Cac dau sach hay cho cac con

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 21:52

1-Bộ sách Bồi dưỡng toán lớp 1-5 Nguyễn Áng 2-50 toán mơ Lê Thống Nhất-Trần Thị Kim Cương 3-Giải toán vui-vui giải toán Nguyễn Vĩnh Cận 4-54 toán vui lớp Nguyễn Đức Tấn-Trần Thị Kim Cương 5-Vui học tốn 3-phần hình học Nguyễn Đức Tấn 6-Luyện giải toán 4,5 7-100 tốn chu vi diện tích 4-5 Nguyễn Áng 8-123 toán số chữ số Nguyễn Áng –Đỗ Trung Hiệu 9-Các tốn điển hình lớp 4-5 Đỗ Trung Hiệu 10-Tuyển chọn toán hay từ thi toán quốc tế dành cho tiểu học Nguyễn Văn Nho bao gồm tập (Tập : toán số học, tập : tốn hình học)
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac dau sach hay cho cac con, Cac dau sach hay cho cac con

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay