Đề thi học kì 1 môn TV lớp 4

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 21:56

ĐỀ THI MÔN: TIẾNG VIỆT A - KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) I Đọc thành tiếng: ( …./5 điểm) II Đọc hiểu: (…./5 điểm) (20 phút) - Đọc thầm đọc sau: Bàn tay người nghệ sĩ Ngay từ nhỏ, Trương Bạch yêu thiên nhiên Lúc nhàn rỗi, cậu nặn giống đất sét trông y thật Lớn lên, Trương Bạch xin làm cửa hàng đồ ngọc Anh say mê làm việc hết mình, khơng chịu dừng thấy chỗ cần gia cơng tinh tế mà chưa làm Sự kiên nhẫn Trương Bạch khiến người dạy nghề phải kinh ngạc Một hơm có người mang khối ngọc thạch đến nhờ anh tạc cho tượng Quan Âm Trương Bạch tự nhủ gắng công tạo nên tác phẩm tuyệt trần, mĩ mãn Pho tượng làm xong, tác phẩm trác tuyệt Từ dung mạo đến dáng vẻ Quan Âm tốt lên ung dung mĩ lệ Điều vơ lí thú tượng sống động đến lạ lùng, giống người sống Nếu vòng xung quanh tượng, đơi mắt Quan Âm biết nhìn theo Hiển nhiên điều tưởng tượng (Theo Văn - sách thực nghiệm CNGD) Dựa vào nội dung đọc, khoanh tròn vào chữ đặt trước ý trả lời hoàn thành tiếp tập: Câu (0,5 điểm) Từ nhỏ, Trương Bạch có niềm u thích, say mê gì? A Đất sét B Thiên nhiên C Đồ ngọc Câu (0,5 điểm) Điều Trương Bạch khiến người dạy nghề phải kinh ngạc? A Sự kiên nhẫn B Sự chăm C Sự tinh tế Câu (0,5 điểm) Pho tượng Quan Âm có điều khiến người ta khơng thể tưởng tượng nổi? A Từ dung mạo đến dáng vẻ Quan Âm toát lên ung dung mĩ lệ B Pho tượng sống động đến lạ lùng, giống người sống C Nếu vòng xung quanh tượng, đơi mắt Quan Âm biết nhìn theo Câu (0,5 điểm) Theo em, đọc “Bàn tay người nghệ sĩ” thuộc chủ điểm học? A Trên đôi cánh ước mơ B Măng mọc thẳng C Có chí nên Câu (0,5 điểm) Gạch chân phận vị ngữ câu sau: Lúc nhàn rỗi, cậu nặn giống đất sét trông y thật Câu (1 điểm) Ghi lại động từ, tính từ câu sau: Cành đào nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ, ngày xuân thêm tưng bừng - Các động từ:……………………………………………………………………………… - Các tính từ: ……………………………………………………………………………… Câu (0,5 điểm) Em học em gái nô đùa ầm ĩ khiến em khó tập trung Hãy đặt câu hỏi để thể yêu cầu, mong muốn em trường hợp …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu (1 điểm) Tìm từ trái nghĩa với từ “quyết chí” Đặt câu với từ vừa tìm …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… PHẦN B - KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) Chính tả: (5 điểm) - 15 phút Nghe - viết : Bài Rất nhiều mặt trăng (Tiếng Việt lớp 4, tập 1, trang 168) Từ Nhà vua đến nhà khoa học bó tay Tập làm văn (5 điểm) - 25 phút Đề: Tả đồ dùng học tập đồ chơi mà em yêu thích ... VIẾT (10 điểm) Chính tả: (5 điểm) - 15 phút Nghe - viết : Bài Rất nhiều mặt trăng (Tiếng Việt lớp 4, tập 1, trang 16 8) Từ Nhà vua đến nhà khoa học bó tay Tập làm văn (5 điểm) - 25 phút Đề: Tả... điểm) Em học em gái nơ đùa ầm ĩ khiến em khó tập trung Hãy đặt câu hỏi để thể yêu cầu, mong muốn em trường hợp …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu (1 điểm)... (0,5 điểm) Gạch chân phận vị ngữ câu sau: Lúc nhàn rỗi, cậu nặn giống đất sét trông y thật Câu (1 điểm) Ghi lại động từ, tính từ câu sau: Cành đào nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ, ngày xuân thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn TV lớp 4, Đề thi học kì 1 môn TV lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay