đề thi thử THPTQG 2019 vật lý THPT chuyên đại học vinh lần 2 có lời giải

12 95 5
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 22:36

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Bài thi: Khoa học Tự nhiên; Môn: vật Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh………………………………………… Số báo danh Mã đề: 209 Câu 1: Giới hạn quang điện kim loại tùy thuộc vào A chất kim loại B cường độ chùm sáng chiếu vào C bước sóng ánh sáng chiếu vào D điện kim loại Câu 2: Dao động tổng hợp dao động điều hòa phương, tần số pha biên độ A A  A12  A22  A1A C A | A1 – A2 | Câu 3: Trong hình vẽ B A  A1  A2 D A  A12  A 22 A động không đồng ba pha B máy biến áp C động không đồng pha D máy phát điện xoay chiều Câu 4: Một sóng điện từ truyền chân không, phát biểu sai? A c = λf B λ = cf C λ = 2πc/ω D f = c/λ Câu 5: Nguyên nhân gây dao động tắt dần lắc đơn khơng khí A dây treo khối lượng đáng kể B trọng lực tác dụng lên vật C lực cản môi trường D lực căng dây treo Câu 6: Trong sơ đồ khối máy phát dùng vơ tuyến khơng phận đây? A anten B mạch khuếch đại C mạch biến điệu D mạch tách sóng Câu 7: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ) (trong A, ω số dương, φ số) Tần số góc dao động 2  A ω B C D ωt + φ  2 Câu 8: Mức cường độ âm xác định theo biểu thức I I I I A L  10lg  dB  B L  10lg  B  C L  lg  dB  D L  lg  B  I I0 I0 I0 Câu 9: Dòng điện xoay chiều khơng sử dụng để A chạy trực tiếp qua bình điện phân B thắp sáng C chạy qua dụng cụ tỏa nhiệt nồi cơm điện D chạy động không đồng Câu 10: Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác A tần số thay đổi tốc độ thay đổi B tần số không đổi tốc độ không đổi C tần số thay đổi tốc độ thay đổi D tần số không đổi tốc độ thay đổi Câu 11: Tốc độ sóng truyền dọc theo trục lò xo phụ thuộc vào A biên độ sóng C tần số sóng B hệ số đàn hồi lò xo D bước sóng   Câu 12: Một lắc lò xo dao động với phương trình x  4cos  4t   (t tính giây) Tại thời 2  điểm t = 0, vật nặng li độ A 2cm B cm C 0cm D 4cm Câu 13: Quang phổ ánh sáng mặt trời thu mặt đất A Quang phổ liên tục B Quang phổ vạch hấp thụ khí trái đất C Quang phổ vạch hấp thụ lớp khí bên Mặt trời D Quang phổ vạch phát xạ Mặt Trời Câu 14: Trong tượng giao thoa sóng, gọi Δφ độ lệch pha hai sóng thành phần tần số điểm M Với n số nguyên, biên độ dao động tổng hợp M vùng giao thoa đạt cực đại Δφ giá trị đại số  A  2n  1 B nπ C 2nπ D (2n+1)π Câu 15: Nếu ánh sáng kích thích ánh sáng màu làm ánh sáng huỳnh quang khơng thể ánh sáng ? A ánh sáng đỏ B ánh sáng lục C ánh sáng vàng D ánh sáng chàm Câu 16: Hiện người ta thường dùng cách để giảm hao phí truyền tải điện ? A Tăng tiết diện dây dẫn dùng để truyền tải B Xây dựng nhà máy điện gần nơi tiêu thụ C Làm dây dẫn vật liệu siêu dẫn D Tăng điện áp trước truyền tải điện xa Câu 17: Cho đường đặc trưng Vôn – Ampe hai vật dẫn điện trở R1, R2 hình vẽ Chọn kết luận A R1 < R2 B R1 > R2 C so sánh R1, R2 D R1 = R2 Câu 18: Chu kỳ dao động lắc lò xo xác định theo biểu thức m k m k A T  B T  2 C T  D T  2 m k m k Câu 19: Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa tượng A quang điện B tự cảm C nhiệt điện D cảm ứng điện từ Câu 20: Đặt vào hai đầu cuộn dây cảm độ tự cảm L điện áp xoay chiều tần số f Cảm kháng cuộn dây biểu thức 2f L A ZL  B ZL  C ZL = 2πfL D ZL  2fL L 2f Câu 21: Một mạch dao động LC lí tưởng dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện độ lớn 108 C cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm 20π mA Tần số dao động điện từ tự mạch A 103 kHz B 3.103 kHz C 2.103 kHz D 2,5.103 kHz Câu 22: Trong quang phổ vạch hidro: Khi electron từ quỹ đạo N chuyển L phát photon bước sóng λ1, electron từ quỹ đạo L chuyển quỹ đạo K phát photon bước sóng λ2 Khi electron từ quỹ đạo N chuyển quỹ đạo K phát photon bước sóng   A   B   C λ = λ2 – λ1 D λ = λ2 + λ1 1     1 Câu 23: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A Gọi L khoảng cách A B thời điểm t Biết giá trị L2 phụ thuộc vào thời gian mơ tả đồ thị hình bên Điểm N dây vị trí cân trung điểm AB dây duỗi thẳng Gia tốc dao động N giá trị lớn A 52 m / s2 B 2,52 m / s C 2,5 22 m / s D 10 22 m / s Câu 28: Trong thí nghiệm Yang giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai xạ đơn sắc xạ màu đỏ bước sóng λ1 = 720nm xạ màu lục bước sóng λ2 = 560nm Hỏi quan sát, hai vân tối gần vân sáng màu lục? A B C D Câu 29: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo nhẹ độ cứng k Khi lắc dao động điều hòa tự theo phương thẳng đứng với biên độ A vị trí lò xo chiều dài tự nhiên, vật tốc độ Nhưng lắc dao động điều hòa tự mặt phẳng nghiêng 300 so với phương ngang với biên độ A vị trí lò xo chiều dài tự nhiên, vật tốc độ v Nếu lắc dao động điều hòa tự theo phương ngang với biên độ A vị trí lò xo chiều dài tự nhiên, vật tốc độ v 2v A B C 2v D Câu 30: Để đo độ sâu vực sâu giới Mariana Thái Bình Dương, người ta dùng phương pháp định vị hồi âm sóng siêu âm Sau phát siêu âm hướng xuống biển sau 14,53s người ta nhận tín hiệu phản xạ từ đáy biển Vận tốc truyền siêu âm nước biển 1500m/s, khơng khí 340m/s Độ sâu vực Mariana A 2470,1m B 4940,2m C 21795m D 10897,5m Câu 31: Hai đoạn mạch xoay chiều X, Y gồm phần tử điện trở thuần, tụ điện cuộn dây mắc nối tiếp Khi mắc X vào nguồn điện xoay chiều cường độ dòng điện hiệu dụng qua X 1A Khi mắc Y vào nguồn điện cường độ dòng điện hiệu dụng qua Y 2A Nếu mắc nối tiếp X Y vào nguồn điện cường độ dòng điện hiệu dụng mạch nhận giá trị A 2/3A B 1/3A C 2A D 1A Câu 32: Vật sáng AB vng góc với trục thấu kính ảnh ngược chiều lớn gấp lần AB cách AB 100cm Tiêu cự f thấu kính A 20cm B 40cm C 16cm D 25cm Câu 33: Trong động điện không đồng bộ, từ trường quay với tốc độ 3000 vòng/phút, rơ to quay với tốc độ 48 vòng/giây Dòng điện cảm ứng rô to biến thiên với tần số A 98Hz B 50Hz C 2Hz D 48Hz Câu 34: Một sóng truyền sợi dây dài theo trục Ox Tại thời điểm sợi dây dạng hình vẽ, phần tử M xuống với tốc độ 20 cm/s Biết khoảng cách từ vị trí cân phần tử M đến vị trí cân phần tử O 9cm Chiều tốc độ truyền sóng A từ phải sang trái, với tốc độ 1,2m/s B từ trái sang phải, với tốc độ 1,2m/s C từ phải sang trái, với tốc độ 0,6m/s D từ trái sang phải, với tốc độ 0,6m/s Câu 35: C ứng từ bên ống dây điện hình trụ độ lớn tăng lên A số vòng dây quấn đơn vị chiều dài tăng lên B chiều dài hình trụ tăng lên C cường độ dòng điện giảm D đường kính hình trụ giảm Câu 36: Một lắc đơn dao động điều hòa điện trường thẳng đứng hướng xuống Vật dao động tích điện nên chịu tác dụng lực điện hướng xuống Khi vật dao động điện trường đột ngột bị ngắt Phát biểu sau không đúng? A Nếu điện trường ngắt vật qua vị trí cân lượng dao động hệ không đổi B Nếu điện trường ngắt vật qua vị trí cân biên độ dao động hệ khơng đổi C Nếu điện trường ngắt vật qua vị trí biên biên độ dao động hệ khơng đổi D Nếu điện trường ngắt vật qua vị trí biên lượng dao động hệ bị giảm Câu 37: Giao thoa khe Yang khơng khí, ánh sáng dùng bước sóng λ, khoảng cach hai khe 2,5m Khoảng vân đo 0,8mm Nếu nhúng tồn thí nghiệm chất lỏng chiết suất n = 1,6 dịch chuyển quan sát cách xa chứa hai khe thêm 0,5m khoảng vân A 0,5mm B 0,2mm C 0,4mm D 0,6mm Câu 38: Một sóng ngang lan truyền mặt nước với tần số góc ω = 10rad/s, biên độ A = 20cm Khi miếng gỗ nằm yên mặt nước sóng bắt đầu truyền qua Hỏi miếng gỗ sóng làm văng lên đến độ cao (so với mặt nước yên lặng) lớn bao nhiêu? (coi miếng gỗ rời khỏi mặt nước gia tốc sóng tạo gia tốc trọng trường g  10m / s2 ) A 25cm B 35cm C 20cm D 30cm Câu 39: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ, giá trị biến trở R điện dung C tụ 104 F thay đổi giá thay đổi được, cuộn dây cảm độ tự cảm L Đặt giá trị điện dung C  C1   trị biến trở R nhận thấy điện áp hiệu dụng UAM đạt giá trị nhỏ U1 R = Đặt giá trị điện 103 F thay đổi giá trị biến trở R nhận thấy điện áp hiệu dụng UAM đạt giá trị lớn 6 U2 = 3U1 R = Biết tần số dòng điện 50Hz Giá trị độ tự cảm L dung C  C2  10 0, 0,8 B C D H H H H   3  Câu 40: Hai lắc lò xo giống dao động điều hòa biên độ A = 10cm mặt phẳng nằm ngang hai trục O1x1 O2x2 vng góc với hình vẽ Con lắc thứ vị trí cân O1, dao động theo phương trình x1 = 10cosωt (cm) Con lắc thứ hai vị trí cân O2, dao động theo phương trình x2 = 10cos(ωt + φ) (cm) Biết O1O2 = 5cm Để vật (có kích thước nhỏ) khơng va chạm vào lò xo q trình dao động giá trị φ A A – π/4 B 2π/3 C π D π/2 - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-A 2-B 3-B 4-D 5-C 6-D 7-A 8-A 9-A 10-D 11-B 12-C 13-B 14-C 15-D 16-D 17-A 18-B 19-D 20-C 21-A 22-A 23-C 24-B 25-C 26-D 27-D 28-D 29-B 30-D 31-B 32-C 33-D 34-A 35-A 36-B 37-D 38-A 39-B 40-C (http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Giới hạn quang điện kim loại thùy thuộc vào chất kim loại Câu 2: B Cách giải: Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương tần số pha là: A  A12  A22  2A1A2 cos  Câu 3: B Máy biến áp hai cuộn dây đặt gần Câu 4: D Cách giải: Bước sóng điện từ truyền chân không:   c c  cT  f  f  Câu 5: C Nguyên nhân gây dao động tắt dần lắc đơn khơng khí lực cản mơi trường Câu 6: D Trong sơ đồ khối máy phát dùng vơ tuyến khơng mạch tách sóng Câu 7: A Tần số góc dao động ω Câu 8: A I Cơng thức tính mức cường độ âm: L  10lg  dB  I0 Câu 9: A Dòng điện sử dụng tượng điện phân dòng điện chiều Vì người ta khơng dùng dòng điện xoay chiều chạy qua bình điện phân Câu 10: D Ánh sáng đơn sắc truyền mơi trường khác tần số không đổi tốc độ v = c/n (c tốc độ ánh sáng chân không, n chiết suất mơi trường) Vì cho ánh sáng truyền từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác tần số khơng đổi tốc độ thay đổi Câu 11: B Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào mơi trường truyền sóng Vì sóng truyền dọc theo trục lò xo tốc độ phụ thuộc vào hệ số đàn hồi lò xo Câu 12: C Phương pháp giải: Phương trình dao động biểu diễn li độ vật nặng dao động điều hòa thời điểm t Cách giải: Li độ thời điểm t = x0 = 4cos(-π/2) = Câu 13: B Quang phổ ánh sáng mặt Trời thu mặt đất quang phổ vạch hấp thụ lớp khí trái đất Câu 14: C Tại M cực đại giao thoa độ lệch pha hai dao động truyền tới M Δφ = 2nπ với n số nguyên Câu 15: D Khi xảy tượng huỳnh quang ánh sáng kích thích phải bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng huỳnh quang phát Vậy ánh sáng kích thích ánh sáng màu lam ánh sáng huỳnh quang khơng thể ánh sáng chàm bước sóng ánh sáng chàm nhỏ ánh sáng lam Câu 16: D Để giảm hao phí truyền tải điện người ta thường tăng điện áp trước truyền tải điện xa Câu 17: A Phương pháp giải: U Biểu thức định luật Ôm cho đoạn mạch chứa điện trở: I  R Cách giải: U Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch chứa điện trở: I  R Lấy giá trị U1 = U2 từ hình vẽ ta thấy I1 > I2 => R1 < R2 Câu 18: B Chu kỳ dao động lắc lò xo: T  2 m  2  k Câu 19: D Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ Câu 20: C Phương pháp giải: Liên hệ tần số tần số góc: ω = 2πf Cảm kháng ZL = ωL Cách giải: Cảm kháng ZL = ωL = 2πfL Câu 21: A Phương pháp giải: Cường độ dòng điện cực đại I0 = ωq0 Liên hệ tần số tần số góc: ω = 2πf Cách giải: I 20.103  106 Hz  103 kHz Ta có: I0  q  2fq  f   8 2q 2.10 Câu 22: A Phương pháp giải: Khi eletron từ quỹ đạo n quỹ đạo m phát photon bước sóng λ thỏa mãn: E n  E m  Cách giải: Khi eletron chuyển từ quỹ đạo N L: E N  E L  hc 1 Khi eletron chuyển từ quỹ đạo L K: E L  E K  hc 1 Khi chuyển từ quỹ đạo N K thì: E N  E L  Câu 23: C Vì A điểm nút nên uA = hc hc hc  E N  EL  EK   1 1  hc  Khoảng cách ngắn A B điểm B dao động qua VTCB  Khi AB   144  12cm    48cm thời điểm t  0,05s Khoảng cách lớn A B B dao động cực đại (là điểm bụng) Khi :  AB     A  169  13cm 4 => Biên độ dao động bụng sóng: A = 5cm N vị trí cân trung điểm AB nên vị trí cân N cách A đoạn d = AB/2 = 6cm 2d 26 Biên độ dao động N là: a N  A b cos  5cos  2,5 cm  48 Thời gian ngắn từ lúc điểm B VTCB đến tới biên T/4 = 0,05s => T = 0,2s 2 Tần số góc dao động    10 rad / s T Gia tốc lớn N amax = ω2aN = 102 2 2,5  2502 2cm / s2  2,52 m / s Câu 24: B Chu kỳ dao động nhỏ lắc đơn: T  2 g  T2 Vậy đồ thị biểu diễn chu kỳ dao động bé lắc đơn theo chiều dài dây treo đường parabol Câu 25: C Tần số sóng khơng đổi f = 10Hz Bước sóng λ = v/f = 4cm Xét điểm M nằm AB cách A B d1 d2 2d  2d1    Sóng hai nguồn truyền tới M là: u AM  6cos  20t    u BM  4cos  20t        2  d1  d   Tại M tốc độ cực đại 16πcm/s = ωAM => AM = 0,8cm = 8mm Biên độ sóng tổng hợp M là: A M  62  42  2.6.4.cos Ta có: A M  62  42  2.6.4.cos 2  d1  d  2  d1  d   8mm  cos  0, 25    d1  d  151  75,50  2k   d1  d     4k 180 Vì M nằm đoạn AB nên -20 ≤ d1 – d2 ≤ 20 Ta được: 151 20   4k  20  5  k  => 10 giá trị k nguyên 180 151 20   4k  20  4  k  => 10 giá trị k nguyên 180 Vậy AB tổng cộng 20 điểm dao động với tốc độ cực đại 16π cm/s Câu 26: D Khi mắc đoạn mạch vào acquy: khơng dòng điện chạy qua mạch => UC = E = 12V Điện tích tụ: Q = CU = 12C  Khi mắc vào mạch điện xoay chiều U0  12 V Ta có: q0  CU0C  Q  12 2C  U0C  12 V Điện tích điên áp hai tụ biến thiên tần số pha => uC chậm pha u góc π/3 Ta có: sin  U0R    U0R  6 V U0   12  U 0L  U 0L  V Hệ số công suất cuộn dây là: Câu 27: D Phương pháp giải: U0 cos Cường độ điện trường điện tích q gây điểm cách đoạn d khơng khí E  kq r2 Cách giải: Ta có: kq EA   36 V / m OA kq EB   9V / m OB2 kq kq kq 36  Tại M: E M      22,5V / m 2 OM 2OA 2OB Câu 28: D Phương pháp giải: Tại vị trí vân sáng hai xạ trùng k1λ1 = k2λ2 với k1, k2 nguyên Giữa hai vân trùng k – vân tối xạ Cách giải: k Tại vị trí vân sáng hai xạ trùng k1λ1 = k2λ2   k2 => Trong đoạn hai vân sáng trùng vân sáng đỏ vân sáng lục => Giữa hai vân tối gần vân sáng màu lục Câu 29: B Phương pháp giải: mg Khi lắc treo thẳng đứng, VTCB lò xo dãn   k Khi đặt mặt phẳng nghiêng góc α so với phương ngang, VTCB lò xo dãn  '  mg sin  k Khi lắc lò xo nằm ngang VTCB vị trí lò xo không biên dạng Tốc độ qua VTCB vmax = ωA Hệ thức độc lập A  x  v2 2 Cách giải: mg k vị trí lò xo chiều dài tự nhiên, vật tốc độ tức vị trí biên => A = Δl + Khi lắc treo thẳng đứng, VTCB lò xo dãn   + Khi đặt mặt phẳng nghiêng góc 300 so với phương ngang, VTCB lò xo mg sin  dãn  '   0,5A k Theo x = 0,5A vật tốc độ v v2 v2 2v 2 Áp dụng hệ thức độc lập: A  x   A  0, 25A   A    + Khi dao động theo phương ngang với biên độ A, vị trí lò xo chiều dài tự nhiên tương ứng với 2v VTCB vật tốc độ A  Câu 30: D Cách giải: Quãng đường sóng siêu âm thu tín hiệu lần độ sâu rãnh 2d = vt = 1500.14,53 => d = 10897,5m 2 Cách giải: Ảnh ngược chiều lớn gấp lần vật nên d’ = 4d Mà d + d’ = 100cm => d = 20cm; d’ = 80cm 1 1 Áp dụng cơng thức thấu kính      f  16cm f d d ' 20 80 Câu 33: D Dòng điện cảm ứng rơ to biến thiên với tần số tần số quay rô to f = 48 vòng/s = 48Hz Câu 34: A Cách giải: Ta có: A  4cm, x  2 cm, v  20 Áp dụng hệ thức độc lập: A  x  v2    10 rad / s  f  5Hz 2 => ω = 10π rad/s => f = 5Hz v Bước sóng    v  f f Vì OM = 9cm nên λ > 18cm => v > 0,9m/s Vì M xu hướng xuống nên nhận dao động từ bên phải truyền tới Câu 35: A Cảm ứng từ lòng ống dây mang dòng điện độ lớn B = 4π.10-7nI với n số vòng dây mét chiều dài I cường độ dòng điện Vậy để tăng cảm ứng từ phải tăng số vòng dây quấn đơn vị chiều dài Câu 36: B Gia tốc biểu kiễn g’ = g + a Tại vị trí cân vmax = ωA = gA l Khi ngắt điện trường gia tốc g giảm nên biên độ dao động giảm Câu 37: D Phương pháp giải: Khi truyền mơi trường chiết suất n bước sóng λ’ = λ/n Khoảng vân i = Dλ/a Cách giải: Ta có: D 2,5 i   0,8mm a a  D  0,5   3  0, mm i'  an 1, 6a Câu 38: A Khi a = 10m/s2 => ωx = 10m/s2 => x = 10cm v2 v2 2  20  10   v  3m/s 2 2 Khi vật lên đến li độ x = 10cm bắt đầu bay lên tác dụng trọng lực đạt độ cao cực đại Vận tốc vật đạt được: A  x  v2  2gS  S  15cm Vậy độ cao lớn miếng gỗ lên 10 + 15 = 25cm Câu 39: B Ta có: U AM  IZAM   U12  U R  Z2L R   Z L  ZC  U AM  U  R  Z2L  R   Z L  ZC   U2 Z2  2Z Z 1 C L C ZL U2 U2  U  1002 200 602 120 1  1  ZL ZL ZL ZL Vì U2 = 3U1 nên:   602 120  1002 200   1    Z2L ZL ZL ZL   Giải phương trình ZL = 40Ω ZL = 70Ω => L = Câu 40: C 0, 0, H H L    Để hai vật khơng va chạm q trình dao động x1 ≥ 5cm x2 < Khi x1 bắt đầu tới vị trí (1) vị trí góc – π/3 đường tròn x2 phải vị li độ nhỏ vị trí (2) đường tròn Vậy x2 phải sớm pha x1 lượng lớn 1500 = 5π/6 ... giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-A 2- B 3-B 4-D 5-C 6-D 7-A 8-A 9-A 10-D 11-B 12- C 13-B 14-C 15-D 16-D 17-A 18-B 19-D 20 -C 21 -A 22 -A 23 -C 24 -B 25 -C 26 -D 27 -D 28 -D 29 -B 30-D 31-B 32- C 33-D 34-A 35-A 36-B... lên 10 + 15 = 25 cm Câu 39: B Ta có: U AM  IZAM   U 12  U R  Z2L R   Z L  ZC  U AM  U  R  Z2L  R   Z L  ZC   U2 Z2  2Z Z 1 C L C ZL U2 U2  U  10 02 200 6 02 120 1  1  ZL...  2, 5 cm  48 Thời gian ngắn từ lúc điểm B VTCB đến tới biên T/4 = 0,05s => T = 0,2s 2 Tần số góc dao động    10 rad / s T Gia tốc lớn N amax = ω2aN = 1 02 2 2,5  25 0 2 2cm / s2  2, 52
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 vật lý THPT chuyên đại học vinh lần 2 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 vật lý THPT chuyên đại học vinh lần 2 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay