LƯU BIẾN, TÍNH CHẤT QUANG HỌC VÀ CẤU TRÚC THỰC PHẨM

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 19:10

NHÓM BẢNG CÂU HỎI TUẦN ĐỀ TÀI: LƯU BIẾN, TÍNH CHẤT QUANG HỌC CẤU TRÚC THỰC PHẨM Câu 1: Có yếu tố cấu thành nên chất lượng sản phẩm thực phẩm Đó yếu tố nào? • • - Có yếu tố tạo cấu thành nên chất lượng sản phẩm thực phẩm: - Hình dạng - Mùi vị - Cấu trúc - Dinh dưỡng Ngoài ra, chất lượng sản phẩm tạo nên từ nhiều yếu tố, nhiều điều kiện chu kỳ sống sản phẩm PLC (Product Life Cycle) Nó hình thành từ xây dựng phương án sản phẩm, thiết kế, lập kế hoạch, chuẩn bị sản xuất, sản xuất, phân phối tiêu dùng Nói khác chất lượng sản phẩm hình thành suốt trình sản xuất kinh doanh, hoạt động doanh nghiệp, tổ chức nhiều yếu tố định như: Chất lượng máy móc thiết bị sử dụng trình sản xuất Chất lượng lao động Chất lượng Marketing Chất lượng nguyên vật liệu Chất lượng quản lý Chất lượng cung ứng… Như chất lượng khơng thuộc tính sản phẩm hàng hóa mà ta thường nghĩ Chất lượng áp dụng cho thực thể chất lượng sản phẩm, chất lượng hoạt động, chất lượng doanh nghiệp,… Từ chúng thấy chất lượng sản phẩm cấu thành từ nhiều nhân tố nhân tố có vai trò quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm, thấy rõ qua chuỗi giá trị (The Value chanin) Câu 2: Hãy nêu nguyên lý hoạt động máy phân tích cấu trúc? Nguyên lí hoạt động máy phân tích cấu trúc làm biến dạng mẫu lực xác định điều khiển tính tốn phản lực mà mẫu trả Lực trả mẫu hiển thị hình điện tử biến số thay đổi dựa khoảng cách đầu đo mà người điều khiển qui định kết thể Gram Newton Các lực tạo trình chuyển động tương tự ăn hay tiêu hoá thức ăn Lực đo đặc trưng thuộc tính mẫu, phản ánh đặc tính vật lí sản phẩm, điều có nghĩa đo lường trực tiếp dự đoán thực phẩm thể người dùng cảm nhận nào, phương pháp có ý nghĩa trình sản xuất trì chất lượng sản phẩm Đối với loại thực phẩm sử dụng đầu dò khác Câu 3: Như gọi phản xạ ánh sáng? Hiện tượng phản xạ ánh sáng xuất nào? - Khái niệm phản xạ ánh sáng là: tượng tia sáng chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường bị lệch so với phương truyền thẳng Hiện tượng phản xạ ánh sáng xảy chiếu tia sáng đến bề mặt vật phản xạ ánh sáng, ta quan sát thấy điểm phản xạ tia sáng bị gấp khúc quay trở lại môi trường ban đầu với góc hồn tồn đối xứng với tia sáng tới Câu 4: Trong sản phẩm thực phẩm màu sắc giữ vai trò gì? - Màu sắc những thông số quan trọng định chất lượng thực phẩm Đơi khi, thay phân tích hoá học phương pháp so màu lại nhanh có ích sản phẩm có mối tương quan giữa hợp chất - màu với thành phần hố học thực phẩm việc đo màu lại nhanh so với phân tích hố học Màu sắc dùng để theo dõi biến đổi màu sản phẩm trình lưu trữ, phát triển, chế biến Màu sắc thường dùng để đánh giá độ chín trái q trình thu hoạch Màu sắc khoai tây chiên kiểm soát đáng kể hàm lượng đường khử trình lưu trữ chế biến Màu bột mì phản ánh hàm lượng cám Bột mì nghiền có màu vàng màu xanthophyll Câu 5: Ánh sáng vùng lượng xạ nhìn thấy có tần số bao nhiêu? Ánh sáng vùng lượng xạ nhìn thấy có tần số 790THz – 430 THz ... Trong sản phẩm thực phẩm màu sắc giữ vai trò gì? - Màu sắc những thông số quan trọng định chất lượng thực phẩm Đơi khi, thay phân tích hố học phương pháp so màu lại nhanh có ích sản phẩm có mối... thuộc tính mẫu, phản ánh đặc tính vật lí sản phẩm, điều có nghĩa đo lường trực tiếp dự đoán thực phẩm thể người dùng cảm nhận nào, phương pháp có ý nghĩa trình sản xuất trì chất lượng sản phẩm. .. mối tương quan giữa hợp chất - màu với thành phần hố học thực phẩm việc đo màu lại nhanh so với phân tích hố học Màu sắc dùng để theo dõi biến đổi màu sản phẩm trình lưu trữ, phát triển, chế
- Xem thêm -

Xem thêm: LƯU BIẾN, TÍNH CHẤT QUANG HỌC VÀ CẤU TRÚC THỰC PHẨM, LƯU BIẾN, TÍNH CHẤT QUANG HỌC VÀ CẤU TRÚC THỰC PHẨM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay