Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND

60 11 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:48

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I LÝ LUẬN BẢN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm lợi nhuận doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm lợi nhuận 1.1.2 Phân loại lợi nhuận doanh nghiệp 1.1.2.1 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1.2.2 Lợi nhuận từ hoạt động tài 1.1.2.3 Lợi nhuận từ hoạt động khác 1.1.3 Phương pháp xác định lợi nhuận 1.1.3.1 Phương pháp trực tiếp 1.1.3.2 Phương pháp gián tiếp 11 1.1.4 Vai trò lợi nhuận 12 1.1.4.1 Vai trò lợi nhuận doanh nghiệp 12 1.1.4.2 Vai trò lợi nhuận xã hội 12 1.1.5 Nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp 13 1.1.5.1 Quy mô sản xuất 13 1.1.5.2 Điều kiện sản xuất kinh doanh 15 1.1.5.3 Những nhân tố chủ quan khách quan 15 1.1.6 Các tiêu lợi nhuận 18 1.1.6.1 Mức lợi nhuận tuyệt đối 18 1.1.6.2 Mức lợi nhuận tương đối 18 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND 2.1 Tổng quan công ty cổ phần đầu phát triển bất động sản Hudland 21 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty 21 2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty 22 2.1.2.1 Ngành nghề kinh doanh công ty 22 2.1.2.2 Đặc điểm sản phẩm xây lắp công ty 22 2.1.3 cấu máy quản lý công ty 23 2.1.3.1 cấu máy quản lý công ty 23 2.1.3.2 Tổ chức phân công quản lý 26 2.2 Thực trạng lợi nhuận công ty 28 2.2.1 Đánh giá chung tình hình lợi nhuận công ty 28 2.2.2 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ 29 2.3 Tình hình thực tiêu lợi nhuận 29 2.3.1 Đánh giá tỷ suất lợi nhuận kinh doanh/Tổng doanh thu (ROS)29 2.3.2 Đánh giá tỷ suất lợi nhuận kinh doanh/Tổng chi phí: 30 2.3.3 Đánh giá tỷ suất lợi nhuận kinh doanh/Vốn kinh doanh bình quân 31 2.3.4 Đánh giá tỷ suất lợi nhuận kinh doanh/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) 33 2.4 Đánh giá thực trạng lợi nhuận công ty cổ phần đầu phát triển bất động sản HUDLAND 34 2.4.1 Những mặt đạt kết 34 2.4.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân 34 2.4.2.1 Hạn chế 34 2.4.2.2 Nguyên nhân 35 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND 3.1 Định hướng phát triển công ty cổ phần đầu phát triển bất động sản Hudland 37 3.2 Giải pháp tăng lợi nhuận công ty cổ phần đầu phát triển bất động sản Hudland 38 3.2.1 Các biện pháp làm tăng doanh thu 38 3.2.2 Các biện pháp quản lý chi phí tiến tới giảm chi phí 38 3.2.3 Các biện pháp khác 40 3.3 Một số kiến nghị 47 3.3.1 Kiến nghị nhằm hoàn thiện chế quản lý đầu xây dựng bản47 3.3.2 Kiến nghị cho triển vọng phát triển bền vững lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xây lắp phát triển nhà đô thị 49 3.3.3 Kiến nghị Tổng công ty Đầu Phát triển Nhà Đô thị (HUD) 51 KẾT LUẬN LỜI NÓI ĐẦU Trải qua năm đổi mới, xuất nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, làm ăn thăng trầm khác phần lớn doanh nghiệp rút nhiều học quý giá sản xuất kinh doanh, thích nghi với kinh tế thị trường Nếu chế tập trung quan liêu bao cấp, xí nghiệp quốc doanh đơn sản xuất giao nộp sản phẩm theo kế hoạch ấn định từ xuống mà không cần quan tâm đến chất lượng, giá thành lợi nhuận ngày đối mặt với kinh tế thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh phải tính tốn hiệu mà hiệu thật “lãi giả, lỗ thật” trước Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh phải đặt sở thị trường, suất, chất lượng, hiệu trở thành mối quan tâm hàng đầu toàn xã hội doanh nghiệp chế thị trường đòi hỏi vừa nâng cao suất, vừa tạo điều kiện cho việc nâng cao suất lợi ích sống doanh nghiệp phát triển kinh tế xã hội nước Doanh nghiệp dựa chiến lược chung nước để xây dựng chiến lược riêng nói dựa tín hiệu thị trường mà xây dựng chiến lược theo nguyên tắc: phải bán thứ mà thị trường cần khơng phải bán Trong q trình kinh doanh, cạnh tranh khát vọng lợi nhuận thực trở thành động lực thúc doanh nghiệp tăng cường đầu tư, đổi thiết bị công nghệ, đầu vào ngành nghề mới… với mục đích cuối đạt tiêu lợi nhuận ngày lớn Hiện nay, nhiều người chưa hiểu rõ lợi nhuận hiệu kinh tế, họ thường nhầm lẫn hai khái niệm Vậy lợi nhuận vai trò hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp? Với mục đích tìm hiểu lợi nhuận hoạt động kinh doanh doanh nghiệp xây lắp, em đến thực tập Công ty cổ phần đầu phát triển bất động sản HUDLAND Sau thời gian học hỏi, nghiên cứu em chọn đề tài: “Lợi nhuận giải pháp gia tăng lợi nhuận Công ty cổ phần đầu phát triển bất động sản HUDLAND” Chuyên đề tốt nghiệp em gồm ba chương: Chương I: Lý luận lợi nhuận cuả doanh nghiệp Chương II: Thực trạng tình hình lợi nhuận cơng ty cổ phần đầu phát triển bất động sản HUDLAND Chương III: Giải pháp tăng lợi nhuận công ty cổ phần đầu phát triển bất động sản HUDLAND Vì điều kiện thời gian hạn kiến thức thực tế chưa nhiều nên chuyên đề tốt nghiệp em khuyết điểm Em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Lê Đức Lữ Em xin chân thành cảm ơn CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỢI NHUẬN CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 Lý luận chung lợi nhuận 1.1.1 Khái niệm lợi nhuận: - Theo quan điểm nhà kinh tế học cổ điển trước Marx “cái phần trội lên nằm giá bán so với chi phí sản xuất lợi nhuận” - Karl Marx cho rằng: “giá trị thặng dư hay phần trội lên toàn giá trị hàng hố lao động thặng dư lao động không trả công công nhân vật hố tơi gọi lợi nhuận” - Nhà kinh tế học đại P.A.Samuelson W.D.Nordhaus định nghĩa rằng: “Lợi nhuận khoản thu nhập dôi tổng số thu trừ tổng số chi” cụ thể “ lợi nhuận định nghĩa khoản chênh lệch tổng thu nhập cơng ty tổng chi phí” Ở nước ta theo Điều Luật Doanh nghiệp ghi nhận: “Doanh nghiệp tổ chức kinh doanh tên riêng, tài sản, trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh.” Mà kinh doanh việc thực một, số tất cơng đoạn q trình đầu từ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cung ứng dịch vụ thị trường nhằm mục đích sinh lợi Điều chứng tỏ lợi nhuận pháp luật thừa nhận mục tiêu chủ yếu động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vậy lợi nhuận gì? Lợi nhuận kết tài cuối hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu chất lượng đánh giá hiệu kinh tế hoạt động doanh nghiệp Từ góc độ nhà quản trị tài doanh nghiệp thấy rằng: Lợi nhuận doanh nghiệp khoản tiền chênh lệch thu nhập (income) chi phí (expenses) mà doanh nghiệp bỏ để đạt thu nhập từ hoạt động doanh nghiệp đưa lại 1.1.2 Các loại lợi nhuận doanh nghiệp Hoạt động kinh doanh chế thị trường, để tồn phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải hiệu Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đa dạng phong phú, hiệu kinh doanh đạt từ nhiều hoạt động khác Bởi lợi nhuận doanh nghiệp bao gồm nhiều loại, chủ yếu là: 1.1.2.1 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh: Là khoản chênh lệch doanh thu tiêu thụ sản phẩm chi phí bỏ khối lượng sản phẩm hàng hoá dịch vụ, lao vụ hoạt động sản xuất kinh doanh phụ doanh nghiệp 1.1.2.2 Lợi nhuận thu từ hoạt động tài : Là khoản chênh lệch khoản thu chi tính chất nghiệp vụ tài q trình doanh nghiệp thực việc kinh doanh Các hoạt động nghiệp vụ tài gồm : hoạt động cho thuê tài chính, hoạt động mua bán chứng khốn, mua bán ngoại tệ, lãi tiền gửi ngân hàng thuộc vốn kinh doanh ccủa doanh nghiệp, lãi cho vay vốn, lợi tức cổ phần hồn nhập số dư khoản dự phòng giảm giá đầu chứng khoán lợi nhuận thu từ việc phân chia kết hoạt động liên doanh, liên kết doanh nghiệp với đơn vị khác 1.1.2.3 Lợi nhuận thu từ hoạt động khác (hoạt động bất thường) Là khoản chênh lệch thu nhập chi phí hoạt động khác hoạt động nêu Như vậy, lợi nhuận thu từ hoạt động khác bao gồm: khoản phải trả khơng trả phía chủ nợ, khoản nợ khó đòi duyệt bỏ thu hồi được, lợi nhuận từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản Khoản thu vật tài sản thừa sau bù trừ hao hụt, mát, khoản chênh lệch thu nhập chi phí hoạt động lý, nhượng bán tài sản cố định Lợi nhuận năm trước phát năm nay, hoàn nhập số dư khoản dự phòng, giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, tiền trích bảo hành sản phẩm thừa sau hết hạn bảo hành 1.1.3 Phương pháp xác định lợi nhuận Lợi nhuận tính tốn việc xếp doanh thu doanh nghiệp tạo (không kể tới phải khách hàng hay khơng trả tiền cho doanh thu này) trừ tổng số tiền chi tiêu doanh nghiệp Một số chi tiêu khấu hao, phần tổn thất giá trị tài sản cố định như: xe hơi, máy tính…gây tài sản sử dụng vào việc sản xuất kinh doanh Theo chế độ hành nước ta cách chủ yếu xác định lợi nhuận sau: 1.1.3.1 Phương pháp trực tiếp Theo phương pháp lợi nhuận doanh nghiệp xác định trực tiếp từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động khác a) Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh Đây phận lợi nhuận chủ yếu mà doanh nghiệp thu từ hoạt động sản xuất, cung ứng sản xuất dịch vụ kỳ xác định theo công thức: Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh = Doanh thu - Giá vốn hàng bán - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp đó: - Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh số lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) - Doanh thu = Doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá dịch vụ kỳ - Các khoản giảm trừ doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu gồm: - Chiết khấu hàng bán: số tiền người bán giảm trừ cho người mua số tiền phải trả cho người mua toán tiền mua sản phẩm, hàng hoá dịch vụ doanh nghiệp trước thời hạn toán ghi hoá đơn bán hàng hợp đồng kinh tế - Giảm giá hàng bán: số tiền người bán giảm trừ cho người mua ( khách hàng) giá bán thoả thuận hàng phẩm chất, khơng quy cách, thời hạn tốn ghi hợp đồng kinh tế giảm giá cho khách hàng họ mua khối lượng hàng hoá lớn - Giá trị hàng bán bị trả lại: giá trị tính theo giá tốn số sản phẩm hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp tiêu thụ bị khách hàng trả lại vi phạm hợp đồng kinh tế ký kết - Thuế tiêu thụ đặc biệt: loại thuế gián thu tính số loại hàng hoá, dịch vụ đặc biệt mà nhà nước khơng khuyến khích tiêu dùng - Thuế xuất nhập khẩu: loại thuế gián thu tính sản phẩm hàng hoá tổ chức kinh tế nước xuất qua biên giới Việt Nam - Giá vốn hàng bán (GVHB) phản ánh trị giá gốc sản phẩm hàng hoá, dịch vụ (bao gồm số khoản thuế theo quy định thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng) xác định tiêu thụ Khi xác định doanh thu đồng thời giá trị sản phẩm hàng hố xuất phản ánh vào giá vốn để xác định kết Do việc xác định giá vốn hàng bán ý nghĩa quan trọng  Đối với doanh nghiệp sản xuất: Giá vốn hàng bán = Giá thành sản phẩm khối lượng sản phẩm tiêu thụ kỳ = Giá thành sản xuất khối lượng sản phẩm tồn kho đầu kỳ + Giá thành sản xuất khối lượng sản phẩm sản xuất kỳ – Giá thành sản xuất khối lượng sản phẩm tồn kho cuối kỳ  Đối với doanh nghiệp thương nghiệp: Giá vốn hàng bán = Trị giá mua vào hàng hoá bán = Trị giá hàng hoá tồn kho đầu kỳ + Trị giá hàng hoá mua vào kỳ – Trị giá hàng hoá tồn kho cuối kỳ - Chi phí bán hàng phận chi phí lưu thơng phát sinh hình thái tiền tệ để thực nghiệp vụ bán hàng hóa kinh doanh kỳ báo cáo Chi phí bán hàng bù đắp khối lượng doanh thu thực hiện, xét nội dung kinh tế khoản mục chi phí bán hàng ta có: chi phí nhân viên bán hàng, chi phí vật liệu bao bì, chi phí khấu hao tài sản cố định khâu bán hàng, chi phí dịch vụ mua ngồi, chi phí tiền khác… - Chi phí quản lý doanh nghiệp (QLDN), loại chi phí thời kỳ tính đến hạch tốn lợi tức tuý kỳ báo cáo, chi phí QLDN khoản chi phí liên quan đến việc tổ chức quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Nội dung chi phí quản lý bao 10 b Độ lớn đòn bẩy kinh doanh Độ lớn đòn bẩy kinh doanh (DOL: degree oprating leverage) tồn doanh nghiệp mức độ sản lượng cho sẵn tính theo cơng thức: DOL = tỷ lệ thay đổi EBIT/ tỷ lệ thay đổi sản lượng tiêu thụ Chúng ta thành lập cơng thức để lường độ lớn đòn bẩy kinh doanh sau: Gọi F định phí (khơng lãi vay) V biến phí đơn vị sản phẩm g giá bán sản phẩm Khi tiêu thụ Q0 sản phẩm ta đạt lợi nhuận trước thuế lãi vay P0 , ta P0 = Tổng doang thu – Tổng chi phí = Q0 g – (F + Q0 V) = Q0 (g – V) – F Nếu tiêu thụ Q1 sản phẩm ( Q1 > Q0 ) đạt lợi nhuận trước thuế lãi vay P1 , ta P1 = Tổng doanh thu – Tổng chi phí = Q1 (g – V) – F Ta gọi Q = Q1 – Q0 P = P1 – P0 = Q1 (g – V) – F – Q0 (g – V) + F = Q1 (g – V) – Q0 (g – V) = ( Q1 – Q0 )(g – V) = Q(g –V) Khi độ lớn đòn bẩy kinh doanh (DOL) mức độ sản lượng Q0 xác định sau: 46 DOL = Tỷ lệ thay đổi EBIT / Tỷ lệ thay đổi sản lượng tiêu thụ =  lợi nhuận / lợi nhuận gốc /  sản lượng / sản lượng gốc =  P/ P0 /  Q/ Q0 =  Q(g – V)/ [ Q0 (g – V) – F] /  Q/ Q0 =  Q(g – V) / [ Q0 (g – V) – F] Như vậy, độ lớn đòn bẩy kinh doanh đặt trọng tâm vào định phí tỷ lệ thuận với định phí DOL cho biết lợi nhuận doanh nghiệp thay đổi lượng bán thay đổi 1% c Tác dụng đòn bẩy kinh doanh Đòn bẩy kinh doanh công cụ nhà quản lý sử dụng để gia tăng lợi nhuận, doanh nghiệp trang bị tài sản cố định (TSCĐ) đại, định phí cao, biến phí nhỏ sản lượng hoà vốn lớn Nhưng vượt qua điểm hồ vốn lại đòn bẩy lớn, cần thay đổi nhỏ sản lượng làm gia tăng lượng lớn lợi nhuận Chúng ta cơng thức đo lường tác động đòn bẩy kinh doanh tới gia tăng lợi nhuận sau: Tỷ lệ gia tăng EBIT = DOL * Tỷ lệ thay đổi sản lượng tiêu thụ Khái niệm đòn bẩy kinh doanh cung cấp cho nhà quản lý doanh nghiệp công cụ để dự kiến lợi nhuận đòn bẩy kinh doanh thuộc phạm vi mà chi phí cố định sử dụng lợi q trình sản xuất kinh doanh Tuy nhiên cần lưu ý rằng: đòn bẩy kinh doanh “con dao hai lưỡi”, biết đòn bẩy kinh doanh phụ thuộc vào định phí, vượt qua điểm hồ vốn doanh nghiệp định phí cao thu lợi nhuận cao, chưa vượt điểm hoà vốn, mức độ sản lượng doanh nghiệp định phí cao lỗ lớn Điều giải thích doanh nghiệp phải phấn đấu để đạt 47 sản lượng hoà vốn Khi vượt điểm hoà vốn đòn bẩy kinh doanh ln ln dương ảnh hưởng tích cực tới gia tăng lợi nhuận 3.2.3.2 Biện pháp sử dụng đòn bẩy tài a Khái niệm đòn bẩy tài Đòn bẩy tài mối quan hệ tỷ lệ vốn mắc nợ tổng số vốn có, đơi người ta gọi hệ số nợ Thơng qua hệ số nợ, người ta xác định mức độ góp vốn chủ sở hữu với số nợ vay, vị trí tầm quan trọng đặc biệt coi sách tài doanh nghiệp Nếu gọi: C tổng vốn chủ sở hữu V tổng số nợ vay T tổng vốn kinh doanh mà doanh nghiệp sử dụng (T = C + V) Hv hệ số nợ vay, Hv = V/ T Hệ số nợ vay (Hv) phản ánh đồng vốn kinh doanh mà doanh nghiệp sử dụng đồng vốn vay, mức độ góp vốn chủ sở hữu Hc = – Hv Khi Hv lớn chủ sở hữu lợi, chủ sở hữu phải đóng góp lượng vốn sử dụng lượng tài sản lớn Đặc biệt doanh nghiệp tạo lợi nhuận tiền vay lớn so với tiền lãi phải trả phần lợi nhuận dành cho chủ sở hữu gia tăng nhanh b Độ lớn đòn bẩy tài Đòn bẩy tài đánh giá sách vay nợ sử dụng việc điều hành doanh nghiệp Vì lãi vay phải trả khơng đổi sản lượng thay đổi, đòn bẩy tài lớn doanh nghiệp tỷ số nợ cao ngược lại đòn bẩy tài nhỏ tỷ số nợ 48 doanh nghiệp thấp Còn doanh nghiệp khơng mắc nợ (tỷ số nợ = 0) khơng đòn bẩy tài Như đòn bẩy tài đặt trọng tâm vào tỷ số nợ, đòn bẩy tài cao cần thay đổi nhỏ lợi nhuận trước thuế lãi vay làm tăng tỷ lệ cao doanh lợi vốn chủ sở hữu, nghĩa tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu nhạy cảm mà EBIT thay đổi Độ lớn đòn bẩy tài (DFL:degree finance leverage) xác định theo công thức: DFL = tỷ lệ thay đổi doanh lợi vốn chủ sở hữu / tỷ lệ thay đổi lợi nhuận trước thuế lãi vay Nếu gọi I lãi vay phải trả DFL = [ Q0 (g – V) – F] / [ Q0 (g – V) – F – I] Công thức chứng minh sau: Khi tiêu thụ sản phẩm Q0 , doanh nghiệp đạt lợi nhuận trước thuế lãi vay P0 = Q0 g – (F+ Q0 V) = Q0 (g – V) – F ' lợi nhuận sau thuế P0 = [ Q0 (g – V) – F – I](1 – t%) t: thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp TSLN sau thuế vốn CSH P0' / C = [ Q0 (g – V) – F – I](1 – t%) / C Khi tiêu thụ sản phẩm Q1 ( Q1 > Q0 ), doanh nghiệp đạt lợi nhuận trước thuế lãi vay P1 = Q1 g – (F + Q1 V) = Q1 (g – V) – F lợi nhuận sau thuế P1' = [ Q1 (g – V) – F – I](1 – t%) TSLN sau thuế vốn CSH P1' / C = [ Q1 (g – V) – F – I](1 – t%) / C 49 Gọi Q = Q1 – Q0 P = P1 – P0 = ( Q1 – Q0 )(g – V) = Q(g – V) ' Mức gia tăng doanh lợi vốn CSH xác định  Pc '  Pc = P1' – P0' = ( Q1 – Q0 )(g – V)(1 – t%) / C = Q(g – V)(1 – t%) / C Với tỷ lệ thay đổi doanh lợi vốn chủ sở hữu sản lượng thay đổi '  Pc / Poc' = Q(g – V) / [ Q0 (g – V) – F – I] (công thức a) tỷ lệ thay đổi lợi nhuận trước thuế lãi vay sản lượng thay đổi là: P/ P0 = Q(g – V) / Q0 (g – V) – F (công thức b) Từ hai cơng thức a b ta tính độ lớn đòn bẩy tài (DFL) ' ' DFL =  Pc / Poc / P/ P0 = [ Q0 (g – V) – F] / [ Q0 (g – V) – F – I] c Tác dụng đòn bẩy tài Đòn bẩy tài sử dụng nhiều giao dịch thương mại, đặc biệt đâutài sản nguồn vốn thực tế bao gồm trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi khơng phải cổ phiếu thường Đòn bẩy tài quan hệ với tương quan thu nhập công ty trước trả lãi nộp thuế thu nhập dành cho chủ sở hữu cổ phiếu thường cổ đông khác Khả gia tăng lợi nhuận cao điều mong ước chủ sở hữu, đòn bẩy tài cơng cụ nhà quản lý ưa dùng Nhưng đòn bẩy tài vừa cơng cụ tích cực cho việc khuyếch đại lợi nhuận ròng đồng vốn chủ sở hữu, vừa cơng cụ kìm hãm gia tăng Sự thành cơng hay thất bại tuỳ thuộc vào khôn ngoan hay khờ dại nhà quản lý doanh nghiệp lựa chọn cấu tài 50 việc chọn lựa cấu vốn (hệ số nợ cao hay thấp) làm tăng giảm tính mạo hiểm doanh nghiệp Xem xét phân tích việc sử dụng đòn bẩy tài ý nghĩa lớn người quản lý doanh nghiệp việc định hướng tổ chức nguồn vốn doanh nghiệp 3.2.3.3 Biện pháp sử dụng đòn bẩy tổng hợp Đòn bẩy tổng hợp phản ánh mối qua hệ chi phí bất biến chi phí khả biến, độ lớn đòn bẩy kinh doanh lớn doanh nghiệp chi phí bất biến cao chi phí khả biến Những đòn bẩy kinh doanh tác động đến lợi nhuận trước thuế lãi vay Còn độ lớn đòn bẩy tài phụ thuộc vào tỷ số mắc nợ, đó, đòn bẩy tài tác động đến lợi nhuận sau thuế lãi vay Bởi ảnh hưởng đòn bẩy kinh doanh chấm dứt ảnh hưởng đòn bẩy tài thay để khuyếch đại doanh lợi vốn chủ sở hữu doanh thu thay đổi Vì lẽ mà đòn bẩy tổng hợp đời, đòn bẩy tổng hợp kết hợp đòn bẩy kinh doanh đòn bẩy tài chính, độ lớn đòn bẩy tổng hợp (DTL: degree total leverage ) xác định theo công thức sau: DTL = DOL*DFL DTL = Qo(g – V) / [Qo(g – V) – F – I] Từ cơng thức đòn bẩy tổng hợp , nhận xét: định đầu vào tài sản cố định tài trợ cho việc đầu vốn vay (phát hành trái phiếu, vay ngân hàng…) cho phép doanh nghiệp xác định cách xác biến động doanh thu ảnh hưởng tới lợi nhuận chủ sở hữu Đòn bẩy tổng hợp phản ánh tác động đòn bẩy kinh doanh đòn bẩy tài tới mức độ mạo hiểm cơng ty (mức độ khả toán khoản nợ cố định kết hợp với khả không chắn khác) Đòn bẩy tổng hợp cho biết khả 51 cơng ty sử dụng chi phí hoạt động cố định chi phí tài cố định để nhân tác động thay đổi lượng bán tới thu nhập cổ phiếu Nếu lượng bán thay đổi 1% làm cho thu nhập cổ phiếu vượt % thay đổi lượng bán tác động đòn bẩy tổng hợp dương Kết luận: Khi tác động đòn bẩy tăng mạo hiểm công ty tăng, kể từ mà mạo hiểm liên quan tới khả trang trải chi phí hoạt động cố định chi phí tài cố định Phân tích đòn bẩy phần phân tích hồn vốn sử dụng thông tin bản: giá cả, sản lượng, chi phí khả biến, chi phí bất biến… Mọi hiểu biết ba loại đòn bẩy đề cập giúp cho nhà quản lý tài đánh giá mức độ loại rủi ro (rủi ro kinh doanh, rủi ro mặt tài chính) mà doanh nghiệp gặp phải q trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh Mặt khác, hiểu biết đòn bẩy giúp cho nhà quản lý tài doanh nghiệp lựa chọn biện pháp thích hợp với điều kiện kinh doanh doanh nghiệp việc đầu tư, trang bị sở vật chất, kỹ thuật mức độ sử dụng vốn vay để tăng tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu, đồng thời đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị nhằm hoàn thiện chế quản lý đầu xây dựng (XDCB) Trong năm gần đây, việc quản lý đầu XDCB hình thành chế rõ ràng hệ thống, nhiên chưa đáp ứng yêu cầu kịp thời cụ thể cho lĩnh vực Để hoàn thiện chế quản lý XDCB Nhà nước cần xem xét vấn đề liên quan đến chế này:  Một là, thủ tục cấp giấy phép xây dựng Việc cấp giấy phép xây dựng vấn đề quan tâm mức độ quan tâm 52 tăng lên với phát triển kinh tế-xã hội nói chung tốc độ tăng đầu XDCB nói riêng Việc cấp giấy phép xây dựng vấn đề phức tạp cần phải khảo sát kỹ lại điều kiện cần thiết Vấn đề cấp giấy phép quan tâm riêng nước ta mà vấn đề xem xét hầu hết quốc gia Việc cấp giấy phép phù hợp, tin cậy điều kiện thuận lợi cho việc quản lý XDCB hiệu tác động trực tiếp đến chất lượng cơng trình u cầu khác nước ta cần phải rà soát lại tổ chức xây dựng trình độ điều kiện thi công khác để dễ dàng quản lý bảo đảm yêu cầu thi công chất lượng cơng trình  Hai là, trách nhiệm chủ đầu vấn đề tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng Đánh giá chủ đầu vấn đề khó, giới nước phát triển, chủ đầu thường thuê kiến trúc sư, kỹ sư người quản lý xây dựng, sau họ ràng buộc trách nhiệm hai bên Khi vấn đề khơng trách nhiệm thuộc người thiết kế xây dựng nhà quản lý xây dựng phải gánh chịu Trong trường hợp chủ đầu dành lại số việc để thân chủ đầu thực (như chủ đầu tự làm chủ đầu thực việc mua sắm thiết bị chi khác XDCB) trường hợp trách nhiệm phần đơn vị chủ đầu Hiện nước ta mở chế thị trường, hình thức thi cơng theo kiểu phương tây phát rtiển Chúng ta chuyển dần từ việc định thầu thi cơng sang đấu thầu, phần nâng cao hiệu quản lý bước đầu Song việc thực đấu thầu cần phải xem xét chặt chẽ hơn, đặc biệt cơng trình thuộc vốn ngân sách Hiện tượng dàn xếp đấu thầu hình thức xảy ra, trường hợp chưa tổ chức đấu thầu song người trúng thầu thầm biết trước Đây vấn đề cần phải xem xét hệ thống ba bên quản lý đầu XDCB, trách nhiệm đơn vị chủ đầu Bên cạnh vấn đề ký hợp đồng kinh tế phức 53 tạp, giá trị hợp đồng thường bất hợp lý, nhiều khó giải thích, song thực tế xảy Việc dàn xếp hệ thống nhiều bên từ khâu lập dự toán, xét duyệt tổng mức đầu tư, đến thiết kế thi cơng, bổ sung dự tốn Tình trạng xảy phổ biến, đặc biệt công trình đầu nguồn vốn ngân sách  Ba là, trách nhiệm đơn vị thiết kế Đối với việc quản lý xây dựng liên kết thành ba bên chủ yếu với số nhà thiết kế, kỹ sư hay kiến trúc sư vấn đề mẻ Theo cách người quản lý xây dựng chuyên nghiệp đảm nhiệm số nhiệm vụ truyền thống trước người thiết kế người thiết kế tham gia vào trình quản lý xây dựng, đem lại kết quản lý Thực tế nước ta, trình thiết kế, xác định khối lượng ban đầu liên quan đến dự tốn chất lượng cơng trình Đây khâu định chất lượng cơng trình, song phức tạp, mắt xích q trình tiêu cực dàn xếp hệ thống bên tham gia quản lý xây dựng Trong lĩnh vực này, để hạn chế tiêu cực nên phải quy định chặt chẽ trách nhiệm nghĩa vụ phận thiết kế, đảm bảo chất lượng cơng trình vừa tiết kiệm vốn đầu  Bốn là, khâu toán, cấp phát vốn: Thanh toán khâu quan trọng, tốn kịp thời đảm bảo thời gian thi cơng cơng trình chế thị trường mở cửa xuất nhiều kiểu tốn Thơng thường việc tốn cấp phát vốn cơng trình đầu nguồn vốn nhà nước phải tuân theo quy định chế độ cấp phát, toán Song thực tế xuất phát từ việc cạnh tranh, tìm cơng ăn việc làm nên nảy sinh nhiều hình thức tốn khơng theo quy định, chí khơng chủ đầu đơn vị cấp phát thường tốn chậm nhiều cơng trình khơng vốn tốn nhiều trường hợp đơn vị thi cơng phải ứng trước hay bỏ khoản tiền cho bên chủ đầu nhận cơng trình Thực tế khơng cơng trình 54 dự án phê duyệt dự tốn chưa vốn thi cơng, để việc nhận cơng trình nhiều đơn vị thi cơng tự bỏ tiền thi cơng sau chủ đầu tốn Chính q trình cạnh tranh khơng lành mạnh với số trường hợp dàn xếp tổ chức đấu thầu hình thức làm tăng tiêu cực lĩnh vực quản lý đầu XDCB 3.3.2 Kiến nghị cho triển vọng phát triển bền vững lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xây lắp phát triển nhà đô thị Trong hầu hết phần việc liên quan đến đất đai, nhà ở, cơng tác chuẩn bị chậm chễ khơng đáp ứng kịp thời nhu cầu xây dựng quản lý đô thị Vấn đề xây dựng phát triển nhà từ lâu công nhận vấn đề cấp bách, song chưa hình thành chương trình phát triển nhà dài hạn với quan đầu não thực sự, đủ quyền lực máy hoàn thiện để thực chương trình Bởi vậy, theo em để thúc đẩy tăng trưởng phát triển lĩnh vực nhà thị nhiều việc phải làm phương diện luật pháp, kinh tế, sách Tất cần phải hoàn thiện sáng tạo thêm Dưới số kiến nghị hướng góp phần hồn thiện mơi trường pháp lý, môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xây lắp nói chung HUDLAND nói riêng  Một là, khẳng định vai trò Nhà nước lĩnh vực nhà đô thị điều kiện kinh tế thị trường là: Định hướng can thiệp thơng qua sách tiếp cận chiến lược, dự báo đề xuất chương trình đỡ đầu dự án phát triển nhà quy mơ lớn Nhất qn thực sách tiếp cận “tạo điều kiện” cho cộng đồng (khu vực bình dân) tạo điều kiện cho thị trường (khu vực nhân) tham gia góp vốn đầu xây dựng cơng trình lớn Điều hành thơng qua định chế pháp luật hệ thống thiết chế phân công, phân nhiệm rõ ràng, hoạt động thống hiệu Nhà nước can thiệp đến đâu, mức 55 để kiểm soạt hoạt động doanh nghiệp lại khơng gây hại đến động lợi ích doanh nghiệp Một mơ hình quản lý mới, động cần phải tìm kiếm hồn thiện không ngừng  Hai là, triển khai quy tắc để xử lý vướng mắc quyền sở hữu, quyền hưởng thụ đất nhà Tạo điều kiện để bảo đảm quyền an toàn sử dụng đất để người dân yên tâm đầu xây dựng đất Cần phải xác lập chuẩn hố quy trình soạn thảo ban hành văn pháp luật, sử dụng phương pháp công cụ đại điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình, sơ thảo văn bản, sử dụng phương tiện thơng tin đại chúng, làm thí điểm thử nghiệm xã hội Điều giúp cho văn soạn thảo ban hành phù hợp hơn, cập nhật với thực tế hoạt động quản lý  Ba là, hoàn thiện quỹ phát triển nhà thị, tìm khả phương thức để ngân hàng nhà hoạt động Thử nghiệm loại hình cho vay chấp nhà ở, đóng góp tiết kiệm để làm nhà dân cư cần thể chế hoá để tăng hấp dẫn, thu hút người dân tham gia Bên cạnh cơng tác nghiên cứu khoa học nhà đô thị quản lý phát triển thị cần quan tâm khuyến khích Nhà nước thể thành lập trung tâm nghiên cứu nhà đô thị, trung tâm đóng vai trò vấn cho việc hoạch định, triển khai chiến lược, sách thị nhà đô thị Mặt khác, hoạt động nghiên cứu dạng giám sát xã hội sách nhà hành  Bốn là, Nhà nước nên xem xét việc sửa đổi lại mức thuế suất thuế nhập thuế thu nhập doanh nghiệp Hiện hầu hết doanh nghiệp xây lắp nói chung HUDC-1 nói riêng, máy móc, thiết bị xây dựng thi cơng cơng trình phải nhập từ nước trình độ khoa học kỹ thuật đại Do mức thuế suất thuế nhập 56 doanh nghiệp quan tâm hàng đầu Từ thực tế HUDC-1 em nhận thấy thuế nhập chiếm phần chi phí sản xuất kinh doanh Cơng ty, để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận mục tiêu Cơng ty cần phải tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh việc giảm mức thuế suất thuế nhập biện pháp để thực mục tiêu Với mức thuế suất hợp lý nhà nước vừa thu đúng, thu đủ mà tình trạng doanh nghiệp tìm cách tránh thuế, “lậu thuế” giảm bớt, mức thuế suất hợp lý tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, khuyến khích doanh nghiệp hoạt động hiệu 3.3.3 Kiến nghị Tổng công ty Đầu Phát triển Nhà Đô thị (HUD)  Một là, HUD với nhà nước nâng cao vai trò lĩnh vực nhà đô thị thành phần hữu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, không nên xem đơn yếu tố sở hạ tầng Cần gắn quy hoạch đô thị với quản lý thị để qua giải vấn đề nhà đô thị cách hiệu hơn, lâu bền hơn, khai thác hết tiềm nguồn lực lĩnh vực HUD nên đề xuất kiến nghị với nhà nước cần sớm tiến hành tổng kiểm kê nhà đô thị, lập sở liệu phục vụ cho việc quản lý phát triển nhà đô thị thời gian tới  Hai là, việc xây dựng dự án đầu kinh doanh, HUD khơng lãng qn khía cạnh xã hội vấn đề nhà cho người nghèo người thu nhập thấp Chủ động thực dự án đầu xây dựng nhà cho người nghèo, HUD tranh thủ hỗ trợ vốn nhà nước, vừa nhận ưu đãi mức lãi suất sử dụng vốn số ưu đãi thuê đất, chi phí sở hạ tầng Mặt khác nhờ thực dự án đầu này, HUD tạo thêm nhiều việc làm cho Cơng ty thành 57 viên , giảm bớt tính thời vụ sản xuất thi cơng, trì tính liên tục khối lượng cơng việc tính ổn định lực lượng lao động  Ba là, Tổng công ty cần thực tạo điều kiện cho khu vực nhân hay khu vực bình dân, người nhu cầu muốn tham gia góp vốn đầu vào cơng trình quy mơ lớn Bởi nguồn vốn huy động từ dân cư tiềm cao, nguồn vốn nhà rỗi, nằm rải rác, phân tán nhiều nơi Do đó, HUD cần phải biện pháp thích hợp nhằm tăng tính hấp dẫn dự án đầu tư, tạo tin cậy tính sinh lợi cao, từ thu hút quan tâm người dân, giúp họ an tâm đầu vốn vào dự án Với vai trò thay mặt Chính phủ, chuẩn bị khởi cơng cơng trình, HUD cần phải thực tốt cơng tác đền bù giải phóng mặt Đây vấn đề quan tâm hàng đầu nhiều trường hợp tham ơ, khơng đền bù xứng đáng cho người dân, nên cơng trình bị khởi cơng chậm khơng hồn thành tiến độ dự kiến Bởi vậy, Tổng công ty cần phải biện pháp giám sát, quản lý chặt chẽ cán bộ, nhân viên thực cơng việc giải toả, đền bù theo quy định nhà nước  Bốn là, HUD cần đa dạng hoá hoạt động hợp tác quốc tế, đặc biệt quốc gia khu vực Đông Nam á, nước nhiều nét tương đồng với Việt Nam lĩnh vực nhà thị Ngồi ra, HUD nên tạo điều kiện, ưu đãi vốn cho Công ty thành viên, giúp họ nâng cao dần tính chất kinh doanh độc lập, chủ động công tác huy động vốn, Tổng cơng ty với khả tài đứng đấu thầu, định thầu, giao thêm công việc, việc thuộc mạnh HUDC-1, để Cơng ty hội khẳng định khả mình, tạo thêm uy tín, vị trí vững ngành xây dựng 58 KẾT LUẬN Cho đến nay, Công ty Cổ phần đầu phát triển bất động sản HUDLAND vào hoạt động năm, Công ty tạo chỗ đứng vững thị trường, tạo niềm tin với bạn hàng Với đội ngũ nhân viên tràn đầy sức trẻ, động, tự chủ, sáng tạo chiến lược kinh doanh nói chung uy tín vị trí Cơng ty thị trường ngày cao, doanh thu lợi nhuận hàng năm Công ty tăng nhanh Qua thời gian nghiên cứu thực tế tiêu lợi nhuận Công ty, giúp đỡ anh chị phòng kế tốn, em nắm bắt sơ lược thực trạng lợi nhuận kết kinh doanh Cơng ty thể nói việc hạch tốn kế tốn nói chung hạch tốn lợi nhuận nói riêng Cơng ty tương đối khoa học hồn thiện Tuy nhiên, khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Báo cáo thực tập tổng hợp em đề cập đến vấn đề lý luận bản, quan trọng liên quan đến lợi nhuận giải pháp gia tăng lợi nhuận Công ty Đồng thời, qua báo cáo thực tập em trình bày đặc điểm, nội dung, tính chất riêng biệt sản phẩm xây lắp, công tác quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh xây lắp HUDLAND Với hiểu biết chưa thật đầy đủ, báo cáo thực tập em chưa đề cập đến vấn đề quan trọng liên quan đến lợi nhuận giải pháp nhằm gia tăng lợi nhuận doanh nghiệp Bởi vậy, em mong nhận giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Lê Đức Lữ bảo cho em tìm đọc tài liệu quý, giúp 59 em thêm thơng tin, kiến thức tổng hợp để phát triển báo cáo thực tập thành chuyên đề tốt nghiệp Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Lê Đức Lữ, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình làm báo cáo 60 ... GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND 3.1 Định hướng phát triển công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Hudland 37 3.2 Giải pháp tăng lợi. .. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND 2.1 Tổng quan công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Hudland 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần đầu tư phát triển. .. tập Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản HUDLAND Sau thời gian học hỏi, nghiên cứu em chọn đề tài: Lợi nhuận giải pháp gia tăng lợi nhuận Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND , Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND , 1 Lý luận chung về lợi nhuận, e. Tỷ suất lợi nhuận trên giá thành

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay