TIỂU LUẬN đặc TÍNH cá NHÂN của THÚY KIỀU PDF

16 18 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 18:19

Nguyễn Du là một tác gia tiêu biểu cho nền văn học trung đại Việt Nam. Ông sinh ra và lớn lên trong một xã hội đầy biến động, không lối thoát. Nhưng chính những biến động đó đã tạo nên một thiên tài Nguyễn Du với một kho tàng những bài thơ ghi lại những điều mắt thấy tai nghe của ông về cuộc đời. Nhắc đến Nguyễn Du, người ta sẽ nhớ ngay đến Truyện Kiều. Truyện Kiều của Nguyễn Du là một cuốn tiểu thuyết bằng thơ sâu sắc, tinh vi, một kiệt tác văn học vĩ đại có giá trị sâu sắc về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật. Nó được Nguyễn Du sáng tác dựa trên cốt truyện Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Bằng tài năng bậc thầy và sự sáng tạo độc đáo của mình, Nguyễn Du đã biến cuốn tiểu thuyết Trung Quốc xa lạ thành một câu chuyện hoàn toàn dễ hiểu và gần gũi với nhân dân Việt Nam. Trước khi Truyện Kiều của Nguyễn Du ra đời, người ta không hề biết đến có một Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, nhưng khi Truyện Kiều ra đời, Kim Vân Kiều Truyện mới được mọi người biết đến. Nói cách khác nếu,không có Truyện Kiều thì Kim Vân Kiều Truyện cũng sẽ không được mọi người biết đến. Đề tài : Đặc tính nhân Thúy Kiều Truyện Kiều Nguyễn Du MỤC LỤC A PHẦN DẪN NHẬP 1 Lý chọn đề tài Phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I Những vấn đề lý luận chung Giới thuyết đặc tính nhân 2 Truyện Kiều 2.1 Thể loại Truyện Kiều 2.2 Chủ đề Truyện Kiều 2.3 Hệ thống nhân vật 2.3.1 Nhân vật diện 2.3.2 Nhân vật phản diện CHƯƠNG II: NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT THÚY KIỀU CỦA NGUYỄN DU 2.1 Thể nội tâm, tính cách nhân vật Thúy Kiều vài nét miêu tả ngoại hình hành đơng độc đáo, có tính chất biểu trưng 2.2 Miêu tả tâm lý nhân vật Thúy Kiều cách tinh tế, xác thực cách dùng nhiều thứ ánh sáng để soi chiếu từ góc độ khác 2.2.1 Thúy Kiều quan hệ với cha mẹ em 2.2.2 Thúy Kiều quan hệ với Kim Trọng 2.2.3 Thúy Kiều quan hệ với Thúc Sinh 2.2.4 Thúy Kiều quan hệ với Hoạn Thư 2.2.5 Thúy Kiều quan hệ với Từ Hải - tri kỉ trăm năm 2.3 Khắc họa tâm lý, tính cách nhân vật qua biểu đa dạng thủ pháp độc thoại nội tâm .8 2.3.1 Tâm lý, tính cách Kiều qua bốn lần Kiều đánh đàn 2.3.2 Tâm lý, tính cách Kiều lầu Ngưng Bích 10 CHƯƠNG III: SỰ TIẾP BIẾN CÁC HỆ TƯ TƯỞNG NHO, PHẬT, LÃO TRANG TRONG VIỆC XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT THÚY KIỀU CỦA NGUYỄN DU 12 3.1 Ảnh hưởng tư tưởng Nho giáo việc xây dựng hình tượng nhân vật Thúy Kiều 12 3.2 Ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo việc xây dựng hình tượng nhân vật Thúy Kiều 12 3.3 Ảnh hưởng tư tưởng Lão - Trang việc xây dựng hình tượng nhân vật Thúy Kiều 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO 14 A PHẦN DẪN NHẬP Lý chọn đề tài Nguyễn Du tác gia tiêu biểu cho văn học trung đại Việt Nam Ông sinh lớn lên xã hội đầy biến động, khơng lối Nhưng biến động tạo nên thiên tài Nguyễn Du với kho tàng thơ ghi lại điều mắt thấy tai nghe ông đời Nhắc đến Nguyễn Du, người ta nhớ đến Truyện Kiều Truyện Kiều Nguyễn Du tiểu thuyết thơ sâu sắc, tinh vi, kiệt tác văn học vĩ đại có giá trị sâu sắc nội dung tư tưởng hình thức nghệ thuật Nó Nguyễn Du sáng tác dựa cốt truyện Kim Vân Kiều Truyện Thanh Tâm Tài Nhân Bằng tài bậc thầy sáng tạo độc đáo mình, Nguyễn Du biến tiểu thuyết Trung Quốc xa lạ thành câu chuyện hoàn toàn dễ hiểu gần gũi với nhân dân Việt Nam Trước Truyện Kiều Nguyễn Du đời, người ta đến có Kim Vân Kiều Truyện Thanh Tâm Tài Nhân, Truyện Kiều đời, Kim Vân Kiều Truyện người biết đến Nói cách khác nếu,khơng có Truyện Kiều Kim Vân Kiều Truyện không người biết đến Truyện Kiều xoay quanh số phận Thúy Kiều, người phụ nữ có sắc đẹp tồn diện, tài hoa, lại nhà quyền quý phải bán chuộc cha bị xã hội xô đẩy buộc phải làm kỹ nữ chốn lầu xanh Nguyễn Du vượt qua định kiến xã hội để ca ngợi vẻ đẹp hình thể, tài năng, đặc biệt vẻ đẹp tâm hồn nhân cách Thúy Kiều Thông qua nghệ thuật xây dựng nhân vật Thúy Kiều Nguyễn Du, để làm rõ vẻ đẹp tâm hồn nhân cách nhân vật Thúy Kiều, em xin chọn đề tài “ Đặc tính nhân Thúy Kiều Truyện Kiều Nguyễn Du ” để tìm hiểu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phương pháp loại hình nhân vật Phương pháp so sánh : so sánh nhân vật Thúy Kiều với nhân vật tiêu biểu khác Phương pháp giải thích học : để khẳng định vấn đề nêu tiểu luận có sỡ thuyết phục Phương pháp văn hóa học Phương pháp phân tích : phân tích để làm rõ luận điểm tiểu luận Đối tượng phạm vi nghiên cứu Với đề tài này, tiểu luận tìm hiểu đặc tính nhân nhân vật Thúy Kiều thông qua nghệ thuật xây dựng nhân vật Nguyễn Du Do tầm hiểu biết non nên tiểu luận tập trung tìm hiểu cách khái quát đặc tính nhân nhân vật Thúy Kiều để hiểu rõ tư tưởng, tình cảm tác giả muốn gửi gắm xây dựng nhân vật Kiều 2 B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I Những vấn đề lý luận chung Giới thuyết đặc tính nhân Đặc tính nhân đặc điểm, tính cách đặc trưng, riêng biệt có người, người khơng giống với Truyện Kiều 2.1 Thể loại Truyện Kiều Truyện Kiều thuộc thể loại tiểu thuyết tâm lí đại viết theo thể thơ lục bát chữ Nôm Đây thể loại tiểu thuyết chưa có Việt Nam, Trung Quốc Châu Âu Như nhà nghiên cứu Nguyễn Lộc có nhận xét : “Nguyễn Du bỏ chi tiết kể lể dài dòng, đoạn miêu tả có tính chất tự nhiên chủ nghĩa, nhiều thơ bỉ, có hại mỹ cảm người đọc, không nhằm phục vụ cho chủ đề tác phẩm Đồng thời nhà thơ thêm vào nhiều đoạn tả cảnh, tả tình nhằm nêu rõ tính cách tâm trạng nhân vật Ngay Nguyễn Du giữ lại tình tiết cũ Thanh Tâm Tài Nhân, khơng phải giữ lại ngun vẹn, khơng có sáng tạo Cả trường hợp này, Nguyễn Du có cảm lại, nhận thức lại, xếp lại, nghĩa Nguyễn Du giữ lại phù hợp với điều trơng thấy, trải thể ngòi bút tràn đầy cảm xúc nhà thơ chân chính” (1) 2.2 Chủ đề Truyện Kiều Chủ đề Truyện Kiều : Phản ánh thực trạng xã hội đương thời bất công, tàn nhẫn, vô nhân đạo của tầng lớp thống trị: bọn quan lại tham lam, kẻ buôn bán người : Tú Bà, Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Qua nói đến số phận người thấp cổ bé họng, bị áp bức, bóc lột đến mức đau khổ cùng, đặc biệt số phận bi kịch người phụ nữ thời nói chung số phận bi kịch Kiều nói riêng Trong tác phẩm Truyện Kiều, Nguyễn Du đề cập đến nhiều vấn đề tình u, nhân phẩm, cơng lí , 2.3 Hệ thống nhân vật Hệ thống nhân vật Truyện Kiều phong phú Dường họ lứa tuổi, tầng lớp xã hội Điều đặc biệt Nguyễn Du dù nhân vật ông khắc họa chi tiết, giúp cho người đọc dễ dàng hình dung Tuy có vài nhân vật xuất xuất lần đủ để lại ấn tượng sâu sắc lòng người đọc Mỗi nhân vật có tính cách, số phận riêng Hệ thống nhân vật Truyện Kiều gồm có nhân vật diện nhân vật phản diện 2.3.1 Nhân vật diện Thế giới nhân vật Nguyễn Du bao gồm hai loại người, giới nhân vật lý tưởng, đấng anh hùng, bậc kỳ tài xã hội, thể lý tưởng Nguyễn Du đẹp, thiện, cơng xã hội Đó Vương ông, Vương bà, Thuý Kiều, Thuý Vân, Vương Quan, Kim Trọng, Từ Hải, Nhân vật diện miêu tả theo lối lý tưởng hóa , phương pháp ước lệ tượng trưng Những nhân vật Nguyễn Du xây dựng bút pháp ước lệ 2.3.2 Nhân vật phản diện Chính kẻ tiểu nhân, độc ác xã hội, bọn buôn thịt bán người, bọn quan lại, sai nha giẫm đạp lên đạo đức Đó Thằng bán tơ, Mã giám sinh, Tú bà, Sở Khanh, Hoạn Thư, Hoạn phu nhân, Bạc bà, Bạc Hạnh, Hồ Tôn Hiến, Những nhân vật xây dựng bút pháp thực CHƯƠNG II: NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT THÚY KIỀU CỦA NGUYỄN DU 2.1 Thể nội tâm, tính cách nhân vật Thúy Kiều vài nét miêu tả ngoại hình hành đơng độc đáo, có tính chất biểu trưng Nguyễn Du xây dựng nhân vật Thúy Kiều với vẻ đẹp toàn diện nhan sắc lẫn tài Kiều đẹp từ hình dáng bên ngồi tâm hồn bên Bằng bút pháp ước lệ biện pháp tu từ nhân hóa Nguyễn Du làm cho không đọc, nghe, cảm nhận mà thấy tận mắt vẻ đẹp có khơng hai Kiều Kiều có đôi mắt thăm thẳm nước mùa thu, đôi lơng mày uốn cong, đẹp dáng núi, dung nhan đằm thắm, dáng người xinh tươi, mơn mởn Ngồi Kiều người gái hiền dịu, sáng, vô tư, nàng đẹp từ nụ cười giọng nói Nguyễn Du khắc họa vẻ đẹp Thúy Vân trở thành để tôn thêm vẻ đẹp cho Thúy Kiều : “Kiều sắc sảo mặn mà So bề tài sắc lại phần hơn.” Ngồi vẻ đẹp bên ngồi vẻ đẹp bên : tài hoa tính cách Thúy Kiều quan trọng không Nguyễn Du miêu tả ngoại hình Thúy Kiều từ làm lên vẻ đẹp tính cách tâm hồn nàng Về tài năng, Thúy Kiều có nhiều tài vượt trội, đạt tới mức hồn hảo Nàng thơng minh, lại sành sỏi thú tiêu dao người xưa: cầm, kì, thi họa Ngồi nàng sáng tạo nghệ thuật, viết khúc “Bạc mệnh” làm sầu lòng người Cả tài sắc đẹp Thúy Kiều nguyễn Du khắc họa khơng có sánh : “Thơng minh vốn sẵn tính trời Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm Cung thương lâu bậc ngũ âm Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm chương Khúc nhà tay lựa nên xương Một thiên bạc mệnh lại não nhân.” Nguyễn Du xây dựng nhân vật Thúy Vân với vẻ đẹp phúc hậu, khiêm nhường nên có đời êm đẹp Còn riêng Thúy Kiều với vẻ đẹp có khơng hai, không sánh bằng, vẻ đẹp toàn diện sắc lẫn tài nên mang lấy nhiều sóng gió đời sau 4 2.2 Miêu tả tâm lý nhân vật Thúy Kiều cách tinh tế, xác thực cách dùng nhiều thứ ánh sáng để soi chiếu từ góc độ khác 2.2.1 Thúy Kiều quan hệ với cha mẹ em Truyện Kiều chuỗi đau khổ mà Thúy Kiều gặp phải chịu đựng suốt mười lăm năm lưu lạc đời mà nguyên nhân quãng đời đau khổ, đoạn trường lại từ lòng hiếu thảo Kiều Trước tình cảnh cha em bị bọn quan lại, sai nha đánh đập hành hạ Kiều nghĩ : “Sao cho cốt nhục vẹn tuyền, Trong ngộ biến tòng quyền biết Duyên hội ngộ, đức cù lao, Bên tình bên hiếu bên nặng hơn?” Nàng bắt buộc phải bán chuộc cha em trai Hành động không hy sinh, mà nỗi day dứt bổn phận người mẹ cha mẹ, tình thương, lo lắng hai em Nguyễn Du thể tình cảm Thúy Kiều mẹ cha gắn liền với tình chị em, chữ hiếu Kiều có nét riêng biệt, khơng giống với Kiều người tình cảm, người hiếu thảo Nàng sống với chữ hiếu tim Nàng khơng so đo, tính tốn, khơng kể lể hành động hy sinh Mỗi lần nói nỗi nhớ nhà Thúy Kiều, Nguyễn Du thường dùng ngôn ngữ độc thoại nội tâm để tự bộc lộ tình cảm Nỗi nhớ xuất phát từ tình yêu to lớn: tình yêu gia đình Thúy Kiều Kiều sẵn sàng hy sinh hạnh phúc lứa đơi mà bán chuộc cha em trai Mối tình sâu nặng nàng với Kim Trọng vừa bắt đầu, lòng vấn vương thương nhớ, nặng lời thề non hẹn biển Nàng biết bán chuộc cha có lỗi với tình u, phụ tình với Kim Trọng Nhưng trước cảnh hoạn nạn gia đình, nàng phải đưa định khó khăn chữ Tình chữ Hiếu Trong tình cảnh bi đát gia đình vậy, Kiều khơng nghĩ đến thân mà mong cứu cha em trai : “Vẻ chi mảnh hồng nhan, Tóc tơ chưa chút đền ơn sinh thành.” hay “Hổ sinh phận má đào, Công cha nghĩa mẹ kiếp trả xong.” Trong suốt mười lăm năm lưu lạc đời Kiều phải chịu khơng biết đau khổ, tủi nhục, Kiều lo lắng, nghĩ cha mẹ Dù lầu Ngưng Bích, nơi đất khách q người, cảnh độc có mình, nàng ln nhớ cha mẹ Rồi tháng ngày xót xa, ê chề phải tiếp khách làng chơi lầu xanh Tú Bà, cha mẹ điểm tựa, nỗi nhớ thương lòng nàng Hay trở thành vợ Từ Hải, người có địa vị, nàng nghĩ cha mẹ, thương cha mẹ cách biệt mười lăm năm : “Xót thay huyên cỗi thung già, Tấm lòng thương nhớ biết có ngi Chốc đà mười năm trời, Còn da mồi tóc sương.” Thúy Kiều gương hiếu thảo, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc thân để lo cho cha mẹ, ln nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục cha mẹ dù gặp phải nhiều khó khăn, tủi nhục Dù biết tương lai đau khổ nàng vẫnì lấy chữ Hiếu làm đầu, hy sinh thân mà cứu cha em trai 2.2.2 Thúy Kiều quan hệ với Kim Trọng Câu chuyện tình yêu Thúy Kiều Kim Trọng tình yêu đẹp không viên mãn Thúy Kiều Kim Trọng gặp yêu từ lần gặp gỡ Sau lần gặp mặt định mệnh, nhà vắng, Kiều sang nhà Kim Trọng hai lần để tìm gặp chàng Thúy Kiều trở nên chủ động, nàng theo tiếng gọi tim yêu Vì tình yêu, nàng vượt qua khuôn khổ lễ giáo phong kiến, sợi dây lễ giáo phong kiến trói buộc bước chân tìm tình yêu nàng Kiều Nàng tự biết không gian thời gian nhạy cảm, khơng phải mà nàng e dè khơng tìm đến tình yêu Kim Trọng Nhưng nàng lo sợ, ngày đó, câu chuyện tình u hai người khơng thành, trở thành giấc chiêm bao đêm đó, nàng Kim Trọng thề nguyền với : “Nàng rằng: “Khoảng vắng đêm trường Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa Bây rõ mặt tìm hoa Biết đâu chẳng chiêm bao” Đúng nàng dự cảm, mối tình nàng Kim Trọng chớm nở, chưa kịp đơm hoa, kết trái giơng bão ập tới với Thúy Kiều Gia đình gặp sóng gió, Kiều buộc phải bán để cứu cha em trai Trong đêm trao duyên lại cho Thúy Vân, Kiều xót xa thương cho Kim Trọng tiếc cho mối tình đầu tan vỡ Nhưng dù có chuyện xảy nàng người chung tình với Kim Trọng Trong suốt mười lăm năm lưu lạc mình, Kiều phải lấy Thúc Sinh, Bạc Hạnh Từ Hải, tình yêu lời thề thủy chung với Kim Trọng vẹn nguyên sâu thẳm tâm hồn nàng : “Tiếc thay chút nghĩa cũ càng, Dẫu lìa ngó ý, vương tơ lòng.” 2.2.3 Thúy Kiều quan hệ với Thúc Sinh Câu chuyện tình yêu Thúc Sinh Thuý Kiều chuyện tình nhà bn có vợ kỹ nữ xinh đẹp chốn lầ xanh Ban đầu, mối quan hệ Thúc Sinh Thúy Kiều mối quan hệ khách làng chơi kỹ nữ, sau Thúc Sinh say mê nhan sắc tài hoa Thúy Kiều Vì mà Thúc Sinh chuộc Kiều thoát khỏi tay Tú Bà, thoát khỏi sống đau khổ, tủi nhục nơi lầu xanh Kiều thông minh hiểu lý lẽ, Thúc Sinh ngỏ ý muốn cưới mình, Kiều đưa bốn lý cho Thúc Sinh lấy khơng : Lý Thúc Sinh có vợ, dù có u Kiều đến đâu Thúc Sinh khơng thể bảo vệ Kiều trừng phạt Hoạn Thư : “Thế dù lớn ngoài, Trước hàm sư tử gởi người đằng la.” Lý thứ hai Thúc Sinh có cha mẹ, chưa có cho phép cha mẹ mà Thúc Sinh cưới Kiều làm vợ lẽ, cha mẹ Thúc Sinh biết thật liệu có tha thứ cho Kiều Thúc Sinh : “Ở có nhà thơng, Lượng trơng xuống biết lòng có thương ?” Lý thứ ba Kiều gái lầu xanh, nên cưới nàng danh gía gia đình Thúc Sinh bị ảnh hưởng khơng nhỏ : “Lại dơ dáng dại hình, Đành thân phận thiếp ngại danh giá chàng.” Lý thứ tư Thúc Sinh yêu Thúy Kiều thời, ruồng bỏ nàng : “Rồi lạt phấn phai hương, Lòng giữ thường thường ?” Nhưng sau phân tích phải trái để Thúc Sinh hiểu nàng Kiều lại mềm lòng, đồng ý làm vợ cho Thúc Sinh : “Thương cho vẹn thương, Tính cho trọn đường vâng.” Kiều sống cho Thúc sinh, cho mối tình nàng, cho ân nhân, người chuộc nàng khỏi lầu xanh đen tối, người say mê lấy nàng làm vợ lẻ danh khơng chính, ngơn khơng thuận chưa người vợ Hoạn Thư đồng ý Nàng với tính vốn người thơng minh, nhạy cảm, biết phải trái nên Kiều chủ động khuyên Thúc sinh quê xin phép người vợ Hoạn Thư cho Thúc Sinh cưới Kiều làm vợ lẽ Nhưng điều mà Kiều phải rơi vào hoàn cảnh bị người vợ Thúc Sinh, Hoạn Thư hành hạ, chà đạp đến cách tàn nhẫn, nàng phải trả giá đau đớn thể xác lẫn tinh thần 2.2.4 Thúy Kiều quan hệ với Hoạn Thư Thúy Kiều vừa tình địch, lại vừa kẻ thù khơng đội trời chung Hoạn Thư Mặc dù Hoạn Thư nhiều lần dùng mưu mô, thủ đoạn để hành hạ, chà đạp Kiều cách tàn nhẫn Nhưng Từ Hải mở phiên tòa cho Kiều báo ân báo ốn, Kiều nắm tay sống chết Hoạn Thư, nàng trả thù người hại cách dễ dàng nàng người trọng tình nghĩa, giàu lòng vị tha, nên nàng bỏ qua hết tội lỗi Hoạn Thư Những giúp đỡ nàng nàng nhớ tới đền đáp ân nghĩa cách xứng đáng Còn Hoạn Thư, người gây nhiều đau thương cho mình, dù lúc đầu có chì chiết, giận Kiều rộng lượng, bao dung, tha bổng cho Hoạn Thư Lúc đầu Kiều nói với Hoạn Thư có giọng điệu mỉa mai, châm biếm Nhưng sau đó, nàng lại chào thưa Hoạn Thư, gọi Hoạn Thư tiểu thư khen Hoạn Thư “khôn ngoan” vị nàng Hoạn Thư khác Kiều với tính vốn lương thiện, nặng tình nặng nghĩa, giàu lòng cảm thương nên nàng khơng u thương người mà rộng lượng với kẻ thù : “Khen cho: Thật nên Khơn ngoan đến mực, nói phải lời Tha ra, may đời, Làm người nhỏ nhen Đã lòng tri q nên Truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay.” Hành động tha thứ tội lỗi cho Hoạn Thư Thúy Kiều điều hồn tồn hợp lý với tính cách lương thiện yêu thương người nàng, dù nơi đâu hay hoàn cảnh nàng người nhân hậu, khoan dung Cách xử án Thuý Kiều vừa có lý lại vừa có tình, cách trả ơn xứng đáng cách báo ốn hợp lý, khơng tàn bạo độc ác người khác 2.2.5 Thúy Kiều quan hệ với Từ Hải - tri kỉ trăm năm Đọc Truyện Kiều Nguyễn Du, ta thấy đời Thúy Kiều có ba mối tình, lần gặp Từ Hải lần đánh dấu bước đời nàng Kiều gặp Từ Hải nàng bị bán vào lầu xanh lần thứ hai Trong gặp gỡ Nguyễn Du khơi mở thêm tính cách Thúy Kiều, người gái bất hạnh, lại có nhân cách đáng q Qua ngơn ngữ đối thoại Kiều Từ Hải, Nguyễn Du khắc họa tính cách Thúy Kiều Kiều phải rơi vào lầu xanh lần thứ hai, phải sống kiếp đọa đày đầy tủi nhục, mà Kiều giữ nhân phẩm Nàng khơng sống bng thả, sa đọa phải sống môi trường dễ sa ngã Với thơng minh sẵn có, tâm hồn nhạy cảm, Kiều nhận khí phách phi thường, tài xuất chúng lòng bao dung, hào hiệp Từ Hải, Kiều trả lời Từ Hải : “Thưa rằng: Lượng bao dong, Tấn Dương thấy mây rồng có phen Rộng thương cỏ nội hoa hèn, Chút thân bèo bọt dám phiền mai sau! ” Qua câu trả lời Thý Kiều, Từ Hải cảm kích nhận nàng thật người tri kỉ, thông minh, sắc sảo, tinh đời, nàng xứng đáng chàng kết bạn trăm năm Khi gặp Từ Hải, Thúy Kiều bộc lộ phẩm chất vá tính cách cao đẹp Thúy Kiều nhận giá trị Từ Hải, từ nàng đồng cảm, đồng tình với khát vọng tương lai Từ Hải Chính gặp gỡ bất ngờ mà Thúy Kiều Từ Hải hiểu ý nhau, thông cảm cho có kết thúc tốt đẹp : “Hai bên ỷ hợp, tâm đầu Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng” Thúy Kiều nảy sinh tình cảm yêu Từ Hải say đắm, mãnh liệt nên Từ Hải nàng than thở : “Cánh hồng bay bổng tuyệt vời, Đã mòn mắt phương trời đăm đăm Đêm ngày luống âm thầm, Lửa binh đâu ầm ầm phương,” Với tính cách mình, Thúy Kiều muốn hết lòng với Từ Hải chàng vừa anh hùng lại vừa ân nhân Quyết định đắn Thúy Kiều định trao thân cho Từ Hải Từ đó, đời Thúy Kiều có bước tiến mới, thay đổi hoàn toàn số phận nàng Tuy nhiên hành động khuyên Từ Hải hàng triều đình sai lầm nghiêm trọng Thúy Kiều dẫn đến bi kịch đau đớn đời nàng Từ Hải chết, chết Từ Hải cánh cửa đóng lại đời tươi sáng Kiều, buộc Kiều phải đến bi kịch đời 2.3 Khắc họa tâm lý, tính cách nhân vật qua biểu đa dạng thủ pháp độc thoại nội tâm 2.3.1 Tâm lý, tính cách Kiều qua bốn lần Kiều đánh đàn Thúy Kiều nhân vật Nguyễn Du sâu vào miêu tả đời sống nội tâm nhiều Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du nhiều lần nhắc đến việc Kiều đánh đàn để bộc lộ nội tâm, tính cách nhân vật, đặc tả tiếng đàn trước sau có bốn lần Bốn lần Kiều đàn bốn hồn cảnh tâm trạng khác nhau, hay nhau, tâm trạng yêu đương đau khổ 2.3.1.1 Tiếng đàn Kiều đàn buổi thề nguyện, đính ước với Kim Trọng Đây khúc nhạc yêu đương lần Kiều đàn cho người yêu nghe Kiều đàn cảm hứng trái tim nóng bỏng người yêu Qua tiếng đàn, có cảm giác Kiều muốn thổ lộ hết trái tim với người yêu : “So dần dây vũ dây văn Bốn dây to nhỏ theo vần chun thương Trông tiếng hạt bay qua Đục nước suối xa vời.” Khúc nhạc thể tình yêu mãnh liệt, trái tim khát khao yêu đương nồng cháy Thúy Kiều dành cho Kim Trọng tiếng đàn nhiều âm sắc đa giọng điệu, lúc cao, lúc lại trầm, lúc trẻo, lúc lại khoan thai, lúc mạnh mẽ, dội, lúc lại oán,buồn thương Qua đó, thấy tác giả Nguyễn Du muốn nhân vật Thúy Kiều thể cách tự do, tình yêu bộc lộ cách mãnh liệt 2.3.1.2 Tiếng đàn Thúy Kiều đàn cho Hoạn Thư Thúc Sinh nghe 9 Tiếng đàn Kiều lúc hể bẽ bàng, cam chịu khơng để lộ chút chống đối Kiều ý thức thân phận hầu, hồn tồn bất lực đau xót cho thân phận : “Sớm khuya khăn mặt lược dầu Phận hầu giữ hầu, dám sai” Kiều ý thức thân phận người vợ lẻ bị sỉ nhục, bị đoạ đày: “Bốn khóc than Khiến người tiệc tan nát lòng Cùng tiếng tơ đồng Người cười nụ, người khóc thầm Giọt châu lã chã khơn cầm, Cúi đầu, chàng gạt thầm giọt Tương” Đó đối lập kẻ hành hạ người bị hành hạ, kẻ hê, thỏa mãn, người đau khổ, chịu đựng Tiếng nước mắt rơi xuống hòa với tiếng đàn biến nhạc lòng thành nhạc điệu Tất giằng xé, gặm nhắm thêm nỗi đau đớn Thúy kiều 2.3.1.3 Tiếng đàn sau giết Từ Hải, Hồ Tôn Hiến mở tiệc mừng công, bắt Kiều dâng rượu ép nàng phải đàn cho nghe Đây khúc đàn bi thương, thê thảm mà Kiều đàn Trước đó, Kiều đàn cho Hoạn Thư Thúc Sinh nghe nước mắt sau đó, Kiều phải đàn cho Hồ Tơn Hiến nghe máu Còn đau đớn Kiều phải lấy máu để mua vui cho Hồ Tơn Hiến, kẻ mưu mô, xảo quyệt, kẻ giết chồng Một tiếng đàn ẩn chứa ba nỗi đau Đó nỗi đau kẻ tòng phạm giết chồng, nỗi đau người vợ chồng nỗi đau bị hạ nhục, buộc phải làm hầu phục vụ cho kẻ giết chồng Có thể nói tiếng đàn đau đớn, khổ lụy tồn Truyện Kiều : “Một cung gió thảm mưa sầu Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay Vẻ ngâm vườn thú tày Lọt tai Hồ nhăn mày rơi châu” Khi đánh khúc đàn tâm trạng Thúy Kiều thay đổi, Kiều ý thức tội lỗi gây cho Từ Hải, ý thức mát bù đắp Qua khúc đàn, Kiều ca ngợi Từ Hải đấng anh hùng trước mặt Hồ Tơn Hiến Qua đó, Kiều muốn lên án tội ác Hồ Tôn Hiến Nhưng trước hết, nàng tự kết tội đẩy Từ Hải đến chỗ thiệt mạng oan uổng Một tâm trạng buồn não ruột, nỗi niềm đắng cay, tủi nhục, đau đớn ê chề Từ Hải chết, Kiều tri kỉ, tiếng đàn nàng đau đớn Nàng tự nhận thức sống dư thừa, vơ ích Từ suy nghĩ dẫn đến hành động sau khiến Kiều tự tử lần thứ hai : “Giết chồng mà lại lấy chồng, 10 Mặt mà lại đứng cõi đời?” 2.3.1.4 Lần thứ tư : Kiều đàn cho Kim Trọng nghe lúc tái ngộ, đoàn viên Bối cảnh lần đánh đàn lần đầu tiên, người đàn Thúy Kiều người thưởng đàn Kim Trọng, sau mười lăm năm Kiều lưu lạc thứ vật đổi dời, hoàn cảnh khác, Thúy Kiều phải trải qua nhiều biến động, đau khổ, bị đời giằng xé, chà đạp cách thê thảm, nên khúc đàn khác xưa hồn tồn : “Phím đàn dìu dặt tay nghiêng Khói trầm cao thấp tiếng thuyền ngân xa Khúc đâu đầm ấm dương hòa Trơng đâu châu ngọc duyền quyên Ăn giọt ngọc Lam - Điền Đông !” Khúc đàn không dồn dập, rạo rực khúc đàn ban đầu Kiều đánh đàn cho Kim Trọng nghe mà thay vào khúc đàn nàng Kiều trải nghiệm nhiều nỗi đau đớn, tủi khổ đời Sau trãi qua nỗi đau lưu lạc, chịu chà đạp, giằng xé đời, Thúy Kiều lột xác trở thành người hoàn toàn Dù nợ đời trả xong, Kiều nợ chút tình xưa Chính mà khúc đàn có chút yêu thương, nồng ấm 2.3.2 Tâm lý, tính cách Kiều lầu Ngưng Bích Tâm trạng Thúy Kiều sống lầu Ngưng Bích tâm trạng ê chề, chán chường, muốn chết mà không chết được, muốn sống lại sống không yên Kiều bị khóa tuổi xuân tự Lầu Ngưng Bích : “Trước lầu Ngưng Bích khóa xn Vẻ non xa trăng gần chung Bốn bề bát ngát xa trông Cát vàng cồn bụi hồng dặm kia.” Kiều nghĩ cánh hoa nhỏ bé, yếu ớt dòng nước lớn, dội trơi Nàng xót xa, lo lắng, suy nghĩ cho thân phận nhỏ bé khơng biết trơi đâu Nàng nhìn phía bãi cỏ, nhìn phía chân trời lại nhìn xung quanh Nàng khơng thể tìm dù tia hi vọng nhỏ nhoi Nhìn thấy bãi cỏ rộng lớn trước mắt, Kiều suy nghĩ lại chìm đau khổ, tuyệt vọng Nàng lo lắng cỏ kia, tới lúc héo khơ thiếu tự do, thiếu thương yêu quyền sống hạnh phúc, êm ấm bên người thân, bên người đàn ông yêu nàng thật lòng, điều mà người gái tuổi xn thì, đẹp tuyệt trần tài vẹn toàn nàng phải hưởng Ngược lại, nàng phải sống nơi nhơ nhuốc, trở thành kẻ mua vui cho người khác, phải sống sống tủi nhục, ê chề đau đớn địa ngục : “Buồn trơng gió mặt duềnh Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi” 11 Kiều không cảm nhận thứ xung quanh đơi mắt mà sử dụng đơi tai để lắng nghe Nàng nghe thấy tiếng gió trơi tất bình n tĩnh lặng trước có nàng Tiếng sóng “âm ầm” dường tiếng lòng Kiều, nàng cảm thấy sợ hãi tương lai khơng biết phải làm tiếp theo, nàng khơng biết nên bng xui theo số phận, đầu hàng thực hay phải cố gắng phản kháng tính cách dịu dàng mà mạnh mẽ Trong khoảng khơng gian rộng lớn, bao la Thúy Kiều lại trào dâng tình cảm nhớ tới nhớ người yêu thề non hẹn biển với Kim Trọng nhớ người thân Thúy Kiều nhớ lại lời thề non hẹn biển nàng với Kim Trọng Nhớ lại giây phút bên nàng lại lo lắng tưởng tượng cảnh Kim Trọng tìm khắp nơi Nhưng tìm làm thân nàng nhuốm hồng trần, nhơ bẩn khơng trắng Nỗi đau đớn nàng phải từ bỏ tình u, từ bỏ lòng son dành cho mối tình đầu Thơng qua thấy Thúy Kiều người chung thủy, sắc son, dù hồn cảnh bi nàng ln lo lắng cho người yêu người thân : “Tưởng người nguyệt chén đồng Tin sương luống trơng mai chờ Chân trời góc bể bơ vơ Tấm son gột rửa cho phai.” Người thứ hai Thúy Kiều nhớ tới cha mẹ nàng, nàng lo lắng cho phụ mẫu khơng có chăm sóc sớm khuya Điều thể Thúy Kiều người vô hiếu thảo nghĩ tới cha mẹ già yếu Luôn muốn gần phụng dưỡng chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già, lòng đáng quý đáng trân trọng người dành cho đấng sinh thành Thúy Kiều người có lòng hiếu thảo, đau khổ, đơn, hết quý giá đời người mà Kiều thương nhớ, lo lắng cho người thân điều chứng tỏ nàng người vị tha, quan tâm đến người thân thân : “Xót người tựa cửa hơm mai Quạt nồng ấp lạnh giờ? Sân Lai cách nắng mưa Có gốc tử vừa người ơm.” Nguyễn Du để Thúy Kiều nhớ Kim Trọng lên trước nỗi nhớ cha mẹ hợp lý, phù hợp với diễn biến tâm trạng Thúy Kiều ấy, Kim Trọng, chữ tình chưa trọn, nỗi đau tình u tan vỡ Kiều ln cảm thấy có lỗi, mắc nợ với Kim Trọng phụ chàng Còn với cha mẹ Thúy Kiều phần làm tròn chữ hiếu, dù sống ông bà Vương tạm ổn, khơng phải lo lắng nhiều 12 CHƯƠNG III: SỰ TIẾP BIẾN CÁC HỆ TƯ TƯỞNG NHO, PHẬT, LÃO TRANG TRONG VIỆC XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT THÚY KIỀU CỦA NGUYỄN DU 3.1 Ảnh hưởng tư tưởng Nho giáo việc xây dựng hình tượng nhân vật Thúy Kiều Nguyễn Du sinh gia đình có truyền thống Nho học, thân ơng lại làm quan cho triều đình nhà Nguyễn nên ơng bị ảnh hưởng nhiều tư tưởng Nho giáo Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du xây dựng nhân vật Thúy Kiều ln tn theo Tam tòng chi đạo coi trọng trinh tiết theo quan niệm đạo đức truyền thống Nho giáo : “Đã cho vào bậc bố kinh, Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu Gieo thoi, trước chằng giữu giàng, Để sau nên thẹn chàng ai? Tư tưởng Trung Hiếu” Ngoài Kiều có tư tưởng trung hiếu, vụ án oan “thằng bán tơ”, cha em trai Kiều bị bắt bị tra tàn bạo Để cứu cha em trai, Kiều phải khó xử cơng ơn ni dưỡng cha mẹ tình u vừa chớm nở với Kim Trọng Cuối nàng đành phải lỗi hẹn với Kim Trọng để làm tròn chữ hiếu, Kiều định bán để cứu cha em trai Kiều thực cho tròn chữ Hiếu người mà phải định bán thân mình, lại định cao : “Duyên hội ngộ, đức cù lao, Bên tình, bên hiếu, bên nặng hơn? Để lời thề hải minh sơn, Làm con, trước phải đền ơn sinh thành Quyết tình, nặng hạ tình,” Nguyễn Du xây dựng nhân vật Thúy Kiều chịu nhiều ảnh hưởng đậm nét Nho giáo Với việc khai thác giá trị có tính Nho giáo Trung - Hiếu – Nhân – Nghĩa - Lễ - Trí - Tín Truyện Kiều có đóng góp giá trị to lớn vào phát triển văn hóa truyền thống xã hội Việt Nam 3.2 Ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo việc xây dựng hình tượng nhân vật Thúy Kiều Bên cạnh việc vận dụng học tư tưởng Nho giáo, Nguyễn Du chịu ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo Ông dùng thuyết nhân nghiệp báo đạo Phật để lí giải số phận nhân vật Thúy Kiều Sở dĩ Thúy Kiều có số phận đau thương nàng có nghiệp từ kiếp trước : “Kiếp xưa vụng đường tu Kiếp chẳng kẻo đền bù xi Dẫu bình vỡ Lấy thân mà trả nợ đời cho xong” 13 Theo triết lí đạo Phật, đời khơng có tự nhiên mà có, ngẫu nhiên mà sanh Sở dĩ Kiều mang nghiệp báo duyên tiền định Số phận Thúy Kiều nhân từ kiếp trước Để chứng minh thuyết nhân quả, báo ứng có thật số phận người tương ứng với hành động tạo từ kiếp trước Nguyễn Du Thúy Kiều sống lại sau lần tự tử sơng Tiền Đường Kiều học hỏi tinh thần đạo Phật, nhờ mà Truyện Kiều có kết thúc thật có hậu, hậu sum họp Kiều với người mà nàng yêu thương Trải qua mười lăm năm lưu lạc, cuối nàng toại ước nguyện đồn viên với gia đình Mười lăm năm đoạn trường nàng học khổ đế mà nguyên nhân vừa hợp với giáo lí, vừa hợp với tinh thần giới luật nhà phật lòng khát ái, dục Ngồi ra, bắt gặp tinh thần từ bi bác ái, vị tha đạo Phật qua cách ứng xử Kiều với ngưỡi xung quanh Thúy Kiều hy sinh tình yêu, hy sinh hạnh phúc thân để cứu gia đình qua khỏi gia biến, lòng hiếu thảo Trong mười lăm năm lưu lạc, chịu kiếp sống đọa đày, tủi nhục, Kiều phải thương cho thân phận mình, nghĩ lúc Thúy Kiều băn khoăn, lo lắng cho người thân, cha mẹ, Kim Trọng Và quan trọng nàng tha thứ, bỏ qua tội ác mà Hoạn Thư gây cho Đó vị tha 3.3 Ảnh hưởng tư tưởng Lão - Trang việc xây dựng hình tượng nhân vật Thúy Kiều Sự ảnh hưởng tư tưởng Lão - Trang ông thể qua việc lí giải số phận nhân vật Thúy Kiều thuyết thiên mệnh Nguyễn Du cho khổ đau tủi nhục Kiều trời định Ơng nhiều lần nói đến trời, đến thiên mệnh Trong Truyện Kiều tư tưởng thiên mệnh ông thể qua thuyết “tài mệnh tương đố'”, “hồng nhan bạc mệnh” Trong Truyện Kiều mâu thuẫn tài mệnh tập trung nhân vật Kiều “Tài mệnh tương đố” niềm tin ông Theo thuyết thiên mệnh, người ta giàu, nghèo, sướng, khổ trời định từ trước người tài hoa bạc mệnh Đó điều mà Nguyễn Du chứng minh đời Thúy Kiều Kiều miêu tả người đẹp toàn diện Sắc đẹp tài nàng dự báo trước đời nàng đầy sóng gió Sự đau khổ Thúy Kiều mâu thuẫn tài mệnh Tư tưởng dường xuyên suốt từ đầu đến cuối tác phẩm tác giả khái quát phần cuối tác phẩm: “Ngẫm hay muôn trời Trời bắt nhầm người có thân Bắt phong trần phải phong trần Cho cao phần cao Có đâu thiên vị người nào” 14 TỔNG KẾT Để điển hình hóa nhân vật, Nguyễn Du xếp chi tiết miêu tả ngoại hình nhân vật Kim Vân Kiều Truyện vào phần giới thiệu từ đầu, đồng thời, điểm tô, chăm chút nét Nguyễn Du xây dựng nên chân dung hai chị em Thúy Kiều với thái độ trân trọng, ngợi ca, tôn vinh, đồng thời cho ta thấy vẻ đẹp tài sắc Thúy Kiều, đồng thời dự báo tương lai đầy giông bão Thúy Kiều Nguyễn Du không ca ngợi vẻ đẹp tài sắc Thúy Kiều mà ông ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, phẩm hạnh nàng Ơng xây dựng Thúy Kiều hồn hảo, từ đó, khắc sâu thêm nỗi đau người phụ nữ tài sắc vẹn toàn đức hạnh bị vùi dập, phải đưa thân vào chốn nhục Ngồi ra, Nguyễn Du xây dựng nên giới nội tâm nhân vật vô phong phú, tinh tế sâu sắc Mỗi nhân vật có đời sống riêng, sức sống riêng, lay động lòng người, vào nhân gian sống nhân gian người thật, việc thật Đây thể trái tim yêu thương người vô bờ bến Nguyễn Du Nguyễn Du thể tình yêu thương người vơ bờ bến cách vẽ nên nét đẹp cao quý tâm hồn, thông cảm sâu sắc với nỗi đau tận đáy người, tập trung cao nỗi đau khổ nàng Kiều, nhân vật tác phẩm Truyên Kiều Một biệt tài khác Nguyễn Du tả cảnh ngụ tình Ở tác phẩm Truyện Kiều, Nguyễn Du dùng bút pháp tả cảnh ngụ tình để thể sâu sắc nỗi nhớ cha mẹ, người yêu Thúy Kiều * Chú thích : (1) Nguyễn Lộc Văn học Việt Nam nửa cuối kỷ XVIII - hết kỷ XIX (tái lần thứ 3), NXB Giáo dục, 1999, tr 336 TÀI LIỆU THAM KHẢO SÁCH THAM KHẢO : Nhiều tác giả Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Du : Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 250 năm năm sinh Nguyễn Du, NXB Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2015 Nhiều tác giả Kỷ niệm hai trăm năm năm sinh Nguyễn Du, Nhà xuất ban Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1967 Phan Ngọc Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du Truyện Kiều, NXB Thanh niên, Hà Nội, 2001 Trần Đình Sử Thi pháp Truyện Kiều, NXB Giáo Dục, 2003 Hà Huy Giáp Truyện Kiều Nguyễn Du, NXB Văn hố Thơng tin, Hà Nội, 2001 Phạm Đan Quế Truyện Kiều đối chiếu, NXB Hải Phòng, 1999 Nguyễn Hiến Lê Lão Tử – Đạo đức kinh, NXB Văn hoá, 1998 Đào Duy Anh Khảo luận “ Truyện Thuý Kiều” Nxb Văn hoá Hà Nội 1958 Đào Duy Anh Truyện Kiều văn hóa Việt Nam NXB Thanh niên, 2013 15 10 Nhiều tác giả Truyện Kiều - Sức sống tác phẩm bất hủ NXB Văn hóa - Thơng tin, 2013 ĐỊA CHỈ WED THAM KHẢO https://phebinhvanhoc.com.vn/truyen-kieu-duoi-goc-nhin-van-hoc-nu-quyen-1/?fbc lid=IwAR2eF0hSD1WBvV97_RzMzN8ksz-lj6IHq_da3stMXaDXhXtDLSeF8oOnEe http://epaper.edu.vn/san-pham/tai-lieu/tu-ca-tinh-cua-bac-tai-nu-den-trang-thai-luo ng-tinh-cua-chu-the-sang-tao-mot-cach-doc-truyen-kieu-cua-nguyen-du-tu-ly-thuyet-p he-binh-nu-quyen/ http://www.nguyendu.com.vn/vi/su-khac-biet-trong-cach-ung-xu-cua-nhan-vat-thu y-kieu-trong-kim-van-kieu-truyen-va-truyen-kieu-654DF32D072555B58D7B848205C 436F3.html https://phebinhvanhoc.com.vn/truyen-kieu-va-van-hoa-trung-quoc/ ... năng, đặc biệt vẻ đẹp tâm hồn nhân cách Thúy Kiều Thông qua nghệ thuật xây dựng nhân vật Thúy Kiều Nguyễn Du, để làm rõ vẻ đẹp tâm hồn nhân cách nhân vật Thúy Kiều, em xin chọn đề tài “ Đặc tính cá. .. đặc tính cá nhân nhân vật Thúy Kiều thông qua nghệ thuật xây dựng nhân vật Nguyễn Du Do tầm hiểu biết non nên tiểu luận tập trung tìm hiểu cách khái quát đặc tính cá nhân nhân vật Thúy Kiều để hiểu... tác giả muốn gửi gắm xây dựng nhân vật Kiều 2 B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I Những vấn đề lý luận chung Giới thuyết đặc tính cá nhân Đặc tính cá nhân đặc điểm, tính cách đặc trưng, riêng biệt có người,
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN đặc TÍNH cá NHÂN của THÚY KIỀU PDF, TIỂU LUẬN đặc TÍNH cá NHÂN của THÚY KIỀU PDF, Giới thuyết về đặc tính cá nhân, CHƯƠNG II: NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT THÚY KIỀU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay