Thực trạng công tác bảo trì máy biến áp tại công ty cổ phần thực phẩm á châu

31 10 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:48

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .2 CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ ĐỘ TIN CẬY VÀ BẢO TRÌ 1.1 ĐỘ TIN CẬY 1.1.1 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐINH ĐỘ TIN CẬY CỦA TOÀN HỆ THỐNG .3 1.1.2 CUNG CẤP DƯ THỪA 1.2 BẢO TRÌ .7 1.2.1 BẢO TRÌ PHỊNG NGỪA 1.2.2 BẢO TRÌ SỬA CHỮA 18 1.3 CÁC HỆ THỐNG CHUN MƠN ĐƯỢC ÁP DỤNG DỂ BẢO TRÌ 26 1.4 THẨM ĐỊNH SỰ TIN CẬY VÀ BẢO TRÌ .27 CHƯƠNG VẬN DỤNG LÝ THUYẾT BẢO TRÌ VÀ ĐỘ TIN CẬY VÀO BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM Á CHÂU 28 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC BẢO TRÌ CỦA CƠNG TY .31 2.1 GIỚI THIỆU VỀ MÁY BIẾN ÁP 31 2.2 KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG MÁY BIẾN ÁP 31 2.3 PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN BẢO TRÌ 32 2.4 BIỆN PHÁP LÀM TĂNG ĐỘ TIN CẬY 34 KẾT LUẬN .36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 LỜI MỞ ĐẦU Độ tin cậy nhân tố quan trọng nhà quản trị điều hành sản xuất Bảo trì tầm quan trọng khơng hệ thống Hiện thị trường cạnh tranh ngày cao, sản phẩm triển khai sản xuất thành công phải đạt ba yếu tố: - Tốt hơn:chúng phải tính độ tin cậy cao - Nhanh hơn: chúng phải đưa thị trường nhanh - Rẻ hơn: chúng phải chi phí chế tạo giá bán thấp Điều phụ thuộc nhiều vào chất lượng làm việc máy móc thiết bị Khi máy móc mới, chất lượng tốt sản phẩm đạt yêu cầu sau thời gian làm việc máy bị hao mòn chất lượng, chí xuất cố làm cho máy móc thiết bị khả làm việc hậu ảnh hưởng đến toàn trình sản xuất Vấn đề buộc nhà quản lý doanh nghiệp phải trả lời câu hỏi “nên thay máy móc hay tiếp tục sản xuất?” Nếu thay tốn kém, khó cạnh tranh với doanh nghiệp khác Một giải pháp hữu hiệu thực cơng tác bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa máy móc kịp thời hợp lý Với lý trên, nhóm 04 thực đề tài “Thực trạng cơng tác bảo trì máy biến áp công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu” làm nội dung báo cáo Kết cấu chia làm phần: Chương I: Lý thuyết độ tin cậy bảo trì Chương II: Thực trạng cơng tác bảo trì máy biến áp công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu Chương III: Kết luận CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ ĐỘ TIN CẬY VÀ BẢO TRÌ 1.1 ĐỘ TIN CẬY 1.1.1 Phương pháp xác định độ tin cậy toàn hệ thống Hệ thống điều hành sản xuất bao gồm chuỗi thành phần mốì quan hệ riêng biệt nhau, cho thành phần thực cơng việc cụ thể Nếu thành phần bị hỏng với lý tồn hệ thống hỏng theo, ví dụ động tơ dây chuyền xay xát Các cố hư hỏng xảy liên quan đến độ tin cậy Theo tính tốn cho thấy hệ thống n=50 phận liên quan phận độ tin cậy 99,5%, tồn hệ thơng độ tin cậy 78% Nếu hệ thống máy móc 100 phận liên quan phận độ tin cậy 99,5% tồn hệ thống máy móc độ tin cậy khoảng 60% Mối quan hệ biểu diễn qua biểu đồ sau đây: Biểu đồ 1.1: Độ tin cậy toàn hệ thống tổng hợp chức số lượng thành phần độ tin cậy cấu thành thành phần dây chuỵền Cũng từ biểu đồ 1.1 nhận thấy số phận chuỗi nhiều (như biểu qua đường cong tên n=50, n=100, n=200 ) tin cậy tồn hệ thống giảm xuống nhanh (như chứng minh thước đo trục thẳng đứng) Để đo lường tin cậy hệ thống phận thành phần riêng biệt tỷ lệ tin cậy nó, khơng thể sử dụng đường cong tin cậy Phương pháp tính toán độ tin cậy hệ thống (R s) bao gồm tích số độ tin cậy riêng sau: RS = R1 x R2 x R3 x x Rn Trong đó: R1 độ tin cậy thành phần R2 độ tin cậy thành phần Phương trình cho thấy độ tin cậy phận riêng lẻ không phụ thuộc vào độ tin cậy phận khác (có nghĩa phận độc lập nhau) Thêm vào đó, phương trình hầu hết yếu tố liên quan đến độ tin cậy, độ tin cậy thể xác suất xảy Độ tin cậy A 90 nghĩa đơn vị hoạt động dự kiến 90% thời gian Nó nghĩa độ hư hỏng - 0,90 = 0,10 tức 10% thời gian Chúng ta sử dụng cơng thức để đánh giá độ tin cậy sản phẩm, ví dụ sau: Ví dụ 1: Cơng ty Điện Tử Biên Hồ sản xuất cơng tắc phản hồi điện tử gồm thành phần cài đặt dây chuyền sau: R1 0,90 R2 0,80 R3 0,99 Rs Nếu độ tin cậy riêng lẻ 0,90; 0,80; 0,99 độ tin cậy công tắc phản hồi là: Rs = R1 x R2 x R3 = 0,90 X 0,80 X 0,99 = 0,713 hay 71,3% Độ tin cậy thành phần thường số lượng định thiết kế mà nhân viên thiết kế máy phải trách nhiệm thực Tuy nhiên, nhân viên mua hàng cải thiện thành phần hệ thống thay hàng loại từ sản phẩm nhà cung cấp kết nghiên cứu Nhân viên mua hàng góp phần trực tiếp vào việc thẩm định hiệu suất nhà cung cấp Đơn vị đo lường tin cậy tỷ lệ hư hỏng sản phẩm Các doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị công nghiệp cao thường cung cấp liệu tỷ lệ hư hỏng cho sản phẩm họ Tỷ lệ hư hỏng tỷ lệ phần trăm lượng sản phẩm hư hỏng với tổng số sản phẩm thử nghiệm FR (%) số lượng hư hỏng suốt chu kỳ thời gian FR(N): FR (%) = Số lượng hư hỏng x 100% Số lượng sản phẩm kiểm tra FR (N) = Số lượng hư hỏng Số lượng hoạt động Điều kiện thơng thường phân tích tin cậy thời gian trung bình hư hỏng (MTBF), tiêu tỷ lệ nghịch với FR(N): MTBF = FR(N) Trong ví dụ tính tốn tỷ lệ phần trăm hư hỏng FR(%), số lượng hư hỏng FR(N) thời gian trung bình hư hỏng (MTBF) Ví dụ 2: 20 hệ thống thiết bị cơng ty thời gian hoạt động khoảng 1.000 Hai hệ thống bị hư hỏng q trình kiểm tra, bị hỏng sau 200 bị hỏng sau 600 kiểm tra Ta tính tốn tỷ lệ hư hỏng sau: FR (%) = Số lượng hư hỏng = 2*100% /20 = 10% Số lượng sản phẩm kiểm tra Số lượng hư hỏng theo tỷ lệ giở hoạt động sau: FR (N) = S ố lượng hư hỏng Số lượng hoạt động Trong đó: Tổng thời gian 1.000 *20 hệ thống = 20.000 Thời gian không hoạt động là: 800 máy hỏng thứ + 400 máy hỏng thứ = 1.200 Như vậy: Thời gian hoạt động = Tổng thời gian - thời gian không hoạt động FR (N) = = 20.000 - 1.200 MTBF = FR(N) = 0.000106 (hư hỏng/giờ) 18.800 = = 9.434 0.000106 Nếu sau 60 ngày hoạt động, tỷ lệ hư hỏng là: Tỷ lệ hỏng = (Số lượng hỏng/giờ đơn vị) * (24giờ/ngày) * (60 ngày) = 0.000106 * 24 * 60 = 0.152 hư hỏng/ngày 1.1.2 Cung cấp dư thừa Sự dư thừa cung cấp phận bị hỏng hệ thống cần giúp đỡ tới hệ thống khác Để tăng thêm tin cậy hệ thống, dư thừa ( “dự phòng” phận) thêm vào Chẳng hạn nói độ tin cậy phận 0.8 dự phòng với phận độ tin cậy 0.8 Khi đó, kết tin cậy khả làm việc phận thứ cộng với khả làm việc phận dự phòng nhân với khả cần thiết phận dự phòng (1- 0.8 = 2) Do độ tin cậy toàn hệ thống : 0.8 + 0.8 (1-0.8) = 0.96 Ví dụ 3: Điện tử Biên Hòa lo ngại cơng tắc điện tử họ độ tin cậy 0.713 (như ví dụ 1) Do , Cơng ty định cung cấp thêm tối thiểu hai phận đáng tin cậy Kết thể đây: R1 R2 0.9 0.8 R3 0.9 -> 0.8 -> 0.99 = ((0.9 + 0.9( - 0.9)) * (0.8 + 0.8( 1- 0.8))*0.99 = (0.9+(0.9)(0.1)) * (0.8 + (0.8) (0.2)) * 0.99 = 0.99*0.96*0.99 = 0.94 Nhờ cung cấp dư thêm phận, công ty tăng thêm độ tin cậy công tắc từ 0.713 lên 0.94 1.2 BẢO TRÌ Khái niệm bảo trì: tập hợp hoạt động giữ gìn, bảo dưỡng tính phòng ngừa, sửa chữa chun dụng nhằm đảm bảo độ tin cậy thiết bị, máy móc Việc bảo trì bao gồm thao tác chạy thử, đo lường, điều chỉnh hay sửa hư hỏng Cơng tác bảo trì người sử dụng phải thực chi trả chi phí cho việc thực Khái niệm bảo hành: nghĩa vụ pháp lí chế độ trách nhiệm người bán hàng người mua hàng giá trị sử dụng hàng hoá sau bán Trong thời gian bảo hành, người mua quyền yêu cầu người bán bảo hành sửa chữa, thay chi tiết, phận hư hỏng nguyên nhân kĩ thuật chế tạo, quyền đổi lại hàng hố loại chất lượng bảo đảm Chế độ bảo hành tác dụng củng cố lòng tin khách hàng người bán hàng tăng cường vai trò đòn bẩy thương nghiệp người sản xuất Bảo trì chia thành loại bảo trì phòng ngừa bảo trì hư hỏng Bảo trì phòng ngừa bao gồm thực việc kiểm tra thường kỳ bảo quản giữ phương tiện tốt Các hoạt động bảo trì phòng ngừa dùng để xây dựng hệ thống mà tìm hư hỏng tiềm tạo thay đổi sửa chữa để ngăn ngừa hư hỏng Sự bảo trì phòng ngừa nhiều giữ cho máy móc thiết bị hoạt động liên tục Nó bao gồm việc thiết kế hệ thống kỹ thuật nhân mà giữ cho trình sản xuất hoạt động chấp nhận, chấp nhận hệ thống hoạt động Điều nhấn mạnh việc hiểu trình chấp nhận làm việc khơng bị gián đoạn Bảo trì hư hỏng sửa chữa, xảy thiết bị hư hỏng phải sửa chữa khẩn cấp hoặc mức độ ưu tiên thiết yếu 1.2.1 Bảo trì phòng ngừa Hiện cơng ty, phận hệ thống bảo trì vi tính hố Lịch sử trang thiết bị bảo trì phận quan trọng hệ thống bảo trì phòng ngừa, hồ sơ ghi lại thời gian giá sửa chữa Bảo trì phòng ngừa nói lên xác định hệ thống cần bảo dưỡng cần sửa chữa Do vậy, để thực bảo trì phòng ngừa phải xác định hệ thống yêu cầu cần bảo dưỡng lúc chúng hư hỏng Sự hư hỏng xảy tỷ lệ khác suốt dòng đời sản phẩm, chấp nhận phân bổ thống kê khác Một tỷ lệ hư hỏng cao, biết hư bỏ từ đầu, tồn từ đầu nhiều sản phẩm (Các hư hỏng phân phối quy luật Poisson) Đây lý mà nhiều công ty điện tử vội vã ưu tiên việc gởi hàng họ Điều nói lên rằng, nhiều công ty thực việc kiểm tra đa dạng để tìm vấn đề ưu tiên bắt đầu việc gởi hàng Các công ty khác cung cấp 90 ngày bảo hành Chúng ta nên ghi nhớ nhiều hư bỏ từ đầu hư hỏng sản phẩm mà hư hỏng sử dụng không Sự thật điều quan trọng việc điều hành xây dựng hệ thống bảo trì bao gồm huấn luyện lựa chọn nhân Một sản phẩm, máy móc qui trình ổn định, nghiên cứu từ phân bổ thời gian bình quân hư hỏng (MTBF), phân bổ phân bổ bình thường xấp xỉ bình thường Khi phân bổ độ lệch chuẩn thấp (nhìn điểm c hình 1), biết ứng viên cho bảo trì phòng ngừa dù việc bảo trì rât tốn Hình 1: Thơng thường khoảng cách trung bình lần hư hỏng phải nhỏ độ lệch chuẩn bảo trì phòng ngừa để tiết kiệm Một ứng viên cho bảo trì phòng ngừa, muốn xác định bảo trì phòng ngừa tiết kiệm tính đặc thù rằng, đắt tiền bảo trì mức phân bổ thời gian bình quân hư hỏng thấp Hơn nữa, qui trình sửa chữa máy móc bị hư hỏng khơng tốn bảo trì phòng ngừa lẽ để qui trình hư hỏng sửa chữa Tuy nhiên, hậu việc hư hỏng cần phải xem xét đầy đủ, hư hỏng phụ liên quan hậu tồi tệ Tóm lại, chi phí bảo trì phòng ngừa bất ngờ mà bảo trì phòng ngừa hợp lý mức phân bổ phẳng (đó độ lệch chuẩn lớn) Trong tình huống, người điều hành máy móc phải hiểu trách nhiệm việc kiểm tra máy móc dụng cụ Một thay đổi dụng cụ giúp đỡ việc xác định qui trình nên bảo trì Chẳng hạn nhiều động máy bay cảm biến mà cho biết diện kim loại việc bôi trơn dầu nhớt Cái cảm biến định hao mòn khác thường cần bảo trì phòng ngừa trước bị hỏng (đó ý tưởng tốt, đặc biệt máy bay) Một thay đổi phận khác, từ cảm biến rung động tới việc ghi nhiệt tia hồng ngoại giá trị việc giúp xác định yêu cầu bảo trì phòng ngừa Ngồi ra, với báo cáo kỹ thuật cơng ty bảo dưỡng hồ sơ quy trình, máy móc thiết bị riêng lẻ Các hồ sơ cung cấp hai thơng tin u cầu bảo trì thời gian cần thiết bảo trì Chúng góp phần cung cấp thơng tin tương tự giả định trang thiết bị Miêu tả cách cơng ty trang trọng hóa hệ thống bảo trì phòng ngừa họ thể ví dụ đây: Ví dụ 4: Panasonic quan tâm đến việc phát triển phương pháp dẫn bảo trì phòng ngừa hiệu cho sản phẩm kiểm tra họ Để làm điều này, họ phải thiết lập hệ thống phòng thí nghiệm chuẩn mực họ bắt đầu ghi chép cho mẫu trang thiết bị kiểm tra Trong chu trình định trước mẫu trang thiết bị kiểm tra bước sau: Một thơng báo gởi tới phòng ban liên quan để thiết bị cần quay lại bảo trì Ngay sau nhận thơng báo này, phòng ban liên quan quay lại thiết bị kiểm tra với thơng báo tới phòng thí nghiệm chuẩn mực để hiệu chuẩn trở lại Tại phòng thí nghiệm chuẩn mực thực việc kiểm tra cần thiết, tái chuẩn mực bảo trì phòng ngừa trả trang thiết bị lại cho phòng ban liên quan Phòng thí nghiệm chuẩn mực cập nhật thơng tin, ghi lại ngày, mức độ tái chuẩn mực hình thức bảo trì phòng ngừa Nếu phận đo lường chuẩn mực ghi lại trang thiết bị vượt khỏi đặc điểm kỹ thuật vòng tròn chu kỳ thời gian phép tháng Mặt khác, tái chuẩn mực trang thiết bị đặc điểm kỹ thuật chu kỳ bảo trì kéo dài tuần tối đa năm Tất hồ sơ xem xét định kỳ, mẫu trang thiết bị kiểm tra với đo lường chuẩn mực quay vòng độ lệch chuẩn ngắn Thiết bị kiểm tra riêng biệt đại tu lý Các thống kê tính tốn định kỳ để xác định độ lệch chuẩn độ lệch trung bình cho họ hàng sản phẩm khác nhau, việc thực nhà cung cấp, chất lượng bảo trì tiêu chuẩn cho trang thiết bị thiết lập Ví dụ quan trọng công việc điều hành chức bảo trì Các nhân viên bảo trì nên thiết kế hệ thống để ngăn chặn gián đoạn thay đổi qui trình sản xuất Hình 2.2 cho thấy mối quan hệ bảo trì phòng ngừa bảo trì hư hỏng Các nhà điều hành hoạt động cần xem xét cán cân toán hai chi phí Việc định nhiều tiền nhân lực vào bảo trì phòng ngừa giảm số lượng hư hỏng Nhưng vài điểm đó, việc giảm chi phí bảo trì hư hỏng việc tăng chi phí bảo trì phòng ngừa, tổng đường cong chi phí hướng lên Xung quanh điểm tối ưu này, công ty chờ đợi xảy hư hỏng sửa chữa chúng Tổng chi phí Chi phí Chi phí bảo trì phòng ngừa Chi phí bảo trì hư hỏng Điểm tối ưu (chính sách bảo trì với chi phí thấp nhất) Cam kết bảo trì Hình 2: Chi phí bảo trì Sự phân tích chỗ chi phí tồn cho hư hỏng xem đến Nhiều chi phí bỏ qua chúng khơng liên quan trực tiếp đến việc hư hỏng trước mắt Điều khơng làm giảm giá trị thiết bị Ví dụ, chi phí trì để bồi thường cho thời gian chết máy móc khơng xem xét đặc thù; tác động việc hạn chế thời gian chết máy móc mà ảnh hưởng đến chi phí, người lao động tin tưởng việc thực tiêu chuẩn bảo trì trang thiết bị khơng quan trọng Tất chi phí kết hợp với thời gian chết máy móc xác định, nhân viên kế hoạch tính tốn mức tối ưu hoạt động bảo trì sở lý 10 1.2.3 Mơ hình giả lập cho sách bảo trì Các kỹ thuật giả lập sử dụng để đánh giá sách bảo trì khác (như kích cỡ phương tiện thuận lợi) trước thực sách Nhân tác nghiệp định nên bổ sung thêm nhân viên bảo trì sở thoả hiệp chi phí thời gian máy ngừng hoạt động chi phí nhân công tăng thêm hay không Việc điều hành giả lập phận thay mà chưa bị hỏng giải pháp ngăn chặn hư hỏng tương lai Nhiều công ty sử dụng mơ hình giả lập vi tính hố định ngừng tồn Cơng ty cho cơng tác bảo trì Ví dụ sau lợi ích việc giả lập xác định sách bảo trì Ví dụ 7: Cơng ty điện lực HIỆP PHƯỚC (HP) cung cấp điện cho khu vực rộng lớn với chuỗi hầu hết 200 máy phát điện nước Ban quản lý nhận thấy việc bảo trì tốt máy phát điện bị hư hỏng ngưng làm việc định kỳ Nhu cầu lượng năm qua tăng ổn định, công ty quan tâm đến thời gian ngưng hoạt động máy phát điện Công ty mướn thợ sửa máy với tay nghề cao trả lương cao (30 nghìn đồng giờ) Mỗi người làm việc thay đổi luân phiên lần làm lần mõi lần Trong phương thức này, người thợ sửa máy chịu trách nhiệm 24 ngày ngày tuần Nếu không th nhân viên bảo trì phí tổn hư hỏng nhiều Với mà máy phát điện bị ngừng hoạt động, cơng ty tổn thất xấp xỉ 75 nghìn đồng, số tiền khoản phải trả cho nguồn điện dự trữ mà công ty HIỆP PHƯỚC phải thuê mướn từ công ty gần Cơng ty thực phân tích điều hành vấn đề hư hỏng HP việc giả lập cơng cụ khả thi xác suất tự nhiên hai thành phần hệ thống bảo trì quan trọng Đầu tiên thời gian lần máy phát điện hư hỏng Liên tiếp thay đổi tính lịch sử từ nhỏ nửa lớn Với 100 hư hỏng qua, HP bảng thống kê trình tự thời gian khác mà máy móc hư hỏng (xem bảng 10.8) Công ty thiết lập bảng phân bổ xác suât phân chia sô " khoảng cách thời gian ngẫu nhiên cho khung thời gian kỳ vọng Thời gian lần máy hỏng ghi nhận Số lần quan sát Xác suất Xác suất cộng dồn Số lượng khoảng cách ngầu nhiên 1/2 0,05 0,05 01 đến 05 0,06 0,11 06 đến 11 1/2 16 0,16 0,27 12 đến 27 17 33 0,33 0,60 28 đến 60 1/2 21 0,21 0,81 61 đến 81 19 0,19 1,00 82 đến 100 100 1,00 Bảng : Thời gian lần máy ngừng Công ty điện HP ghi thợ sửa máy ghi chép thời gian bảo trì họ với cơng việc nửa Thời gian máy phát điện bị hư hỏng, lần sửa chữa thơng thường làm tròn 1, Trong bảng 10.9, HP phát triển phân tích lần sửa chữa khứ, tương tự số lần hư hỏng quan sát Thời gian sửa chữa yêu cầu (giờ) Số lần quan sát Xác suất Xác suất cộng Số lượng khoảng dồn cách ngẫu nhiên 28 0,28 0,28 01 đến 28 52 0,52 0,80 29 đến 80 20 0,20 1,00 80 đến 100 100 1,00 Bảng : Số lần máy phát điện cần sửa chữa Mục tiêu HP xác định chi phí dịch vụ bảo trì, chi phí hư hỏng máy móc giả lập tổng chi phí bảo trì giả lập hệ thống HP làm điểu cách chọn lựa dãy số ngẫu nhiên để tạo số lần giả lập hư hỏng máy dãy thứ hai để giả lập số lần yêu cầu sửa chữa Một giả lập với 15 lần máy hư thể bảng Trong bảng cần ý: Cột 1: Thứ tự hư hỏng xảy Cột 2: Một số để giả lập thời gian lẩn hư hỏng Các sổ cột chọn từ Bảng cột thứ nhì từ phải qua Cột 3: Được tính từ số ngẫu nhiêu cột khoảng cách ngẫu nhiên định nghĩa bảng 10.8 SỐ ngẫu nhiên 57 rơi vào khoảng cách từ 28 đến 60, nói lên thời gian từ lần hư hỏng trước Cột 4: Chuyển đổi từ cột sang thời điểm thực ngày cho lần hư hỏng Sự giả lập cho ngày đầu tiến bắt đầu lúc nửa đêm (00:00) Vì khoảng cách thời gian không hư hỏng hư hỏng ban đầu giờ, nên hư hỏng ban đầu ghi chép lúc sáng.Hư hỏng thứ hai xẩy sau 1/2 giờ, tức lúc 3giờ30 sáng 18 Cột 5: cho lần hư hỏng dầu tiên cho thợ sửa máy dã bắt đẩu làm việc lúc ngừng hoạt động từ mảy phát điện hư hỏng Tuy nhiên, trước ghi chép lại thời gian cho lần thứ hai lần sau đó, phải kiểm tra cột để biết thời gian người thợ hồn thành cơng việc trước Ví dụ nhìn vào lần hư hỏng thứ xẩy lúc 15giờ (3 chiều) người thợ sửa chữa chưa hồn thành cơng việc trước (lần hư hỏng thứ 6) lúc 16 Vì phải nhận vào cột 16 Một thừa nhận khác người thợ sửa máy làm việc ca Khỉ thay ca, người thợ phải bàn giao lại cho người thợ Người thợ phải tiếp tục làm việc với máy phát điện hư hỏng cơng việc hồn thành Khơng thời gian thất chồng chéo cơng nhân Vì vậy, chi phí nhân cơng cho 24 xác 24 X 30.000/giờ = 720.000 Cột 6: Là số chọn từ cột bên phải bảng 10.11, giúp để giả định lần sửa chữa Cột 7: Được tạo thành từ số ngẫu nhiên cột bàng 10.9 phân phối thời gian sửa chữa Số ngẫu nhiên 07 xuất giời gian sửa chữa giờ, thuộc khoảng 01 đến 28 Cột 8: Là tổng cột cộng với cột Như vậy, sửa chữa bắt đầu lúc 2giờ hồn thành sau thời điểm hồn thành cột 3gỉờ Cột 9: Là hiệu số cột trừ cột Trong trường hợp hư hỏng thứ nhất, hiệu số (03:00 - 02:00) Trong trường hợp hư hỏng thứ 10, hiệu số 23:00 - 19:30 = 31/2giờ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Số lượng hư hỏng Số lượng hư hỏng ngẫu nhiên Thời gian hư hỏng Thời gian hư hỏng Thời gian thợ máy nghỉ để bắt đầu sửa chữa Số lượng ngẫu nhiên thời gian sửa chữa Thời gian cần sửa chữa Thời Sô gian kết máy thúc sửa bị chữa ngưng hoạt động 57 2:00 2:00 07 3:00 17 1/2 3:30 3:30 60 5:30 36 5:30 5:30 77 7:30 72 1/2 8:00 8:00 49 10:00 19 85 11:00 11:00 76 13:00 31 13:00 13:00 95 16:00 44 15:00 16:00 51 18:00 30 17:00 18:()0 16 19:00 26 1/2 18:30 19:00 14 20:00 1/2 10 19:30 20:00 85 23:00 31/2 11 49 21:30 23:00 59 1:00 31/2 12 13 1/2 23:00 1:00 85 4:00 13 33 1:00 4:00 40 6:00 14 89 4:00 6:00 42 8:00 15 13 1/2 5:30 8:00 52 10:00 41/2 Tổng cộng 44 Bảng : Các tính tốn giả lập với 15 lần máyPhân tích chi phí mơ hình giả lập sau: Giả định 15 hư hỏng máy phát điện bảng 10.10 kéo dài khoảng thời gian 34 hoạt động Bắt đầu lúc 00:00 ngày thứ chạy 10:00 ngày thứ Yếu tố phản ánh làm cho HP quan tâm tổng số máy phát điện ngừng hoạt động (theo cột 9) tính 44 Cơng ty lưu ý đến việc kết thúc thời kỳ giả lập, ùn tắc bắt đầu Hư hỏng thứ 13 xảy lúc giờ, khơng sửa tức mà chờ đến lúc 04 Tương tự hư hỏng thứ 14 15 bị trì hỗn HP xác định viết chương trình vi tính để thực hàng trăm hư hỏng giả lập, mong muốn phân tích liệu thu hoạch kết vượt trội HP tính tốn mục tiêu sau: Chi phí dịch vụ bảo trì = 34 cho cơng nhân phục vụ x 30.000/giờ = 1.202.000 đồng Chi phí hư hỏng máy móc giả lập = 44 hư hỏng x thất 75.000/giờ = 3.300.000 Tổng chi phí bảo trì giả lập hệ thống hiên = Chi phí sửa chữa + chi phí hư hỏng = 4.320.000 đồng 20 Tổng chi phí 4.320.000 đồng cho HP lúc so sánh với lựa chon nhiều hấp dẫn Với ví dụ trên, điện lực HP nên bổ sung tồn thời gian người thợ sửa máy thứ hai vào ca hay không? Hay nên thêm vào người thợ sửa máy người thợ vào làm ca làm việc để bắt kịp cơng việc tồn đọng? Đây hai phương án thay mà HP chọn để xem xét trình giả lập Như đề cập từ đầu, việc giả lập sử dụng vấn đề bảo trì khác, bao gồm việc phân tích bảo trì phòng ngừa thể công ty điện lực HP nên xem xét chiến lược việc thay đổi động máy phát điện, van, mạng lưới điện, công tắc phận linh tinh khác mà thường bị hư hỏng Cũng thay tất phận mà hay xảy hư hỏng động phát điện đó, hay sửa chữa thay tất phận sau thời gian tu bổ vào dòng đời phục vụ trung bình ước tính Sự lựa chọn thực lại việc thiết lập phân phối xác suất tỷ lệ hư hỏng, lựa chọn số ngẫu nhiên hư hỏng giả lập khứ chi phí chi liên quan Bảng - Bảng số ngẫu nhiên 52 50 88 53 30 10 47 99 37 66 91 35 32 37 63 28 74 35 24 82 57 68 28 69 94 84 57 29 60 74 85 90 73 59 55 17 60 11 27 79 90 87 92 41 25 36 77 36 49 71 99 32 10 75 21 95 90 94 38 97 71 72 49 98 94 90 36 78 23 67 89 85 29 21 25 73 69 34 85 76 96 52 62 87 49 56 59 23 78 71 72 90 57 98 57 31 95 33 69 27 21 11 60 95 89 68 48 17 89 34 93 50 44 51 50 33 50 95 13 44 34 62 64 39 55 29 30 64 49 44 30 16 88 32 18 50 62 57 34 56 62 31 15 40 90 34 51 95 26 14 90 30 36 24 69 82 51 74 30 35 36 85 50 48 61 18 85 23 55 92 64 85 54 17 12 80 69 24 84 92 16 49 59 27 88 21 62 69 64 48 31 12 73 68 16 16 46 13 85 45 14 46 62 13 49 66 62 74 41 86 98 92 98 84 54 33 40 81 78 82 74 97 37 45 31 94 99 42 49 27 64 89 42 66 83 14 74 27 76 33 11 97 59 81 72 64 61 13 52 21 74 81 82 93 30 34 87 96 33 52 78 13 74 11 46 82 59 94 25 34 32 23 17 59 55 72 33 62 13 74 68 22 44 42 67 28 30 94 23 37 39 58 73 32 46 71 79 45 89 80 98 99 25 77 50 32 36 63 65 75 94 19 95 88 60 77 46 63 71 69 44 22 85 14 48 69 13 30 50 33 24 60 19 29 36 72 30 27 50 64 85 72 75 29 87 80 45 86 99 34 87 86 84 49 76 24 53 84 49 63 26 65 72 84 85 63 26 69 84 12 94 51 36 17 37 77 13 10 75 86 29 11 75 26 92 62 40 67 15 29 16 52 56 43 26 22 62 18 31 19 32 85 31 94 81 43 31 58 33 51 1.3 CÁC HỆ THỐNG CHUYÊN MÔN ĐƯỢC ÁP DỤNG DỂ BẢO TRÌ Việc sử dụng hệ thống chuyên mơn cung cấp tính hữu ích hệ thống bảo trì Các hệ thống chun mơn bảo trì giúp đỡ nhân viên bảo trì việc đơn lập sửa chữa hư hỏng khác máy móc trang thiết bị Ví dụ hệ thống DELTA General electric hỗ trợ việc sửa chữa bảo trì đầu máy điện diesel Để tách biệt vấn đề này, hệ thống thể danh mục phạm vi hư hỏng xảy Sau đó, người sử dụng chọn phạm vi hư hỏng, phần mềm hỏi loạt câu hỏi chi tiết để hướng dẫn hỗ trợ người sử dụng xác định nguyên nhân Hệ thống Delta bao gồm khoảng 500 qui tắc, 330 dành để chẩn đốn hư hỏng thủ tục sửa chữa Các câu hỏi lại để hướng dẫn, huấn luyên, hệ thống để trả lời câu hỏi người sử dụng Hệ thống giúp đỡ trả lời câu hỏi định vị thành phần phân loại rác phận thay 1.4 THẨM ĐỊNH SỰ TIN CẬY VÀ BẢO TRÌ Chúng ta đánh giá mực độ thực chức tin cậy bảo trì nhiều cách khác nhiêu tiêu chí hữu dụng để đánh gía việc thực bảo trì, cụ thể sau: Hiệu thể định nghĩa cổ điển Kết đầu / Đầu vào = Hiệu Đối với trường hợp bảo trì: Đơn vị sản phẩm / Số bảo trì = Hiệu 22 Hiệu thể hiệu lực lực lượng lao động bảo trì số lượng trang thiết bị bảo trì Số cơng bảo trì / Chi phí đầu tư trang thiết bị bảo trì = Hiệu Hiệu cá nhân tập thể thể việc so sánh với tiêu chuẩn Số thực tế để thực cơng việc bảo trì / Số chuẩn để thực cơng việc bảo trì = Hiệu hệ thống bền vững cần thiết Mặc dù nỗ lực để thiết kế phận bền vững, hệ thống hư hỏng Do vậy, phận dự phòng sử dụng Việc tăng cường độ tin cậy đạt thơng qua việc sử dụng bảo trì phòng ngừa phương tiện sửa chữa tốt Các hệ thống chuyên môn việc thu thập liệu đầy đủ phân tích trợ giúp cho việc điều hành bảo trì độ tin cậy Các kỹ thuật giả lập hỗ trợ việc xác định sách bảo trì hiệu 23 CHƯƠNG VẬN DỤNG LÝ THUYẾT BẢO TRÌ VÀ ĐỘ TIN CẬY VÀO BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM Á CHÂU Lịch sử hình thành phát triển của công ty 1.1 Giới thiệu khái quát công ty Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu nhà sản xuất hàng đầu sản phẩm ăn liền Việt Nam, cung cấp năm hàng tỉ bữa ăn ngon, chất lượng tiện lợi cho người tiêu dùng ngồi nước Cơng ty tạo 1.700 việc làm ổn định cho người lao động khắp đất nước Trụ sở chính: 1B An Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam ĐT: (0650) 3712 888 Fax: (0650) 3712 555 Email: info@asiafoods.vn Văn phòng đại diện: 39/6 Trần Nhật Duật, P Tân Định, Q1, TP.HCM ĐT: (08) 3848 0567 Fax: (08) 3846 9729 Những cột mốc đánh dấu phát triển nhanh chóng cơng ty 20 năm xây dựng phát triển: 1990: Cơng ty Mì ăn liền ViFood thành lập Quận Gò Vấp, TP.HCM 1995: Cơng ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Á Châu đời với Cơng ty đặt ấp Đồng An, xã Bình Hồ, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 1997: Chính thức xuất sang thị trường nước như: Nga, Ukraine, Đức, New Zealand… 1999: Trở thành nhà cung cấp mì ăn liền lớn thị trường Campuchia (chiếm 50% thị phần) 2003: Khởi công xây dựng Công ty An Phú cơng suất 1.248.000.000 gói/năm với dây chuyền đại tiên tiến xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 2006: Bắt đầu xuất sang Czech, Slovak, Hungary, Samoa, Ba Lan 2011: Mở rộng kinh doanh miền Bắc khởi công xây dựng Công ty Bắc Ninh xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 1.2 Tầm nhìn sứ mệnh cơng ty 24 Tầm nhìn: Trở thành cơng ty Việt Nam sản xuất thực phẩm tiện dụng hàng đầu Đông Nam Á, tảng kinh doanh trực vững bền, người tiêu dùng yêu thích tin tưởng Sứ mệnh: Đem đến cho người tiêu dùng bữa ăn ngon, tiện lợi đa dạng với cam kết cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, phục vụ sống đại động người Việt Nam nước giới Từng thành viên gia đình cơng ty Á Châu tự hào góp phần làm sống tốt đẹp ý nghĩa với sản phẩm người tiêu dùng lựa chọn thưởng thức ngày Với đầu tư nghiêm túc dài hạn, xây dựng thương hiệu mạnh, uy tín gia đình u thích sử dụng dựa định hướng chiến lược cốt lõi: - Danh mục sản phẩm đa dạng cho nhu cầu khác người tiêu dùng - Nền tảng kinh doanh trực bền vững - Tinh thần cộng đồng - Hợp tác hướng tới thành công với đối tác Tình hình nhân cơng ty: 25 Stt Bộ phận Số lượng PX Mì 466 PX Bún, Miến, Phở, Hủ tiếu 546 PX Cháo 43 PX Gia Vị 186 PX sản xuất bột mì 40 PX Điện 46 Phòng Hành nhân 19 Phòng Kế tốn 12 Phòng Kỹ Thuật 10 Phòng Kinh Doanh 11 Phòng Kế hoạch vật tư 31 12 Phòng Đảm bảo chất lượng & định mức 44 TỔNG NHÂN SỰ 1.443 Thực trạng cơng tác bảo trì cơng ty Quy trình sản xuất Cơng ty thơng qua nhiều quy trình với nhiều máy móc, thiết bị cần phải bảo trì để trình hoạt động sản xuất thơng suốt Tuy nhiên viết, nhóm tập trung vào việc bảo trì máy biến áp Cơng ty, ảnh hưởng xun suốt đến tồn quy trình sản xuất Cơng ty CP THỰC PHẨM Á CHÂU 2.1 Giới thiệu máy biến áp a Nhiệm vụ: Máy biến áp dầu thiết bị quan trọng sử dụng tất hệ thống truyền tải phân phối điện Hiện Công ty CP THỰC PHẨM Á CHÂU sử dụng 04 máy biến áp 2000KVA để đảm bảo nguồn cung cấp điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty ổn định an tồn b Đặc tính: Máy biến áp thành phần thiết yếu hệ thống truyền tải điện Máy biến áp xem loại thiết bị độ tin cậy cao Tuy nhiên tăng trưởng sản xuất buộc máy biến áp thường xuyên phải mang tải cao làm tăng rủi ro cố Các cố hư hỏng máy biến áp dầu tác động trực tiếp đến độ ổn định hệ thống điện, đặc biệt cố điện 26 2.2 Kế hoạch bảo dưỡng máy biến ápBảo dưỡng định kỳ Việc bảo dưỡng định kỳ theo quy định nhà sản xuất thực 03 tháng 01 lần, sau kiểm tra phải ghi vào sổ kết kiểm tra vận hành  Nội dung bảo dưỡng - Xem sứ cách điện rạn nứt khơng Rồi làm sứ cách điện đầu cốt - Kiểm tra mức dầu Nếu mức dầu thấp, kiểm tra xem tượng rò rĩ dầu hay khơng - Đảm bảo thiết bị bảo vệ gắn máy làm việc tốt (chỉ thị mức dầu, rơle hơi…) - Kiểm tra lớp sơn vỏ máy - Không cần bảo dưỡng điều chỉnh van giảm áp - Đối với điều kiện hoạt động bình thường, khơng cần thiết phải kiểm tra dầu  Thực tế bảo trì Do đặc tính máy biến áp độ tin cậy cao (R > 97%), xảy cố dẫn đến phải bảo trì sữa chữa Do cơng việc bảo trì máy biến áp năm đầu sử dụng không coi quan trọng Thực tế, Công ty CP THỰC PHẨM Á CHÂU không thực bảo dưỡng định kỳ 03 tháng lần yêu cầu nhà sản xuất mà cố máy biến áp bảo trì sửa chữa  Trách nhiệm cơng nhân vận hành Vì ổn định máy biến áp, máy biến áp hoạt động thường xuyên lưới điện công nhân Công ty tự kiểm tra trực tiêu chuẩn bảo dưỡng định kỳ Không phải kỹ thuật viên chuyên nghiệp máy biến áp quan sát bên ngồi nhìn xem dấu hiệu bất thường rạn nứt sứ cách điện, rò dầu, … vết bẩn bất thường hay nghe tiếng kêu lạ … Nếu thấy bất thường đề xuất sửa chữa 2.3 Phân tích đánh giá phương án bảo trì Trong khoảng thời gian hoạt động 07 năm qua kể từ máy biến áp lắp đặt năm 2005, đến năm 2013 lần bảo trì sửa chữa chi phí trung bình cho lần sửa chữa 20 triệu đồng Trong cơng ty th ngồi bảo trì phòng ngừa chi phí lần 8,5 triệu đồng Phòng kế tốn thống kê lần cố máy biến áp cơng ty CP THỰC PHẨM Á CHÂU tổn thất sản xuất trung bình 70 triệu đồng (Bao gồm chi phí vận hành máy phát điện, chi phí khắc phục tổn thất bán thành phẩm chạy dây chuyền, …) 27 Từ năm 2013, Công ty CP THỰC PHẨM Á CHÂU th ngồi nhận hợp đồng bảo trì định kỳ 03 tháng lần với chi phí lần 10 triệu đồng đảm bảo khả sảy cố lần 07 năm Theo đánh giá phận điện, 07 năm sử dụng tăng 01 lần cố máy biến áp khơng bảo trì phòng ngừa máy biến áp thường xuyên chịu tải tình hình sản xuất tăng, tuổi thọ máy cao  Trong 07 năm đầu (2005 – 2012) PA1: Khơng hợp đồng bảo trì phòng ngừa: - Chi phí sửa chữa: x 20tr = 80tr Tổn thất sản xuất : x 70tr = 280tr Tổng chi phí bảo trì: 80tr + 280tr = 360tr PA2: hợp đồng bảo trì phòng ngừa: - Chi phí hư hỏng kỳ vọng: 20tr + 70tr = 90tr Chi phí hợp đồng bảo trì phòng ngừa: 8,5tr x x = 238tr Tổng chi phí bảo trì : 90tr + 238tr = 328tr Bảng so sánh chi phí phương án: Nội Dung PA1 (trđ) PA2 (trđ) Chi phí bảo trì phòng ngừa 238 Chi phí bảo trì hư hỏng 100 20 Chi phí tổn thất ngừng hoạt động 280 70 TỔNG CHI PHÍ BẢO TRÌ 360 328 Kết luận: Như thấy năm qua, cơng ty chọn sách bảo trì theo PA1 chưa hợp lý Cần phải đánh giá lại sách bảo trì năm  Trong 07 năm (2013 – 2020) PA1: Khơng hợp đồng bảo trì phòng ngừa - Chi phí sửa chữa: x 20tr = 100tr - Tổn thất sản xuất : x 70tr = 350tr - Tổng chi phí bảo trì: 100tr + 350tr = 450tr PA2: hợp đồng bảo trì phòng ngừa - Chi phí hư hỏng kỳ vọng: 20tr + 70tr = 90tr - Chi phí hợp đồng bảo trì phòng ngừa: 10tr x x = 280tr - Tổng chi phí bảo trì : 90tr + 280tr = 370tr 28 Bảng so sánh chi phí phương án dự tính 07 năm tới: Nội Dung PA1 (trđ) PA2 (trđ) Chi phí bảo trì phòng ngừa 280 Chi phí bảo trì hư hỏng 100 20 Chi phí tổn thất ngừng hoạt động 350 70 TỔNG CHI PHÍ BẢO TRÌ 450 370 Kết luận: Như vậy, cơng ty chọn sách bảo trì theo PA2 cho năm hợp lý Trong năm tới nên ký hợp đồng bảo trì phòng ngừa độ tin cậy máy biến áp giảm 2.4 Biện pháp làm tăng độ tin cậy  Dự phòng vật tư phụ  Các phụ tùng dự phòng đủ để bảo dưỡng thường xuyên cấp thấp  Các danh mục linh hoạt: Các phụ tùng phổ biến không nên dự phòng Khi cần thiết mua sử dụng  Nâng cao kỹ vận hành nhân viên tác nghiệp  Tăng hiểu biết tính kỹ thuật hệ thống  Nâng cao trình độ sử dụng bão dưỡng hệ thống  Nâng cao lực hệ thống bảo dưỡng  Khi máy chưa đưa vào sử dụng phải để nơi kho Cần bảo vệ cụm sứ, tránh để bể, mẻ, nứt Tốt để kho mái che  Các máy biến áp không đặt gần nhau, để tránh làm hư hỏng phận tản nhiệt, thiết bị kèm theo khác 29 KẾT LUẬN Trong vài thập niên gần công nghiệp giới phát triển với tốc độ nhanh số lượng chất lượng loại máy móc, thiết bị, nhà xưởng Để tạo sản phẩm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu sống phải nhờ đến loại máy móc Thực tế loại máy móc dù đại đến đâu bị hao mòn giảm chất lượng theo thời gian Các doanh nghiệp muốn tồn thị trường phải sản xuất sản phẩm chất lượng tốt, số lượng nhiều, nhanh chóng giá thành phải đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp khác lĩnh vực kinh doanh với Điều phụ thuộc nhiều vào chất lượng làm việc máy móc thiết bị Khi máy móc mới, chất lượng tốt sản phẩm đạt yêu cầu sau thời gian làm việc máy bị hao mòn chất lượng, chí xuất cố làm cho máy móc thiết bị khả làm việc hậu ảnh hưởng đến tồn q trình sản xuất Vấn đề buộc nhà quản lý doanh nghiệp phải trả lời câu hỏi “nên thay máy móc hay tiếp tục sản xuất?” Nếu thay tốn kém, khó cạnh tranh với doanh nghiệp khác Một giải pháp hữu hiệu thực cơng tác bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa máy móc kịp thời hợp lý Công ty CP THỰC PHẨM Á CHÂU thời áp dụng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc nhằm đảm bảo hoạt động liên tục toàn hệ thống sản xuất Việc bảo trì, bảo dưỡng máy móc đòi hỏi tốn nhiều chi phí cơng ty phải tính tốn, lựa chọn phương án bảo trì, bảo dưỡng cho hợp lý Việc thực tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng giúp cho máy móc thiết bị hoạt động cách liên tục đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh không bị ảnh hưởng Điều ý nghĩa quan trọng hoạt động tồn cơng ty TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Hồ Tiến Dũng (2009), Quản trị điều hành, Nhà xuất Lao động, Hà Nội 30 31 ... hiệu thực cơng tác bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa máy móc kịp thời hợp lý Với lý trên, nhóm 04 thực đề tài Thực trạng cơng tác bảo trì máy biến áp cơng ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu làm nội dung báo... sách bảo trì hiệu 23 CHƯƠNG VẬN DỤNG LÝ THUYẾT BẢO TRÌ VÀ ĐỘ TIN CẬY VÀO BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM Á CHÂU Lịch sử hình thành phát triển của công ty 1.1 Giới thiệu khái... tập trung vào việc bảo trì máy biến áp Cơng ty, có ảnh hưởng xun suốt đến tồn quy trình sản xuất Cơng ty CP THỰC PHẨM Á CHÂU 2.1 Giới thiệu máy biến áp a Nhiệm vụ: Máy biến áp dầu thiết bị quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác bảo trì máy biến áp tại công ty cổ phần thực phẩm á châu , Thực trạng công tác bảo trì máy biến áp tại công ty cổ phần thực phẩm á châu , CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ ĐỘ TIN CẬY VÀ BẢO TRÌ, B2 = N(p1 + P2) + B1 p1 = 5(0,2 + 0,1) + 1(0,2) = 1,5 + 0,2 = 1,7, 4 THẨM ĐỊNH SỰ TIN CẬY VÀ BẢO TRÌ, CHƯƠNG 2. VẬN DỤNG LÝ THUYẾT BẢO TRÌ VÀ ĐỘ TIN CẬY VÀO BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM Á CHÂU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay