Phân tích, chứng minh tính nghệ thuật của quản lý kinh doanh và đề xuất các giải pháp vận dụng có hiệu quả vào các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

23 6 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:52

Tiểu luận Phân tích, chứng minh tính nghệ thuật quản kinh doanh đề xuất giải pháp vận dụng hiệu vào doanh nghiệp nước ta A PHẦN MỞ ĐẦU Từ xa xưa hoạt động xã hội đơn giản, quy mô chưa lớn, công việc quản thực sở kinh nghiệm với linh hoạt, nhạy cảm người đứng đầu tổ chức: tổ chức săn bắn, thu lượm hoa … kinh nghiệm ngày phong phú dần, tích lũy lại Ngày nay, quản trở thành mơn khoa học hồn chỉnh dựa thành tựu khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật khoa học xã hội quản kinh doanh coi khoa học, nghệ thuật nghề Sau học xong môn học khoa học quản lý, thuyết quản lý, nguyên tắc, phương pháp quản liên hệ thực tiễn doanh nghiệp (trong ngồi nước), nhóm lớp quản kinh doanh – cao học đưa tiểu luận nhóm phân tích, chứng minh tính nghệ thuật quản kinh doanh đề xuất giải pháp vận dụng hiệu vào doanh nghiệp nước ta B PHẦN NỘI DUNG I CÁC KHÁI NIỆM Quản gì? Quản tác động chủ đích chủ thể quản tới đối tượng quản cách liên tục, tổ chức, liên kết thành viên tổ chức hành động nhằm đạt tới mục tiêu với kết tốt * VỊ thùc chÊt, qu¶n trớc hết chủ yếu quản ngời Nhng nghĩa quản nhân Quản kinh doanh gì? Khái niệm quản kinh doanh: quản kinh doanh tác động liên tục, tổ chức, định hớng chủ thể quản tới đối tợng quản (là tËp thĨ ngêi lao ®éng doanh nghiƯp) nh»m sư dụng hiệu nguồn lực hội để hoạt động kinh doanh đạt ti mục tiêu doanh nghiệp theo pháp luật thông lệ ®iỊu kiƯn biÕn ®éng cđa m«i trêng kinh doanh, víi hiệu tối u Quản kinh doanh mét khoa häc, mét nghƯ tht vµ lµ mét nghỊ Quản kinh doanh loại lao động trí óc đặc thù nhằm tổ chức, điều khiển phối hợp hoạt động mà doanh nghiệp phải thực để đạt mục tiêu kinh doanh Nó không dựa kinh nghiệm mà phải sở khoa học Nó nghệ thuật xử tình không đợc dự tínhnghề chuyªn nghiƯp a Tính nghệ thuật quản kinh doanh xuất phát từ tính đa dạng, phong phú vật tượng kinh tế, kinh doanh quản lý; xuất từ chất quản kinh doanh Những mối quan hệ người (với động cơ, tâm tư, tình cảm khó định lượng) ln đòi hỏi nhà quản phải xử khéo léo, linh hoạt Tính nghệ thuật quản kinh doanh phụ thuộc vào kinh nghiệm thuộc tính tâm người quản lý; vào may vận rủi, v…Nghệ thuật quản kinh doanh việc sử dụng hiệu phương pháp, tiềm năng, hội kinh nghiệm tích luỹ kinh doanh nhằm đạt mục tiêu đề doanh nghiệp Đó việc xem xét động tĩnh cơng việc kinh doanh để chế ngự nó, đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại, ổn định không ngừng phát triển hiệu cao Nói cách khác, nghệ thuật quản kinh doanh tổng hợp “ bí quyết”, “ thủ đoạn” kinh doanh để đạt mục tiệu mong nuốn với hiệu cao b Một số lĩnh vực cần thể nghệ thuật quản kinh doanh là: - Nghệ thuật tạo thời cơ, chớp thời tránh nguy - Nghệ thuật tạo vốn, sử dụng vốn tích luỹ vốn - Nghệ thuật cạnh tranh (giành thị phần, đạt lợi nhuận cao) - Nghệ thuật sử dụng người ( phát hiện, bố trí, phát huy, liên kết) - Nghệ thuật định tổ chức thực định - Nghệ thuật sử dụng đòn bẩy quản - Nghệ thuật giao tiếp - V.v c Nh÷ng yếu tố tạo sở cho nghệ thuật quản kinh doanh: - Tiềm doanh nghiệp - Tri thức thông tin - Bí mật kinh doanh - Sự đoán ngời lãnh đạo - Sử dụng mu kế (sử dụng sáng tạo, linh hoạt thủ đoạn truyền thống, sáng kiến bất ngờ; t¬ng kÕ tùu kÕ) II NGHỆ THUẬT KINH DOANH QUA CÁC THUYẾT QUẢN Thuyết “con người xã hội” nghiên cứu sâu sắc tâm người của George Elton W Mayor ( Úc) ( 1889-1949) 1.1 Luận giải đặc điểm, nội dung, chất thuyết nói đến tính nghệ thuật quản Theo ơng, công nhân “con người xã hội”, thành viên hệ thống xã hội phức tạp Nhà quản phải quan tâm thoả mãn mong ước cơng nhân, động viên tinh thần họ, qua mà đạt mục tiêu nâng cao suất lao động Ơng cho phương pháp làm việc tính cách khoa học ngành quản trị cổ điển với Frederick W Taylor đại diện, mang lại hiệu quản với kết tốt, khơng hồn chỉnh người xương thịt với tất sinh khí cảm xúc, khơng thể đối xử máy móc vơ tri giác, lại không nên áp đặt họ hệ thống mà không quan tâm tới nhu cầu họ Mayor giới thiệu phương pháp gọi Phương Pháp Quản Trị theo tâm xã hội( trường phái hành vi quản lí) Phương pháp nhấn mạnh đến thoả mãn nhu cầu người, thứ nhu cầu vật chất, tâm họ tổ chức Tư tưởng chủ chốt Mayo tóm lược điểm sau đây: - Tổ chức phải tạo bầu khí để nhân viên cảm thấy thoải mái thân thiện làm việc - Tạo hội để nhân viên nhận chân giá trị tổ chức - Tạo tinh thần đội ngũ nhóm - Nhân viên cần quan tâm tôn trọng - Mayor đề nghị giới quản trị nên thay đổi quan niệm nhân viên qua cách quan sát đối xử để đạt hiệu trì hiệu lâu dài 1.2 Liên hệ thực tiễn Tại Microsoft, nhân viên làm việc điều kiện hồn tồn thoải mái nhà, văn phòng riêng biệt tự xếp bố trí văn phòng theo sở thích riêng Khơng quy định cách ăn mặc Bởi mối quan tâm hàng đầu công việc, khác Khi tạo dựng Microsoft, nhà quản thiết lập môi trường để kỹ sư phần mềm phát huy hết khả mình, tạo hứng thú việc cho kỹ sư Người quản tạo phong cách khuyến khích nhân viên làm viêc, chia sẻ ý tưởng tinh thần làm việc cao Thuyết cá tính Chris Argyris 2.1 Luận giải đặc điểm, nội dung, chất thuyết nói đến tính nghệ thuật quản tính theo định nghĩa Argyris thể thống lượng tâm lý, nhu cầu lực nhân tạo nên Cá tính q trình phát triển từ chưa thục (hồi nhỏ tuổi) đến thục (khi trưởng thành) Sự thục cá tính biểu trạng thái sau: từ hành vi bị động, dựa dẫm vào người khác chuyển dần sang hành vi chủ động hơn, tự chủ hơn; từ hành vi đơn giản, xuất phát từ hứng thú ngẫu nhiên, chuyển dần sang hành vi đa dạng hơn, phức tạp hơn; từ vị ỷ lại vào người khác, dần tạo địa vị bình đẳng chí ưu gia đình xã hội; từ chỗ thiếu ý thức ý thức mình, khả nhu cầu tự điều khiển lấy mình, tự tìm cho phát triển toàn diện Theo Argyris, tổ chức truyền thống đè nén nhu cầu tự thực cá nhân, không thúc đẩy trưởng thành tính người cách lành mạnh, làm nảy sinh mâu thuẫn tổ chức cá nhân, gây hiệu tiêu cự, để thay đổi tình trạng trên, ông đưa hai hướng giải quyết: Một là, phía tổ chức, phải tìm nhiều biện pháp để hoàn thiện việc thiết kế tổ chức, xây dựng mục tiêu mang tính thách thức, nhằm mở rộng phạm vi công việc tăng thêm trách nhiệm cá nhân công nhân viên, tạo cho họ khả tự huy kiểm sốt cao hơn, nhiều hội phát huy đầy đủ khả Hai là, phía thành viên của, đòi hỏi phải thay đổi Phải phát triển cách tồn diện, từ mà nâng cao lực thực mục tiêu mang tính thách thức, đảm nhiệm trách nhiệm lớn 2.2 Liên hệ thực tiễn Công ty Genneral Motors lập Saturn Corporation từ năm 1985 không để tạo mộ hiệu xe mà lập nên phương pháp sản xuấ đồng thời tăng cường sức mạnh nhân viên Nhân viên Saturn gọi thành viên nhóm Trong tồn 8.500 nhân viên người thuộc nhóm mang bảng tên cho biết nhóm Các nhóm đơn vị chặt chẽ độc lập nhóm người, nhóm đến 60 người đa phần từ 12 đến 15 người Mỗi nhóm chức riêng thành viên nhóm huấn luyện để làm khoảng 30 công việc khác nhau, nhóm tự tuyển người quyền sa thải người liên tục àm trễ làm sản phẩm chất lượng Microsoft tuyển dụng nhân khắt khe, kiên tuyển người làm việc giỏi, thực lực Bởi người tuyển dụng đồng nghiệp, đồng làm việc; không trở thành gắng nặng cho người khác Microsoft cho rằng, chất lượng nhân quan trọng định đến suất cơng ty Bên cạnh Microsoft tổ chức tập hợp nhiều công ty nhỏ, với chức độc lập: thiết kế, thử nghiệm, tiếp thị, kinh doanh; phần lớn chức công ty thực cách riêng biệt dự án; cách tổ chức nhiều nhóm nhân viên riêng biệt cơng ty, nhóm tiến trình hoạt động tốt cho Nhờ hoạt động công ty động hiệu Thuyết cấp bậc nhu cầu Maslow 3.1 Luận giải đặc điểm, nội dung, chất thuyết nói đến tính nghệ thuật quản Maslow cho hành vi người bắt nguồn từ nhu cầu nhu cầu người xếp theo thứ tự ưu tiên từ thấp tới cao Theo tầm quan trọng, cấp bậc nhu cầu xếp thành năm bậc sau: + Những nhu cầu hay nhu cầu sinh học +Những nhu cầu an ninh an toàn +Những nhu cầu xã hội hay nhu cầu liên kết chấp nhận + Những nhu cầu tôn trọng + Những nhu cầu tự thể hay tự thân vận động 3.2 Liên hệ thực tiễn Cơng ty máy tính IBM, “thu phục” nhiều nhân viên giỏi, k ể c ả nhân viên “khó tính” từ nhiều nước khác chế h ấp dấn mạnh nguồn tài qua việc tạo điều kiện cho họ “nhà l ầu xe hơi", việc làm ổn định, tiền lương trả cao khả thăng tiến m ạnh, tin tưởng giao cho họ trọng trách vị trí lãnh đ ạo chủ chốt Công ty Thuyết tâm người F.Herzberg 4.1 Luận giải đặc điểm, nội dung, chất thuyết nói đến tính nghệ thuật quản Nhân tố khích lệ phải nhân tố làm tăng thêm hài lòng cơng nhân viên công việc C c y ế u t t húc đẩy y ế u t thuộc bên công vi ệ c Đ ó l nhân tố tạo nên thỏa mãn, thành đạt, thừa nhận thành tích, thân công việc người lao động, trách nhiệm chức lao động, thăng tiến Đây nhu cầu người lao động tham gia làm việc Đặc điểm nhóm khơng thỏa mãn dẫn đến bất mãn, thỏa mãn tác dụng tạo động lực 4.2 Liên hệ thực tiễn Những nhân viên Microsoft không abo bị khiển trách không may gặp sai lầm hay thất bại trình làm việc ( trừ trường hợp mức); thưởng xứng đáng thành công Do người ln cố gắng khơng phải lo thất bại xảy Với Microsoft thất bại điều bình thường! Khơng thành cơng mà khơng thất bại Thuyết văn hoá quản Nhật Bản 5.1 Luận giải đặc điểm, nội dung, chất thuyết nói đến tính nghệ thuật quản + yếu tố cứng: Chiến lược (Strategy) cấu tổ chức (Structure ) chế vận hành (System) + yếu tố mềm ( thể tính nghệ thuật quản cho thấy tác động văn hoá kinh doanh) Cán (Staff) Phong cách quản (Style) Tài (Skill) Mục tiêu (Văn hóa KD) (Superordinate Goals ) Ba yếu tố đầu yếu tố cøng mang tÝnh khoa häc, cßn yÕu tè sau yếu tố mềm phụ thuộc vào nhiều nhân tố xã hội (lịch sử, dân tộc, tôn giáo, triết học, truyền thống, tâm xã hội, văn hoá ) nên yếu tố khác lớn xã hội khác Chính nhờ yếu tố mềm mà phơng thức quản Nhật tỏ thích hợp việc huy động tính tích cực toàn thể công nhân viên, lợi cho việc trì tăng cờng sức sèng cđa xÝ nghiƯp 5.2 Liên hệ thực tiễn FPT Công ty cổ phần lĩnh vực công nghệ thông tin lớn Việt Nam, với đội ngũ nhân viên động linh hoạt, trình độ cao Với máy lãnh đạo ngời tài đa chiến lợc phát triển công ty đắn nên FPT phát triển mạnh mẽ nh ngày Công ty xây dựng đoàn kết nội bộ, nhân viên tạo điều kiện để họ phát huy tính sáng tạo, giải pháp tăng hiệu cho công ty đợc thởng tiền với giá trị lớn Vào kỳ nghỉ sinh hoạt văn hoá, vui chơi nghỉ dỡng công ty tạo điều kiện (có ràng buộc định) để nhân viên đa gia đình cùng, điều tạo nên văn hoá FPT riêng biệt nhân viên gắn bó với công ty hơn, cống hiến cho công ty với toàn khả Mục tiêu phát triển công ty gắn liền với quyền lợi toàn nhân viên chế rõ ràng khuyến khích với cá nhân đóng vai trò tích cực vào thành tựu doanh nghiệp Tài toàn nhân viên đợc khuyến khích với động rõ ràng giúp cho họ động lực sáng tạo, phấn đấu FPT vận dụng yếu tố mềm mô hình 7S Nhật Bản cách triệt để, từ tạo nên thành công doanh nghiệp nh ngày Thuyt qun Z William Ouchi 6.1 Luận giải đặc điểm, nội dung, chất thuyết nói đến tính nghệ thuật quản Xây dựng tập thể cơng nhân viên văn hố Z dựa yếu tố so sánh mơ hình quản Mỹ Nhật , thuyết Z nội dung sau: - Thể chế quản phải đảm bảo cho cấp nắm bắt tình hình cấp cách đầy đủ Duy trì việc định nâng cao trách nhiệm tập thể cách tạo điều kiện cho nhân viên tham gia vào sách, kịp thời phản ánh tình hình cho cấp Để nhân viên đưa lời đề nghị họ sau cấp định - Nhà quản cấp trung gian phải thực vai trò thống tư tưởng, thống chỉnh hoàn thiện ý kiến cấp sở, kịp thời báo cáo tình hình với cấp đưa kiến nghị - Đảm bảo chế độ làm việc lâu dài để nhân viên phát huy tính tích cực, khuyến khích họ đưa phương án đề nghị 10 - Đảm bảo chế độ làm việc lâu dài để nhân viên yên tâm tăng thêm tinh thần trách nhiệm, doanh nghiệp chia sẻ vinh quang khó khăn, gắn bó vận mệnh họ vào vận mệnh họ vào vận mệnh doanh nghiệp - Nhà quản phải thường xuyên quan tâm đến tất vấn đề người lao động, kể gia đình họ Từ tạo thành hòa hợp, thân ái, khơng cách biệt cấp cấp - Làm cho công việc hấp dẫn thu hút nhân viên vào công việc - Chú ý đào tạo phát triển nhân viên - Đánh giá nhân viên phải toàn diện, rõ ràng, cẩn trọng biện pháp kiểm sốt tế nhị, mềm dẻo, giữ thể diện cho người lao động Qua nội dung học thuyết Z ta thấy học thuyết đại học thuyết phương Tây dựa quản doanh nghiệp Nhật Bản nên đặc điểm tư phương Đơng Đầu tiên phải nói đến người Nhật nói riêng người phương Đơng nói chung coi trọng trung thành lòng tự trọng hay “tơi” cá nhân Họ coi trọng điều tiền bạc nhiều trường hợp Người Nhật vận dụng điều để đưa vào phương pháp quản trị Bên cạnh người phương Đơng thường ln cố gắng hướng đến hòa hợp, học thuyết Z ta thấy hòa hợp ba yếu tố suất lao động, tin cậy khôn khéo quan hệ người với người Đó điểm làm nên khác biệt thành công học thuyết Z 6.2 Liên hệ thực tiễn Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà nội tạo cho cán giáo viên môi trường làm việc với phương tiện dạy học tốt Ban Giám hiệu ý đến đời sống cán giáo viên gia đình họ, ví dụ ngày lễ, Tết q động viên tinh thần, Tết thiếu nhi hay Trung thu tổ chức vui chơi cho cháu em cán giáo viên Bên cạnh đó, để tăng thêm mối quan hệ cán giáo viên với nhà trường, Hội đồng quản trị tạo điều kiện cho cán giáo viên nhu cầu điều kiện đóng góp cách mua cổ phần, tham gia cổ đông trường Nhà trường quan tâm đến công tác thăm hỏi ốm đau, sinh đẻ hay việc hiếu, 11 hỉ cán giáo viên Thêm vào đó, nhằm tạo điều kiện cho cán giáo viên nhu cầu nâng cao lực chun mơn, nhà trường ln khuyến khích cách cử học Thạc sỹ, Tiến sỹ nước liên kết với nước ngồi Đó nguồn động viên tinh thần lớn cán giáo viên trường để cống hiến nhiều cho nghiệp giáo dục, nghiệp trồng người Kü thuËt qu¶n Kaizen 7.1 Luận giải đặc điểm, nội dung, chất thuyết nói đến tính nghệ thuật quản “Khơng ngừng cải tiến, hoàn thiện” với nội dung: Tổ chức lại cách êm dịu; Thu hút người thực mục tiêu doanh nghiệp; phấn đấu cải tiến phương pháp làm việc Chiến lược Kaizen kêu gọi nỗ lực cải tiến liên tục không ngừng cá nhân tổ chức, không phân biệt nhà quản hay cơng nhân tổ chức Những nguyên tắc quản đại Kaizen ứng dụng rộng rãi phương Tây Kaizen đặc biệt coi trọng vai trò nhà lãnh đạo phải tập trung hướng tới khuynh hướng công ty như: xu hướng làm việc theo nhóm, tập thể coi trọng cá nhân; xu hướng quản theo mạng lưới, cấu quản theo mệnh lệnh, cấp bậc; xu hướng đầu tư vào chất xám đào tạo nhân viên, coi trọng vốn; xu hướng khuyến khích linh hoạt liên tục cải tiến Quản hai thành phần trì cải tiến Cụ thể, nhà quản cần trì chuẩn mực công nghệ, điều hành sản xuất hoạt động quản khác; cần liên tục cải tiến chuẩn mực để đạt suất lao động cao hơn, hiệu kinh doanh lớn 7.2 Liên hệ thực tiễn “ Chúng ta sẵn sàng đặt cược tương lai Công ty cho hệ điều hành Window” – Bill Gates tuyên bố vậy, ba năm sau ông lại tuyên bố: “ Chúng ta đặt cược tương lai công ty cho mạng Internet” Ngay sau mootjsanr phẩm mwois công ty chiếm lĩnh thị trường 12 Microsoft liền nhanh chóng tìm cách loại bỏ nó, thay sản phẩm tốt Điều nghĩa Microsoft ln ln tìm cách cải tiến sản Phong cách quản kinh doanh đại Nên gộp thuyết đại thành ý lớn cách lựa chọn phương pháp quản đại phù hợp với mơ hình, mơi trường kinh doanh, đối tượng kinh doanh doanh nghiệp Thế kỷ XXI coi kỷ nguyên kinh doanh đặt yêu cầu đồi hỏi nhà quản phải thích ứng bị gạt khỏi thị trường Kinh doanh bị bó hẹp biên giới quốc gia mà thay vào hòa nhịp với xu tồn cầu hóa Nghệ thuật quản kỷ nguyên đòi hỏi nhà quản phải thay đổi cung cách điều hành lãnh đạo mang tính dân chủ hơn, trọng đến mối quan hệ hợp tác, bình đẳng họ nhân viên Nhiệm vụ nhà quản mang nhiều yếu tố tâm học nhằm trì ổn định khơng khí làm việc tập thể, tránh việc hình thành phe phái cục Mục đích nahwmf đồng thuận nội bộ, đảm bảo thực chiến lược kinh doanh, thắt chặt quan hệ với đối tác kinh doanh cuối chiếm lĩnh thị trường 8.1 Thuyết phong cách quản LinKert Phong cách quản gồm hai yếu tố quan trọng q uan hệ ủng hộ lẫn cấu tổ chức lấy tập thể công tác làm đơn nguyên – Hình thành “mắt xích liên kết” Người lãnh đạo hồn tồn tin cậy tín nhiệm vào người quyền.Quá trình định phổ biến rộng rãi toàn tổ chức, kết hợp tốt Giao tiếp không thông suốt theo hai chiều cấp –theo chiều dọc, mà khâu theo chiều ngang Những người quyền thu hút, khuyến khích tham gia vào việc phát triển chế độ khen thưởng kinh tế ,xác định mục đích, cải tiến phương pháp nâng cao tiến hướng đến mục tiêu tổ chức Giữa cấp cấp tác động qua lại ,thân tình, cởi mở với mức độ tin cậy tín nhiệm cao 13 Mọi người trách nhiệm với q trình kiểm tra Tổ chức khơng thức thức thường thống 8.2 Lựa chọn mô thức lãnh đạo Robert Tannenbaum Warren Schmidt Đưa nguyên tắc để nhà quản chọn mơ thức thích hợp với trường hợp cụ thể thể tính linh hoạt mềm dẻo vận dụng nguyên tắc vào quản kinh doanh Trong thực tế, người lãnh đạo vận dụng phơng thức lãnh đạo Các tác giả cho nghị vậy, cần xem xét đến nhân tố, môi trường xung quanh, cấp thân lãnh đạo Căn vào hiểu biết mà xác định phương hướng hành động Nếu cần lệnh phải lệnh Nếu cần dành cho công nhân viên quyền tham gia ý kiến quyền tự chủ phải tạo hội cho họ Quyết định lựa chọn phương thức lãnh đạo định nên tến hành quản Vì người quản cần lựa chọn hành xử cứng rắn, mạnh mẽ người dân chủ, dễ tính cần thiết cách linh hoạt tư biện chứng với hoàn cảnh nhiệm vụ kinh doanh đặt 8.3 Thuyết lãnh đạo quyền biến Fred Fiedler 8.31 Luận giải đặc điểm, nội dung, chất thuyết nói đến tính nghệ thuật quản Phải vào phong cách lãnh đạo người quản mà bố trí họ vào hồn cảnh thích hợp Như dễ dàng nhiều so với việc buộ họ phải thya đổi phong cách cho phù hợp với hoàn cảnh Người lãnh đạo cao phải phân tích mơi trường cơng tác để bố trí cán quản cấp vào mơi trường phù hợp với phong cách họ (“Dụng nhân dụng mộc”) Trong nhiều nhà khoa học quản tìm phương thức lãnh đạo hiệu nhất, phương thức lãnh đạo hiệu Fiedler lại tìm tòi theo hướng khác Ơng cho khơng phương thức lãnh đạo hiệu thích hợp với hoàn cảnh Phải tùy hoàn cảnh mà định 14 phương thức lãnh đạo thích hợp Sự quyền biến lãnh đạo chỗ 8.4 Liên hệ thực tiễn Trung tâm TM & xuất nhập hàng tiêu dùng thủ công mỹ nghệ Hà Nội- Artex Hà nội chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV XNK & Đầu tư Hà Nội- Unimex Artex Hà Nội thành lập từ năm 1987, trải qua chặng đường dài với nhiều thăng trầm, thay đổi kinh tế Việt Nam, Trung tâm trì hoạt động kinh doanh, mặt hàng kinh doanh truyền thống, mở rộng phát triển mặt hàng kinh doanh mang lại giá trị lợi nhuận cao Dù tình hình kinh tế sản xuất kinh doanh Việt Nam năm gần gặp nhiều khó khăn chịu ảnh hưởng từ suy thối kinh tế tồn cầu nhiều bất ổn vĩ mơ khác, Artex Hà Nội trì tăng trưởng doanh thu mình, hồn thành định mức kế hoạch giao cờ đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, tinh thần làm việc Unimex Hà nội Để đạt thành tựu đó, máy lãnh đạo Artex Hà nội đóng vai trò chủ chốt, áp dụng mô thức quản phù hợp, định cách linh hoạt theo tình hình kinh doanh vận dụng linh hoạt sáng tạo chủ trương, sách Đảng Nhà nước vào hoạt động kinh doanh Sự hợp sáng tạo việc chọn lựa mô thức lãnh đạo thể sau: * Đối với lĩnh vực kinh doanh truyền thống, khách hàng truyền thống - Ban Giám đốc giao lại quyền định quản cho cấp nhiều hơn, đứng vai trò giám sát cơng việc cấp báo cáo lại - Cho phép cấp đề xuất ý tưởng, giải pháp công việc để mang lại hiệu cao nghiệp vụ chun mơn việc quan hệ, chăm sóc khách hàng - Ban Giam đốc giữ vai trò định giám sát thường xuyên, sát vấn đề cốt lõi hoạt động kinh doanh tài chính, nguồn 15 hàng, người để đưa định phù hợp Không ngừng theo dõi để đánh giá lực phù hợp đội ngũ cán với vị trí phụ trách để can thiệp thay đổi cần thiết * Đối với mặt hàng kinh doanh triển vọng - Tham gia nhiều trực tiếp vào công việc kinh doanh mặt hàng tìm kiếm thị trường kinh doanh mới, lĩnh vực gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi định kịp thời phạm vi định vượt chuyên môn quyền hạn cấp - Trực tiếp sách việc chăm sóc, quan hệ khách hàng nào, định đầu tư công cụ phương tiện kinh doanh cho cơng việc tìm kiếm phát triển thị trường cho ngắn hạn cho dài hạn Tuyển chọn phân bổ cán phù hợp với vị trí cần thiết - Mỗi định đưa mang tính chủ quan lãnh đạo Artex nhiều hơn, thể tầm nhìn tư kinh nghiệm kinh doanh từ mặt hàng trước đó, thơng qua họp với cán công nhân viên để lấy ý kiến tham khảo, điều hợp - Cán công nhân viên thực theo thị Ban Giám đốc cách đắn phải chủ động sáng tạo xếp để tiến độ công việc đảm bảo, cơng việc dù khó khăn phải tiến triển định để báo cáo lại, Ban Giám Đốc từ mà nhìn nhận hiệu thi hành định mình, kịp thời đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm định Ban Giám Đốc giữ vai trò sát để theo dõi tất mặt công việc từ chuyên môn nghiệp vụ đến vấn đề tài chính, đầu đầu vào mặt hàng, biến động thị trường giá III NGHỆ THUẬT KINH DOANH THỂ HIỆN TRONG CÁC NGUYÊN TẮC PHƯƠNG PHÁP QUẢN DOANH NGHIỆP Các nguyên tắc quản kinh doanh a/ Khái niệm: nguyên tắc quản kinh doanh chuẩn mực hành vi mà nhà quản phải tuân thủ trình kinh doanh nhằm đạt kết mục tiêu mong muốn 16 b/ Nghệ thuật kinh doanh thể nguyên tắc sau: - Kết hợp hài hồ lợi ích Phải xử thoả đáng, hài hồ loại lợi ích liên quan đến tồn phát triển toàn DN; Lợi ích người lao động DN (trả thù lao hợp bảo đảm bù đắp sức lao động, tạo động lực cơng việc, gắn bó họ lâu dài với DN); Lợi ích khách hàng (được mua hàng tốt, rẻ, phục vụ chu đáo, thoả mãn nhu cầu ngày cao); Lợi ích nhà nước xã hội (làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách, tuân thủ luật pháp, tham gia bảo vệ môi trường sinh thái, làm từ thiện,…); Lợi ích bạn hàng: giải thoả đáng lợi ích họ sở bên lợi, hợp tác tin cậy,… - Bí mật kinh doanh Trong kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập quốc tế, tồn phát triển DN phụ thuộc vào yếu tố tính định lực cạnh tranh DN, phải giành, giữ mở rộng thị phần Đòi hỏi DN phải: + Đánh giá lực mình, đối thủ cạnh tranh + Biết dấu kín ý đồ, tiềm bí KD + Tranh thủ thơng tin, dự báo bí quyết, lực cạnh tranh đối thủ để giải pháp đối phó - Vận dụng thời môi trường KD: m ôi trường KD biến động, đa dạng, đột xuất, khó lường trước hội, thách thức, rủi ro Nhà QL phải biết khai thác thơng tin lợi từ nhiều nguồn để tranh thủ nắm bắt tận dụng hội, khắc phục rủi ro Đây quan hệ lực DN: Thế quan hệ DN với môi trường KD; Lực tiềm DN tạo - Trong kinh doanh phải biết mạo hiểm, mục tiêu, chương trình, kế hoạch rõ ràng, giải pháp sáng tạo, độc đáo đựa khoa học, tính khả thi để tận dụng thời cơ, vuợt qua đối thủ Phải biết lựa chọn khả xảy tình cụ thể, đòi hỏi phải lĩnh “táo bạo”, “thận trọng”, “quyết đốn” người QL Mạo hiểm “phiêu lưu tính tốn” Dám mạo hiểm đơi với dám chịu trách nhiệm 17 - Trong kinh doanh phải biết dừng lúc: mong muốn vơ hạn, song giải pháp thường hiệu với mức độ định (ở thời điểm, khơng gian cụ thể bán lượng hàng bao nhiêu, với giá nào,… cần phải biết xem xét, tiên lượng để định mức cụ thể, để hiệu tối ưu) Phải biết xem xét nhân tố, động thái để kịp thời dừng lại, tìm giải pháp cho phù hợp - Biết thích nghi đổi mới: mơi trường KD đại ln biến động, đòi hỏi đa dạng hố, thay đổi nhanh nhu cầu, chất lượng phục vụ, giá cả, lãi suất, tỷ giá, sách tiền tệ, khoa học cơng nghệ - cơng nghệ thơng tin,… đòi hỏi kinh doanh, quản phải cập nhật, thích nghi Chỉ dừng chỗ tụt lùi so với đối thủ cạnh Phải đổi mặt từ kiến thức, tư đến công nghệ, kỹ hành động; đổi liên tục, thường xun, khơng giới hạn Các phương pháp quản kinh doanh a/ Khái niệm: Phương pháp QLKD tổng thể cách thức tác động chủ đích chủ thể QL đến đối tượng QL (cấp tiềm DN) đến khách thể KD (khách hàng, bạn hàng, đối thủ cạnh tranh ràng buộc môi trường) để đạt mục tiêu DN điều kiện cho phép b/ Theo cách phân loại phổ biến, vào nội dung chế hoạt động quản trị phương pháp quản chia thành 05 loại: - Các phương pháp quản trị nội doanh nghiệp + Các phương pháp giáo dục: cách tác động vào nhận thức tình cảm người lao động nhằm nâng cao tính tự giác nhiệt tình lao động họ cơng việc thực nhiệm vụ Các phương pháp giáo dục thường sử dụng kết hợp với phương pháp khác cách uyển chuyển, linh hoạt, vừa nhẹ nhàng vừa sâu sát đến người lao động, tác động giáo dục rộng rãi doanh nghiệp, bí thành cơng xí nghiệp từ Nhật (học thuyết Y, học thuyết Z) + Các phương pháp kinh tế tác động vào đối tượng quản thơng qua lợi ích kinh tế, đối tượng bị quản trị tự lựa chọn phương án hoạt động hiệu phạm vi hoạt động (môi trường làm việc) họ mà không cần thường xuyên tác động mặt kinh tế 18 - Các phương pháp quản tác động lên khách hàng: phương pháp phục vụ kích thích khách hàng nhân tố định kết hoạt động kinh doanh Nhân tố thường thể đầu chu trình kinh doanh song lại cần tác động ngày từ đầu vào, nhu chiến lược kinh doanh, phương án sản phẩm…Khách hàng vừa điểm xuất phát vừa điểm kết thúc trình kinh doanh - Các phương pháp quan hệ với khách hàng: bạn hàng đối tác cung cấp đầu vào, thường hợp tác dài với song cạnh tranh Phương pháp chủ yếu quan hệ giữ chữ tín, tơn trọng lẫn nhau, tốn sòng phẳng chia sẻ khó khăn Song cần tránh o ép gặp bạn hàng bất tín, trục lợi, điều; giải pháp chủ yếu quan hệ đa phương IV ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP VẬN DỤNG VÀO QUẢN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY Thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam - Hiện nay, Việt Nam khoảng 400.000 doanh nghiệp, đa số doanh nghiệp nhỏ vừa (95%), số doanh nghiệp cực nhỏ khu vực phi thức lớn thể nói, đa số chủ doanh nghiệp giám đốc doanh nghiệp tư nhân chưa đào tạo cách kiến thức kinh doanh, kinh tế – xã hội, văn hóa, luật pháp… kỹ quản trị kinh doanh, kỹ kinh doanh điều kiện hội nhập quốc tế Điều thể rõ việc nhiều doanh nghiệp chưa chấp hành tốt quy định thuế, quản nhân sự, quản tài chính, chất lượng hàng hóa, sở hữu cơng nghiệp… Từ đó, khuynh hướng phổ biến doanh nghiệp hoạt động quản theo kinh nghiệm, thiếu tầm nhìn chiến lược Một số chủ doanh nghiệp mở công ty sẵn tiền vốn thích kinh doanh, thiếu kiến thức kỹ kinh doanh, dẫn đến rủi ro thất bại - Hiện tại, thiếu hụt trầm trọng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, giám đốc điều hành doanh nghiệp tính chun biệt Một thực trạng phổ biến quyền quản sở hữu chưa tách bạch rõ ràng doanh 19 nghiệp Việt Nam Giám đốc điều hành doanh nghiệp đồng thời chủ doanh nghiệp nên khó phát huy vai trò quản Việt Nam cạnh tranh với giới nguồn lao động dồi dào, giá rẻ Tuy nhiên, thực tế lợi cạnh tranh dần bị đi, liên tục bị tụt hạng bảng xếp hạng số cạnh tranh toàn cầu, thiếu lao động đào tạo (xét chất lượng cấu) điểm yếu kinh tế Việt Nam - Về vấn đề áp dụng tiến khoa học, kỹ thuật vào sản xuất: tại, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam sử dụng cơng nghệ tụt hậu so với mức trung bình giới 2-3 hệ Vì vậy, năm tới, hiệu lực, hiệu quản Nhà nước yếu, buông lỏng cộng với doanh nghiệp quan tâm đến lợi ích trước mắt, xu nhập sử dụng công nghệ lạc hậu gia tăng, hệ lụy tiếp tục làm giảm khả cạnh tranh doanh nghiệp“ - Theo đánh giá chuyên gia kinh tế, lực cạnh tranh doanh nghiệp tư nhân Việt Nam yếu, chưa thể “nghiêng ngửa” với đối tác nước thị trường nội địa, chưa nói thị trường quốc tế Sự yếu lực cạnh tranh thể khả cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng, đáp ứng tốt thị hiếu người tiêu dùng với mức giá hợp lý, yếu tố khác, quảng cáo, tiếp thị, xây dựng thương hiệu, tổ chức, quản mạng lưới phân phối nhiều hạn chế so với doanh nghiệp nước Các giải pháp vận dụng vào quản doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn - Nâng cao trình độ lực đội ngũ quản trị doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp giám đốc doanh nghiệp tư nhân chưa đào tạo cách kiến thức kinh doanh, kinh tế – xã hội, văn hóa, luật pháp… kỹ quản trị kinh doanh, kỹ kinh doanh điều kiện hội nhập quốc tế 20 - Doanh nghiệp phải sách đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo bản, nâng cao lực công tác thực tế họ mặt Chun mơn hố hoạt động đa nghề, tuỳ theo lực, sở trường; người đảm đương nhiều vị trí cơng việc khác - Thuê công nhân làm việc lâu dài, để họ yên tâm, trách nhiệm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, chia sẻ vinh quang khó khăn, gắn vận mệnh với vận mệnh doanh nghiệp - Phải quan tâm đến phúc lợi công nhân, quy định rõ thời hạn nâng bậc lương, thưởng phạt phân minh sách đãi ngộ, khen thưởng kịp thời, tìm cách để cơng nhân cảm thấy thoải mái, không phân biệt chủ người làm công, cấp cấp dưới, phải làm cho công nhân cảm thấy công việc họ không khô khan, khơng đơn điệu Đánh giá cơng nhân phải tồn diện, xác, thời gian dài, khơng chủ quan, độc đoán 21 C PHẦN KẾT LUẬN Nghệ thuật quản kinh doanh việc sử dụng hiệu phương pháp, tiềm năng, hội khái niệm tích lũy kinh doanh nhằm đạt mục tiêu đề doanh nghiệp Đó việc xem xét động tĩnh cơng việc kinh doanh để chế ngự nó, đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại, ổn định không ngừng phát triển hiệu cao Nói cách khác, nghệ thuật quản kinh doanh tổng hợp " bí quyết" , " thủ đoạn " kinh doanh để đạt mục tiêu mong muốn với hiệu cao Nghệ thuật quản kinh doanh khơng thể tìm thấy đầy đủ sách báo; bí mật kinh doanh linh hoạt Ta nắm nguyên tắc nó, kết hợp với quan sát tham khảo kinh nghiệm nhà quản khác để vận dụng vào điều kiện cụ thể Vì vậy, muốn thành đạt kinh doanh không nắm vững ứng dụng thành thạo nghệ thuật quản Nắm nghệ thuật quản trị, giúp nhũng nhà quản giữ bền vững kinh doanh Trong trường hợp cụ thể, hồn cảnh phức tạp khác đòi hỏi phải ứng dụng biện pháp linh hoạt để đạt hiệu quản mong muốn 22 23 ... minh tính nghệ thuật quản lý kinh doanh đề xuất giải pháp vận dụng có hiệu vào doanh nghiệp nước ta B PHẦN NỘI DUNG I CÁC KHÁI NIỆM Quản lý gì? Quản lý tác động có chủ đích chủ thể quản lý tới đối... quản lý phải xử lý khéo léo, linh hoạt Tính nghệ thuật quản lý kinh doanh phụ thuộc vào kinh nghiệm thuộc tính tâm lý người quản lý; vào may vận rủi, v Nghệ thuật quản lý kinh doanh việc sử dụng. .. giải pháp chủ yếu quan hệ đa phương IV ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP VẬN DỤNG VÀO QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY Thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam - Hiện nay, Việt Nam có khoảng 400.000 doanh nghiệp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích, chứng minh tính nghệ thuật của quản lý kinh doanh và đề xuất các giải pháp vận dụng có hiệu quả vào các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay , Phân tích, chứng minh tính nghệ thuật của quản lý kinh doanh và đề xuất các giải pháp vận dụng có hiệu quả vào các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay