Bài tập luật lao động (dành cho SV k51 đào tạo tín chỉ)

7 22 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 17:34

1. Vấn đề thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, An toàn lao động, vệ sinh lao động.1.1. Tình huống Ngày 1532009, Giám đốc và BCH công đoàn công ty may D thuộc địa bàn huyện A thỏa thuận bằng văn bản số 01, có chữ ký của từng người lao động về việc làm thêm trong năm 2009 mỗi ngày làm thêm 3 giờ liên tục để tăng thu nhập. Thời gian làm việc một ngày được quy định là 11 giờ, trong đó 3 giờ được tính và trả lương làm thêm theo chế độ quy định. Ngày 1572009, Thanh tra lao động đã yêu cầu công ty D bãi bỏ văn bản thỏa thuận số 01 và phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc tổ chức và trả lương làm thêm giờ.Công ty D cho rằng việc tổ chức làm thêm giờ đã được thỏa thuận với từng người lao động và BCH công đoàn cơ sở, tổng số giờ làm thêm trong năm 2009 không vượt quá mức quy định của pháp luật (Điều 69 BLLĐ năm 2007 sđ, bs) cho nên xử lý của Thanh tra lao động là không đúng và kiến nghị BCH huyện A can thiệp để công ty được tiếp tục thực hiện quy định này. Hỏi:a. BCH công đoàn huyện A cần giải quyết trường hợp này như thế nào?b. Ý kiến riêng của anh (chị) về tình huống đó?1.2. Tình huống 2.Trong văn bản quy định về chế độ nghỉ phép năm của công ty B đã quy định “Người lao động muốn nghỉ phép năm phải đăng ký với người sử dụng lao động. Nghỉ phép quá 3 ngày trở lên không có lý do chính đáng, công ty ra quyết định sa thải và không trả trợ cấp thôi việc”BCH công ty cho rằng quy định trên của công ty là trái pháp luật (Điều 85 BLLĐ năm 2007 sđ, bs) và yều cầu phải sửa đổi lại cho phù hợp.Hỏi:a. Yêu cầu của BCH công đoàn cơ sở có đúng không? b. Ý kiến của các anh (chị) về tình huống đó.1.3. Tình huống 3. Theo lịch nghỉ hàng năm công ty X đã công bố, một số người lao động có đơn xin nghỉ phép năm vào tháng 122009. Tuy nhiên, do điều kiện cuối năm nhiều công việc, công ty đã đề nghị NLĐ chuyển phép nghỉ bù vào năm 2010 và thanh toán tiền lương trong những ngày chưa nghỉ phép năm bằng 100% tiền lương của NLĐ theo quy định tại khoản 3 Điều 76 BLLĐ năm 2007 sửa đổi bổ sung.Người lao động cho rằng công ty trả chưa đủ tiền lương cho họ và đề nghị BCH công đoàn công ty yêu cầu công ty giải quyết. Hỏi: a. BCH công đoàn công ty phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của NLĐ? b. Ý kiến của các anh (chị) về tình huống trên?1.4. Tình huống 4. 5 công nhân công ty xây dựng B (bên B) bị tai nạn lao động do lỗi của người sử dụng lao động. Sau thời gian điều trị, được Hội đồng giám định Y khoa lao động kết luận “bị suy giảm khả năng lao động 81%”. Chủ đầu tư công trình (bên A) chủ động hỗ trợ cho mỗi công nhân một khoản tiền bằng 50 tháng lương tối thiểu. Công ty xây dựng không trả tiền bồi thường tai nạn lao động cho năm công nhân trên vì cho rằng NLĐ đã được nhận tiền từ chủ đầu tư công trình. Hỏi: a. Quyết định trên của công ty xây dựng B đúng hay sai? Nếu sai phải giải quyết như thế nào?b. Ý kiến của anh (chị) về tình huống đó?2. Vấn đề kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.2.1. Tình huống 5. Chị P là huấn luyện viên bơi lội thuộc trường Thể dục thể thao Q. Do hoàn cảnh gia đình chị P làm đơn xin chuyển công tác vào TP M nhưng Sở TDTT Q không đồng ý cho chị P chuyển đi. Dù không được Sở TDTT Q đồng ý, chị P tự ý nghỉ việc từ ngày 1842009. Ngày 26112009, Sở TDTT Q ra quyết định số 593QĐTDTT về việc xử lý kỷ luật với chị P bằng hình thức buộc thôi việc vì đã tự ý bỏ việc. Chị P không được hưởng chế độ thôi việc và quyền lợi khác từ ngày 152009. Hỏi: a. Việc Sở TDTT Q xử lý kỷ luật với chị P có đúng với quy định của pháp luật không?b. Ý kiến của anh (chị) về tình huống trên?2.2. Tình huống 6. Chị T là thủ quỹ của công ty V, ngày 422009 chị T lập phiếu chi giả để chiếm đoạt của công ty 40 triệu đồng. Ngày 342009, Giám đốc công ty ủy quyền cho Phó giám đốc tiến hành việc xét và xử lý kỷ luật đối với T. Ngày 742009, Phó GĐ tổ chức họp và sau đó đưa ra quyết định sa thải chị T. Sau khi bị sa thải, chị T khởi kiện cho rằng việc xử lý kỷ luật sa thải đối với chị là không đúng? Hỏi:a. Việc công ty ra quyết định sa thải chị T có đúng quy định của pháp luật không?b. Ý kiến của anh (chị) về tình huống trên.2.3. Tình huống 7.Năm 2003, khi vào làm việc tại công ty X, vì không có chỗ ở nên anh D được công ty cho mượn một gian nhà (là nhà kho cũ) để ở. Năm 2010, anh D vi phạm kỷ luật, công ty xử lý bằng hình thức chuyển sang làm công việc khác có mức lương thấp hơn; đồng thời yêu cầu anh D phải trả lại nhà để mượn. Vì anh D không trả nên công ty tiếp tục xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 85 BLLĐ sửa đổi bổ sung. Anh D khởi kiện ra Tòa về việc bị kỷ luật sa thải. Hỏi:a. Việc anh D bị xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải có đúng quy định không?b. Theo anh (chị) sẽ giải quyết vấn đề đó cho anh D như thế nào?2.4. Tình huống 8. Chị N là nhân viên bán hàng, anh D là kế toán bán hàng phụ trách theo dõi công nợ của công ty H. Qua kiểm tra, công ty phát hiện chị N có hành vi giả mạo chữ ký của đại lý chiếm dụng 60 triệu đồng tiền bán hàng; khi đối chiếu công nợ và chứng từ bán hàng anh D không phát hiện ra vi phạm của chị N. Sau khi bị phát hiện sai phạm, anh D đã yêu cầu chị N hoàn trả số tiền chiếm dụng. Sau 20 ngày, kể từ ngày phát hiện chị N đã hoàn trả đủ số tiền chiếm dụng, chị N cũng đã làm kiểm điểm, nhận sai phạm và tự nguyện xin thôi việc. Anh D đã kiểm điểm về việc thiếu sót của mình và tự nhận hình thức cảnh cáo. Ngày 1042004, Giám đốc công ty H tổ chức họp xét kỷ luật và cùng ngày ra quyết định xử lý kỷ luật sa thải chị N và anh D vì có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy chế bán hàng và nguyên tắc quản lý tài chính, chiếm đoạt tiền của DN, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của công ty. Chị N và anh D khởi kiện về việc bị sa thải trái pháp luật. Hỏi: 1 Vấn đề thời làm việc, thời nghỉ ngơi, An toàn lao động, vệ sinh lao động 1.1 Tình Ngày 15/3/2009, Giám đốc BCH cơng đồn công ty may D thuộc địa bàn huyện A thỏa thuận văn số 01, có chữ ký người lao động việc làm thêm năm 2009 ngày làm thêm liên tục để tăng thu nhập Thời gian làm việc ngày quy định 11 giờ, tính trả lương làm thêm theo chế độ quy định Ngày 15/7/2009, Thanh tra lao động yêu cầu công ty D bãi bỏ văn thỏa thuận số 01 phải thực quy định pháp luật việc tổ chức trả lương làm thêm Công ty D cho việc tổ chức làm thêm thỏa thuận với người lao động BCH cơng đồn sở, tổng số làm thêm năm 2009 không vượt mức quy định pháp luật (Điều 69 BLLĐ năm 2007 sđ, bs) xử lý Thanh tra lao động không kiến nghị BCH huyện A can thiệp để công ty tiếp tục thực quy định Hỏi: a BCH cơng đồn huyện A cần giải trường hợp nào? b Ý kiến riêng anh (chị) tình đó? 1.2 Tình Trong văn quy định chế độ nghỉ phép năm công ty B quy định “Người lao động muốn nghỉ phép năm phải đăng ký với người sử dụng lao động Nghỉ phép ngày trở lên khơng có lý đáng, công ty định sa thải không trả trợ cấp việc” BCH công ty cho quy định công ty trái pháp luật (Điều 85 BLLĐ năm 2007 sđ, bs) yều cầu phải sửa đổi lại cho phù hợp Hỏi: a Yêu cầu BCH cơng đồn sở có khơng? b Ý kiến anh (chị) tình 1.3 Tình Theo lịch nghỉ hàng năm cơng ty X công bố, số người lao động có đơn xin nghỉ phép năm vào tháng 12/2009 Tuy nhiên, điều kiện cuối năm nhiều công việc, công ty đề nghị NLĐ chuyển phép nghỉ bù vào năm 2010 toán tiền lương ngày chưa nghỉ phép năm 100% tiền lương NLĐ theo quy định khoản Điều 76 BLLĐ năm 2007 sửa đổi bổ sung Người lao động cho công ty trả chưa đủ tiền lương cho họ đề nghị BCH cơng đồn cơng ty u cầu cơng ty giải Hỏi: a BCH cơng đồn cơng ty phải làm để bảo vệ quyền lợi NLĐ? b Ý kiến anh (chị) tình trên? 1.4 Tình cơng nhân cơng ty xây dựng B (bên B) bị tai nạn lao động lỗi người sử dụng lao động Sau thời gian điều trị, Hội đồng giám định Y khoa lao động kết luận “bị suy giảm khả lao động 81%” Chủ đầu tư cơng trình (bên A) chủ động hỗ trợ cho công nhân khoản tiền 50 tháng lương tối thiểu Công ty xây dựng không trả tiền bồi thường tai nạn lao động cho năm cơng nhân cho NLĐ nhận tiền từ chủ đầu tư cơng trình Hỏi: a Quyết định công ty xây dựng B hay sai? Nếu sai phải giải nào? b Ý kiến anh (chị) tình đó? Vấn đề kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất 2.1 Tình Chị P huấn luyện viên bơi lội thuộc trường Thể dục thể thao Q Do hồn cảnh gia đình chị P làm đơn xin chuyển công tác vào TP M Sở TDTT Q không đồng ý cho chị P chuyển Dù không Sở TDTT Q đồng ý, chị P tự ý nghỉ việc từ ngày 18/4/2009 Ngày 26/11/2009, Sở TDTT Q định số 593/QĐ-TDTT việc xử lý kỷ luật với chị P hình thức buộc thơi việc tự ý bỏ việc Chị P khơng hưởng chế độ việc quyền lợi khác từ ngày 1/5/2009 Hỏi: a Việc Sở TDTT Q xử lý kỷ luật với chị P có với quy định pháp luật không? b Ý kiến anh (chị) tình trên? 2.2 Tình Chị T thủ quỹ công ty V, ngày 4/2/2009 chị T lập phiếu chi giả để chiếm đoạt công ty 40 triệu đồng Ngày 3/4/2009, Giám đốc công ty ủy quyền cho Phó giám đốc tiến hành việc xét xử lý kỷ luật T Ngày 7/4/2009, Phó GĐ tổ chức họp sau đưa định sa thải chị T Sau bị sa thải, chị T khởi kiện cho việc xử lý kỷ luật sa thải chị không đúng? Hỏi: a Việc công ty định sa thải chị T có quy định pháp luật khơng? b Ý kiến anh (chị) tình 2.3 Tình Năm 2003, vào làm việc cơng ty X, khơng có chỗ nên anh D công ty cho mượn gian nhà (là nhà kho cũ) để Năm 2010, anh D vi phạm kỷ luật, cơng ty xử lý hình thức chuyển sang làm cơng việc khác có mức lương thấp hơn; đồng thời yêu cầu anh D phải trả lại nhà để mượn Vì anh D khơng trả nên cơng ty tiếp tục xử lý kỷ luật hình thức sa thải theo quy định điểm b, khoản Điều 85 BLLĐ sửa đổi bổ sung Anh D khởi kiện Tòa việc bị kỷ luật sa thải Hỏi: a Việc anh D bị xử lý kỷ luật hình thức sa thải có quy định không? b Theo anh (chị) giải vấn đề cho anh D nào? 2.4 Tình Chị N nhân viên bán hàng, anh D kế tốn bán hàng phụ trách theo dõi cơng nợ công ty H Qua kiểm tra, công ty phát chị N có hành vi giả mạo chữ ký đại lý chiếm dụng 60 triệu đồng tiền bán hàng; đối chiếu công nợ chứng từ bán hàng anh D không phát vi phạm chị N Sau bị phát sai phạm, anh D yêu cầu chị N hoàn trả số tiền chiếm dụng Sau 20 ngày, kể từ ngày phát chị N hoàn trả đủ số tiền chiếm dụng, chị N làm kiểm điểm, nhận sai phạm tự nguyện xin việc Anh D kiểm điểm việc thiếu sót tự nhận hình thức cảnh cáo Ngày 10/4/2004, Giám đốc cơng ty H tổ chức họp xét kỷ luật ngày định xử lý kỷ luật sa thải chị N anh D có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy chế bán hàng nguyên tắc quản lý tài chính, chiếm đoạt tiền DN, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản công ty Chị N anh D khởi kiện việc bị sa thải trái pháp luật Hỏi: a Việc công ty định sa thải chị N anh D có khơng? b Ý kiến anh (chị) tình Vấn đề Hợp đồng lao động Tiền lương 3.1 Tình Ngày 1/3/2005, cơng ty K ký hợp đồng lao động thuê chị V vào làm việc Hợp đồng lao động ghi loại hợp đồng thời vụ Hợp đồng kết thúc ngày 10/3/2006 Ngày 17/3/2006, hai bên lại ký tiếp hợp đồng thời vụ, công việc tiền công cũ Trước ký kết hợp đồng này, công ty hứa xem xét việc ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với chị V Ngày 18/5/2008, chị V tiếp tục có đơn gửi Giám đốc cơng ty đề nghị ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn Phòng tổ chức - hành cơng ty trả lời chị V xem xét Ngày 20/5/2008, công ty K thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với chị V hết thời vụ Chị V khởi kiện cho cơng ty K đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật Hỏi: a Công ty K chấm dứt hợp đồng lao động với chị V có khơng? b Theo anh (chị) tình giải nào? 3.2 Tình 10 Bà M làm việc cơng ty D từ tháng 1/1996, Bà ký với công ty hợp đồng lao động xác định thời hạn 1năm Hợp đồng lao động cuối bà M hợp đồng xác định thời hạn năm (từ 1/4/2004 đến 31/3/2005) Đến ngày 4/8/2005 công ty D thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với bà M Hỏi: a Việc chấm dứt hợp đồng lao động có với quy định pháp luật lao động không? b Ý kiến anh (chị) tình nào? 3.3 Tình 11 Anh T kỹ sư tin học làm việc công ty X Năm 2004, anh T công ty đài thọ 100% kinh phí để học nâng cao kỹ thuật lập trình mạng Nhật Bản thời gian năm Trong cam kết trước học, anh T cơng ty có ký thỏa thuận “Sau học xong, anh T làm việc cho cơng ty năm, tự ý chấm dứt hợp đồng lao động, anh T phải bồi thường kinh phí đào tạo 10.000 USD” Tháng 6/2005, anh T kết thúc khóa học Nhật Bản nước tiếp tục làm việc công ty Ngày 1/12/2006, hợp đồng lao động anh T công ty hết thời hạn Tháng 10/2006, anh T công ty tiến hành thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động mới, anh T đề nghị mức lương 600 USD/1 tháng, song công ty không chấp nhận mà trả lương cho anh T 400 USD/tháng Do không thỏa thuận tiền lương anh T nghỉ làm công ty từ tháng 12/2006 Cơng ty u cầu anh T phải tốn trả công ty 10.000 USD với lý anh T làm cho công ty 18 tháng vi phạm cam kết trước học nghề Hỏi: a Bản cam kết trước học anh T công ty thực nào? b Trường hợp này, việc giải tiền cam kết học nào? 3.4 Tình 12 Anh C làm Giám đốc chi nhánh A thuộc cơng ty TNHH T nhận định bãi nhiệm Giám đốc công ty T với lý do: bãi nhiệm không bị kỷ luật mà để chuyển sang làm chuyên viên văn phòng cơng ty Trước đó, anh C khơng thơng báo, thỏa thuận việc Quyết định có hiệu lực từ 20/10/2006, anh C nghỉ việc nhà không nhận công việc khác Hỏi: a Việc định bãi nhiệm, tự động chuyển cơng tác anh C có pháp luật khơng? b Trong thời gian nghỉ việc anh C có hưởng lương phụ cấp khơng? 3.5 Tình 13 Chị H làm việc công ty P 10 năm Tháng 7/2006, chị H làm đơn xin nghỉ việc Công ty định cho nghỉ việc, định trợ cấp việc định buộc chị H phải bồi thường chi phí đào tạo cho chuyến công tác tuần Singapo vào năm 2004 Chuyến này, chị H học cách vận hành thiết bị nhà máy Khi chị H đào tạo lại cho số công nhân họ sử dụng thành thạo Được biết, trước học chị H không ký cam kết phải làm việc cho công ty thời gian Hỏi: a Việc công ty buộc chị H phải bồi thường chi phí đào tạo trường hợp hay sai? b Ý kiến anh (chị) tình trên? 3.6 Tình 14 Anh P ký hợp đồng lao động với Giám đốc công ty liên doanh H, thời hạn năm (từ ngày 1/12/2004 đến 1/12/2006) với mức lương 800.000/tháng Tháng 6/2006, BCH Cơng đồn cơng ty thương lượng với Giám đốc ký thỏa ước lao động tập thể, có điều khoản quy định “Mức tiền lương trả cho NLĐ không 1000.000/tháng” Sau Thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực (tháng 7/2006), anh P đề nghị Giám đốc công ty điều chỉnh cho anh hưởng mức lương 1000000/tháng, Giám đốc công ty không chấp nhận với lý hợp đồng lao động anh P chưa hết thời hạn, điều khoản tiền lương hai bên thỏa thuận hiệu lực Hỏi: a Quan điểm công ty H hay sai? b Ý kiến anh (chị) tình 3.7 Tình huốn 15 Năm 2001, chi nhánh Hà nội công ty TNHH phân phối mỹ phẩm cao cấp F tuyển anh H vào làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ ngày 31/10-1/11/2004 Theo hợp đồng lao động, công việc anh H nhân viên kiểm nghiệm sản phẩm, tiền lương 1830.000/tháng Hết hạn hợp đồng, anh H tiếp tục làm việc trả lương Ngày 25/9/2005, anh H chi nhánh thông báo anh phải nghỉ việc kể từ ngày 1/10/2005, lý cơng ty nước ngồi bị khủng hoảng tài Chi nhánh trả cho anh khoản tiền trợ cấp việc tháng lương; hỗ trợ giải việc làm tháng lương trả khoản tiền nghỉ phép năm Ngày 1/10/2005, chi nhánh tiếp tục có thông báo yêu cầu anh H bàn giao công tác nhận khoản toán để chấm dứt hợp đồng lao động Anh H không đồng ý nghỉ việc nên khởi kiện Tòa án đòi chi nhánh công ty F phải nhận trở lại làm việc Tại Tòa án, Giám đốc chi nhánh cho “đầy trường hợp bất khả kháng lý khách quan, nhánh có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Hơn nữa, hợp đông lao động ký bên hết hạn Hỏi: Theo anh (chị) tình giải nào? ... tai nạn lao động lỗi người sử dụng lao động Sau thời gian điều trị, Hội đồng giám định Y khoa lao động kết luận “bị suy giảm khả lao động 81%” Chủ đầu tư cơng trình (bên A) chủ động hỗ trợ cho công... báo chấm dứt hợp đồng lao động với chị V hết thời vụ Chị V khởi kiện cho cơng ty K đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật Hỏi: a Công ty K chấm dứt hợp đồng lao động với chị V có khơng?... nạn lao động cho năm cơng nhân cho NLĐ nhận tiền từ chủ đầu tư cơng trình Hỏi: a Quyết định công ty xây dựng B hay sai? Nếu sai phải giải nào? b Ý kiến anh (chị) tình đó? Vấn đề kỷ luật lao động,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập luật lao động (dành cho SV k51 đào tạo tín chỉ), Bài tập luật lao động (dành cho SV k51 đào tạo tín chỉ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay