Cấu trúc tổ chức của tập đoàn nike (lĩnh vực sản xuất)

22 10 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:47

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH CAO HỌC KINH TẾ KHÓA 20 – ĐÊM  ĐỀ TÀI: CẤU TRÚC TỔ CHỨC CỦA TẬP ĐOÀN NIKE (LĨNH VỰC SẢN XUẤT) NHĨM 6: Nguyễn Trì Thanh Thảo Trần Thanh Phong Vũ Duy Khánh Trần Thiện Tâm Nguyễn Quyến CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN NIKE Trần Hoàng Tuấn Trần Minh Sang Ngô Thanh Sang Nguyễn Thị Tuyết 10 Lê Thị Cẩm Sang 11 Trương Cơng Minh Tp Hồ Chí Minh, 20/01/2017 Đề tài: Hãy trình bày cấu trúc tổ chức tập đoàn nước áp dụng mà anh chị biết Cấu trúc có ưu nhược điểm gì? Các doanh nghiệp Việt Nam rút học kinh nghiệm từ kinh nghiệm cấu trúc tổ chức trên? PHÂN CHIA CƠNG VIỆC NHĨM 6: ST T Nội dung/Nhiệm vụ Người phụ trách Ngày cung cấp thơng tin cho thành viên nhóm Thanh Thảo Thứ 6, 14/01 Cơ sở lý thuyết Khái quát tập đoàn Nike (Lịch sử Ms Tuyết thành lập, lĩnh vực kinh doanh/ Sản NHÓM Thứ 6, 14/01 Page CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN NIKE xuất, thị trường hoạt động….) Cơ cấu tổ chức tập đoàn Nike (Sơ đồ tổ chức, số lượng thành viên phòng ban, nhiệm vụ phòng ban, thu nhập bình qn phòng ban,….) Mr Khánh, Phân tích thực trạng cấu trúc tổ chức Mr Quyến, tập đoàn Nike Mr Thanh Phong 6 Phân tích Ưu điểm cấu trúc tổ chức tập đồn Nike Phân tích Nhược điểm cấu trúc tổ chức tập đoàn Nike Bài học kinh nghiệm từ cấu trúc tổ chức Nike Tổng hợp, viết Bài báo cáo Mr Minh Sang Chủ Nhật, 16/01 Mr Thanh Sang Mr Công Minh Mr Tuấn Mr Thiện Tâm Thứ Hai, 17/10 Ms Cẩm Sang Thanh Thảo Thứ Tư, 19/10 Trình bày PowerPoint NHĨM Thanh Thảo Page CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN NIKE MỤC LỤC PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC 1 Khái niệm Tổ Chức Các nguyên tắc làm việc tổ chức Tầm hạn quản trị Lựa chọn tầm hạn quản trị phải vào: Quyền hành quản trị Khái niệm 2 Nguồn gốc quyền hành Theo quan điểm Max Weber: Quyền hành nhà quản trị đầy đủ Quyền hành nhà quản trị có giới hạn Phân cấp quản trị 2 I 1 Khái niệm Mục đích Nhược điểm Cơ sở để xây dựng cấu tổ chức XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC Khái niệm Các nguyên tắc để xây dựng cấu tổ chức 3 Các quan điểm thiết kế cấu tổ chức Khi phân chia phận phải dựa tiêu thức Các mô hình Cơ cấu tổ chức II UỶ QUYỀN Khái niệm Quá trình uỷ quyền gồm bước Những trở ngại thường gặp uỷ quyền Biện pháp khắc phục NHÓM Page CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN NIKE PHẦN 2: TỔNG QUAN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẬP ĐOÀN NIKE I LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN II KHU VỰC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NIKE 10 9 Trên Thế Giới 10 Tại Việt Nam 10 III KHU CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẬP ĐOÀN NIKE – LĨNH VỰC SẢN XUẤT 11 Trên toàn Thế Giới 11 Cơ cấu tổ chức Nike Châu Á 11 Cơ cấu tổ chức Nike Việt Nam 13 3.1 Nhiệm vụ phòng ban Của Nike – Việt Nam 13 3.2 Phân tích cấu trúc Nike – Việt Nam 16 PHẦN 3: NHẬN XÉT VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NIKE BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC CÔNG TY VIỆT NAM 17 I NHẬN XÉT VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NIKE 17 Ưu điểm 17 Nhược điểm 17 II BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC CÔNG TY VIỆT NAM NHÓM 18 Page CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN NIKE PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC: I Khái niệm Tổ Chức: Tổ chức chức chung Quản trị liên quan đến hoạt động thành lập nên phận tổ chức bao gồm khâu cấp, tức quan hệ hàng ngang hàng dọc để đảm nhận hoạt động cần thiết, xác lập mối quan hệ nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm phận Các nguyên tắc làm việc tổ chức: - Nguyên tắc gắn với mục tiêu: dựa môi trường xây dựng cấu phù hợp - Nguyên tắc thống huy: người nhận mệnh lệnh nơi - Nguyên tắc hiệu kinh tế: Xây dựng cấu tổ chức phải quan tâm đến hiệu kinh tế - Nguyên tắc cân đối: cân đối giũa quyền hành trách nhiệm - Nguyên tắc linh hoạt: đối phó kịp thời với thay đổi mơi trường - Ngun tắc an tồn tin cậy: để chống tác động môi trường bên bên Tầm hạn quản trị: Là số lượng nhân viên cấp mà nhà quản trị quản lý hiệu Tầm hạn quản trị có liên quan mật thiết đến tầng nấc trung gian tổ chức NHÓM Page CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN NIKE - - Tầm hạn quản trị rộng: nấc thang trung gian làm cho chi phí quản lý thấp; dễ dẫn đến tình trạng tải - Tầm hạn quản trị hẹp: 3.1 Lựa chọn tầm hạn quản trị phải vào: Năng lực nhà quản trị, nhà quản trị giỏi có tầm hạn rộng Trình độ cấp Tính chất hoạt động Mức độ ổn định hoạt động Sự tương đồng nhiệm vụ Sự gần giũ không gian Phương tiện, điều kiện để kiểm soát điều khiển Quyền hành quản trị: Khái niệm: Quyền hành lực cho phép yêu cầu người khác hành động theo đạo - Quyền hành cơng cụ nhà quản trị 4.2 Nguồn gốc quyền hành: - Quyền hành xuất phát từ chức vụ - Quyền hành xuất phát từ công nhận cấp 4.3 Theo quan điểm Max Weber: Quyền hành nhà quản trị đầy đủ khi: - Sự hợp pháp đảm nhận chức vụ - Có thứa nhận cấp quyền hành đáng - Bản thân nhà quản trị có phẩm chất khả cần thiết 4.4 Quyền hành nhà quản trị có giới hạn: - Quy định luật pháp - Đạo đức xã hội - Khả điều kiện sinh học người 4.1 Phân cấp quản trị: 5.1 Khái niệm: Phân cấp quản trị phân chia uỷ thác bớt quyền hành nhà quản trị cấp cho nhà quản trị cấp 5.2 Mục đích: Đáp ứng kịp thời, nhanh chóng phù hợp với yêu cầu tinh tế nhằm tạo điều kiện đào tạo nhà quản trị cấp 5.3 Nhược điểm: - Làm tính thống tổ chức NHĨM Page CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐỒN NIKE Kết hoạt động hạn chế trình độ có hạn cấp 5.4 Cơ sở để xây dựng cấu tổ chức: - Mục tiêu chiến lược hoạt động tổ chức - Môi trường bên ngồi (mơi trường vi mơ vĩ mơ) - Cơng nghệ sản xuất sản phẩm hay dịch vụ - Các nguồn lực, đặc biệt nguồn nhân lực II XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC: Khái niệm: Là xếp phận, đơn vị nhỏ công ty thành thể thống lãnh đạo tập trung nhà quản trị cấp cao Trong đó, phận giao phó nhiệm vụ quyền hạn định - Các nguyên tắc để xây dựng cấu tổ chức: Số lượng phận cấp bậc xác định sở nhu cầu thực tế Xác định rõ ràng phạm vi nhiệm vụ quyền hạn phận Mỗi phận đảm nhận nhiệm vụ mà nhiều phận làm Xác định xác luồng thong tin tổ chức, đảm bảo phát triển nhịp nhàng giũa phận thực mục tiêu chung Các quan điểm thiết kế cấu tổ chức: Quan điểm cổ điển: nhấn mạnh đến tính thức hệ thống quyền lực rõ ràng Quan niệm đại; nhấn mạnh đến tính hợp tác, làm việc theo nhóm, giải vấn đề theo tình Khi phân chia phận phải dựa tiêu thức: Tầm hạn quản trị Thời gian: cách phân chia lâu đời Theo chức Theo lãnh thổ địa lý: áp dụng công ty lớn đặt công ty vùng khác Theo sản phẩm: áp dụng doanh nghiệp sản xuất dịch vụ vật chất Theo khách hàng: áp dụng đơn vị dịch vụ để phục vụ tốt khách hàng khác Theo quy trình sản xuất - - MƠ HÌNH NHĨM Các mơ hình Cơ cấu tổ chức bản: ĐẶC ĐIỂM ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM HÌNH Page CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐỒN NIKE - Mỗi cấp nhận TRỰC TUYẾ N CHỨC NĂNG điều hành chịu trách nhiệm trước cấp - Thích hợp với tính chất quy mơ nhỏ, sản phẩm khơng phức tạp - Hình thành phận chuyên môn gọi phòng phan chức Lãnh đạo điều hành hoạt động tổ chức thong quan phòng ban chức - Đối với tổ chức thành lập - Tuân thủ nguyên tắc - Đòi hỏi nhà quản trị thống huy - Tạo thống tập trung cao độ - Chế độ trách nhiệm rõ ràng phải có kiến thức tồn diện - Hạn chế sử dụng chuyên gia - Dễ dẫn đến tình trạng quản lý gia trưởng 5.1 - Sử dụng nhiều chun gia giỏi - Khơng đòi hỏi nhà quản trị có kiến thức tồn diện, tìm nhiều nhà quản trị giỏi - Quy phạm tính chất thống huy - Sự phối hợp gặp nhiều hạn chế 5.2 - Vẫn có xu can TRỰC TUYẾ N– CHỨC NĂNG - Đây cấu tổ - Kết hợp ưu chức áp dụng phổ biến điểm hai cấu MÔ HÌNH CƠ CẤU MA TRẬN ĐẶC ĐIỂM - Thích hợp với doanh nghiệp lớn xu hội nhập - Cho phép lúc thực nhiều dự NHÓM ƯU ĐIỂM - Đây hình thức tổ chức linh động - Ít tốn kém, sử dụng nhân lực có hiệu - Đáp ứng tình hình sản xuất kinh thiệp phận chuyên môn vào công việc tuyến - Sự phối hợp phận hạn chế - Chưa tuân thủ nguyên tắc linh hoạt NHƯỢC ĐIỂM 5.3 HÌNH - Dễ xảy tranh giành 5.4 ảnh hưởng giũa lãnh đạo tuyến lãnh đạo dự án - Cần can thiệp lãnh đạo lớn để Page CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN NIKE án doanh nhiều biến động - Thành lập giải thể dễ dàng, nhanh chóng quy định rõ nhiệm vụ cho lãnh đạo tuyến lãnh đạo dự án khoảng thời gian khác - Mang tính cổ điển THEO ĐỊA LÝ THEO SẢN PHẨM lại có ứng dụng tốt cạnh tranh - Phân chia theo đặc điểm vùng địa lý, nhằm khai thác ưu hoạt động địa phương - Lấy sở dãy sản phẩm hay lĩnh vực hoạt động để thành lập phận hoạt động - Bộ phận phụ trách sản phẩm có trách nhiệm hoạt động nhiều thị trường khác sản phẩm - Giao trách nhiệm cho cấp thấp - Cạnh tranh có hiệu khu vực địa phương - Xác định lợi cạnh tranh vùng chiến lược phát triển - Phát triển tốt sản phẩm, có tầm nhìn tổng quát thị trường dãy sản phẩm định - Có khả tập trung nguồn lực, dễ tạo tính cạnh tranh chi phí - Dễ xác định ứu cạnh tranh - Chi phí quản lý cao cần nhiều người để làm cơng việc tổng quản lý - Đòi hỏi phải có chế kiểm sốt phức tạp 5.5 - Đòi hỏi trình độ quản lý khác dãy sản phẩm, chi phí quản lý cao - Phát triển nguồn nhân lực tổ chức hạn chế - Dễ dẫn đến tính cục phận làm cho khả hợp tác giũa phận 5.6 HÌNH 5.1: MƠ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC TRỰC TUYẾN HÌNH 5.2: MƠ HÌNH CƠ CẤU CHỨC NĂNG NHÓM Page 10 CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐỒN NIKE HÌNH 5.3: MƠ HÌNH CƠ CẤU TRỰC TUYẾN – CHỨC NĂNG HÌNH 5.4: MƠ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC MA TRẬN HÌNH 5.5: MƠ HÌNH CƠ CẤU THEO ĐỊA LÝ NHÓM Page 11 CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐỒN NIKE HÌNH 5.6: MƠ HÌNH CƠ CẤU THEO SẢN PHẨM UỶ QUYỀN Khái niệm: Là cấp giao cho cấp quyền định Có điều kiện: -Chỉ giao quyền mà anh có -Khơng giao hết quyền mà anh có Q trình uỷ quyền gồm bước: -Bước 1: Xác định kết -Bước 2: Giao nhiệm vụ cho người uỷ quyền -Bước 3: Giao quyền -Bước 4: Kiểm tra, theo dõi việc thực Những trở ngại thường gặp uỷ quyền: -Tâm lý sợ cấp khơng hồn thành nhiệm vụ -Tâm lý sợ cấp làm theo cách riêng làm tốt -Phạm vi trách nhiệm, quyền hạn xác định không rõ ràng Biện pháp khắc phục: -Phải cho cấp quyền tự hành động III NHÓM Page 12 CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN NIKE -Trao đổi cở mỡ cấp cấp -Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn văn PHẦN 2: TỔNG QUAN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẬP ĐOÀN NIKE I LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN Nike nhà cung cấp quần áo dụng cụ thể thao thương mại cơng cộng lớn có trụ sở Hoa Kỳ Đầu não công ty đặt Beaverton, gần vùng đô thị Portland Oregon Công ty nhà cung cấp giày áo quần thể thao hàng đầu giới nhà sản xuất dụng cụ thể thao lớn với tổng doanh thu 19,01 tỷ đô la Mỹ năm tài 2010 Tính đến năm 2010, cơng ty có 35.000 nhân viên khắp giới Nike Precision Castparts cơng ty có danh sách Fortune 952 có trụ sở tồn giới Công ty thành lập vào ngày 25 tháng năm 1964 với tên Blue Ribbon Sports nhờ bàn tay Bill Bowerman Philip Knight, thức có tên Nike, Inc vào năm 1978 Cơng ty lấy tên theo, nữ thần chiến thắng Hy Lạp Nike quảng bá sản phẩm nhãn hiệu nhãn hiệu Nike Golf, Nike Pro, Nike+, Air Jordan, Nike Skateboarding công ty bao gồm Cole Haan, Hurley International, Umbro Converse Nike sở hữu Bauer Hockey (sau đổi tên thành Nike Bauer) vào khoảng năm 1995 đến 2010 Ngoài sản xuất áo quần dụng cụ thể thao, cơng ty điều hành cửa hàng bán lẻ với tên Niketown NHÓM Page 13 CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN NIKE Nike tài trợ cho nhiều vận động viên câu lạc thể thao tiếng khắp giới, với thương hiệu dễ nhận biết "Just it" biểu trưng Swoosh Trụ sở đặt Beaverton, Oregon - Mỹ, phần khu đô thị Portland Diện tích 0,81km vng xây dựng mở rộng lần vào năm 1992,1999,2001,2008 KHU VỰC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NIKE Trên Thế Giới Nike cộng tác tác với 952 nhà máy sản xuất 58 quốc gia thuộc Châu Âu, Trung Đông Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Á II ST T Canada Colombia USA Mexico ST T 13 14 15 16 Israel Greece Portugal Morocco ST T 37 38 39 40 Guatemala 17 18 19 Honduras El Salvador Ecuador Lithuania Bosnia Belgium Bulgaria Dominican Republic Italy Thailand Cambodia Vietnam Singapore 29 Tunisia 41 Bangladesh 30 Egypt 42 India Jordan 31 Pakistan 43 Sri Lanka 20 Holland 32 44 South Africa Brazil 21 Moldova 33 45 PRC 10 11 Chile Argentina 22 23 Turkey Spain 34 35 Malaysia Indonesi a Fiji Australia 46 47 12 Taiwan 24 South Korea 36 Macau 48 Hong Kong Japan 11 nước khác Quốc gia Quốc gia ST T 25 26 27 28 Quốc gia Quốc gia Tại Việt Nam Nike cộng tác với 57 nhà máy sản xuất: 10 Nhà máy phía Bắc, nhà máy Miền Trung 47 nhà máy Miền Nam Văn phòng đại diện Nike Việt Nam đặt thành phố Hồ Chí Minh -Địa văn phòng: 235 (The Metropolitan Lầu 12-13), Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1 - (08) 3829 8172 NHÓM Page 14 CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐỒN NIKE -Nhân viên thức Việt Nam: 144 người (99 nhân viên phụ trách ngành hàng Footwear, 15 nhân viên phụ trách Apparel, 25 nhân viên phụ trách ngành hàng Converse, nhân viên kinh doanh Marketting) CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẬP ĐOÀN NIKE – LĨNH VỰC SẢN XUẤT: Trên toàn Thế Giới: Với 952 nhà máy đặt 58 quốc gia, Nike chia làm khu vực tổ chức để quản lý lĩnh vực sản xuất sau: III ST T KHU VỰC PHẦN TRĂM (%) Châu Âu, Trung Đồng Châu Phi (EMEA – Europo, The Middle East and Africa) 11 Châu Mỹ (Americas) 19 Bắc Á (North Asia) 41 Nam Á (South Asia) 29 Cơ cấu tổ chức Nike Châu Á NHÓM Page 15 CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN NIKEcấu tổ chức Nike – Châu Á sử dụng theo mơ hình địa lý trực tuyến - chức • Ưu điểm: -Tuân thủ nguyên tắc thống huy tất nước báo cáo thơng tin trụ sở Beaverton, Oregon - Mỹ -Khai khác ưu hoạt động địa phương: nguồn nhân công, giá nguyên vật liệu, chi phí hoạt động sản xuất thấp,…ð giảm chi phí, tăng lợi nhuận -Do cấu tổ chức Nike có Phòng kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn Nike nhà cung cấp nguyên vật liệu, nhà máy gia công điều Nike kiểm định trước ký hợp đồng liên doanh, trình hoạt động sản xuất Vì vậy, Nike dù khơng có nhà máy thức Nike chất lượng sản phẩm cao gần đồng • Nhược điểm: -Chi phí quản lý cao cần nhiều nhiều để làm cơng việc tổng quản lý trình độ khác dãy sản phẩm ð đòi hỏi phải có chế kiểm sốt phức tạp -Chính sách Nike sử dụng nhân tài địa phương nên việc tuyển dụng người tài phù hợp với u cầu cơng việc gặp nhiều khó khăn • NHĨM Page 16 CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN NIKE -Do Nike tuân thủ nguyên tắc thống huy nên tính cục phận cao Từ đó, thơng tin qua lại phận nhiều thời gian Cơ cấu tổ chức Nike Việt Nam • • • Nhiệm vụ phòng ban Của Nike – Việt Nam General Management (GM): chịu trách nhiệm quản lý chung cho ngành hàng Việt Nam Người đảm nhiệm Suzanne Anderson General Adminatrator and Equiment assistant (GM Admin & EA): hỗ trợ cho GM việc quản lý thông tin từ lên lập kế hoạch điều hành quản lý chung Người đảm nhiệm Nguyễn Hào Sustainable Manufacturing Process (SMP): quản lý tiến trình mơi trường an tồn lao động cơng ty gia cơng Người đảm nhiệm: Lê Phương, Vũ Thanh, Nguyễn Uyên NHÓM Page 17 GM Suzanne Anderson GM CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN NIKE GM Admin Hao Nguyen & EA Apparel Operations Director Van Le Material Supply Planning Manager Vu Nguyen Colorist & Material Supply planner Vy Le Production Manager Luc Ngo NITC David James Bob Tindell Geoff Nichols Regional Son Cao HRMD Ops Mgr – TBH SMPD GPAD Innovation Mgr (TBD) John Fuller – HRM SMP Truc Nguyen - ID) Phuong LeGPAM ITM LEAM HMR OOM Phuong NguyenThanh VuThuy Vu POD MOD Luu Nguyen Keith Phillips Thuy Hoa LIM HRM Tim Anderson Larry Levi ITM GPAM Uyen Nguyen LEAN Hao Doan Lam Bui Nhut Phan Dieu Nguyen TBH Cuong Luong Hung Dang HR Specialist Hao Nguyen Chau Nguyen Hau Pham Thi Nguyen Chau Le Doan – ES Accountant Yen Nguyen Hoang Luong Hanh Phung – ES IT Engineer Training specialist Anh Pham Vy Tran IT Systems APPI Manager Support Analyst ADC Anh Nguyen Hung Dang Tram Vo Production Analyst FVN, YPV, USV APPI Material Quality Engineer Lan Huyen MXP, YVN, USV, ESV, FTV8, VNL Hoang Pham QE Trainee MHG, QVE, FVN, SAA, NIC Production Analyst Minh Pham CCV, DDV, MHG APPI Quality Engineer Tuyet Nguyen TMV, SIV, CCV, DDV, YPV Prodcution Analyst SIV, TMV Mai Tran Phuong Nguyen Production Analyst (maternity leave till Feb 2011) Production Analyst MXP,YVN,QVE,U mbro Nghia Pham Production Analyst SAA, NIC, ESV Ho La Minh Huynh Logistics Assistant NHÓM Page 18 CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐỒN NIKE • • • • • • • • • • • • • • - Sustainable Manufacuring Process Director (SMPD): Giám đốc quản lý tiến trình mơi trường an tồn lao động cơng ty gia cơng cho tồn khu vực Human Resource Management (HMR): quản lý điều hành nhân công ty Người phụ trách Nguyễn Phương Human Resource Management Director (HMRD): Giám đốc quản lý điều hành nhân cho toàn khu vực Nike Innovation Traning Center (NICT): trung tâm phát triển đổi Nike, chuyên phát triển nguồn nhân lực sản phẩm Nike, chịu trách nhiệm tư vấn hỗ trợ cho giám đốc điều hành nước Người phụ trách Bob Tindell Product Operations Director (POD): Giám đốc quản lý sản phẩm giày, phụ trách tất vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm giày Việt Nam Nhân viên phụ trách Tim Anderson Manufacturing factory Operations Director (MOD): Giám đốc quản lý sản xuất Giày, phụ trách khâu sản xuất mặt hàng giày Việt Nam Nhân viên phụ trách Larry Levi Information Technology Management (ITM): quản lý thông tin hệ thống hoạt động phòng ban Nhân viên phụ trách Hùng Đăng, Đoàn Hạo Nguyễn Thi Grant Protected Area Management (GPA): quản lý việc chép mẫu mã, chất lượng sản phẩm Bộ phận chống hàng gian, hàng giả thị trường ảnh hưởng xấu đến tên tuổi công ty Nhân viên đảm nhiệm Nguyễn Hào, Phan Nhựt Grant Protected Area Management Director (GPAD): Giám đốc chống chép sản phẩm khu vực, hỗ trợ cho phận chống chép mẫu nước Lean production (LEAN): phận tạo giá trị sản xuất cách giảm bớt cơng việc, quy trình… khơng hiệu lãng phí, có trách nhiệm tối ưu hóa quy trình làm việc, mơi trường sản xuất, thói quen công việc…để mang lại hiệu suất cao Người phụ trách Keith Phillips Office Operation Management (OOM): quản lý kế tốn, hợp đồng cơng ty Người đứng đầu Thúy Hoa Apparel Operations Director: Giám đốc điều hành phụ trách ngành hàng quần áo Việt Nam Người đảm nhận Lê Văn Phân tích cấu trúc Nike – Việt Nam Cơ cấu tổ chức Nike Việt Nam sử dụng kết hợp ba mơ hình địa lý, sản phẩm trực tuyến trức Ưu điểm: Khai khác ưu hoạt động địa phương NHÓM Page 19 CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN NIKE Sử dụng nhiều chun gia giỏi, khơng đòi hỏi nhà quản lý có kiến thức tồn diện - Sử dụng nguồn lực giỏi chuyên môn phù hợp với mục tiêu phát triển tập đồn Nike - Các phòng ban khơng đạo quản lý lẫn nhau, nhân viên giao trách nhiệm rõ ràng lĩnh vực mà phụ trách • Nhược điểm: - Chi phí quản lý cao thuê nhiều người để giám sát quy trình sản xuất thành phẩm cơng ty gia cơng - Tính cục phận, làm cho việc cung cấp thông tin nhiều thời gian, ảnh hưởng đến kế hoạch phòng ban khác - Chưa tuân thủ ngun tắc linh hoạt - Đòi hỏi phải có chế kiểm soát phức tạp để quản lý công ty gia công - Phát triển nguồn nhân lực tổ chức hạn chế - PHẦN 3: NHẬN XÉT VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NIKE BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC CÔNG TY VIỆT NAM I - - NHẬN XÉT VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NIKE Ưu điểm: Sử dụng nguồn lực có sẵn công ty gia công, địa phương  tập đồn Nike khơng tốn tiền đầu tư vào máy móc thiết bị, chi phí sản xuất cho sản phẩm rẻ mà sản phẩm đầu đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn Nike Tinh giản máy tổ chức sản phẩm sản xuất thuê gia cơng, làm cho chi phí giảm lợi nhuận tăng Có Phòng ban chuẩn hóa chất lượng, làm cho chất lượng sản phẩm thống tồn cầu NHĨM Page 20 CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN NIKE Sử dụng mơ hình trực tuyến theo ngun tắc thống huy làm cho trách nhiệm phận, khu vực rõ ràng Tuyển dụng nhân lực có trình độ cao, hầu hết bậc Đại học trở lên động nên hiệu hoạt động tổ chức cao Chế độ đãi ngộ, lương bổng tốt, thu hút nhiều nhân tài - Nhược điểm: Thời gian phản ứng cố, vấn đề chậm phụ thuộc thơng tin vào trụ sở Phụ thuộc phần vào công ty gia công vấn đề nguyên vật liệu đầu vào, trình cung ứng hàng hạn Tất phận độc lập với nhau, phận gặp nhiều khó khăn việc hỗ trợ cho Có đùng đẩy trách nhiệm cho nhiệm vụ phát sinh khơng phụ thuộc phòng ban Chi phí quản lý cao thuê nhiều người để giám sát quy trình sản xuất thành phẩm cơng ty gia công - II - - - BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC CÔNG TY VIỆT NAM Đa số công ty may mặc lớn Việt Nam áp dụng mơ hình th gia cơng để tận dụng nguồn lực có sẵn cơng ty gia cơng  giảm chi phí làm tăng lợi nhuận Ví dụ: Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư Dệt May Thành Công, Công ty TNHH Phạm Tường, Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến, Các công ty Việt Nam chưa đầu tư nhiều cho phận kiểm tra chất lượng đầu vào nguồn nguyên vật liệu cung cấp cho công ty Gia công nên chất lượng sản phẩm chưa đồng điều Tập đồn Nike phận kiểm tra chất lượng hoạt động tốt hữu hiệu Các công ty Việt Nam chưa thu hút nhân tài có trình độ chun môn cao, lương thấp Thông tin nội công ty Việt Nam công bố rộng rãi đến phòng ban  thời gian phản ứng trước cố vấn đề nhanh NHÓM Page 21 CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐỒN NIKE NHĨM Page 22 ... cấu trúc tổ chức Mr Quyến, tập đoàn Nike Mr Thanh Phong 6 Phân tích Ưu điểm cấu trúc tổ chức tập đồn Nike Phân tích Nhược điểm cấu trúc tổ chức tập đoàn Nike Bài học kinh nghiệm từ cấu trúc tổ. .. quát tập đoàn Nike (Lịch sử Ms Tuyết thành lập, lĩnh vực kinh doanh/ Sản NHÓM Thứ 6, 14/01 Page CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN NIKE xuất, thị trường hoạt động….) Cơ cấu tổ chức tập đoàn Nike (Sơ đồ tổ chức, ... CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN NIKE PHẦN 2: TỔNG QUAN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẬP ĐOÀN NIKE I LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN II KHU VỰC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NIKE 10 9 Trên Thế Giới 10 Tại Việt Nam 10 III KHU CƠ CẤU
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc tổ chức của tập đoàn nike (lĩnh vực sản xuất) , Cấu trúc tổ chức của tập đoàn nike (lĩnh vực sản xuất) , Lean production (LEAN): là bộ phận tạo ra giá trị trong sản xuất bằng cách giảm bớt các công việc, quy trình… không hiệu quả và lãng phí, có trách nhiệm tối ưu hóa các quy trình làm việc, môi trường sản xuất, thói quen công việc…để mang lại hiệu suất cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay