Thiết kế mô hình dạy học hợp tác ở tiểu học

188 17 0
  • Loading ...
1/188 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN HỒNG THÚY THIẾT KẾ HÌNH DẠY HỌC HỢP TÁC TIỂU HỌC LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN HỒNG THÚY THIẾT KẾ HÌNH DẠY HỌC HỢP TÁC TIỂU HỌC LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Chuyên ngành Lí luận lịch sử giáo dục Mã số 14 01 02 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Từ Đức Văn PGS.TS Đặng Thành Hưng HÀ NỘI, 2019 LỜI CẢM ƠN Trước tiên tơi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc PGS.TS Từ Đức Văn PGS.TS Đặng Thành Hưng, hai nhà khoa học trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình, giúp đỡ tơi hồn thành luận án Tơi xin trân trọng cảm ơn cán quản lý, giảng viên; phòng ban chức năng, trực tiếp phòng Sau Đại học, khoa Tâm lí - Giáo dục học môn Lý luận dạy học trường Đại học Sư phạm Hà Nội tận tình hỗ trợ, tạo điều kiện khuyến khích tơi suốt q trình học tập nghiên cứu luận án Xin cảm ơn đồng chí cán quản lý, giáo viên trường Tiểu học thành phố Hà Nội (7 quận, huyện), thành phố Đà Nẵng, tỉnh Đồng Nai giúp tiến hành khảo sát thực trạng; đặc biệt lãnh đạo đồng nghiệp tơi Phòng Giáo dục Đào tạo quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội tạo điều kiện, nhiệt tình tham gia góp ý kiến, cung cấp tư liệu, hợp tác hiệu với tơi q trình khảo sát thực nghiệm phục vụ nghiên cứu đề tài Cảm ơn bạn bè đồng nghiệp gia đình động viên, chia sẻ, giúp đỡ học tập, nghiên cứu sống Hà Nội, tháng 03 năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Hồng Thúy ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu luận án chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận án Nguyễn Hồng Thúy iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC THIẾT KẾ HÌNH DẠY HỌC HỢP TÁC TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu học tập dạy học hợp tác 1.1.2 Những nghiên cứu thiết kế dạy học học 17 1.2 Những khái niệm 21 1.2.1 Học tập hợp tác dạy học hợp tác 21 1.2.2 hình hình dạy học 24 1.2.3 Thiết kế dạy học học 27 1.3 Dạy học hợp tác Tiểu học 28 1.3.1 Những đặc điểm sư phạm dạy học hợp tác Tiểu học 28 1.3.2 Những nguyên tắc dạy học hợp tác Tiểu học 33 1.3.3 Dạy học hợp tác kết học tập học sinh Tiểu học 36 1.4 Đặc điểm học sinh Tiểu học mối quan hệ với dạy học hợp tác .38 1.4.1 Đặc điểm tâm lí 38 1.4.2 Đặc điểm sinh học 40 1.4.3 Đặc điểm xã hội 41 1.4.4 Đặc điểm học tập môi trường dạy học hợp tác 41 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1……………………………………………………… 43 CHƯƠNG THỰC TRẠNG DẠY HỌC HỢP TÁC TIỂU HỌC 44 2.1 Thực trạng chương trình Tiểu học khả vận dụng dạy học hợp tác Tiểu học 44 2.1.1 Đặc điểm chương trình mơn học Tiểu học 44 2.1.2 Những khả vận dụng dạy học hợp tác Tiểu học 47 2.2 Thực trạng dạy học hợp tác trường Tiểu học qua khảo sát phiếu hỏi 48 2.2.1 Khái quát khảo sát thực trạng 48 2.2.2 Kết khảo sát thực trạng 51 iv 2.3 Thực trạng dạy học hợp tác qua vấn cán quản lí giáo dục .71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2…………………….………………………………… 75 CHƯƠNG THIẾT KẾ HÌNH DẠY HỌC HỢP TÁC TIỂU HỌC 76 3.1 Những yêu cầu chung thiết kế hình dạy học hợp tác Tiểu học 76 3.1.1 Đảm bảo mục tiêu giáo dục Tiểu học xu hướng đổi GDPT nói chung, GDTH nói riêng 76 3.1.2 Đảm bảo bám sát nguyên tắc lí luận, yêu cầu kĩ thuật dạy học hợp tác 76 3.1.3 Đảm bảo tính hệ thống, tính khoa học 76 3.1.4 Đảm bảo phù hợp với thực tiễn dạy học trường Tiểu học Việt Nam 77 3.1.5 Đảm bảo phù hợp đặc điểm học sinh Tiểu học 77 3.1.6 Đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển giáo dục 77 3.2 Kĩ thuật thiết kế hình dạy học hợp tác 77 3.2.1 Nguyên tắc thiết kế 77 3.2.2 Qui trình thiết kế hình 79 3.3 Nội dung cấu trúc hình dạy học hợp tác 81 3.3.1 Xác định mục tiêu dạy học 82 3.3.2 Nghiên cứu học sinh 82 3.3.3 Lựa chọn phương pháp kĩ thuật dạy học 83 3.3.4 Lựa chọn phương tiện học liệu 84 3.3.5 Ghép nhóm học tập 85 3.3.6 Xác định vấn đề, nhiệm vụ học tập 86 3.3.7 Phân công nhiệm vụ học tập 86 3.3.8 Giải vấn đề, nhiệm vụ học tập 87 3.3.9 Đánh giá tự đánh giá kết học tập 91 3.4 Thiết kế học theo hình dạy học hợp tác Tiểu học 92 3.4.1 Qui tắc thiết kế học hợp tác 92 3.4.2 Qui trình thiết kế học hợp tác 92 v 3.4.3 Những yêu cầu thực hình dạy học hợp tác 95 3.5 Minh họa việc thiết kế triển khai hình dạy học qua mơn học Tiểu học 96 3.5.1 Mơn Tốn lớp 96 3.5.2 Mơn Tốn lớp 99 3.5.3 Môn Tiếng Việt lớp (Phân môn Luyện từ câu) 101 3.5.4 Môn Tiếng Việt lớp (Phân môn Luyện từ câu) 103 3.5.5 Môn Khoa học lớp 107 3.5.6 Môn Khoa học lớp 110 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3…………………………………………… … 114 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 115 4.1 Tổ chức thực nghiệm 115 4.1.1 Mục đích, nhiệm vụ thực nghiệm 115 4.1.2 Qui trình nội dung thực nghiệm sư phạm 115 4.2 Kết thực nghiệm 118 4.2.1 Phương pháp, kĩ thuật phân tích kết thực nghiệm 118 4.2.2 Kết phân tích thực nghiệm môn học 121 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4…………………………….……………………… 146 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 147 Kết luận 147 Khuyến nghị 148 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBQL Cán quản lí DHHT Dạy học hợp tác GV Giáo viên GVTH Giáo viên Tiểu học GD&ĐT Giáo dục Đào tạo HS Học sinh HSTH Học sinh Tiểu học HTHT Học tập hợp tác QLGD Quản lý giáo dục PP Phương pháp PPDH Phương pháp dạy học TKBH Thiết kế học TKDH Thiết kế dạy học vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU STT Tên bảng biểu Bảng số Trang Phân phối chương trình Tiểu học 2.1 46 Nội dung học hợp tác 2.2 47 Trình độ đào tạo đối tượng khảo sát 2.3 50 Nhận thức CBQL, GV dạy học hợp tác 2.4 53 2.5 57 Giá trị trung bình mức độ hiệu việc dạy học hợp tác 2.6 58 Mức độ đạt kết mà dạy học hợp tác mang lại cho học sinh 2.7 61 Ý kiến CBQL, GV Tiểu học yếu tố ảnh hưởng đến kết qủa dạy học hợp tác 2.8 62 Những khó khăn GV dạy học hợp tác Tiểu học 2.9 65 Ý kiến đánh giá CBQL, GV Tiểu học khả nhu cầu học tập hợp tác HS Tiểu học 2.10 67 10 Nhận thức GV khả nhu cầu HTHT HS Tiểu học 2.11 68 2.12 69 2.13 70 3.1 94 4.1 116 4.2 121 11 Những biện pháp gây hứng thú cho HS học GV 12 Nhận thức GV biện pháp gây hứng thú cho HS học 13 Những phương tiện mà GV sử dụng để hỗ trợ cho giảng 14 Thiết kế hoạt động người dạy 15 Đối tượng tham gia đánh giá thực nghiệm 16 Kết kiểm tra mơn Tốn lớp trước thực nghiệm viii 17 18 19 20 21 Tham số kiểm định thống hai nhóm thực nghiệm đối chứng Kết kiểm tra môn Tiếng Việt lớp trước thực 24 25 26 27 28 29 30 31 32 123 nghiệm Tham số kiểm định thống hai nhóm thực 4.4 nghiệm đối chứng 123 Kết kiểm tra môn Khoa học lớp trước thực nghiệm Tham số kiểm định thống hai nhóm TN đối chứng 22 Kết kiểm tra môn Toán lớp sau thực nghiệm 23 4.3 Xếp loại học lực học sinh hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau thực nghiệm mơn Tốn Tham số kiểm định thống hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau thực nghiệm sư phạm Kết kiểm tra môn Tiếng Việt lớp sau thực nghiệm Xếp loại học lực học sinh hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau thực nghiệm môn Tiếng Việt Tham số kiểm định thống hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau thực nghiệm sư phạm Kết kiểm tra môn Khoa học lớp sau thực nghiệm Xếp loại học lực học sinh hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau thực nghiệm môn Khoa học Tham số kiểm định thống hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau thực nghiệm sư phạm Giá trị tương quan đề kiểm tra trước thực nghiệm sau thực nghiệm Kết kiểm tra mơn Tốn lớp nhóm thực nghiệm đầu vào thực nghiệm đầu 4.5 125 4.6 125 4.7 127 4.8 128 4.9 130 4.10 131 4.11 131 4.12 133 160 [118] Trương Thị Thu Yến (2012), Rèn luyện kĩ dạy học nhóm cho giáo viên tiểu học, Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 144 tr [119] Wilbert J McKeachie (2003), Những thủ thuật dạy học (Teaching Tips), Dự án Việt – Bỉ đào tạo giáo viên, Hà Nội B Tiếng Anh [120] Bandura, Albert (1963), Social learning and personality development, New York: Holt, Rinehart, and Winston [121] Bloom B S.; Engelhart M D.; Furst E J.; Hill W H.; Krathwohl D R (1956), Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals Handbook I: Cognitive domain New York: David McKay Company [122] Bossert, S.T (1988), “Cooperative activities in the classroom”, Review of Educational Research, 15, 225-250 [123] Brown, A.L & Palincar A.S (1989) Guided cooperative learning and invidual knowledge acquisition in Resnuck L.B ( Ed0 knowing, learning and instruction: Essays in honor of Robert Crlaser, Hilldale NJ: Erlbanm [124] Bruffee, K.A (1993), Collaborative learning: Higher education, interdependence, and the authority of knowledge Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press [125] Cooper, J (1990), “Cooperative learning and kludge teaching: Tips from the trenches”, The Teaching Professor, pp 1-2 [126] David W Johnson, Roger T Johnson, and Mary Beth Stanne (2000) Cooperative Learning Methods: A Meta-Analysis University of Minnesota, USA [127] Deutsch, M (1949), “A theory of cooperation and competition”, Human Relations, 2, 129-152 [128] Dewey John (1916), Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education New York: Macmillan [129] Dewey John (1938), Education and Experience, 1938/1997 New York Touchstone 161 [130] Dick, W., & Carey, L (1996), The systematic design of instruction 4th ed New York, NY: Harper Collin [131] Duffy, T.M, Lowyck, J., & Jonassen, D.H (Eds) (1993), Designing environments for constructive learning Heidelberg: Springer-Verlag [132] D W Johnson – R Johnson – E Holubec (1990), Circles of learning – Cooperation in the classroom (rev.ed) Endina, MN, Interaction [133] Elena Qureshi (2004), Instructional Design Models USA [134] Gagnon Jr G W ve M Collay (2001), “Designing for learning: Six Elements in Constructivist Classrooms” Corwin Press, Inc, Thousand Oaks, CA, USA http://www.prainbow.com/cld/cldp.html 06 Haziran 2005 [135] George W Gagnon, Jr Michelle Collay (2006), Constructivist learning design Corwin press asage publication company Thousand Oaks, California [136] Henderson, L (1996), “Instructional design of interactive multimedia”, Educational technology research And Development, 44(4), 85-104 [137] Johnson D W., & Johnson, R (1989), Cooperation and competition: Theory and research Edina, MN: interaction Book Company [138] Johnson D – Johnson R (1991), Learning together and alone: Cooperative, rd Competitive and Individualistic learning, Edition Pretice Hall, Englewood Clift, New Jersey 07632 [139] Johnson, D.W., & Johnson, F (2009), Joining together: Group theory and group skills (10th ed.) Boston: Allyn & Bacon [140] Kagan L, Kagan M., Kagan S (1997), Cooperative learning structures for teambuilding San clesmente, CA: Kagan cooperative [141] Kilpatrick W H (1918), “The project method”, Teachers College Record, 19, 319- 335 [142] Knoll M (1997), “The project method: its origin and international development”, Journal of Industrial Teacher Education 34 (3), 59-80 [143] Lewin K (1935), A dynamic theory of personality New York: McGraw-Hill [144] Lewin K (1936), Principles of topological psychology New York: McGraw-Hill 162 [145] Lewin K (1938), The conceptual representation and measurement of psychological forces Durham, NC: Duke University Press [146] Lewin K., and Gertrude W Lewin (Ed.) (1948), Resolving social conflicts: selected papers on group dynamics [1935-1946] New York: Harper and Brothers [147] Lily Sun and Sirley Willams (2003), An Intuctional design Model for Contructivist Learning United Kingdom [148] Palincsar, A.S., & Brown, A.L (1984), “Reciprocal teaching of comprehension-fostering and comprehension monitoring activities”, Cognitive and Instruction 1(2), pp 117–175 [149] Piaget, J (1953), The origin of intelligence in the child New Fetter Lane, New York: Routledge & Kegan Paul [150] Paul Charbonneau (2012), Solar and Stellar Dynamos, Springer, 251 pages [151] Rayman Ronald (1981), "Joseph Lancaster's Monitorial System of Instruction and American Indian Education, 1815-1838", History of Education Quarterly, 21 (4): 395–409 [152] Robert M Gagné, Walter W Wager, Katharine C Golas, John M Keller (2005), Principles of instructional design – Fifth edition – Thomson-Wadsworth Printed in USA [153] Robert F Slavin (1994), Cooperative learning – Theory – Research and pratice, Second Edition, Center for Research on Elementary and Middle Schools The Johns Hopkins University, 194 pages [154] Roger Cousinet (1950), The social life of the child, Unesco International Bureau of Education [155] Scheel, N P., & Branch, R C (1993), “The role of conversation in the systematic design of instruction”, Educational Technology, 33(8), 7-18 [156] Shadbolt, N (1998), “Model and method in cognitivve science”, in M MC Tear (ed…) understand cognitive science, New York; Halstel press, pp 23-33 [157] Skinner B.F (1965), The technology of teaching Appleton-Century-Croft Includes reprints of all his papers on programmed learning 163 [158] Skinner B.F (1953), The Possibility Of A Science Of Human Behavior NY: The Free House [159] Slavin R E (1990), Cooperative learning: theory, research and practice, Englewood cliffs, NT: Prentice Hall [160] Solomon, R., Davidson, N., & Solomon, E (1992), Handbook for the Fourth R: Relationship Activities for Cooperative and Collegial Learning (Volume III) Columbia, MD: National Institute for Relationship Training, Inc [161] Villa, A, & Thousand , J (1995), Creating an in clusive school school, ASCD Alexandria, Virginia [162] Vasquez, B., Johnson, D W., & Johnson, R (1993), “Impact of cooperative learning on the performance and retention of U.S Navy Air Traffic Controller Trainees”, Journal of Social Psychology, 133, 769-783 [163] Vygotsky L.S (1997), Educational Psychology, CRC Press, 416 pages [164] Wilson B G (1996), Constructivist learning environments: case studies in instructional design, Englewood Cliffs, N.J.: Educational Technology Publications PL - PHỤ LỤC PHIẾU HỎI Ý KIẾN GIÁO VIÊN Để góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường tiểu học, mong thầy/ cô vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau: PHẦN A THÔNG TIN CÁ NHÂN Tỉnh (thành phố): Quận (huyện): Trường: Thầy/cô dạy lớp: Lớp □ Lớp □ Lớp □ Lớp □ Lớp □ Thâm niên công tác thầy/cô: Từ năm đến năm □ Từ 11 năm đến 15 năm □ Từ 20 năm đến 30 năm □ Trình độ đào tạo: Trung cấp □ Cao đẳng □ Từ năm đến 10 năm □ Từ 16 năm đến 20 năm □ Đại học □ Sau ĐH □ PHẦN B NỘI DUNG Câu 1: Thầy/cô cho biết quan điểm phù hợp với đổi PPDH (Xin đánh dấu X vào ô “đúng” “sai” quan điểm) Những quan điểm Đúng Sai □ □ b Tuyệt đối khơng sử dụng phương pháp thuyết trình dễ làm học sinh nhàm chán □ □ c Giáo viên người tổ chức, hướng dẫn; học sinh người hoạt động để chiếm lĩnh tri thức, kĩ □ □ d Tiết học phải sử dụng giảng điện tử e Giáo viên tạo điều kiện khuyến khích học sinh phát huy tính tích cực, chủ động học tập □ □ □ □ a Kết hợp nhiều phương pháp khác nhau: Thuyết trình, thảo luận nhóm nhỏ, xử lí tình huống, giải vấn đề, trực quan, thực dự án, tham quan, thực tập, sử dụng phiếu học tập PL - g Trong dạy học, cần trọng đến nhu cầu, khả phát triển riêng học sinh □ h Trong giảng dạy bắt buộc phải có tài liệu trực quan i Trong tiết học sử dụng nhiều phương pháp tốt Câu 2: Thầy/ cô quan niệm dạy học hợp tác? (Xin đánh dấu X vào ô “đúng” “sai” quan niệm) □ □ □ Đúng Sai a Là cách dạy học có mục đích giúp cho HS vừa học tốt học vừa rèn luyện khả học tập hợp tác □ □ b Là cách dạy học GV HS cộng tác với để tiến hành học □ □ c Đó chiến lược dạy học giúp HS hợp tác với học tập □ □ d Là cách dạy học hoạt động giảng dạy hoạt động học tập hợp tác với □ e Là việc GV hướng dẫn HS học tập để tiến □ Những quan niệm g Là việc GV dạy cho HS cách học tập theo kiểu hợp tác: trao đổi trực tiếp, phân chia công việc, tương trợ, giúp đỡ để đạt mục tiêu học □ □ □ □ □ □ Câu 3: Xin thầy/ cô cho biết thực tế dạy học, thầy/cô vận dụng dạy học hợp tác mức độ (Xin đánh dấu X vào ô) a) Thường xuyên b) Thỉnh thoảng c) Không sử dụng Câu 4: Xin thầy/cô cho biết dạy học hợp tác Tiểu học mang lại hiệu mức độ nào? (Xin đánh dấu X vào ô theo mức độ tiêu chí hiệu quả) MỨC ĐỘ TT HIỆU QUẢ HS chiếm lĩnh có hiệu hệ thống tri thức Hiệu cao Hiệu Không thấp hiệu □ □ □ PL - khoa học nhà trường Làm cho HS phải suy nghĩ hoạt động nhiều phát huy khả em HS có hứng thú học tập trước Hình thành cho học sinh kĩ sống quan trọng: kĩ ứng xử, kĩ diễn đạt, kĩ cộng tác, kĩ phân tích, tổng hợp vấn đề, kĩ đánh giá Đáp ứng nhiều học sinh lớp với nhu cầu đa dạng Quan hệ sư phạm GV HS, HS với HS trở nên tích cực hiệu □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Câu 5: Theo thầy/cô, hiệu dạy học hợp tác phụ thuộc vào yếu tố sau đây? (Xin đánh dấu X vào ô “đúng” “sai” yếu tố) Những yếu tố a Phương pháp kĩ dạy học giáo viên b Kĩ thái độ học tập học sinh c Mục tiêu học d Nội dung học tập e Môi trường học tập g Phương tiện học tập Đúng □ □ □ □ □ □ Sai □ □ □ □ □ □ Khác (xin ghi rõ): …………………………………………………………………… Câu 6: Xin thầy/ cho biết thuận lợi khó khăn dạy học hợp tác (Xin đánh dấu X vào ô theo mức độ tiêu chí) MỨC ĐỘ TT Thuận lợi Rất thuận lợi Thuận lợi Bình thường Học sinh phát huy tính tích cực, có nhiều hội cho học sinh bộc lộ khả □ □ □ PL - thân Kích thích hứng thú học tập tinh thần trách nhiệm học sinh Học sinh ghi nhớ vận dụng học Tạo điều kiện cho học sinh giúp đỡ lẫn học tập Học sinh tự tin trình bày vấn đề trước □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ đám đơng MỨC ĐỘ TT KHĨ KHĂN Rất khó khăn Khó khăn Bình thường Giáo viên khó kiểm sốt q trình dạy học □ □ □ Học sinh gặp khó khăn trình hoạt động nhóm □ □ □ Năng lực sư phạm giáo viên hạn chế để giải tình xảy trình học học sinh □ □ □ □ □ □ □ □ □ Khó khăn việc thiết lập mối quan hệ học sinh Khó khăn thiếu điều kiện sở vật chất, phương tiện cho việc tổ chức dạy học nhóm Câu 7: Xin thầy/ cô đánh giá khả nhu cầu học tập hợp tác học sinh (Xin đánh dấu X vào ô “đúng” “sai” nội dung) Khả nhu cầu a Có nhu cầu khả học tập tất mơn học Tiểu học b Có nhu cầu khả học tập môn học tự nhiên c Có nhu cầu khả học tập mơn học xã hội Đúng Sai □ □ □ □ □ □ PL - d Có nhu cầu khả học tập mơn học khiếu e Có nhu cầu khả việc tìm kiếm tri thức g Có nhu cầu khả việc mở rộng vận dụng học □ □ □ □ □ □ h Có nhu cầu khả việc đánh giá tự đánh giá kết học tập □ □ Câu 8: Thầy/cô thường làm để gây hứng thú cho học sinh học hợp tác? (Xin đánh dấu X vào “có” “khơng” nội dung) Nội dung Có Khơng a Đưa hình thức khen thưởng b Đưa thiết bị giảng dạy lạ đại c Làm cho học sinh hiểu rõ mục đích học tập d Làm theo hứng thú học sinh, HS hứng thú dạy □ □ □ □ □ □ □ □ e Tạo môi trường học tập cởi mở để HS tự trao đổi ý kiến với GV nhóm □ □ g Tạo hội cho HS tự phát biểu ý kiến □ □ Câu 9: Xin thầy/cơ cho biết, thầy/cơ sử dụng phương tiện để hỗ trợ cho giảng dạy học hợp tác? (Xin đánh dấu X vào ô nội dung) Phương tiện Đã sử dụng Chưa sử dụng a Đồ dùng dạy học tự thiết kế b Phiếu học tập c Tranh ảnh, hình, đồ d Các phương tiện dạy học nghe- nhìn (Tivi, máy nghe nhạc…) □ □ □ □ □ □ □ □ e Các phương tiện dạy học đại (máy tính, máy chiếu qua đầu, máy chiếu đa năng…) □ □ g Các phương tiện dạy học truyền thống (phấn, bảng,…) h Mẫu giảng soạn sẵn □ □ □ □ Xin trân trọng cảm ơn thầy/cô trả lời phiếu hỏi ý kiến! PL - PHỤ LỤC PHIẾU HỎI Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC Để góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Tiểu học, mong thầy/cơ vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau: PHẦN A THÔNG TIN CÁ NHÂN Tỉnh (thành phố): Quận (huyện): Trường: Thâm niên công tác thầy/cô: Từ năm đến năm □ Từ năm đến 10 năm □ Từ 11 năm đến 15 năm □ Từ 16 năm đến 20 năm □ Từ 20 năm đến 30 năm □ Trình độ đào tạo: Trung cấp □ Cao đẳng □ Đại học □ Sau ĐH □ PHẦN B NỘI DUNG Câu 1: Thầy/cô cho biết quan điểm phù hợp với đổi PPDH (Xin đánh dấu X vào ô “đúng” “sai” quan điểm) Những quan điểm Đúng Sai □ □ b Tuyệt đối không sử dụng phương pháp thuyết trình dễ làm học sinh nhàm chán □ □ c Giáo viên người tổ chức, hướng dẫn; học sinh người hoạt động để chiếm lĩnh tri thức, kĩ □ □ d Tiết học phải sử dụng giảng điện tử e Giáo viên tạo điều kiện khuyến khích học sinh phát huy tính tích cực, chủ động học tập □ □ □ □ g Trong dạy học, cần trọng đến nhu cầu, khả phát triển riêng học sinh □ □ a Kết hợp nhiều phương pháp khác nhau: Thuyết trình, thảo luận nhóm nhỏ, xử lí tình huống, giải vấn đề, trực quan, thực dự án, tham quan, thực tập, sử dụng phiếu học tập PL - h Trong giảng dạy bắt buộc phải có tài liệu trực quan i Trong tiết học sử dụng nhiều phương pháp tốt Câu 2: Thầy/ cô quan niệm dạy học hợp tác? (Xin đánh dấu X vào ô “đúng” “sai” quan niệm) Những quan niệm a Là cách dạy học có mục đích giúp cho HS vừa học tốt học vừa rèn luyện khả học tập hợp tác □ □ □ □ Sai Đúng □ □ b Là cách dạy học GV HS cộng tác với để tiến hành học □ □ c Đó chiến lược dạy học giúp HS hợp tác với học tập □ □ d Là cách dạy học hoạt động giảng dạy hoạt động học tập hợp tác với □ □ e Là việc GV hướng dẫn HS học tập để tiến □ g Là việc GV dạy cho HS cách học tập theo kiểu hợp tác: trao đổi trực tiếp, phân chia công việc, tương trợ, giúp đỡ để đạt mục tiêu học □ □ □ Câu 3: Xin thầy/cô cho biết thực tế dạy học, thầy/cô vận dụng dạy học hợp tác mức độ (Xin đánh dấu X vào ô) a) Thường xuyên b) Thỉnh thoảng c) Không sử dụng Câu 4: Xin thầy/cô cho biết dạy học hợp tác Tiểu học mang lại hiệu mức độ nào? (Xin đánh dấu X vào ô theo mức đô tiêu chí hiệu quả) MỨC ĐỘ TT HIỆU QUẢ HS chiếm lĩnh có hiệu hệ thống tri thức Hiệu cao Hiệu Không thấp hiệu □ □ □ PL - khoa học nhà trường Làm cho HS phải suy nghĩ hoạt động nhiều phát huy khả em HS có hứng thú học tập trước Hình thành cho học sinh kĩ sống quan trọng: kĩ ứng xử, kĩ diễn đạt, kĩ cộng tác, kĩ phân tích, tổng hợp vấn đề, kĩ đánh giá Đáp ứng nhiều học sinh lớp với nhu cầu đa dạng Quan hệ sư phạm GV HS, HS với HS trở nên tích cực hiệu □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Câu 5: Theo thầy/ cô, hiệu dạy học hợp tác phụ thuộc vào yếu tố sau đây? (Xin đánh dấu X vào ô “đúng” “sai” yếu tố) Những yếu tố a Phương pháp kĩ dạy học giáo viên b Kĩ thái độ học tập học sinh c Mục tiêu học d Nội dung học tập e Môi trường học tập g Phương tiện học tập Đúng □ □ □ □ □ □ Sai □ □ □ □ □ □ Khác (xin ghi rõ): ………………………………………………………… Câu 6: Xin thầy/cô cho biết thuận lợi khó khăn dạy học hợp tác (Xin đánh dấu X vào ô theo mức độ tiêu chí) MỨC ĐỘ TT Thuận lợi Rất thuận lợi Thuận lợi Bình thường Học sinh phát huy tính tích cực, có □ □ □ PL - nhiều hội cho học sinh bộc lộ khả thân Kích thích hứng thú học tập tinh thần □ □ □ trách nhiệm học sinh Học sinh ghi nhớ vận dụng □ □ □ học Tạo điều kiện cho học sinh giúp đỡ lẫn □ □ □ học tập Học sinh tự tin trình bày vấn đề trước □ □ □ đám đông MỨC ĐỘ TT KHĨ KHĂN Rất khó khăn Khó khăn Bình thường Giáo viên khó kiểm sốt q trình dạy học □ □ □ Học sinh gặp khó khăn trình hoạt động nhúm □ □ □ Năng lực sư phạm giáo viên hạn chế để giải tình xảy trình học học sinh □ □ □ □ □ □ □ □ □ Khó khăn việc thiết lập mối quan hệ học sinh Khó khăn thiếu điều kiện sở vật chất, phương tiện cho việc tổ chức dạy học nhóm Câu 7: Xin thầy/ đánh giá khả nhu cầu học tập hợp tác học sinh (Xin đánh dấu X vào “đúng” “sai” nội dung) Khả nhu cầu Đúng a Có nhu cầu khả học tập tất môn học Tiểu học b Có nhu cầu khả học tập mơn học tự nhiên c Có nhu cầu khả học tập môn học xã hội □ □ □ sai □ □ □ PL - 10 d Có nhu cầu khả học tập môn học khiếu e Có nhu cầu khả việc tìm kiếm tri thức g Có nhu cầu khả việc mở rộng vận dụng học h Có nhu cầu khả việc đánh giá tự đánh giá kết học tập □ □ □ □ □ □ □ □ Câu 8: Thầy/cô thường làm để gây hứng thú cho học sinh học hợp tác? (Xin đánh dấu X vào “có” “khơng” nội dung) Nội dung a Đưa hình thức khen thưởng b Đưa thiết bị giảng dạy lạ đại c Làm cho học sinh hiểu rõ mục đích học tập d Làm theo hứng thú học sinh, HS hứng thú dạy e Tạo mơi trường học tập cởi mở để HS tự trao đổi ý kiến với GV nhóm g Tạo hội cho HS tự phát biểu ý kiến Có □ □ □ □ □ Khơng □ □ □ □ □ □ □ Câu 9: Xin thầy/ cô cho biết, thầy/ cô sử dụng phương tiện để hỗ trợ cho giảng dạy học hợp tác? (Xin đánh dấu X vào ô nội dung) Phương tiện a Đồ dùng dạy học tự thiết kế b Phiếu học tập c Tranh ảnh, hình, đồ d Các phương tiện dạy học nghe- nhìn (Tivi, máy nghe nhạc…) e Các phương tiện dạy học đại ( máy tính, máy chiếu qua đầu , máy chiếu đa năng…) g Các phương tiện dạy học truyền thống (phấn, bảng,…) h Mẫu giảng soạn sẵn Đã sử dụng Chưa sử dụng □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Xin trân trọng cảm ơn thầy/cô trả lời phiếu hỏi ý kiến! PL - 11 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC VỀ DẠY HỌC HỢP TÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC Câu Ông/Bà hiểu dạy học hợp tác Là cách dạy học có mục đích giúp cho HS vừa học tốt học vừa rèn luyện khả học tập hợp tác Là cách dạy học GV HS cộng tác với để tiến hành học Đó chiến lược dạy học giúp HS hợp tác với học tập Là cách dạy học hoạt động giảng dạy hoạt động học tập hợp tác với Là việc GV hướng dẫn HS học tập để tiến Là việc GV dạy cho HS cách học tập theo kiểu hợp tác: trao đổi trực tiếp, phân chia công việc, tương trợ, giúp đỡ để đạt mục tiêu học Câu 2: Theo Ông/Bà kết dạy học hợp tác mang lại cho học sinh là: Học sinh phát huy tính tích cực, có nhiều hội cho học sinh bộc lộ khả thân Kích thích hứng thú học tập tinh thần trách nhiệm học sinh Học sinh ghi nhớ vận dụng học Tạo điều kiện cho học sinh giúp đỡ lẫn học tập Học sinh tự tin trình bày vấn đề trước đám đơng Câu Theo Ơng/Bà khó khăn giáo viên dạy học hợp tác là: Giáo viên khó kiểm sốt q trình dạy học Học sinh gặp khó khăn trình hoạt động nhóm Năng lực sư phạm giáo viên hạn chế để giải tình xảy trình học học sinh Khó khăn việc thiết lập mối quan hệ học sinh Khó khăn thiếu điều kiện CSVC, phương tiện cho việc tổ chức dạy học nhóm Trân trọng cảm ơn Ơng/Bà! ... chương: Chương 1: Cơ sở lí luận việc thiết kế mơ hình dạy học hợp tác Tiểu học Chương 2: Thực trạng dạy học hợp tác Tiểu học Chương 3: Thiết kế mơ hình dạy học hợp tác Tiểu học Chương 4: Thực nghiệm... điểm sư phạm dạy học hợp tác Tiểu học 28 1.3.2 Những nguyên tắc dạy học hợp tác Tiểu học 33 1.3.3 Dạy học hợp tác kết học tập học sinh Tiểu học 36 1.4 Đặc điểm học sinh Tiểu học mối quan... 21 1.2.1 Học tập hợp tác dạy học hợp tác 21 1.2.2 Mơ hình mơ hình dạy học 24 1.2.3 Thiết kế dạy học học 27 1.3 Dạy học hợp tác Tiểu học 28
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế mô hình dạy học hợp tác ở tiểu học , Thiết kế mô hình dạy học hợp tác ở tiểu học

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay