Giải quyết tình huống nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức ở tỉnh thái nguyên

21 10 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:49

BỘ NỘI VỤ TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ CÔNG CHỨC TỈNH THÁI NGUYÊN Tiểu luận GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TINH GIẢN BIÊN CHẾ TRONG CÁC QUAN, TỔ CHỨC TỈNH THÁI NGUYÊN Họ tên: NguyÔn Thu Hương Lớp bồ dưỡng QLNN ngạch CVC THÁI NGUYÊN – 8/2011 Mục lục Đặt vấn đề……………………………………………………………… I Mơ tả tình huống…………………………………………………… II Các phương án biện pháp giải tình huống………………… III Phương án tối ưu công tác cán quan hành Thái Nguyên IV Kiến nghị đề xuất Kết luận Tài liệu tham khảo 11 12 14 17 18 Đặt vấn đề Sự nghiệp đổi toàn diện đất nước Đảng cộng sản Việt Nam đề xướng lãnh đạo qua mười lăm năm đạt thành tựu to lớn Trong thành tựu đó, phải kể đến đóng góp quan trọng đội ngũ cán bộ, cơng chức nhà nước Đây lực lượng thường trực máy Nhà nước, trực tiếp tiến hành hoạt động quản lý mặt đời sống xã hội Hiện nay, điều kiện phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường, quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn liền với việc tiếp tục xây dựng hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt yêu cầu cấp bách phải tăng cường chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng đội ngũ cán công chức nhà nước Đảng Nhà nước nhận thức rõ cán bộ, công chức Nhà nước yếu tố tính định vận hành hiệu lực, hiệu quản lý máy Nhà nước; đồng thời rõ: “đội ngũ cán cơng chức nhìn chung chưa ngang tầm nhiệm vụ, số phận khơng nhỏ thối hố biến chất” chưa đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước thời kỳ Để đội ngũ công chức sạch, vững mạnh, khâu then chốt việc đổi hồn thiện chế độ cơng chức phù hợp với chuyển đổi chế quản lý, vấn đề tinh giản biên chế Theo hướng Chính phủ ban hành số văn quan trọng Nghị định số 169 - HĐBT ngày 25/5/1991 công chức Nhà nước, ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh cán bộ, công chức số 01/1998/PL-UBTVQH10 ngày 26/2/1998 văn hướng dẫn thực Pháp lệnh Nghị định số 95/1998/NĐ-CP tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức; Nghị định số 96/1998/NĐ-CP chế độ việc cán bộ, công chức, Trong nhiều năm qua, từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI nay, Đảng Nhà nước ta tập trung lãnh đạo đạo việc đổi chế quản lý kinh tế quan liêu bao cấp, xóa bỏ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển sang chế thị trường quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa chế quản lý lĩnh vực dân số, lao động bảo trợ xã hội chuyển dần sang phương hướng đó, nhằm quản lý điều tiết vĩ mơ tồn hoạt động phát triển dân số, lao động, việc làm, tiền lương bảo trợ xã hội chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp trước để lại nhiều di chứng nặng nề, qua biểu sau: - Sự quản lý tập trung cao độ Nhà nước lĩnh vực thông qua hệ thống kế hoạch hóa xơ cứng mang tính mệnh lệnh hành tiêu pháp lệnh như: phân phối sử dụng nguồn lao động, số lượng người làm việc, quỹ lương, - Nhà nước bảo đảm việc làm cho người lao động, thu hút việc làm vào khu vực kinh tế xã hội chủ nghĩa, thực chế độ "biên chế Nhà nước" tràn lan, không khuyến khích tự tìm việc làm - Bao cấp tràn lan từ ngân sách Nhà nước cho chi tiêu tiền lương, bảo hiểm xã hội, khơng tính đến hiệu lao động hiệu kinh doanh - Từ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp đẻ máy quản lý cồng kềnh, nhiều tầng nấc, đội ngũ cán bộ, công chức đông đảo hiệu công việc không cao, quan quản lý Nhà nước làm chức quản lý vi mô tổ chức đơn vị sở (quỹ tiền lương, số lượng người làm việc, suất lao động v.v ) Để khắc phục hậu chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp, chế tuyển dụng lao động trước đây, Nhà nước ta nhiều sách giải kịp thời, vừa đảm bảo quyền lợi cho người lao động, vừa tạo điều kiện để giải phóng sức sản xuất, nâng cao hiệu hoạt động sở kinh tế quan Nhà nước Nội dung chủ trương, sách thể qua văn pháp quy Nhà nước: định 176/HĐBT ngày 14/11/1987 Hội đồng Bộ trưởng xếp lại lao động khu vực kinh tế quốc doanh, Quyết định 111/HĐBT ngày 12/4/1991 v/v xếp tổ chức biên chế hành chính, nghiệp Vấn đề biên chế tinh giản biên chế máy hành vấn đề khó khăn, phức tạp cấp bách đặt cho tất ngành, cấp Mục tiêu tinh giản biên chế lâu dài là: Đưa người không đủ tiêu chuẩn khỏi biên chế quan Trước mắt: đưa A% (x người) khỏi biên chế Trong chuyên đề tiểu luận này, xin nêu vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải pháp tinh giản biên chế quan hành nhằm giải tốt tốn tình huống: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vấn đề biên chế tinh giản biên chế máy hành nhà nước Đây vấn đề xã hội quan tâm, cần biện pháp để giải I Mơ tả tình nước ta, thời kỳ chiến tranh, sử dụng chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp quan hệ hành mệnh lệnh để điều hành hoạt động kinh tế-xã hội Sau đất nước thống bước vào thời bình, trình xây dựng kinh tế mới, việc tiếp tục trì chế bộc lộ hạn chế tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế mặt khác đời sống xã hội chế cũ tạo máy quản lý cồng kềnh, nhiều tầng nấc hoạt động hiệu lực thể nói, thực bước chuyển ý nghĩa cách mạng từ chế tập trung quan liêu, bao cấp sang chế thị trường thấy rõ lực lượng cán bộ, công chức nước ta bộc lộ nhiều mặt yếu số lượng phẩm chất, lực điều kiện lịch sử để lại, đội ngũ cán bộ, công chức quan hành Nhà nước nước ta đơng đảo phần lớn đào tạo bản, song trình quen thuộc với chế cũ nên chuyển sang chế thị trường, họ tỏ nhiều bỡ ngỡ Chúng ta thiếu cán kiến thức hành tri thức quản lý hành đại, thiếu chuyên gia, thiếu cố vấn hàng đầu, vận hành hành cơng nước ta nhiều lúng túng, vấp váp, hiệu thấp Mặt khác, phận khơng nhỏ cán công chức máy quản lý Nhà nước quan liêu cửa quyền, tham nhũng, trình độ lực hạn chế, thiếu tính động hoạt động cơng vụ Tình hình đó, ảnh hưởng xấu đến trình đổi kinh tế, đến phát triển xã hội, khơng tình trạng chung nước, mà vấn đề cần giải tỉnh miền núi Thái Nguyên Điều đặt yêu cầu thiết phải tiến hành nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời với việc thực giải pháp tinh giản biên chế máy hành Đây yêu cầu cấp thiết việc cải cách bước hành Nhà nước Thái Nguyên Tinh giản biên chế sàng lọc khỏi máy biên chế không cần thiết, làm cho đội ngũ cán bộ, cơng chức chất lượng hơn, tinh thơng nghiệp vụ Tinh giản sốt lại vị trí cán bộ, cơng chức máy hành chính, xem vị trí, chức năng, nhiệm vụ họ cần thiết phải bố trí dây chuyền lao động thực thi công vụ, nhiệm vụ máy hay không Giả sử cắt bỏ vị trí mà máy hoạt động bình thường nên cắt bỏ Tinh giản biên chế thực chất giải pháp quan trọng khắc phục tình trạng đông không mạnh đội ngũ cán bộ, công chức Mục tiêu tinh giản biên chế khơng đơn giản để giảm chi phí hành chính, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, mà mục tiêu làm cho chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo ngày nâng cao Việc tinh giản biên chế khơng ảnh hưởng đến việc tuyển dụng mới, nhu cầu tuyển dụng phải tuyển dụng bình thường điều tuyển dụng vào biên chế Nhà nước phải yêu cầu cao hơn, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Những năm qua, biên chế không giảm mà tăng liên tục(!) Chỉ tính riêng khối Nhà nước, Đảng, Đồn thể năm 1993 khoảng 200.000 người, đến năm 2000 tăng lên 300.000 người Khối hành nghiệp 1,2 triệu biên chế, ngành y tế, giáo dục không giảm mà tiếp tục tăng với tốc độ 70.000 người/năm Hiện nước khoảng triệu người (khoảng 1/10 dân số) sống dựa vào ngân sách Nhà nước Chúng ta khẳng định: Nếu không thực thành công việc tinh giản biên chế tốn cải cách hành tiếp tục bị "treo" đáp số Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII đề nhiệm vụ "tích cực đạo việc giảm biên chế hành quan Đảng, Nhà nước, đồn thể, biên chế gián tiếp đơn vị nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước với mức phấn đấu khoảng 15% giảm khơng theo tỷ lệ bình qn" Tìm lời giải cho tình vấn đề khơng đơn giản Một số vấn đề mang tính nhạy cảm thực tinh giảm biên chế tổ chức nói chung quan nhà nước nói riêng Mỗi người nhận thức khác vấn đề Lý nhiều, thấy số lý chủ yếu sau đây: - Mơ hình chức nghiệp cản trở tinh giảm biên chế - Chế độ bao cấp - Khác Gần đây, năm 2008 Luật cán công chức triển khai thực tế góp phần tích cực vào giải tình biên chế cán quan tổ chức vừa thừa vừa thiếu nay: thiếu người đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu công việc, thừa người khơng đủ trình độ, lực Theo Luật cán cơng chức 2008 thấy phân công quản lý cán bộ, công chức; thẩm quyền định biên chế cán bộ, cơng chức bước tiến quan trọng Trong hệ thống trị nước ta, cơng tác cán bộ, cơng chức đan xen, kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tổ chức trị xã hội Đội ngũ cán bộ, công chức đặt lãnh đạo trực tiếp, toàn diện Đảng Việc quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức thực theo quy định điều lệ, văn kiện Đảng pháp luật Nhà nước Thực tế nay, việc định biên chế giao cho nhiều tổ chức, quan thực Công tác quản lý cán bộ, cơng chức nhiều nội dung xác định biên chế, vị trí cơng tác, tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển… cần phải quy định cho phù hợp với thực tiễn, đồng thời góp phần khắc phục bước bất cập nhiều đầu mối quản lý Bởi vậy, Luật dành chương (Chương VI: Quản lý cán bộ, công chức) để xử lý vấn đề Trước đây, Pháp lệnh quy định vừa đọng vừa chưa rành mạch; nội dung quản lý cán bộ, cơng chức lại đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thực tiền lương chế độ, sách…, nội dung đưa chương “Nghĩa vụ, quyền cán bộ, cơng chức” Còn nội dung quản lý cán bộ, cơng chức bao gồm vấn đề là: - Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật cán bộ, công chức; - Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, công chức; - Quy định chức danh cấu cán bộ; - Quy định ngạch, chức danh mã số công chức; mô tả, quy định vị trí việc làm cấu công chức để xác định số lượng biên chế… Về thẩm quyền định biên chế cán bộ, công chức, Luật vừa kế thừa Pháp lệnh, vừa đổi mới, phân công, phân cấp cho hợp lý hơn, cụ thể là: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội định biên chế cơng chức Văn phòng Quốc hội, Kiểm tốn Nhà nước, Toà án nhân dân cấp, Viện kiểm sát nhân dân cấp - Chủ tịch nước định biên chế cơng chức Văn phòng Chủ tịch nước - Chính phủ định biên chế cơng chức bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, cấp tỉnh, đơn vị nghiệp công lập Nhà nước - Căn vào định tiêu biên chế Chính phủ giao, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định biên chế công chức quan Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn vị nghiệp công lập Ủy ban nhân dân cấp - quan thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam định biên chế công chức quan đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội Trong việc thực quản lý cán bộ, cơng chức, Chính phủ thống quản lý nhà nước công chức Bộ, quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn thực việc quản lý nhà nước công chức theo phân công, phân cấp Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp huyện phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn thực việc quản lý nhà nước công chức theo phân cấp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực việc quản lý cơng chức theo phân cấp quan thẩm quyền theo quy định Chính phủ Nguyên nhân vấn đề tăng biên chế Để đưa giải pháp hữu hiệu nhằm giải vấn đề trên, cần phải nguyên nhân tăng biên chế thời gian qua nhiều nguyên nhân làm tăng biên chế máy hành chính, kể số ngun nhân khách quan bao gồm: - Tăng biên chế theo tốc độ tăng tự nhiên dân số, rõ nét lĩnh vực giáo dục, y tế, hoạt động nghiệp khác Do điều kiện kinh tế - xã hội ngày phát triển dẫn đến tăng nhanh nhu cầu học tập, chữa bệnh nhu cầu đời sống vật chất tinh thần nhân dân, lẽ đương nhiên dẫn đến việc tăng lực lượng cán bộ, công chức giải nhu cầu - Việc chia tách đơn vị hành cấp làm tăng nhanh đơn vị hành chính, đồng nghĩa với việc làm tăng nhanh máy đầu mối trực thuộc máy hành Thí dụ: năm 1976, tồn quốc 38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 287 huyện, quận, thành phố, thị xã, 5768 xã, phường, thị trấn Đến nay, nước ta 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 622 huyện, quận; 10511 xã, phường, thị trấn Nhiều nhiệm vụ phát sinh quy trình chuyển đổi kinh tế - xã hội đòi hỏi phải máy cán cơng chức phục vụ cho phát sinh làm tăng thêm nhiều tổ chức quan Thí dụ quan phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội, quan thực chương trình xóa đói giảm nghèo, Tòa án hành chính, Tòa án lao động, Thi hành án, chống bn lậu, Kiểm tốn Nhà nước, ủy ban chứng khốn Nhà nước Ngồi ba ngun nhân khách quan kể trên, ngun nhân chủ quan sau dẫn đến việc tăng nhanh biên chế Đó là: - Bộ máy hành cồng kềnh, nhiều đầu mối, nhiều tầng nấc trung gian, chức năng, nhiệm vụ chồng chéo Thời gian gần đây, xếp, sáp nhập số bộ, ngành đầu mối đơn vị tổ chức bộ, ngành quan giúp việc UBND lại chiều hướng tăng lên - Việc tiêu chuẩn hóa chế độ tuyển chọn cán bộ, công chức chưa tiến hành chặt chẽ, khắp, chưa đảm bảo chất lượng hay trình độ lực; đội ngũ cán bộ, cơng chức máy hành nhìn chung vừa thừa vừa thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Số cán bộ, cơng chức làm việc chất lượng cao không nhiều, số cán bộ, công chức làm công tác phục vụ đông quan hành nghiệp (chiếm gần 20% tổng biên chế hành nghiệp) Tình trạng chậm khắc phục Tuy xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh thực tế tuyển chọn bố trí sử dụng khơng theo tiêu chuẩn Bên cạnh đó, khơng tiêu chuẩn, chức danh đề ý chí, khơng sát với thực tế Về chế độ tuyển dụng, bắt đầu áp dụng hình thức thi tuyển thể quy phạm tính hướng dẫn Việc thực triển khai chúng ngành, địa phương cho thấy bộc lộ nhiều điểm bất hợp lý, chưa bảo đảm đầy đủ tính cơng khai, dân chủ lựa chọn người đủ phẩm chất lực - chế giao quản lý biên chế mang nặng dấu ấn thời bao cấp, cào bằng, bình quân chủ nghĩa Hạn mức kinh phí cho hoạt động hành quan cấp theo số lượng biên chế, khơng tính đến vị trí, tầm quan trọng, khối lượng công việc quan yếu tố khác Điều tạo khuynh hướng quan muốn tăng tiêu biên chế để cấp thêm kinh phí hoạt động - Tổ chức quản lý biên chế phân tán, nhiều quan định quản lý biên chế Ủy ban Thường vụ Quốc hội định biên chế cán bộ, cơng chức thuộc Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân, số lượng thẩm phán tòa án, biên chế cơng chức Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước; Chính phủ định biên chế quản lý cán bộ, công chức làm việc quan hành nghiệp Nhà nước; biên chế cán làm việc tổ chức trị-xã hội tổ chức thẩm quyền định - Biên chế tăng nguyên nhân khơng rà sốt chặt chẽ ban hành văn quy phạm pháp luật tổ chức máy Trong thực tế, lần sửa đổi, bổ sung hay ban hành văn quy phạm pháp luật hình thành thêm tổ chức từ dẫn đến việc tăng biên chế không nhỏ 10 - Biên chế tăng tuyển chọn đầu vào không chặt chẽ, giải đầu không kiên Việc sàng lọc, tinh giản biên chế không thực thường xuyên - Một nguyên nhân tổ chức khoa học lao động cán bộ, công chức quan hành nghiệp chưa hồn thiện Sự phân cơng hợp tác lao động cán bộ, công chức máy chưa tốt Bởi lẽ, tổ chức máy hành thực chất tổ chức dựa sở phân công lao động cán bộ, công chức quan hệ thống hành chính, mà tổ chức lao động hành nước ta hồn toàn chưa khoa học Thực tế cho thấy, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền mối liên hệ quan chồng chéo, trùng lắp, khơng rõ ràng Cũng phân công hợp tác lao động quản lý máy quản lý hành chưa chặt chẽ, nhiều việc chồng chéo nhau, nhiều đơn vị làm, nhiều người phụ trách thể nói tồn nội dung tổ chức khoa học lao động cán bộ, công chức từ khâu phân công hợp tác lao động, lựa chọn, bố trí cán bộ, tổ chức quy trình lao động, bảo đảm trang thiết bị kỹ thuật điều kiện làm việc, định mức tiêu chuẩn hóa lao động giải pháp kích thích lao động chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành Đây nguyên nhân không phần quan trọng làm tăng biên chế hành Nhà nước lẽ cải cách, hồn thiện máy hành xét cho cải cách phân công tổ chức lại lao động quản lý cách hợp lý, khoa học Thực tế cho thấy, sáp nhập sở thành sở mà không phân công lại lao động cán bộ, cơng chức sở mức độ "góp gạo thổi cơm chung", khó lòng nói đến tinh giản biên chế thay đổi chất hoạt động mơ hình tổ chức Chúng cho rằng, nguyên nhân trên, đặc biệt nguyên nhân chủ quan cội nguồn dẫn đến việc tăng nhanh biên chế cần phải triệt để khắc phục, nhằm giải vấn đề biên chế đông đúc, vừa thừa lại vừa thiếu 11 II Các phương án biện pháp giải tình Vậy làm cách để bảo đảm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, ổn định chun mơn hóa cao, giảm số lượng cán bộ, công chức không đủ tiêu chuẩn, giảm khơng theo tỷ lệ bình qn, giảm đối tượng, khắc phục vấn đề tư tưởng, Đây thật vấn đề lớn đất nước, vấn đề vơ khó khăn phức tạp Để giải tốt tình này, theo chúng tơi việc cần phải làm là: Phương án Tuyển chọn công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn vào biên chế nhà nước, cung cấp nguồn nhân lực đủ tầm cho quan, tổ chức, Xác định sách cần thiết để đưa người sai lệch tiêu chuẩn khỏi danh sách Tất không phù hợp thuộc diện đưa khỏi biên chế? Tất thiếu tiêu chuẩn không thuộc chuyên môn chiếu cố? Phần sách nghiên cứu qua hội thảo, hội nghị quan, Phương án Phân tích cơng việc thành viên tổ chức - người mô tả công việc Mỗi đơn vị, cá nhân phải triển khai phân tích cơng việc Mơ tả cơng việc người thơng qua cá nhân, tập thể nhận xét Đòi hỏi ủng hộ tất Ai làm? Khi làm lâu? Nguồn kinh phí, nguồn nhân lực? Những khó khăn thực cơng việc này? Trả lời câu hỏi đặt đây, bước đầu giải toán tinh giản biên chế quan, tổ chức 12 Trên sở đó, tổ chức tốt kỳ thi tuyển công chức; thẩm định xét tuyển viên chức theo Quyết định 03/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 UBND tỉnh; xét tuyển dụng ngạch nhân viên, xét tuyển dụng hợp đồng theo Nghị định 68, theo Kết luận số 17-TU Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đồng thời, thẩm định hồ sơ, kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã, phường, thị trấn hướng dẫn huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai quy định; ban hành văn đạo chuẩn bị đề thi tài liệu phục vụ thi tuyển công chức cấp xã; thống kê cán bộ, công chức, cán không chuyên trách đại biểu HĐND cấp xã, báo cáo UBND tỉnh Bộ Nội vụ III Phương án tối ưu công tác cán quan hành Thái Nguyên Tiến hành giải tình Yêu cầu bước phải kế hoạch hoá việc giải tình huống, bảo đảm tổ chức đạo chặt chẽ trình giải tình huống, sử dụng hiệu nguồn lực, biện pháp cụ thể để giải tình theo kế hoạch thể thấy rằng, sau năm thực số chủ trương công tác cán bộ, công tác cán Thái Ngun nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống trị sạch, vững mạnh Trong trình triển khai thực Kết luận số 17 công tác cán bộ, Tỉnh uỷ Thái Nguyên xác định tập trung vào hai nội dung cơng tác ln chuyển cán thực hợp đồng lao động Với nhiều giải pháp phù hợp, hai nội dung đạt kết tích cực Cơng tác ln chuyển cán cấp uỷ đảng triển khai đồng bộ, trước hết tập trung làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch, phương án luân chuyển cán năm, đồng thời làm tốt công tác đánh giá cán trước luân chuyển Trong năm, Thái Nguyên luân chuyển 198 lượt cán (từ tỉnh xuống huyện, từ huyện xuống sở ngược lại), tuyến (luân chuyển ngang, lên xuống) Điển hình Đảng Tp Thái Nguyên, từ năm 13 2007 đến nay, luân chuyển 66 lượt cán bộ, 32 đồng chí ln chuyển ngang phòng, ban, ngành, đồn thể thành phố; 34 đồng chí luân chuyển dọc (15 đồng chí luân chuyển tỉnh ngược lại, 10 đồng chí luân chuyển phường, xã đồng chí từ phường, xã giữ chức vụ trưởng, phó phòng, ban thành phố) Đánh giá kết giải tình dự báo tình hình phát triển kiện thực tế khách quan thuộc phạm vi tình giải Đây bước cuối trình tự giải tình lại đặt khởi đầu cho quy trình quản lý quản lý hành nhà nước q trình liên tục ổn định Những nội dung công việc bước đánh giá kết giải tình huống, đặt mối quan hệ thuộc vụ việc giải vào trình vận động, phát triển tự nhiên thực tiễn dự báo vận động, phát triển để chủ động thực chức năng, nhiệm vụ quản lý hành nhà nước Nhìn chung, cơng tác ln chuyển cán Đảng Thái Nguyên thực nghiêm túc, dân chủ, công khai, gắn với làm tốt công tác tư tưởng nên động viên, phát huy tinh thần gương mẫu, tự giác cán luân chuyển Các địa phương, đơn vị cán luân chuyển đến chấp hành nghiêm đạo cấp uỷ cấp trên, nội đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho cán luân chuyển yên tâm công tác Bản thân cán luân chuyển xác định rõ nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận cơng việc mới, chủ động, tích cực học hỏi, sâu sát sở, phát huy tốt trình độ chun mơn, sở trường cơng tác Phần lớn cán luân chuyển đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, trưởng thành nhiều mặt, am hiểu thực tế sở, chất lượng công tác đạt hiệu cao Nhiều đồng chí cán sau thời gian luân chuyển trưởng thành, tiến bộ, tín nhiệm bầu vào cấp uỷ nhiệm kỳ 2010-2015, cụ thể đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng tỉnh khoá XVIII, 35 đồng chí trúng cử ban chấp hành đảng cấp huyện tương đương Cùng với việc luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý, địa phương, đơn vị thực tốt việc điều chuyển vị trí công tác cán bộ, công chức 21 ngành, lĩnh vực theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 14 Chính phủ quy định danh mục vị trí cơng tác thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức Đến nay, tồn tỉnh thực chuyển đổi vị trí cơng tác gần 500 cán bộ, công chức Việc đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều chuyển cán góp phần khắc phục tình trạng khép kín, cục công tác cán bộ, bước điều chỉnh, xếp, bố trí đội ngũ cán hợp lý hơn, đồng thời tạo động lực góp phần thúc đẩy hồn thành nhiệm vụ trị địa phương, đơn vị cán luân chuyển Đẩy mạnh việc thực ký hợp đồng lao động theo Kết luận 17KL/TU nhằm thực chủ trương tăng cường cán bộ, tạo nguồn cán lâu dài cho địa phương, đơn vị Theo đó, xã, phường, thị trấn bố trí - cán chun mơn kinh tế, kỹ thuật, khoa học công nghệ, tốt nghiệp đại học quy, làm việc theo chế độ hợp đồng Mỗi quan đảng, nhà nước, đoàn thể thuộc hệ thống trị cấp huyện, tỉnh ký hợp đồng lao động thử việc sinh viên tốt nghiệp hạng trung bình (cấp huyện), hạng trở lên (cấp tỉnh) khoảng 10% tổng biên chế giao Trong năm, toàn tỉnh Thái Nguyên thực hợp đồng lao động 699 người Số lao động hợp đồng mặt thời điểm 01/9/2010 363 người, đó: Số lao động hợp đồng khối hành cấp tỉnh, huyện 154 người, chiếm tỷ lệ 7,26% tổng biên chế khối hành nhà nước giao năm 2010 Số lao động hợp đồng khối quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh, huyện năm qua 85 người, đạt tỷ lệ 8,19% tổng biên chế khối đảng, đoàn thể Tổng số lao động hợp đồng khối xã, phường, thị trấn 348 người 100% xã, phường, thị trấn toàn tỉnh Hầu hết cán hợp đồng khối đảng, đồn thể quan hành nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đào tạo bản, nhiệt tình, ý thức tổ chức kỷ luật, hồn thành tốt nhiệm vụ chun mơn giao nguồn cán trẻ bổ sung cho quan, đơn vị IV Kiến nghị đề xuất Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời giải vấn đề tinh giản biên chế nay, cần phải tiến hành theo là: Thực nghiêm túc việc thi tuyển chọn cán bộ, công chức đầu vào; bố trí sử dụng cán bộ, cơng chức theo tiêu chuẩn, chức danh, 15 thường xuyên sàng lọc đánh giá tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức thực nghiêm chỉnh chế độ nghỉ hưu tuổi sở pháp lý cho việc giải vấn đề Thông tư số 32/TCCP BCII ngày 20/1/1996 Ban Tổ chức - Cán Chính phủ Nghị định số 95/1998/NĐ-CP, ngày 17/11/98 Chính phủ tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức gần Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định: Quản lý biên chế, tổ chức tuyển dụng nâng ngạch công chức thay đổi theo hướng dựa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, mô tả công việc xây dựng cấu công chức Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thể Luật mà không giao cho Chính phủ quan khác quy định Trong giải pháp này, muốn nhấn mạnh vấn đề quan trọng việc tuyển chọn cán bộ, công chức việc tổ chức thi tuyển Để đảm bảo cho việc thi tuyển công chức thực cách nghiêm túc, cần phải ban hành quy chế thi tuyển giá trị áp dụng thống tồn quốc, đó, máy thi tuyển bao gồm người đủ trình độ đánh giá kết thi cách khách quan, công bằng; quy định thi tuyển phải xác lập theo phương pháp dân chủ, cơng khai, bình đẳng, chọn người giỏi, bảo đảm tuyển chọn người đủ tiêu chuẩn theo chức danh - Tiến hành rà soát, xác định rõ chức năng, thẩm quyền quan, tổ chức - Khắc phục tình trạng nay: quyền trách nhiệm quan, tổ chức không rõ ràng - Trên sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để xác định cấu tổ chức biên chế thể khẳng định rằng, thực việc xếp lại máy quan tỉnh giải pháp quan trọng hàng đầu để tinh giản biên chế Rà soát, xếp lại tổ chức dẫn đến việc giải thể số quan, tổ chức Còn việc giải thể quan, tổ chức cần phải xem xét quan, tổ chức cần thiết tồn máy hành Nhà nước tỉnh hay không Giả sử quan niệm hệ thống quan hành pháp máy quan, tổ chức phận cấu thành, loại bỏ phận mà máy hoạt động bình thường nên loại bỏ, giải thể 16 Xác định biên chế quan sở vị trí, tầm quan trọng, khối lượng độ phức tạp công việc, cấu, tiêu chuẩn chức danh, định mức lao động cán bộ, công chức Đây sở quan trọng để xác định biên chế Muốn thực tốt nhiệm vụ cần xây dựng phương án phân loại thống về: - Tầm quan trọng, độ phức tạp khối lượng cơng việc quản lý hành Nhà nước - Phân loại quan, tổ chức, đơn vị hành - Xác định cấu cán bộ, cơng chức - Hồn thiện, chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức - Xây dựng định mức lao động cán bộ, công chức Đây giải pháp không phần quan trọng cần phải đầu tư nghiên cứu cách nhằm khắc phục tình trạng cào bằng, bình quân chủ nghĩa phân bổ biên chế Từng quan, tổ chức sở xác định rõ chức năng, thẩm quyền, tổ chức, máy, biên chế đề định mức giảm biên chế quan, tổ chức Giảm biên chế tập trung vào đối tượng cán bộ, công chức yếu phẩm chất đạo đức, lực trình độ chuyên môn, nợ nhiều tiêu chuẩn chức danh, ngạch, bậc, khơng khả đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo đủ tiêu chuẩn Nhà nước quy định, cán bộ, công chức không đủ sức khỏe điều kiện khác Đẩy mạnh nghiên cứu triển khai thực khốn biên chế chi phí hành Trên sở vị trí, tầm quan trọng, khối lượng độ phức tạp công việc, cấu, tiêu chuẩn chức danh, định mức lao động cán bộ, cơng chức để thực chế khốn cho khoa học hợp lý Thực xã hội hóa số dịch vụ cơng, chế tài cho đơn vị nghiệp thu, chế độ hợp đồng lao động dịch vụ thay cho việc phân bổ biên chế thường xuyên Xây dựng, ban hành chế độ, sách cho việc xếp, kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế nâng cao chất lượng nguồn nhân lực như: - Chế độ hưu sớm, chế độ cho việc 17 - Chế độ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm - Chế độ bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, cơng chức Hồn thiện tổ chức khoa học lao động cán bộ, công chức quan hành Nhà nước như: - Thực việc phân công hợp tác lao động rõ ràng, chặt chẽ - Bố trí, sử dụng cán bộ, cơng chức người, việc, tiêu chuẩn chức danh - Tiêu chuẩn định mức hóa lao động loại cán bộ, cơng chức - Kích thích, động viên lao động - Tổ chức tốt quy trình lao động cán bộ, công chức - Xây dựng chức trách, nhiệm vụ cá nhân, quy trình, quy chế cơng tác cán bộ, công chức - Tăng cường sở vật chất kỹ thuật đại hóa hoạt động công vụ 18 Kết luận Mục tiêu cải cách hành “xây dựng hành sạch, đủ lực, sử dụng quyền lực bước đại hoá để quản lý hiệu lực hiệu cơng việc Nhà nước, thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh, hướng, phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống làm việc theo pháp luật xã hội ’’ (Văn kiện Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương khoá VII Nhà xuất Chính trị quốc gia H., 1998, tr.29) Trong đó, việc xây dựng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán cơng chức hành chính, đặc biệt vấn đề biên chế tinh giản biên chế khâu then chốt, ý nghĩa định tồn q trình cải cách hành Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời giải vấn đề tinh giản biên chế nay, việc xếp, hoàn thiện máy tinh giản biên chế vấn đề khó khăn, phức tạp nhạy cảm liên quan đến quyền lợi nhiều tổ chức người Muốn thực tốt vấn đề này, cần tâm trách nhiệm tồn thể cán bộ, công chức, cấp, ngành Giải vấn đề cần phải khách quan, công tâm, đồng thời phải dựa sở khoa học đạt kết mong muốn 19 Tài liệu tham khảo Hồ Chí Minh - vấn đề cán bộ, NXB Sự thật, Hà nội, 1974 PTS Thang văn Phúc – Thực chế độ công vụ, công chức nhiệm vụ cấp bách cải cách bước hành Nhà nước, Tạp chí Tổ chức Nhà nước số tháng năm 1995 Tử Hạ - Một số vấn đề công chức, công vụ điều kiện nay, Thông tin khoa học pháp lý, Viện nghiên cứu khoa học Bộ Tư pháp Pháp lệnh cán bộ, công chức số 01/1998/PL-UBTVQH10, ngày 26/2/1998 (sửa đổi, bổ sung năm 2000 2003) 20 Nghị định số 95/1998-NĐ-CP, ngày 17/11/1998 Chính Phủ việc tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức 21 Nghị định số 96/1998-NĐ-CP, ngày 17/11/1998 Chính Phủ chế độ thơi việc cán bộ, công chức Nghị định số 97/1998-NĐ-CP, ngày 17/11/1998 Chính Phủ xử lý kỷ luật trách nhiệm vật chất công chức Quyết định số 874/TTg, ngày 20/11/1996 Thủ tướng Chính phủ cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức Nhà nước Thông tư liên tịch số 79/TTLT, ngày 19/9/1997 Ban tổ chức – cán Chính Phủ, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục đào tạo hướng dẫn thực định 874/TTg Thủ tướng Chính phủ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức Nhà nước 10 Luật cán bộ, công chức 2008 11 Quyết định 14/2008/QĐ-UBND ngày 27/3/2008 việc ban hành Quy định xét tuyển viên chức vào làm việc đơn vị nghiệp tỉnh Thái Nguyên; 20 12 Kết luận số 17-KL/TU Tỉnh uỷ Thái Ngun khóa XII cơng tác cán 13 Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27-10-2007 Chính phủ quy định danh mục vị trí cơng tác thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí cơng tác cán bộ, công chức 14 Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh Thái Nguyên khoá XVIII (2010 – 2015) 15 Văn kiện Đại hội Đảng tồn quốc khóa XI Hà Nội, 2011 21 ... nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải pháp tinh giản biên chế quan hành nhằm giải tốt tốn tình huống: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vấn đề biên chế tinh giản biên chế máy hành nhà nước Đây... hành nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời với việc thực giải pháp tinh giản biên chế máy hành Đây yêu cầu cấp thiết việc cải cách bước hành Nhà nước Thái Nguyên Tinh giản biên chế sàng... đầu để tinh giản biên chế Rà soát, xếp lại tổ chức dẫn đến việc giải thể số quan, tổ chức Còn việc giải thể quan, tổ chức cần phải xem xét quan, tổ chức có cần thiết tồn máy hành Nhà nước tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết tình huống nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức ở tỉnh thái nguyên , Giải quyết tình huống nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức ở tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay