ĐÁNH GIÁ KINH TẾ MÔ HÌNH CANH TÁC THEO HƯỚNG THÍCH ỨNG VỚI BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VÙNG CÁT HUYỆN HẢI LĂNG

11 22 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 17:11

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế Phát triển; ISSN 2588–1205 Tập 128, Số 5A, 2019, Tr 5–15; DOI: 10.26459/hueuni-jed.v128i5A.5062 ĐÁNH GIÁ KINH TẾ HÌNH CANH TÁC THEO HƯỚNG THÍCH ỨNG VỚI BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG CÁT HUYỆN HẢI LĂNG Bùi Dũng Thể*, Phạm Minh Hải Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, 99 Hồ Đắc Di, Huế, Việt Nam Tóm tắt: Nơng nghiệp vùng cát ven biển Việt Nam dễ bị tổn thương biến đổi khí hậu Trong năm qua, nông dân vùng cát huyện Hải Lăng áp dụng nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm hình luân canh xen canh trồng phù hợp để hạn chế tác động tượng thời tiết cực đoan khơ nóng kéo dài, hạn hán, rét hại, bão lụt Nghiên cứu đánh giá bốn hình canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu nông hộ áp dụng haiHải Ba Hải Dương, thuộc vùng cát huyện Hải Lăng Các hình canh tác là: lúa đơng xuân (ĐX) – đậu xanh hè thu (HT), mướp đắng vụ, hành tăm – đậu xanh sắn xen đậu xanh Dữ liệu cần thiết cho nghiên cứu thu thập thông qua điều tra nông hộ Kết cho thấy hai hình ln canh trồng, mướp đắng vụ hành tăm – đậu xanh, đạt lợi nhuận cao Trong hai hình lúa ĐX – đậu xanh HT sắn xen đậu xanh mang lại lợi ích ròng thấp nhiều Từ khóa: thích ứng biến đổi khí hậu, hình canh tác, đánh giá kinh tế, vùng cát ven biển Đặt vấn đề Biến đổi khí hậu (BĐKH) thách thức toàn cầu, tác động đến mặt đời sống kinh tế xã hội, lĩnh vực kinh tế, đặc biệt sản xuất nông nghiệp – ngành sản xuất phụ thuộc nhiều vào yếu tố khí hậu Việt Nam đánh giá quốc gia bị tác động mạnh m BĐKH Theo báo cáo Tổ chức Germanwatch Hội nghị lần thứ 24 bên tham gia Công ước khung Liên hiệp quốc BĐKH (COP 24) diễn Ba Lan, Việt Nam xếp thứ số 10 quốc gia có số rủi ro khí hậu dài hạn cao Tác động tiêu cực BĐKH đến trồng trọt bao gồm suy thối đất sản xuất nơng nghiệp, diện tích canh tác, giảm suất, chất lượng nơng sản với tăng nguy xuất loại dịch bệnh Những thay đổi khí hậu s d n đến biến đổi đặc tính đất ảnh hưởng đến sinh trưởng loại trồng Nhiều loại trồng thích ứng kịp với thay đổi thời tiết Hiện tượng khơ c n, sa mạc hóa, với mặn hóa, giảm lượng nước ngầm dâng lên nước biển làm cho diện tích đất canh tác ngày * Liên hệ: buidungthe@yahoo.com Nhận bài: 26–11–2018; Hoàn thành phản biện: 02–01–2019; Ngày nhận đăng: 09–01–2019 Bùi Dũng Thể, Phạm Minh Hải Tập 128, Số 5A, 2019 bị thu hẹp Rủi ro sản xuất nông nghiệp tăng lên lũ lụt bất thường sâu bệnh dịch bệnh diễn biến phức tạp thay đổi phân bổ sinh vật truyền bệnh [6, 8] Thích ứng với BĐKH điều tất yếu Đó điều chỉnh hệ thống tự nhiên người để ứng phó với tác động thực tương lai khí hậu làm giảm tác hại tận dụng lợi ích mang lại [4] Trong sản xuất trồng trọt, nông dân áp dụng nhiều biện pháp thích ứng với BĐKH Cach tác theo hướng thích ứng với BĐKH điều chỉnh nơng dân việc chọn lựa trồng, thay đổi lịch thời vụ, áp dụng biện pháp quản lý đất đai nguồn nước để giảm thiểu rủi ro sản xuất khí hậu thay đổi đạt hiệu cao Thay đổi hình canh tác, áp dụng hình ln canh xen canh trồng phù hợp biện pháp quan trọng để thích ứng với BĐKH áp dụng nhiều địa phương Việt Nam [1, 2, 5, 6] Vùng cát huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị thuộc xã Hải An, Hải Khê, Hải Ba, Hải Quế Hải Dương Đất đai chủ yếu đất cồn cát, bãi cát Đây vùngkhí hậu khơ nóng vào mùa hạ gió khơ hanh vào mùa đơng; hàng năm tình trạng cát bay làm cối bị vùi lấp, gây thiệt hại cho người dân Dữ liệu thống kê nhiều năm qua Quảng Trị kết khảo sát người dân địa phương cho thấy khí hậu địa phương có thay đổi rõ rệt Nhiệt độ bình quân tăng dần qua năm, đặc biệt giai đoạn từ tháng đến tháng Lượng mưa có xu hướng tăng qua năm phân bố có thay đổi, mùa mưa kết thúc chậm lượng mưa tập trung chủ yếu vào tháng 10–12; lượng mưa giảm mạnh vào mùa khơ, vậy, hạn hán trở nên khốc liệt Các tượng thời tiết cực đoan khác gió Lào, lụt, bão, rét đậm có thay đổi thất thường qua năm không theo xu hướng định [6] Do tác động BĐKH nên đất đai địa bàn bị suy thoái, bùng phát sâu, bệnh hại trồng, thiếu nguồn nước tưới d n đến suất, chất lượng sản phẩm trồng bị giảm sút Trong loại lương thực, thực phẩm ngơ bị ảnh hưởng giảm suất nhiều Năng suất ngơ giảm trơng thấy thời kỳ chuẩn bị trổ cờ, đất thiếu độ ẩm nên khơng cờ mạnh m Ngồi ra, lúa bị ảnh hưởng nặng hạn hán xảy ra, đất giữ nước kém, không cung cấp đủ nước cho lúa phát triển Cây khoai lang bị giảm suất Khoai lang dễ bị sâu phá củ, nên chủ yếu lấy thân làm thức ăn chăn nuôi [5] Để hạn chế tác động bất lợi BĐKH, năm qua, nông dân xã vùng cát huyện Hải Lăng áp dụng hình ln canh, xen canh trồng có khả thích nghi tốt với khí hậu điều kiện đất đai địa phương Các trồng có khả chịu nắng hạn, phát triển đất cát hành tăm, mướp đắng, đậu xanh, sắn trồng luân canh xen canh Lịch thời vụ điều chỉnh, kỹ thuật trồng chăm sóc cải tiến phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu vùng cát ven biển [5] Tuy nhiên, việc áp dụng hình hạn chế nhiều nơng hộ cán khuyến nông địa bàn v n Jos.hueuni.edu.vn Tập 128, Số 5A, 2019 chưa có thơng tin đầy đủ hiệu kinh tế hình Vì vậy, nghiên cứu tập trung phân tích hiệu kinh tế số hình canh tác thích ứng với BĐKH địa phương cung cấp thông tin làm đề xuất hình canh tác thích ứng với BĐKH có hiệu để nhân rộng vùng cát ven biển Canh tác theo hướng thích ứng với BĐKH Canh tác theo hướng thích ứng với BĐKH sản xuất trồng trọt thực theo nhiều cách thức khác nhau, bao gồm lựa chọn trồng phù hợp, điều chỉnh lịch thời vụ thực kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc thu hoạch hợp lý Biện pháp hay tập hợp biện pháp áp dụng phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xu hướng BĐKH địa phương Chọn giống trồng phù hợp yếu tố quan trọng sản xuất trồng trọt, đặc biệt bối cảnh BĐKH Khi mưa nắng thất thường, mùa lũ đến sớm, nông dân địa phương sử dụng giống lúa ngắn ngày thay giống lúa dài ngày vùng thủy lợi khó khăn, nơng dân lựa chọn trồng cạn có khả chịu hạn tốt thay cho lúa vùng cát ven biển, đất đai c n cỗi nắng nóng khơ hạn có xu hướng ngày kéo dài, nông dân thường lựa chọn trồng chịu hạn tốt có khả cải tạo đất lạc, đậu [3, 8] Điều kiện đất đai, thổ nhưỡng diễn biến tình hình thời tiết quan trọng để xác định thời vụ gieo trồng nhiều địa phương, để giảm rủi ro lụt tiểu mãn hay mùa mưa lũ đến sớm, nơng dân bố trí lịch thời vụ lúa ĐX HT sớm Nông dân nhiều địa phương vùng Bắc Trung Bộ chuyển sang trồng rau màu thay trồng lúa Đối với khu vực trũng thấp, nông dân thường chuyển sang trồng rau màu vụ đơng để tránh bị ngập úng, giải pháp ứng phó với BĐKH [8] Thay đổi cách thức gieo trồng, chăm sóc, bón phân, tưới nước nơng dân áp dụng để thích ứng với BĐKH sản xuất trồng trọt Người dân thường sử dụng tre nứa làm mái vòm bao ni lơng để che phủ chống rét cho mạ Gieo mạ cho vụ hè thu gặp mưa lớn thất thường gây thiệt hại, phương pháp “bắt mạ” vòm che ni lơng giúp mạ phát triển bình thường, khơng bị thiệt hại Người dân số nơi Quảng Bình sử dụng lưới để che chắn cho rau màu điều kiện nắng nóng, nhiệt độ ngồi trời cao để trồng không bị chết Việc đánh luống cao hơn, khơi thông mương rãnh giải pháp giúp hạn chế tác hại úng ngập rau màu Biện pháp trồng xen, che phủ đất, tưới nước nhỏ giọt áp dụng nhiều địa phương để hạn chế tác hại khô hạn điều kiện nước thủy lợi khan [8] Bùi Dũng Thể, Phạm Minh Hải Tập 128, Số 5A, 2019 Phương pháp Chọn địa điểm hình canh tác Thơng tin Phòng nơng nghiệp huyện Hải Lăng cung cấp cho thấy năm qua nông dân haiHải Ba Hải Dương áp dụng nhiều hình canh tác thích ứng với BĐKH đạt kết bước đầu khả quan Chính mà hai xã chọn làm địa điểm nghiên cứu Việc lựa chọn hình canh tác để nghiên cứu thực qua thảo luận nhóm nơng hộ tham vấn cán khuyến nông nông nghiệp huyện Hải Lăng Thảo luận nhóm nơng hộ tổ chức xã Hải Ba với tham gia nông dân Nông dân liệt kê cho ý kiến đánh giá hình canh tác đất cát theo tiêu chí như: khả thích ứng với thời tiết khơ nóng hạn hán đất cát c n cỗi, mức độ rủi ro hiệu kinh tế Kết thảo luận nhóm nơng hộ chia sẻ với chuyên gia lĩnh vực nông nghiệp cán phòng nơng nghiệp, trạm khuyến nơng huyện Hải Lăng Trên sở kết đánh giá nhóm nơng hộ chun gia nơng nghiệp, bốn hình canh tác có khả thích ứng với BĐKH chọn lựa để nghiên cứu, bao gồm: lúa ĐX – đậu xanh HT, mướp đắng vụ, hành tăm – đậu xanh, sắn xen lạc Thu thập thông tin Thông tin thứ cấp cần thiết cho nghiên cứu thu thập chủ yếu từ Phòng Thống kê, Phòng Nơng nghiệp, Trạm Khuyến nông huyện Hải Lăng hai xã địa bàn nghiên cứu Thông tin sơ cấp thu thập thông qua điều tra chọn m u nông hộ xã Hải Ba Hải Dương có áp dụng hình canh tác thích ứng tốt với BĐKH: lúa ĐX – đậu xanh HT, hành tăm – đậu xanh, mướp đắng vụ hình sắn xen lạc Tuy nhiên, hình chưa áp dụng rộng rãi số liệu thống kê tình hình áp dụng hình khơng có Ước tính có khoảng 30–40 hộ áp dụng loại hình với quy nhỏ xã vùng cát nghiên cứu [3] Vì tổng thể khơng lớn nên việc chọn hộ khảo sát thực theo phương thức chọn m u thuận tiện đảm bảo có tối thiểu 15 quan sát cho hình Phương pháp vấn trực tiếp sử dụng bảng hỏi chuẩn bị sẵn áp dụng Phân tích đánh giá Phương pháp phân tích sử dụng thống kê tả, tiêu đánh giá kết quả, hiệu kinh tế hình canh tác sử dụng Các tiêu phản ánh kết như: giá trị sản xuất, giá trị gia tăng, thu nhập hỗn hợp, lợi nhuận tiêu phản ánh hiệu như: tỷ suất tổng giá trị sản xuất tổng chi phí, chi phí trung gian, tỷ suất giá trị gia tăng tổng chi phí, chi phí trung gian, lợi nhuận tổng chi phí Jos.hueuni.edu.vn Tập 128, Số 5A, 2019 Kết thảo luận 4.1 Các hình canh tác theo hướng thích ứng với BĐKH Lịch thời vụ bốn hình ln canh xen canh trồng thích ứng với BĐKH áp dụng haiHải Ba Hải Dương thể Sơ đồ – Lúa ĐX – đậu xanh HT: Hiện nay, địa bàn thường trồng giống lúa phổ biến Khang Dân, Ma Lâm, HT1… Thời gian gieo trồng vụ ĐX đầu tháng 12 năm trước đến cuối tháng năm sau Đây thời điểm mùa mưa nên thuận lợi cho phát triển lúa Vào mùa hè thời tiết nắng nóng thiếu nước, lúa HT thường đạt suất thấp bấp bênh Các nơng hộ, đó, khơng trồng lúa HT nữa, mà trồng đậu xanh HT Đậu xanh trồng sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với nhiều loại đất có đất cát thiếu nước, cho suất, chất lượng hiệu cao, thời gian sinh trưởng ngắn, rủi ro Cây đậu xanh cố định đạm, có hệ rễ ăn sâu nên khai thác chất dinh dưỡng đất, hạn chế phát triển số loại sâu bệnh [5] hình lúa ĐX – đậu xanh HT vừa thích ứng với khí hậu khơ nóng thiếu nước vừa có tác dụng cải tạo đất Sơ đồ Lịch thời vụ hình canh tác nghiên cứu Nguồn: Tổng hợp kết điều tra khảo sát tác giả năm 2017 – Hành tăm – đậu xanh: Hành tăm trồng vào tháng 9–10 (đầu mùa mưa), thu hoạch thân, vào tháng 1–2 (khoảng 3–4 tháng sau trồng) thu hoạch củ vào tháng 3–5 (6–7 tháng sau trồng) Hành tăm loại trồng chịu nóng, hạn úng tốt nên thích hợp với điều kiện tự nhiên vùng cát Ngoài ra, củ hành tăm dễ tiêu thụ giá cao nên mang lại thu nhập Khi trồng hành tăm, nông hộ dùng rơm rạ để che phủ nên làm cho đất cát tơi xốp, tăng hàm lượng hữu Sau thu hoạch hành tăm, hộ trồng luân canh đậu xanh – Mướp đắng vụ: Thời gian trồng mướp đắng vụ vào khoảng tháng thu hoạch từ tháng đến tháng Vụ thứ trồng vào tháng thu hoạch vào khoảng thời gian tháng Bùi Dũng Thể, Phạm Minh Hải Tập 128, Số 5A, 2019 9–12 Cây mướp đắng loại trồng quanh năm, việc trồng chăm sóc thu hoạch mướp đắng dễ dàng Cây mướp đắng lại tỏ thích hợp với đất cát, khả phát triển mạnh cho nhiều loại trồng khác Sau thu hoạch xong mướp đắng vụ 1, người dân phá hủy cũ để trồng vào Lợi hình tận dụng dàn leo mướp đắng vụ trước Đồng thời, chi phí phân bón cơng lao động làm đất giảm đáng kể – Sắn xen lạc: Cây sắn dễ trồng, kén đất, vốn đầu tư ít, có khả chịu đựng thời tiết khắc nghiệt Bên cạnh đó, nhà máy chế biến tinh bột sắn địa bàn tỉnh Quảng Trị góp phần quan trọng tiêu thụ năm hàng trăm củ sắn tươi cho nông dân, tạo mặt hàng xuất quan trọng tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương Người dân thường trồng xen hàng lạc hàng sắn với mật độ 45 cây/m Nhờ hưởng lợi khoảng không gian sắn chưa khép tán nên lạc có số hạt cao, suất thực thu tương đương so với trồng lạc Đối với hình này, người dân tận dụng lượng phân dùng trồng sắn phí phân bón chi phí th máy móc giảm nhiều Cây lạc có khả chịu hạn tốt cố định đạm, có tác dụng cải thiện độ phì đất 4.2 Đánh giá hiệu kinh tế hình canh tác Chi phí hình canh tác Bảng phản ánh tình đầu tư yếu tố đầu vào hình canh tác áp dụng hình lúa ĐX – đậu xanh HT có tổng chi phí đầu tư sản xuất cao 2.739 ngàn đồng/sào; hình sắn xen lạc có chi phí sản xuất thấp 2.134 ngàn đồng/sào hình lúa ĐX – đậu xanh HT có chi phí giống 152 ngàn đồng/sào (trong đó, chi phí cho lúa 42 ngàn đồng cho đậu xanh 110 ngàn đồng) Chi phí phân bón vơ hữu tự có 683 ngàn đồng/sào cho loại trồng Chi phí lao động 1.140 ngàn đồng, bao gồm công lao động cho lúa cơng lao động cho đậu xanh hình hành tăm – đậu xanh có tổng chi phí sản xuất 2.442 ngàn đồng/sào Chi phí riêng cho trồng hành tăm 1.428 ngàn đồng/sào Chi phí tập trung chủ yếu vào cơng lao động phân bón, chiếm 80% Hành tăm loại trồng lấy củ nên thường để đạt suất cao hộ dân thường đầu tư bón nhiều phân Hơn nữa, diện tích gieo trồng dày đặc nên lượng phân phủ hết diện tích gieo trồng ngoại trừ lối luống Tổng chi phí cho trồng đậu xanh 1.014 ngàn đồng/sào hình mướp đắng vụ có tổng chi phí 2.696 ngàn đồng/sào Chi phí cho mướp đắng vụ 1.686 ngàn đồng/sào Sang vụ thứ 2, hộ gia đình tốn thêm chi phí giống, 10 Jos.hueuni.edu.vn Tập 128, Số 5A, 2019 chi phí phân bón lót thêm trình trồng phát triển Chi phí lao động vụ thấp nhiều Tổng chi phí cho vụ 1.010 ngàn đồng/sào hình sắn xen lạc có chi phí thấp hình Với tổng chi phí 2.134 ngàn đồng/sào, chi phí cho trồng sắn bình qn 1.348 ngàn đồng/sào chi phí cho trồng lạc 786 ngàn đồng/sào Bảng Chi phí sản xuất hình canh tác Đơn vị tính: 1000 đồng/sào hình canh tác Loại chi phí Lúa ĐX – đậu xanh HT Hành tăm – đậu xanh Mướp đắng vụ Sắn xen lạc 1.299 1.244 1.256 1.054 – Giống 152 264 220 196 – Phân bón vơ 292 335 244 238 – Phân bón hữu 391 385 350 296 – Thuốc BVTV 210 100 134 90 – Chi phí th máy móc 255 160 308 233 1.440 1.200 1.440 1.080 – Lao động gia đình tự có 840 720 840 600 – Lao động thuê 600 480 600 480 2.739 2.444 2.696 2.134 Chi phí trung gian (IC) Chi phí lao động Tổng chi phí (TC) Nguồn: Tổng hợp kết điều tra khảo sát tác giả năm 2017 Kết sản xuất hình Kết hình canh tác trình bày Bảng Lúa ĐX xã ven biển thuộc huyện Hải Lăng có suất bình qn 316 kg/sào (tương đương 6,42 tấn/ha) Với mức giá bán lúa 7,5 ngàn đồng/kg, giá trị sản xuất tính bình quân sào 2.370 ngàn đồng Đậu xanh HT có suất bình qn 96 kg/sào Với giá bán dao động 24–30 ngàn đồng/kg, giá trị sản xuất sào đất bình quân khoảng 2.592 ngàn đồng Tổng giá trị sản xuất (GO) hình Lúa ĐX – đậu xanh HT 4.962 ngàn đồng/sào Giá hành tăm củ thị trường 60–65 ngàn đồng/kg hành tăm giống 50–55 ngàn đồng/kg hành tăm tiêu dùng Năng suất hành tăm vào khoảng 100–130 kg/sào tùy vào màu mỡ đất phân bón Cây hành tăm mang lại giá trị sản xuất cao, bình quân khoảng 6.325 ngàn đồng/sào Tổng giá trị sản xuất hình hành tăm – đậu xanh 8.917 ngàn đồng/sào 11 Bùi Dũng Thể, Phạm Minh Hải Tập 128, Số 5A, 2019 hình mướp đắng vụ cho giá trị sản xuất cao hình nghiên cứu với tổng giá trị đạt 10.860 ngàn đồng/sào Giá mướp đắng thị trường dao động khoảng 20–40 ngàn đồng/kg tùy theo phân loại m u mã, chất lượng Năng suất bình quân vụ mướp đắng đạt khoảng 180 kg/sào hình sắn xen lạc cho giá trị sản xuất thấp với 4.882 ngàn đồng/sào Sắn trồng theo hình có suất cao thời gian trồng kéo dài, củ to hơn, đạt 1,2–1,4 tấn/sào Tuy nhiên, giá bán sắn thấp, có thời điểm giá sắn thu mua vào khoảng 1000 đồng/kg nên thu nhập từ sắn thấp Sắn trồng chủ lực tỉnh Quảng Trị nên thực sách bình ổn giá, nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa v n giữ mức giá thu mua cho người dân địa bàn tỉnh vào khoảng 1.800 đồng/kg Kết hợp xen canh lạc vào luống sắn, hộ gia đình thu nhập thêm 2.542 ngàn đồng/sào Bảng Kết sản xuất hình canh tác Tính cho sào hình Sản phẩm Năng suất (kg/sào) Giá bán (1000 đồng/kg) Thành tiền (1000 đồng) Lúa ĐX – đậu xanh HT Lúa 316 7,5 2.370 Đậu xanh 96 27 2.592 Hành tăm 115 55 6.325 Đậu xanh 96 27 2.592 Mướp đắng 362 30 10.860 Sắn 1300 1,8 2.340 Lạc 82 31 2.542 Hành tăm – đậu xanh Mướp đắng vụ Sắn xen lạc GO (1000 đồng) 4.962 8.917 10.860 4.882 Nguồn: Tổng hợp kết điều tra khảo sát tác giả năm 2017 Như vậy, xét giá trị sản xuất (GO) hình mướp đắng vụ cho giá trị cao với 10.860 ngàn đồng/sào, hình hành tăm – đậu xanh có giá trị 8.917 ngàn đồng/sào hình lúa ĐX – đậu xanh HT có giá trị 4.962 ngàn đồng/sào, thấp hình sắn xen lạc với 4.882 ngàn đồng/sào Hiệu kinh tế hình canh tác Bảng cho thấy hình mướp đắng hai vụ hành tăm – đậu xanh đạt giá trị tăng thêm (VA), thu nhập hỗn hợp (MI) lợi nhuận ròng (LN) cao hẳn hình lúa ĐX – đậu xanh HT hình lúa ĐX – đậu xanh HT đạt lợi nhuận ròng 2.223 ngàn đồng/sào; hình sắn xen 12 Jos.hueuni.edu.vn Tập 128, Số 5A, 2019 lạc 2.748 ngàn đồng/sào; hình hành tăm – đậu xanh 6.475 ngàn đồng/sào; cao hình mướp đắng vụ 8.164 ngàn đồng/sào Chỉ tiêu GO/TC hình mướp đắng vụ có giá trị lớn hìnhgiá trị sản lượng cao (10.860 ngàn đồng/sào) Trong tiêu GO/TC hình lúa ĐX – đậu xanh HT thấp hình cho giá trị sản lượng cao hình sắn xen lạc tổng chi phí hình lúa ĐX – đậu xanh HT có giá trị lớn (2.748 ngàn đồng/sào); đó, tổng chi phí hình sắn xen lạc 2.134 ngàn đồng/sào Bảng Các tiêu phản ánh hiệu kinh tế hình canh tác Đơn vị tính Lúa ĐX – đậu xanh HT Hành tăm – đậu xanh Mướp đắng vụ Sắn xen lạc – Giá trị gia tăng (VA) 1000 đ/sào 3.663 7.675 9.604 3.828 – Thu nhập hỗn hợp (MI) 1000 đ/sào 3.063 7.195 9.004 3.348 – Lợi nhuận ròng (LN) 1000 đ/sào 2.223 6.475 8.164 2.748 GO/TC Lần 1,81 3,65 4,03 2,29 GO/IC Lần 3,82 7,18 8,65 4,63 VA/TC Lần 1,34 3,14 3,56 1,79 VA/IC Lần 2,82 6,18 7,65 3,63 MI/TC Lần 1,12 2,95 3,34 1,57 MI/IC Lần 2,36 5,79 7,17 3,18 LN/TC Lần 0,81 2,65 3,03 1,29 Chỉ tiêu Nguồn: Tổng hợp kết điều tra khảo sát tác giả năm 2017 Xét tiêu thu nhập hỗn hợp tổng chi phí (MI/TC) thấy hình mướp đắng vụ v n cho kết cao với giá trị 3,34 lần, tức hộ dân bỏ đồng tổng chi phí sản xuất s thu 3,34 đồng thu nhập hỗn hợp hình hành tăm – đậu xanh có giá trị 2,95 lần; hình sắn xen lạc có giá trị 1,57 lần thấp v n hình lúa ĐX – đậu xanh HT có giá trị thấp 1,12 lần Kết luận Sản xuất nông nghiệp vùng cát phải đối mặt với khó khăn điều kiện tự nhiên có tính đặc thù nắng nóng, khơ hạn kéo dài, cát bay, gió bão nên sử dụng đất theo cách thức truyền thống thường kiệu Trong bối cảnh BĐKH, hình sử dụng đất ven biển phải dựa sở khai thác lợi vùng, bố trí sản xuất theo phương thức sử dụng đất thích hợp, lựa chọn trồng bố trí lịch thời vụ hợp lý 13 Bùi Dũng Thể, Phạm Minh Hải Tập 128, Số 5A, 2019 Kết đánh giá hình sử dụng đất canh tác thích ứng với BĐKH hộ gia đình áp dụng huyện Hải Lăng cho thấy hình trồng mướp đắng vụ đất cát cho hiệu kinh tế cao nhất, lợi nhuận bình quân mang lại khoảng triệu đồng/2 vụ/sào/năm Tỷ suất giá trị sản xuất tổng chi phí đầu tư 4,03 lần; tỷ suất lợi nhuận ròng tổng chi phí đầu tư 3,03 lần Đây hình triển khai thời gian gần đây, có hiệu kinh tế cao cần nhân rộng Tuy nhiên, hình trồng độc canh loại năm nên s d n đến tình trạng đất đai bị suy thối Vì thế, để cải tạo nâng cao hiệu sử dụng đất hộ gia đình trồng xen canh thêm loại rau, hoa màu khác vào giàn mướp đắng hình hành tăm – đậu xanh cho hiệu kinh tế cao Hiện nay, hành tăm vùng cát Hải Lăng ưa chuộng địa phương tỉnh lân cận Việc trồng hành tăm khơng tốn nhiều chi phí, sau vụ hành tăm trồng luân canh đậu xanh cải tạo đất nâng cao hiệu môi trường Tỷ suất giá trị sản xuất tổng chi phí hình hành tăm – đậu xanh đạt 3,65 lần tỷ suất lợi nhuận ròng tổng chi phí sản xuất đạt 2,65 lần hình lúa ĐX – đậu xanh HT cho hiệu kinh tế thấp chi phí đầu tư trung gian ngày công lao động nhiều Năng suất giá bán lúa không cao Vì đặc điểm đồng ruộng nên hộ gia đình khó khăn việc chuyển đổi giống trồng Do đó, cần phải nghiên cứu thử nghiệm giống trồng khác có hiệu cao thích nghi tốt với đất ruộng nh m tăng hiệu sử dụng đất cải thiện đời sống người dân Tài liệu tham khảo Anh, L T., Thủy H T Ngoan V V (2014), Các hình canh tác ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng đất giồng cát ven biển Đồng b ng song Cửu Long, Tạp chí khoa học – Trường Đại học Cần Thơ, Số Môi trường 2015, 150–158 Cần, N D (2015), Adaptation to Salinity Intrusion: An Economic Assessment of Diversified Farming Systems in Saline Affected Area of Coastal Ben Tre Province of the Mekong Delta, Vietnam, International Symposium on Current Agricultural Environmental Issues in the Pacific Rim Nations and their Countermeasures – II Hoa, Đ T., Hà Q Đ (2014), Thích ứng với biến đổi khí hậu sản xuất nơng nghiệp người dân ven biển huyện Giao thủy, Tỉnh nam định, Tạp chí Khoa học Phát triển, 12(6), 885–894 IPCC (2001), Climate change 2001: impacts, adaptation and vulnerability, Contribution of Working Group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, edited by J J McCarthy, O F Canziani, N A Leary, D J Dokken and K S White (eds) Cambridge University Press 14 Jos.hueuni.edu.vn Tập 128, Số 5A, 2019 Phòng Nơng nghiệp huyện Hải Lăng (2015), Báo cáo thuyết minh sử dụng đất huyện Hải Lăng Phuong L T H (2011), Climate change and farmers’ adaptation: A case study of mixed - farming systems in the coastal area in Trieu Van commune, Trieu Phong district, Quang Tri province, Vietnam Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala, Sweden Sen, L T H (2017), Thích ứng với biến đổi khí hậu sản xuất lúa xã vĩnh giang, huyện vĩnh linh, tỉnh Quảng Trị, Tạp chí khoa học Đại học Huế: ơng nghiệp phát triển nông thôn, 126 (3B), 29–37 Tân, P V cộng (2016), ghiên cứu thủy tai biến đổi khí hậu xây dựng hệ thống thơng tin nhiều bên tham gia nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương Bắc Trung Bộ Việt am (CPIS), Báo cáo tổng kết dự án Mã số: 11-P04-VIE, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội ECONOMIC EVALUATION OF CULTIVATION MODELS TOWARDS ADAPTING TO CLIMATE CHANGE AT SANDY AREA OF HAI LANG DISTRICT Bui Dung The*, Pham Minh Hai University of Economics, Hue University, 100 Phung Hung St., Hue, Vietnam Abstract: Agriculture production in the coastal sandy area of Vietnam is very vulnerable to climate change Over the past years, farmers in the sandy area of the coastal district of Hai Lang have adopted various cultivation measures, including suitable crop rotation and inter-cropping, to reduce the impacts of extreme climate events such as prolonged hot and dry weather, droughts, cold spells, storms, and floods This study economically evaluates four selected cultivation models to adapt to climate change by farming households in two communes, Hai Ba and Hai Duong, in Hai Lang district The studied models are as follows: winter-spring rice – summer-autumn green been, two-crop bitter melon, chives – green bean, and cassava intercropped – green bean The data needed were collected through a farmer household survey The results show that the two-crop bitter melon and chives – green bean models are more profitable Meanwhile, the other two models brought about a much lower net return Keywords: climate change, economic evaluation, cultivation model, coastal sandy area 15 ... mơ hình canh tác thích ứng với BĐKH địa phương cung cấp thông tin làm đề xuất mơ hình canh tác thích ứng với BĐKH có hiệu để nhân rộng vùng cát ven biển Canh tác theo hướng thích ứng với BĐKH Canh. .. 2019 Kết thảo luận 4.1 Các mơ hình canh tác theo hướng thích ứng với BĐKH Lịch thời vụ bốn mơ hình ln canh xen canh trồng thích ứng với BĐKH áp dụng hai xã Hải Ba Hải Dương thể Sơ đồ – Lúa ĐX... định đạm, có tác dụng cải thiện độ phì đất 4.2 Đánh giá hiệu kinh tế mô hình canh tác Chi phí mơ hình canh tác Bảng phản ánh tình đầu tư yếu tố đầu vào mơ hình canh tác áp dụng Mơ hình lúa ĐX
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ KINH TẾ MÔ HÌNH CANH TÁC THEO HƯỚNG THÍCH ỨNG VỚI BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VÙNG CÁT HUYỆN HẢI LĂNG, ĐÁNH GIÁ KINH TẾ MÔ HÌNH CANH TÁC THEO HƯỚNG THÍCH ỨNG VỚI BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VÙNG CÁT HUYỆN HẢI LĂNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay