Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHÂN TÍCH CHỈ số HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY TNHH xây lắp KHAI THÁC vật LIỆU xây DỰNG THANH NAM

27 3 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:44

MỤC LỤC CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÂY LẮP & KHAI THÁC VẬT LIỆU XÂY DỰNG THANH NAM 1.1 THÔNG TIN CHUNG 1.2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1.3 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH .3 1.4 CƠ CẤU TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH 1.4.1 đồ quản trị, cấu nhân 1.4.2 Mạng lưới phân bố 1.5 Kết hoạt động kinh doanh 1.5.1 Các dự án, công trình tiêu biểu 1.5.2 Các dự án đầu tư hợp đồng thực 11 1.5.2.a Các dự án đầu tư 11 1.5.2.b Các hợp đồng thực 12 1.5.3 Tóm tắt kết hoạt động kinh doanh 12 1.6 KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY .12 1.6.1 Định hướng phát triển 12 1.6.2 Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu .12 1.6.2.a Đổi doanh nghiệp .12 1.6.2.b Đầu tư 12 1.6.2.c Phát triển nguồn lực 13 1.6.3 Những thuận lợi, khó khăn thách thức .13 1.6.3.a Thuận lợi 13 1.6.3.b Khó khăn thách thức 13 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY LẮP & KHAI THÁC VLXD THANH NAM 14 2.1 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG KINH DOANH .14 2.2 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÀI CHÍNH 14 2.2.1 Phân tích chung doanh thu cơng ty qua năm (2010 – 2012) 14 2.2.2 Phân tích chi phí 17 2.2.3 Phân tích lợi nhuận 19 2.2.4 Phân tích tổng hợp số hoạt động kinh doanh 21 2.2.4.a Các tỷ số khả toán 21 2.2.4.b Các tỷ số quản trị nợ .22 2.2.4.c Các tỷ số khả sinh lời 22 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÁC CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 25 3.1 GIẢI PHÁP NÂNG CAO VỐN 25 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO TIẾN ĐỘ CÔNG TRÌNH 26 3.3 GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH .28 3.4 GIẢI PHÁP VỀ CẢI THIỆN CÔNG TÁC THU HỒI NỢ .28 3.5 GIẢI PHÁP TẠO WEBSITE CHO CÔNG TY 28 CHƯƠNG IV KẾT LUẬN .29 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÂY LẮP & KHAI THÁC VLXD THANH NAM 1.1 Thông tin chung: Tên cơng ty: CƠNG TY TNHH XÂY LẮP & KHAI THÁC VLXD THANH NAM Trụ sở chính: 602/18 Điện Biên Phủ, P22, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.62944923 Email: thanhnam_group@yahoo.com.vn Chi nhánh 1: Ấp 2, Xã Tân Hạnh, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 1.2 Q trình hình thành phát triển: Trong kinh tế nói chung lĩnh vực xây dựng nói riêng, yêu c ầu v ề ch ất l ượng cơng trình, tiến độ thi cơng đảm bảo an tồn cho cơng trình ln ln đòi h ỏi ngày cao Các kỹ thuật cao, máy móc chuẩn xác vật liệu xây dựng tốt yếu t ố định Trên sở đó, cơng ty TNHH xây lắp & khai thác VLXD Thanh Nam đ ược hình thành Công ty TNHH xây lắp & khai thác VLXD Thanh Nam đ ược thành l ập ngày 05/05/1994 theo định số: 586/GP-UB Ủy Ban Nhân Dân TP Hồ Chí Minh c ấp Tr ải qua g ần 20 năm hoạt động, công ty không ngừng đầu t đổi m ới, b ổ sung trang thi ết b ị ngày đồng tân tiến, mặt khác khơng ngừng nâng cao trình độ quản lý, chun môn kỹ thuật cán bộ, đào tạo nâng cao tay ngh ề c công nhân đ ể ln tìm giải pháp tối ưu cơng trình, dự án để thực ti ến đ ộ, ch ất lượng an tồn cơng trình, tiết kiệm có hiệu Doanh thu trung bình hàng năm: 105.000.000.000 đồng (105 tỷ đồng) 1.3 Ngành nghề kinh doanh: Các ngành nghề kinh doanh công ty thể bảng đây: BẢNG 1: NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH STT STT Tên ngành Khai thác thu gom than cứng Khai thác khí đốt tự nhiên Khai thác quặng kim loại quí Tên ngành Khai thác đá, sỏi, cát, đất sét Khai thác khoáng hóa chất khống phân bón Khai thác thu gom than bùn Khai thác khác chưa phân vào đâu Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thơ khí tự nhiên Mã ngành 0510 0620 0730 Mã ngành 0810 0891 0892 0899 0910 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ quặng khác Khai thác thu gom than non Khai thác dầu thô Khai thác quặng sắt Khai thác quặng uranium quặng thorium Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt Khai thác muối Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác Hồn thiện cơng trình xây dựng Hoạt động xây dựng chun dụng khác Xây dựng cơng trình đường sắt đường Xây dựng nhà loại Xây dựng cơng trình cơng ích Chuẩn bị mặt Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 0990 0520 0610 0710 0721 0722 0893 4290 4330 4390 4210 4100 4220 4312 4329 1.4 Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh: 1.4.1 đồ quản trị, cấu nhân sự: HÌNH 1: ĐỒ QUẢN TRỊ CƠNG TY BAN GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC Phòng Kế tốn Phòng Hành Phòng kinh doanh Phòng kỹ thuật - Ban giám đốc: Gồm thành viên góp vốn phận đầu não định toàn hoạt động, kinh doanh cơng ty Sau có thơng tin chọn lọc phân tích từ Giám đốc cơng ty Ban giám đốc họp phân tích nghiên cứu lại thơng tin để đưa định, xây dựng kế hoạch chiến lược kinh doanh phát triển công ty Ban giám đốc chịu trách nhiệm với quan pháp luật Nhà nước - Giám đốc: Là người điều hành tổng thể hoạt động công ty, thừa hành mệnh lệnh Ban giám đốc, đạo cơng việc phòng ban định phạm vi quyền hạn Phối hợp chặt chẽ hoạt động phòng cho nhịp nhàng Tập hợp xử lý thơng tin từ phòng chuyển lên cho Ban giám đốc - Phòng kỹ thuật: gồm chuyên viên công nhân kỹ thuật có nhiệm vụ kiểm tra hàng hố, vật liệu, máy móc có quy chuẩn, quy cách khơng, đạo kỹ thuật theo thiết kế, sửa chữa hỏng hóc, nắm bắt khoa học kỹ thuật phản ánh với Giám đốc công ty để đưa định kinh doanh mặt hàng cho phù hợp với thị trường - Phòng kinh doanh: tổ chức thu thập xử lý phân tích thơng tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cơng ty kế tốn, tài chính, hoạt động kinh doanh, xu biến động thị trường Phân tích nguyên nhân dẫn đến thành cơng hay thất bại thương vụ từ có kinh nghiệm cho thương vụ sau Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty lập báo cáo chuyển cho Giám đốc xem xét sở xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Ban giám đốc - Phòng hành chính: Là phận xem xét, nghiên cứu văn bản, định nhà nước cơng ty có phù hợp khơng, phân tích thủ tục, điều khoản hợp đồng thương mại, thủ tục với đối tác là: người mua, người bán, ngân hàng, quan nhà nước… Đồng thời phận quản lý nhân công ty, quản lý quỹ lương, thưởng, phúc lợi … sử dụng lao động cho hiệu - Phòng kế tốn: Quản lý tài sản, nguồn vốn cơng ty Hạch tốn kế tốn nghiệp vụ phát sinh Cuối kỳ lập báo cáo tài giúp Giám đốc nắm bắt tình hình tài chính, kế tốn cơng ty để xem xét cơng ty làm ăn có hiệu hay khơng, sở giúp Ban giám đốc hoạch định phương hướng, kế hoạch cho kỳ kinh doanh BẢNG 2: DANH SÁCH THÀNH VIÊN GÓP VỐN (theo số liệu năm 2010) STT TÊN THÀNH VIÊN Lê Thị Hào GIÁ TRỊ PHẦN GÓP VỐN (VND) 19.440.000.000 TỶ LỆ (%) Lê Văn Lanh 2.520.000.000 2,55 Trịnh Duy Đức 16.320.000.000 16,49 Trịnh Duy Minh 58.920.000.000 59,50 Trịnh Duy Thu 1.800.000.000 1,82 19,64 BẢNG 3: DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT STT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔN KINH NGHIỆM (năm) CHỨC VỤ BAN GIÁM ĐỐC Trịnh Duy Minh CEO 30 Giám đốc Đỗ Xuân Sinh Cử nhân kinh tế 12 Phó giám đốc Bùi Hải Nhân Kỹ sư khai thác mỏ 13 Phó giám đốc Thái Hữu Tâm Cử nhân kinh tế 27 Kế toán trưởng PHÒNG KỸ THUẬT 5 Nguyễn Tử Long Kỹ sư cầu đường 14 Trưởng phòng Nguyễn Tấn Phúc Cử nhân xây dựng Cán kỹ thuật Trịnh Duy Đức Kỹ sư kinh tế Cán kỹ thuật Phạm Văn Khánh Cử nhân địa 10 Cán kỹ thuật Trần Văn Quang Kỹ sư cầu đường Cán kỹ thuật 10 Nguyễn Duy Hà Kỹ sư cầu đường Cán kỹ thuật 11 Đỗ Văn Lực Kỹ sư cầu đường 11 Cán kỹ thuật 12 Nguyễn Văn Thắng Kỹ sư cầu đường Cán kỹ thuật 13 Đinh Thế Anh Kỹ sư cầu đường Cán kỹ thuật 14 Lê Đình Vũ Kỹ sư cầu đường Cán kỹ thuật 15 Phạm Thái Hưng Kỹ sư cầu đường Cán kỹ thuật 16 Vũ Hồng Liên Kỹ sư kinh tế XD 10 Cán kỹ thuật 17 Nguyễn Văn Năm Kỹ sư cầu đường 11 Cán kỹ thuật 18 Mai Quốc Hải Kỹ sư cầu đường 13 Cán kỹ thuật 19 Trần Nam Sơn Kỹ sư thủy lợi 16 Cán kỹ thuật 20 Phạm Duy Hải Kỹ sư thủy lợi 30 Cán kỹ thuật 21 Đặng Văn Chiến Kỹ sư thủy lợi 13 Cán kỹ thuật 22 Mai Duy Hòa Kỹ sư thủy lợi 28 Cán kỹ thuật 23 Nguyễn Văn Thắng Kỹ sư thủy lợi 16 Cán kỹ thuật 24 Nguyễn Văn Khắc Cử nhân khai thác Cán kỹ thuật 25 Đặng Văn Tá Cử nhân khai thác Cán kỹ thuật 26 Nguyễn Văn Lộc Cử nhân khai thác Cán kỹ thuật 27 Nguyễn Văn Sơn Kỹ sư khai thác mỏ Cán kỹ thuật 28 Trần Văn Toán Kỹ sư khai thác mỏ 20 Cán kỹ thuật 29 Nguyễn Văn Hưng Thợ mìn Cán kỹ thuật 30 Đỗ Như Trinh Thợ mìn Cán kỹ thuật 31 Hồng Đình Trung Thợ mìn Cán kỹ thuật 32 Trần Mạnh Tư Thợ mìn Cán kỹ thuật 33 Trịnh Văn Minh Thợ mìn Cán kỹ thuật 34 Lê Văn Lanh Thợ mìn Cán kỹ thuật PHỊNG KẾ TỐN 35 Nguyễn Văn Tn Cử nhân kinh tế 12 Kế toán viên 36 Trịnh Thị Hiền Cử nhân kế toán Kế toán viên 37 Nguyễn Thị Hưng Cử nhân kế toán Kế toán viên 38 Lê Thị Hà Trung cấp kế toán 14 Kế toán viên 39 Trịnh Thị Phượng Trung cấp kế tốn Kế tốn viên PHỊNG KINH DOANH 40 Trần Lê Tuấn Cử nhân kinh tế Trưởng phòng 41 Phạm Văn Quang Cử nhân kinh tế Nhân viên 42 Nguyễn Thị Chính Cử nhân kinh tế 11 Nhân viên STT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔN KINH NGHIỆM (năm) CHỨC VỤ PHỊNG HÀNH CHÍNH 43 Tạ Thị Lệ Thủy Cử nhân kinh tế 12 Trưởng phòng 44 Nguyễn Kiến Quốc Cử nhân kinh tế 18 Nhân viên 45 Trương Văn Mười Cử nhân kinh tế Nhân viên 46 Lê Huyền Nga Cử nhân kinh tế Nhân viên HÌNH 2: TRÌNH ĐỘ NHÂN SỰ CƠNG TY BẢNG 4: TỔNG HỢP MÁY MÓC THIẾT BỊ: TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TÊN THIẾT BỊ Máy đào KOBELCO Máy đào KOMATSU Máy đào KOMATSU Máy đào SK 450 Máy đào HITACHI Máy đào SAMSUNG Máy đào GOOL STAR Máy đào SK 14 Máy đào CATERPILLA Máy đào CATERPILLA 650 Máy đào CATERPILLA 350 Máy đào bánh xích Daewoo Solar 280 LC – III Máy đào bánh xích Daewoo Solar 290 LC – V Máy đào bánh xích Hyundai Robex 2900 LC – III Búa đập đá Máy ủi CATERPILLA Máy ủi KOMATSU Máy xúc KOMATSU Máy xúc LB Máy xúc lật ALITCHAMO Ôtô tải ben Hyundai NƯỚC SX Japan Japan Japan Japan Japan Korea Korea Japan USA USA USA Korea Korea Korea Japan USA Japan Japan Japan USA Korea SỐ LƯỢNG 05 02 01 02 03 01 01 02 01 01 03 05 02 03 06 04 01 03 02 02 02 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Ơtơ ben GRAT Ơtơ tải ben SINOTRUK Giàn khoan P MK – 110mm Máy nén khí DENZO – ARIMAN Trạm nghiền liên hợp PDSU Trạm nghiền sàng đá Trạm nghiền 186 – 187 Máy nghiền cắt hiệu VSI-8158 Máy phát điện Máy bơm nước Máy thủy bình Máy trộn bê tơng Đầm dùi dài 4m Máy phun bê tông Đầm dùi 1,5m Đầm cóc Máy cắt sắt Trạm hạ Máy lu tĩnh Antarabe Máy lu rung Diafar Máy lu bánh Máy lu bánh sắt Máy bơm cát Máy hàn bán tự động Máy khoan Aiman Xe xúc Kawasaki KLD 1102 Máy san tự hành Russia China Russia Japan Russia Russia Russia Korea Korea Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan China Japan Japan Japan Korea 01 01 02 03 02 04 01 02 03 05 02 03 01 02 03 06 02 02 01 02 01 03 01 02 04 03 1.4.2 Mạng lưới phân bố: HÌNH 3: MẠNG LƯỚI PHÂN BỐ CƠNG TY TRỤ SỞ CHÍNH (602/18 Điện Biên Phủ,P.22,Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) Chi Nhánh (Ấp 2, Xã Tân Hạnh, Biên Hòa, Đồng Nai) Chi Nhánh (Thơn Liên Giang, Xã Kỳ Long, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) 1.5 Kết hoạt động kinh doanh: 1.5.1 Các dự án, công trình tiêu biểu từ năm 1994: Từ thành lập đến nay, công ty TNHH xây lắp & khai thác VLXD Thanh Nam đ ảm bảo tốt tiến độ thi cơng, chất lượng cơng trình khách hàng tin tưởng, tín nhiệm Cơng ty trực tiếp tham gia nhiều cơng trình, dự án có quy mơ tr ải dài kh ắp đ ất n ước, tiêu biểu kể đến sau: - Đào kênh thủy lợi sơng Quao – Bình Thuận (1994 – 1995), giá tr ị h ợp đồng: 2.800.000.000 đồng Khai thác đá đắp đập nhà máy thủy điện Thác Mơ (1994 – 1995), giá tr ị h ợp đồng: 2.000.000.000 đồng Đường, tuyết bao biên giới Tân Hồng, Đồng Tháp (1994 – 1995), giá tr ị h ợp đồng: 1.500.000.000 đồng Đào kênh Hồng Ngự (1994 – 1995), giá trị hợp đồng: 1.200.000.000 đồng San lấp mặt Thuận An – Bình Dương (1994 – 1995), giá tr ị h ợp đ ồng: 1.537.000.000 đồng Xây dựng trường ĐH Nông Lâm – Thủ Đức (1994 – 1995), giá trị h ợp đ ồng: 6.500.000.000 đồng Khai thác mỏ đá Bình An (1994 – 1996), giá trị hợp đồng: 20.000.000.000 đồng Đào kênh kênh dẫn móng nhà máy thủy ện Sông Pha (1995 – 1996), giá tr ị hợp đồng: 3.800.000.000 đồng San lấp mặt Liên hiệp sản xuất nhựa Đức Hòa ( 1995 – 1996), giá tr ị h ợp đồng: 1.400.000.000 đồng Làm đường Nguyễn Tất Thành, TPHCM (1995 – 1996), giá tr ị h ợp đ ồng: 2.424.000.000 đồng Thi cơng phần chợ Bình Tây, TP.HCM (1995 – 1997), giá tr ị h ợp đ ồng: 2.000.000.000 đồng Khai thác mỏ đá Long Bình Tân, Đồng Nai (1996 – 1997), giá tr ị h ợp đ ồng: 12.000.000.000 đồng Khai thác đá đắp đập nhà máy thủy điện Sông Hinh – Phú Yên ( 1996 – 1998), giá trị hợp đồng: 5.000.000.000 đồng Xây dựng trường tiểu học Tầm Vu, Quận Bình Thạnh, TPHCM (1997 – 2000), giá trị hợp đồng: 4.500.000.000 đồng Khai thác mỏ sỏi Tà Pao đắp đập Đa Mi (1998 – 2000), giá tr ị h ợp đ ồng: 9.000.000.000 đồng Thi cơng làm đường cơng trình “Đường Hồ Chí Minh” ( 2000 – 2003), giá tr ị h ợp đồng: 6.600.000.000 đồng Thi công làm đường 18B – Lào (2003 – 2004), giá tr ị h ợp đ ồng: 18.000.000.000 đồng Khoan nổ mìn đập tràn thủy điện Bn Kuốp ( 2004 – 2005), giá tr ị h ợp đ ồng: 8.700.000.000 đồng - Khai thác, xay nghiền đá thủy điện A Vương, Quảng Nam ( 2002 – 2006), giá tr ị hợp đồng: 5.000.000.000 đồng Khai thác, xay nghiền đá cơng trình PleiKrơng, Kon Tum (2003 – 2006), giá tr ị hợp đồng: 5.000.000.000 đồng Khoan nổ mìn mỏ đá, đắp đập cơng trình thủy lợi, thủy điện Cửa Đạt, Thanh Hóa (2004 – 2006), giá trị hợp đồng: 10.000.000.000 đồng Thi cơng khoan nổ móng nhà máy thủy điện Đồng Nai (2005 – 2008), giá tr ị hợp đồng: 15.000.000.000 đồng Đào hố móng nhà máy kênh xả cơng trình thủy ện Đồng Nai ( 2010), giá tr ị hợp đồng: 79.000.000.000 đồng Thi cơng hố móng nhà máy, kênh xả thủy điện ĐăkR’tih, Đ ắk Nông (2009), giá tr ị hợp đồng: 48.000.000.000 đồng Thi cơng cơng trình thủy điện Đam B’ri (2010), giá trị h ợp đ ồng: 13.823.453.623 đồng Thi công làm đường tuần tra biên gi ới đồn Rơ Long – tỉnh Kon Tum ( 2010), giá trị hợp đồng: 7.000.000.000 đồng Khai thác chế biến đá, cát mỏ đá 4C cơng trình thủy ện Đ ồng Nai (tháng 12/2011), giá trị hợp đồng: 89.000.000.000 đồng Thi công đào hở gia cố hố móng nhà máy gói thầu DR – XL.12 cơng trình th ủy điện Đam B’ri (tháng 05/2012), giá trị hợp đồng: 50.167.130.678 đồng 1.5.2 Các dự án đầu tư hợp đồng thực hiện: 1.5.2 a) Các dự án đầu tư: BẢNG 4: DỰ ÁN ĐANG ĐẦU TƯ Tên dự án Đầu tư dự án Khu du lịch biển Bình Châu – Bà Rịa Vũng Tàu Đầu tư dự án thủy điện Sông Tranh 1, Kong Tum, công suất 9,0 MW Đầu tư khai thác chế biến đá mỏ đá Tân Hạnh, Biên Hòa, Đồng Nai Tổng giá trị Tên đơn vị đầu tư 200.000.000.00 Công ty Thanh Nam đồng làm chủ đầu tư Thời gian hoạt động 50 năm 198.000.000.00 Công ty Thanh Nam đồng làm chủ đầu tư Lâu dài Trên Hợp tác liên doanh 75.000.000.000 với công ty Đồng đồng Tân, Bộ huy quân tỉnh Đồng Nai 1.5.2 b) Các hợp đồng thực hiện: 20 năm BẢNG 5: HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN Tên dự án Khai thác đá mỏ đá Phước Hòa, Tân Thành, Bà Rịa Giá trị hợp đồng Trên 20.000.000.000 đồng Đơn vị ký hợp đồng Công ty cổ phần Phước Hòa Fico 10 Thời gian hồn thành 2020 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY LẮP & KHAI THÁC VLXD THANH NAM 2.1 Phân tích thị trường kinh doanh Thị trường nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tiêu thụ sản ph ẩm ho ặc dịch vụ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Công ty Thanh Nam công ty với ngành nghề kinh doanh xây d ựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp, khai thác vật li ệu xây d ựng Công ty đ ược thành l ập t sớm có nhiều kinh nghiệm thị trường xây dựng Ngoài thị tr ường TP.Hồ Chí Minh, cơng ty sớm mở rộng đảm nhận cơng trình t ại nhi ều t ỉnh có ti ềm xây dựng khai thác vật liệu xây dựng như: Đồng Nai, Lâm Đ ồng, Hà Tĩnh, Đắk Nông… Những năm gần đây, vấp phải cạnh tranh ngày m ột gay gắt th ị tr ường, bên cạnh sản phẩm khai thác vật liệu xây d ựng, xây d ựng cơng trình dân dụng, công ty không ngừng mở rộng chuyên ngành kinh doanh khác nh sau đ ể kịp đáp ứng nhu cầu thị trường: - - Tư vấn đầu tư nước, tư vấn xây dựng (trừ kinh doanh d ịch v ụ thiết kế công trình) Mua bán kim khí điện máy, máy móc thiết bị ngành xây dựng Kinh doanh nhà: cho thuê, mua bán nhà ở, nhận quy ền sử d ụng đất để xây d ựng nhà bán cho thuê, đầu tư xây dựng sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà để chuyển quyền sử dụng đất Sản xuất bê tông đúc sẵn Kiểm định cơng trình xây dựng Mua bán xe có động điện phụ tùng, linh kiện Thế mạnh khai thác VLXD công ty Thanh Nam thể hi ện r ất rõ doanh thu ổn định phân tích phần sau Vì vậy, em xin đ ược phép phân tích t ập trung lình vực xây dựng công ty phần sau 2.2 Phân tích yếu tố tài 2.2.1 Phân tích chung doanh thu cơng ty qua năm (2010 – 2012) BẢNG 7: DOANH THU THỰC TẾ QUA NĂM ĐVT: Triệu đồng Doanh thu VLXD 2011/2010 Số tiền % 2010 2011 2012 23.338 32.248 40.329 13 8.910 38,18 2012/2011 Số tiền % 8.081 25,04 Xây dựng Tổng 55.972 79.192 101.30 23.220 41,15 22.110 27,92 79.310 111.44 141.63 32.130 40,51 30.191 27,09 (Nguồn: phòng kế tốn cơng ty) Nhìn vào bảng 7, ta thấy tình hình doanh thu c cơng ty tăng liên t ục qua năm S ự tăng doanh thu năm cho thấy công ty ngày nh ận đ ược nhiều cơng trình, hoạt động cơng ty mở rộng, uy tín cơng ty tăng cao Trong tổng thu nhập hoạt động kinh doanh doanh thu xây d ựng thu nh ập cơng ty, chiếm tỷ trọng lớn: 70,57% (2010), 71,06% (2011) 71,53% (2012) Doanh thu công ty bị ảnh hưởng nhân tố: số lượng sản phẩm giá bán đ ơn vị Khác với ngành nghề khác, xây dựng ngành có giá bán s ản ph ẩm khơng ổn định, giá trị cơng trình ln khác Số l ượng cơng trình bi ến đ ộng qua năm dẫn đến doanh thu công ty thay đổi Số lượng công trình tăng, giá trị cơng trình tăng dẫn đến doanh thu tăng Ng ược l ại, s ố lượng công trình giảm, giá trị cơng trình thấp làm doanh thu giảm Lượng cơng trình tăng lên hay giảm xuống phụ thuộc nhi ều vào vi ệc trúng th ầu giao thầu mà công ty nhận hàng năm Trong năm xét để phân tích, doanh thu công ty không ngừng tăng lên, ều cho thấy cơng ty nhận thầu nhiều cơng trình giá tr ị cơng trình l ớn Đ ể đ ạt kết cơng ty phải hội tụ nhiều yếu tố: từ chế quản lý lao đ ộng tiến độ chất lượng thi cơng cơng trình Đây y ếu t ố quy ết đ ịnh đ ến ho ạt động uy tín cơng ty Thanh Nam BẢNG 8: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CƠNG TRÌNH ĐVT: Triệu đồng 14 Quy mơ cơng trình Số lượng Lớn Vừa & nhỏ 27 Tổng 35 2010 Doanh thu 24.20 31.77 55.97 % Số lượn g 43,24 12 56,76 28 100 40 Doanh thu trung bình theo số 1.599 lượng cơng trình (Nguồn: phòng kế tốn cơng ty) 2011 Doanh thu 46.19 32.99 79.19 1.980 Số lượn g 58,33 15 2012 Doanh thu % 60.893 61,11 41,67 31 40.409 39,89 100 101.30 100 % 46 2.202 Số lượng hồn thành cơng trình năm có xu hướng tăng lên V ề doanh thu thực cơng trình, ta thấy 40 cơng trình đ ược thực năm 2011 79 tỳ đồng, tăng cơng trình so với năm 2010 doanh thu tăng 41,48% S ố cơng trình năm 2012 tăng so với năm 2011 doanh thu tăng 27,92% Như năm qua, doanh thu năm sau so v ới năm tr ước đ ều tăng lên Doanh thu tăng hay giảm nguyên nhân thay đ ổi c số l ượng cơng trình hồn thành, quy mơ cơng trình Chỉ tiêu để xác định quy mơ cơng trình doanh thu trung bình cơng trình Nhìn vào bảng thấy doanh thu trung bình c năm 2011 2012 lớn Điều khơng có nghĩa năm ch ỉ th ực hi ện cơng trình loại lớn, hay năm 2010 thực hi ện công trình lo ại nh ỏ Th ực t ế t ỷ trọng loại cơng trình qua năm có thay đổi Để thấy quy mơ cơng trình ảnh hưởng đến doanh thu đạt đ ược ta có bi ểu đồ tỷ trọng doanh thu theo quy mơ cơng trình sau: HÌNH 4: TỶ TRỌNG DOANH THU THEO CƠNG TRÌNH 15 Theo biểu đồ ta thấy phần lớn doanh thu năm 2010 cơng trình v ừa nh ỏ mang lại, năm 2011, 2012 doanh thu cơng trình lo ại l ớn l ại chi ếm t ỷ tr ọng cao Nhìn chung năm qua công ty Thanh Nam th ực hi ện phần l ớn cơng trình lo ại vừa nhỏ, cơng trình loại lớn thực hi ện lại nh ững cơng trình đem loại doanh thu lớn cho cơng ty 2.2.2 Phân tích chi phí: BẢNG 9: CHI PHÍ QUA NĂM (2010 – 2012) ĐVT: Triệu đồng Chi phí Tiền lương Vật liệu – Nhân công Khấu hao TSCĐ Khác Tổng 2010 2011 2011/2010 Số tiền % 2012 2012/2011 Số tiền % 1.925 2.245 2.769 320 16,63 524 23,34 68.258 98.272 125.573 30.014 43,97 27.301 27,78 341 498 757 157 46,04 259 52,01 2.205 2.618 2.448 413 18,73 -170 -7,03 72.729 103.63 131.457 30.904 42,49 27.824 26,85 (Nguồn: phòng kế tốn) Tương tự doanh thu, chi phí cơng ty tăng qua năm, c ụ th ể chi phí năm 2011 tăng 16,63% so với năm 2010, chi phí năm 2012 tăng 23,34% so v ới năm 2011 Xét khoản chi phí, ta thấy chi phí vật li ệu – nhân công chi ếm t ỷ l ệ r ất cao tổng chi phí tăng qua năm ( năm 2011 chi phí tăng 41,04% , năm 2012 chi phí tăng 27,32%), nguyên nhân giá nguyên vật liệu (sắt, thép…) tăng qua năm Các yếu tố khác lương tăng, giá xăng dầu gi ới tăng làm cho giá nguyên vật liệu tăng góp phần ảnh hưởng đến việc tăng chi phí Chi phí tiền lương chiếm tỷ lệ thứ tổng chi phí Chi phí tăng qua năm lương tăng, lợi nhuận đơn giá tiền lương tăng qua năm Chi phí khấu hao tài sản cố định chiếm tỷ lệ nhỏ t chi phí tăng qua năm công ty không ngừng mở rộng quy mô hoạt đ ộng, thêm vào s ố l ượng cơng trình ngày nhiều, để theo kịp tiến độ thi cơng c cơng trình nên cơng ty phải trang bị thêm nhiều máy móc, trang thiết bị đại cho phòng kỹ thu ật phòng khác 16 Chi phí khác bao gồm: chi phí tiếp khách, chi phí trích l ập kho ản d ự phòng, chi phí quảng cáo số chi phí khác Chi phí khác 2011 tăng chi chí d ự phòng tăng HÌNH 5: BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ QUA NĂM ĐVT: Triệu đồng Cùng với tăng giảm doanh thu tăng gi ảm chi phí, l ượng tăng gi ảm chủ yếu số lượng cơng trình quy mơ cơng trình thay đ ổi Doanh thu tăng chi phí tăng, tốc độ tăng doanh thu cao tốc độ tăng c chi phí ch ắc ch ắn l ợi nhuận tăng, ngược lại chi phí tăng mà doanh thu ổn định ho ặc doanh thu giảm lợi nhuận chắn giảm, điều ảnh hưởng nhi ều đ ến hi ệu hoạt động kinh doanh công ty Nhìn vào biểu đồ ta thấy chi phí năm tăng t ốc độ tăng chi phí c năm 2011 cao tốc độ tăng chi phí năm 2012, nhiên v ẫn ch ưa xác đ ịnh cụ thể năm 2010 hoạt động hiệu năm sau hoạt động hi ệu qu ả Nhưng dựa vào lượng chi phí mức bi ến động chi phí qua năm có th ể đánh giá phần phát triển kinh doanh công ty b ởi m ức bi ến đ ộng c chi phí thường gắn liền với mức biến động doanh thu bi ến động c l ợi nhu ận, doanh thu lại không ngừng tăng cao qua năm Tuy m ức đ ộ bi ến đ ộng chi phí năm 2011 cao năm 2010 không th ể đánh giá hi ệu qu ả ho ạt đ ộng kinh doanh công ty năm không hi ệu qu ả mà th ực t ế ng ược l ại năm 2011 lại năm công ty gặt hái nhiều nhiều thành công 17 2.2.3 Phân tích lợi nhuận: BẢNG 10: LỢI NHUẬN QUA NĂM (2010 – 2012) ĐVT: Triệu đồng 2011/2010 Số tiền % 2012/2011 Số tiền % Thành phần 2010 2011 2012 Tổng doanh thu 79.310 111.440 141.631 32.130 40,51 30.191 27,09 Các khoản giảm trừ - - - - - - - Doanh thu từ bán hàng 79.310 111.440 141.631 32.130 40,51 30.191 27,09 30.014 43,97 27.301 27,78 Giá vốn hàng bán 68.258 98.272 125.573 Lợi nhuận gộp 11,052 13.168 16.058 2.116 19,15 28.900 21.95 Thu nhập từ hoạt động tài 1.526 1.830 1.311 304 19,92 -519 -28,36 Chi phí hoạt động tài 410 632 320 222 54,15 -312 -49,36 4.471 5.361 5.974 890 19,91 613 11,43 7.697 9.005 11.075 1.308 17 2.070 22,99 Tổng lợi nhuận trước thuế 7.697 9.005 11.075 1.308 17 2.070 22,99 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.924 2.251 2.769 327 17 518 23,01 Tổng lợi nhuận sau thuế 5.773 6.754 8.306 981 17 1.552 22,98 Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 18 (Nguồn: phòng kế tốn) Mục đích việc phân tích lợi nhuận đánh giá m ức độ hoạt đ ộng c cơng ty, sở đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh kỳ kinh doanh T tìm nhân tố tác động nguyên nhân gây khó khăn ho ặc thu ậng l ợi cho q trình hoạt động cơng ty Lợi nhuận công ty TNHH Thanh Nam đat chủ yếu t hoạt động xây d ựng c khai thác bán vật liệu xây dựng Bên cạnh cơng ty thu đ ược m ột ngu ồn lợi nhuận nhỏ khác từ hoạt động tài chính, bao gồm khoản ti ền lãi t ti ền g ửi ngân hàng, hoạt động cho vay, hoạt động đầu tư cổ phiếu, trái phiếu Mức lợi nhuận công ty năm sau cao năm tr ước Nguyên nhân làm cho l ợi nhuận tăng chủ yếu lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng, t ốc độ tăng doanh thu cao tốc độ tăng chi phí Còn l ợi nhu ận ho ạt đ ộng tài chính, chiếm tỷ trọng nhỏ cũnng góp phần ảnh hưởng tới tổng l ợi nhuận Thu nhập chi phí hoạt động tài năm 2012 gi ảm đáng k ể so v ới năm 2011 năm 201 công ty thực việc huy động vốn n ội bộ, ch ủ y ếu thông qua việc bán cổ phiếu, làm giảm việc vay nợ ngân hàng xuống, làm gi ảm chi phí lãi vay cách đáng kể HÌNH 6: THAY ĐỔI VỀ LỢI NHUẬN QUA NĂM ĐVT: Triệu đồng Lợi nhuận công ty Thanh Nam tăng liên tục qua năm Tuy m ức tăng không cao thấy cơng ty tiếp tục đà phát tri ển Trong năm 2011, doanh thu tăng cao nhiều so với năm 2010 công ty khai thác đ ược nhi ều VLXD nh ận thầu nhiều cơng trình hơn, nhiên giá vậtnăm l ại tăng bi ến động giá thị trường, kéo theo giá vốn hàng bán năm lên cao (43,97%) Chi phí quản lý doanh nghiệp năm tăng cao cơng ty mua s ắm thêm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho tiến độ hoàn thành cơng trình cho khách hàng, nhiên cơng ty cần quản lý chặt chẽ chi phí khơng muốn lợi nhuận bị ảnh hưởng 2.2.4 Phân tích tổng hợp tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh: 2.2.4.a) Các tỷ số khả toán: BẢNG 11: CÁC TỶ SỐ VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN Loại Tài sản lưu động ĐVT Triệu đồng 2010 2011 2012 253.640 257.953 209.481 19 2011/20 10 4.313 2012/20 11 -48.472 Nợ ngắn hạn Triệu đồng 169.093 151.739 161.139 -17.354 9.400 Tỷ số toán hành Lần 1,5 1,65 1,3 0,15 -0,35 (Nguồn: phòng kế tốn) Tỷ số tốn hành cho thấy khả toán kho ản n ợ ng ắn hạn công ty cao hay thấp Năm 2010, t ỷ số 1,5 l ần nghĩa có 1,5 đ ồng tài sản lưu động dùng để chi trả cho đồng nợ ngắn hạn Qua năm 2011, t ỷ l ệ tăng lên, đồng nợ ngắn hạn đảm bảo 1,65 đồng tài sản l ưu đ ộng Nguyên nhân tài sản lưu động tăng, nợ ngắn hạn lại giảm Năm 2012, tỷ số gi ảm 0,35 lần so với năm 2011 Nguyên nhân tài sản lưu động gi ảm (ch ủ y ếu gi ảm kho ản n ợ phải thu), nợ ngắn hạn lại tăng (chủ yếu tăng n ợ vay ngân hàng) Tuy nhiên tỷ số đạt mức đảm bảo tốn cao 1,3 Nhìn chung qua năm khả toán hi ện hành c cơng ty Thanh Nam có tăng giảm có tỷ lệ lớn Điều cho thấy khả toán kho ản nợ ngắn hạn công ty tốt, chứng tỏ công ty đạt hiệu cao HÌNH 7: TỶ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN HIỆN HÀNH 2.2.4.b) Các tỷ số quản trị nợ: BẢNG 12: CÁC TỶ SỐ QUẢN TRỊ NỢ Loại ĐVT 2010 2011 2012 Nợ phải trả Triệu đồng 218.790 240.856 179.043 2011/20 10 22.066 Nguồn vốn chủ sở hữu Triệu đồng 99.000 101.200 102.310 2.200 20 2012/20 11 -61.813 1.110 Tổng tài sản Triệu đồng 317.790 342.056 281.353 24.266 -60.703 Các khoản phải thu Triệu đồng 43.119 67.068 60.749 23.949 -6319 Tài sản lưu động Triệu đồng 253.640 257.953 209.481 4.313 -48.472 Tỷ số nợ vốn chủ sở hữu Tỷ số nợ tổng tài sản Lần 2,21 2,38 1,75 0,17 -0,63 Lần 0,68 0,70 0,64 0,02 -0,06 Tỷ số Lần 0,17 khoản phải thu tài sản lưu động (Nguồn: phòng kế tốn) 0,26 0,29 0,09 0,03 - - - Tỷ số nợ vốn chủ sở hữu: Tỷ số tăng giảm qua năm Năm 2010 công ty sử dụng 2,21 đồng nợ đồng vốn chủ sở hữu, tương t ự cho năm 2011, 2012 2,38 1,75 Các tỷ số lớn chứng t ỏ công ty s d ụng đ ồng nợ để hoạt động chủ yếu Qua năm, vốn chủ sở hữu cơng ty có tăng tăng khơng cao nợ phải trả công ty năm 2011 tăng cao so với năm 2010 làm cho tỷ số nợ vốn chủ s h ữu tăng lên Trong năm 2012, công ty giảm nợ vay ngân hàng, huy động vốn n ội b ộ ch ủ y ếu nên làm cho tỳ số nợ vốn chủ sở hữu giảm đáng kể Tỷ số nợ tổng tài sản : Các chủ nợ thường thích tỷ lệ nợ thấp tỷ lệ thấp, nợ đảm bảo trường hợp công ty bị phá s ản Đối với công ty Thanh Nam, có 60% tài sản cơng ty đ ược tài tr ợ t v ốn vay Nguyên nhân công ty thiếu vốn nên phải gia tăng kho ản n ợ Tuy nhiên công ty cần quan tâm đến khoản nợ ngắn hạn tốc độ tăng c tài s ản d ễ dẫn tới rủi ro kinh doanh Năm 2011, tỷ số nợ tài sản gi ảm công ty giảm vay nợ huy động vốn nội Tỷ số khoản phải thu tài sản lưu động : Tỷ số tăng lên năm 2011 giảm năm 2012 Các tỷ số năm nh ỏ h ơn 1, điều kiện thuận lợi cho công ty vay vốn công ty không bị chi ếm d ụng vốn nhiều 2.2.4.c) Các tỷ số khả sinh lời: BẢNG 13: CÁC CHỈ TIÊU SINH LỜI 21 Chỉ tiêu ĐVT Doanh thu Triệu đồng Chi phí Triệu đồng Tổng tài Triệu đồng sản Lợi nhuận Triệu đồng Nguồn Triệu đồng vốn chủ sở hữu LN % tổng doanh thu LN % vốn chủ sở hữu LN % tổng tài sản LN % chi phí (Nguồn: phòng kế tốn) - - - - 2010 2011 2012 141.631 131.457 281.353 2011/20 10 32.130 30.904 24.266 2012/20 11 30.191 27.824 -60.703 79.310 72.729 317.790 111.440 103.633 342.056 5.773 99.000 6.754 101.200 8.306 102.310 981 2.200 1.552 1.110 7,28 6,06 5,86 -1,22 -0,2 5,83 6,67 8,12 0,84 1,45 1,82 1,97 2,95 0,15 0,98 7,93 6,52 6,32 -1,41 -0,02 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu: Tỷ suất lợi nhuận doanh thu c công ty giảm qua năm tốc độ tăng lợi nhuận nhỏ tốc độ tăng c doanh thu Nguyên nhân chi phí cơng ty năm 2011, 2012 tăng cao so với năm 2010 Cơng ty cần kiểm sốt tốt chi phí đ ể không b ị ảnh hưởng đến lợi nhuận minh Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu: Chỉ tiêu quan trọng phản ánh khả sinh lợi đồng vốn chủ sở hữu T ỷ suất c công ty Thanh Nam tăng dần qua năm Nguyên nhân cơng ty có l ợi nhu ận tăng qua năm, việc tạo thuận lợi cho công ty vi ệc thu hút v ốn đ ầu tư, nhà đầu tư ln quan tâm đến khả thu hút l ợi nhu ận so v ới đồng vốn mà họ bỏ để đầu tư Tỷ suất lợi nhuận so với tổng tài sản: Chỉ tiêu đo lường kh ả sinh lợi đồng vốn đầu tư vào công ty Thanh Nam T ỷ suất tăng qua năm, tốc độ tăng ổn định, điều cho thấy công ty hoạt động ngày c ảng hi ệu Tỷ suất lợi nhuận chi phí: Chỉ tiêu giảm qua năm Nh phân tích tỷ suất lợi nhuận doanh thu, việc chi phí tăng cao giá nguyên vật liệu biến động gây ảnh hưởng đáng kể đến l ợi nhuận chi phí Tuy cơng ty trì ổn định với lợi nhuận cao Qua việc phân tích tiêu khả sinh lời, ta có th ể th cơng ty Thanh Nam hoạt động có hiệu Tuy nhiên chi phí c cơng ty l ớn, cơng ty cần phải có phương án quản lý chi phí hợp lý h ơn để tăng cao h ơn n ữa l ợi 22 nhuận Riêng lợi nhuận tài sản giảm nhẹ vào 2011 tăng cao vào 2012 cho thấy công ty sử dụng tài sản có hiệu quả, mang lại lợi nhuận cao vào năm 2012 23 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÁC CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY Qua phân tích tình hình hoạt động cơng ty Thanh Nam nh ững ph ần tr ước, em nhận thấy công ty tồn số vấn đề cần phải khắc ph ục đ ược th ể hi ện qua bảng tổng hợp sau đây: BẢNG 14: TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÁC CHỈ S Ố HOẠT Đ ỘNG KINH DOANH STT KẾT QUẢ Cơ cấu vốn: Nguồn vốn công ty chưa thực cao Tiến độ cơng trình: Bị ảnh hưởng vài yếu tố Chi phí: Chi phí quản lý doanh nghiệp có xu hướng tăng qua năm Tỷ số quản trị nợ: Khoản phải thu cao Thơng tin cơng ty: Khó cho khách hàng tìm kiếm thơng tin cơng ty GIẢI PHÁP Nâng cao vốn cho công ty Quản lý, cải thiện, nâng cao tiến độ Quản lý tài Cải thiện công tác thu hồi nợ Tạo website 3.1 Giải pháp nâng cao vốn: * Chính sách huy động vốn giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn: Trong hoạt động kinh doanh vốn yếu t ố quan tr ọng nh ất, ều kiện cần để cơng ty hoạt động bình thường Nếu cơng ty r vào tình tr ạng thi ếu vốn, họ huy động vốn nhiều cách khác nhau: từ nội bộ, đầu t bên ngoài, vay ngắn hạn, vay dài hạn Một hình thức có vốn với chi phí thấp huy đ ộng t n ội b ộ Tuy nhiên cơng ty chủ yếu dựa vào hình thức nên nguồn vốn c công ty ch ưa th ực cao Vì vậy, để tăng nguồn vốn, cơng ty áp dụng biện pháp tăng cường vốn: - Giao dịch với tổ chức kinh tế, ngân hàng để lựa ch ọn n vay v ốn có lãi suất thâp Bên cạnh đó, cơng ty cần nâng cao hiệu sử dụng vốn phương pháp sau: • Vốn lưu động: 24 • Đây vấn đề cần quan tâm công ty chiếm tỷ trọng lớn nên tăng vốn lưu động cần phải ý đến việc phân bố lại k ết c ấu lao đ ộng cho h ợp lý, giảm chi phí sử dụng lãi vay cơng ty cần phải chịu lãi Vốn cố định: Để nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định cơng ty cần khai thác tri ệt để máy móc thiết bị, sử dụng hết cơng suất tài sản cố định, sửa chữa tài s ản dùng được, lý sớm tài sản cố định khơng dùng để b ổ sung nguồn vốn cố định thay đổi tài sản cố định để phù hợp với quy mô công ty 3.2 Giải pháp nâng cao tiến độ cơng trình: Chất lượng tiến độ thi cơng cơng trình ln vấn đề quan tr ọng vi ệc tạo uy tín cho công ty Công ty cần phải thực hi ện việc sau đ ể có th ể ngày nâng cao tiến độ cơng trình: - - Tổ chức cho cán kỹ thuật hiểu rõ trình tự thủ tục quy định công tác quản lý xây dựng, công tác kỹ thuật trường, thi ết k ế xây d ựng Có biện pháp cụ thể cán kỹ thuật cố tình lơ phạm vi trách nhiệm Sắp xếp cho đội có việc làm không bị dồn gấp công việc Vật tư cần gấp giai đoạn nhập về, tránh để tình tr ạng d ồn lâu kho dẫn đến hao hụt, giảm chất lượng Đối với vật tư lưu trữ cần phải tăng cường bảo quản để tránh tình trạng giảm chất lượng vật liệu ảnh hưởng đến cơng trình Phát động phong trào đăng ký thi cơng trình đạt ch ất lượng cao đ ến t ừng công nhân đội thi công Sử dụng đòn bẩy tiền lương để tăng khả lao động cơng trình kéo dài 25 3.3 Giải pháp quản lý tài chính: Chi phí tăng cao ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận công ty Vì v ậy cơng ty c ần phải có biện pháp quản lý tài sau để giảm bớt việc tăng chi phí: - Thường xuyên tạo quan hệ tốt ngân hàng để tạo ều ki ện tốt, thu ận lợi trình vay vốn, giải khó khăn cần thiết Thường xuyên kiểm tra chi phí phát sinh để kịp thời có bi ện pháp h ạn ch ế chi phí khơng cần thiết 3.4 Giải pháp cải thiện cơng tác thu hồi nợ: Công ty cần xem xét vốn thiếu hụt đâu để thu hồi vốn sử dụng vốn có hiệu Bởi khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn tài sản l ưu động đ ầu t ngắn hạn làm cho cơng ty khả tốn vòng quay v ốn ch ậm Do cơng ty nên có biện pháp cải thiện tình hình cơng nợ sau: - Công ty cần lập biên thỏa thuận với khách hàng thời gian thu n ợ cho cán công nhân viên công ty đến khách hàng n ợ nhi ều hay nợ hạn để có biện pháp thu hồi khoản nợ Khi c ần thi ết có th ể nh đ ến pháp luật can thiệp để thu hồi khoản nợ mà khách hàng c ố tình khơng trả 3.5 Tạo website cơng ty: Trong thời đại internet nay, việc tìm kiếm thơng tin doanh nghi ệp mạng internet việc thường xuyên hiển nhiên Việc đầu tư thực website đ ối với công ty Thanh Nam điều cần thiết đem lại cho cơng ty lợi ích sau: - Tăng diện công ty lĩnh vực kinh doanh Tận dụng hoàn toàn hội tiếp xúc với khách hàng Tạo nguồn thơng tin sẵn có cho đối tác Phục vụ khách hàng hiệu Giới thiệu sản phẩm kinh doanh sinh động Vươn tới thị trường dân chúng có thu nhập cao Trả lời câu hỏi thường gặp khách hàng Tiếp nhận thông tin phản hồi từ phía khách hàng để cải thi ện, cung c ấp d ịch v ụ tốt CHƯƠNG IV KẾT LUẬN 26 Qua phân tích số hoạt động kinh doanh công TNHH Thanh Nam, em thấy năm qua công ty hoạt động tốt Doanh thu tăng d ần qua năm đ ều thu lợi nhuận Bên cạnh mặt mạnh cơng ty đạt có uy tín v ới khách hàng, đội ngũ cán bộ, công nhân viên làm vi ệc lâu nămkinh nghi ệm, kh ả huy động vốn nội tăng… cơng ty nh ững mặt h ạn ch ế khác c ần khắc phục có khoản phải thu cao, khả tốn gi ảm Do công ty c ần phát huy thuận lợi, nắm bắt thời mà trình nghiên c ứu ch ỉ khắc phục khó khăn thách thức nhằm giúp cơng ty ngày có đ ược uy tín cao thị trường, khơng ngừng nâng cao hiệu hoạt động Trong giai đoạn nay, thị trường xây dựng tạo cho công ty nh ững c h ội phát triển có nhiều thách thức nguy c hoạt đ ộng kinh doanh nh cạnh tranh mạnh đối thủ, giá thành nguyên vật liệu… Em có m ột số ý ki ến đóng góp cho phát triển công ty sau: - Mở rộng thị trường hoạt động tăng cường công tác Marketing/ Qu ảng cáo đ ể tăng cường hình ảnh lĩnh vực kinh doanh Liên kết với cơng ty có máy móc, thi ết bị chun d ụng khác đ ể có th ể tham gia đấu thầu nhiều loại cơng trình lớn Đẩy mạnh cơng tác quản lý tài hiệu để quản lý t ốt chi phí nh cơng nợ, tăng lợi nhuận cho công ty 27 ... máy móc chuẩn xác vật liệu xây dựng tốt yếu t ố định Trên sở đó, cơng ty TNHH xây lắp & khai thác VLXD Thanh Nam đ ược hình thành Công ty TNHH xây lắp & khai thác VLXD Thanh Nam đ ược thành l... ệp kinh doanh ngành nghề, thị trường bị phân chia Khó cạnh tranh với doanh nghiệp nhà nước 12 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY LẮP & KHAI THÁC VLXD THANH. .. hoạt động cơng ty Lợi nhuận công ty TNHH Thanh Nam đat chủ yếu t hoạt động xây d ựng c khai thác bán vật liệu xây dựng Bên cạnh cơng ty thu đ ược m ột ngu ồn lợi nhuận nhỏ khác từ hoạt động tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHÂN TÍCH CHỈ số HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY TNHH xây lắp KHAI THÁC vật LIỆU xây DỰNG THANH NAM , Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHÂN TÍCH CHỈ số HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY TNHH xây lắp KHAI THÁC vật LIỆU xây DỰNG THANH NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay