Ứng dụng lý thuyết bảo trì và độ tin cậy tại công ty vinataba

26 7 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:46

MỤC LỤC MỤC LỤC .1 CHƯƠNG I: THUYẾT CHUNG VỀ ĐỘ TIN CẬY BẢO TRÌ 1.1 ĐỘ TIN CẬY 1.1.1 Phương pháp xác định độ tin cậy toàn hệ thống .2 1.1.2 Cung cấp dư thừa 1.2 BẢO TRÌ 1.2.1 Bảo trì phòng ngừa 1.2.2 Bảo trì sửa chữa .12 1.3 CÁC HỆ THỐNG CHUYÊN MÔN ĐƯỢC ÁP DỤNG DỂ BẢO TRÌ 18 1.4 THẨM ĐỊNH SỰ TIN CẬY BẢO TRÌ 18 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI CƠNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM – VINATABA .20 2.1 VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM – VINATABA .20 2.2 TÌNH HÌNH BẢO TRÌ CỦA CƠNG TY 21 2.2.1 Giới thiệu máy biến áp (mba) 2000kva 22 2.2.2 Kế hoạch bảo dưỡng máy biến áp 2000 kva 23 2.2.3 Phân tích đánh giá phương án bảo trì 24 2.2.4 Biện pháp làm tăng độ tin cậy 25 KẾT LUẬN .26 Trang CHƯƠNG I: THUYẾT CHUNG VỀ ĐỘ TIN CẬY BẢO TRÌ 1.1 ĐỘ TIN CẬY 1.1.1 Phương pháp xác định độ tin cậy toàn hệ thống Hệ thống điều hành sản xuất bao gồm chuỗi thành phần có mốì quan hệ riêng biệt nhau, cho thành phần thực công việc cụ thể Nếu có thành phần bị hỏng với tồn hệ thống hỏng theo, ví dụ động ô tô dây chuyền xay xát Các cố hư hỏng xảy có liên quan đến độ tin cậy Theo tính tốn cho thấy hệ thống có n=50 phận liên quan phận có độ tin cậy 99,5%, tồn hệ thơng có độ tin cậy 78% Nếu hệ thống máy móc có 100 phận liên quan phận có độ tin cậy 99,5% tồn hệ th ống máy móc có độ tin cậy khoảng 60% Mối quan hệ biểu diễn qua biểu đồ sau đây: Biểu đồ 1.1: Độ tin cậy toàn hệ thống tổng hợp chức số lượng thành phần độ tin cậy cấu thành thành phần dây chuỵền Cũng từ biểu đồ 1.1 nhận thấy số phận chuỗi nhiều (như biểu qua đường cong có tên n=50, n=100, n=200 ) tin cậy toàn hệ thống giảm xuống nhanh (như chứng minh thước đo trục thẳng đứng) Trang Để đo lường tin cậy hệ thống phận thành phần riêng biệt có tỷ lệ tin cậy nó, khơng thể sử dụng đường cong tin cậy Phương pháp tính tốn độ tin cậy hệ thống (R s) bao gồm tích số độ tin cậy riêng sau: RS= R1 X R2 X R3 X X Rn Trong đó: R1 độ tin cậy thành phần R2 độ tin cậy thành phần Phương trình cho thấy độ tin cậy phận riêng lẻ không phụ thuộc vào độ tin cậy phận khác (có nghĩa phận độc lập nhau) Thêm vào đó, phương trình hầu hết yếu tố liên quan đến độ tin cậy, độ tin cậy thể xác suất xảy Độ tin cậy A 90 có nghĩa đơn vị hoạt động dự kiến 90% thời gian Nó nghĩa có độ hư hỏng - 0,90 = 0,10 tức 10% thời gian Chúng ta sử dụng cơng thức để đánh giá độ tin cậy sản phẩm, ví dụ sau: Ví dụ 1: Cơng ty Điện Tử Biên Hồ sản xuất cơng tắc phản hồi điện tử gồm có thành phần cài đặt dây chuyền sau: R1 R2 R3 0,90 0,80 0,99 Rs Nếu độ tin cậy riêng lẻ 0,90; 0,80; 0,99 độ tin cậy cơng tắc phản hồi là: Rs = R1 x R2 x R3 = 0,90 X 0,80 X 0,99 = 0,713 hay 71,3% Độ tin cậy thành phần thường số lượng định thiết kế mà nhân viên thiết kế máy phải có trách nhiệm thực Tuy nhiên, nhân viên mua hàng cải thiện thành phần hệ thống thay hàng loại từ sản phẩm nhà cung cấp kết nghiên cứu Nhân viên mua hàng góp phần trực tiếp vào việc thẩm định hiệu suất nhà cung cấp Đơn vị đo lường tin cậy tỷ lệ hư hỏng sản phẩm Các doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị công nghiệp cao thường cung cấp liệu tỷ lệ hư hỏng cho sản phẩm họ Tỷ lệ hư hỏng tỷ lệ phần trăm lượng sản phẩm hư hỏng với tổng số sản phẩm thử nghiệm FR (%) số lượng hư hỏng suốt chu kỳ thời gian FR(N): FR (%) = Số lượng hư hỏng x 100% Số lượng sản phẩm kiểm tra FR (N) = Số lượng hư hỏng Số lượng hoạt động Trang Điều kiện thơng thường phân tích tin cậy thời gian trung bình hư hỏng (MTBF), tiêu tỷ lệ nghịch với FR(N): MTBF = FR(N) Trong ví dụ tính toán tỷ lệ phần trăm hư hỏng FR(%), số lượng hư hỏng FR(N) thời gian trung bình hư hỏng (MTBF) Ví dụ 2: 20 hệ thống thiết bị cơng ty có thời gian hoạt động khoảng 1.000 Hai hệ thống bị hư hỏng q trình kiểm tra, bị hỏng sau 200 bị hỏng sau 600 kiểm tra Ta tính tốn tỷ lệ hư hỏng sau: FR (%) = Số lượng hư hỏng = 2*100% /20 = 10% Số lượng sản phẩm kiểm tra Số lượng hư hỏng theo tỷ lệ giở hoạt động sau: FR (N) = S ố lượng hư hỏng Số lượng hoạt động Trong đó: Tổng thời gian 1.000 *20 hệ thống = 20.000 Thời gian không hoạt động là: 800 máy hỏng thứ + 400 máy hỏng thứ = 1.200 Như vậy: Thời gian hoạt động = Tổng thời gian - thời gian không hoạt động FR (N) = = = 0.00016 (hư hỏng/giờ) 20.000 - 1.200 18.800 MTBF = = = 9.434 FR(N) 0.00010 Nếu sau 60 ngày hoạt động, tỷ lệ hỏng là: Tỷ lệ hỏng = (Số lượng hỏng/giờ đơn vị) * (24giờ/ngày) * (60 ngày) = 0.00016 * 24 * 60 = 0.152 hư hỏng/ngày 1.1.2 Cung cấp dư thừa Sự dư thừa cung cấp phận bị hỏng hệ thống cần giúp đỡ tới hệ thống khác Để tăng thêm tin cậy hệ thống, dư thừa ( “dự phòng” phận) thêm vào Chẳng hạn nói độ tin cậy phận 0.8 dự phòng với phận có độ tin cậy 0.8 Khi đó, kết tin cậy khả làm việc phận thứ cộng với khả làm việc phận dự phòng nhân với khả cần thiết phận dự phòng (1- 0.8 = 2) Do độ tin cậy Trang toàn hệ thống : 0.8 + 0.8 (1-0.8) = 0.96 Ví dụ 3: Điện tử Biên Hòa lo ngại cơng tắc điện tử họ có độ tin cậy 0.713 (như ví dụ 1) Do , Cơng ty định cung cấp thêm tối thiểu hai phận đáng tin cậy Kết thể đây: R1 R2 R3 0.9 0.8 0.9 -> 0.8 -> 0.99 = ((0.9 + 0.9( - 0.9)) * (0.8 + 0.8( 1- 0.8))*0.99 = (0.9+(0.9)(0.1)) * (0.8 + (0.8) (0.2)) * 0.99 = 0.99*0.96*0.99 = 0.94 Nhờ cung cấp dư thêm phận, công ty tăng thêm độ tin cậy công tắc từ 0.713 lên 0.94 1.2 BẢO TRÌ Bảo trì chia thành loại bảo trì phòng ngừa bảo trì hư hỏng Bảo trì phòng ngừa bao gồm thực việc kiểm tra thường kỳ bảo quản giữ phương tiện tốt Các hoạt động bảo trì phòng ngừa dùng để xây dựng hệ thống mà tìm hư hỏng tiềm tạo thay đổi sửa chữa để ngăn ngừa hư hỏng Sự bảo trì phòng ngừa nhiều giữ cho máy móc thiết bị hoạt động liên tục Nó bao gồm việc thiết kế hệ thống kỹ thuật nhân mà giữ cho trình sản xuất hoạt động chấp nhận, chấp nhận hệ thống hoạt động Điều nhấn mạnh việc hiểu trình chấp nhận làm việc khơng bị gián đoạn Bảo trì hư hỏng sửa chữa, xảy thiết bị hư hỏng phải sửa chữa khẩn cấp hoặc mức độ ưu tiên thiết yếu 1.2.1 Bảo trì phòng ngừa Hiện cơng ty, phận hệ thống bảo trì vi tính hố Lịch sử trang thiết bị bảo trì phận quan trọng hệ thống bảo trì phòng ngừa, hồ sơ ghi lại thời gian giá sửa chữa Bảo trì phòng ngừa nói lên xác định hệ thống cần bảo dưỡng cần sửa chữa Do vậy, để thực bảo trì phòng ngừa phải xác định hệ thống yêu cầu cần bảo dưỡng lúc chúng hư hỏng Sự hư hỏng xảy tỷ lệ khác suốt dòng đời sản phẩm, chấp nhận phân bổ thống kê khác Một tỷ lệ hư hỏng cao, biết hư bỏ từ đầu, tồn từ đầu nhiều sản phẩm (Các hư hỏng phân phối quy luật Poisson) Đây mà nhiều công ty điện tử vội ưu tiên việc gởi hàng họ Điều nói lên rằng, nhiều cơng ty thực việc kiểm tra đa dạng để tìm vấn đề ưu tiên bắt đầu việc gởi hàng Các công ty khác cung cấp 90 ngày bảo hành Trang Chúng ta nên ghi nhớ nhiều hư bỏ từ đầu hư hỏng sản phẩm mà hư hỏng sử dụng không Sự thật điều quan trọng việc điều hành xây dựng hệ thống bảo trì bao gồm huấn luyện lựa chọn nhân Một sản phẩm, máy móc qui trình ổn định, nghiên cứu từ phân bổ thời gian bình quân hư hỏng (MTBF), phân bổ phân bổ bình thường xấp xỉ bình thường Khi phân bổ có độ lệch chuẩn thấp (nhìn điểm c hình 1), biết có ứng viên cho bảo trì phòng ngừa dù việc bảo trì rât tốn Hình 1: Thơng thường khoảng cách trung bình lần hư hỏng phải nhỏ độ lệch chuẩn bảo trì phòng ngừa để tiết kiệm Một có ứng viên cho bảo trì phòng ngừa, muốn xác định bảo trì phòng ngừa tiết kiệm Có tính đặc thù rằng, đắt tiền bảo trì mức phân bổ thời gian bình quân hư hỏng thấp Hơn nữa, qui trình sửa chữa máy móc bị hư hỏng khơng tốn bảo trì phòng ngừa có lẽ để qui trình hư hỏng sửa chữa Tuy nhiên, hậu việc hư hỏng cần phải xem xét đầy đủ, hư hỏng phụ có liên quan có hậu tồi tệ Tóm lại, chi phí bảo trì phòng ngừa bất ngờ mà bảo trì phòng ngừa hợp mức phân bổ phẳng (đó có độ lệch chuẩn lớn) Trong tình huống, người điều hành máy móc phải hiểu trách nhiệm việc kiểm tra máy móc dụng cụ Một thay đổi dụng cụ có giúp đỡ việc xác định qui trình nên bảo trì Chẳng hạn nhiều động máy bay có cảm biến mà cho biết diện kim loại việc bôi trơn dầu nhớt Cái cảm biến định hao mòn khác thường cần bảo trì phòng ngừa trước Trang bị hỏng (đó ý tưởng tốt, đặc biệt máy bay) Một thay đổi phận khác, từ cảm biến rung động tới việc ghi nhiệt tia hồng ngoại có giá trị việc giúp xác định yêu cầu bảo trì phòng ngừa Ngồi ra, với báo cáo kỹ thuật cơng ty bảo dưỡng hồ sơ quy trình, máy móc thiết bị riêng lẻ Các hồ sơ cung cấp hai thơng tin u cầu bảo trì thời gian cần thiết bảo trì Chúng góp phần cung cấp thơng tin tương tự giả định trang thiết bị Miêu tả cách công ty trang trọng hóa hệ thống bảo trì phòng ngừa họ thể ví dụ đây: Ví dụ 4: Panasonic quan tâm đến việc phát triển phương pháp dẫn bảo trì phòng ngừa có hiệu cho sản phẩm kiểm tra họ Để làm điều này, họ phải thiết lập hệ thống phòng thí nghiệm chuẩn mực họ bắt đầu ghi chép cho mẫu trang thiết bị kiểm tra Trong chu trình định trước mẫu trang thiết bị kiểm tra có bước sau: Một thông báo gởi tới phòng ban liên quan để thiết bị cần quay lại bảo trì Ngay sau nhận thơng báo này, phòng ban có liên quan quay lại thiết bị kiểm tra với thông báo tới phòng thí nghiệm chuẩn mực để hiệu chuẩn trở lại Tại phòng thí nghiệm chuẩn mực thực việc kiểm tra cần thiết, tái chuẩn mực bảo trì phòng ngừa trả trang thiết bị lại cho phòng ban liên quan Phòng thí nghiệm chuẩn mực cập nhật thơng tin, ghi lại ngày, mức độ tái chuẩn mực hình thức bảo trì phòng ngừa Nếu phận đo lường chuẩn mực ghi lại trang thiết bị vượt khỏi đặc điểm kỹ thuật vòng tròn chu kỳ thời gian phép tháng Mặt khác, tái chuẩn mực trang thiết bị đặc điểm kỹ thuật chu kỳ bảo trì kéo dài tuần tối đa năm Tất hồ sơ xem xét định kỳ, mẫu trang thiết bị kiểm tra với đo lường chuẩn mực quay vòng độ lệch chuẩn ngắn Thiết bị kiểm tra riêng biệt đại tu Các thống kê tính tốn định kỳ để xác định độ lệch chuẩn độ lệch trung bình cho họ hàng sản phẩm khác nhau, việc thực nhà cung cấp, chất lượng bảo trì tiêu chuẩn cho trang thiết bị thiết lập Ví dụ quan trọng công việc điều hành chức bảo trì Các nhân viên bảo trì nên thiết kế hệ thống để ngăn chặn gián đoạn thay đổi qui trình sản xuất Hình 2.2 cho thấy mối quan hệ bảo trì phòng ngừa bảo trì hư hỏng Các nhà điều hành hoạt động cần xem xét cán cân toán hai chi phí Việc Trang định nhiều tiền nhân lực vào bảo trì phòng ngừa giảm số lượng hư hỏng Nhưng vài điểm đó, việc giảm chi phí bảo trì hư hỏng việc tăng chi phí bảo trì phòng ngừa, tổng đường cong chi phí hướng lên Xung quanh điểm tối ưu này, công ty chờ đợi xảy hư hỏng sửa chữa chúng Tổng chi phí Chi phí Chi phí bảo trì phòng ngừa Chi phí bảo trì hư hỏng Điểm tối ưu (chính sách bảo trì với chi phí thấp nhất) Hình 2: Chi phí bảo trì Cam kết bảo trì Sự phân tích chỗ chi phí toàn cho hư hỏng xem đến Nhiều chi phí bỏ qua chúng khơng có liên quan trực tiếp đến việc hư hỏng trước mắt Điều khơng làm giảm giá trị thiết bị Ví dụ, chi phí trì để bồi thường cho thời gian chết máy móc khơng xem xét đặc thù; tác động việc hạn chế thời gian chết máy móc mà ảnh hưởng đến chi phí, người lao động tin tưởng việc thực tiêu chuẩn bảo trì trang thiết bị khơng quan trọng Tất chi phí kết hợp với thời gian chết máy móc xác định, nhân viên kế hoạch tính tốn mức tối ưu hoạt động bảo trì sở thuyết việc phân tích yêu cầu liệu thống kê xác thực chi phí bảo trì, khả hư hỏng số lần sửa chữa Ví dụ làm so sánh chi phí bảo trì hư hỏng bảo trì phòng ngừa để lựa chọn sách bảo trì tốn Ví dụ 5: Một cơng ty HỮU NGHỊ (HN) chuyên soạn bảng tính lương Các kế tốn viên thành cơng việc tự động nhiều cơng việc họ sử dụng máy tính công ty TÂN TÂN cho việc xử soạn thảo báo cáo Tuy nhiên, phép gần vi tính hố có vấn đề Hơn 20 tháng trơi qua, hệ thống vi tính hư hỏng thể đây: Trang Số lượng hư hỏng Số lượng tháng mà hư hỏng xảy Tổng cộng: 20 Mỗi lần máy tính bị hư hỏng, ước tính cơng ty HN trung bình 300.000 đồng phí tổn dịch vụ lựa chọn cho công ty chấp nhận lời đề nghị TÂN TÂN để hợp đồng bảo trì phòng ngừa họ chấp nhận bảo trì phòng ngừa, họ mong chờ mức trung bình có máy hư hỏng tháng Mức chi phí mà TÂN TÂN thu cho dịch vụ 220.000 đồng/tháng Chúng ta theo bước tiếp xúc để trả lời câu hỏi cơng ty HN có nên hợp đồng với TÂN TÂN để bảo trì phòng ngừa hay khơng Bước 1: Tính tốn số lượng hư hỏng kỳ vọng (căn vào lịch sử khứ), công ty tiếp tục trì khơng cần hợp đồng bảo trì Bước 2: Tính tốn chi phí hư hỏng kỳ vọng cho tháng khơng có hợp đồng bảo trì phòng ngừa Bước 3: Tính tốn chi phí bảo trì phòng ngừa Bước 4: So sánh hai lựa chọn chọn cách mà có chi phí thấp Theo bước tính được: Bước 1: Số lượng Tần số Số lượng Tần số hư hỏng xuất hư hỏng xuất 4/20=0,2 6/20=0,3 8/20=0,4 2/20=0,1 = (0)(0,2) + (1)(0,4) + (2)(0,3) + (3)(0,1) = + 0,4 + 0,6 + 0,3 = 1,3 hư hỏng / tháng Bước 2: = (1,3)(300.000) Trang = 390.000 đồng/ tháng Bước 3: = (1 hư hỏng/tháng)(300.000) + 220.000/tháng = 520.000 đồng / tháng Bước 4: Chi phí từ việc hư hỏng khơng có hợp đồng bảo trì thấp chi phí có hợp đồng bảo trì, cơng ty nên tiếp tục trì sách khơng có hợp đồng bảo trì Bảo trì phòng ngừa thường vấn đề kiểm tra để loại bỏ nhóm máy móc hay toàn phương tiện hoạt động liên tục bị hỏng Ví dụ bên liên quan đến việc xác định sách bảo trì Chúng ta nên sửa chữa trang thiết bị hư hay nên chấp nhận sách kiểm tra định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hang hai tháng chu kỳ khác? Ví dụ 6: Cơng ty LIKSIN có năm máy sấy giấy mà có khuynh hướng hư hỏng thời điểm Phòng dịch vụ phân xưởng đồng ý tu bổ năm máy sấy với mức chi phí bảo trì phòng ngừa 100.000 đồng cho lần Nếu máy sấy bị hư hỏng tổn thất trung bình sản xuất sửa chữa 250.000 đồng Số liệu cho thấy khả hư hỏng sau bảo trì sau: Số lượng tháng sau tu bổ Khả hư hỏng hư hỏng 0,2 0,1 0,3 0,4 Qua bảng trên, thấy khả hư hỏng cao sau tháng tháng Việc điều hành phải đối mặt với câu hỏi có chấp nhận sách bảo trì phòng ngừa hay không chấp nhận, máy sấy bảo trì lần? bước tính tốn mức chi phí cho sửa chữa hư hỏng Việc tính tốn vào độ dài thời gian kỳ vọng máy sấy hoạt động mà khơng cần tu bổ Thời gian kỳ vọng lần hư hỏng = (0,2)(1 th) + (0,1X2 th) + (0,3)(3 th) + (0,4)(4 th) = 2,9 tháng Trang 10 = 262.500 đ/tháng - Theo sách tu bổ ba tháng lần: B3 = N(p1+ p2 + p3) + B2p1+B1p2 = 5(0,2 + 0,1 + 0,3) + (1,7)(0,2) + (1)(0,1) = + 0,34 + 0,1 =3,44 Tơng chi phí = Chi phí phòng ngừa/số tháng + Số lần hư hỏng trung bình tháng x Chi phí hư hỏng = (100.000/3) + (3,44/3)(250.000) = 33.330 + 285.000 = 318.330 đồng - Theo sách tu bổ bốn tháng lần: B4 = N(p1 + p2 + p3 + p4) + B3p1 + B2p2 + B1p3 = 5(0,2 + 0,1 + 0,3 + 0,4) + (3,44)(0,2) + (1,7)(0,1) + (1 )(0,3) A3 = + 0,688 + 0,17 + 0,3 = 6,158 Tổng chi phí = Chi phí bảo trì phòng ngừa trung bình + Chi phí hư hỏng kỳ vọng = (100.000/4) + (6,158/4X250.000) = 25.000 + $384.880 = 409.880 đồng Theo bảng xếp đây, ta có bốn sách sau: Chi phí hư Số hư Chi phí bảo Tổng hư hỏng kỳ Tổng chi phí hỏng kỳ trì phòng Tu bổ n hỏng kỳ vọng kỳ vọng vọng ngừa tháng lần vọng tháng tháng (1.000 n tháng (1.000 n tháng (1.000 đồng) tháng đồng) đồng) 1 250 100 350 1,7 0,85 212,5 50 262,5 3,44 1,14 285 33,33 318,33 6,158 1,54 384,88 25 409,88 Bảng 1: Chi phí phương án tu bổ Tổng chi phí kỳ vọng hàng tháng thấp 262.500 đồng chu kỳ tu bổ hai tháng lần Tóm lại, bảo trì phòng ngừa thích hợp khi: - Ít có biến động thời gian hư hỏng, biết cần bảo trì - Có hệ thống khả cung cấp dư thừa có đề xuất cần bảo trì - Chi phí hư hỏng tốn 1.2.2 Bảo trì sửa chữa Khi độ tin cậy khơng đạt bảo trì phòng ngừa khơng thích hợp khơng thực hiện, việc điều hành mở rộng cải thiện điều kiện dễ dàng cho sửa chữa Các nhà điều hành tác nghiệp trở lại hoạt động nhanh có điều kiện sửa chữa tốt Việc bảo trì sửa chữa thực hệ thống đưa vào hoạt động trở lại Một điều kiện bảo trì tốt bao hàm nhiều thuộc tính như: Trang 12 - Nhân viên huấn luyện kỹ - Nguồn tài nguyên đầy đủ - Có khả thiết lập kế hoạch sửa chữa - Có khả thẩm quyền lập kế hoạch nguyên vật liệu Có khả thiết kế phương thức để kéo dài thời gian trung bình hư hỏng (MTBF) Dịch vu lĩnh Người điều Phòng bảo trì vực nhà Dịch vụ kho bãi khiển máy sản xuất Bảo trì phòng ngừa có chi phí thấp nhanh di chuyển qua bên trái, chuyển qua phải chi phí cao Hình : Tính liên hồn hình thức bảo trì thực Các nhà điều hành tác nghiệp có định sách để thực tính liên tục cho nhiệm vụ bảo trì tuân thủ theo, ổn định với điều hành đặt biệt trách nhiệm người lao động, trường hợp bắt buộc người lao động phải tự bảo trì trang thiết bị họ Như định nên để việc bảo trì bên trái hình Tuy nhiên người lao động huấn luyện toàn khả sửa chữa trang thiết bị họ Cho dù sách kỹ thuật bảo trì phòng ngừa định chúng có tầm quan trọng người lao động đảm nhận trách nhiệm bảo trì Việc bảo trì người lao động làm vệ sinh, kiểm tra quan sát thay đổi người điều hành làm công việc khả họ góp phần bảo dưỡng hệ thống làm việc 1.2.3 Mơ hình giả lập cho sách bảo trì Các kỹ thuật giả lập sử dụng để đánh giá sách bảo trì khác (như kích cỡ phương tiện thuận lợi) trước thực sách Nhân tác nghiệp định có nên bổ sung thêm nhân viên bảo trì sở thoả hiệp chi phí thời gian máy ngừng hoạt động chi phí nhân cơng tăng thêm hay khơng Việc điều hành giả lập phận thay mà chưa bị hỏng giải pháp ngăn chặn hư hỏng tương lai Nhiều công ty sử dụng mơ hình giả lập vi tính hố định ngừng tồn nhà máy cho cơng tác bảo trì Ví dụ sau lợi ích việc giả lập xác định sách bảo trì Ví dụ 7: Cơng ty điện lực HIỆP PHƯỚC(HP) cung cấp điện cho khu vực rộng lớn với chuỗi hầu hết 200 máy phát điện nước Ban quản nhận thấy việc bảo trì tốt máy phát điện bị hư hỏng ngưng làm việc định kỳ Nhu cầu lượng năm qua tăng ổn định, công ty quan tâm đến thời gian ngưng hoạt động máy phát điện Công ty mướn thợ sửa máy với tay nghề cao trả Trang 13 lương cao (30 nghìn đồng giờ) Mỗi người làm việc thay đổi luân phiên lần làm lần mõi lần Trong phương thức này, có người thợ sửa máy chịu trách nhiệm 24 ngày ngày tuần Nếu khơng th nhân viên bảo trì phí tổn hư hỏng nhiều Với mà máy phát điện bị ngừng hoạt động, cơng ty tổn thất xấp xỉ 75 nghìn đồng, số tiền khoản phải trả cho nguồn điện dự trữ mà công ty HIỆP PHƯỚC phải thuê mướn từ cơng ty gần Cơng ty thực phân tích điều hành vấn đề hư hỏng HP việc giả lập công cụ khả thi xác suất tự nhiên hai thành phần hệ thống bảo trì quan trọng Đầu tiên thời gian lần máy phát điện hư hỏng Liên tiếp thay đổi có tính lịch sử từ nhỏ nửa lớn Với 100 hư hỏng qua, HP có bảng thống kê trình tự thời gian khác mà máy móc hư hỏng (xem bảng 10.8) Công ty thiết lập bảng phân bổ xác suât phân chia sô " khoảng cách thời gian ngẫu nhiên cho khung thời gian kỳ vọng Thời gian lần máy hỏng ghi nhận Số lần quan sát Xác suất Xác suất cộng dồn Số lượng khoảng cách ngầu nhiên 1/2 1 1/2 16 33 0,05 0,06 0,16 0,33 0,05 0,11 0,27 0,60 01 đến 05 06 đến 11 12 đến 27 28 đến 60 1/2 21 0,21 0,81 61 đến 81 19 0,19 1,00 82 đến 100 100 1,00 Bảng : Thời gian lần máy ngừng nhà máy điện HP ghi thợ sửa máy ghi chép thời gian bảo trì họ với cơng việc nửa Thời gian máy phát điện bị hư hỏng, lần sửa chữa thông thường làm tròn 1, Trong bảng 10.9, HP phát triển phân tích lần sửa chữa khứ, tương tự số lần hư hỏng quan sát Thời gian sửa chữa Số lần quan Xác suất Xác suất cộng Số lượng khoảng yêu cầu (giờ) sát dồn cách ngẫu nhiên 28 0,28 0,28 01 đến 28 52 0,52 0,80 29 đến 80 20 0,20 1,00 80 đến 100 100 1,00 Bảng : Số lần máy phát điện cần sửa chữa Trang 14 Mục tiêu HP xác định chi phí dịch vụ bảo trì, chi phí hư hỏng máy móc giả lập tổng chi phí bảo trì giả lập hệ thống HP làm điểu cách chọn lựa dãy số ngẫu nhiên để tạo số lần giả lập hư hỏng máy dãy thứ hai để giả lập số lần yêu cầu sửa chữa Một giả lập với 15 lần máy hư thể bảng Trong bảng cần ý: Cột 1: Thứ tự hư hỏng xảy Cột 2: Một số để giả lập thời gian lẩn hư hỏng Các sổ cột chọn từ Bảng cột thứ nhì từ phải qua Cột 3: Được tính từ số ngẫu nhiêu cột khoảng cách ngẫu nhiên định nghĩa bảng 10.8 SỐ ngẫu nhiên 57 rơi vào khoảng cách từ 28 đến 60, nói lên thời gian từ lần hư hỏng trước Cột 4: Chuyển đổi từ cột sang thời điểm thực ngày cho lần hư hỏng Sự giả lập cho ngày đầu tiến bắt đầu lúc nửa đêm (00:00) Vì khoảng cách thời gian khơng hư hỏng hư hỏng ban đầu giờ, nên hư hỏng ban đầu ghi chép lúc sáng.Hư hỏng thứ hai xẩy sau 1/2 giờ, tức lúc 3giờ30 sáng Cột 5: cho lần hư hỏng dầu tiên cho thợ sửa máy dã bắt đẩu làm việc lúc ngừng hoạt động từ mảy phát điện hư hỏng Tuy nhiên, trước ghi chép lại thời gian cho lần thứ hai lần sau đó, phải kiểm tra cột để biết thời gian người thợ hồn thành cơng việc trước Ví dụ nhìn vào lần hư hỏng thứ xẩy lúc 15giờ (3 chiều) người thợ sửa chữa chưa hoàn thành cơng việc trước (lần hư hỏng thứ 6) lúc 16 Vì phải nhận vào cột 16 Một thừa nhận khác người thợ sửa máy làm việc ca Khỉ thay ca, người thợ phải bàn giao lại cho người thợ Người thợ phải tiếp tục làm việc với máy phát điện hư hỏng cơng việc hồn thành Khơng có thời gian thất chồng chéo cơng nhân Vì vậy, chi phí nhân cơng cho 24 xác 24 X 30.000/giờ = 720.000 Cột 6: Là số chọn từ cột bên phải bảng 10.11, giúp để giả định lần sửa chữa Cột 7: Được tạo thành từ số ngẫu nhiên cột bàng 10.9 phân phối thời gian sửa chữa Số ngẫu nhiên 07 xuất giời gian sửa chữa giờ, thuộc khoảng 01 đến 28 Cột 8: Là tổng cột cộng với cột Như vậy, sửa chữa bắt đầu lúc 2giờ hồn thành sau thời điểm hoàn thành cột 3gỉờ Cột 9: Là hiệu số cột trừ cột Trong trường hợp hư hỏng thứ nhất, hiệu số (03:00 - 02:00) Trong trường hợp hư hỏng thứ 10, hiệu số 23:00 - 19:30 = 31/2giờ Trang 15 (1) Số lượng hư hỏng (2) Số lượng hư hỏng ngẫu nhiên (3) Thời gian hư hỏng (4) Thời gian hư hỏng (5) Thời gian thợ máy nghỉ để bắt đầu sửa chữa (6) Số lượng ngẫu nhiên thời gian sửa chữa (7) Thời gian cần sửa chữa (8) Thời gian kết thúc sửa chữa (9) Sô máy bị ngưng hoạt động 10 11 12 13 14 15 57 17 36 72 85 31 44 30 26 49 13 33 89 13 1/2 2 1/2 2 1/2 1/2 1/2 2:00 3:30 5:30 8:00 11:00 13:00 15:00 17:00 18:30 19:30 21:30 23:00 1:00 4:00 5:30 2:00 3:30 5:30 8:00 11:00 13:00 16:00 18:()0 19:00 20:00 23:00 1:00 4:00 6:00 8:00 07 60 77 49 76 95 51 16 14 85 59 85 40 42 52 2 2 1 3 2 3:00 5:30 7:30 10:00 13:00 16:00 18:00 19:00 20:00 23:00 1:00 4:00 6:00 8:00 10:00 2 2 3 1/2 31/2 31/2 5 41/2 Tổng cộng 44 Bảng : Các tính tốn giả lập với 15 lần máy hư Phân tích chi phí mơ hình giả lập sau: Giả định 15 hư hỏng máy phát điện bảng 10.10 kéo dài khoảng thời gian 34 hoạt động Bắt đầu lúc 00:00 ngày thứ chạy 10:00 ngày thứ Yếu tố phản ánh làm cho HP quan tâm tổng số máy phát điện ngừng hoạt động (theo cột 9) tính 44 Cơng ty lưu ý đến việc kết thúc thời kỳ giả lập, ùn tắc bắt đầu Hư hỏng thứ 13 xảy lúc giờ, khơng sửa tức mà chờ đến lúc 04 Tương tự hư hỏng thứ 14 15 bị trì hỗn HP xác định viết chương trình vi tính để thực hàng trăm hư hỏng giả lập, mong muốn phân tích liệu thu hoạch kết vượt trội Trang 16 HP tính tốn mục tiêu sau: Chi phí dịch vụ bảo trì = 34 cho công nhân phục vụ x 30.000/giờ = 1.202.000 đồng Chi phí hư hỏng máy móc giả lập = 44 hư hỏng x thất thoát 75.000/giờ = 3.300.000 Tổng chi phí bảo trì giả lập hệ thống hiên = Chi phí sửa chữa + chi phí hư hỏng = 4.320.000 đồng Tổng chi phí 4.320.000 đồng cho HP lúc so sánh với lựa chon nhiều hấp dẫn Với ví dụ trên, điện lực HP có nên bổ sung toàn thời gian người thợ sửa máy thứ hai vào ca hay không? Hay nên thêm vào người thợ sửa máy người thợ vào làm ca làm việc để bắt kịp cơng việc tồn đọng? Đây hai phương án thay mà HP chọn để xem xét q trình giả lập Như đề cập từ đầu, việc giả lập sử dụng vấn đề bảo trì khác, bao gồm việc phân tích bảo trì phòng ngừa Có thể cơng ty điện lực HP nên xem xét chiến lược việc thay đổi động máy phát điện, van, mạng lưới điện, công tắc phận linh tinh khác mà thường bị hư hỏng Cũng thay tất phận mà hay xảy hư hỏng động phát điện đó, hay sửa chữa thay tất phận sau thời gian tu bổ vào dòng đời phục vụ trung bình ước tính Sự lựa chọn thực lại việc thiết lập phân phối xác suất tỷ lệ hư hỏng, lựa chọn số ngẫu nhiên hư hỏng giả lập khứ chi phí chi liên quan Bảng - Bảng số ngẫu nhiên 52 50 88 53 30 10 47 99 37 66 91 35 32 84 57 37 63 28 74 35 24 29 60 74 85 90 73 59 55 17 60 82 57 68 28 94 11 27 79 90 87 92 41 25 36 77 69 36 49 71 99 32 10 75 21 95 90 94 38 97 71 72 49 98 94 90 36 78 23 67 89 85 29 21 25 73 69 34 85 76 96 52 62 87 49 56 59 23 78 71 72 90 57 98 57 31 95 33 69 27 21 11 60 95 89 68 48 17 89 34 93 50 44 51 50 33 50 95 13 44 34 62 64 39 55 29 30 64 49 44 30 16 88 32 18 50 62 57 34 56 62 31 15 40 90 34 51 95 26 14 90 30 36 24 69 82 51 74 30 35 36 85 55 92 64 85 50 48 61 18 85 23 54 17 12 80 69 24 84 92 16 49 59 27 88 21 62 69 64 48 31 12 73 68 16 16 46 13 85 45 14 46 62 13 49 66 62 74 41 86 98 92 98 84 54 33 40 81 78 82 74 97 37 45 31 94 99 42 49 27 64 89 42 66 83 14 74 27 76 33 11 97 59 81 72 64 61 13 52 74 81 82 93 96 33 52 78 13 28 30 94 23 37 39 30 34 87 74 11 46 82 59 94 25 34 32 23 17 58 73 Trang 17 59 67 60 60 80 53 69 37 55 77 45 84 84 77 72 80 46 19 86 49 12 13 33 98 63 29 99 63 94 10 62 99 71 36 26 51 13 25 69 72 34 65 36 18 74 77 44 30 87 72 17 31 68 50 22 27 84 19 22 3 50 86 85 15 32 44 32 85 64 84 63 29 85 42 36 14 85 49 26 16 31 63 48 72 76 52 94 32 65 69 75 24 75 56 81 46 75 13 29 26 43 43 71 94 30 87 92 26 31 79 19 50 86 62 22 58 45 95 33 75 29 40 33 89 88 24 11 67 62 51 1.3 CÁC HỆ THỐNG CHUN MƠN ĐƯỢC ÁP DỤNG DỂ BẢO TRÌ Việc sử dụng hệ thống chuyên môn cung cấp tính hữu ích hệ thống bảo trì Các hệ thống chun mơn bảo trì giúp đỡ nhân viên bảo trì việc đơn lập sửa chữa hư hỏng khác máy móc trang thiết bị Ví dụ hệ thống DELTA General electric hỗ trợ việc sửa chữa bảo trì đầu máy điện diesel Để tách biệt vấn đề này, hệ thống thể danh mục phạm vi hư hỏng xảy Sau đó, người sử dụng chọn phạm vi hư hỏng, phần mềm hỏi loạt câu hỏi chi tiết để hướng dẫn hỗ trợ người sử dụng xác định nguyên nhân Hệ thống Delta bao gồm khoảng 500 qui tắc, 330 dành để chẩn đoán hư hỏng thủ tục sửa chữa Các câu hỏi lại để hướng dẫn, huấn luyên, hệ thống để trả lời câu hỏi người sử dụng Hệ thống giúp đỡ trả lời câu hỏi định vị thành phần phân loại rác phận thay 1.4 THẨM ĐỊNH SỰ TIN CẬY BẢO TRÌ Chúng ta đánh giá mực độ thực chức tin cậy bảo trì nhiều cách khác Có nhiêu tiêu chí hữu dụng để đánh gía việc thực bảo trì, cụ thể sau: Hiệu thể định nghĩa cổ điển Kết đầu / Đầu vào = Hiệu Đối với trường hợp bảo trì: Đơn vị sản phẩm / Số bảo trì = Hiệu Hiệu thể hiệu lực lực lượng lao động bảo trì số lượng trang thiết bị bảo trì Số cơng bảo trì / Chi phí đầu tư trang thiết bị bảo trì = Hiệu Hiệu cá nhân tập thể thể việc so sánh với tiêu chuẩn Số thực tế để thực công việc bảo trì / Số chuẩn để thực cơng việc bảo trì = Hiệu Có hệ thống bền vững cần thiết Mặc dù nỗ lực để thiết kế phận bền vững, hệ thống hư hỏng Do vậy, phận Trang 18 dự phòng sử dụng Việc tăng cường độ tin cậy đạt thơng qua việc sử dụng bảo trì phòng ngừa phương tiện sửa chữa tốt Các hệ thống chuyên môn việc thu thập liệu đầy đủ phân tích trợ giúp cho việc điều hành bảo trì độ tin cậy Các kỹ thuật giả lập hỗ trợ việc xác định sách bảo trì hiệu Trang 19 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI CƠNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM – VINATABA 2.1 VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM – VINATABA Ngày 05/4/1985, Liên hiệp Xí nghiệp Thuốc Việt Nam - Tiền thân Tổng công ty Thuốc Việt Nam (VINATABA), thành lập theo Nghị định số 108/HĐBT Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) Trải qua 26 năm xây dựng phát triển, Tổng công ty đường hướng tới mục tiêu xây dựng thành tập đoàn kinh tế mạnh lĩnh vực thuốc cơng nghiệp thực phẩm, có uy tín vị vững thị trường nước giới Sự đời phát triển Tổng công ty Thuốc Việt Nam gắn liền với trình phát triển kinh tế nghiệp đổi mới, cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước, với trình hội nhập kinh tế quốc tế Trong q trình phát triển, Tổng cơng ty ln kịp thời xây dựng chuyển đổi mơ hình tổ chức hoạt động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ phát triển đất nước Mỗi giai đoạn chuyển đổi mơ hình tổ chức hoạt động lần Tổng công ty nâng lên tầm cao mới, khẳng định vị vươn lên không ngừng: sản xuất kinh doanh ngày nâng cao Từ quản điều hành mang tính chất hành Cơ quan, Tổng cơng ty chuyển sang vai trò Cơng ty mẹ có đủ lực chi phối vốn, công nghệ, thương hiệu trực tiếp kinh doanh sản phẩm chiến lược, lĩnh vực then chốt (xuất nhập khẩu, nghiên cứu khoa học đào tạo ) Trong suốt trình xếp lại ngành Thuốc Việt Nam theo hướng tập trung đầu mối, Tổng cơng ty ln giữ vai trò nòng cốt Tổng công ty tiếp nhận phần lớn đơn vị thuốc địa phương gia nhập làm thành viên Việc tiếp nhận đơn vị giải yêu cầu tập trung đầu mối cho ngành Thuốc lá, mà tăng thêm hiệu kinh tế cho đơn vị cho địa phương thơng qua hỗ trợ mặt Tổng công ty (sắp xếp lại tổ chức máy, giải tồn đọng vốn cơng nợ, sách chế độ cho lao động dôi dư, đào tạo công nhân kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, công tác thị trường ) Các đơn vị gia nhập Tổng công ty sản xuất kinh doanh phát triển có hiệu quả, đời sống người lao động ngày nâng cao Tổng công ty Thuốc Việt Nam - Vinataba biết đến doanh nghiệp lớn, hoạt động có hiệu quả, có tầm chiến lược, có đội ngũ doanh nhân giỏi khả tiếp cận với thành tựu khoa học công nghệ, khoa học quản trị đại Trên trường quốc tế, Vinataba đánh giá đối tác tin cậy, có tiềm lực lực chiến lược hợp tác kinh doanh tập đoàn thuốc hàng đầu giới (British American Tobacco, Philip Morris, Japan Tobacco, Imperial ) lĩnh vực Trang 20 trồng chế biến nguyên liệu thuốc chất lượng cao, sản xuất thuốc điếu, phụ liệu, hương liệu Ngoài sản phẩm thuốc ngành kinh doanh chính, với tốc độ tăng trưởng sản lượng ngày cao, thuốc điếu xuất ngày tăng, khẳng định khả cạnh tranh thành công hội nhập quốc tế, Tổng công ty bước mở rộng phát triển kinh doanh đa ngành cách có hiệu số mặt hàng lĩnh vực công nghiệp thực phẩm sản xuất bánh kẹo, đồ uống… 2.2 TÌNH HÌNH BẢO TRÌ CỦA CƠNG TY Quy trình sản xuất Cơng ty thơng qua nhiều quy trình với nhiều máy móc, thiết bị cần phải bảo trì để q trình hoạt động sản xuất thơng suốt Tuy nhiên viết, nhóm tập trung vào việc bảo trì máy biến áp Cơng ty, có ảnh hưởng xun suốt đến tồn quy trình sản xuất Công ty VINATABA Trang 21 2.2.1 Giới thiệu máy biến áp (mba) 2000kva a Nhiệm vụ: Máy biến áp dầu thiết bị quan trọng sử dụng tất hệ thống truyền tải phân phối điện Hiện Nhà máy BAT – VINATABA sử dụng 02 MBA 2000KVA để đảm bảo nguồn cung cấp điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhà máy ổn định an toàn b Đặc tính: Máy biến áp thành phần thiết yếu hệ thống truyền tải điện Máy biến áp xem loại thiết bị có độ tin cậy cao Tuy nhiên tăng trưởng sản xuất buộc MBA thường xuyên phải mang tải cao làm tăng rủi ro cố Các cố hư hỏng máy biến áp dầu có tác động trực tiếp đến độ ổn Trang 22 định hệ thống điện, đặc biệt cố điện nhiệt 2.2.2 Kế hoạch bảo dưỡng máy biến áp 2000 kva  Bảo dưỡng định kỳ Việc bảo dưỡng định kỳ theo quy định nhà sản xuất thực 03 tháng 01 lần, sau kiểm tra phải ghi vào sổ kết kiểm tra vận hành  Nội dung bảo dưỡng - Xem sứ cách điện có rạn nứt không Rồi làm sứ cách điện đầu cốt - Kiểm tra mức dầu Nếu mức dầu thấp, kiểm tra xem có tượng rò rĩ dầu hay không - Đảm bảo thiết bị bảo vệ gắn máy làm việc tốt (chỉ thị mức dầu, rơle hơi…) - Kiểm tra lớp sơn vỏ máy - Không cần bảo dưỡng điều chỉnh van giảm áp - Đối với điều kiện hoạt động bình thường, khơng cần thiết phải kiểm tra dầu  Thực tế bảo trì Do đặc tính MBA có độ tin cậy cao (R = 95%), xảy cố dẫn đến phải bảo trì sữa chữa Do cơng việc bảo trì MBA khơng coi quan trọng Thực tế, Nhà máy VINATABA không thực bảo dưỡng định kỳ 03 tháng lần yêu cầu nhà sản xuất mà có cố MBA bảo trì sửa chữa Trang 23  Trách nhiệm công nhân vận hành Vì ổn định máy biến áp, máy biến áp hoạt động thường xuyên lưới điện công nhân nhà máy tự kiểm tra trực tiêu chuẩn bảo dưỡng định kỳ Không phải kỹ thuật viên chuyên nghiệp MBA có quan sát bên ngồi nhìn xem có dấu hiệu bất thường rạn nứt sứ cách điện, rò dầu, … vết bẩn bất thường hay nghe tiếng kêu lạ … Nếu thấy bất thường đề xuất sửa chữa 2.2.3 Phân tích đánh giá phương án bảo trì Trong khoảng thời gian hoạt động 10 năm qua kể từ máy biến áp lắp đặt có lần bảo trì sửa chữa chi phí trung bình cho lần sửa chữa 25tr Phòng kế hoạch thống kê lần có cố MBA Nhà máy VINATABA tổn thất sản xuất trung bình 100tr (Máy sấy sợi thuốc ngừng hoạt động trình sấy, ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm, tốn chi phí để xử theo quy trình khác…) Cơng ty VINATABA chào giá bảo trì định kỳ 03 tháng lần theo quy định nhà sản xuất với chi phí lần 5tr đảm bảo khả sảy cố lần 10 năm Theo đánh giá phòng kế hoạch, 10 năm sử dụng tăng 01 lần cố MBA bảo trì phòng ngừa MBA thường xun chịu tải tình hình sản xuất tăng, máy có tuổi thọ 10 năm  Trong 10 năm đầu: PA1: Khơng có hợp đồng bảo trì phòng ngừa: - Chi phí sửa chữa: x 25tr = 50tr - Tổn thất sản xuất : x 100tr = 200tr - Tổng chi phí bảo trì: 50tr + 200tr = 250tr PA2: Có hợp đồng bảo trì phòng ngừa: - Chi phí hư hỏng kỳ vọng: 25tr + 100tr = 125tr - Chi phí hợp đồng bảo trì phòng ngừa: 5tr x x 10 = 200tr - Tổng chi phí bảo trì : 125tr + 200tr = 325tr  Bảng so sánh chi phí phương án: Nội Dung Chi phí bảo trì phòng ngừa Chi phí bảo trì hư hỏng PA1 (trđ) 50 PA2 (trđ) 200 25 Chi phí tổn thất ngừng hoạt động 200 100 TỔNG CHI PHÍ BẢO TRÌ 250 325  Kết luận: Chọn PA1 hợp Trang 24  Trong 10 năm tiếp theo: PA1: Khơng có hợp đồng bảo trì phòng ngừa: - Chi phí sửa chữa: x 25tr = 75tr - Tổn thất sản xuất : x 100tr = 300tr - Tổng chi phí bảo trì: 75tr + 300tr = 375tr PA2: Có hợp đồng bảo trì phòng ngừa: - Chi phí hư hỏng kỳ vọng: 25tr + 100tr = 125tr - Chi phí hợp đồng bảo trì phòng ngừa: 5tr x x 10 = 200tr - Tổng chi phí bảo trì : 125tr + 200tr = 325tr  Bảng so sánh chi phí phương án dự tính 10 năm tới: Nội Dung PA1 (trđ) PA2 (trđ) Chi phí bảo trì phòng ngừa 200 Chi phí bảo trì hư hỏng 75 25 Chi phí tổn thất ngừng hoạt động 300 100 TỔNG CHI PHÍ BẢO TRÌ 375 325  Kết luận: Chọn PA2 hợp Trong năm tới nên ký hợp đồng bảo trì phòng ngừa độ tin cậy MBA giảm  Kết luận:  Trong 10 năm đầu: Chọn PA1 hợp  Trong 10 năm tiếp theo: Chọn PA2 hợp lý, nên ký hợp đồng bảo trì phòng ngừa độ tin cậy MBA giảm giai đoạn 2.2.4 Biện pháp làm tăng độ tin cậy  Dự phòng vật tư phụ  Các phụ tùng dự phòng đủ để bảo dưỡng thường xuyên bảo dưỡng cấp tiểu tu  Các danh mục linh hoạt: Các phụ tùng phổ biến khơng nên dự phòng Khi cần thiết mua sử dụng  Tăng kỹ vận hành nhân viên tác nghiệp  Tăng hiểu biết tính kỹ thuật hệ thống  Nâng cao trình độ sử dụng bão dưỡng hệ thống  Tăng lực hệ thống bảo dưỡng  Khi máy chưa đưa vào sử dụng phải để nơi kho Cần bảo vệ cụm sứ, tránh để bể, mẻ, nứt Tốt để kho có mái che  Các máy biến áp không đặt gần nhau, để tránh làm hư hỏng phận tản nhiệt, thiết bị kèm theo khác Trang 25 KẾT LUẬN Trong vài thập niên gần công nghiệp giới phát triển với tốc độ chóng mặt số lượng chất lượng loại máy móc, thiết bị, nhà xưởng Hàng loạt phát minh mới, kỹ thuật sản xuất đưa vào áp dụng sản xuất nhờ giới có công nghiệp đại Để tạo sản phẩm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu sống phải nhờ đến loại máy móc Thực tế loại máy móc dù có đại đến đâu bị hao mòn giảm chất lượng theo thời gian Các doanh nghiệp muốn tồn thị trường phải sản xuất sản phẩm có chất lượng tốt, số lượng nhiều, nhanh chóng giá thành phải đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp khác lĩnh vực kinh doanh với Điều phụ thuộc nhiều vào chất lượng làm việc máy móc thiết bị chất lượng máy ln kèm với chất lượng sản phẩm Khi máy móc mới, chất lượng tốt sản phẩm đạt yêu cầu sau thời gian làm việc máy bị hao mòn chất lượng, chí xuất cố làm cho máy móc thiết bị khả làm việc hậu ảnh hưởng đến tồn q trình sản xuất Vấn đề làm đau đầu nhà quản doanh nghiệp “nên thay máy móc hay tiếp tục sản xuất?” Nếu thay tốn mà tiếp tục sản xuất doanh nghiệp không đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp khác Một giải pháp hữu hiệu thực cơng tác bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa máy móc kịp thời hợp Cơng ty Vinataba thời áp dụng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc nhằm đảm bảo hoạt động liên tục tồn hệ thống sản xuất.Việc bảo trì, bảo dưỡng máy móc đòi hỏi tốn nhiều chi phí cơng ty phải tính tốn, lựa chọn phương án bảo trì, bảo dưỡng cho hợp Việc thực tốt cơng tác bảo trì, bảo dưỡng giúp cho máy móc thiết bị hoạt động cách liên tục đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh khơng bị ảnh hưởng Điều có ý nghĩa quan trọng hoạt động tồn cơng ty Trang 26 ... độ tin cậy phận riêng lẻ không phụ thuộc vào độ tin cậy phận khác (có nghĩa phận độc lập nhau) Thêm vào đó, phương trình hầu hết yếu tố liên quan đến độ tin cậy, độ tin cậy thể xác suất xảy Độ. .. phận, công ty tăng thêm độ tin cậy cơng tắc từ 0.713 lên 0.94 1.2 BẢO TRÌ Bảo trì chia thành loại bảo trì phòng ngừa bảo trì hư hỏng Bảo trì phòng ngừa bao gồm thực việc kiểm tra thường kỳ bảo. .. cong tin cậy Phương pháp tính tốn độ tin cậy hệ thống (R s) bao gồm tích số độ tin cậy riêng sau: RS= R1 X R2 X R3 X X Rn Trong đó: R1 độ tin cậy thành phần R2 độ tin cậy thành phần Phương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng lý thuyết bảo trì và độ tin cậy tại công ty vinataba , Ứng dụng lý thuyết bảo trì và độ tin cậy tại công ty vinataba , CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ ĐỘ TIN CẬY VÀ BẢO TRÌ, CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM – VINATABA, 2 TÌNH HÌNH BẢO TRÌ CỦA CÔNG TY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay