THU BAC HO GUI BAC SI VU DINH TUNG

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 22:00

Nguyễn Thị Lan Anh Tiểu học Thọ Lộc GIÁO ÁN Bác Hồ học đạo đức, lối sống dành cho học sinh Bài 4: Thư Bác Hồ gửi bác Đình Tụng I Mục tiêu Kiến thức: - Cảm nhận lòng bao dung, đồng cảm Bác trước nỗi đau nhân dân tình cảm lớn lao Người người hi sinh Tổ quốc Kĩ năng: - Nêu việc nên làm, làm số việc để thể lòng biết ơn với người có cơng với đất nước Thái độ: - Biết ơn, trân trọng người hi sinh đất nước có hành động cụ thể để thể lòng biết ơn II.Chuẩn bị: Phim tư liệu; hình ảnh minh họa III Các hoạt động dạy học TIẾT Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Khởi động Cho HS nghe đoạn hát “ Đoàn vệ - HS nghe quốc quân” cho biết hát gợi cho giai đoạn đất nước - HS trả lời Nhận xét + giới thiệu - Nghe giới thiệu Nêu mục tiêu tiết học Hoạt động 2: Đọc hiểu Đưa câu hỏi - HS đọc câu hỏi Yêu cầu học sinh đọc toàn - HS đọc, lớp đọc thầm - GV đọc câu chuyện “ Thư Bác Hồ gửi Bác -HS lắng nghe, đọc thầm Đình Tụng ” + Gia đình BS Đình Tụng phải chịu đựng - Con trai bác Tụng hi sinh; nỗi đau chiến tranh? người cha tận mắt chứng kiến chết Cho HS xem video nỗi đau BS Tụng - HS xem phim Giới thiệu tranh: BS Trần Duy Hưng trao thư - HS quan sát Bác cho BS Tụng -Cho HS nghe lại đoạn thư Bác Hồ - HS nghe + Trong thư Bác dùng hình ảnh so sánh - Khi niên nói nỗi đau Người Việt Nam yêu nước, Bác Hồ niên VN yêu nước? đau đoạn ruột + Trong thư Bác Hồ động viên Bác - Cháu anh em Tụng nào? niên khác hi sinh để giữ gìn đất nước, làm rạng rỡ dân tộc tinh thần họ vẫ sống mãi, Bác Hồ động viên BS Tụng sức giúp việc kháng chiến để Nguyễn Thị Lan Anh Tiểu học Thọ Lộc linh hồn cháu lòng dũng cảm hi sinh để bảo vệ đất nước +Lá thư Bác Hồ gửi Bác Đình Tụng cho - HS trả lời em suy nghĩ tình cảm Bác người hi sinh Tổ quốc? Như vậy, gia đình thương binh liệt sĩ, học tập điều Bác? - HS trả lời Hoạt động Thảo luận nhóm : GV cho HS thảo luận theo nhóm + Để có hòa bình, tự hơm nay, nhân dân ta - HS thảo luận nhóm phải đánh đổi nhiều hy sinh, mát - HS báo cáo Trước hi sinh đó, cần phải làm gì? - Ngày thương binh liệt ngày nào? - Ngày 27/7 Ở địa phương làm để tỏ lòng tri ân với anh hùng liệt người có cơng? - HS trả lời - Giới thiêu hình ảnh thăm, tặng quà, tri ân, - HS xem + Kể tên gương anh dũng hi sinh Cá nhân học sinh kể nối tiếp Tổ quốc mà em biết trước lớp - Nhận xét - Cho HS xem hình ảnh số anh hùng liệt - HS xem Hãy cho cô biết, qua học hôm nay, học Bác Hồ điều gì? - HS trả lời Dặn dò HS làm việc tri ân TBLS Giáo viên dạy Nguyễn Thị Lan Anh ... trả lời Ho t động Thảo luận nhóm : GV cho HS thảo luận theo nhóm + Để có hòa bình, tự hơm nay, nhân dân ta - HS thảo luận nhóm phải đánh đổi nhiều hy sinh, mát - HS báo cáo Trước hi sinh đó,... xem + Kể tên gương anh dũng hi sinh Cá nhân học sinh kể nối tiếp Tổ quốc mà em biết trước lớp - Nhận xét - Cho HS xem hình ảnh số anh hùng liệt sĩ - HS xem Hãy cho cô biết, qua học hôm nay, học... Thọ Lộc linh hồn cháu lòng dũng cảm hi sinh để bảo vệ đất nước +Lá thư Bác Hồ gửi Bác sĩ Vũ Đình Tụng cho - HS trả lời em suy nghĩ tình cảm Bác người hi sinh Tổ quốc? Như vậy, gia đình thương
- Xem thêm -

Xem thêm: THU BAC HO GUI BAC SI VU DINH TUNG, THU BAC HO GUI BAC SI VU DINH TUNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay