TÊN đề tài HOẠT ĐỘNG CHỨNG THỰC tại UBND HUYỆN CAM lâm – TỈNH KHÁNH hòa THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP

31 18 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 20:04

BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT ĐỒNG HỚI TIỂU LUẬN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: HOẠT ĐỘNG CHỨNG THỰC TẠI UBND HUYỆN CAM LÂM TỈNH KHÁNH HÒA THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP Giáo viên hướng dẫn: PHAN THỊ PHƯƠNG HUYỀN Học viên:NGUYỄN TRẦN MINH NHẬT Lớp:K4I Cam Lâm, ngày 28 tháng năm 2017 Lời cảm ơn! Trên thực tế khơng có thành cơng mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường trung cấp đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy Cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô khoa Luật- Trường Trung cấp Luật Đồng Hới với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường đặc biệt, kỳ này, Khoa tổ chức cho chúng em thực tập cọ sát, áp dụng kiến thức chúng em học vào thực tế mà theo em hữu ích sinh viên ngành Luật Em xin chân thành cảm ơn Cô giáo: Phan Thị Phương Huyền tận tâm hướng dẫn em q trình nghiên cứu hồn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Báo cáo thực tập thực khoảng thời gian gần tuần Bước đầu vào thực tế, tìm hiểu lĩnh vực hoạt động chứng thực UBND huyện Cam Lâm, kiến thức em hạn chế nhiều bỡ ngỡ Do vậy, khơng tránh khỏi thiếu sót điều chắn, em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy Cô bạn học lớp để kiến thức em lĩnh vực hoàn thiện Một lần nữa, em xin kính chúc quý Thầy Cô Khoa Luật- Trường Trung cấp Luật Đồng Hới thật dồi sức khỏe, niềm tin để tiếp tục thực sứ mệnh cao đẹp truyền đạt kiến thức cho hệ mai sau Em xin cảm ơn HĐND, UBND Trưởng phòng Tư pháp Lê Thanh Hùng UBND huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa giúp đỡ em suốt q trình thu thập thơng tin để hồn thiện báo cáo Cam Lâm, ngày 28 tháng năm 2017 Học viên Nguyễn Trần Minh Nhật MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU .6 1.Lý chọn đề tài 2.Thời gian địa điểm thu thập thông tin sử lý liệu 3.Phương pháp thu thập thông tin 3.1: Phương pháp tổng hợp thống kê .7 3.2 Phương pháp so sánh 3.3 Phương pháp phân tích… 3.4.Phương pháp điều tra kháo sát 3.5 Phương pháp khác Kết cấu đề tài B: Nội dung CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận hoạt động chứng thực 1.1.Các quy định pháp luật hành chứng thực 1.1.1 Khái niệm chung 1.1.2.Giá trị pháp lý cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch chứng thực 1.2 Thẩm quyền trách nhiệm chứng thực, quyền, nghĩa vụ người yêu cầu người thực chứng thực uỷ ban nhân dân cấp huyện 10 1.2.1 Thẩm quyền trách nhiệm chứng thực 10 1.2.2 Trách nhiệm quan, tổ chức tiếp nhận .10 1.2.3 Quyền, nghĩa vụ người yêu cầu chứng thực 10 1.2.4 Nghĩa vụ, quyền người thực chứng thực 11 1.3 Địa điểm thời hạn chứng thực 11 1.3.1 Địa điểm chứng thực .11 1.3.2 Thời hạn thực yêu cầu chứng thực 11 1.4 Thủ tục chứng thực 12 1.4.1.Thủ tục chứng thực từ 12 1.4.1.1 Giấy tờ, văn làm sở để chứng thực từ chính………12 1.4.1.2 Trách nhiệm người yêu cầu chứng thực người thực chứng thực từ 14 1.4.1.3 Thủ tục chứng thực từ 14 1.4.1.4 Gia hạn thời gian chứng thực từ .15 1.4.1.5 Bản giấy tờ, văn khơng dùng làm sở để chứng thực .15 1.4.2 Thủ tục chứng thực chữ ký 15 1.4.2.1 Trách nhiệm người yêu cầu chứng thực chữ ký người thực chứng thực chữ ký 15 1.4.2.2 Thủ tục chứng thực chữ ký .15 1.4.2.3 Trường hợp không chứng thực chữ ký 15 1.4.2.4 Áp dụng trường hợp đặc biệt 15 1.4.3 Thủ tục người dịch, chứng thực chữ ký người dịch 15 1.4.3.1 Tiêu chuẩn, điều kiện người dịch 15 1.4.3.2 Cộng tác viên dịch thuật 15 1.4.3.3 Đăng ký chữ ký mẫu 15 1.4.3.4 Trách nhiệm người dịch người thực chứng thực chữ ký người dịch 15 1.4.3.5 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch 16 1.4.3.6 Giấy tờ, văn không dịch để chứng thực chữ ký người dịch 16 1.4.3.7 Thời hạn chứng thực chữ ký người dịch 17 1.4.4 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 17 1.4.4.1 Phạm vi chứng thực hợp đồng, giao dịch 17 1.4.4.2 Trách nhiệm người yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch người thực chứng thực hợp đồng, giao dịch 17 1.4.4.3 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 17 1.4.4.4 Thời hạn chứng thực hợp đồng, giao dịch .18 1.4.4.5 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch… 18 1.4.4.6 Sửa lỗi sai sót hợp đồng, giao dịch chứng thực… 18 1.4.4.7 Cấp có chứng thực từ hợp đồng, giao dịch chứng thực 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHỨNG THỰC TẠI UBND HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA 2.1 Khái quát huyện Cam Lâm 19 2.1.1 Đặc điểm địa lý 19 2.1.2 Nhiệm vụ UBND huyện Cam Lâm .21 2.1.3 Cơ cấu tổ chức UBND huyện Cam Lâm 22 2.2 Thực trạng công tác chứng thực UBND huyện Cam Lâm……… .22 2.2.1 Thực trạng cấp từ gốc 23 2.2.2 Thực trạng chứng thực từ chính……… 23 2.2.3 Thực trạng chứng thực chữ ký .24 2.2.4 Kết đạt 24 2.3 Đánh giá chung 26 2.3.1 Ưu điểm 26 2.3.2 Hạn chế 26 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHỨNG THỰC 3.1 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến hoạt động chứng thực 28 3.2 Một số giải pháp thực trạng chứng thực UBND huyện Cam Lâm 29 KẾT LUẬN 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong năm trở lại đây, nhu cầu sao, kể chứng thực lớn Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2007 Chính phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký có đóng góp to lớn việc đáp ứng yêu cầu chứng thực nhân dân Tuy nhiên, trình thực Nghị định 79 bộc lộ hạn chế tình trạng ùn tắc, q tải hoạt động cơng chứng, chứng thực giấy tờ, chữ ký phòng cơng chứng, UBND cấp huyện UBND cấp xã Nhận thấy cần thiết phải ban hành văn để thay cho văn cũ, ngày 16/02/2015 Chính phủ ban hành Nghị định 23/2015/NĐ-CP cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch (sau gọi NĐ 23/2015/NĐ-CP) Nghị định đời với Luật Công chứng 2014 đáp ứng kịp thời yêu cầu nhân dân cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký thể tinh thần cải cách hành theo chế cửa, dấu, đáp ứng mong mỏi nhân dân vấn đề Nghị định thực việc phân cấp đặc biệt phân cấp thẩm quyền chứng thực cho UBND cấp huyện mở rộng việc chứng thực từ giấy tờ, văn quan, tổ chức có thẩm quyền Việt Nam; quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngồi; quan, tổ chức có thẩm quyền Việt Nam liên kết với quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngồi cấp chứng nhận, tạo thuận lợi cho nhân dân mở hệ thống rộng rãi cho UBND cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền Sau 02 năm thực Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, kết đạt bộc lộ hạn chế, bất cập thẩm quyền trách nhiệm chứng thực từ chính, nghị định phân định rõ ràng thẩm quyền chứng thực phòng tư pháp cấp huyện UBND cấp xã Đối với chứng thực chữ ký giấy tờ, văn bản, hợp đồng giao dịch, phòng tư pháp UBND cấp xã có thẩm quyền nhau, khơng phân biệt ngôn ngữ giấy tờ, văn bản, không phụ thuộc vào giá trị tài sản Đối với trường hợp quy định nộp sao, quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận sao, không yêu cầu nộp có chứng thực, có quyền yêu cầu xuất trình để đối chiếu; người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính xác so với Việc chứng thực theo Nghị định số 79/2007/NĐ-CP thực 02 năm thiếu hướng dẫn cụ thể Chứng thực giao cho chuyên viên phòng Tư pháp cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thách thức đội ngũ cán Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không trang bị công cụ hỗ trợ để nhận biết văn giả mạo văn giấy tờ giả mạo ngày tinh vi, khó phát Trong thời gian thực tập địa phương, nhận thấy hoạt động chứng thực, chứng thực người dân quan tâm, đặc biệt nơi em thực tập UBND huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa nhu cầu chứng thực sao, chứng thực chữ ký lớn Với mong muốn phản ánh xác thực tế trình thực hoạt động UBND huyện nơi em thực tập nên em chọn đề tài: "Hoạt động chứng thực UBND huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa thực trạng giải pháp " để làm chuyên đề thực tập để làm rõ mặt làm được, chưa làm UBND huyện Cam Lâm thực NĐ 23/2015/NĐ-CP từ hoạt động thực tế huyện Cam Lâm, thân tơi rút học kinh nghiệm có kiến nghị khắc phục, đặc biệt điều kiện đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp hội nhập kinh tế quốc tế đất nước ta Thời gian địa điểm thu thập thông tin xử lý số liệu Được phối hợp Ban cán lớp K4I khoa Luật với trường Trung cấp Luật Đồng Hới, theo nguyện vọng em UBND huyện Cam Lâm thực tập Trải qua tháng thực tập UBND huyện từ ngày 06/6/2017 đến ngày 28/7/2017, giúp đỡ chuyên viên Phòng Tư pháp huyện em tiến hành thu thập thông tin cần thiết phục vụ cho chuyên đề Phương pháp thu thập thông tin Nhận thức rõ tầm quan trọng thông tin phục vụ cho việc viết chuyên đề, suốt trình thực tập em xác định rõ định hướng mục tiêu cụ thể để có thơng tin có độ xác cao Được giúp đỡ tận tình chuyên viên Phòng Tư pháp nơi thực tập, điều kiện lại chưa phải thuận tiện nhất, nhiên với cố gắng em có kiến thức để viết Những tài liệu phục vụ cho việc viết chuyên đề nằm rải rác nhiều nguồn tài liệu khác nhau, sách vở, tài liệu, giấy tờ, thực tiễn cơng việc Nó đòi hỏi người làm chuyên đề phải sử dụng kết hợp nhiều phương pháp thu thập khác Các phương pháp chủ yếu em sử dụng, là: phương pháp điều tra, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh 3.1 Phương pháp tổng hợp thống kê Phương pháp dựa số liệu từ báo cáo, tờ trình, đề tài nghiên cứu khoa học, sau tổng hợp số liệu liên quan đến chuyên đề, từ phân loại số liệu cho mục nhỏ để làm dẫn chứng Phương pháp giúp người nghiên cứu hiểu khái quát hoạt động chứng thực địa bàn huyện Cam Lâm Đây phương pháp quan trọng thiếu trình tìm hiểu nghiên cứu chuyên đề 3.2 Phương pháp so sánh Từ số liệu dã thống kê, tổng hợp đem so sánh qua thời kỳ, năm Để thấy nhu cầu thực tế tốc độ gia tăng nhu cầu chứng thực Ngoài so sánh quy định văn pháp luật qua thời kỳ để tìm điểm mới, điểm tiến pháp luật đồng thời thấy tồn chưa thể khắc phục Trên sở đưa đánh giá khách quan xác thực tiễn ý kiến đề xuất hợp lý nhằm khắc phục hạn chế, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân 3.3 Phương pháp phân tích Đi sâu vào phân tích hoạt động chứng thực để thấy tác động tích cực, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan 3.4 Phương pháp điều tra khảo sát Qua thực tế tìm hiểu hoạt động chứng thực UBND huyện Cam Lâm lấy ý kiến người dân đến chứng thực ý kiến chuyên viên làm công tác chứng thực để đánh giá khách quan hoạt động chứng thực hiểu tâm tư nguyện vọng nhân dân Đồng thời tham khảo thêm báo cáo năm Phòng Tư pháp huyện Cam Lâm để đánh giá xác thực trạng chứng thực toàn huyện Cam Lâm 3.5 Phương pháp khác Lấy ý kiến chun gia có trình độ chuyên môn cao kinh nghiệm trực tiếp làm việc lĩnh vực chứng thực để giúp người nghiên cứu hiểu sâu tác động chứng thực đến đời sống nhân dân Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài chia thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động chứng thực Chương 2: Thực trạng hoạt động chứng thực UBND huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa Chương3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác chứng thực B NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG CHỨNG THỰC 1.1 Các quy định pháp luật hành chứng thực 1.1.1 Khái niệm chung Theo quy định pháp luật hành lĩnh vực chứng thực có thuật ngữ sau: “Cấp từ sổ gốc” việc quan, tổ chức quản lý sổ gốc, vào sổ gốc để cấp Bản từ sổ gốc có nội dung đầy đủ, xác nội dung ghi sổ gốc “Chứng thực từ chính” việc quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định Nghị định vào để chứng thực với “Chứng thực chữ ký” việc quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định Nghị định chứng thực chữ ký giấy tờ, văn chữ ký người yêu cầu chứng thực “Chứng thực hợp đồng, giao dịch” việc quan có thẩm quyền theo quy định Nghị định chứng thực thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký dấu điểm bên tham gia hợp đồng, giao dịch “Bản chính” giấy tờ, văn quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu, cấp lại, cấp đăng ký lại; giấy tờ, văn cá nhân tự lập có xác nhận đóng dấu quan, tổ chức có thẩm quyền “Bản sao” chụp từ đánh máy có nội dung đầy đủ, xác nội dung ghi sổ gốc “Sổ gốc” sổ quan, tổ chức có thẩm quyền lập thực việc cấp theo quy định pháp luật, có nội dung đầy đủ, xác mà quan, tổ chức cấp “Văn chứng thực” giấy tờ, văn bản, hợp đồng, giao dịch chứng thực theo quy định Nghị định “Người thực chứng thực” Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; công chứng viên Phòng cơng chứng, Văn phòng cơng chứng; viên chức ngoại giao, viên chức lãnh Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh Cơ quan khác ủy quyền thực chức lãnh Việt Nam nước 1.1.2 Giá trị pháp lý cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch chứng thực Theo quy định pháp luật giấy tờ, văn quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu, cấp lại, cấp đăng ký lại; giấy tờ, văn cá nhân tự lập có xác nhận đóng dấu quan, tổ chức có thẩm quyền Bản cấp từ sổ gốc chứng thực từ theo quy định Nghị định có giá trị sử dụng thay cho giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Chữ ký chứng thực theo quy định Nghị định có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực ký chữ ký đó, để xác định trách nhiệm người ký nội dung giấy tờ, văn Hợp đồng, giao dịch chứng thực theo quy định Nghị định có giá trị chứng chứng minh thời gian, địa điểm bên ký kết hợp đồng, giao dịch; lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký dấu điểm bên tham gia hợp đồng, giao dịch 1.2 Thẩm quyền trách nhiệm chứng thực, quyền, nghĩa vụ người yêu cầu người thực chứng thực uỷ ban nhân dân cấp huyện 1.2.1 Thẩm quyền trách nhiệm chứng thực - Chứng thực từ giấy tờ, văn quan, tổ chức có thẩm quyền Việt Nam; quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngồi; quan, tổ chức có thẩm quyền Việt Nam liên kết với quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngồi cấp chứng nhận Ví dụ: Giấy chứng nhận kết người Việt Nam người nước ngồi, có ghi tên, địa người nước tiếng nước ngồi Hộ chiếu cơng dân Việt Nam, chứng tốt nghiệp trường đại học Việt Nam liên kết với trường đại học nước có ghi đầy đủ tiếng Việt tiếng nước - Chứng thực chữ ký giấy tờ, văn - Chứng thực chữ ký người dịch giấy tờ, văn từ tiếng nước sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản động sản - Chứng thực văn thỏa thuận phân chia di sản, văn khai nhận di sản mà di sản động sản Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thực chứng thực việc quy định Khoản 23/2015/NĐ-CP, ký chứng thực đóng dấu Phòng Tư pháp 1.2.2 Trách nhiệm quan, tổ chức tiếp nhận Trường hợp pháp luật quy định nộp quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận sao, khơng u cầu có chứng thực có quyền u cầu xuất trình để đối chiếu Người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính xác so với Cơ quan, tổ chức tiếp nhận cấp từ sổ gốc, có chứng thực khơng u cầu xuất trình chính, trừ trường hợp có việc giả mạo, bất hợp pháp u cầu xuất trình để đối chiếu tiến hành xác minh, thấy cần thiết 1.2.3 Quyền, nghĩa vụ người yêu cầu chứng thực Người yêu cầu chứng thực có quyền yêu cầu chứng thực quan, tổ chức có thẩm quyền thuận tiện nhất, trừ trường hợp quy định Khoản Điều Nghị 10 Giấy tờ, văn quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngồi cấp, cơng chứng chứng nhận chưa hợp pháp hóa lãnh theo quy định Khoản Điều 20 Nghị định 23/2015/NĐ-CP 1.4.3.7 Thời hạn chứng thực chữ ký người dịch Thời hạn chứng thực chữ ký người dịch thực theo quy định Điều Nghị định 23/2015/NĐ-CP kéo dài theo thỏa thuận văn với người yêu cầu chứng thực 1.4.4 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 1.4.4.1 Phạm vi chứng thực hợp đồng, giao dịch Hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải chứng thực Hợp đồng, giao dịch mà pháp luật không quy định phải chứng thực cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu chứng thực 1.4.4.2 Trách nhiệm người yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch người thực chứng thực hợp đồng, giao dịch Người yêu cầu chứng thực phải hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung, tính hợp pháp hợp đồng, giao dịch; tính hợp lệ, hợp pháp giấy tờ quy định Điểm c Khoản Điều 36 Nghị định 23/2015/NĐ-CP Người thực chứng thực chịu trách nhiệm thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký điểm bên tham gia hợp đồng, giao dịch Người thực chứng thực có quyền từ chối chứng thực hợp đồng, giao dịch có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội 1.4.4.3 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch - Người yêu cầu chứng thực nộp 01 (một) hồ sơ yêu cầu chứng thực, gồm giấy tờ sau đây: + Dự thảo hợp đồng, giao dịch; + Bản Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu giá trị sử dụng người yêu cầu chứng thực; + Bản giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng giấy tờ thay pháp luật quy định tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó; trừ trường hợp người lập di chúc bị chết đe dọa đến tính mạng Bản giấy tờ quy định Điểm b Điểm c Khoản 23/2015/NĐ-CP xuất trình kèm để đối chiếu - Người thực chứng thực kiểm tra giấy tờ hồ sơ yêu cầu chứng thực, hồ sơ đầy đủ, thời điểm chứng thực bên tham gia hợp đồng, giao dịch tự nguyện, minh mẫn nhận thức, làm chủ hành vi thực chứng thực - Các bên tham gia hợp đồng, giao dịch phải ký trước mặt người thực chứng thực Trường hợp người có thẩm quyền giao kết hợp đồng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đăng ký chữ ký mẫu quan thực chứng thực ký trước vào hợp đồng; người thực chứng thực phải đối chiếu chữ ký họ hợp 17 đồng với chữ ký mẫu trước thực chứng thực, nghi ngờ chữ ký hợp đồng khác với chữ ký mẫu u cầu người ký trước mặt Trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký phải điểm chỉ; người khơng đọc được, khơng nghe được, khơng ký, khơng điểm phải có 02 (hai) người làm chứng Người làm chứng phải có đủ lực hành vi dân khơng có quyền, lợi ích nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch - Người thực chứng thực ghi lời chứng tương ứng với loại hợp đồng, giao dịch theo mẫu quy định; ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu quan thực chứng thực ghi vào sổ chứng thực Đối với hợp đồng, giao dịch có từ 02 (hai) trang trở lên, trang phải đánh số thứ tự, có chữ ký người yêu cầu chứng thực người thực chứng thực; số lượng trang lời chứng ghi trang cuối hợp đồng, giao dịch Trường hợp hợp đồng, giao dịch có từ 02 (hai) tờ trở lên phải đóng dấu giáp lai - Trường hợp phải phiên dịch người phiên dịch có trách nhiệm dịch đầy đủ, xác nội dung hợp đồng, giao dịch, nội dung lời chứng cho người yêu cầu chứng thực ký vào trang hợp đồng với tư cách người phiên dịch 1.4.4.4 Thời hạn chứng thực hợp đồng, giao dịch Thời hạn chứng thực hợp đồng, giao dịch không 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực kéo dài theo thỏa thuận văn với người yêu cầu chứng thực 1.4.4.5 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch chứng thực thực có thỏa thuận văn bên tham gia hợp đồng, giao dịch Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch thực quan chứng thực hợp đồng, giao dịch Trường hợp sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ phần toàn di chúc chứng thực quan có thẩm quyền chứng thực nào; quan thực việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ phần tồn di chúc phải thơng báo văn cho quan chứng thực trước nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ phần toàn di chúc để ghi vào sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch 1.4.4.6 Sửa lỗi sai sót hợp đồng, giao dịch chứng thực Việc sửa lỗi sai sót ghi chép, đánh máy, in hợp đồng, giao dịch chứng thực thực theo thỏa thuận văn bên tham gia hợp đồng, giao dịch, không làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ bên thực quan chứng thực hợp đồng, giao dịch Người thực chứng thực gạch chân lỗi sai sót cần sửa, đóng dấu quan thực chứng thực ghi vào bên lề hợp đồng, giao dịch nội dung sửa, họ tên, chữ ký người sửa, ngày tháng năm sửa 1.4.4.7 Cấp có chứng thực từ hợp đồng, giao dịch chứng thực Cơ quan lưu trữ hợp đồng, giao dịch có trách nhiệm cấp có chứng thực từ hợp đồng, giao dịch chứng thực theo yêu cầu bên tham gia hợp đồng, giao dịch, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch 18 Người yêu cầu cấp có chứng thực từ hợp đồng, giao dịch phải xuất trình có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu giá trị sử dụng để người thực chứng thực kiểm tra Việc chứng thực từ hợp đồng, giao dịch quy định Khoản 1, Khoản Điều thực theo quy định Khoản 2, Khoản Điều 20 Nghị định 23/2015/NĐ-CP Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHỨNG THỰC TẠI UBND HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA 2.1 Khái quát huyện Cam Lâm 2.1.1 Đặc điểm địa lý: Huyện Cam Lâm nằm phía Nam tỉnh Khánh Hòa với diện tích tự nhiên 550,26 km ; dân số 150.759 người (năm 2014), có 32 dân tộc anh em sinh sống Huyện có diện tích rừng tự nhiên lớn, nhiều khoáng sản tiềm du lịch Phía Bắc giáp thành phố Nha Trang huyện Diên Khánh Phía Nam giáp thành phố Cam Ranh Phía Tây giáp huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn Phía Đơng giáp biển Đông Là đơn vị hành tỉnh Khánh Hòa thành lập theo Nghị định số 65/2007/NĐ-CP ngày 11/4/2007 Chính phủ, sở điều chỉnh địa giới hành huyện Diên Khánh thị xã Cam Ranh Cam Lâm có vị trí địa lý thuận lợi, nằm hai trung tâm đô thị lớn tỉnh thành phố Nha Trang thành phố Cam Ranh, gần đường hàng hải quốc tế, hệ thống cảng biển gắn với đầu nút giao thông quan trọng đường bộ, thủy hàng không, lại cửa ngõ biển khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên Bên cạnh đó, với vùng biển rộng, bờ biển dài đẹp đầm Thủy Triều , với nhiều tiềm cho phát triển kinh tế như: nuôi trồng thủy sản, công nghiệp sửa chữa tàu thuyền, ngư cụ, cảng cá, xuất nhập khẩu, du lịch sinh thái biển…Sự đa dạng địa hình, tài nguyên đất đai tạo điều kiện cho huyện phát triển sản xuất nơng, lâm, ngư nghiệp đa dạng, mang lại giá trị kinh tế cao, thuận lợi để hình thành khu cơng nghiệp tập trung, phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ Qua 10 năm xây dựng phát triển, hạn chế định, tình hình Kinh tế - Xã hội Cam Lâm phát triển đạt thành tựu bật, mở khả phát triển theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Đó kết q trình phấn đấu không ngừng cán nhân dân huyện Cam Lâm nhiều năm qua Cụ thể: - Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - du lịch - công nghiệp nông nghiệp, đến năm 2014, tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng: 74,84%; dịch vụ du lịch: 15,17%; nông lâm thủy sản: 10,35% Thu ngân sách Nhà nước địa bàn tăng 3,36 lần so với năm 2008 - Kết cấu hạ tầng đô thị nông thôn có bước phát triển rõ rệt, hệ thống giao thông, thủy lợi, điện thắp sáng, trường học, trạm y tế Kinh tế nơng thơn có bước chuyển biến tích cực, dịch vụ ngành nghề nơng thơn tiếp tục phát triển, góp phần giải việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân Mơ hình kinh tế hợp tác, kinh 19 tế trang trại quan tâm đạo; hình thành 15 tổ hợp tác, tổ liên kết quỹ tín dụng nhân dân hoạt động có hiệu Huyện hoàn thành việc lập Đề án kế hoạch triển khai thực xây dựng đề án nông thôn giai đoạn 2010 2015, 01 xã đạt chuẩn Nông thôn năm 2014 chọn đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn vào năm 2015 Trên địa bàn huyện có KCN Suối Dầu hoạt động với quy mô lớn (41 doanh nghiệp hoạt động, có 18 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước với tổng vốn đăng ký 47,37 triệu USD tổng vốn đầu tư thực đến cuối năm 2014 29 triệu USD, thu hút 9.000 lao động) Riêng thành phần kinh tế huyện có bước phát triển ổn định vững chắc; so với ngày thành lập, thành phần kinh tế phát triển số lượng lẫn quy mơ, tính theo giá trị sản xuất, giai đoạn 2007 2011 (giá cố định 1994): kinh tế nhà nước tăng 1,41 lần; kinh tế nhà nước tăng 1,34 lần; kinh tế cá thể tăng 0,65 lần; kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi tăng 1,03 lần Giai đoạn 2012 2014 (giá cố định 2010); kinh tế nhà nước tăng 102,96%; kinh tế nhà nước tăng 127,86%; kinh tế cá thể tăng 110,55%; kinh tế có vốn đầu tư nước tăng 141,9%; thành phần kinh tế góp phần tăng thu cho ngân sách huyện thu nhập người lao động - Giá trị sản xuất ngành dịch vụ, thương mại tăng 41,9% doanh thu dịch vụ tăng 20%; giá trị kim ngạch xuất bình qn tăng 10,4% Nơng nghiệp có tăng trưởng ổn định, việc ứng dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất, đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, bảo vệ thự vật, thuốc thú ý, đầu tư kiên cố hóa kênh mương thủy lợi góp phần đưa suất, chất lượng trồng, vật nuôi tăng cao so với trước Sản lượng lương thực có hạt tăng 30,6%; suất mía giống tăng 16 tấn/ha; giống xồi xồi Úc, xồi cát Hòa Lộc cho giá trị gấp 3,5 lần so với giống xoài cũ - Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng 6,26% Ngành chăn ni phát triển ổn định Diện tích nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định, sản lượng thủy sản hàng năm trung bình đạt 3.700 Doanh thu bình qn 1ha đất canh tác nơng nghiệp 50 triệu đồng Cùng với tăng trưởng kinh tế, đời sống tinh thần người dân không ngừng cải thiện giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể giữ gìn, phát huy phù hợp với yêu cầu văn hóa nhân dân Các lễ hội truyền thống đồng bào dân tộc trì phát triển theo hướng tích cực - Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng - mừng Xuân ngày lễ lớn năm, ngày hội văn hóa dân tộc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa trì hàng năm; trì thời lượng tiếp phát sóng phát - truyền hình đài Trung ương Tỉnh, trì trang tin địa phương, xây dựng chương trình thời sự, ca nhạc, phát tin viết phục vụ nhiệm vụ trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng địa phương - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” triển khai đến sở đạt kết tích cực, 100% xã, thị trấn phủ sóng thơng tin di động, truyền thanh, truyền hình, hệ thống bưu điện văn hóa xã phát triển ngày đáp ứng nhu cầu nhân dân Phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày có nhiều tiến - Thực đồng giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục hướng nghiệp, tập trung phát triển đào tạo nghề, gắn đào tạo với sử dụng Quy mô giáo dục mở rộng phát triển hợp lý: số trường THCS đạt chuẩn quốc gia toàn huyện 11/12 trường, số trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 12/19 trường, số trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 20 mức độ 06/15 trường - Công tác chống mù chữ giáo dục tiếp tục sau biết chữ: tổng số người độ tuổi từ 15 tuổi đến 35 tuổi biết chữ chiếm 99,8%; tổng số người độ tuổi theo quy định từ 36 tuổi đến 60 tuổi trở lên biết chữ chiếm 98,3% - Mạng lưới khám chữa bệnh tiếp tục đầu tư, tập trung triển khai có hiệu chương trình quốc gia y tế, phòng chống dịch bệnh, an tồn vệ sinh thực phẩm Tồn huyện có 13/14 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, 100% trạm y tế có bác sĩ khám, chữa bệnh - Chương trình phát triển nguồn nhân lực; triển khai thực hoạch quy hoạch phát triển nguồn nhân lực huyện giai đoạn 2015 2020 Tập trung đào tạo nghề, giải việc làm theo hướng tạo việc làm chỗ, tạo phối hợp tốt ngành, cấp địa phương để thực chương trình giải việc làm dạy nghề; hàng năm số lao động giải việc làm khoảng 2.000 người, vào làm sở thuộc khu công nghiệp Suối Dầu sở địa bàn huyện Đời sống hộ sách địa bàn huyện ngày quan tâm, công tác kiểm tra, đôn đốc xã, thị trấn thực kịp thời chủ trương, sách Đảng nhà nước lĩnh vực liên quan đến hộ nghèo, gia đình hộ sách trẻ em có hồn cảnh khó khăn Cơng tác kiểm tra hồ sơ, thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội cập nhật liên tục hàng tháng, công tác bảo trợ xã hội, sách người có cơng, cơng tác giảm nghèo, bình đẳng giới, dạy nghề - tạo việc làm, … quan tâm thường xuyên, mức Với tiềm có địa phương, huyện Cam Lâm định hướng đầu tư phát triển số cơng trình trọng điểm liên quan đến phát triển Kinh tế - Xã hội huyện số lĩnh vực sau: Xây dựng huyện Cam Lâm trở thành địa bàn kinh tế động đô thị du lịch phát triển đại, độc đáo đặc sắc hệ thống đô thị du lịch tỉnh Khánh Hòa Nâng cấp mở rộng đại hóa sở hạ tầng, nâng cấp mạng lưới giao thơng, hệ thống điện, nước, bưu chính, viễn thơng, hình thành khu thị mới… Xây thêm số hồ chứa nước, đập dâng… Xây dựng khu du lịch Bãi Dài thành khu du lịch điểm quốc gia Xây dựng cơng trình trọng điểm du lịch, thương mại như: hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, hội chợ, khách sạn cao cấp, khu du lịch, vui chơi giải trí lớn mang ý nghĩa toàn Tỉnh vùng Tập trung phát triển Khu công nghiệp Suối Dầu, cụm công nghiệp Trảng É Cơng tác an ninh trật tự an tồn xã hội giữ vững Đội ngũ cán chủ chốt cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị xã hội huyện bao gồm chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Chủ tịch Hội Nơng dân, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Bí thư Đoàn thành niên 2.1.2 Nhiệm vụ UBND huyện Cam Lâm Có trách nhiệm quản lý kinh tế bao gồm ngành: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thương mại, tài chính, địa chính, Quản lý UBND cấp xã, trường, chợ, giao thông, thủy lợi sở hạ tầng kỹ thuật khác Thực nhiệm vụ đảm bảo an ninh trị, kinh tế xã hội địa bàn huyện Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật văn quan Nhà nước cấp trên, Nghị HĐND xã quan Nhà nước, 21 tổ chức kinh tế, tổ chúc xã hội, an ninh quốc phòng Nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức thị trấn, tăng cường công tác đầu tư vào xây dựng tủ sách pháp luật Giữ gìn trật tự an ninh xã hội, đảm bảo an ninh trị, thực nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang xây dựng quốc phòng tồn dân, quản lý hộ khẩu, hộ tịch địa phương, quản lý việc cư trú công dân, lại người nước ngồi địa phương Phòng, chống thiên tai, bảo vệ tài sản Nhà nước, tổ chức xã hội, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, tài sản quyền, lợi ích khác cơng dân; chống bn lậu, ma t, tham nhũng, trừ mê tín dị đoan nhân dân Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tích cực vào cơng tác xã hội địa phương 2.1.3 Cơ cấu tổ chức UBND huyện Cam Lâm Căn vào Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015, kỳ họp HĐND huyện Cam Lâm, nhiệm kỳ 2016 2021 bầu đồng chí vào vị trí lãnh đạo UBND huyện gồm thành viên: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Thị Kim Hòa ) (Đ/C: Nguyễn Hữu Hảo ) (Gồm Đ/C: Nguyễn Trí Tuân Đ/C Trần Mai Các Phòng - Ban UBND huyện gồm: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Thanh tra huyện, Phòng Dân tộc, Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa - Thơng tin, Phòng Nội vụ, Phòng Tài - Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Tư Pháp, Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Phòng Tài nguyên - Mơi trường Uỷ ban nhân dân tuần họp lần Các định Uỷ ban nhân dân nửa tổng số thành viên Uỷ ban nhân dân biểu tán thành Uỷ ban nhân dân thảo luận tập thể định theo đa số vấn đề sau đây: - Chương trình làm việc Uỷ ban nhân dân; - Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, toán ngân sách hàng năm quỹ dự trữ địa phương trình Hội đồng nhân dân định; - Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơng trình trọng điểm địa phương trình Hội đồng nhân dân định; - Kế hoạch huy động nhân lực, tài để giải vấn đề cấp bách địa phương trình Hội đồng nhân dân định; - Các biện pháp thực nghị Hội đồng nhân dân kinh tế - xã hội; thông qua báo cáo Uỷ ban nhân dân trước trình Hội đồng nhân dân; - Đề án thành lập mới, sáp nhập, giải thể quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân việc thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành địa phương - … 2.2 Thực trạng công tác chứng thực UBND huyện Cam Lâm 22 Trong năm qua, hoạt động chứng thực thể vai trò quan trọng đời sống kinh tế - Xã hội đất nước, góp phần thúc đẩy kinh tế, đảm bảo an toàn pháp lý cho giao dịch dân sự, tinh tế tổ chức cá nhân ngồi nước Luật Cơng chứng có hiệu lực ngày 01/01/2015 Luật cơng chứng có số điểm giao lại cho công chứng viên quyền công chứng dịch giấy tờ cá nhân, tổ chức yêu cầu hay việc công chứng viên giao nhiệm vụ chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký giấy tờ, văn bản; việc chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký giấy tờ, văn thực theo quy định pháp luật chứng thực Điều 78 Luật Công chứng năm 2014 Nghị Định 23/2015/NĐ-CP đời thể tinh thần cải cách hành cách mạnh mẽ đáp ứng mong mỏi nhân dân vấn đề Nghị định đưa UBND cấp xã, nhiên nơi có cách thực khác nhau, cách làm khác 2.2.1 Thực trạng cấp từ sổ gốc UBND huyện Cam Lâm quan lưu trữ sổ hộ tịch, thực việc cấp giấy tờ hộ tịch Vì sổ hộ tịch lưu trữ hai cấp UBND huyện Cam Lâm cấp xã Khi tiếp nhận yêu cầu cấp từ sổ gốc theo quy định pháp luật phải thực thời hạn cấp ngày tiếp nhận yêu cầu Trên thực tế UBND huyện Cam Lâm việc cấp từ sổ gốc thực theo quy định pháp luật Cán tư pháp đảm bảo nhiệm vụ Tuy nhiên bên cạnh mặt đạt đơi lúc nhũng vướng mắc thực tế có Chủ Tịch phó Chủ Tịch UBND huyện bận họp khơng có mặt trụ sở làm việc để ký giấy tờ hộ tịch chuyên viên phòng tư pháp huyện thực tiếp nhận nên giải yêu cầu người dân mà phải hẹn lại sang ngày hơm sau giải Bên cạnh đội ngũ cán Tư pháp huyện có 02 người, phải đảm nhiệm nhiều công việc trưởng phòng phân cơng lúc nên có lúc khơng thể giải kịp thời công việc hàng ngày để đáp ứng kịp thời nguyện vọng nhân dân Đối với yêu cầu gửi qua đường bưu điện chậm ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận yêu cầu quan tổ chức tiếp nhận sao, phải gửi cho người yêu cầu Trên thực tế hoạt động UBND huyện Cam Lâm nên có yêu cầu cấp thời hạn theo quy định pháp luật 2.2.2 Thực trạng chứng thực từ Theo quy định pháp luật phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chứng thực từ giấy tờ, văn quan, tổ chức có thẩm quyền Việt Nam; quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngồi; quan, tổ chức có thẩm quyền Việt Nam liên kết với quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngồi cấp chứng nhận Tại phòng Tư pháp huyện Cam Lâm, công tác chứng thực thực cách trung thực, khách quan, xác đáp ứng đủ số lượng theo yêu cầu người yêu cầu chứng thực Tuy nhiên công tác chứng thực từ theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP thiếu hướng dẫn cụ thể nên công tác thực địa phương gặp nhiều khó khăn, lúng túng Hiện lời chứng khắc dấu nên việc chứng thực thực nhanh chóng dễ dàng hơn, đảm bảo thời gian hình thức, Theo quy định việc tiếp nhận yêu cầu chứng thực từ phải 23 bảo đảm ngày quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu ngày làm việc tiếp theo, tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ; trừ trường hợp quy định Điều 21 Nghị định 23/2015/NĐ-CP Nhìn chung phòng Tư pháp huyện Cam Lâm thực tốt quy định nhiên số trường hợp để lại sang ngày hơm sau thực chất phòng Tư pháp huyện, Trưởng phòng phó trưởng phòng ký giấy tờ đơi lúc cơng tác, họp, học nên yêu cầu chứng thực người dân phải gác lại ngày hôm sau Điều không đảm bảo quy định pháp luật Đối với vấn đề cấp sai thẩm quyền giả mạo khơng chứng thực UBND huyện Cam Lâm đội ngũ cán tư pháp thiếu dụng cụ hỗ trợ, đơi khơng nhận biết văn cấp sai thẩm quyền giả, mạo, mà văn giấy tờ giả mạo ngày tinh vi khó phát nên dẫn tới việc chứng thực giấy tờ giả mạo Về điều đổ lỗi cho cán tư pháp Vì ngày giấy tờ giả mạo khó phát khơng thể phát mắt thường Thực tế công tác chứng thực từ cơng tác chiếm số lượng yêu cầu nhiều giấy tờ, văn chứng thực đa dạng Trong cơng tác chứng thực cán tư pháp thể tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, trung thực, xác Bên cạnh cán tư pháp hộ tịch phải đảm nhiệm tới 16 công việc hộ tịch, Nghị Định 23/2015/NĐ-CP đời cán Tư pháp phải đảm nhiệm thêm công tác chứng thực, công việc thật tải cán tư pháp, chưa nói q tầm Tại phòng Tư pháp huyện Cam Lâm, công tác chứng thực đảm bảo thực theo yêu cầu người dân thời gian, trình tự theo pháp luật, điều đáng biểu dương 2.2.3 Thực trạng chứng thực chữ ký Chứng thực chữ ký công tác mà người dân yêu cầu quan tư pháp chứng thực chữ ký họ với văn bản, giấy tờ mà họ yêu cầu chứng thực Tại phòng Tư pháp huyện Cam Lâm, công tác cán Tư pháp thực việc chứng thực đảm bảo quy định pháp luật Các cá nhân đến yêu cầu chứng thực chữ ký phải xuất trình CMND, giấy tờ tùy thân giấy tờ văn ký vào Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực chứng thực Trong cơng tác phòng Tư pháp huyện Cam Lâm cán Tư pháp thực việc chứng thực ghi rõ ngày, tháng, năm chứng thực, địa điểm chứng thực, số giấy tờ tùy thân người yêu cầu chứng thực Về vấn đề chứng thực chữ ký người nước ngồi chưa có trường hợp thực UBND huyện Cam Lâm Tại UBND huyện Cam Lâm thực thời hạn chứng thực cán tư pháp tiếp nhận yêu cầu chứng thực vào buổi thực chứng thực buổi Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực chữ ký lý khơng thể ký tên thực chứng thực điểm Riêng trường hợp người chứng thực chữ ký già yếu hay bệnh tật phụ nữ sinh con, đến trụ sở UBND huyện Cam Lâm để thực việc chứng thực cán tư pháp huyện đến tận địa người yêu cầu để tiến hành cộng tác chứng thực chữ ký Như công tác địa bàn huyện thực nghiêm túc, khách quan 2.2.4 Kết đạt Trong năm qua, với trình đổi mới, phát triển đất nước, hoạt động chứng thực huyện Cam Lâm có thay đổi Hoạt động chứng thực cán tư pháp thực cách xác, nhanh chóng thuận tiệc cho người yêu cầu chứng thực, tác động tích cực phát triển kinh tế - xã hội Trên sở 24 chấp hành văn pháp luật Trung ương ban hành quy định, hướng dẫn công tác chứng thực, UBND huyện Cam Lâm nói chung phòng Tư pháp huyện nói riêng xây dựng, bước hồn thiện thể chế tiếp tục đạo, quản lý nhà nước công tác chứng thực, tổ chức thực Nghị định số 23/2015/NĐ-CP Chính phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký Bên cạnh đó, cơng tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật pháp luật chứng thực, văn pháp luật khác liên quan chứng thực quan tâm Để pháp luật chứng thực tuyên truyền, phổ biến với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với nhiều hình thức tuyên truyền theo chiều rộng, lẫn chiều sâu, nội dung cần truyền tải đến với người dân, Trưởng phòng Tư pháp huyện Cam Lâm trực tiếp đạo, hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ nghiệp vụ cho cán Tư pháp cấp xã cấp huyện với vai trò tham mưu trực tiếp nhiệm vụ quản lý nhà nước công tác chứng thực cho UBND huyện Cam Lâm, chủ động triển khai thực cụ thể, kết tuyên truyền Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 Chính phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch, Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 sách tín dụng phục vụ phát triển nông thôn, nông nghiệp, Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 Bộ Tài quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí chứng thực, Thơng tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 Bộ Tài quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 23/2015/NĐ-CP cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch Về tổ chức máy làm công tác quản lý thực chứng thực ngày kiện tồn Phòng Tư pháp huyện Cam Lâm bố trí 01 cán Tư pháp - Hộ tịch 01 nhân viên Tư pháp Bộ phận Tiếp nhận Trả kết UBND huyện Cam Lâm trực tiếp thực việc tiếp nhận hồ sơ Bộ phận cửa UBND huyện trình lãnh đạo ký chứng thực Mặt khác, hoạt động chứng thực góp phần đáng kể vào đời sống kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an toàn pháp lý cho hợp đồng, giao dịch tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng thực, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước hoạt động chứng thực địa bàn huyện Qua hai năm thực kết cụ thể sau: Năm 2015 có 1527 trường hợp c hứng thực từ giấy tờ, văn quan, tổ chức có thẩm quyền Việt Nam; quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngồi; quan, tổ chức có thẩm quyền Việt Nam liên kết với quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngồi cấp chứng nhận; 82 trường hợp chứng thực chữ ký giấy tờ, văn bản; 03 trường hợp chứng thực chữ ký người dịch giấy tờ, văn từ tiếng nước sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngồi Năm 2016 có 981 trường hợp c hứng thực từ giấy tờ, văn quan, tổ chức có thẩm quyền Việt Nam; quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngồi; quan, tổ chức có thẩm quyền Việt Nam liên kết với quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngồi cấp chứng nhận; 24 trường hợp chứng thực chữ ký giấy tờ, văn bản; 15 trường hợp chứng thực chữ ký người dịch giấy tờ, văn từ tiếng nước sang tiếng 25 Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước 01 trường hợp chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản động sản Trong 06 tháng đầu năm 2017 có 292 trường hợp c hứng thực từ giấy tờ, văn quan, tổ chức có thẩm quyền Việt Nam; quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngồi; quan, tổ chức có thẩm quyền Việt Nam liên kết với quan, tổ chức có thẩm quyền nước cấp chứng nhận; 08 trường hợp chứng thực chữ ký giấy tờ, văn bản; 15 trường hợp chứng thực chữ ký người dịch giấy tờ, văn từ tiếng nước sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước 2.3 Đánh giá chung: 2.3.1 Ưu điểm Về cán phòng Tư pháp UBND huyện Cam Lâm làm việc nhiệt tìnhtinh thần trách nhiệm cao Lãnh đạo phòng Tư pháp huyện Cam Lâm quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho cán Tư pháp hồn thành cơng việc Ở phòng Tư pháp UBND huyện Cam Lâm cơng tác tun truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thực tốt nên người dân nắm bắt nhanh chóng quy định pháp luật - Lãnh đạo phòng Tư pháp huyện Cam Lâm báo cáo, kiến nghị kịp thời cho UBND huyện Cam Lâm để nắm bắt kịp thời tâm tư nguyên vọng nhân dân - Nghị định 23/2015/NĐ-CP đời thể tinh thần cải cách hành lãnh vực tư pháp, đáp ứng nhu cầu cấp thiết nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Theo quy định Nghị định người u cầu chứng thực đến trụ sở UBND cấp xã, huyện toàn quốc để yêu cầu chứng thực sao, chứng thực chữ ký Nghị định mạnh dạn xóa bỏ lệ thuộc hoạt động chứng thực mối quan hệ với hộ Người dân đến quan lưu trữ sổ gốc để yêu cầu cấp lại cho Nghị định đơn giản hóa việc xuất trình giấy tờ, rút ngắn thời gian giải chứng thực Nghị định cho phép người dân yêu cầu quan tổ chức cấp từ sổ gốc, chứng thực từ đường bưu điện, khơng thiết phải đến quan tổ chức Ngồi phân cấp thẩm quyền tạo điều kiện cho người dân đến liên hệ công tác giao dịch đảm bảo 2.3.2 Hạn chế: Theo Quy định Luật Cơng chứng 2014 Nghị định 23/2015/NĐ-CP Chính phủ, từ 16/02/2015 việc cơng chứng sao, chữ ký, hợp đồng, giao dịch… cấp huyện, cấp xã thực Thực Luật Công chứng văn hướng dẫn, năm qua, công tác chứng thực cấp uỷ đảng, quyền, ngành hữu quan quan tâm đạo thực nghiêm túc Tuy nhiên hoạt động cơng chứng chứng thực tồn huyện thời gian qua xuất số sai sót lĩnh vực chứng thực hợp đồng, bên tham gia giao kết hợp đồng chưa ghi đầy đủ thông tin không ký tắt vào trang hợp đồng; hồ sơ lưu trữ giấy tờ kèm theo thiếu; việc mở sổ sách theo dõi tuỳ tiện Về nguyên nhân tồn yếu nêu trên, chủ yếu là: việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình ký chứng thực hợp đồng, giao dịch cán địa thực dẫn đến nhiều hợp đồng chứng thực không ghi vào sổ, không lưu trữ hồ sơ chứng thực theo quy định; lực, trình độ phận cán làm công tác công chứng, chứng thực hạn chế; cán làm cơng tác cơng chứng, chứng thực 26 mối quan hệ cá nhân nể nên dễ dàng bỏ qua thủ tục quy định pháp luật dẫn đến việc làm sai Một số trường hợp có hiểu biết pháp luật chủ quan sức ép từ người có thẩm quyền Những sai sót từ hoạt động gây số hậu đáng tiếc như: Xảy tranh chấp hợp đồng khơng có sở khó giải quyết; số trường hợp xảy mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện gây mâu thuẫn, ổn định địa phương - Lãnh đạo phòng Tư pháp huyện có lúc đo bận họp định kỳ, đột xuất, giải cơng việc phát sinh nên có thời gian chưa thực tốt công tác giải hành chính, phải hẹn dân chờ đợi lâu Việc trang bị công cụ hỗ trợ cho cán Tư pháp xã, huyện để phát giấy tờ giả mạo chưa thực hiện, thực việc chứng thực mắt thường nghiệp vụ cán Tư pháp - Chuyên viên tư pháp phòng có 01 cơng chức Tư pháp - Hộ tịch, công việc chuyên môn nhiều nhu cầu xin việc làm, chứng dạng văn người dân tăng cao nên đảm bảo giải trả kết hồ sơ ngày làm việc đơi lúc để người dân chờ đợi lâu 27 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHỨNG THỰC 3.1 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến hoạt động chứng thực Qua trình tham khảo hoạt động chúng thực UBND huyện nơi em thực tập bên cạnh mặt tích cực, pháp luật chứng thực bộc lộ số điểm chưa phù hợp, đòi hỏi phải sớm khắc phục để nâng cao chất lượng hoạt động chứng thực, góp phần cải cách hành chính, tạo mơi trường pháp lý thuận lợi để người dân thực quyền, lợi ích hợp pháp thời kỳ hội nhập nay, thân xin có số kiến nghị sau: 3.1.1 Một số quy định thẩm quyền, thủ tục chứng thực việc cụ thể chưa phù hợp: - Về chứng thực sao: Theo quy định Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, quy định chứng thực từ khơng lưu trữ Tuy nhiên, thực tế lại phát sinh trường hợp chứng thực người yêu cầu chứng thực có hành vi gian dối sửa chữa sau chứng thực Nếu khơng lưu trữ quan thực chứng thực lại khơng có sở để đối chiếu có tranh chấp, sai sót xảy Bên cạnh đó, nay, loại giấy tờ làm giả ngày tinh vi nên người thực chứng thực khó nhận giấy tờ giả, đâu giấy tờ thật Nguy gia tăng gặp phải loại giấy tờ quan có thẩm quyền nước ngồi cấp Do vậy, cần phải có chế giải pháp thiết thực để ngăn ngừa vấn đề - Về chứng thực chữ ký: Chứng thực chữ ký, xét mặt chất, chứng thực chữ ký theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP nhằm xác nhận, xác thực người yêu cầu chứng thực người ký chữ ký đó, tức xác nhận hình thức; nội dung giấy tờ, văn người yêu cầu chứng thực chữ ký chịu trách nhiệm Tại Khoản Điều 25 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định: “Không chứng thực chữ ký giấy tờ, văn mà người yêu cầu chứng thực ký vào có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội, tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ XHCN Việt Nam; xuyên tạc lịch sử dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân” Quy định không phát sinh vướng mắc, giấy tờ, văn mà người yêu cầu chứng thực ký vào lập tiếng Việt Tuy nhiên, giấy tờ, văn lập tiếng nước ngồi người thực chứng thực khó hiểu nội dung giấy tờ, văn để giải hay từ chối chứng thực Chính vậy, khơng có hướng xử lý tốt vấn đề người dân lại phải tốn thêm thời gian chi phí phải tìm người dịch văn mang chứng thực chữ ký quan thực chứng thực có dịch dám tự tin để chứng thực chữ ký loại văn giấy tờ lập tiếng nước - Về chứng thực hợp đồng, giao dịch: Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định thực thủ tục chứng thực chung hợp đồng, giao dịch, không quy định thủ tục riêng Điểm đảm 28 bảo cải cách hành theo hướng phân cấp, giảm nhiều loại giấy tờ thủ tục chứng thực Khi thực hợp đồng, giao dịch, người dân cần có chứng minh nhân dân, hộ chiếu bên, dự thảo hợp đồng, giấy chứng nhận quyền sở hữu quyền sử dụng đủ Chính q đơn giản thủ tục nên thực tế, quan chứng thực quy định thêm số loại giấy tờ khác, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thừa kế, cán chứng thực yêu cầu phải có giấy khai sinh, hộ để chứng minh quan hệ với người để lại di sản Nhưng, quy định thêm lại trái với tinh thần Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 3.2 Một số giải pháp thực trạng chứng thực UBND huyện Cam Lâm Khi Nghị định 23/2015/NĐ-CP triển khai thực UBND huyện Cam Lâm công việc cán Tư pháp trở nên tải, cán Tư pháp nhận biết văn bản, giấy tờ giả mạo hay cấp sai thẩm quyền Đối với vấn đề cần ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý để việc lưu trữ kiểm tra liệu thực nhanh chóng, an tồn, có khoa học Để nâng cao hiệu công tác chứng thực, đáp ứng nhu cầu nhân dân; bảo đảm tính an toàn pháp lý giao dịch tổ chức cá nhân cần thực tốt số giải pháp sau: Một là, nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp uỷ đảng, quyền cấp sở đạo tổ chức thực nhiệm vụ công chứng, chứng thực thực tốt Luật công chứng năm 2014và Nghị định 23/2015/NĐ-CP Chính phủ Hai là, cần rà soát , đánh giá hoạt động đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp đề từ có xếp bố trí cán làm công tác công chứng chứng thực phù hợp với lực, trình độ, tiêu chuẩn theo hướng dẫn văn cấp Ba là, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến GDPL chứng thực đến đơng đảo tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức thiết thực như: Tuyên truyền thông qua hoạt động Câu lạc pháp luật buổi sinh hoạt, tập huấn xã, thị trấn, tổ chức đồn thể như: Đồn niên, Hội Nơng dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ toàn địa bàn huyện Cam Lâm Thực niêm yết công khai trụ sở UBND huyện thủ tục từ trình tự cơng chứng, chứng thực để nhân dân biết để tiện theo dõi, giám sát thực theo quy định Bốn là, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn công tác chứng thực cho cán làm công tác công chứng, chứng thực gắn với làm tốt công tác tra, kiểm tra để phát huy mặt tích cực, việc làm hay để nhân rộng, đồng thời kịp uốn nắn, khắc phục sai phạm Phòng Tư pháp cần tăng cường công tác tra, kiểm tra chuyên ngành việc chứng thực UBND cấp xã để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn sai sót Năm là, UBND huyện thực tốt việc thu lệ phí chứng thực theo quy định hành dành kinh phí hợp lý để tăng cường sở vật chất phục cụ có hiệu cho nhiệm vụ cơng chứng, chứng thực Có chế độ đãi ngộ động viên, khen thưởng kịp thời cán trực tiếp thực công tác chứng thực có thành tích./ 29 C KẾT LUẬN Được đồng ý Ban giám hiệu, Khoa Luật trường Trung cấp Luật Đồng Hới em đăng ký thực tập UBND huyện Cam Lâm với đề tài "Hoạt động chứng thực UBND Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa thực trạng giải pháp” Qua việc nghiên cứu tìm hiểu đề tài em nhận thức vai trò tầm quan trọng cơng tác công chứng, chứng thực yêu cầu người dân cơng cải cách hành Nhà nước Hoạt động công chứng, chứng thực giải nhiều khó khăn cho người chứng thực người làm công tác chứng thực Tuy hai tháng thực tập không nhiều khoảng thời gian vô quý giá Em cọ sát với thực tế, vận dụng kiến thức học vào thực tiễn cơng việc Bên cạnh em quan sát cách làm việc anh chị phòng tư pháp huyện rút học kinh nghiệm cho thân Để trường vững tin với kiến thức học trải nghiệm thực tế từ khoá thực tập để phục vụ cho công việc sau Trong thời gian thực tập tốt nghiệp, em nhận giúp đỡ tận tình đầy đủ trách nhiệm thầy, cô giáo Khoa đặc biệt Thạc sĩ Phan Thị Phương Huyền anh chị công tác phòng Tư pháp UBND huyện Cam Lâm, cho em bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy cô giáo, anh chị tận tình hướng dẫn hỗ trợ cho thân em thời gian qua Do lực thân hạn chế nên báo cáo tốt nghiệp chắn nhiều sai sót Rất mong góp ý tận tình Q Thầy Cơ giáo, em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực tập Nguyễn Trần Minh Nhật 30 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Luật dân năm 2015 Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/ 2014 Luật đất đai 2003 Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19/6/2015 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 Chính phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 sách tín dụng phục vụ phát triển nơng thôn, nông nghiệp Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 Bộ Tài quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí chứng thực, Thơng tư số 20/2015/TTBTP ngày 29/12/2015 Bộ Tài quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 23/2015/NĐ-CP cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 Bộ Tài quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 23/2015/NĐ-CP cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch Các Báo cáo năm 2015, 2016 tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng-an ninh UBND huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 10 Các Báo cáo Tư pháp năm 2015, 2016 Báo cáo Tư pháp 06 tháng đầu năm 2017 31 ... thực tế q trình thực hoạt động UBND huyện nơi em thực tập nên em chọn đề tài: "Hoạt động chứng thực UBND huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa thực trạng giải pháp " để làm chuyên đề thực tập để làm... Đồng Hới em đăng ký thực tập UBND huyện Cam Lâm với đề tài "Hoạt động chứng thực UBND Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa thực trạng giải pháp Qua việc nghiên cứu tìm hiểu đề tài em nhận thức vai... dịch chứng thực 18 1.4.4.7 Cấp có chứng thực từ hợp đồng, giao dịch chứng thực 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHỨNG THỰC TẠI UBND HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA 2.1 Khái quát huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: TÊN đề tài HOẠT ĐỘNG CHỨNG THỰC tại UBND HUYỆN CAM lâm – TỈNH KHÁNH hòa THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP, TÊN đề tài HOẠT ĐỘNG CHỨNG THỰC tại UBND HUYỆN CAM lâm – TỈNH KHÁNH hòa THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay