Soạn thảo kế hoạch kinh doanh

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 17:10

Soạn thảo kế hoạch kinh doanh Soạn thảo kế hoạch kinh doanh việc bạn cần tiến Soạn thảo kế hoạch kinh doanh: Soạn thảo kế hoạch kinh doanh việc bạn cần tiến hành trước bắt tay vào việc khác Bản kế hoạch kinh doanh chi tiết xem “kim nam” cho định bạn suốt trình hoạt động kinh doanh sau này, giúp bạn tìm lời đáp cho câu hỏi tính khả thi ý tưởng kinh doanh Một “tác dụng phụ” kế hoạch kinh doanh tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư tiềm trước họ đồng ý cho bạn vay tiền Bản kế hoạch kinh doanh công cụ hỗ trợ bạn giao tiếp với đối tác tiềm năng, bên liên doanh, nhà cung cấp, nhân viên chí khách hàng Trước lập kế hoạch kinh doanh, bạn nghiên cứu nguồn lực công cụ giúp đỡ bạn Ngồi sách kinh doanh, bạn nên nghĩ đến số chương trình phần mềm chuyên dụng Bạn nhờ cậy trợ giúp trực tiếp từ tổ chức kinh doanh, hiệp hội ngành nghề địa phương, tham gia khóa đào tạo trường cao đẳng, đại học hội thảo kinh doanh Nếu khả tài chưa cho phép, bạn khơng thiết phải thuê dịch vụ nhà tư vấn với mức giá tối thiểu 300 USD/giờ Quan tâm tới số Bạn cần biết kế hoạch kinh doanh phải đảm bảo hai yếu tố định tính định lượng Bản kế hoạch doanh bạn không bao gồm viễn cảnh tăng trưởng công ty bạn tương lai, mà cần diễn giải thuật ngữ số liệu tài tính tốn Các số rõ ràng xác bao nhiêu, chúng giúp bạn có nhìn rõ ràng hoạt động bạn nhiêu Bản kế hoạch kinh doanh mở đầu phần khái niệm chung, sau phần tài Bạn cần diễn giải quan điểm tài dạng số Phần “chữ” thiếu tính thuyết phục, thiếu “nghĩa”, bạn bỏ qua phần số liệu tài Hãy đưa số dự đoán cụ thể sát với thực tế Một sai lầm thường gặp soạn thảo kế hoạch kinh doanh ước tính doanh thu cao, chi phí lại thấp Tuy nhiên, bạn hạn chế phần khoảng cách sai số nhờ việc thu hẹp thị trường mục tiêu bạn cho gần với mức thực tế, sau diễn giải doanh thu chi phí dựa thị trường Việc bạn xác định khách hàng tiềm trước, sau trừ dần đối tượng không sẵn sàng mua sắm, cách thức hiệu để tính tốn thị trường mục tiêu Hãy đưa vào kế hoạch kinh doanh ước tính lưu lượng tiền mặt tối thiểu cho tháng năm Lưu lượng tiền mặt yếu tố quan trọng, bạn nên chuẩn bị ước lượng tổng thể lợi nhuận thua lỗ vòng ba năm đầu, dự tốn cân đối tài cho thời gian Hãy trù liệu kiện đột xuất xảy khiến doanh thu chi phí, đồng thời nghiên cứu tỷ lệ tài cụ thể ngành công nghiệp bạn, xem xét số liệu khác ngành công bố để chắn giả định bạn sát thực Nếu cửa hàng tạp phẩm khác có tỷ suất lợi nhuận 25%, bạn đặt mục tiêu cho cửa hàng tỷ suất lợi nhuận phải đạt 28%, có lẽ bạn nên cân nhắc lại Quan tâm đặc biệt tới hoạt động tiếp thị Trước hết bạn đề mục tiêu Thứ hai, tiến hành hoạt động phân tích thị trường, bao gồm việc xác định thị trường chủ yếu, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh đánh giá xu hướng thị trường Sau đó, bạn chuẩn bị chiến lược tiếp thị với nhiều phương pháp khác dành cho lĩnh vực bán hàng, xúc tiến kinh doanh, quảng cáo, giao tiếp cộng đồng, xây dựng mạng lưới phân phối, dịch vụ khách hàng… Bạn nên xây dựng kế hoạch chi tiết cho chiến lược này, đồng thời xây dựng tiêu chuẩn cụ thể để kiểm chứng dự đoán bạn tin cho nhà đầu tư tiềm trước họ đồng ý cho bạn vay tiền Bản kế hoạch kinh doanh cơng cụ hỗ trợ bạn giao tiếp với đối tác tiềm năng, bên liên doanh, nhà cung cấp, nhân viên chí khách hàng ...lầm thường gặp soạn thảo kế hoạch kinh doanh ước tính doanh thu cao, chi phí lại q thấp Tuy nhiên, bạn hạn chế phần khoảng cách sai... cho nhà đầu tư tiềm trước họ đồng ý cho bạn vay tiền Bản kế hoạch kinh doanh công cụ hỗ trợ bạn giao tiếp với đối tác tiềm năng, bên liên doanh, nhà cung cấp, nhân viên chí khách hàng ... khác dành cho lĩnh vực bán hàng, xúc tiến kinh doanh, quảng cáo, giao tiếp cộng đồng, xây dựng mạng lưới phân phối, dịch vụ khách hàng… Bạn nên xây dựng kế hoạch chi tiết cho chiến lược này, đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn thảo kế hoạch kinh doanh, Soạn thảo kế hoạch kinh doanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay