chuyển sản phẩm trực tiếp đến khách hàng thông qua nhiều kênh bán hàng khác, chẳng hạn nhà bán lẻ, nhà phân phối nhà sản xuất thiết bị gốc (OEMs) Hoạt động bao quát nhiều địa điểm (multiple-site) với sản phẩm, hàng hóa trung tâm phân phối bổ sung từ nhà máy sản xuất Đơn đặt hàng có thể chuyển từ địa điểm xác định, đòi hỏi cơng ty phải có tầm nhìn danh mục sản phẩm/dịch vụ có tồn hệ thống phân phối Các sản phẩm có thể tiếp tục phân bổ thị trường từ địa điểm nhà cung cấp nhà thầu phụ Sự phát triển hệ thống quản lý dây chuyền cung ứng tạo yêu cầu cho quy trình áp dụng SCM Chẳng hạn, hệ thống SCM xử lý sản phẩm đặt địa điểm khách hàng nguyên vật liệu nhà cung cấp lại nằm công ty sản xuất Chuỗi cung ứng hoàn chỉnh 1.4 Động chuỗi cung ứng Mục tiêu quảnchuỗi cung ứng “tăng thông lượng đầu vào giảm đồng thời hàng tồn kho chi phí vận hành” Theo định nghĩa này, thơng lượng tốc độ mà hệ thống tạo doanh thu từ việc bán cho khách hàng – khách hàng cuối Tùy thuộc vào thị trường phục vụ, doanh thu hay lượng hàng bán có Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm nhiều lý khác Trong vài thị trường, khách hàng chi trả cho mức độ phục vụ cao Ở số thị trường, khách hàng đơn giản tìm kiếm mặt hàng có giá thấp Có lĩnh vực mà cơng ty có thể qút định nhằm xác định lực chuỗi cung ứng: sản xuất, tồn kho, địa điểm, vận tảivà thông tin Các lĩnh vực tác nhân thúc đẩy hiệu chuỗi cung ứng công ty Đáp ứng Quảnchuỗi cung ứng hiệu trước hết đòi hỏi có sự hiểu biết tác nhân thúc đẩy cách thức hoạt động Mỗi tác nhân thúc đẩy có khả ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng tạo lực Bước tiếp theo mở rộng sự đánh giá kết đạt nhiều sự kết hợp khác trục điều khiển Chúng ta bắt đầu xem xét tác nhân thúc đẩy cách riêng lẻ a Sản xuất Sản xuất liên quan đến lực chuỗi cung ứng để sản xuất tồn trữ sản phẩm Các phương tiện sản xuất nhà xưởng nhà kho Vấn đề nhà quản lý quyết định sản xuất là: giải quyết cân đối tính đáp ứng tính hiệu thế Nếu nhà xưởng nhà kho xây dựng với công suất thừa cao khả linh động đáp ứng nhanh khối lượng lớn nhu cầu sản phẩm Tuy nhiên, nhà xưởng xây dựng theo hai phương pháp sau để phù hợp với sản xuất:  Tập trung vào sản xuất – nhà máy tập trung vào sản xuất sản phẩm có thể thực nhiều hoạt động khác sản xuất từ việc chế tạo phận khác cho đến việc lắp ráp phận sản phẩm  Tập trung vào chức – Chỉ tập trung vào số hoạt động sản xuất nhóm phận hay thực việc lắp ráp Cách thức có thể áp dụng để sản xuất nhiều loại sản phẩm khác Khuynh hướng tiếp cận sản phẩm thường dẫn đến việc phát triển chuyên sâu cho sản phẩm tương ứng với mức chi phí bắt buộc Cách tiếp cận theo hướng Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm chức tạo việc phát triển chuyên môn cho chức đặc biệt sản phẩm thay phát triển cho sản phẩm đưa Các công ty cần quyết định phương pháp tiếp cận kết hợp từ hai phương pháp để mang lại cho cơng ty khả năng, kiến thức cần có để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng b Dự trữ Hàng tồn kho bao gồm nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm nhà sản xuất, nhà phân phối người bán lẻ tồn trữ dàn trải suốt chuỗi cung ứng Các nhà quản lý phải quyết định phải tồn trữ đâu nhằm cân đối tính đáp ứng tính hiệu Tồn trữ số lượng hàng tồn kho lớn cho phép cơng ty đáp ứng nhanh chóng biến động nhu cầu khách hàng Tuy nhiên, việc xuất tồn trữ hàng tồn kho tạo chi phí đáng kể để đạt hiệu cao phí tồn kho nên thấp có thể Có quyết định để tạo lưu trữ hàng tồn kho:  Tồn kho chu kỳ – khoản tồn kho cần thiết nhằm xác định nhu cầu giai đoạn mua sản phẩm Nhiều công ty nhắm đến sản xuất mua lô hàng lớn để đạt kinh tế nhờ qui mô Tuy nhiên, với lơ hàng lớn làm chi phí tồn trữ tăng lên Chi phí tồn trữ xác định chi phí lưu trữ, xử lý bảo hiểm hàng tồn kho  Tồn kho an toàn – lượng hàng tồn kho lưu trữ nhằm chống lại sự bất trắc Nếu dự báo nhu cầu thực xác hồn tồn hàng tồn kho cần thiết mức tồn kho định kỳ Mỗi lần dự báo có sai số nên để bù đắp việc không chắn mức cao hay thấp cách tồn trữ hàng nhu cầu đột biến so với dự báo  Tồn kho theo mùa – tồn trữ xây dựng dựa sở dự báo Tồn kho tăng theo nhu cầu nhu cầu thường xuất vài lần năm Một lựa chọn khác với tồn trữ theo mùa hướng đến đầu tư khu vực sản xuất linh hoạt có thể nhanh chóng thay đổi tỷ lệ sản xuất sản phẩm khác nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng Trong trường hợp này, vấn đề cần sự đánh đổi chi phí tồn trữ theo mùa chi phí để có khu vực sản xuất linh hoạt Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm Tương tự, nhà kho xây nhiều cách tiếp cận khác Có phương pháp tiếp cận sử dụng nhà kho:  Đơn vị tồn trữ - SKU (Stock Keeping Unit) – Theo phương pháp truyền thống này, tất sản phẩm loại tồn trữ với Đây cách hiệu dễ thực tồn trữ sản phẩm  Tồn trữ theo lô – Theo phương pháp này, tất sản phẩm có liên quan đến nhu cầu loại khách hàng hay liên quan đến công việc tồn trữ chung với Điều cho phép lựa chọn đóng gói có hiệu đòi hỏi nhiều khơng gian tồn trữ so với phương pháp tồn trữ truyền thống SKU  Cross-docking – Phương pháp tập đoàn siêu thị Wal-Mart đưa nhằm tăng hiệu chuỗi cung ứng Theo phương pháp này, sản phẩm khơng xếp vào kho phận Thay phận sử dụng để dự trữ sản phẩm xe tải từ nhà cung cấp đến bốc dỡ số lượng lớn nhiều sản phẩm khác Những lô hàng lớn phân thành lô hàng nhỏ Các lơ hàng nhỏ có nhiều sản phẩm khác kết hợp lại theo nhu cầu ngày bốc lên xe tải đưa đến khách hàng cuối c Địa điểm Địa điểm liên quan đến vị trí, hoạt động thực phận chuỗi cung ứng Sự lựa chọn tính đáp ứng nhanh tính hiệu Các quyết định tập trung vào hoạt động số khu vực để đạt hiệu tính kinh tế nhờ qui mơ Các quyết định giảm tập trung vào hoạt động khu vực gần khách hàng nhà cung cấp để hoạt động đáp ứng kịp thời Quyết định địa điểm xem quyết định chiến lược ảnh hưởng lớn đến tài kế hoạch dài hạn Khi quyết định địa điểm, nhà quản lý cần xem xét hàng loạt ́u tố liên quan đến chi phí phòng ban, lao động, kỹ cần có sản xuất, điều kiện sở hạ tầng, thuế…và gần với nhà cung cấp hay người tiêu dùng Quyết định địa điểm có tác động mạnh đến chi phí đặc tính hoạt động chuỗi cung ứng Quyết định địa điểm phản ánh chiến lược công ty Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm việc xây dựng phân phối sản phẩm đến thị trường Khi định địa điểm, số lượng kích cỡ…thì xác định số lượng kênh phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng cuối d Vận chuyển Vận chuyển liên quan đến việc di chuyển từ nguyên vật liệu, bán thành phẩm thành phẩm chuỗi cung ứng Việc cân đối tính đáp ứng nhanh tính hiệu thể qua việc lựa chọn phương thức vận tải Phương thức vận tải nhanh máy bay đáp ứng nhanh tốn chi phí nhiều Phương thức vận tải chậm tàu thủy, xe lửa có hiệu chi phí đáp ứng khơng kịp thời Chi phí vận tải có thể 1/3 chi phí vận hành chuỗi cung ứng nên quyết định chọn lựa quan trọng Có phương thức vận tải mà cơng ty có thể lựa chọn:  Tàu thủy: có hiệu chi phí hình thức vận chủn chậm Nó giới hạn sử dụng địa điểm phù hợp với tàu thuyền lại sông, biển, kênh đào…  Xe lửa: có hiệu chi phí chậm Nó giới hạn sử dụng nơi có lưu thơng xe lửa  Xe tải: hình thức vận chuyển tương đối nhanh linh hoạt Xe tải có thể đến nơi Chi phí hình thức dễ biến động chi phí nhiên liệu biến động đường xá thay đổi  Máy bay: hình thức vận chuyển nhanh, đáp ứng kịp thời Đây hình thức có chi phí đắt bị hạn chế công suất vận chuyển  Đường ống dẫn: có hiệu bị giới hạn với mặt hàng chất lỏng hay khí nước, dầu khí thiên nhiên  Vận chuyển điện tử: hình thức vận chuyển nhanh nhất, linh hoạt có hiệu chi phí Hình thức sử dụng để vận chuyển loại sản phẩm lượng điện, liệu sản phẩm tạo từ liệu hình ảnh, nhạc, văn Nhà quản lý cần thiết kế lộ trình mạng lưới phân phối sản phẩm đến thị trường với địa điểm khác phương thức vận tải khác chuỗi cung ứng 10 Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm Lộ trình đường dẫn mà sản phẩm di chuyển qua Mạng lưới phân phối sự phối hợp lộ trình phương tiện kết nối lộ trình Theo ngun tắc chung, giá trị sản phẩm cao (như linh kiện điện tử, dược phẩm…) mạng lưới phân phối nhiều làm bật tính đáp ứng Giá trị sản phẩm thấp (như sản phẩm có số lượng lớn nơng sản, rác thải…) mạng lưới phân phối nhiều làm bật tính hiệu e Thơng tin Thơng tin vấn đề quan trọng để quyết định tác nhân thúc đẩy chuỗi cung ứng Đó sự kết nối tất hoạt động chuỗi cung ứng Trong phạm vi này, sự kết nối mạnh (ví dụ liệu xác, kịp thời đầy đủ) cơng ty chuỗi cung ứng có thể quyết định tốt hoạt động riêng họ Điều giúp cho việc cực đại hóa lợi nhuận tồn chuỗi cung ứng Đó cách mà thị trường chứng khoán hay thị trường tự khác thực chuỗi cung ứng mang tính động giống thị trường  Phối hợp hoạt động ngày – liên quan đến chức tác nhân thúc đẩy khác chuỗi cung ứng: sản xuất, tồn kho, địa điểm vận tải Các công ty chuỗi cung ứng sử dụng liệu sẵn có cung - cầu sản phẩm để quyết định lịch trình sản xuất hàng tuần, mức tồn kho, lộ trình vận chuyển địa điểm tồn trữ  Dự báo lập kế hoạch – để dự báo đáp ứng nhu cầu tương lai Thơng tin dự báo sử dụng để bố trí lịch trình sản xuất hàng tháng, hàng quý, hàng ngày Thông tin dự báo sử dụng cho việc qút định chiến lược có nên lập phòng ban mới, thâm nhập thị trường mới, rút lui khỏi thị trường tồn tại… Trong phạm vi cơng ty, cân đối tính kịp thời tính hiệu liên quan đến việc đo lường lợi ích mà thơng tin đem lại chi phí có thơng tin Thơng tin xác giúp dự báo tốt hoạt động cung ứng hiệu Tuy nhiên, chi phí xây dựng thiết lập hệ thống để phân phối thơng tin có thể cao Trong phạm vi tổng thể chuỗi cung ứng, cơng ty qút định tính kịp thời tính hiệu qút định thơng tin chia sẻ cho công ty khác 11 Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm thơng tin giữ lại cho cơng ty Các cơng ty chia sẻ thông tin nhiều sản phẩm, nhu cầu khách hàng, dự báo thị trường, lịch trình sản xuất…thì công ty đáp ứng kịp thời Nhưng việc công khai lại liên quan đến việc tiếc lộ thơng tin cơng ty có thể sử dụng chống lại đối thủ cạnh trạnh Chi phí tiềm ẩn cộng thêm tính cạnh tranh tăng cao có thể gây thiệt hại đến lợi nhuận công ty 1.5 Quy trình hoạt động chuỗi cung ứng Mơ hình tham chiếu hoạt động chuỗi cung ứng Supply Chain Operation Reference Quy trình hoạt động chuỗi cung ứng gồm bước sau:  Hoạch định: Đây phận chiến lược SCM Bạn cần đến chiến lược chung để quản lý tất nguồn lực nhằm giúp sản phẩm phẩm, dịch vụ bạn đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng Phần quan trọng việc hoạch định xây dựng phương pháp, cách thức giám sát dây chuyền cung ứng để đảm bảo cho dây chuyền hoạt động hiệu quả, tiết kiệm chi phí tạo sản phẩm có chất lượng cao để đưa tới khách hàng  Mua hàng: Hãy lựa chọn nhà cung cấp thích hợp để đáp ứng chủng loại hàng hố, dịch vụ đầu vào mà bạn cần để làm sản phẩm, dịch vụ bạn Bạn nên xây dựng quy trình định giá, giao nhận toán với nhà phân phối, thiết lập phương pháp giám sát cải thiện mối quan hệ bạn với họ Sau đó, bạn tiến hành song song quy trình nhằm quản lý nguồn hàng hoá, dịch vụ mà bạn nhận từ nhà cung cấp, từ việc nhận hàng, kiểm tra hàng, chuyển chúng tới sở sản xuất đến việc toán tiền hàng  Sản xuất: Đây bước tiếp theo, sau bạn có nguồn hàng Hãy lên lịch trình cụ thể hoạt động sản xuất, kiểm tra, đóng gói chuẩn bị giao nhận Đây yếu tố quan trọng dây chuyền cung ứng, thế bạn cần 12 Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm giám sát, đánh giá chặt chẽ tiêu chuẩn chất lượng thành phẩm, hiệu suất làm việc nhân viên  Giao hàng: Đây yếu tố mà nhiều người hay gọi “hậu cần” Hãy xem xét khía cạnh cụ thể bao gồm đơn đặt hàng, xây dựng mạng lưới cửa hàng phân phối, lựa chọn đơn vị vận tải để đưa sản phẩm bạn tới khách hàng, đồng thời thiết lập hệ thống hoá đơn toán hợp lý  Thu hồi: Đây công việc xuất trường hợp dây chuyền cung ứng có vấn đề Nhưng dù sao, bạn cần phải xây dựng sách đón nhận sản phẩm khiếm khuyết bị khách hàng trả trợ giúp khách hàng trường hợp có vấn đề rắc rối sản phẩm bàn giao Chuỗi cung ứng công ty May 10 2.1 Khái quát doanh nghiệp May 10 Công ty May 10 (Garco 10) doanh nghiệp nhà nước chuyên sản xuất kinh doanh hàng may mặc thuộc Tổng công ty Dệt May Việt Nam (Vinatex) Ra đời từ ngày đầu kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đến Công ty có nửa thế kỷ tồn phát triển.Từ công xưởng bán công xưởng nhỏ bé với máy móc, cơng cụ thơ sơ lúc đầu, ngày May 10 trở thành doanh nghiệp mạnh, trang bị máy móc đại, có khang trang, sản xuất đời sống không ngừng phát triển; số cơng ty sản xuất xuất hàng may mặc lớn nước Từ nhiệm vụ phục vụ qn đội chính, ngày Cơng ty May 10 ngày mở rộng mặt hàng phong phú, đa dạng, phục vụ thị trường may mặc nước, mà doanh nghiệp có uy tín thị trường may mặc thế giới Trong đó, sơ mi mặt hàng khách hàng ưa chuộng, đánh giá cao chất lượng sản phẩm trở thành mặt hàng truyền thống Công ty Từ năm 1992 đến nay, với sự phát triển mạnh mẽ ngành dệt may Việt Nam, Công ty mạnh dạn tìm kiếm thị trường ngồi nước, đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, đổi mặt hàng, đào tạo đào tạo lại đội ngũ 13 Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm cơng nhân cán quản lý kinh tế-kỹ thuật nên năm đạt mức tăng trưởng bình quân 30% Với quy hoạch phát triển 10 năm tới, Công ty bước vững vươn lên trở thành trung tâm sản xuất kinh doanh hàng dệt may lớn Việt nam Với thành tích đạt sản xuất, kinh doanh hoạt động xã hội khác, Công ty May 10 Đảng Nhà nước đánh giá cao ghi nhận việc tặng thưởng nhiều Huân chương loại, đặc biệt ngày 29 tháng năm 1998, Công ty May 10 Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lao động Đối với May 10, chất lượng sản phẩm trở thành vấn đề sống doanh nghiệp, uy tín, danh dự, trách nhiệm niềm tự hào cán bộ, công nhân viên May 10 Với nhận thức đó, liên tục nhiều năm sản phẩm May 10 đạt nhiều huy chương vàng, bạc, đồng, khen, danh hiệu "Sản phẩm người tiêu dùng ưa thích", "Hàng Việt Nam chất lượng cao", "Giải thưởng vàng chất lượng Việt Nam" Năm 2000, Công ty May 10 tổ chức AFAQ Cộng hoà Pháp cấp chứng ISO 9002 chứng chất lượng toàn cầu IQNET Hiện nay, với 4500 lao động, năm Công ty sản xuất triệu sản phẩm chất lượng cao loại, 80% sản phẩm xuất sang thị trường CHLB Đức, EU, Nhật Bản, Hồng Kông, Canada, Mỹ Nhiều sản phẩm với nhãn hiệu tiếng, có tên tuổi lớn ngành may mặc thời trang thị trường thế giới Pierre Cardin, GuyLaroche, Maxim, Jacques Britt, Seidensticker, Dornbush, C&A, Camel, Arrow, Report, Structure, Express v.v sản xuất bàn tay, khối óc người công nhân May 10 2.2 Chuỗi cung ứng công ty May 10 Sơ đồ khái quát chuỗi cung ứng công ty May 10 Người tiêu dùng 14 Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm Vai trò:  Nhà cung cấp dịch vụ: người kết nối thành viên chuỗi, giúp sản phẩm đến với khách hàng nhanh nhất, thiếu họ chuỗi không diễn thơng suốt Ví dụ phận lưu kho: hàng ngày thành viên nếu không báo cáo số lượng kho hàng hóa bị tồn đọng, doanh nghiệp không đưa chiến lược kịp thời bán hàng, thay đổi thiết kế để phù hợp xu hướng thị trường…  Công ty: nơi chuyên sản xuất sản phẩm thức phục vụ cho người tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi họ: áo phơng, quần, jacket, sơ mi,…  Khách hàng: nguồn doanh thu chuỗi, sự hài lòng khách hàng động lực để thành viên khác chuỗi ngày hồn thiện mình, nếu đáp ứng khách hàng tốt sự đảm bảo thơng suốt thành viên chuỗi cao, họ phấn đấu để đạt mục tiêu 2.3 Thực trạng chuỗi cung ứng 2.3.1 Thành công a Nhà cung cấp nguyên liệu Nhà cung cấp nguyên vật liệu chủ yếu cho cơng ty may 10 tập đồn dệt may Việt Nam (Vinatex) Công ty may 10 liên kết với Vinatex số tập đoàn lớn Việt Nam cung cấp nhu cầu nguyên vật liệu cho công ty Vinatex tiến hành đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, để bảo đảm sự phát triển hiệu bền vững, ngành dệt may tập trung đầu tư sản xuất sản phẩm có khả thu hút vốn khả phát triển cao Đó chương trình sản xuất tỷ mét vải phục vụ xuất khẩu, phấn đấu đến năm 2015 trồng 40.000ha bơng tập trung có tưới đạt suất cao Để phát triển nguồn nguyên liệu vải phục vụ cho sản xuất, xuất hàng dệt may, Vinatex DN cần đầu tư khoảng 6.500 tỷ đồng để trồng vải sản xuất xơ sợi tổng hợp Việc đầu tư phát triển nguồn nguyên phụ liệu dệt may nước 15 Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa từ mức 30% nay, lên 50% vào năm 2010 60% vào năm 2015 Đồng thời, xây dựng mối quan hệ liên kết DN sản xuất với sở, vùng sản xuất sản phẩm, vùng trồng bông, dâu, tơ tằm Xây dựng trung tâm giao dịch nguyên phụ liệu có quy mô lớn, tạo thành chợ đầu mối buôn bán nguyên phụ liệu may, nơi cung cấp tất chủng loại nguyên phụ liệu nước nước ngồi, cung cấp đủ thơng tin ngun phụ liệu may mặc b Cơng ty Sự nhiệt tình, tận tâm tận lực đội ngũ cán công nhân viên tồn Tổng cơng ty hai ́u tố quan trọng để giúp May 10 đứng vững ngày khẳng định thị trường nước Trải qua 65 năm xây dựng phát triển, từ xưởng sản xuất đơn sơ năm 1946, Tổng cơng ty May 10 có 15 xí nghiệp thành viên liên doanh tỉnh, thành phố lớn toàn quốc như: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hố, Quảng Bình, Bắc Ninh (trong số có xí nghiệp sản xuất veston) với dây chuyền sản xuất công nghiệp đại nhập từ Nhật Bản, Đức, Ý… Tại May 10, chất lượng sản phẩm vấn đề sống doanh nghiệp, uy tín, danh dự, trách nhiệm niềm tự hào cán bộ, công nhân viên Hiện May 10 tổ chức QMS (Tổ chức chứng nhận quốc tế Úc) cấp chứng tích hợp hệ thống: hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA 8000 Trong năm qua, May 10 tận dụng tốt thời cơ, đổi quản lý, đầu tư pháttriển sản xuất, tận dụng nhà xưởng có để lắp đặt thêm máy móc thiết bịchuyên dùng đại nhằm tăng thêm lực sản xuất Hiện nay, với 8.000 lao động, năm May 10 sản xuất 20 triệu sản phẩm may mặc, quần áo chất lượng cao đa dạng loại đáp ứng nhu cầu nước xuất May 10 trở thành thương hiệu thời trang Việt người tiêu dùng Việt Nam tin dùng với dòng sản phẩm như: May 10 M Series, May 10 Series, May 16 Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm 10 Expert, May 10 Prestige, May 10 Classic, Pharaon Series, Pharaon Advancer, Pharaon Classic, Pharaon EX, Cleopatre c Khách hàng (Nhà phân phối sản phẩm) Về bản, doanh nghiệp dệt may trọng thị trường nội địa Nếu trước đây, hệ thống đại lý, cửa hàng doanh nghiệp dệt may chủ yếu có mặt trung tâm thương mại, vị trí đắc địa thành phố lớn đây, người tiêu dùng dễ dàng tìm thấy hệ thống bán lẻ hàng may mặc Việt Nam khắp tỉnh, thành nước Với chiến lược tập trung vào thị trường nội địa, mở nâng cấp 100 đại lý 10 cửa hàng tiêu thụ sản phẩm, dự kiến doanh thu May 10 thị trường nội địa năm 2011 tăng trưởng tới 40% so với năm trước Phát triển thị trường nội địa thông qua việc phát triển thương hiệu mạnh, mở rộng kênh phân phối, đa dạng hóa mẫu mã, sản phẩm giải pháp chiến lược đồng thời bí quyết thành công May 10 Các sản phẩm mang thương hiệu May 10 có mặt tất kênh phân phối đại với thiết kế thống để người tiêu dùng dễ dàng nhận diện Tổng công ty cải tiến công tác quản lý, đổi kỹ thuật công nghệ sản xuất tạo sự đột phá chất lượng sản phẩm Lãnh đạo Tổng công ty đầu tư lớn tài nguồn lực để triển khai chiến lược phát triển thị trường nội địa Khai trương thêm chi nhánh Đà Nẵng, mở cửa hàng Hà Nội Tp.HCM, phân phối sản phẩm đến 140 đại lý , siêu thị nước Với mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, năm 2010 vừa qua, May 10 khai trương siêu thị tổng hợp M10 Mart Thái Bình, Hà Nội Thanh Hóa Dự kiến đến 2012, chuỗi siêu thị M10 Mart vào hoạt động tất địa điểm mà May 10 có nhà máy sản xuất d Khách hàng (người tiêu dùng cuối cùng) Công ty may 10 sản xuất nhiều sản phẩm chất lượng cao xuất sang thị trường nước Mỹ, CHLB Đức, EU, Nhật Bản, Hồng Kông, Canada… với nhiều 17 Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm sản phẩm có nhãn hiệu tiếng, có tên tuổi lớn ngành may mặc thời trang thế giới như: Pierre Cardin, GAP, Tommy, CK, DKNY, Dior, Levi's, Valentino, Sean John Aoyama,…được sản xuất bàn tay, khối óc người công nhân May10 Hiện Trung tâm cung ứng thời trang Khu vực châu Âu Bắc Mỹ trực thuộc Tổng công ty đầu tư phát triển thương hiệu cho thị trường nội địa với dòng sản phẩm cao cấp Eternity GrusZ dành riêng cho giới doanh nhân đối tượng khách hàng có thu nhập với nhiều mức giá bán khác (sơ-mi có giá từ 700.000 đến triệu đồng, veston từ triệu đồng, quần âu từ 700.000 đồng) Năm 2010, tổng doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng, vượt 21,51% tiêu Tập đoàn giao, tăng 43,77% so với năm 2009 Trong đó, riêng doanh thu nội địa tăng 9% so với 2009, tỷ trọng thị phần sản phẩm May 10 thị trường nước tăng lên đáng kể 2.3.2 Hạn chế a Công ty Công ty vẫn mua lại máy móc cơng nghệ nước ngồi, chưa có đủ khả cạnh tranh với nước ngồi Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổng giám đốc Công ty cổ phần May 10 (Garco 10), thành viên Tập đồn Dệt May Việt Nam (Vinatex), hơm 1-3 cho Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online biết, vào năm ngối May 10 mua lại máy móc cơng ty Đức vận hành vào tháng 10-2011 Theo bà Huyền, công ty Đức xây dựng nhà máy, nhiên đầu tư không thời điểm khơng tính đến khủng hoảng, khơng thuê công nhân nên bán lại nhà máy Giá nhân cơng khơng lợi thế cạnh tranh dài hạn b Hệ thống phân phối Hệ thống phân phối công ty may 10 ngày mở rộng nước thế giới nước nhiên thị trường địa vẫn chưa khai thác 18 Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm cách triệt để, chưa đáp ứng nhu cầu người dân Trên nước có tất 31 cửa hàng Ở Hà nội có 16 cửa hàng, Hải Phòng(2), Quảng Ninh (1), Thái Bình (3), Hồ Chí Minh (5), Đà Nẵng (3), Thanh Hóa (1) 2.4 Giải pháp phát triển SCM công ty May 10 2.4.1 Tiết kiệm nguồn vốn, tận dụng tài nguyên Hiện nay, công cụ Internet gần vươn đến ngóc ngách trái đất với mức chi phí vơ thấp, bạn hồn tồn có thể kết nối dây chuyền cung ứng bạn với dây chuyền cung ứng nhà cung cấp, kể khách hàng, mạng lưới rộng khắp nhằm tối ưu hố chi phí hội cho tất thành phần có liên quan Khi bạn hỏi người "tiền tuyến" ngành công nghiệp họ hy vọng nhận từ dây chuyền cung ứng mình, tất có câu trả lời là: Sự rõ ràng Dây chuyền cung ứng phần lớn ngành công nghiệp xem ván lớn Người chơi không muốn phơi bày quân họ, họ khơng tin tưởng Nhưng thực tế, nếu họ lật ngửa quân mình, tất có thể hưởng lợi Các nhà cung cấp khơng phải dự đốn xem có ngun liệu thơ đặt hàng, nhà sản xuất thu mua số lượng họ cần để dự phòng trường hợp nhu cầu sản phẩm đột ngột tăng cao, nhà bán lẻ để trống kệ hàng, nếu họ chia sẻ với nhà sản xuất thơng tin họ có tình hình bn bán sản phẩm nhà sản xuất Internet giúp cho việc trao đổi thông tin trở nên dễ dàng, hàng thế kỷ không tin cậy thiếu hợp tác bên khiến công việc gặp nhiều khó khăn 2.4.2 Phát triển nguồn nhân lực Các chuyên viên quảnchuỗi cung ứng người bận rộn doanh nghiệp Cơng việc họ đơi lúc có thể tờ mờ sáng kết thúc đêm buông xuống Hết dự báo lập kế hoạch nhu cầu nguyên vật 19 Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm liệu cho sản xuất, mua hàng, vận tải, phân phối; lựa chọn, làm việc, thương thuyết với nhà cung cấp; điều phối hoạt động phận truyền thông hệ thống, họ lại quay sang theo dõi, cải tiến hệ thống thông tin (báo cáo, kế hoạch…) quản lý rủi ro Đặc biệt, nếu có sự cố phát sinh (chẳng hạn đồn xe vận tải không thể đến hẹn thiên tai) chuyên viên quảnchuỗi cung ứng phải có mặt để giải quyết dù lúc có nửa đêm hay ngày nghỉ cuối tuần Chính phải gách vác nhiều trọng trách nên chuyên viên quảnchuỗi cung ứng cần nắm vững kiến thức quảnchuỗi cung ứng hệ thống MRP, MRPII, JIT …, tầm quan trọng mối quan hệ phận chuỗi, phương pháp điều phối hoạt động, quản lý sự thay đổi, quản lý rủi ro … Ngồi ra, họ cần có kỹ quảncơng việc tốt, qút định, thu thập phân tích thơng tin, đàm phán, ý thức trách nhiệm cao, khả làm việc theo nhóm theo hệ thống để đạt mục tiêu chung Chuyên viên quảnchuỗi cung ứng - Học để vươn đến đỉnh cao sự nghiệp Quảnchuỗi cung ứng ngành nghề đầy biến động Vì thế, muốn đạt đến trụ vững đỉnh cao nghề quảnchuỗi cung ứng, bạn cần thường xuyên cập nhật kiến thức qua khóa đào tạo tổng quát QuảnChuỗi cung ứng, khóa học chuyên sâu phận chuỗi Quản lý mua hàng, Quản lý kiểm soát tồn kho, Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp…cũng khóa học cao kỹ kỹ truyền thông, thuơng thuyết, làm việc nhóm … 2.4.3 Xây dựng chuỗi cung ứng hiệu Công ty phải biết lựa chọn phương pháp phù hợp cho đối tượng LaRue khuyên “Bạn phải nắm “gót Achilles” họ.” Ví dụ giám đốc tài (CFO) quan tâm đến giá thành, người bán hàng bận tâm đến thời gian giao hàng, nhân viên phòng thu mua trọng đến giá thời gian vận chủn hàng, phòng ban có chun mơn khác Vì để đánh vào điểm yếu đối tượng nhắm đến “Hãy lựa chọn cách diễn đạt chuẩn bị kỹ cho diễn thút mình.” 20 Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm Trong ngành cung ứng, hệ thống theo dõi thực đơn hàng thời hạn trở nên phổ biến phương Tây lại chưa quan tâm nhiều Châu Á Thiết lập hệ thống giúp nhà cung cấp có nhìn xun suốt tồn chuỗi cung ứng, nhờ giảm thiểu lỗi ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng Việc đồng hóa liệu chuỗi cung ứng để thành viên có thể truy cập thơng tin nhau: Điều cho phép tập trung quản lý, cung cấp thơng tin hữu ích cho người sử dụng Ví dụ nếu biết trước kế hoạch đóng xà lan thực cảng đó, hay việc đặt mua nguyên vật liệu nhiều thời gian dự kiến, cơng ty có khả lập kế hoạch phù hợp Bằng cách ý đến trường hợp bất thường, công ty có thể tối ưu hóa nguồn nhân lực cần 3-4 người có thể theo dõi tốt cộng đồng sử dụng hệ thống thông tin chừng 300-400 người Giải phóng nguồn lực khỏi cơng việc có tính chất lặp lại giúp tập trung vào hoạt động khác tạo thêm giá trị cho chuỗi cung ứng "Công ty lớn phải coi trọng điều này” 2.4.4 Áp dụng mơ hình chuỗi dịch vụ Dịch vụ sau bán hàng dự phòng linh kiện, sản phẩm thay thế mơ hình chuỗi dịch vụ xuất ngày nhiều Mô hình định hướng nhu cầu khách hàng yêu cầu lợi nhuận doanh nghiệp, điều giúp xóa bỏ ranh giới nhà sản xuất khách hàng, nâng cao nhu cầu kết nối toàn chuỗi cung ứng Sử dụng công nghệ Các công nghệ sáng tạo cơng cụ tối ưu hóa, cơng nghệ RFID, hệ thống theo dõi GPS,…vẫn tiếp tục hỗ trợ phát triển lực chuỗi cung ứng giải pháp dành cho khách hàng doanh nghiệp Các công ty chuyên chở có thể cung cấp liệu chi tiết thông số nhiệt độ, độ ẩm trình vận chuyển hàng cho khách hàng biết, nhờ có thể đảm bảo sự an tồn cho hàng hóa dễ hư hỏng thuốc men hay thực phẩm Việc sử dụng công nghệ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động họ, giảm thiểu chi phí 21 Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm 2.4.5 Xác định danh mục sản phẩm tham gia Đây bước vô quan trọng, mục tiêu xác định số lượng sản phẩm cần quyết định trì tập trung chiến lược cơng ty, loại bỏ sản phẩm không hiệu Tại bước xác định nhóm sản phẩm khơng đóng góp vào doanh số cơng ty, nhiên vẫn phải dự báo cung ứng hàng tháng theo nhu cầu khác Ví dụ sản phẩm khuyến mãi, chương trình marketing 2.4.6 Triển khai quy trình cung cấp thống số liệu hàng tháng Có thể nói, bước quan trọng để đảm bảo tính đồng tồn cơng ty, theo cơng ty sử dụng sở liệu thống Cơ sở liệu bao gồm số liệu cung cấp từ thông tin dự báo bán hàng vùng, số liệu thăm dò thị trường, số liệu qua đánh giá tình hình bán hàng cung ứng hàng thực tế… 22 Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm KẾT ḶN Đối với cơng ty, SCM có vai trò to lớn, SCM giải quyết đầu lẫn đầu vào doanh nghiệp cách hiệu Nhờ có thể thay đổi nguồn nguyên vật liệu đầu vào tối ưu hố q trình ln chủn ngun vật liệu, hàng hố, dịch vụ mà SCM có thể giúp tiết kiệm chi phí, tăng khả cạnh tranh cho doanh nghiệp Có khơng cơng ty gặt hái thành công lớn nhờ biết soạn thảo chiến lược giải pháp SCM thích hợp, ngược lại, có nhiều cơng ty gặp khó khăn, thất bại đưa quyết định sai lầm chọn sai nguồn cung cấp nguyên vật liệu, chọn sai vị trí kho bãi, tính tốn lượng dự trữ khơng phù hợp, tổ chức vận chuyển rắc rối, chồng chéo… Vì vậy, việc phát triển hệ thống SCM thành công vấn đề doanh nghiệp quan tâm phát triển để đạt thành công tốt cho doanh nghiệp 23 ... óc người cơng nhân May 10 2.2 Chuỗi cung ứng công ty May 10 Sơ đồ khái quát chuỗi cung ứng công ty May 10 Người tiêu dùng 14 Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm Vai trò:  Nhà cung cấp dịch vụ: người... nghiệp Xây dựng chuỗi cung ứng thành công đường dẫn đến thành công cho doanh nghiệp   Quản trị chuỗi cung ứng Nhóm Tổng quan Quản trị chuỗi cung ứng (SCM) 1.1 Khái niệm Chuỗi cung ứng tập hợp doanh... bàn giao Chuỗi cung ứng công ty May 10 2.1 Khái quát doanh nghiệp May 10 Công ty May 10 (Garco 10) doanh nghiệp nhà nước chuyên sản xuất kinh doanh hàng may mặc thuộc Tổng công ty Dệt May Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị chuỗi cung ứng cho công ty may 10 , Quản trị chuỗi cung ứng cho công ty may 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay