Phân tích môi trường bên trong,môi trường bên ngoài;xây dựng chiến lược và đánh giá tổ chức của ngân hàng thương mại cổ phần vietinbank

73 9 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:49

MỤC LỤC PHẦN GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM -VIETINBANK 1.1 Giới thiệu ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam 1.2 Ngành nghề kinh doanh Vietinbank 1.2.1 Hoạt động dịch vụ tài 1.2.2 Dịch vụ phi tài 1.3 Các hoạt động kinh doanh chiến lược (SBU) Vietinbank 1.3.1 Huy động vốn 1.3.2 Hoạt động tín dụng 1.3.3 Dịch vụ tốn ngân quỹ 1.3.4 Các hoạt động khác 1.4 Tầm nhìn sứ mạng kinh doanh Vietinbank 1.4.1 Tầm nhìn chiến lược 1.4.2 Sứ mạng kinh doanh Vietinbank 1.5 Một số tiêu tài PHẦN PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI 2.1 Ngành kinh doanh doanh nghiệp 2.1.1 Tăng trưởng ngành 2.1.2 Giai đoạn chu kỳ phát triển ngành 2.2 Đánh giá tác động môi trường vĩ mô 2.2.1 Nhân tố trị-pháp luật 2.2.2 Nhân tố văn hóa - xã hội 2.2.3 Nhân tố công nghệ 2.2.4 Nhân tố kinh tế 2.3 Đánh giá cường độ cạnh tranh 2.3.1 Tồn rào cản nhập ngành 2.3.2 Quyền lực thương lượng từ phía nhà cung cấp 2.3.3 Quyền lực thương lượng từ phía khách hàng 2.3.4 Cạnh tranh doanh nghiệp ngành 2.3.5 Đe dọa từ sản phẩm thay 2.3.6 Quyền lực thương lượng bên liên quan khác 2.4 Các nhân tố thành công chủ yếu ngành 2.4.1 Năng lực kiểm sốt rủi ro 2.4.2 Uy tín NH 2.4.3 Tỷ lệ lãi xuất tiền gửi tiền vay 2.4.4 Dịch vụ chăm sóc khách hàng 2.4.5 Sự thuận tiện giao dịch 2.4.6 Công nghệ 2.5 Xây dựng mô thức EFAS PHẦN PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN TRONG 3.1 Sản phẩm thị trường 3.1.1 Sản phẩm chủ yếu 3.1.2 Thị trường 3.2 Đánh giá nguồn lực, lực dựa chuỗi giá trị doanh nghiệp 3.2.1 Hoạt động 3.2.2 Hoạt động bổ trợ 3.3 Xác định lực cạnh tranh 3.3.1 Năng lực tài 3.3.2 Năng lực thị phần 3.3.3 Năng lực nhân lực 3.3.4 Năng lực công nghệ 3.3.5 Năng lực cạnh tranh hệ thống kênh phân phối 3.3.6 Năng lực cạnh tranh mở rộng phát triển dịch vụ 3.3.7 Năng lực cạnh tranh thương hiệu 3.4 Vị cạnh tranh doanh nghiệp 3.5 Xây dựng môt thức IFAS 3.6 Thiết lập mô thức TOWS 3.6.1 Các điểm mạnh (Strengths) 3.6.2 Các điểm yếu (Weaknesses) 3.6.3 Các thách thức (Threats) 3.6.4 Các hội (Opportunities) PHẦN CHIẾN LƯỢC CỦA VIETINBANK 4.1 Chiến lược cạnh tranh sách triển khai 4.1.1 Chiến lược dẫn đầu chi phí 4.1.2 Chiến lược khác biệt hóa 4.1.3 Chiến lược tập trung 4.2 Chiến lược tăng trưởng sách triển khai 4.2.1 Chiến lược chuyên mơn hóa 4.2.2 Chiến lược đa dạng hóa 4.2.3 Chiến lược tích hợp 4.2.4 Chiến lược cường độ 4.2.5 Chiến lược liên minh, hợp tác 4.2.6 Chiến lược khác PHẦN ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC CỦA VIETINBANK 5.1 Loại hình cấu trúc tổ chức 5.2 Phong cách lãnh đạo chiến lược 5.3 Nhận xét văn hóa doanh nghiệp A LỜI MỞ ĐẦU Với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngành ngân hàng ngành chịu ảnh hưởng mạnh mẽ rõ rệt Hội nhập đem đến nhiều hội phát triển đem lại lại khơng nguy cơ, đe dọa thách thức cho ngành ngân hàng Hiện hệ thông Ngân hàng trung ương Việt Nam mạng lưới chi nhánh rộng khắp tỉnh thành nước Hơn ngày nhiều ngân hàng đời làm cho cường độ cạnh tranh ngành ngân hàng khốc liệt hết Để vượt qua thách thức tận dụng tốt hội qua nâng cao vị cạnh tranh thị trường, ngân hang phải đưa chiến lược kinh doanh phù hợp cho thời kỳ, giai đoạn phát triển ; phù hợp với xu toàn cầu nguyên tắc đảm bảo cân lợi ích quốc gia lợi ích Ngân hàng Với chiến lược kinh doanh sáng suốt ngân hàng, Ngân hàng Thương mại cổ phẩn Cơng thương Việt Nam giữ vững vị trí dẫn đầu đánh giá ngân hàng vai trò đầu tầu tầm ảnh hưởng quan trọng hệ thống ngân hàng Việt Nam với lợi cạnh tranh, thị phần huy động vốn, dịch vụ toán, dịch vụ thẻ…;được ghi nhận góp phần quan trọng cho nghiệp phát triển kinh tế đất nước thời kỳ đổi B NỘI DUNG PHẦN GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM -VIETINBANK 1.1 Giới thiệu ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam Tên đầy đủ Tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương VIệt Nam Tên viết tắt Tiếng Việt: Ngân hàng Công thương Việt Nam Tên đầy đủ Tiếng Anh: Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade Tên viết tắt Tiếng Anh: Vietinbank Tên giao dịch: Vietinbank Logo : Trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm,thành phố Hà Nội Điện thoại: (84-4) 39421030 Fax: (84-4)39421032 Website: www.vietinbank.vn Slogan : Nâng giá trị sống Đăng ký kinh doanh: Giấy phép thành lập hoạt động Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam số 142/GP-NHNN NHNN cấp ngày 03 thánh 07 năm 2009 1.2 Ngành nghề kinh doanh Vietinbank( Theo Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần đầu số 0100111948 Sở Kế hoạch Đầu Tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần ngày 30/06/2010) 1.2.1 Hoạt động dịch vụ tài  Hoạt động ngân hàng thương mại - Huy động vốn - Hoạt động tín dụng - Dịch vụ tốn ngân quỹ - Các hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng khác - Các hoạt động theo quy định pháp luật  Hoạt động ngân hàng đầu tư - Đầu tư tài - Các dịch vụ chứng khoán - Quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, ủy thác đầu tư, nhận ủy thác đầu tư - Tư vấn việc mua bán, sáp nhập, tái cấu doanh nghiệp; mua bán nợ theo quy định pháp luật - Các hoạt động ngân hàng đầu tư khác theo quy định pháp luật  Hoạt động bảo hiểm - Bảo nhân thọ - Bảo hiểm phi nhân thọ - Tái bảo hiểm - Các dịch vụ bảo hiểm khác  Các hoạt động khác - Các sản phẩm dịch vụ tài phái sinh sau NHNN chấp thuận - Các dịch vụ khác tài chính, ngân hàng, đầu tư - Được cho thuê tài sản thuộc quyền sở hữu, quản lý sử dụng cảu Vietinbank theo quy định Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 Chính phủ eve chế độ tài tổ chức tín dụng quy định pháp luật, bảo đảm hiệu quả, an tồn phát triển vốn - Vietinbank thực hoạt động khác phù hợp với quy định pháp luật 1.2.2 Hoạt động phi tài 1.3 Các hoạt động kinh doanh chiến lược( SBU) 1.3.1 Huy động vốn + Nhận tiền gửi khơng kỳ hạn kỳ hạn VNĐ ngoại tệ tổ chức kinh tế dân cư + Nhận tiền gửi tiết kiệm với nhiều hình thức phong phú hấp dẫn: Tiết kiệm khơng kỳ hạn kỳ hạn VNĐ ngoại tệ, Tiết kiệm dự thưởng,Tiết kiệm tích luỹ + Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu 1.3.2 Hoạt động tín dụng Tín dụng hoạt động kinh doanh Vietinbank Các hoạt động tín dụng Vietinbank bao gồm + Cho vay ngắn hạn VNĐ ngoại tệ + Cho vay trung, dài hạn VNĐ ngoại tệ + Tài trợ xuất, nhập khẩu; chiết khấu chứng từ hàng xuất + Đồng tài trợ cho vay hợp vốn dự án lớn, thời gian hoàn vốn dài + Cho vay tài trợ, uỷ thác theo chương trình: Đài Loan (SMEDF); Việt Đức (DEG, KFW) hiệp định tín dụng khung + Thấu chi, cho vay tiêu dùng + Bảo lãnh, tái bảo lãnh (trong nước quốc tế): Bảo lãnh dự thầu; Bảo lãnh thực hợp đồng; Bảo lãnh tốn, chiết khấu, cho th tài chính, hình thức cấp tín dụng khác theo quy định NHNN 1.3.3 Hoạt động đầu tư Các hoạt động đầu tư Vietinbank thực thông qua việc tịch cực tham gia vào thị trường liên ngân hàng thị trường vốn + Tài sản đầu tư bao gồm Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc, Tín phiếu NHNN,Cơng trái xây dựng Tổ quốc,Trái phiếu giáo dục,Trái phiếu Chính quyền địa phương, Trái phiếu ngân NHTM, Trái phiếu doanh nghiệp,… + Ngồi Vietinbank góp vốn mua cổ phẩn doanh nghiệp ngồi nước góp vốn liên doanh với tổ chức nước ngồi 1.3.4 Dịch vụ tốn ngân quỹ Vietinbank tập trung cung cấp dịch vụ toán ngân quỹ cho khách hàng,bao gồm + Thanh toán nước quốc tế Mua, bán ngoại tệ (Spot, Forward, Swap…) + Mua, bán chứng từ giá (trái phiếu phủ, tín phiếu kho bạc, thương phiếu…) + Thu chi hộ khách hàng tiền mặt VNĐ ngoại tệ , thu chi tiến mặt séc 1.3.5 Các hoạt động khác Bên cạnh dịch vụ kinh doanh chính, Vietinbank cung cấp số dịch vụ bổ sung cho khách hàng bao gồm hoạt động thị trường tiền tệ, kinh doanh giấy tờ giá VND ngoại tệ, chuyển tiền nước quốc tế,chuyển tiền kiều hối, kinh doanh vàng ngoại hối,các hoạt động đại lý ủy thác, bảo hiểm, hoạt động chứng khốn thơng qua cơng ty con, dịch vụ tư vấn tài chính, dịch vụ quản lý vốn, dịch vụ thẻ, gửi giữ tài sản, cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán, dịch vụ ngân hàng qua điện thoại, dịch vụ ngân hàng điện tử,… 1.4 Tầm nhìn sứ mạng kinh doanh ngân hàng Vietinbank Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) thành lập từ năm 1988 sau tách từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Là Ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột ngành Ngân hàng Việt Nam 1.4.1 Tầm nhìn chiến lược Trở thành Tập đồn tài ngân hàng đại, hiệu hàng đầu nước Quốc tế Vietinbank xác định chiến lược phát triển tập trung vào nội dung: + Gia tăng giá trị cho cổ đông, người lao động + Mang lại lợi ích cho cộng đồng + Nâng giá trị sống 1.4.2 Sứ mạng kinh doanh Là Tập đồn tài ngân hàng hàng đầu Việt Nam, hoạt động đa năng, cung cấp sản phẩm dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế, nhằm nâng giá trị sống 1.5 Một số tiêu tài Năm 2010 Vietinbank o o o o o o o o o o o o o o Tổng doanh thu: 14.819.402 triệu đồng Doanh thu thuần: 12.089.002 triệu đồng Lợi nhuận trước thuế: 4.598.038 triệu đồng Lợi nhuận sau thuế: 3.414.347 triệu đồng Tổng tài sản: 367.712 tỷ đồng Vốn điều lệ: 15.173 tỷ đồng Vốn chủ sở hữu: 18.372 tỷ đồng Tổng nguồn vốn huy động: 339.699 tỷ đồng Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA): 1,50% Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE): 22,1% Tăng trưởng dư nợ tín dụng: 43,5% Tăng trưởng huy động vốn: 54% Tỷ lệ nợ xấu: 0,66% Mức chi trả cổ tức: 17% (Nguồn: Báo cáo thường niên 2010 ngân hàng Vietinbankhttp://www.vietinbank.vn) PHẦN PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 2.1 Ngành kinh doanh doanh nghiệp Vietinbank hoạt động lĩnh vực tài ngân hàng 2.1.1 Tăng trưởng ngành Tốc độ tăng trưởng ngành ngân hàng liên tục tăng năm gần Tăng trưởng tín dụng huy động ln mức cao 20% Với đặc trưng kinh tế nổi, tốc độ tăng trưởng tín dụng huy động cảu Việt Nam mức cao 20% suốt giai đoạn 2000-2010 Mức tăng trung bình cho tín dụng huy động giai đoạn 31,55% 28,91%, điển hình năm 2007 với 53,89% 47,64% Tốc độ cung tiền giai đoạn 2005-2010 đạt trung bình 29,19% So với nước khu vực, tăng trưởng tín dụng M2 Việt Nam cao nhiều so với Indonesia (14,5% 12,4%) Thái Lan (7% 4%) Đây nhân tố đóng góp vào phát triển nhanh kinh tế Việt Nam giai đoạn này, thể qua tốc độ tăng GDP trung bình 7,15%, đạt đỉnh 8,5% vào năm 2007 Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng nóng ngun nhân dẫn đến tình trạng bong bóng tài sản mà nhiều nước Việt Nam mắc phải nguồn vốn chảy vào lĩnh vực rủi ro cao bất động sản Tổng tài sản ngành ngân hàng tăng gấp đôi giai đoạn 2007 – 2010 Quy mô ngành ngân hàng Việt Nam mở rộng đáng kể năm gần Theo quy mô số liệu IMF, tổng tài sản ngành tăng gấp lần giai đoạn 2007-2010, từ 1.097 nghìn tỷ đồng (52,4 tỷ USD) lên 2.690 nghìn tỷ đồng (128,7 tỷ USD) Con số dự báo tăng lên 3.667 nghỉn tỷ đồng (175,4 tỷ USD) vào thời điểm cuối năm 2012 Việt Nam nằm danh sách 10 quốc gia tốc độ tăng trưởng tài sản ngành NH nhanh giới theo thống kê The Banker, đứng vị trí thứ (chỉ sau Trung Quốc) 2.1.2 Giai đoạn chu kỳ phát triển ngành  Về số lượng ngân hàng: Ngành ngân hàng tăng trưởng nhanh chóng số lượng quy mô.Nếu năm 1991 số lượng ngân hàng ngân hàng đến năm 2007 số tăng lên thành 80 ngân hàng Số lượng ngân hàng tập trung vào khối ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh ngân hàng nước cho thấy mức hấp dẫn ngành ngân hàng Việt Nam đối vớicác nhà đầu tư nước tổ chức tài quốc tế Bảng : Số lượng ngân hàng giai đoạn 1991 – 2009 Năm 199 1993 1995 1997 1999 Ngân 4 5 41 48 51 18 56 2001 2005 200 200 200 5 48 39 37 37 37 39 24 26 26 29 31 33 40 4 4 5 74 84 83 74 75 78 80 89 hàng TMQD Ngân hàng TMCP Chi nhánh NHNN Ngân hàng liên doanh Tổng số ngân hàng 9.Chất lượng tín dụng tốt Các hội-O Các chiến lược SO 1.Hội nhập quốc tế: Việt Nam gia nhập WTO Thị trường thẻ 1.S1S2S3O2: CL Các chiến lược WO đa 1.W1W2W4O1: Liên dạng hóa sang lĩnh vực kết hợp tác với khác Ngân hàng S1S2S5O2: CL đa ngồi nước tốn hấp dẫn 3.Nhu cầu vốn thị dạng hóa sản phẩm + W1W6O2: đa dạng trường VN khác biệt hóa băng chất hóa sản phẩm + Nâng lớn lượng sản phẩm cao chất lượng sản S1S2S3S7O1O2: CL phẩm dịch vụ tích hợp: mở rộng chi nhánh + liên kết với ngân hàng nước Các đe dọa-T Các chiến lược ST 1.Hội nhập quốc tế Các chiến lược WT S1S2S3S4T1T2T3: 1.W1W7T2T6: Đa dạng Sự cạnh tranh từ Khác biệt hóa chất hóa sang lĩnh vực khác NH chiến lược lượng sản phẩm: nâng W3W4T2T3: Liên tương đồng cao chất lượng dịch vụ kết hợp tác với tổ Áp lực cải tiến công 2.S1S2S3S4T2T3: Liên chức, ngân hàng khác nghệ minh hợp tác Hệ thống pháp luật S1S2S5T5: Đa dạng chưa hoàn thiện Sản phẩm thay Chảy máu chất xám Suy thối kinh tế hóa lĩnh vực hoạt động PHẦN CHIẾN LƯỢC CỦA VIETINBANK Năm 2011, VietinBank chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công tác sau cổ phần hóa, tăng vốn nhằm đảm bảo an tồn hoạt động kinh doanh, đầu tư cơng nghệ đại hóa ngân hàng, chuẩn hóa tồn diện hoạt động quản trị điều hành, sản phẩm dịch vụ, chế quy chế, bước hội nhập quốc tế để giá trị thương hiệu VietinBank nâng cao thị trường nước quốc tế; nhằm thực mục tiêu tầm nhìn đến năm 2015 trở thành Tập đồn tài ngân hàng đại, hiệu chủ lực kinh tế 4.1 Chiến lược cạnh tranh sách triển khai 4.1.1 Chiến lược dẫn đầu chi phí Trong lĩnh vực ngân hàng chiến lược dẫn đầu chi phí chủ yếu cạnh tranh việc kinh doanh tín dụng Tín dụng nghiệp vụ tạo lợi cạnh tranh mang lại nhiều lợi nhuận thời điểm tại, cạnh tranh theo nguyên tắc thị trường Điều chỉnh cấu tín dụng hợp lý, phù hợp với mạnh Vietinbank Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng, bảo đảm nợ xấu chiếm 3% Vietinbank cạnh tranh với đối thủ việc liên tục giảm mức lãi suất cho vay cho khách hàng hay cần huy động vốn lại tăng lãi suất tiền gửi lên cách hợp lý Vietinbank nhận tiền gửi, quản lý, theo dõi số dư cung cấp dịch vụ tài khoản cho khách hàng cách nhanh chóng, an tồn xác Tài khoản tiền gửi toán khách hàng mở VietinBank quản lý an tồn, xác bảo mật Tiền tài khoản sinh lời, mức lãi suất hấp dẫn… Mở tài khoản không khoản chi phí Từ tài khoản khách hàng tốn đến tất tỉnh, thành phố qua kênh toán đại với tốc độ nhanh, an tồn VietinBank 150 Sở giao dịch, chi nhánh 800 Phòng giao dịch/Quỹ tiết kiệm tỉnh, thành phố tồn quốc Thanh tốn xuất khẩu: Với mạnh Ngân hàng thương mại Nhà nước lớn hệ thống ngân hàng Việt Nam, mạng lưới kinh doanh rộng khắp, sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa dạng chất lượng cao, hệ thống máy tính truyền thơng đại, cơng nghệ xử lý thơng tin Ngân hàng tiên tiến, uy tín khách hàng nước quốc tế thành viên Hiệp hội Tài Viễn thơng liên Ngân hàng Tồn cầu (SWIFT), VietinBank đáp ứng nhu cầu khách hàng nghiệp vụ liên quan đến toán xuất nhập hàng hoá cho khách hàng cách nhanh chóng, xác, an tồn hiệu quả.Mức phí linh hoạt, hấp dẫn, thương lượng với giao dịch lớn Dịch vụ chuyển tiền Kiều hối VietinBank: Với lợi Ngân hàng thương mại lớn Việt Nam, quan hệ với 1000 đối tác ngân hàng đại lý cơng ty chuyển tiền nhanh tồn cầu; hệ thống công nghệ đại, mạng lưới hoạt động rộng khắp tồn quốc với 150 chi nhánh, 950 phòng giao dịch; Ngân hàng Công thương Việt Nam cam kết cung cấp dịch vụ chuyển tiền từ nước Việt Nam Phí dịch vụ thấp:Với việc thiết lập nhiều kênh chuyển tiền trực tiếp, việc chuyển tiền từ nước ngồi Việt Nam qua Ngân hàng Cơng thương Việt Nam khơng phải qua Ngân hàng trung gian tiết kiệm đáng kể thời gian chi phí 4.1.2 Chiến lược khác biệt hóa Vietinbank Chính sách triển khai chiến lược khác biệt hóa Vetinbank: chiến lươc bảo mật quản lí rủi ro, đưa ứng dụng công nghệ vào áp dụng hoạt động kinh doanh cụ thể: VietinBank triển khai mạnh mẽ dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking, sản phẩm dịch vụ mang tiện ích cao đại như: Dịch vụ toán cước phí viễn thơng, vận tải qua mạng, dịch vụ SMS Banking, VnTopup, … VietinBank iPay phiên Internet Banking Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thay cho ứng dụng Internet Banking cung cấp từ năm 2005 Dịch vụ thiết kế hỗ trợ Quý khách vấn tin tài khoản thực giao dịch tài khoản thông qua kết nối mạng Internet mà không cần phải đến ngân hàng Với lợi ích: + Giao dịch dễ dàng, lúc, nơi, không cần phải đến trụ sở Ngân hàng; + Giám sát giao dịch quản lý tài khoản dễ dàng; + Giao dịch đảm bảo hai tầng bảo mật sử dụng công nghệ xác thực OTP (One Time Password) VietinBank at Home dịch vụ hỗ trợ Quý khách thực giao dịch tài ngân hàng qua mạng Internet mà đến Ngân hàng VietinBank at Home cung cấp nhóm tiện ích chính: vấn tin, giao dịch tài chính, báo cáo, thống kê Trong + Giao dịch dễ dàng, thuận tiện nơi, lúc mà không cần phải đến trụ sở Ngân hàng; + Giám sát giao dịch quản lý tài khoản dễ dàng; + Chứng từ điện tử bảo mật công nghệ tiên tiến securID với thẻ RSA Token; + Miễn phí cấp thẻ RSA (đối với 02 thẻ đầu tiên) Chiến lược khác biệt hóa cho hoạt động ngân hàng bán lẻ: Từ trước năm 2005, ngân hàng sử dụng chiến lược dẫn đạo chi phí việc tuyển dụng nhân Tuy nhiên, vài năm trở lại trình hội nhập sâu rộng Việt Nam vào kinh tế giới, Vietinbank phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt định chế tài ngồi nước, phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ ngân hàng đặc biệt phát triển chiến lược quản trị nhân toàn cầu, chuyển hướng sang mơ hình NHBL, ngân hàng thương mại Vietinbank nhận điểm hạn chế chiến lược nhân cần thiết phải thay chiến lược nhân phù hợp: chiến lược khác biệt hóa áp dụng Phải tạo khác biệt ngân hàng thời điểm tới hàng chục ngân hàng khác địa bàn (quận, huyện) nhỏ hẹp Mỗi Chi nhánh VIETINBANK phải tạo đặc điểm - hình ảnh riêng biệt với ngân hàng khác địa bàn phải thống sách, hình ảnh chung VIETINBANK Đó khác biệt sản phẩm, dịch vụ VIETINBANK cung ứng thị trường, kênh phân phối, hoạt động quảng cáo khuyếch trương, giao tiếp… Đổi phong cách giao dịch: Đổi phong cách giao tiếp, đề cao văn hoá kinh doanh yêu cầu cấp bách với tồn thể cán cơng nhân viên VIETINBANK Các nhân viên giao dịch VIETINBANK phải giữ phong cách thân thiết, tận tình, chu đáo, cởi mở,… tạo lòng tin cho khách hàng gửi tiền Thực đoàn kết nội bộ, xử lý nghiêm minh trường hợp gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu VIETINBANK Xây dựng sách động viên, khuyến khích cán cơng nhân viên thành tích việc thu hút khách hàng tăng số dư tiền gửi 4.1.3 Chiến lược tập trung Các sách triển khai chiến lược trung tâm Vietinbank Chính sách cạnh tranh chất lượng sản phẩm dịch vụ Hiện Vietinbank tiến hành đổi cơng nghệ theo chương trình tái cấu ngân hàng, đưa sản phẩm thị tường Trong năm 2011, bên cạnh sản phẩm truyền thống, VietinBank trọng việc cải tiến, nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ với lãi suất hợp lý kèm theo nhiều tiện ích để vừa tạo tiện lợi cho khách hàng, vừa tăng trưởng nguồn vốn kết hợp bán chéo sản phẩm Toàn hệ thống VietinBank tập trung mở rộng, tăng trưởng quy mơ tín dụng cách an tồn, hiệu quả, hướng tới ngành hàng, lĩnh vực tiềm Năm 2011, VietinBank đẩy mạnh tiến độ triển khai dự án nâng cấp công nghệ thông tin: chuẩn bị đấu thầu mua sắm hệ thống corebanking mới, hệ thống lớp v.v… chuẩn hố liệu hồn thiện module đại hóa theo tiến độ đặt nhằm cung cấp công cụ cần thiết giúp nâng cao lực quản trị điều hành lực cạnh tranh VietinBank Bên cạnh đó, cải thiện tốc độ giải yêu cầu khách hàng mấu chốt cạnh tranh theo chât lượng sản phẩm thời gian đáp ứng yêu cầu dịch vụ 4.2 Chiến lược tăng trưởng sách triển khai 4.2.1 Chiến lược chun mơn hóa Để tăng trưởng phát triển điều kiện cạnh tranh gay gắt việc tập trung vào làm thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng thi doanh nghiệp cần sử dụng chiến lược để tăng trưởng chiến lược chun mơn hóa Doanh nghiệp cần xác định rõ lĩnh vực kinh doanh phân công nhiệm vụ phận, mối lĩnh vực kinh doanh cách cụ thể rõ ràng VietinBank đánh dấu q trình chuyển đổi mơ hình kinh doanh truyền thống sang mơ hình đại bao gồm khối bán lẻ, bán buôn, hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp theo nhóm khách hàng… tạo tiền đề cho việc phát triển thành tập đồn tài ngân hàng đa với trụ cột ngân hàng thương mại ngân hàng đầu tư 4.2.2 Chiến lược đa dạng hóa Nền tảng sở chiến lược là: Thay đổi lĩnh vực hoạt động; tìm kiếm lực cộng sinh; công nghệ thị trường Các sách triển khai chiến lược đa dạng hóa Vietinbank mở rộng đẩy mạnh hoạt động sang lĩnh vực ngân hàng đầu tư, dịch vụ bảo hiểm dịch vụ tài quốc tế khác Từ hoạt động cho vay cá nhân nhỏ lẻ ban đầu,trải qua thời gian, sản phẩm tiền vay bước chuẩn hóa thành nhóm sản phẩm cho phân đoạn khách hàng cụ thể: “cho vay cán quản lý điều hành”, “cho vay cán công nhận viên”, “cho vay mua nhà dự án”, cho vay mua ô tô”, “cho vay du học” Trên sở phân khúc thị trường, khách hàng mục tiêu, sách khách hàng Vietinbank phân đoạn sau: Khách hàng tiềm khách hàng chưa tài khoản tiền gửi Vietinbank tiếp thị quan hệ khách hàng mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng phục vụ theo sách khách hàng chiến lược Khách hàng hữu chia làm loại: (i) Khách hàng số dư tiền gửi lớn đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng hưởng sách khách hàng VIP (khách hàng quan trọng ngân hàng phục vụ nhanh với giá thấp hưởng ưu đãi dịch vụ khác nhiều nhất); (ii) Khách hàng số dư tiền gửi trung bình khả tiếp tục tăng số dư tiền gửi cho Vietinbank phục vụ theo sách khách hàng ưu đãi lãi suất tiền gửi kèm theo lãi suất tiền vay (nếu cần thiết), giảm phí dịch vụ chuyển tiền…(iii) Khách hàng dấu hiệu tài yếu kém, sản xuất kinh doanh không phát triển, ngân hàng bỏ qua khơng chăm sóc Với mong muốn gửi lời tri ân sâu sắc tới khách hàng thân thiết, đặt niềm tin đồng hành VietinBank, tháng 7/2011, VietinBank cho mắt chương trình tích điểm dành cho khách hàng cá nhân Theo chương trình này, khách hàng tính điểm sử dụng sản phẩm, dịch vụ VietinBank xếp hạng hàng năm theo thứ hạng: Kim Cương, Vàng, Bạc Đồng Để tri ân khách hàng thân thiết năm 2010, VietinBank triển khai phát hành thẻ VIP dành cho khách hàng đạt hạng Kim Cương (đạt từ 60.000 điểm trở lên) – thẻ thể đẳng cấp thịnh vượng vững bền Đây quà đặc biệt dành cho phân khúc khách hàng cá nhân cao cấp VietinBank 4.2.3 Chiến lược tích hợp Các sách triển khai chiến lược tích hợp Vietinbank: Thông qua liên minh, liên kết với nhiều ngân hàng doanh nghiệp nước khác quan hệ đại lý với 850 ngân hàng định chế tài lớn tồn giới Là thành viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội ngân hàng Châu Á, Hiệp hội Tài viễn thơng Liên ngân hàng tồn cầu(SWIFT), Tổ chức Phát hành Thanh toán thẻ VISA, MASTER quốc tế Hầu hết doanh nghiệp lớn hoạt động ngành kinh tế, lĩnh vực quan trọng quan hệ sử dụng sản phẩm dịch vụ Vietinbank thể kể đến số doanh nghiệp lớn Tập đoàn kinh tế tiềm lực tài mạnh, thường xun phát sinh khoản tín dụng lớn như: Tập đồn Điện lực, Tập đoàn CN Than KS, Tập đoàn BCVT, Tập đồn Dầu khí…, hay doanh nghiệp lớn khác lực tài Bitexco, Becamex IDC, … 4.2.4 Chiến lược cường độ Chính sách triển khai chiến lược cường độ Vietinbank thể qua việc không ngừng gia tăng thị phần doanh số bán sản phẩm/ dịch vụ tại, cung cấp sản phẩm/ dịch vị Với quy mô tổng tài sản đứng thứ hai toàn hệ thống ngân hàng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 20%/năm, hệ thống mạng lưới bao gồm 160 Chi nhánh, Công ty, Sở giao dịch,Văn phòng đại diện ngồi nước VietinBank quan hệ đại lý với 900 định chế tài chính, Ngân hàng lớn giới Vietinbank dễ dàng tiếp cận với khách hàng tiềm Thẻ tín dụng quốc tế mang nhãn hiệu Cremium Visa Cremium MasterCard phát hành đăng ký thương hiệu VietinBank, sử dụng lãnh thổ Việt Nam Không vậy, Vietinbank đầu tư đến việc xúc tiến sản phẩm dịch vụ đến với khách hàng Tại Chi nhánh VIETINBANK cần tổ chức phận chăm sóc khách hàng, ln tạo cho khách hàng cảm giác tôn trọng đến ngân hàng Bộ phận chức hướng dẫn khách hàng lần đầu giao dịch khai báo thông tin, trả lời thắc mắc khách hàng, tư vấn, giới thiệu sản phẩm ngân hàng cho khách hàng, xây dựng văn hoá giao dịch ngân hàng cơng thương.Các chương trình quảng cáo TV, ngồi trời thực hiên thường xuyên Ngoài ra, hoạt động mang tính cộng đồng Vietinbank thực như: Vietinbank đồng hành Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc,giao lưu hưởng ứng ngày khuyết tật, 570 mái ấm khang trang cho bà An Giang Sóc Trăng Tất hoạt động nhằm nâng cao hình ảnh Vietinbank mắt khách hàng, đưa hình ảnh Vietinbank khắc sâu vào tâm trí khách hàng, từ giúp Vietinbank dễ dàng tiếp cận với khách hàng 4.2.5 Chiến lược liên minh, hợp tác, M&A Vietinbank kết hợp chặt chẽ với tổ chức doanh nghiệp khác để đưa dịch vụ, sản phẩm giá trị gia tăng để thu hút khách hàng Cung cấp số sản phẩm liên kết: VietinBank phối hợp với HDBank cho đời dòng thẻ tín dụng quốc tế MasterCard đồng thương hiệu thức từ ngày 19/5/2011, thẻ ghi nợ E-Partner VietinBank- Dịch vụ MobiFone, Cơng ty Cổ phần Giải pháp Thanh tốn Việt Nam (VNPAY) VietinBank hợp tác phát triển Ngày 28/4/2011, Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) Tập đồn Viễn thơng Qn đội (Viettel) ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.Theo đó, hai bên nhiều hợp tác lĩnh vực đầu tư, toán, huy động vốn, tín dụng, góp vốn, liên doanh, liên kết để hỗ trợ mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh lĩnh vực truyền thống bên lĩnh vực khác mà hai bên quan tâm M&A VietinBank: Động lực cho phát triển, với việc phát hành thành công cổ phần cho Tổ chức Tài quốc tế (IFC), Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam (VietinBank) trở thành ngân hàng thương mại nhà nước sau cổ phần hóa lựa chọn đối tác tài lớn nước ngồi tham gia cấu cổ đông 4.2.6 Chiến lược khác Chiến lược tăng cường lực tài chính, phát triển mạng lưới nâng cao hiệu kinh doanh Tập trung nguồn lực củng cố mở rộng hệ thống mạng lưới kinh doanh, tăng cường lực tài chính, nâng cao chất lượng hoạt động hiệu kinh doanh Duy trì vị thị phần, phát triển mở rộng hoạt động lĩnh vực ngân hàng bán lẻ đẩy mạnh ngân hàng bán buôn tập trung mở rộng thị phần khu vực khách hàng trọng điểm sở an toàn sinh lời cao Tận dụng hệ thống mạng lưới sở hạ tầng sẵn để phát triển thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam Đa dạng hóa danh mục đầu tư kiểm sốt đảm bảo làm chủ tình hình tài chính, trọng tăng mạnh vốn chủ sở hữu, bảo đảm đạt số đánh giá hiệu kinh doanh an toàn hoạt động, phát triển bền vững VietinBank như: Tốc độ tăng trưởng, tỷ suất lợi nhuận (ROE, ROA), tỷ lệ an toàn vốn (CAR), tỷ lệ khả toán,… đạt mức cao, tỷ lệ nợ xấu thấp thị trường Việt Nam phù hợp với thơnglệquốctế Chiến lược chuẩn hóa mơ hình tổ chức, quản trị điều hành minh bạch hóa tài Chuẩn hố mơ hình tổ chức, chế quản trị, điều hành hệ thống phù hợp với xu hướng phát triển thị trường chuẩn mực quốc tế Thực cổ phần hoá VietinBank để huy động nguồn lực cho phát triển cải thiện chất lượng, quản trị hoạt động ngân hàng; Nhà nước sở hữu 50% vốn điều lệ nắm giữ quyền chi phối; lựa chọn cổ đơng chiến lược nước ngồi tham gia đầu tư vốn, quản trị, điều hành, phát triển công nghệ, sản phẩm; niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán nước quốc tế Phát triển VietinBank thành tập đồn tài ngân hàng mạnh, hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - con, đa sở hữu; kinh doanh đa ngành, cốt lõi hoạt động ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư dịch vụ tài Lựa chọn áp dụng thông lệ quốc tế tốt vào mơ hình tổ chức, quản trị, điều hành, quản lý kiểm sốt rủi ro Hồn thiện hệ thống chế, sách quản trị, điều hành kinh doanh, quản lý kiểm sốt rủi ro, quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, đánh giá hiệu kinh doanh theo thông lệ quản trị đại lĩnh vực tài ngân hàng giới PHẦN ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC CỦA VIETINBANK 5.1 Loại hình cấu trúc tổ chức Sơ đồ 1: Hệ thống tổ chức Ngân hàng Công thương Sơ đồ 2: cấu tổ chức máy điều hành Trụ sở Sơ đồ 3:Cơ cấu tổ chức máy điều hành sở giao dịch, chi nhánh cấp 1, Chi nhánh cấp Tổ chức theo chức kinh doanh: Tập hợp theo chiều ngang chuỗi giá trị doanh nghiệp thành đươn vị chức chun mơn hóa khác sở kỹ đặc biệt từngđơn vị, hoàn chỉnh phận hỗ trợ 5.2 Phong cách lãnh đạo chiến lược Phong cách lãnh đạo chiến lược Vietinbank lãnh đạo nhóm dựa trao đổi thảo luận Lãnh đạo đưa định nhận tán thành người lao động Do mà mục tiêu chiến lược Vietinbank nhận trí đồng tình ủng hộ tồn nhân viên Phát huy lực sáng tạo hiệu làm việc nhân viên Các nhà quản lý Vietinbank lòng tin hy vọng hồn tồn vào cấp vấn đề, thu nhận tư tưởng, ý kiến cấp sử dụng chúng cách xây dựng Bên cạnh họ thường sử dụng phần thưởng mặt kinh tế để khuyến khích cấp đạt mục tiêu mà tổ chức đề Q trình thơng tin quản lý thực thông suốt theo chiều: lên trên, xuống với người cấp Họ thường xuyên khuyến khích cấp việc đề định tình khó khăn khơng mặt họ 5.3 Nhận xét văn hóa doanh nghiệp VietinBank 167 doanh nhân, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc sản xuất, kinh doanh tôn vinh Lễ trao tặng danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam Vàng” tổ chức vào sáng 19/7/2009 Hà Nội Vietinbank văn hóa doanh nghiệp mạnh, mơi trường văn hóa phong phú nhiều sắc, giá trị ; gắn kết cá nhân tổ chức Văn hóa mạnh Vietinbank thể đặc trưng với tầm nhin, sứ mạng mà ngân hàng đưa Ngân hàng khơng trì mà gia tăng tư tưởng cốt lõi mơ hình; mơ hình tổ chức cảu Vietinbank trước sau cổ phần thay đổi vị trí Vietinbank tất thể định hướng phát triển theo mô hình tập đồn Tài đa Hiện nay, kinh doanh văn hố đòi hỏi cấp thiết ngân hàng bối cảnh hội nhập Văn hố kinh doanh (VHKD) khơng biểu bề ngồi trang phục, trí trụ sở, câu chào hỏi theo lối nghĩ xưa “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, mà chuẩn mực đạo đức, tính minh bạch trách nhiệm giải trình, văn hố lãnh đạo, văn hoá quản lý, văn hoá giao tiếp người với người…Những yếu tố tạo dựng nên uy tín thương hiệu ngân hàng thương mại nói chung VietinBank Vietinbank đánh giá tốt phong cách làm việc lịch sự, chuyên nghiệp nhân viên, sẵn sàng phục vụ khách hàng, mang đến cho khách hàng thoải mái Ở bề chìm, văn hóa doanh nghiệp tạo nên đức tính kỷ luật, trung thực, cần mẫn, sáng tạo toàn thể nhân viên doanh nghiệp Cách cư xử giao tiếp với cấp trên, cấp gia đình C.KẾT LUẬN Với mục tiêu, chiến lược phát triển kinh doanh kế hoạch dựa đánh giá nguồn lực nỗ lực không ngừng để thực thi chiến lược này.Vietinbank khẳng định, trì vai trò chủ đạo Việt Nam đồng thời định vị uy tín thương hiệu thị trường quốc tế nhằm thực mục tiêu tầm nhìn đến năm 2015 trở thành Tập đồn tài ngân hàng đại, hiệu chủ lực kinh tế Sự thành công Vietinbank mở hội thách thức cho ngân hàng việc học tập kinh nghiệm đủa chiến lược kinh doanh, cạnh tranh tối ưu để chỗ đứng vững mạnh thị trường tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Khái luận quản trị chiến lược, Fred R David, Nhà xuất thống kê Quản trị chiến lược kinh doanh toàn cầu, PGS TS Đào Duy Huân, Nhà xuất Thống kê Chiến lược kinh doanh nèn kinh tế thị trường, PGS TS Đào Duy Huân, Nhà xuất Thống kê Chiến lược cạnh tranh, Michael E Porter, NXB Trẻ DTBooks Lợi cạnh tranh, Michael E Porter, NXB Trẻ DTBooks Chiến lược đai dương xanh, Chan Kim - Renee Mauborgne, Nhà xuất tri thức Các Website: http://www.vietinbank.vn http://tailieu.vn http://vneconomy.vn http://www.sbv.gov.vn http://www.stockviet.com.vn http://vi.wikipedia.org http://www.ebook.edu.vn ... 4.2.1 Chiến lược chun mơn hóa 4.2.2 Chiến lược đa dạng hóa 4.2.3 Chiến lược tích hợp 4.2.4 Chiến lược cường độ 4.2.5 Chiến lược liên minh, hợp tác 4.2.6 Chiến lược khác PHẦN ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC CỦA VIETINBANK. .. THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM -VIETINBANK 1.1 Giới thiệu ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam Tên đầy đủ Tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương VIệt Nam Tên viết... (Opportunities) PHẦN CHIẾN LƯỢC CỦA VIETINBANK 4.1 Chiến lược cạnh tranh sách triển khai 4.1.1 Chiến lược dẫn đầu chi phí 4.1.2 Chiến lược khác biệt hóa 4.1.3 Chiến lược tập trung 4.2 Chiến lược tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích môi trường bên trong,môi trường bên ngoài;xây dựng chiến lược và đánh giá tổ chức của ngân hàng thương mại cổ phần vietinbank , Phân tích môi trường bên trong,môi trường bên ngoài;xây dựng chiến lược và đánh giá tổ chức của ngân hàng thương mại cổ phần vietinbank

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay