Đánh giá công tác đầu tư đổi mới phương tiện vận tải ở công ty cổ phần thương mại và vận tải petrolimex hà nội

44 11 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:54

Nguyễn Quang Minh - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 208 LỜI MỞ ĐẦU Bước vào chế mới, doanh nghiệp nhà nước quen bao cấp gặp nhiều khó khăn Càng khó khăn cơng ty vừa chập chững bước vào chế thị trường, lại chuyển sang cổ phần hố Cơng ty cổ phần Thương Mại Vận tải Petrolimex Nội cơng ty gặp nhiều khó khăn Đứng trước thử thách vận hội mới, ban giám đốc cơng ty nhận định cách khỏi làm ăn thua lỗ phải đổi mới, đổi từ quản lý đến sản xuất, từ người đến máy móc thiết bị, phương tiện kỹ thuật Là công ty hoạt động ngành sản xuất vật chất đặc biệt, ngành vận tải Thêm vào đó, cơng ty lại chủ yếu vận chuyển xăng dầu sản phẩm hoá dầu nên phương tiện vận tải loại ô tô chuyên dụng: xe sitéc, xe bồn xe tải Nhưng từ cổ phần hố, cơng ty gặp nhiều khó khăn cạnh tranh với bên ngồi nội ngành mà đồn xe cơng ty phần lớn lạc hậu lịch sử để lại, nên công ty phải vào đầu đổi chiều sâu theo hướng đồng bộ, đại trang thiết bị, phương tiện vận tải Được thực tập công ty ngành vận tải xăng dầu, công ty vào đầu đổi phương tiện, nên chọn đề tài: Đánh giá công tác đầu đổi phương tiện vận tải công ty cổ phần Thương mại Vận tải Petrolimex Nội số ý kiến đề xuất Do hạn chế thời gian, kinh nghiệm kiến thức nên luận văn tơi khơng tránh khỏi sai sót, mong dẫn, đóng góp ý kiến công ty, thầy giáo bạn Luận văn chia thành chương: Chương I: Lý luận chung vận tải đầu đổi phương tiện vận tải LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Nguyễn Quang Minh - 208 Chương II: Thực trạng Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Petrolimex Nội Chương III: Đánh giá biện pháp đầu đổi phương tiện số kiến nghị Nguyễn Quang Minh - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 208 CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẬN TẢI, ĐẦU - ĐỔI MỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI I MỘT SỐ KHÁI NIỆM Khái niệm vận tải phân loại 1.1 Khái niệm: Vận tải hoạt động kinh tế mục đích người nhằm đáp ứng nhu cầu dịch chuyển đối tượng vận chuyển Đối tượng vận chuyển gồm người vật phẩm (hàng hoá) Tuy di chuyển người hàng hố khơng gian đa dạng phong phú dịch chuyển vận tải Vận tải bao gồm dịch chuyển người tạo nhằm mục đích kinh tế (lơị nhuận) 1.2 Phân loại: nhiều cách phân loại vận tải, phụ thuộc vào tiêu chuẩn lựa chọn a Nếu vào tính chất vận tải chia thành vận tải nội doanh nghiệp vận tải công cộng: - Vận tải nội doanh nghiệp việc vận chuyển nội doanh nghiệp nhằm di chuyển nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, người phục vụ trình sản xuất doanh nghiệp phương tiện doanh nghiệp mà khơng thu cước hay tính chi phí vận tải - Vận tải công cộng việc vận chuyển hành khách, hàng hoá nhằm thu tiền cước b.Căn vào mơi trường sản xuất chia thành: - Vận tải đường biển - Vận tải thuỷ nội địa - Vận tải đuờng sắt - Vận tải hàng không - Vận tải ô tô - Vận tải đường ống a Căn vào đối tượng vận chuyển: - Vận tải hành khách LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Nguyễn Quang Minh - 208 - Vận tải hàng hoá b Căn vào cách tổ chức trình vận tải: vận tải đơn phương thức, vận tải đa phương thức, vận tải đứt đoạn: - Vận tải đơn phương thức: việc vận chuyển hành khách hàng hoá phương thức vận tải - Vận tải đa phương thức: vận chuyển từ nơi đến nơi khác hai phương thức sử dụng chứng từ người chịu trách nhiệm hàng hoá - Vận tải đứt đoạn: việc vận chuyển sử dụng từ hai phương thức vận tải trở lên, dùng hai hay nhiều chứng từ từ hai người chịu trách nhiệm hàng hố q trình vận chuyển Đặc điểm vận tải: Vận tải ngành sản xuất vật chất trình sản xuất kết hợp yếu tố : cơng cụ lao động, đối tượng lao động sức lao động Sản phẩm vận tải di chuyển người vật phẩm (hàng hố) khơng gian Giá trị sản phẩm vận tải lượng lao động xã hội cần thiết kết tinh Giá trị sử dụng sản phẩm vận tải khả đáp ứng nhu cầu di chuyển So với ngành sản xuất vật chất khác, ngành vận tải số đặc điểm khác biệt qúa trình sản xuất, sản phẩm tiêu thụ: - Môi truờng sản xuất vận tải không gian, di động không cố định ngành khác - Sản xuất vận tải trình tác động mặt không gian vào đối tượng lao động mặt kỹ thuật, khơng làm thay đổi hình dáng, kích thước đối tượng lao động - Sản phẩm vận tải khơng tồn hình thái vật chất sản xuất tiêu dùng Do đó, khơng khả dự trữ sản phẩm vận tải khả dự trữ lực vận tải mà thơi Vai trò, tác dụng vận tải kinh tế quốc dân: 3.1 Vận tải giữ vai trò quan trọng tác dụng to lớn kinh tế quốc dân Hệ thống vận tải ví mạch máu người, phản ánh trình độ phát triển quốc gia Vận tải phục vụ tất lĩnh vực đời sống xã hội sản xuất, lưu thơng, tiêu dùng, quốc phòng Trong sản xuất, ngành vận tải vận chuyển nguyên vật liệu, bán LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Nguyễn Quang Minh - 208 thành phẩm, thành phẩm, lao động phục vụ cho trình sản xuất “Vận tải yếu tố quan trọng lưu thông sản phẩm sẵn sàng để tiêu dùng kết thúc q trình di chuyển” (C.Mác) Ngành vận tải nhiệm vụ đưa hàng hố đến nơi tiêu dùng tạo khả thực giá trị sử dụng hàng hóa 3.2 Tác dụng ngành vận tải kinh tế quốc dân - Ngành vận tải sáng tạo phần đáng kể tổng sản phẩm xã hội thu nhập quốc dân - Vận tải đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày tăng hành khách hàng hoá xã hội - Khắc phục phát triển không đồng địa phương, mở rộng giao lưu, trao đổi hàng hoá nước quốc tế Mở rộng quan hệ quốc tế - Rút ngắn khoảng cách thành thị nông thôn, đồng miền núi - Tăng cường khả quốc phòng bảo vệ đất nước Vận chuyển: Vận chuyển vận tải việc đưa nguyên vật liệu, nhiên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm lao động từ nơi tới nơi khác để sản xuất cung tiêu Đầu đổi Đầu đổi phương tiện công ty mua sắm phương tiện vận tải (xe chuyên dùng) : hiệu kinh tế cao, dung tích sitéc lớn động diesel; lý xe cũ, lạc hậu kỹ thuật, hiệu kinh tế thấp nâng cấp đầu xe Một số đơn vị tính đặc thù ngành: 6.1 M3: Đơn vị tính thể tích xăng dầu chứa sitéc 1M3 = 1000lít 6.2 M3km: Đơn vị tính sản lượng vận tải xăng dầu thực tế, tổng M hàng hố nhân với số Km vận chuyển hàng 6.3 M3km L1: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Nguyễn Quang Minh - 208 Sản lượng xăng dầu thực tế quy đường loại tổng M xăng dầu vận chuyển nhân với Km quy đổi đường loại hàng Phương tiện vận tải (ơ tơ) 7.1 Khái niệm Do địa hình địa bàn hoạt động cơng ty chủ yếu tỉnh phía bắc nhiều đồi núi, sử dụng phương thức vận tải khác ngồi ơtơ Ơtơ cơng ty loại xe chuyên dùng: xe sitéc, xe bồn xe tải dùng để chuyên chở xăng dầu dầu mỡ nhờn 7.2 Ưu nhược điểm vận tải ô tô: - Tính động cao, vận chuyển nhanh - Trong phạm vi hẹp giá thành vận tải thấp so với hình thức vận chuyển khác - Vận chuyển trực tiếp từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ - Vốn đầu cao, suất thấp, chi phí nhiên liệu cho đơn vị vận tải cao, giá thành vận tải đơn vị sản phẩm cao 7.3 Phân loại chất lượng xe: a Xe loại A: (Chất lượng xe tốt, mới): tổng thành chưa thay thế, chưa sửa chữa, khơng hỏng hóc, hoạt động tuyến đường, đặc biệt đường đèo dốc, Xe hoạt động năm, tổng KmL1 xe lăn bánh 15 vạn, chất lượng xe 70% b Xe loại B: (Chất lượng xe trung bình): Các tổng thành qua sửa chữa thay thế, tình trạng kỹ thuật xe đảm bảo, xe đủ điều kiện an tồn để hoạt động bình thường Xe hoạt động từ 4-8 năm, tổng KmL1 xe lăn bánh từ 15 - 25 vạn Km L1 chất lượng xe từ 40 – 70% c Xe loại C: (Xe cũ, nát) sử dụng lâu (trên năm), tổng thành hoạt thay thế, sửa chữa nhiều lần, xe hoạt động bình thường, đảm bảo an tồn nhưg khơng khả hoạt động đường đèo dốc cao Xe lăn bánh 25 vạn KmL1, chất lượng từ 20 – 40% d Xe xin lý: Xe cũ nát, tổng thành hư hỏng không phục hồi, sửa chữa Xe hoạt động 10 năm LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Nguyễn Quang Minh - 208 lăn bánh 30 vạn Km L1 Các tổng thành: cầu, máy, sát si, ca bin hư hỏng không phục hồi Xe bị tai nạn, đâm đổ Căn vào tiêu chuẩn phân loại vào chất lượng xe mà xe đứng đầu đứng cuối nhóm chất lượng A, B xếp vào loại A1, A2 B1, B2 II LÝ DO CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẦU ĐỔI MỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI Lý do: Vào chế thị trường, khơng nhà nước bao cấp, câu hỏi thường trực công ty là: Tồn hay không tồn tại? làm để tồn tại? Đó câu hỏi lớn mà Cơng ty Cổ phần Thương mại Vận tải Petrolimex Nội tìm câu trả lời Ban lãnh đạo cơng ty cho để chỗ đứng thương trường khơng phải đổi mới, phần lớn số đầu xe hoạt động công ty cũ, công nghệ lạc hậu mà lợi nhuận công ty chủ yếu mang lại từ vận tải nên đầu - đổi phương tiện điều cần thiết xúc Nhờ đổi mới, lực vận chuyển đoàn xe tăng lên, khối lượng hàng hoá lần luân chuyển nhiều hơn, phương tiện hoạt động tốt xe an tồn Từ đó, giảm chi phí vận tải, hạ giá thành vận tải nâng cao vị công ty thương trường ngành Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu đổi phương tiện vận tải 2.1 Nhân tố người: 2.1.1Lái xe: Để đầu đổi tốt hơn, cần hợp tác chặt chẽ người trực tiếp vận hành phương tiện, nhờ cơng tác đầu - đổi hiệu Trước hết, phải bổ túc thêm kỹ thuật vận hành bảo quản phương tiện số mác xe trang bị đại Sau đó, phải nâng cao ý thức giữ gìn sử dụng xe 2.1.2.Cơng nhân sửa chữa khí: Chất lượng xe sau sửa chữa, bảo dưỡng phần lớn phụ thuộc vào tay nghề, kinh nghiệm ý thức người thợ sửa chữa Tuy nhiên số xe mới, phụ tùng thiết bị thiếu nên sửa chữa không kịp thời 2.1.3.Cán quản lý: Nguyễn Quang Minh - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 208 Nhất đội trưởng đội xe, việc quan tâm đến sửa chữa, bảo dưỡng, giữ gìn phương tiện điều cần thiết 2.2 Nhân tố bên ngoài: Cần đặc biệt quan tâm đến việc để thời điểm, giá cả, chất lượng hàng hoá (Thiết bị kỹ thuật, vật tư, phụ tùng phương tiện), từ chọn thời điểm giá thích hợp định, đầu đổi mới, vừa hạ giá thành, hạ chi phí vừa đạt chất lượng mong muốn III CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ: Ngày xe vận doanh: Là ngày xe hoạt động kinh doanh vận tải tháng Dvd = Dl - Dsc - Dk Dvd: Ngày xe vận doanh Dl : Ngày xe theo lịch Dsc : Ngày xe sửa chữa Dk : Ngày xe khác ( ngày lễ tết, chủ nhật ) Đơn vị tính: ngày xe/tháng Hành trình xe chạy ngày đêm: Là tổng quãng đường xe chạy hàng ngày đêm Lnđ = Lch/Dvd Lnđ: Quãng đường xe chạy hàng ngày đêm Lch: Chiều dài quãng đường xe chạy hàng tháng Dvd: Ngày xe vận doanh Đơn vị tính: Km/ngày đêm Năng suất phương tiện: Là khả chuyên chở phương tiện xác định sản lượng vận tải tính M 3Km TKm mà xe vận chuyển đơn vị thời gian W = Dvd * q * Lnđ * *  W: Năng suất phương tiện Q: Dung tích xe Lnđ: Hành trình ngày đêm : Hệ số lợi dụng quãng đường Nguyễn Quang Minh - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 208 : Hệ số lợi dụng trọng tải Đơn vị tính: M3Km TKm CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI I / KHÁI QUÁT CHUNG: Quá trình hình thành phát triển: Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Petrolimex Nội thành lập sở chuyển, tách số phận doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Tiền thân công ty Xí nghiệp Vận tải xăng dầu trực thuộc Cơng ty Xăng dầu khu vực I thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Công ty thành lập theo định số 0722/1999/QĐ - BTM ngày 8/6/1999 Bộ Thương Mại LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Nguyễn Quang Minh - 208 Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Petrolimex Nội thành lập với số vốn điều lệ tỷ đồng Việt Nam, nhà nước chiếm 15% cán công nhân viên công ty chiếm 85% Tên gọi đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Petrolimex Nội Tên giao dịch quốc tế: Petrolimex Hanoi Transportation and Trading Joint Stock Company Tên gọi tắt PETAJICO Số đăng ký kinh doanh: SĐKKD- 055126- CTCP Trụ sở giao dịch: Số 49- phố Đức Giang- Gia Lâm- Nội Điện thoại: 84- 4- 8272720 Fax : 84- 4- 8770322 Tổng số cán công nhân viên: 301 người Lực lượng vận tải xăng dầu đời với Công ty Xăng dầu khu vực I năm 1956 Để chun mơn hố nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, năm 1981, Xí nghiệp Vận tải Xăng dầu thành lập (theo định số 117/XD – QĐ ngày 30/3/1981) Từ đội xe 21 đầu xe, dung tích nhỏ, sản lượng thấp đến cơng ty 171 đầu xe đảm bảo cho việc vận chuyển xăng dầu từ Tổng kho xăng dầu Đức Giang tới địa bàn cung ứng 16 tỉnh miền Bắc số tỉnh thuộc nước bạn Lào với 1069 điểm trả hàng Ngành nghề kinh doanh: Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Petrolimex Nội pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, thực chế độ hạch toán kinh tế độc lập, sử dụng dấu riêng mở tài khoản ngân hàng theo quy định pháp luật, hoạt động theo điều lệ công ty luật doanh nghiệp Ngành nghề kinh doanh: - Kinh doanh vận tải xăng dầu, sản phẩm hoá dầu sản phẩm khác nước - Tổng đại lý xăng dầu sản phẩm hoá dầu 10 Nguyễn Quang Minh - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 208 +Thủ tục phiền từ Đội xe, phòng Quản lý Kỹ thuật, Trạm +Giá ngày công cao: 56.696 đồng/ 1công sản phẩm -Ngày xe nằm sửa chữa, bảo dưỡng đạt theo kế hoạch kéo dài thêm 5,03% Cách giải Do nguyên nhân chuyển sang chế quản lý hiệu hoạt động trạm chưa cao, cơng ty giao trách nhiệm bảo hành cho trạm -Bảo dưỡng cấp1, cấp2 bảo hành 1000 km L1 -Sửa chữa lớn 10.000 km L1 -Các tổng thành 10.000 km L1 -Săm lốp loại 500 km L1 Trong thời gian bảo hành, lỗi xảy trạm trạm phải sửa chữa lại, bồi thường vật chịu tồn chi phí Đánh giá: Từ áp dụng biện pháp nhằm đổi đầu phương tiện, sản lượng vận tải thực tăng 42% so với năm 1999 tức 31496690m3 km Tổng m3 hàng hoá luân chuyển : 361.522 m3 Trong đó: -Vận chuyển nội địa: 356.052 m3 -Vận chuyển quốc tế: 5.470 m3 Trong năm 2000, công ty điều hành 49.755 chuyến xe loại tới 1.069 điểm trả hàng 16 tỉnh miền Bắc số tỉnh nước bạn Lào Chất lượng phục vụ nâng lên rõ rệt, thiếu hàng, chậm tiến độ vận tải sai địa điểm trả hàng khơng xảy Bên cạnh đó, tinh thần phục vụ lái xe khâu giao nhận hàng hoá thể mực, văn minh lịch sự, khơng tranh chấp chư năm trước đổi mới, Đánh giá phân tích số tiêu kinh tế kỹ thuật, 3.1 Chỉ tiêu ngày xe vận doanh Hệ số ngày xe vận doanh toàn cơng ty thực bình qn 0,73 tức 21,9 ngày xe/ tháng BẢNG 13 : NGÀY XE VẬN DOANH CỦA CÔNG TY Mác xe Hyun dai Kamaz Hệ số 0,8000 0,6036 Ngày xe/ tháng 24,0 18,1 30 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 208 10 Faw Maz 53371 Maz 500 I Faw 50L DongFeng ChengLong Zin 130 IFA Zin130 xăng Nguyễn Quang Minh 0,7703 0,618 0,6913 0,7890 0,6614 0,7917 0,6916 0,78,48 23,1 18,32 20,73 23,67 19,84 23,75 20,74 23,54 Nếu ta lấy Wđầu xe mác xe Hyundai ta làm chuẩn để so sánh với mác thấy -gấp lần xe Kamaz -gấp 2,6 lần xe Maz 53371 -gấp 2,37 lần xe Maz 500 -gấp 2,65 lần xe DongFeng -gấp lần xe Zin 130 IFA Như vậy, từ so sánh ta thấy công ty nên vào đầu mác xe hiệu quản cao Hyun dai Faw 3.4 An toàn sau đầu tư- đổi -Về an toàn người phương tiện: từ vào đổi chất lượng xe tốt hơn, an tồn lái xe trách nhiệm từ đầu năm 2001 đến vụ tai nạn xảy tai nạn nhẹ, không xảy chết người So với năm trước năm 10 vụ tai nạn giao thơng, hư hỏng phương tiện, chết người -Về tai nạn lao động năm 2001 khơng có, năm trước vụ (1 vụ xe hóc số, vụ rà trơn) -Về phòng chống cháy nổ: nhìn chung đặc thù ngành nên vấn đè phòng chống cháy nổ ln đặt nên hàng đầu chi nên phương tiện vận tải công ty hoạt động vận chuyển xăng dầu tuyến không để xảy vụ 31 Nguyễn Quang Minh - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 208 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 9464 8008 7948 6160 7218 6115 3108 1778 1938 227 239Sè l ỵng 1998 S¶n l1999 ỵng 170 Chi phÝ2000 Cíc 3.5 Từ bảng đánh giá hiệu đổi ( Phụ lục 1), ta thấy rằng, nhờ đổi mới, sản lượng vận tải qua năm mác xe tăng mác xe dung tích lớn tiêu hao nhiên liệu, hạ chi phí vận tải hạ giá cước Nhìn chung, phương án đầu vào loại xe trung quốc vừa rẻ vừa mang lại hiệu kinh tế cao lý loại xe cũ nát, sử dụng nhiên liệu xăng, sản lượng thấp, chi phí cao từ làm cho giá cước cao, khơng tính cạnh tranh không mang lại hiệu kinh tế BIỂU ĐỒ :HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI III KIẾN NGHỊ 1.Với công ty Nhìn chung, thời điểm cơng ty kiểm tra chất lượng thông qua hệ thống KCS lâu dài phát sinh nhiều tồn tại, KCS cho biết sản phẩm đạt u cầu hay khơng mà khơng tìm ngun nhân Từ dẫn đến nhiều chi phí mà hiệu khơng cao Cơng ty nghiên cứu, thực nghiệm áp dụng theo phương pháp quản lý mới- Theo ISO 9000 hệ thống quản lý chất lượng TQM Vừa hiệu giảm chi phí cho cơng ty Với phòng quản lý kỹ thuật Để tiếp tục đầu chiều sâu cho lĩnh vực vận tải, để nhanh chóng thay đổi cấu đồn phương tiện đủ mạnh để kinh doanh vận tả, cần phải hoàn thiện xếp lại lực lượng làm công tác quản lý kỹ thuật, xác định kế 32 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Nguyễn Quang Minh - 208 hoạch đào tạo chất lượng, giám sát sửa chữa nhập vật tư, phương tiện Cơng tác đổi hiệu hay khơng cần phải hợp tác chặt chẽ phòng ban cơng ty phòng quản lý kỹ thuật trạm thể kiểm sốt công tác sửa chữa cách lập phiếu sửa chữa Trong ghi rõ nội dung cần làm, hồn thành, để kiểm tra xe xuất xưởng Vừa giảm nhanh khâu giám sát KCS, vừa nâng ý thức trách nhiệm thợ sửa chữa Với phòng ban đơn vị khác: Cần hợp tác chặt chẽ, thơng tin liên lạc đảm bảo cho công tác đầu - đổi kết 4.Với trạm vật khí Để công tác đầu tư- đổi phương tiện vận tải công ty, trạm cần nghiêm túc thực theo nội dung mà phòng quản lý kỹ thuật công ty quy định, nâng cao ý thức trách nhiệm 5.Với đội xe Quan tâm đến việc kiểm tra xe trước vận hành, bảo dưỡng thường xuyên định kỳ, sửa chữa kịp thời xe hư hỏng nhằm làm giảm ngày xe nằm xưởng tăng ngày xe vận doanh lên 33 Nguyễn Quang Minh - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 208 KẾT LUẬN Với công ty chế thị trường, giá hợp lý ,chất lượng sản phẩm-dịch vụ tốt, phục vụ chu đáo vấn đề quan tâm hàng đầu Chính vậy, doanh nghiệp hoạt động ngành vận tải nên Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Petrolimex nội sáng suốt lựa chọn đường đổi phương tiện vận tải nhằm giảm giá thành vận tải, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm tối đa sai hỏng, hao hụt, mát mát trình vận chuyển từ kho đầu nguồn tới điểm trả hàng 16 tỉnh phía bắc số tỉnh thuộc nước bạn Lào Mặc dù trình thực việc đầu tư-đổi phương tiện vận tải, công ty gặp không khó khăn, tồn nhiều hạn chế bước đầu công ty đạt thành công đáng kể Những thành cơng bước khởi đầu cho q trình đổi góp phần vào phát triển lâu dài công 34 Nguyễn Quang Minh - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 208 ty Sau cổ phần hoá sau vào đổi mớiphương tiện, công ty lấy mục tiêu kinh doanh hiệu làm kim nam cho hoạt động mìnhvà thoả mãn nhu cầu khách hàng tốt Vì phần cơng ty khẳng định vai trò mắt xích Chặng đường phát triển cơng ty dài phía trước, cơng ty phát triển nhanh chóng vững để trở thành doanh nghiệp kinh doanh hiệu uy tín ngành thương trường MỤC LỤC Lời mở đầu Chương I: Lý luận chung vận tải, đầu - đổi phương tiện vận tải I Một số khái niệm 1 Khái niệm vận tải phân loại .1 Đặc điểm vận tải: Vai trò, tác dụng vận tải kinh tế quốc dân: .3 Vận chuyển: Đầu đổi Một số đơn vị tính đặc thù ngành: Phương tiện vận tải (ô tô) .4 II Lý nhân tố ảnh hưởng đến đầu đổi phương tiện vận tải Lý do: Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu đổi phương tiện vận tải III Các tiêu đánh giá: .7 Ngày xe vận doanh: 35 Nguyễn Quang Minh - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 208 Hành trình xe chạy ngày đêm: Năng suất phương tiện Chương II: Thực trạng công ty cổ phần thương mại vận tải I / Khái quát chung: Quá trình hình thành phát triển: .9 Ngành nghề kinh doanh: .10 Mơ hình tổ chức 11 II Thực trạng công ty 14 Tình hình phương tiện vận tải trước đầu .14 Vấn đề nhân đổi .24 Tình hình tài giành cho đổi 25 Chương III: Đánh giá đầu tư- đổi phương tiện vận tải 28 I.Định hướng mục tiêu năm 2001 28 Định hướng chiến lựợc .28 Mục tiêu phấn đấu .29 3.Kế hoạch tài năm 2001 30 II.Những biện pháp đầu -Đổi phương tiện vận tải 30 Các biện pháp 30 2.Biện pháp trì bảo dưỡng nâng cấp .31 Đánh giá phân tích số tiêu kinh tế kỹ thuật, 34 III Kiến nghị 36 1.Với công ty 36 Với phòng quản lý kỹ thuật 36 Với phòng ban đơn vị khác: .36 4.Với trạm vật khí .36 5.Với đội xe 37 Kết luận Mục lục Tài liệu tham khảo Lời cảm ơn 36 Nguyễn Quang Minh - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 208 Để hồn thành tốt đề tài này, trước hết tơi xin chân thành cảm ơn thầy giáo trường Đại học Quản lý kinh doanh Nội trang bị cho kiến thức kinh tế, kinh doanh Quản lý kinh doanh Tôi xin trân trọng cảm ơn công ty cổ phần Thương mại Vận tải Petrolimex Nội - Giám đốc công ty : Ơng Trần Thế Hồng - Trưởng phòng hành chính: Ơng Đặng Trần Ca - Trưởng phòng kinh doanh: Ơng Dương Văn Bích - Trưởng phòng kế tốn : Ông Bùi Văn Thành - Trưởng phòng quản lý kỹ thuật: Ơng Nguyễn Ngọc Hồn cơng ty nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho thời gian thực tập quý công ty Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn thầy giáo hướng dẫn: Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Quân tận tình bảo hướng dẫn tơi hồn thành tốt đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn ! Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2001 Sinh viên Nguyễn Quang Minh 37 Nguyễn Quang Minh - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 208 CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẬN TẢI, ĐẦU ĐỔI MỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI I MỘT SỐ KHÁI NIỆM Khái niệm, vận tải phận loại 1.1 Khái niệm: 1.2 Phân loại: 1.3 Đặc điểm vận tải 1.4 Vai trò, tác dụng ngành vận tải với KTQD: Khái niệm vận chuyển: Một số đơn vị tính đặc thù ngành: 3.1 m3 3.2 m3km 3.3 m3kmL1 Phương tiện vận tải (ô tô): 4.1 Khái niệm 4.2 Ưu nhược điểm 4.3 Phân loại chất lượng xe: II LÝ DO CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẦU ĐỔI Chương I MỚI Lý luận chung vận tải đầu - đổi phương tiện vận tải III CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ: 38 Nguyễn Quang Minh - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 208 I.Một số khái niệm: Khái niệm vận tải n loại: CHƯƠNG III CHƯƠNG II CHƯƠNG II ĐÁNH GIÁ CÁC BIỆN PHÁP ĐẦU TƯ- ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TYPHẦN CỔ PHẦN THƯƠNG MẠITẢI – THỰC TRẠNG CÔNG TY CỔ THƯƠNG MẠIVẬN TIỆN VẬN TẢI MỘT SỐ KIẾN NGHỊ PETROLIMEX NỘI VẬN TẢI PETROLIMEX NỘI I / KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY VÀCÔNG MỤC TIÊU I / KHÁII.ĐỊNH QUÁT HƯỚNG CHUNG VỀ TY NĂM 2001 Hình1 thành vàthành phát triển Định hướng Hình phát triển Ngành2.nghề doanh, lĩnh vực địa bàn hoạt động Mụckinh tiêu Ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực địa bàn hoạt động Mơ hình tổ chức, nhiệm vụ chức phòng ban Lĩnhtổvực vậnnhiệm tải vụ chức phòng ban Mơ2.1 hình chức, II / THỰC TRẠNG CƠNG TY 2.2 Lĩnh vực kinh doanh dầu sáng Tình hình phương tiện trước đầu tư, đổi nay: 2.3 Lĩnh vực kinh doanh II /Thực THỰC TRẠNG CÔNG TY dầu mỡ nhờn 1.1trạng 2.4 Công tác đầu 1.2- Đánh giá Tình hình phương tiện trước đầu đổi : 1.3- Kết Kế hoạch tài năm 2001 1.1- Thực trạng 1.4- Những tồn II NHỮNG BIỆN PHÁP Tình1.2hìnhĐánh nhângiá sự: 1.Các biện pháp đầu đổi 2.1- Nhân 1.3- Kếtphòng kỹ thuật 2.Biện pháp trì nâng cấp 2.2- Lái xe Những thợ sửa chữa 1.4tồn giáđổi tiêu kinh tế- kỹ thuật Tài chính3.Đánh giành cho Tình 3.1 hình nhân : xe vận doanh Chỉ tiêu ngày 3.1- Đầu 2.1phòng kỹ thuật 3.2- Vật Nhân 3.2sựChỉ tiêu hành trình ngày đêm 2.2- Lái 3.3 xe thợ suất sửa chữa Năng phương tiện (W) Tài giành cho đổi 3.4 An toàn 3.1- Đầu 3.5 Đánh giá qua hiệu 3.2- Vật III Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 39 Nguyễn Quang Minh - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 208 PHỤ LỤC PHỤ LỤC BẢNG ĐÁNH GIÁ CÁC LOẠI HÌNH VẬN TẢI XẾP HẠNG TỐC ĐỘ TÍNH ĐỀU ĐẶN ĐỘ TIN CẬY NĂNG LỰC VẬN CHUYỂN TÍNH LINH HOẠT GIÁ THÀNH Đưòng khơng Đường ống Đường ống Đường thuỷ Đường ô tô Đường thuỷ Đường ô tô Đường ống Đường ô tô Đường sắt Đường sắt Đường ống Đường sắt Đưòng khơng Đường sắt Đường tơ Đưòng không Đường sắt Đường thuỷ Đường sắt Đường thuỷ Đường thuỷ Đường thuỷ Đường ô tô Đường ống Đường thuỷ Đưòng khơng Đường ống Đường ống Đưòng khơng Ghi chú: Tốt nhất, 2: tốt, 3: bình thường, 4: kém, Nguồn: Vận tải giao nhận hàng hoá xuất nhập 40 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Nguyễn Quang Minh - 208 PGS.PTS: Hoàng văn châu - NXB KH-KT 41 Nguyễn Quang Minh - 208 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC 1: BẢNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SAU ĐỔI MỚI Số lượng Sản lượng Chi phí Cước (xe) (1000m3km/xe) (đồng/m3km) (đồng/m3km) Loại xe 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 Kamaz 53312 10 10 10 308 341 456 670 660 655 871 858 851 Maz 53371 76 81 56 276 284 292 710 705 700 923 923 910 Maz 500 24 - 22 224 265 238 720 710 710 936 923 923 Zin 130 IFA 64 51 23 159 170 184 790 790 780 1027 1027 1014 Zin 130 Xăng 35 43 19 159 170 184 990 980 971 1287 1274 1262 IFA 13 21 165 179 193 780 780 775 1014 1014 1007 Dongfeng 12 12 264 280 299 750 745 730 975 968 949 Chenglong 5 223 249 268 750 745 730 975 968 949 Hyundai - - 21 - - 438 - - 640 - - 832 Faw - - - - 553 - - 590 - - 767 Tổng 239 227 170 1778 1938 3108 6160 6115 7281 8008 7948 9464 Nguyễn Quang Minh - 208 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BẢNG 14 : TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG XE DUNG TÍCH XE QUA CÁC NĂM LOẠI XE I XE SITÉC SỐ LƯỢNG (XE) DUNG TÍCH (LÍT) 1997 1998 1999 2000 7/2001 1997 1998 1999 2000 7/2001 160 239 227 170 170 7150 7210 7313 8521 9463 10 10 10 10 12000 12000 11944 11944 Kamaz 53312 Maz 53371 76 56 51 11600 8351 10700 9909 9909 Maz 500 19 24 81 22 22 9405 7808 7885 9105 9165 Zin 130 IFA 52 64 51 23 18 6700 6669 6693 6726 6726 Zin 130 Xăng 65 35 43 19 12 6650 6754 6738 6708 6720 IFA 12 13 21 6590 6689 6670 6885 6885 Dongfeng 12 12 7 8200 8016 8015 8042 8042 Chenglong 5 3 7500 7560 7659 7601 7601 Hyundai 21 21 17462 17462 Faw 15 18558 16760 II.XE TẢI 2 ZIN 130 2 San xinh TỔNG 161 241 229 5T 1 173 171 5T 5T 5T 2T 2T LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Nguyễn Quang Minh - 208 ... tải Đơn vị tính: M3Km TKm CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI I / KHÁI QUÁT CHUNG: Quá trình hình thành phát triển: Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Petrolimex Hà Nội thành... vào mơi trường sản xuất chia thành: - Vận tải đường biển - Vận tải thuỷ nội địa - Vận tải đuờng sắt - Vận tải hàng không - Vận tải ô tô - Vận tải đường ống a Căn vào đối tư ng vận chuyển: - Vận. .. Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Petrolimex Hà Nội Chương III: Đánh giá biện pháp đầu tư đổi phương tiện số kiến nghị Nguyễn Quang Minh - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 208 CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác đầu tư đổi mới phương tiện vận tải ở công ty cổ phần thương mại và vận tải petrolimex hà nội , Đánh giá công tác đầu tư đổi mới phương tiện vận tải ở công ty cổ phần thương mại và vận tải petrolimex hà nội , I.ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU NĂM 2001, Mô hình tổ chức., Tình hình phương tiện vận tải trước đầu tư và hiện nay, Tình hình tài chính giành cho đổi mới., Với các đội xe., THỰC TRẠNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay