Phân tích tác động của đòn bẩy lên lợi nhuận và rủi ro của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng delta AGF

80 21 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:50

ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG ĐỊN BẨY LÊN LỢI NHUẬN RỦI RO CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG DELTA AGF Chun ngành: Tài Chính Doanh Nghiệp Tác động đòn bẩy lên lợi nhuận & rủi ro GVHD: Trần Thị Thanh Phương KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long Xuyên, tháng năm 2017 SVTH: Trương Thị Huyền Trang Trang ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG ĐÒN BẨY LÊN LỢI NHUẬN RỦI RO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG DELTA AGF Chuyên ngành: Tài Chính Doanh Nghiệp Sinh viên thực hiện: Trương Thị Huyền Trang Lớp: ĐH5TC Mã Số Sv: DTC041762 Người hướng dẫn: Th.S Trần Thị Thanh Phương Tác động đòn bẩy lên lợi nhuận & rủi ro GVHD: Trần Thị Thanh Phương Long Xuyên, tháng năm 2017 SVTH: Trương Thị Huyền Trang Trang LỜI CẢM ƠN Sinh viên thực luận văn “Phân tích tác động đòn bẩy lên lợi nhuận rủi ro công ty cổ phần đầu xây dựng Delta AGF” xin chân thành cảm ơn: Ban giám đốc nhân viên phòng kế tốn cơng ty cổ phần đầu xây dựng Delta AGF chấp nhận cho thực tập, tạo điều kiện để tiếp xúc môi trường làm việc thực tế cung cấp số liệu để thực việc phân tích Thạc sĩ Trần Thị Thanh Phương - Giáo viên hướng dẫn nhiệt tình đóng góp ý kiến, giúp khắc phục hồn thiện dần luận văn Những giáo viên chuyên môn khác, bạn bè Đặc biệt gia đình tất ảnh hưởng đến kết luận văn Tác giả xin tri ân    MỤC LỤC    Tác động đòn bẩy lên lợi nhuận & rủi ro GVHD: Th.S Trần Thị Thanh Phương Chương 1: TỔNG QUAN sở hình thành đề tài Ở giai đoạn trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải đối mặt với nguy từ môi trường kinh doanh, trở ngại nội doanh nghiệp việc hướng đến mục tiêu tối đa hóa lợi ích cho chủ sở hữu Một trở ngại rủi ro Rủi ro mang tính tích cực tiêu cực, mặt tiêu cực thường quan tâm Trong doanh nghiệp thường hai loại rủi ro: rủi ro kinh doanh rủi ro tài Rủi ro kinh doanh rủi ro gắn liền với hoạt động kinh doanh không chắn doanh số chi phí hoạt động Mối quan tâm nhà quản trị ảnh hưởng kết cấu chi phí (tỷ trọng chi phí cố định chi phí biến đổi) mức độ rủi ro kinh doanh, khả tạo đủ doanh thu để đạt đến mức đủ tiền tốn định phí sản xuất Mặt khác, đầu vào chi phí cố định để gây thay đổi số lượng tiêu thụ nhằm khuếch đại thay đổi lợi nhuận (lỗ), khuếch đại rủi ro kinh doanh Đó ảnh hưởng đòn bẩy hoạt động Rủi ro tài rủi ro biến động lợi nhuận vốn cổ phần kết hợp với rủi ro khả chi trả phát sinh từ việc sử dụng nguồn tài trợ chi phí cố định (nợ dài hạn cổ phiếu ưu đãi) cấu nguồn vốn Tác động chúng gọi đòn bẩy tài Đòn bẩy cơng cụ để khuếch đại lực, biến lực nhỏ thành lực lớn tác động vào vật thể cần dịch chuyển Trong vật lý người ta dựa vào điểm tựa cố định để khuếch đại lực nhằm mục tiêu di chuyển vật thể Thuật ngữ “đòn bẩy” tài ám việc sử dụng chi phí cố định để gia tăng khả sinh lợi doanh nghiệp Tuy nhiên, đòn bẩy tài dao hai lưỡi Nếu hoạt động doanh nghiệp tốt, đòn bẩy khuếch đại tốt lên gấp bội lần Ngược lại, hoạt động doanh nghiệp xấu đòn bẩy khuếch đại xấu lên bội lần Công ty phân tích giai đoạn khởi đầu chu kỳ kinh doanh, giai đoạn biểu ràng mức độ cao rủi ro kinh doanh.Vì rủi ro tài SVTH: Trương Thị Huyền Trang Tác động đòn bẩy lên lợi nhuận & rủi ro GVHD: Th.S Trần Thị Thanh Phương kèm nên giữ thấp tốt nhằm tránh tác động tổng hợp lúc hai loại rủi ro lên tổng thể doanh nghiệp.Vấn đề quan tâm cần xác định phân tích đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài ảnh hưởng đến lợi nhuận rủi ro, nên thay đổi tác động chúng sao, để cơng ty kiểm sốt rủi ro tổng thể mà sử dụng chúng cơng cụ tích cực để đạt lợi nhuận kỳ vọng vốn cổ phần mong muốn, đưa định phù hợp liên quan nguồn vốn Đó lí tơi chọn đề tài: “Phân tích tác động đòn bẩy lên lợi nhuận rủi ro công ty cổ phần đầu xây dựng Delta AGF” Mục tiêu nghiên cứu Đo lường tác động đòn bẩy hoạt động đòn bẩy tài cơng ty Đánh giá ảnh hưởng hai đòn bẩy đến khả sinh lợi rủi ro Giải pháp tài trợ nhu cầu vốn tương lai hiệu quả, hạn chế rủi ro nâng cao lợi nhuận vốn cổ phần Nội dung nghiên cứu Phân tích mức độ ảnh hưởng khác đòn bẩy hoạt động lên lợi nhuận trước thuế lãi vay (EBIT), rủi ro kinh doanh đầu định phí thay đổi Xem xét thay đổi qui mô tài trợ vốn chi phí cố định tác động đến khả tạo lợi nhuận cổ phần (EPS) rủi ro tạo Dựa nhu cầu vốn để tài trợ cho dự án tương lai, xây dựng nhiều phương án tài trợ với tỷ lệ nợ khác Phân tích mối quan hệ EBIT EPS để lựa chọn phương án tài trợ nhu cầu vốn tương lai thích hợp Tổng hợp tác động đòn bẩy hoạt động đòn bẩy tài Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp từ báo cáo tài chính, thơng tin qua trao đổi với người thẩm quyền định ảnh hưởng đến số liệu cần thu thập, để đảm bảo thông tin thu thập xác, đầy đủ, mang tính thực tiễn SVTH: Trương Thị Huyền Trang Tác động đòn bẩy lên lợi nhuận & rủi ro GVHD: Th.S Trần Thị Thanh Phương Phương pháp xử lý số liệu: phân loại, tính tốn số liệu để tìm tiêu giải vấn đề Sau phân tích, lý luận, tổng hợp thông tin để đưa giải pháp đề nghị Phạm vi nghiên cứu Công ty thức vào hoạt động tháng 4/2007, với nhu cầu xác định mức độ rủi ro khả tăng trưởng lợi nhuận tương lai trên, nên tiến hành phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tài trợ công ty quý 3, quý năm 2007 Đây hai quý thể biến động qui mô nợ vay Hoạt động cơng ty nhiều lĩnh vực nên ảnh hưởng đến lợi nhuận rủi ro nhiều nhân tố Ở xem xét tác động hai loại đòn bẩy đến khả sinh lợi rủi ro    Chương 2: SỞ LÝ THUYẾT SVTH: Trương Thị Huyền Trang Tác động đòn bẩy lên lợi nhuận & rủi ro 92 20/10/2008 6.750.000 73 31/12/2008 6.000.000 GVHD: Th.S Trần Thị Thanh Phương 750.000 366  227.700 6.000.000 160.600 6.000.000 976.525 Khoản vay 30.000.000 ngàn đồng, 11.336.000 ngàn đồng, lãi suất 0,85% Đvt: ngàn đồng Số ngày Dư nợ Trả Dư nợ Ngày tính lãi Trả lãi đầu kỳ 01/01/2008 vốn gốc cuối kỳ 41.336.000 41.336.000 175 24/06/2008 41.336.000 30.000.000 2.049.577 11.336.000 49 12/08/2008 11.336.000 11.336.000 157.381 224 2.206.958 Tổng lãi khoản vay ngắn hạn dài hạn năm 2007 trả lãi năm 2008 là: 1.087.900 + 492.531 + 976.525 + 2.206.958 = 4.763.914 ngàn đồng Bảng tổng hợp lãi vay năm 2008 Đvt: ngàn đồng Khoản Lãi khoản Tỷ lệ nợ Tổng lãi vay vay 39% 21.491.270 2.955.050 7.718.963 50% 34.672.734 4.767.501 9.531.415 60% 46.738.187 6.426.501 11.190.414 66% 53.773.813 7.393.899 12.157.813 Khoản vay = tổng nợ vay – khoản vay cũ Lãi khoản vay = Số ngày tính lãi  Khoản vay  Lãi suất (%/ tháng) / 30 Trong số ngày tính lãi từ ngày 1/4/2008 đến 31/12/2008 275 ngày Tổng lãi = lãi khoản vay cũ + lãi khoản vay SVTH: Trương Thị Huyền Trang 59 Tác động đòn bẩy lên lợi nhuận & rủi ro GVHD: Th.S Trần Thị Thanh Phương Như vậy, tiền lãi mức tỷ lệ nợ tình thay đổi doanh thu dẫn đến thay đổi lợi nhuận hoạt động xác định Sự kết hợp tình khác lợi nhuận hoạt động để bù đắp chi phí lãi vay cấp độ sử dụng nợ vay khác tạo nên lợi nhuận cổ phần khác Sự biến động EPS phân tích phần 5.3 Phân tích mối quan hệ EBIT - EPS Bảng tác động đòn bẩy tài lên lợi nhuận vốn cổ phần Đvt: ngàn đồng Mức cầu sản phẩm xác suất Khoản Tỷ lệ mục Quá tệ Xác suất 0,05 Nghèo Bình nàn thường 0,15 0,45 Tốt Kỳ diệu 0,25 0,10 nợ EBIT 10.776.429 13.812.531 17.911.268 20.643.759 Lãi vay 7.718.963 7.718.963 39 EAT 3.057.466 6.093.567 10.192.305 12.924.796 15.581.385 % Số cổ phần 7.228.254 7.228.254 7.228.254 7.228.254 7.228.254 EPS 0,423 0,843 1,410 1,788 2,156 ROE 4,2% 8,3% 13,9% 17,6% 21,2% 17.911.268 20.643.759 23.300.348 EBIT 10.776.429 13.812.531 7.718.963 7.718.963 23.300.348 7.718.963 Lãi vay 9.531.415 9.531.415 9.531.415 9.531.415 9.531.415 50 EAT 1.245.015 4.281.116 8.379.853 11.112.345 13.768.934 % Số cổ phần 5.910.108 5.910.108 5.910.108 5.910.108 5.910.108 EPS 0,211 0,724 1,418 1,880 2,330 ROE 2,1% 7,1% 13,9% 18,4% 22,8% 60 EBIT 10.776.429 13.812.531 17.911.268 20.643.759 23.300.348 % Lãi vay 11.190.414 11.190.414 11.190.414 SVTH: Trương Thị Huyền Trang 11.190.414 11.190.414 60 Tác động đòn bẩy lên lợi nhuận & rủi ro EAT GVHD: Th.S Trần Thị Thanh Phương -413.985 2.622.116 6.720.854 9.453.345 12.109.934 4.703.563 4.703.563 4.703.563 4.703.563 4.703.563 EPS -0,088 0,557 1,429 2,010 2,575 ROE -0,9% 5,4% 13,9% 19,6% 25,1% Số cổ phần EBIT 10.776.429 13.812.531 17.911.268 20.643.759 23.300.348 Lãi vay 12.157.813 12.157.813 12.157.813 12.157.813 12.157.813 66 EAT -1.381.384 1.654.718 5.753.455 8.485.946 11.142.535 % Số cổ phần 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 EPS -0,345 0,414 1,438 2,121 2,786 ROE -3,4% 4,0% 14,0% 20,6% 27,0% Số liệu phân tích bảng khơng xem xét đến lợi nhuận chi phí tạo từ hoạt động tài khác (trừ chi phí lãi vay), khó dự đốn mức tác động hoạt động công ty không đáng kể Bảng cho thấy ảnh hưởng nợ vay thu nhập cổ phần công ty với năm tình lợi nhuận hoạt động từ 10.776.429 ngàn đồng đến 23.300.348 ngàn đồng Phân phối xác suất EBIT không phụ thuộc vào cấu vốn tài trợ xác lập kết hoạt động công ty Mối quan hệ EBIT – EPS với bốn mức vay nợ 39%, 50%, 60%, 66% Trong trường hợp tỷ lệ nợ vay 39%, EPS thay đổi từ 0,423 ngàn đồng đến 2,156 ngàn đồng Khi tỷ lệ nợ tăng lên 50% EPS biến động mạnh từ 0,211 ngàn đồng đến 2,330 ngàn đồng Trong trường hợp công ty sử dụng 60% nợ vay EPS biên độ dao động lớn làm xuất EPS âm từ -0,088 ngàn đồng đến 2,575 ngàn đồng Khi tỷ lệ nợ vay lớn 66%, tác động đòn bẩy tài lớn làm biên độ dao động EPS lớn từ -0,345 ngàn đồng đến 2,786 ngàn đồng, EPS sụt giảm nhiều tốc độ tăng nhanh Để xác định điểm bàng quan phương pháp đại số, áp dụng cơng thức tính EPS theo EBIT cho phương án, sau thiết lập phương trình cân sau: SVTH: Trương Thị Huyền Trang 61 Tác động đòn bẩy lên lợi nhuận & rủi ro GVHD: Th.S Trần Thị Thanh Phương EBIT − 7.718.963 EBIT − 9.531.415 EBIT − 11 190.414 EBIT − 12.157.813 = = = 7.228.254 5.910.108 4.703.563 4.000.000 Giải hệ phương trình tìm EBIT bàng quan 17.657.813 ngàn đồng Đây mức EBIT dù phối hợp phương án tài trợ mang lại EPS Hình thể quan hệ EBIT – EPS kế hoạch tài trợ khác Tỷ lệ nợ cao độ dốc đường biểu diễn lớn, điều ngụ ý độ nhạy cảm EPS thay đổi EBIT lớn Sử dụng đòn bẩy tài phóng đại thu nhập dương âm cho cổ đông, EBIT chưa đạt đến 17.657.813 ngàn đồng phương án tài trợ tỷ lệ nợ vay đem lại EPS nhiều Ngược lại, EBIT vượt qua EBIT bàng quan gia tăng EBIT làm EPS tăng cao phương án sử dụng nhiều nợ vay Hai tình tệ nghèo nàn EBIT chưa đạt đến 17.657.813 ngàn đồng nên tỷ lệ nợ cao EPS sụt giảm Ở tình tệ, EPS giảm từ 0,423 ngàn đồng (tỷ lệ nợ 39%) xuống -0,345 ngàn đồng (tỷ lệ nợ 66%) EBIT tình nghèo nàn lớn EBIT tình tệ nên biên độ giảm từ 0,843 ngàn đồng xuống 0,414 ngàn đồng Ba tình bình thường, tốt kỳ diệu EBIT vượt qua điểm bàng quan nên tỷ lệ nợ tăng EPS tăng, tình biên độ tăng khác Tình bình thường biên độ tăng EBIT 17.911.268 SVTH: Trương Thị Huyền Trang 62 Tác động đòn bẩy lên lợi nhuận & rủi ro GVHD: Th.S Trần Thị Thanh Phương ngàn đồng vừa vượt qua EBIT bàng quan Tình tốt EBIT lớn nên EPS tăng từ 1,788 ngàn đồng lên 2,121 ngàn đồng Tình kỳ diệu EBIT lớn nên biên độ tăng lớn từ 2,156 ngàn đồng tăng lên 2,786 ngàn đồng, nên sụt giảm nhỏ EBIT EPS giảm nhanh Phân tích cho thấy EBIT nhỏ 17.657.813 ngàn đồng cơng ty nên giảm thiểu việc vay vốn tốt để tránh sụt giảm lợi nhuận vốn cổ phần Ngược lại, EBIT lớn EBIT bàng quan cơng ty nên gia tăng nợ vay đến 66% tổng nguồn vốn, vay nhiều tác động đòn bẩy tài lớn để EPS tăng Những tình khác EBIT gắn với xác suất tương ứng xảy tình đó, EBIT kỳ vọng xác định 18.161.746 ngàn đồng vượt qua EBIT bàng quan Điều thể rằng, vay nhiều để tài trợ cho dự án tương lai không tạo áp lực trả lãi vay nhiều mà góp phần làm tăng lợi nhuận vốn cổ phần Ở mức EBIT kỳ vọng phương án tỷ lệ nợ 66% tạo EPS 1,501 ngàn đồng lớn tất phương án  Phân tích tác động nợ vay lên tỷ suất lợi nhuận lên vốn cổ phần Bảng chi phí sử dụng vốn Đvt: ngàn đồng Tỷ lệ nợ Chi phí Nợ vay Tổng lãi sử dụng nợ 39% 47.145.803 7.718.963 16,4% 50% 60.327.267 9.531.415 15,8% 60% 72.392.020 11.190.414 15,5% 66% 79.428.346 12.157.813 15,3% Tổng lãi tăng tỷ lệ thuận với nợ vay Ngược lại, nợ vay tăng lên tương ứng với tỷ lệ nợ chi phí sử dụng nợ vay lại giảm dần, lãi suất vay không đổi mức vay nợ tăng lên Bảng tỷ suất doanh lợi chung Đvt: ngàn đồng SVTH: Trương Thị Huyền Trang 63 Tác động đòn bẩy lên lợi nhuận & rủi ro Mức cầu EBIT Quá tệ Nghèo nàn 10.776.429 13.812.531 Doanh lợi chung 8,9% 11,4% GVHD: Th.S Trần Thị Thanh Phương Bình thường Tốt Kỳ diệu 17.911.268 20.643.759 23.300.348 14,8% 17,1% 19,3% Khi mức cầu sản phẩm dịch vụ công ty tăng lên dẫn đến EBIT tăng theo từ 10.776.429 ngàn đồng lên đến 23.300.348 ngàn đồng, tất yếu tỷ suất doanh lợi chung tăng lên từ 8,9% đến 19,3% Sự chênh lệch tỷ lệ lợi nhuận đạt chi phí sử dụng vốn vay giúp cơng ty biết khả chi trả lãi vay để đưa định tài trợ từ nợ vay hợp lý, định vai trò quan trọng ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận vốn cổ phần Tình tệ tỷ suất doanh lợi chung 8,9% thấp so với tất mức chi phí sử dụng vốn làm cho tỷ suất sinh lợi vốn cổ phần (ROE) thấp tỷ suất doanh lợi chung Khi tỷ lệ nợ cao ROE giảm khả bù đắp lãi vay EBIT giảm dần, ROE tỷ lệ nợ 39% 4,2%, tỷ lệ nợ 66% EBIT 10.776.429 ngàn đồng không đủ chi trả lãi vay đến 12.157.813 ngàn đồng nên cổ đông phải bù đắp vào phần thiếu hụt đó, làm ROE giảm mạnh chí âm đến -3,4% Tình nghèo nàn EBIT cao tình tệ, tỷ suất sinh lợi chung tăng lên 11,4% thấp so với chi phí sử dụng vốn nên ROE thấp 11,4%, tỷ lệ nợ tăng lên ROE xu hướng giảm từ 8,3% (tỷ lệ nợ 39%) 4,0% (tỷ lệ nợ 66%) Tình bình thường EBIT tăng trưởng mạnh tỷ suất doanh lợi chung 14,8%, 14,8% thấp mức chi phí sử dụng vốn nên ROE thấp 14,8%, vừa vượt qua EBIT bàng quan nên ROE bắt đầu chuyển sang xu hướng tăng lên tỷ lệ nợ tăng, thể tăng nhẹ từ 13,9% lên 14,0% Tỷ suất doanh lợi chung 17,1% tình tốt lớn tất mức chi phí sử dụng vốn, đòn bẩy tài phát huy mặt tích cực làm cho tỷ suất sinh lợi vốn cổ phần lớn 17,1% Mặc dù chi phí lãi vay tăng tác động bù trừ nhiều vốn cổ phần sụt giảm thay nợ vay nên ROE tăng tỷ lệ nợ tăng, từ 17,6% tỷ lệ nợ 39% lên đến 20,6% tỷ lệ nợ 66% SVTH: Trương Thị Huyền Trang 64 Tác động đòn bẩy lên lợi nhuận & rủi ro GVHD: Th.S Trần Thị Thanh Phương Khi tỷ suất sinh lợi chung tăng lên 19,3% tình kỳ diệu quy mơ tốc độ tăng ROE thật kỳ diệu từ 21,2% tăng lên 27,0% Nếu tỷ suất doanh lợi chung cao lãi suất vay nợ, tỷ suất doanh lợi vốn cổ phần trở nên cao Trái lại, tỷ suất doanh lợi chung thấp lãi suất vay nợ, tỷ suất doanh lợi vốn cổ phần trở nên thấp chi phí trả lãi vay, sử dụng phương án tài trợ hoàn toàn vốn cổ phần thường giữ ROE tỷ suất sinh lợi chung Tác động đòn bẩy tài làm cho ROE hai phương án tốt kỳ diệu lớn tỷ suất sinh lợi chung Ở mức EBIT kỳ vọng vượt qua EBIT hòa vốn nên gia tăng EPS ROE tỷ lệ nợ  18.161.746  = 15,1%  thấp chi phí tăng, tỷ suất sinh lợi chung 15,1%   120.654.533  sử dụng vốn làm ROE 15,1% Tỷ suất sinh lợi vốn cổ phần cao tỷ suất sinh lợi chung mức EBIT kỳ vọng tài trợ từ nợ vay Tuy nhiên, tỷ lệ nợ cao ROE tăng, làm cho chênh lệch tỷ suất sinh lợi chung ROE giảm dần Mặt khác, tài trợ hoàn toàn 55.000.000 ngàn đồng từ vốn cổ phần để bảo toàn ROE tỷ suất sinh lợi chung, lúc EPS 1,429 ngàn đồng  18.161.746 − 4.763.914  = 1,429  , chọn phương án tỷ lệ nợ 66% tổng nguồn  9.377.381    18.161.746 − 12.157.813  = 1,501 , mặc vốn đạt EPS 1,501 ngàn đồng  4.000.000   dù chi phí lãi vay tăng tác động bù trừ nhiều số lượng cổ phiếu phát hành sụt giảm nợ vay thay cho vốn cổ phần, nên EPS tài trợ hoàn toàn từ vốn cổ phần 1,429 ngàn đồng thấp EPS phương án tài trợ nợ vay 1,501 ngàn đồng Điều cho thấy đòn bẩy tài chi phí tài trợ nhiều mức độ tác động làm gia tăng EPS mạnh Chính vậy, với mức EBIT kỳ vọng 18.161.746 ngàn đồng lớn EBIT bàng quan, tài trợ nhiều nợ vay cho dự án tương lai với mục tiêu tối đa lợi nhuận cổ phần, tạo tiền đề cho tăng trưởng tương lai dựa vào phân tích hợp lý Tuy nhiên lợi nhuận tồn song song với rủi ro, công ty cần nên biết qui mô xu hướng rủi ro tài EPS biến động SVTH: Trương Thị Huyền Trang 65 Tác động đòn bẩy lên lợi nhuận & rủi ro GVHD: Th.S Trần Thị Thanh Phương 5.4 Đo lường rủi ro tài phương án tài trợ  Độ bẩy tài (DFL) DFLEBIT = E ( EBIT ) E ( EBIT ) − I Tỷ lệ nợ Độ bẩy tài 39% 18.161.746 = 1,74 18.161.746 − 7.718.963 50% 18.161.746 = 2,10 18.161.746 − 9.531.415 60% 18.161.746 = 2,61 18.161.746 − 11 190.414 66% 18.161.746 = 3,02 18.161.746 − 12.157.813 Độ bẩy tài mức độ EBIT kỳ vọng 18.161.746 ngàn đồng xác định với mức tỷ lệ nợ, EBIT tăng hay giảm X % EPS chiều hướng tăng hay giảm X %×DFL nên DFL lớn biến động nhỏ EBIT gây ảnh hưởng lớn đến EPS Công thức cho thấy lãi vay lớn DFL lớn, tỷ lệ nợ 39% DFL 1,74 tăng lên 3,02 tỷ lệ nợ 66% Đòn bẩy tài tác động làm gia tăng lợi nhuận rủi ro thể thông qua DFL, EBIT kỳ vọng lớn EBIT bàng quan nên gia tăng thêm EBIT DFL làm cho EPS tăng nhanh phương án tỷ lệ nợ lớn hơn, EPS 1,445 ngàn đồng (tỷ lệ nợ 39%) tăng lên 1,501 ngàn đồng (tỷ lệ nợ 66%) Ngược lại, sụt giảm EBIT cổ đơng phải chịu thiệt hại nhiều tốc độ giảm EPS nhanh  EPS kỳ vọng độ lệch chuẩn EPS Bảng tính EPS kỳ vọng độ lệch chuẩn Đvt: ngàn đồng Mức cầu sản phẩm xác suất SVTH: Trương Thị Huyền Trang σEPS CVEPS 66 Tác động đòn bẩy lên lợi nhuận & rủi ro Tỷ lệ 0,05 0,15 0,45 GVHD: Th.S Trần Thị Thanh Phương 0,25 0,10 E nợ (EPS) 39% 0,423 0,843 1,410 1,788 2,156 1,445 0,432 0,299 50% 0,211 0,724 1,418 1,880 2,330 1,460 0,528 0,362 60% -0,088 0,557 1,429 2,010 2,575 1,482 0,665 0,448 66% -0,345 0,414 1,438 2,121 2,786 1,501 0,781 0,521 EPS với mức doanh số nhân với xác suất mức doanh số để tính EPS kỳ vọng Độ lệch chuẩn EPS đo lường độ sai biệt lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng thể rủi ro tài cơng ty, hệ số biến đổi đưa rủi ro tài với qui mơ lợi nhuận kỳ vọng Với qui mô EPS kỳ vọng nhau, rủi ro tài phương án sử dụng nhiều nợ vay lớn rủi ro tài phương án sử dụng nợ vay 5.5 Mối quan hệ lợi nhuận rủi ro phương án tài trợ Bảng mối liên hệ EPS kỳ vọng, rủi ro đòn cân nợ Đvt: ngàn đồng Tỷ lệ nợ E (EPS) σEPS CVEPS DFL 39% 1,445 0,432 0,299 1,74 50% 1,460 0,528 0,362 2,10 60% 1,482 0,665 0,448 2,61 66% 1,501 0,781 0,521 3,02 Hình vẽ mối liên hệ EPS kỳ vọng, rủi ro đòn cân nợ SVTH: Trương Thị Huyền Trang 67 Tác động đòn bẩy lên lợi nhuận & rủi ro GVHD: Th.S Trần Thị Thanh Phương E(EPS) tăng lên tỷ lệ nợ tăng, đồng thời rủi ro tài tăng Điều nói lên cơng ty muốn vay nhiều nợ để làm đạt E(EPS) cao phải chấp nhận rủi ro lớn Tuy nhiên, xu hướng gia tăng EPS kỳ vọng không phụ thuộc vào gia tăng tỷ lệ nợ cấu nguồn vốn mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác Khi thay đổi nhu cầu vốn dẫn đến thay đổi hầu hết yếu tố liên quan đến tác động đòn bẩy tài như: tổng nguồn vốn mới, vốn cổ phần số lượng cổ phần, qui mô nợ vay tương ứng với tỷ lệ nợ vốn vay thêm, đặc biệt chi phí lãi vay tổng lãi vai trò quan trọng định mức độ tác động đòn bẩy tài lên lợi nhuận Tất yếu tố mối quan hệ hữu với hình thành xu hướng biến động EPS kỳ vọng Nếu nhu cầu vốn tăng lên 60.000.000 ngàn đồng Tính tốn lại tất yếu tố thay đổi liên quan Sau sơ đồ biến động EPS kỳ vọng với xu hướng hoàn toàn trái ngược Bảng mối liên hệ EPS kỳ vọng, rủi ro đòn cân nợ Đvt: ngàn đồng Tỷ lệ nợ E (EPS) σEPS CVEPS 39% 1,351 0,415 0,307 50% 1,345 0,507 0,377 SVTH: Trương Thị Huyền Trang 68 Tác động đòn bẩy lên lợi nhuận & rủi ro GVHD: Th.S Trần Thị Thanh Phương 60% 1,338 0,637 0,476 67% 1,329 0,782 0,588 Hình vẽ mối liên hệ EPS kỳ vọng, rủi ro đòn cân nợ Khi tỷ lệ nợ tăng lên E(EPS) giảm xuống rủi ro tài tăng, xu hướng biến động E(EPS) CV EPS ngược chiều đánh đổi lợi nhuận rủi ro, thêm vào biến động chúng theo hướng tiêu cực nên nhu cầu vốn 60.000.000 ngàn đồng không hiệu Các thay đổi nhu cầu vốn tạo thay đổi xu hướng biến động EPS kỳ vọng Khi nhu cầu vốn cao xu hướng EPS kỳ vọng tăng theo gia tăng tỷ lệ nợ Điều diễn đến mức nhu cầu vốn làm cho phối hợp nợ vay vốn cổ phần tất phương án tài trợ mang lại EPS kỳ vọng Khi vượt qua nhu cầu vốn tạo EPS kỳ vọng bàng quan phương án tài trợ nhu cầu vốn cao EPS kỳ vọng xu hướng giảm mức vay nợ tăng lên Khi nhu cầu vốn 58.664.970 ngàn đồng làm cho tổng nguồn vốn tăng lên 124.319.503 ngàn đồngtỷ lệ nợ tăng lên từ 39% lên 67%, phối hợp nợ vay vốn cổ phần EPS kỳ vọng mức 1,375 ngàn đồng SVTH: Trương Thị Huyền Trang 69 Tác động đòn bẩy lên lợi nhuận & rủi ro GVHD: Th.S Trần Thị Thanh Phương Bảng mối liên hệ EPS kỳ vọng, rủi ro đòn cân nợ Đvt: ngàn đồng Tỷ lệ nợ E (EPS) σEPS CVEPS 39% 1,375 0,419 0,305 50% 1,375 0,513 0,373 60% 1,375 0,644 0,469 67% 1,375 0,782 0,568 Hình vẽ mối liên hệ EPS kỳ vọng, rủi ro đòn cân nợ EPS kỳ vọng tất phương án tài trợ nhau, phương án biên độ dao động EPS khác nhau, tỷ lệ nợ cao biên độ dao động EPS lớn nên rủi ro tài giữ xu hướng tăng lên So sánh ba mức nhu cầu vốn trên, nhu cầu vốn 55.000.000 ngàn đồng E(EPS) lớn E(EPS) bàng quan Nhu cầu vốn tăng lên 60.000.000 ngàn đồng E(EPS) tỷ lệ nợ 39% thấp E(EPS) bàng quan tiếp tục giảm tỷ lệ nợ tăng lên Nhu cầu vốn cao khả tăng trưởng E(EPS) giảm Nếu nhu cầu vốn nhỏ 58.664.970 ngàn đồng, mức EBIT kỳ vọng 18.161.746 ngàn đồng phương án tài trợ nhiều nợ vay thơng qua tác động đòn bẩy tài làm gia tăng EPS cho cổ đông Nếu nhu cầu vốn vượt qua 58.664.970 ngàn đồng mức EBIT kỳ vọng, EPS giảm theo gia tăng SVTH: Trương Thị Huyền Trang 70 Tác động đòn bẩy lên lợi nhuận & rủi ro GVHD: Th.S Trần Thị Thanh Phương tỷ lệ nợ, vay nợ giữ EPS cao Dù xu hướng EPS rủi ro tài ln gia tăng theo gia tăng tỷ lệ nợ Tóm lại, với EBIT kỳ vọng 18.161.746 ngàn đồng công ty không nên vay vượt 58.664.970 ngàn đồng để đảm bảo gia tăng EPS EPS kỳ vọng vay với tỷ lệ nợ cao Thêm nữa, EBIT kỳ vọng vượt qua EBIT bàng quan nên việc vay vốn tạo đòn bẩy tài tác động tích cực làm đẩy nhanh tốc độ gia tăng EPS cho cổ đông    Chương 4: KẾT LUẬN Kết phân tích đưa cách nhìn tổng thể cơng ty lợi nhuận rủi ro thông qua tác động đòn bẩy tổng hợp, tác động tổng hợp từ tác động đòn bẩy hoạt động đòn bẩy tài Đòn bẩy hoạt động liên quan đến việc sử dụng chi phí hoạt động cố định nhằm nổ lực gia tăng lợi nhuận hoạt động Tác động đòn bẩy hoạt động thể doanh thu tăng làm tốc độ tăng lợi nhuận hoạt động hai quý tăng nhanh tốc độ tăng doanh thu, tốc độ tăng lợi nhuận quý cao quý tỷ trọng định phí quý lớn tỷ trọng định phí quý kết cấu chi phí, dẫn đến lợi nhuận hoạt động quý nhạy cảm với thay đổi doanh thu rủi ro quý Độ bẩy hoạt động quý 1,62 mức định phí 1.655.065 ngàn đồng ý nghĩa quan trọng nhà quản trị việc hoạch định sách doanh thu chi phí hoạt động Sự chênh lệch xa tỷ trọng định phí biến phí kết cấu chi phí thị trường biến động lớn giá nguyên vật liệu xây dựng, nên công ty không hoạt động điều kiện độ bẩy hoạt động cao đầu đáng kể vào tài sản cố định SVTH: Trương Thị Huyền Trang 71 Tác động đòn bẩy lên lợi nhuận & rủi ro GVHD: Th.S Trần Thị Thanh Phương Đòn bẩy tài liên quan đến việc sử dụng chi phí tài trợ cố định nhằm nổ lực gia tăng EPS cho cổ đơng Độ bẩy tài tăng lên từ quý sang quý công ty bắt đầu thực chi trả lãi vay Chi phí lãi vay ln tạo áp lực phải tạo đủ lợi nhuận trả lãi, công ty mong muốn sử dụng nguồn vốn chi phí cố định để tạo lợi nhuận lớn chi phí trả cho việc huy động vốn lợi tức cố định làm gia tăng lợi nhuận cho cổ đông, thể dự án đầu từ nợ vay hoạt động tốt dẫn đến dự báo tăng trưởng tương lai Độ bẩy tổng hợp quý tác động lớn quý làm EPS biến động nhiều doanh thu thay đổi Độ bẩy hoạt động cao độ bẩy tài chứng tỏ năm vừa qua đòn bẩy hoạt động vai trò quan trọng thể qua thay đổi doanh thu ảnh hưởng đến thay đổi lợi nhuận hoạt động đóng góp phần lớn mục tiêu làm tăng EPS Độ bẩy hoạt động giảm độ bẩy tài tăng hợp lý để tránh tác động tổng hợp lúc làm tăng rủi ro tổng thể Tuy nhiên giảm xuống DOL khơng mang tính chủ quan Nhưng đòn bẩy tài khác, gia tăng DFL công ty chủ động vay nợ hồn tồn đưa giải pháp tài trợ nhu cầu vốn tương lai hiệu quả, hạn chế rủi ro nâng cao lợi nhuận vốn cổ phần Với EBIT kỳ vọng 18.161.746 ngàn đồng công ty không nên vay vượt 58.664.970 ngàn đồng để đảm bảo gia tăng EPS EPS kỳ vọng vay với tỷ lệ nợ cao Thêm nữa, EBIT kỳ vọng vượt qua EBIT bàng quan thể nợ vay nhiều để tài trợ cho dự án tương lai tạo đòn bẩy tài tác động tích cực làm đẩy nhanh tốc độ gia tăng EPS cho cổ đông Với nhu cầu vốn 55.000.000 ngàn đồng phương án tỷ lệ nợ 66% tạo EPS 1,501 ngàn đồng lớn tất phương án Thị trường chứng khốn phát triển để giải tốn thiếu vốn cơng ty niêm yết thường chọn giải pháp vốn cổ phần không mặn mà với việc sử dụng tài trợ nợ, phần phân tích làm thay đổi quan niệm việc vay nợ tác động tích cực đòn bẩy tài giới hạn để đảm bảo toán lãi vay gia tăng lợi nhuận cổ đông TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH: Trương Thị Huyền Trang 72 Tác động đòn bẩy lên lợi nhuận & rủi ro GVHD: Th.S Trần Thị Thanh Phương Nguyễn Minh Kiều 2006 Tài Chính Doanh Nghiệp NXB Thống Kê Nguyễn Hải Sản 1999 Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp NXB Thống Kê Trần Ngọc Thơ 2003 Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại NXB Thống Kê Trường đại học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh 2006 Kế Tốn Quản Trị NXB Thống Kê    SVTH: Trương Thị Huyền Trang 73 ... tích tác động đòn bẩy lên lợi nhuận rủi ro công ty cổ phần đầu tư xây dựng Delta AGF Mục tiêu nghiên cứu Đo lường tác động đòn bẩy hoạt động đòn bẩy tài cơng ty Đánh giá ảnh hưởng hai đòn bẩy đến... tác động đòn bẩy lên lợi nhuận rủi ro công ty cổ phần đầu tư xây dựng Delta AGF xin chân thành cảm ơn: Ban giám đốc nhân viên phòng kế tốn cơng ty cổ phần đầu tư xây dựng Delta AGF chấp nhận cho... QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG ĐỊN BẨY LÊN LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG DELTA AGF Chuyên ngành: Tài Chính Doanh Nghiệp Sinh viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tác động của đòn bẩy lên lợi nhuận và rủi ro của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng delta AGF , Phân tích tác động của đòn bẩy lên lợi nhuận và rủi ro của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng delta AGF

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay