Các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp việt nam

232 1 0
  • Loading ...
1/232 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THN HỒNG HẠNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG KẾ TỐN CƠNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THN HỒNG HẠNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG KẾ TỐN CƠNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN MÃ SỐ : 934.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS-TS HÀ XUÂN THẠCH TS PHẠM CHÂU THÀNH TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 1i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tác giả Các số liệu kết luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Hạnh 2i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu thực luận án, tác giả nhận hướng dẫn tận tình, lời động viên, khích lệ, giúp đỡ từ q Thầy Cơ giáo, Gia đình Bạn bè Nhân đây, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người giúp đỡ nhiều trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Trước tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Hà Xuân Thạch, TS Phạm Châu Thành, giảng viên hướng dẫn nghiên cứu tơi Các Thầy tận tình hướng dẫn, nhận xét, góp ý quý báu để xây dựng đề cương luận án hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm Thầy suốt trình nghiên cứu Đồng thời, học nhiều từ Thầy kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm quý báu để thực luận án Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy, Cô giáo Khoa Kế tốn – Kiểm tốn nói riêng quý Thầy, Cô trường Đại học Kinh tế TP.HCM nói chung nơi tơi học tập nghiên cứu, giúp đỡ tơi suốt khóa học Xin chân thành cảm ơn đến q Thầy, Cơ Khoa Kế tốn – Kiểm tốn Trường Đại học Mở TP.HCM, nơi tơi công tác tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận án Tác giả bày tỏ lòng biết ơn tới chuyên gia, lãnh đạo kế toán viên doanh nghiệp tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ cho tác giả hoàn thành luận án Sau cùng, lời cảm ơn đặc biệt dành cho ba mẹ, anh chị em, bạn bè quan tâm, động viên ln tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận án Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2019 Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Hạnh 3i MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan 1i Lời cám ơn 2i Mục lục 3i Danh mục ký hiệu chữ viết tắt 8i Danh mục bảng biểu 10i Danh mục hình vẽ, đồ thị 11i Danh mục phụ lục 12i PHẦN MỞ ĐẦU 1 Vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp nghiên cứu Cấu trúc luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ 1.1 Giới thiệu 1.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu công bố giới .1 1.2.1 Mục đích, ý nghĩa việc sử dụng cơng cụ tài phái sinh .2 1.2.2 Nhu cầu cần có kế tốn cho doanh nghiệp sử dụng CCTCPS 1.2.3 Nghiên cứu kế toán CCTCPS 1.3 Tổng quan cơng trình nghiên cứu cơng bố nước .21 1.4 Nhận định cơng trình nghiên cứu trước xác định khe trống nghiên cứu 24 1.4.1 Nhận định cơng trình nghiên cứu trước 24 1.4.2 Xác định khe trống nghiên cứu 26 1.5 Kết luận 28 4i CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 29 2.1 Giới thiệu 29 2.2 Tổng quan kế tốn cơng cụ tài phái sinh 29 2.2.1 Các khái niệm 29 2.2.2 Khái niệm hợp đồng công cụ tài phái sinh 31 2.2.3 ChuNn mực kế toán quốc tế văn hướng dẫn Việt N am liên quan đến kế tốn cơng cụ tài phái sinh 34 2.3 Các lý thuyết tảng 42 2.3.1 Lý thuyết thông tin hữu ích 42 2.3.2 Lý thuyết tín hiệu 43 2.3.3 Lý thuyết nguồn lực doanh nghiệp 45 2.3.4 Lý thuyết cung cầu 47 2.3.5 Lý thuyết lập quy kinh tế 48 2.4 Các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế tốn cơng cụ tài phái sinh doanh nghiệp 50 2.4.1 N hân tố thị trường 50 2.4.2 N hân tố pháp lý 51 2.4.3 N hân tố người - nhà quản trị 52 2.4.4 N hân tố người – N gười làm kế toán 52 2.4.5 N hân tố đào tạo, bồi dưỡng 53 2.4.6 N hân tố cơng nghệ thơng tin, truyền thơng, phần mềm kế tốn 54 2.5 Thực trạng văn pháp quy liên quan đến kế tốn cơng cụ tài phái sinh Việt N am 55 2.6 Kết luận 61 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 62 3.1 Giới thiệu 62 3.2 Phương pháp nghiên cứu 62 3.2.1 Xác định phương pháp 62 3.2.2 Thiết kế nghiên cứu 64 3.2.3 Khung nghiên cứu luận án 65 5i 3.3 Quy trình nghiên cứu định tính giai đoạn 68 3.4 Quy trình nghiên cứu định tính giai đoạn 72 3.5 Quy trình nghiên cứu định lượng 77 3.5.1 Quy trình nghiên cứu 78 3.5.2 Thực nghiên cứu 78 3.6 Kết luận 88 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 90 4.1 Giới thiệu 90 4.2 Kết nghiên cứu định tính bàn luận 90 4.2.1 N ghiên cứu định tính giai đoạn 90 4.2.2 N ghiên cứu định tính giai đoạn 101 4.3 Kết nghiên cứu định lượng bàn luận 105 4.3.1 Kết xây dựng thang đo 105 4.3.2 Kết nghiên cứu định lượng 108 4.3.3 Bàn luận kết nghiên cứu: 128 4.4 Kết luận 139 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHN 141 5.1 Giới thiệu 141 5.2 Kết luận 141 5.2.1 Kết luận liên quan đến mục tiêu nghiên cứu thứ 141 5.2.2 Kết luận liên quan đến mục tiêu nghiên cứu thứ hai 141 5.3 Một số kiến nghị 144 5.3.2 Một số kiến nghị mang tính quản trị dựa hàm ý nghiên cứu 151 5.4 Kết luận 154 KẾT LUẬN CHUNG LUẬN ÁN 155 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 158 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 159 DANH MỤC PHỤ LỤC 6i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ AASB Hội đồng chuNn mực kế tốn Úc ASC ChuNn hóa chuNn mực kế tốn BCĐKT Bảng cân đối kế tốn BCTC Báo cáo tài BTC Bộ Tài CCPS Cơng cụ phái sinh CCTC Cơng cụ tài CCTCPS Cơng cụ tài phái sinh CMKT ChuNn mực kế tốn CN TT Cơng nghệ thông tin CSH Chủ sở hữu DN Doanh nghiệp EFA Phân tích nhân tố khám phá FAS ChuNn mực kế tốn tài Mỹ FASB Hội đồng ChuNn mực kế tốn tài Mỹ GT Xây dựng lý thuyết dựa vào q trình thu thập phân tích liệu cách có hệ thống GTHL Giá trị hợp lý IAS ChuNn mực kế toán quốc tế IASB Hội đồng ChuNn mực kế toán quốc tế IASC Ủy ban ChuNn mực kế toán quốc tế IFRS ChuNn mực báo cáo tài quốc tế KMO Hệ số dùng để xem xét thích hợp phân tích nhân tố KSN B Kiểm soát nội KTTC Kế toán tài 7i N Đ - CP N ghị định - Chính phủ N HN N N gân hàng nhà nước N HTM N gân hàng thương mại N PTTC N phải trả tài N QT N hà quản trị PMKT Phần mềm kế toán QĐ Quyết định ROA Lợi nhuận tài sản ROE Lợi nhuận vốn chủ sở hữu SFAS ChuNn mực trình bày kế tốn tài TCTD Tổ chức tín dụng TSTC Tài sản tài TT-BTC Thơng tư-Bộ Tài US GAAP Các nguyên tắc kế toán chấp nhận chung Mỹ VAS ChuNn mực kế toán Việt N am 8i DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng Tên gọi Trang 2.1 Công cụ tài phái sinh biến số sở theo IAS 39/IFRS 33 2.2 Tổng hợp văn pháp lý kế tốn cơng cụ tài phái sinh 57 4.1 Kết vấn định tính giai đoạn 92 4.2 Thống vấn chuyên gia nhân tố 101 4.3 Hệ thống báo cho nhân tố 105 4.4 Kết phân tích hệ số Cronbach Alpha với mẫu thử nghiệm 107 4.5 Kết phân tích hệ số Cronbach Alpha với mẫu thức 113 4.6 Tổng hợp báo cho q trình phân tích 116 4.7 Kết phân tích nhân tố khám phá – EFA 118 4.8 Kết phân tích hồi quy mẫu chung gồm doanh nghiệp tài phi tài 121 4.9 Kết phân tích hồi quy doanh nghiệp tài 123 4.10 Kết phân tích hồi quy doanh nghiệp phi tài 124 4.11 Tổng hợp kết phân tích hồi quy 125 4.12 Tổng hợp giá trị trung bình 125 25 Phụ lục 8: Phân tích hệ số Cronbach Alpha cho khảo sát thức  Các nhân tố bị tác động áp dụng kế tốn cơng cụ tài phái sinh Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,616 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C1 C2 13,1661 11,9624 9,051 5,697 ,074 ,519 ,678 ,471 C3 11,7868 5,552 ,639 ,398 C4 13,1379 8,572 ,192 ,635 C5 11,9154 6,392 ,435 ,526 Loại C1 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,678 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C2 C3 9,6364 9,4608 4,622 4,551 ,590 ,705 ,515 ,430 C4 10,8119 8,009 ,099 ,780 C5 9,5893 5,369 ,479 ,600 Loại C4 Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,780 N of Items 26 Item-Total Statistics Scale Corrected Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C2 C3 7,2821 7,1066 3,687 3,731 ,637 ,726 ,683 ,585 C5 7,2351 4,432 ,504 ,820  N hân tố thị trường Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,731 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C6 C7 4,9624 4,9655 1,036 ,977 ,498 ,576 ,711 ,619 C8 4,8934 ,970 ,590 ,601  N hân tố pháp lý Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,827 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C9 C10 21,5455 21,5799 20,827 20,754 ,715 ,753 ,782 ,777 C11 22,1254 22,053 ,640 ,794 C12 23,0752 25,548 ,266 ,842 C13 21,8683 21,354 ,770 ,777 C14 22,2414 21,869 ,568 ,805 C15 21,8840 21,046 ,721 ,782 27 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items C16 23,0063 28,704 -,038 ,867 Loại C16 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,867 Item-Total Statistics Scale Corrected Scale Mean if Variance if Item-Total Item Deleted Item Deleted Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C9 C10 19,2194 19,2539 20,367 20,398 ,738 ,764 ,834 ,830 C11 19,7994 21,714 ,648 ,847 C12 20,7492 25,283 ,262 ,893 C13 19,5423 21,016 ,778 ,830 C14 19,9154 21,518 ,576 ,858 C15 19,5580 20,606 ,742 ,833 Loại 12 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,893 Item-Total Statistics Scale Corrected Scale Mean if Variance if Item-Total Item Deleted Item Deleted Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C9 C10 16,9624 16,9969 17,502 17,418 ,734 ,776 ,871 ,864 C11 17,5423 18,614 ,662 ,882 C13 17,2853 17,966 ,796 ,863 C14 17,6583 18,484 ,581 ,896 C15 17,3009 17,620 ,752 ,868 28  N hân tố người – Kế toán viên Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,624 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C17 C18 11,4389 11,5925 7,920 7,211 ,029 ,130 ,706 ,683 C19 10,5674 5,152 ,591 ,451 C20 10,7774 4,985 ,617 ,433 C21 10,7962 5,031 ,574 ,456 Loại C17 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,706 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C18 C19 9,2382 8,2132 6,943 4,376 ,034 ,652 ,871 ,539 C20 8,4232 4,056 ,732 ,479 C21 8,4420 4,191 ,654 ,532 Loại C18 Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,871 N of Items 29 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C19 C20 6,0125 6,2226 3,478 3,167 ,709 ,804 ,857 ,771 C21 6,2414 3,209 ,749 ,823  N hân tố người – N hà quản trị Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,876 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C22 C23 15,4138 13,7868 23,180 16,118 ,355 ,870 ,898 ,818 C24 13,7994 16,739 ,860 ,821 C25 13,7806 16,272 ,871 ,818 C26 15,1097 24,173 ,268 ,906 C27 13,9718 17,348 ,830 ,827 Loại C26 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,906 Item-Total Statistics Scale Corrected Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted C22 13,3511 21,203 Item-Total Correlation ,304 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,957 30 C23 11,7241 ,894 ,855 ,881 ,859 C24 11,7367 14,005 14,616 C25 11,7179 14,147 ,896 ,854 C27 11,9091 15,202 ,849 ,867  N hân tố đào tạo, bồi dưỡng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,215 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation C28 C29 9,5047 9,2445 3,716 2,185 -,189 ,488 C30 9,5078 1,597 ,441 C31 11,1379 3,327 -,112 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,496 -,316 a a -,505 ,449 a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings Loại C28 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,496 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted C29 C30 5,6176 5,8809 2,036 1,426 ,531 ,497 ,100 ,007 C31 7,5110 2,741 ,035 ,819 Loại C31 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 31 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,819 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation C29 3,6238 1,066 ,731 C30 3,8871 ,553 ,731 Cronbach's Alpha if Item Deleted a a a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings  N hân tố công nghệ thơng tin, truyền thơng, phần mềm kế tốn Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,396 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation C32 C33 11,0313 9,4451 5,074 2,468 -,057 ,537 C34 9,2194 2,606 ,557 C35 9,6708 4,033 -,040 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,503 -,104 a a -,095 ,651 a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings Loại C35 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,651 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 32 C32 C33 7,5799 5,9937 3,609 1,277 ,051 ,737 ,910 ,067 C34 5,7680 1,430 ,735 ,091 Loại C32 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,910 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation C33 3,9028 ,918 ,836 C34 3,6771 1,050 ,836 Cronbach's Alpha if Item Deleted a a a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings 33 Phụ lục 9: Phân tích nhân tố khám phá – EFA Nhân tố bị tác động KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square ,643 311,482 df Sig ,000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Component Total 2,095 ,615 69,843 20,498 69,843 90,341 ,290 9,659 100,000 % of Total 2,095 Cumulative Variance % 69,843 69,843 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component C2 ,854 C3 ,898 C5 ,748 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Nhân tố tác động KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square ,790 5,815E3 df 210 Sig ,000 34 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Component Total % of Cumulative Variance % Total Loadings % of Cumulative Variance % % of Total Varianc Cumulative % 6,172 29,391 29,391 6,172 29,391 29,391 4,330 e 20,620 3,457 16,463 45,854 3,457 16,463 45,854 3,554 16,923 37,543 2,512 11,960 57,814 2,512 11,960 57,814 3,362 16,009 53,551 2,085 9,929 67,743 2,085 9,929 67,743 2,455 11,689 65,241 1,566 7,459 75,202 1,566 7,459 75,202 2,092 9,961 75,202 ,937 4,462 79,665 ,643 3,063 82,728 ,552 2,627 85,354 ,457 2,177 87,531 10 ,415 1,977 89,509 11 ,378 1,801 91,310 12 ,330 1,570 92,880 13 ,298 1,417 94,297 14 ,254 1,209 95,506 15 ,239 1,137 96,642 16 ,224 1,069 97,711 17 ,197 ,938 98,649 18 ,143 ,679 99,327 19 ,084 ,401 99,729 20 ,045 ,213 99,942 21 ,012 ,058 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis 20,620 35 Rotated Component Matrix a Component ,084 C7 ,261 C8 ,089 ,117 C9 ,826 ,805 ,715 ,791 ,570 ,783 ,194 ,048 ,161 ,232 ,199 ,054 ,158 ,222 ,191 ,099 C19 ,100 ,019 ,039 C20 ,078 ,052 C21 ,103 C11 C13 C14 C15 C22 -,183 C6 C10 ,102 -,094 ,719 -,003 ,773 -,018 ,803 -,006 ,008 -,047 ,172 -,020 ,248 ,015 ,165 742 ,075 C23 ,238 C24 ,253 C25 ,242 C27 ,241 ,923 ,897 ,921 ,880 C29 ,009 ,075 C30 ,150 ,005 C33 -,073 C34 -,014 ,041 ,062 -,131 -,028 , -,018 ,203 ,034 -,106 -,304 ,177 -,048 -,048 ,857 -,071 ,908 -,090 ,879 ,005 -,037 -,017 ,023 -,005 ,052 -,026 ,042 ,052 ,014 ,058 ,903 ,867 -,015 ,921 ,926 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser N ormalization ,233 ,105 -,026 ,044 ,057 ,080 ,011 -,051 -,068 -,069 -,027 -,046 -,044 -,056 36 Phụ lục 10: Phân tích hồi quy mẫu chung Model Model Summary R Square Adjusted R Square R a ,740 ,860 Std Error of the Estimate ,736 ,51384379 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis b Model ANOVA Sum of Squares df Mean Square Regression 235,357 Residual Total 82,643 318,000 313 318 F 47,071 178,277 Sig ,000 a ,264 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis b Dependent Variable: REGR factor score for analysis a Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta Model t Sig (Constant) REGR factor score 7,962E-16 -,680 ,029 ,029 ,000 -,680 -23,597 1,000 ,000 for analysis REGR factor score -,482 ,029 -,482 -16,741 ,000 for analysis REGR factor score -,001 ,029 -,001 -,041 ,968 for analysis REGR factor score -,036 ,029 -,036 -1,236 ,218 for analysis REGR factor score -,209 ,029 -,209 -7,267 ,000 for analysis a Dependent Variable: REGR factor score for analysis 37 Phụ lục 11: Phân tích hồi quy doanh nghiệp tài Model Model Summary R Square Adjusted R Square R ,769 a ,592 Std Error of the Estimate ,579 ,40491762 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis ANOVA Model Sum of Squares b Mean Square df Regression 37,281 Residual Total 25,741 63,023 157 162 F Sig 7,456 45,476 ,000 a ,164 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis b Dependent Variable: REGR factor score for analysis a Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta Model (Constant) REGR factor score t Sig ,455 -,423 ,044 ,037 10,257 -,630 -11,341 ,000 ,000 for analysis REGR factor score -,239 ,035 -,382 -6,899 ,000 for analysis REGR factor score -,061 ,037 -,088 -1,654 ,100 for analysis REGR factor score ,129 ,036 ,199 3,552 ,001 for analysis REGR factor score -,168 ,040 -,218 -4,176 ,000 for analysis a Dependent Variable: REGR factor score for analysis 38 Phụ lục 12: Phân tích hồi quy doanh nghiệp phi tài Model Summary Model Std Error of the R Square Adjusted R Square Estimate R ,826 a ,682 ,671 ,41151863 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis1 b ANOVA Sum of Squares df Model Mean Square F Regression 54,408 10,882 Residual Total 25,402 150 79,810 155 ,169 Sig 64,256 ,000a a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis b Dependent Variable: REGR factor score for analysis a Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta Model (Constant) REGR factor score -,446 -,434 ,056 ,052 for analysis REGR factor score -,420 for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score t Sig -,484 -7,952 -8,424 ,000 ,000 ,042 -,492 -10,057 ,000 ,161 ,036 ,241 4,454 ,000 ,181 ,041 ,231 4,367 ,000 -,200 ,028 -,325 -7,018 ,000 for analysis a Dependent Variable: REGR factor score for analysis 39 ... áp dụng kế tốn cơng cụ tài phái sinh doanh nghiệp có sử dụng cơng cụ tài phái sinh để phòng ngừa rủi ro 5 - N ghiên cứu nhân tố tác động đến việc áp dụng kế tốn cơng cụ tài phái sinh doanh nghiệp. .. cụ tài phái sinh doanh nghiệp kinh tế Việt N am - Đánh giá nhân tố đưa mức độ ảnh hưởng nhân tố đến áp dụng kế tốn cơng cụ tài phái sinh Việt N am - Đo lường nhân tố đến áp dụng kế tốn cơng cụ. .. kế toán cơng cụ tài phái sinh doanh nghiệp? Đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến việc áp dụng kế tốn cơng cụ tài phái sinh đối với: 3a Các doanh nghiệp Việt N am? 3b Các doanh nghiệp tài chính?
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp việt nam , Các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay