Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata

63 27 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 17:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Nghiên cứu ảnh hưởng độ mặn ban đầu môi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng vi tảo Nannochloropsis oculata LỜI CẢM ƠN DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC BẢNG BIỂU Ký hiệu viết tắt & CT CTTN Ctv FAO HUAF KS N.oculata NT NTTS NXB Tb Tên đầy đủ Và Cơng thức Cơng thức thí nghiệm Cộng tác viên Tổ chức lương thực giới Các acid béo không no đa nối đôi Kỹ sư Nannochloropsis oculata Ngiệm thức Nuôi trồng thủy sản Nhà xuất Tế bào MỤC LỤC PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Nuôi trồng vi tảo bắt đầu nghiên cứu từ cuối kỉ 19 trở thành thành tựu quan trọng ngành ni trồng thủy sản giải phần khó khăn việc cung cấp thức ăn đủ chất lượng số lượng cho ấu trùng loài thủy sản.Trong tất loại thức ăn cho đối tượng thủy sản, thức ăn tươi sống thức ăn thích hợp giai đoạn ấu trùng nhiều đối tượng ni gây nhiễm mơi trường ni Vì việc nghiên cứu sử dụng thức ăn tươi sống sinh sản nhân tạo góp phần nâng cao hiệu trình sản xuất Vi tảo coi thức ăn tươi sống tốt cho đối tượng ni, ngồi thành phần dinh dưỡng vitamin thiết yếu, vi tảo chứa hàm lượng đáng kể acid béo không no, acid béo dễ dàng trở thành nguồn dinh dưỡng cho ấu trùng thủy sản Trong tất loại tảo áp dụng rộng rãi, tảo Nannochloropsis oculata có chất lượng tốt sử dụng nhiều giới Tuy nhiên, sinh trưởng, hàm lượng thành phần axit béo tảo giai đoạn phát triển có khác đáng kể, thay đổi tuỳ thuộc vào điều kiện nuôi trồng như: môi trường dinh dưỡng, nhiệt độ, độ mặn, độ pH, cường độ ánh sáng chu kì chiếu sáng Xuất phát từ vấn đề trên, đồng ý giáo viên hướng dẫn thực đề tài: “ Nghiên cứu ảnh hưởng độ mặn ban đầu môi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng vi tảoNannochloropsis oculata.” 1.2.Mục tiêu đề tài - So sánh ảnh hưởng độ mặnkhác đến sinh trưởngcủa vi tảo Nannochloropsis oculata - So sánh ảnh hưởng môi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng vi tảoNannochloropsis oculata - Lựa chọn độ mặn môi trường dinh dưỡng thích hợp cho sinh trưởng vi tảo Nannochloropsis oculata PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Vai trò vi tảo ni trồng thủy sản - Làm ổn định chất lượng nước hệ thống nuôi tĩnh - Là nguồn thức ăn trực tiếp thơng qua hấp thụ tích cực ấu trùng với polysacarit có vách tế bào làm kích thích hệ thống miễn dịch khơng đặc trưng ấu trùng - Là nguồn chất dinh dưỡng gián tiếp cho ấu trùng cá thông qua thức ăn tươi sống - Làm tăng số lần ăn việc tăng cường tương phản thị giác tán xạ ánh sáng - Kiểm soát vi khuẩn dịch tảo tiết nước bể ấu trùng [11] 2.2 Tình hình nghiên cứu sản xuất vi tảo Nannochloropsis oculata giới Việt Nam 2.2.1 Trên giới -Việc nuôi vi tảo dùng làm thức ăn nuôi trồng thuỷ sản phát triển từ lâu Năm 1817, A.C.Phaminxin nhà sinh lý thực vật người Nga tiến hành nuôi tảo lục Protococales [8].Việc phân lập nuôi tảo khiết vi khuẩn M.Beijerkin tiến hành năm 1890 -Năm 1939, Bruce ctv phân lập nuôi tảo đơn bào Isochrysis galbana Pyramimonas grossii để nuôi ấu trùng hầu -Sớm nữa, năm 1910, Allen Nelson dùng tảo silic để làm thức ăn cho số động vật không xương sống Việc ni trồng vi tảo diện tích lớn làm thức ăn cho trai, sò có tiềm ứng dụng tương lai Ưu chủ yếu hệ thống nhuyễn thể tự thực trình thu hoạch chế biến vi tảo – vấn đề cơng nghệ ni trồng vi tảo Sau có nhiều cơng trình nghiên cứu mơi trường ni cho lồi tảo phương pháp ni thu sinh khối -Theo A.M.Murapharop T.Tanbaep (1974) để thu sinh khối tảo cao cần tạo mơi trường có nồng độ đạm cao đến 172 mg/l tạo hỗn hợp khí có hàm lượng CO2 từ 0,5 đến 1% vào dung dịch nuôi -Năm 1993, Liao ctv sử dụng thành công tảo Skeletonema costatum làm thức ăn cho ấu trùng tôm sú P monodon -Trong vài thập niên gần nhu cầu sản xuất giống tăng cao nên nghiên cứu sản xuất giống lồi tảo có giá trị dinh dưỡng cao có kích thước phù hợp làm thức ăn cho ấu trùng động vật phù du trọng phát triển Ở Nhật Bản nuôi N oculata làm thức ăn cho trùng bánh xe phổ biến, nuôi tảo Skeletonema sp Chaetoceros sp làm thức ăn điều kiện tiên việc nuôi ấu trùng tôm từ giai đoạn Nauplius tới giai đoạn Postlarvae Tại 20 Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc… thức ăn tươi sống cho ấu trùng tôm bao gồm vi tảo Nauplius Artemia Các nhà khoa học Anh nuôi Tetraselmis quy mô công nghiệp để làm thức ăn cho Crassostrea gigas, Mercenaria mercenaria, Ostra edulis Ở Australia, loài tảo nuôi phổ biến làm thức ăn cho ấu trùng động vật thân mềm Tetraselmis sp, Pavlova lutheri, Chaetoseros Những chủng vi tảo Tetraselmis, Pavlova, Isochrysis, Nannochloropsisoculatalà chủng nhập nội nhân giống sử dụng số quan nghiên cứu Hiện tảo thức ăn quan trọng cho nuôi động vật thân mềm (ấu trùng, giống trưởng thành), Zooplankton, động vật da gai (ấu trùng) Các loài tảo đơn bào như: Platymonas sp, Chaetoceros mulleri, Nannochloropsis sp, Thalasiosira sp, Amphiprora sp, Isochrysis galbana sử dụng sản xuất giống nhân tạo loài điệp: Pectinopecten yessoensis (Kang Hu, Chen S.C 1982), Chlamys nobilis; Nghêu Meretrix lusoria (Chen 1994), Meretrix meretrix, Nghêu tím Hiatula diphos, Tapes variegata, sò Manila, sò huyết Anadara granosa -Năm 1991, Wendy Kevan tổng kết: Ở Hoa Kỳ, loài Thalasiossira preudomonas, Chlorella minutissima, Skeletonema, Chaetoceros muelleri, C calcitrans, N oculata … nuôi để làm thức ăn cho luân trùng, ấu trùng hai mảnh, tôm, cá theo đợt bán liên tục bể composite ÷ 2,5 m3 [3] 2.2.2 Tại Việt Nam - Nhưng nghiên cứu trước chủ yếu phân loại, điều tra thành phần thủy vực nội địa, nghiên cứu tảo biển hạn chế thời kỳ trước năm 80 kỷ trước Điển hình cho nghiên cứu tảo Việt Nam là: -Vũ Dũng Vũ Văn Toàn (1975 – 1981) tiến hành hàng loạt thí nghiệm chọn mơi trường, lựa chọn số điều kiện sinh thái thích hợp cho ni tảo S.costatum, Chaetoceros sp, bước đầu hồn thiện qui trình phổ biến rộng rãi [9] -Những nghiên cứu ứng dụng tảo sản xuất thực phát triển kể từ thập kỷ 80 kỷ 20, với thành cơng cơng trình Lê Viện Trí (1980 – 1986) ứng dụng ni tảo Skeletonema costatum làm thức ăn trại sản xuất tôm giống Hạ Long [9] -Theo Nguyễn Thị Xuân Thu (1990), từ năm 1974, Trường Đại học Thuỷ sản thử nghiệm ni S costatum phòng thí nghiệm Năm 1989, Viện Nghiên cứu Thuỷ sản III phân lập tảo vùng biển Nha Trang nuôi đại trà đạt kết tốt Đỗ Văn Khương ctv (1990) nghiên cứu kỹ thuật giữ giống dài hạn tảo silic gồm S costatum, C muelleri, C laciniosus tảo silic hỗn hợp Kết cho thấy biện pháp kỹ thuật giữ giống tảo silic nghiên cứu phương pháp giữ giống mơi trường lỏng – 6oC tối có nhiều ưu điểm bật [9] -Năm 1999, Lục Minh Diệp có cơng bố quan trọng nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ phân bón, tỷ lệ thu hoạch lên phát triển hỗn hợp tảo tự nhiên nuôi thử nghiệm tảo N oculata [9] -Những kết từ báo cáo giúp cho hiểu biết đầy đủ vi tảo khả thay đổi thành phần loài tảo ưu tảo tự nhiên theo tỷ lệ pha loãng tỷ lệ phân bón - Nguyễn Văn Chung ctv (2001) nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ, độ mặn mật độ ban đầu lên phát triển tảo N oculata với môi trường Conway Kết cho thấy tảo phát triển nhiệt độ từ 15 ÷ 300Cnhưng thích hợp khoảng 15 ÷ 250C đạt mật độ cao 200C [9] -Hồng Thị Kiều Nga (2002), ảnh hưởng chế độ phân bón đến sinh trưởng quần thể tảo N oculata I galbana trời; Hoàng Thị Ngọc (2003), ảnh hưởng hàm lượng phân bón bổ sung CO đến sinh trưởng quần thể tảo; Mai Thị Thùy Linh (2004), nuôi thu sinh khối hai loài 23 tảo N oculata I galbana quy mơ túi nilon 50 lít 2m Ý nghĩa báo cáo phủ nhận chúng lại tiến hành địa diểm điều kiện trại thực nghiệm, mà tính thực tiễn không cao [9] 10 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable (I) STT (J) STT 1,00 Tukey HSD 2,00 3,00 Ngày1 1,00 LSD 2,00 3,00 1,00 Tukey HSD 2,00 3,00 Ngày2 1,00 LSD 2,00 3,00 1,00 Tukey HSD 2,00 3,00 Ngày3 1,00 LSD 2,00 3,00 Ngày4 Tukey HSD 1,00 Mean Std Error Sig 95% Confidence Interval Difference Lower Upper (I-J) Bound Bound 2,00 ,00000 ,04714 1,000 -,1446 ,1446 3,00 -,03333 ,04714 ,768 -,1780 ,1113 1,00 ,00000 ,04714 1,000 -,1446 ,1446 3,00 -,03333 ,04714 ,768 -,1780 ,1113 1,00 ,03333 ,04714 ,768 -,1113 ,1780 2,00 ,03333 ,04714 ,768 -,1113 ,1780 2,00 ,00000 ,04714 1,000 -,1153 ,1153 3,00 -,03333 ,04714 ,506 -,1487 ,0820 1,00 ,00000 ,04714 1,000 -,1153 ,1153 3,00 -,03333 ,04714 ,506 -,1487 ,0820 1,00 ,03333 ,04714 ,506 -,0820 ,1487 2,00 ,03333 ,04714 ,506 -,0820 ,1487 2,00 -1,86667* ,46027 ,016 -3,2789 -,4544 3,00 -1,36667 ,46027 ,057 -2,7789 ,0456 1,00 1,86667* ,46027 ,016 ,4544 3,2789 3,00 ,50000 ,46027 ,556 -,9122 1,9122 1,00 1,36667 ,46027 ,057 -,0456 2,7789 2,00 -,50000 ,46027 ,556 -1,9122 ,9122 2,00 -1,86667* ,46027 ,007 -2,9929 -,7404 3,00 -1,36667* ,46027 ,025 -2,4929 -,2404 1,00 1,86667* ,46027 ,007 ,7404 2,9929 3,00 ,50000 ,46027 ,319 -,6262 1,6262 1,00 1,36667* ,46027 ,025 ,2404 2,4929 2,00 -,50000 ,46027 ,319 -1,6262 ,6262 2,00 -2,36667* ,23413 ,000 -3,0850 -1,6483 3,00 -1,23333* ,23413 ,005 -1,9517 -,5150 1,00 2,36667* ,23413 ,000 1,6483 3,0850 3,00 1,13333* ,23413 ,007 ,4150 1,8517 1,00 1,23333* ,23413 ,005 ,5150 1,9517 2,00 -1,13333* ,23413 ,007 -1,8517 -,4150 2,00 -2,36667* ,23413 ,000 -2,9396 -1,7938 3,00 -1,23333* ,23413 ,002 -1,8062 -,6604 1,00 2,36667* ,23413 ,000 1,7938 2,9396 3,00 1,13333* ,23413 ,003 ,5604 1,7062 1,00 1,23333* ,23413 ,002 ,6604 1,8062 2,00 -1,13333* ,23413 ,003 -1,7062 -,5604 2,00 -2,03333 ,69549 ,060 -4,1673 ,1006 49 2,00 3,00 1,00 LSD 2,00 3,00 1,00 Tukey HSD 2,00 3,00 Ngày5 1,00 LSD 2,00 3,00 1,00 Tukey HSD 2,00 3,00 Ngày6 1,00 LSD 2,00 3,00 Ngày7 1,00 Tukey HSD 2,00 3,00 LSD 1,00 2,00 3,00 -1,83333 ,69549 ,086 -3,9673 ,3006 1,00 2,03333 ,69549 ,060 -,1006 4,1673 3,00 ,20000 ,69549 ,956 -1,9339 2,3339 1,00 1,83333 ,69549 ,086 -,3006 3,9673 2,00 -,20000 ,69549 ,956 -2,3339 1,9339 2,00 * ,69549 ,027 -3,7351 -,3315 * ,69549 ,039 -3,5351 -,1315 1,00 * 2,03333 ,69549 ,027 ,3315 3,7351 3,00 ,20000 ,69549 ,783 -1,5018 1,9018 1,00 * 1,83333 ,69549 ,039 ,1315 3,5351 2,00 -,20000 ,69549 ,783 -1,9018 1,5018 2,00 -2,90000 1,00111 ,062 -5,9717 ,1717 3,00 -2,30000 1,00111 ,132 -5,3717 ,7717 1,00 2,90000 1,00111 ,062 -,1717 5,9717 3,00 ,60000 1,00111 ,826 -2,4717 3,6717 1,00 2,30000 1,00111 ,132 -,7717 5,3717 2,00 -,60000 1,00111 ,826 -3,6717 2,4717 2,00 -2,90000 * 1,00111 ,027 -5,3496 -,4504 3,00 -2,30000 1,00111 ,061 -4,7496 ,1496 1,00 2,90000 * 1,00111 ,027 ,4504 5,3496 3,00 ,60000 1,00111 ,571 -1,8496 3,0496 1,00 2,30000 1,00111 ,061 -,1496 4,7496 2,00 -,60000 1,00111 ,571 -3,0496 1,8496 2,00 -1,20000 ,48458 ,105 -2,6868 ,2868 3,00 -4,16667 * ,48458 ,000 -5,6535 -2,6799 1,00 1,20000 ,48458 ,105 -,2868 2,6868 3,00 -2,96667 * ,48458 ,002 -4,4535 -1,4799 4,16667 * ,48458 ,000 2,6799 5,6535 2,96667 * ,48458 ,002 1,4799 4,4535 -1,20000 * ,48458 ,048 -2,3857 -,0143 -4,16667 * ,48458 ,000 -5,3524 -2,9809 1,20000 * ,48458 ,048 ,0143 2,3857 -2,96667 * ,48458 ,001 -4,1524 -1,7809 4,16667 * ,48458 ,000 2,9809 5,3524 2,96667 * ,48458 ,001 1,7809 4,1524 -3,16667 * ,48381 ,001 -4,6511 -1,6822 -3,00000 * ,48381 ,002 -4,4845 -1,5155 1,00 3,16667 * ,48381 ,001 1,6822 4,6511 3,00 ,16667 ,48381 ,937 -1,3178 1,6511 1,00 3,00000 * ,48381 ,002 1,5155 4,4845 2,00 -,16667 ,48381 ,937 -1,6511 1,3178 2,00 -3,16667 * ,48381 ,001 -4,3505 -1,9828 -3,00000 * ,48381 ,001 -4,1838 -1,8162 3,16667 * ,48381 ,001 1,9828 4,3505 3,00 1,00 2,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 1,00 -2,03333 -1,83333 50 3,00 1,00 Tukey HSD 2,00 3,00 Ngày8 1,00 LSD 2,00 3,00 1,00 Tukey HSD 2,00 3,00 Ngày9 1,00 LSD 2,00 3,00 1,00 Tukey HSD 2,00 3,00 Ngày10 1,00 LSD 2,00 3,00 Ngày11 Tukey HSD 1,00 2,00 3,00 3,00 ,16667 ,48381 ,742 -1,0172 1,3505 1,00 3,00000 * ,48381 ,001 1,8162 4,1838 2,00 -,16667 ,48381 ,742 -1,3505 1,0172 2,00 * ,32203 ,000 -7,7547 -5,7786 * ,32203 ,000 -3,9214 -1,9453 * ,32203 ,000 5,7786 7,7547 * ,32203 ,000 2,8453 4,8214 * ,32203 ,000 1,9453 3,9214 * ,32203 ,000 -4,8214 -2,8453 * ,32203 ,000 -7,5546 -5,9787 * ,32203 ,000 -3,7213 -2,1454 * ,32203 ,000 5,9787 7,5546 * ,32203 ,000 3,0454 4,6213 * ,32203 ,000 2,1454 3,7213 * ,32203 ,000 -4,6213 -3,0454 2,00 -11,50000 * ,07201 ,000 -11,7209 -11,2791 3,00 ,03333 ,07201 ,891 -,1876 ,2543 1,00 11,50000 * ,07201 ,000 11,2791 11,7209 3,00 11,53333 * ,07201 ,000 11,3124 11,7543 1,00 -,03333 ,07201 ,891 -,2543 ,1876 2,00 -11,53333 * ,07201 ,000 -11,7543 -11,3124 2,00 -11,50000 * ,07201 ,000 -11,6762 -11,3238 3,00 ,03333 ,07201 ,660 -,1429 ,2095 1,00 11,50000 * ,07201 ,000 11,3238 11,6762 3,00 11,53333 * ,07201 ,000 11,3571 11,7095 1,00 -,03333 ,07201 ,660 -,2095 ,1429 2,00 -11,53333 * ,07201 ,000 -11,7095 -11,3571 2,00 -15,80000 * ,76787 ,000 -18,1560 -13,4440 3,00 1,33333 ,76787 ,268 -1,0227 3,6894 1,00 * ,76787 ,000 13,4440 18,1560 3,00 * 17,13333 ,76787 ,000 14,7773 19,4894 1,00 -1,33333 ,76787 ,268 -3,6894 1,0227 2,00 * ,76787 ,000 -19,4894 -14,7773 2,00 -15,80000 * ,76787 ,000 -17,6789 -13,9211 3,00 1,33333 ,76787 ,133 -,5456 3,2123 1,00 * ,76787 ,000 13,9211 17,6789 3,00 * 17,13333 ,76787 ,000 15,2544 19,0123 1,00 -1,33333 ,76787 ,133 -3,2123 ,5456 2,00 * ,76787 ,000 -19,0123 -15,2544 2,00 -17,40000 * ,88024 ,000 -20,1008 -14,6992 3,00 1,83333 ,88024 ,174 -,8675 4,5341 1,00 * ,88024 ,000 14,6992 20,1008 3,00 * 19,23333 ,88024 ,000 16,5325 21,9341 1,00 -1,83333 ,88024 ,174 -4,5341 ,8675 3,00 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 2,00 -6,76667 -2,93333 6,76667 3,83333 2,93333 -3,83333 -6,76667 -2,93333 6,76667 3,83333 2,93333 -3,83333 15,80000 -17,13333 15,80000 -17,13333 17,40000 51 1,00 LSD 2,00 3,00 1,00 Tukey HSD 2,00 3,00 Ngày12 1,00 LSD 2,00 3,00 1,00 Tukey HSD 2,00 3,00 Ngày13 1,00 LSD 2,00 3,00 1,00 Tukey HSD 2,00 3,00 Ngày14 1,00 LSD 2,00 3,00 2,00 -19,23333* ,88024 ,000 -21,9341 -16,5325 2,00 -17,40000 * ,88024 ,000 -19,5539 -15,2461 3,00 1,83333 ,88024 ,082 -,3205 3,9872 1,00 * ,88024 ,000 15,2461 19,5539 3,00 * 19,23333 ,88024 ,000 17,0795 21,3872 1,00 -1,83333 ,88024 ,082 -3,9872 ,3205 2,00 * ,88024 ,000 -21,3872 -17,0795 2,00 -11,26667 * ,86667 ,000 -13,9258 -8,6075 3,00 ,03333 ,86667 ,999 -2,6258 2,6925 1,00 11,26667 * ,86667 ,000 8,6075 13,9258 3,00 11,30000 * ,86667 ,000 8,6408 13,9592 1,00 -,03333 ,86667 ,999 -2,6925 2,6258 2,00 -11,30000 * ,86667 ,000 -13,9592 -8,6408 2,00 -11,26667 * ,86667 ,000 -13,3873 -9,1460 3,00 ,03333 ,86667 ,971 -2,0873 2,1540 1,00 11,26667 * ,86667 ,000 9,1460 13,3873 3,00 11,30000 * ,86667 ,000 9,1793 13,4207 1,00 -,03333 ,86667 ,971 -2,1540 2,0873 2,00 -11,30000 * ,86667 ,000 -13,4207 -9,1793 2,00 -9,86667 * ,71905 ,000 -12,0729 -7,6604 3,00 -,60000 ,71905 ,697 -2,8063 1,6063 1,00 9,86667 * ,71905 ,000 7,6604 12,0729 3,00 9,26667 * ,71905 ,000 7,0604 11,4729 1,00 ,60000 ,71905 ,697 -1,6063 2,8063 2,00 -9,26667 * ,71905 ,000 -11,4729 -7,0604 2,00 -9,86667 * ,71905 ,000 -11,6261 -8,1072 3,00 -,60000 ,71905 ,436 -2,3595 1,1595 1,00 9,86667 * ,71905 ,000 8,1072 11,6261 3,00 9,26667 * ,71905 ,000 7,5072 11,0261 1,00 ,60000 ,71905 ,436 -1,1595 2,3595 2,00 -9,26667 * ,71905 ,000 -11,0261 -7,5072 2,00 -7,66667 * ,40734 ,000 -8,9165 -6,4168 3,00 -1,30000* ,40734 ,043 -2,5498 -,0502 1,00 7,66667 * ,40734 ,000 6,4168 8,9165 3,00 6,36667* ,40734 ,000 5,1168 7,6165 1,00 1,30000 * ,40734 ,043 ,0502 2,5498 2,00 -6,36667* ,40734 ,000 -7,6165 -5,1168 2,00 -7,66667 * ,40734 ,000 -8,6634 -6,6699 3,00 -1,30000* ,40734 ,019 -2,2967 -,3033 1,00 7,66667 * ,40734 ,000 6,6699 8,6634 3,00 6,36667* ,40734 ,000 5,3699 7,3634 1,00 1,30000 * ,40734 ,019 ,3033 2,2967 2,00 -6,36667* ,40734 ,000 -7,3634 -5,3699 17,40000 -19,23333 52 * The mean difference is significant at the 0.05 level Homogeneous Subsets Ngày1 STT N Subset for alpha = 0.05 Tukey HSDa 1,00 11,1333 2,00 11,1333 3,00 11,1667 Sig Duncana ,768 1,00 11,1333 2,00 11,1333 3,00 11,1667 Sig ,519 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000 Ngày2 STT N Subset for alpha = 0.05 Tukey HSDa 1,00 11,4333 3,00 12,8000 2,00 12,8000 13,3000 Sig Duncana ,057 ,556 1,00 11,4333 3,00 12,8000 2,00 13,3000 Sig 1,000 ,319 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000 Ngày3 STT N Subset for alpha = 0.05 53 Tukey HSDa 1,00 3,00 2,00 Sig Duncana 13,4667 14,7000 15,8333 1,000 1,00 3,00 2,00 Sig 1,000 1,000 13,4667 14,7000 15,8333 1,000 1,000 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000 Ngày4 STT N Subset for alpha = 0.05 Tukey HSDa 1,00 15,1000 3,00 16,9333 2,00 17,1333 Sig Duncana ,060 1,00 3,00 16,9333 2,00 17,1333 Sig 15,1000 1,000 ,783 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000 Ngày5 STT N Subset for alpha = 0.05 Tukey HSDa 1,00 16,3333 3,00 18,6333 2,00 19,2333 Sig Duncana ,062 1,00 16,3333 3,00 18,6333 2,00 Sig 18,6333 19,2333 ,061 ,571 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000 54 Ngày6 STT N Subset for alpha = 0.05 Tukey HSDa 1,00 19,4333 2,00 20,6333 3,00 ,105 1,00 2,00 3,00 3 23,6000 Sig Duncana 1,000 19,4333 20,6333 23,6000 Sig 1,000 1,000 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000 Ngày7 STT N Subset for alpha = 0.05 Tukey HSDa 1,00 20,7000 3,00 23,7000 2,00 23,8667 Sig Duncana 1,000 ,937 1,00 20,7000 3,00 23,7000 2,00 23,8667 Sig 1,000 ,742 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000 Ngày8 STT N Subset for alpha = 0.05 Tukey HSDa 1,00 3,00 2,00 Sig 20,4667 23,4000 27,2333 1,000 1,000 1,000 55 Duncana 1,00 3,00 2,00 Sig 20,4667 23,4000 27,2333 1,000 1,000 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000 Ngày9 STT N Subset for alpha = 0.05 Tukey HSDa 3,00 20,3667 1,00 20,4000 2,00 31,9000 Sig Duncana ,891 3,00 20,3667 1,00 20,4000 2,00 1,000 31,9000 Sig ,660 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000 Ngày10 STT N Subset for alpha = 0.05 Tukey HSDa 3,00 14,2667 1,00 15,6000 2,00 Sig Duncana 31,4000 ,268 3,00 14,2667 1,00 15,6000 2,00 Sig 1,000 31,4000 ,133 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000 Ngày11 56 STT N Subset for alpha = 0.05 Tukey HSDa 3,00 12,0000 1,00 13,8333 2,00 31,2333 Sig Duncana ,174 3,00 12,0000 1,00 13,8333 2,00 1,000 31,2333 Sig ,082 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000 Ngày12 STT N Subset for alpha = 0.05 Tukey HSDa 3,00 10,2333 1,00 10,2667 2,00 Sig Duncana 21,5333 ,999 3,00 10,2333 1,00 10,2667 2,00 Sig 1,000 21,5333 ,971 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000 57 *Kết phân tích thống kê ảnh hưởng mơi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng vi tảo Nannochloropsis ocuata T-Test Group Statistics STT Ngày1 Ngày2 Ngày3 Ngày4 Ngày5 Ngày6 Ngày7 Ngày8 Ngày9 Ngày10 Ngày11 Ngày12 N Mean Std Deviation Std Error Mean 1,00 16,5000 ,70000 ,40415 2,00 15,0333 ,15275 ,08819 1,00 17,8333 ,41633 ,24037 2,00 15,8667 ,15275 ,08819 1,00 19,5667 ,28868 ,16667 2,00 16,5000 ,34641 ,20000 1,00 21,9667 1,26623 ,73106 2,00 17,4000 ,17321 ,10000 1,00 28,3667 ,11547 ,06667 2,00 24,0667 ,15275 ,08819 1,00 33,3000 ,26458 ,15275 2,00 27,4000 ,81854 ,47258 1,00 34,4667 ,05774 ,03333 2,00 29,1667 ,49329 ,28480 1,00 34,0667 ,05774 ,03333 2,00 30,3667 ,15275 ,08819 1,00 32,0667 ,85049 ,49103 2,00 29,7333 ,40415 ,23333 1,00 23,3000 ,20000 ,11547 2,00 19,1000 ,70000 ,40415 1,00 14,0333 ,49329 ,28480 2,00 10,4333 ,15275 ,08819 1,00 8,9333 ,32146 ,18559 2,00 5,9333 ,51316 ,29627 58 Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean Std Error 95% Confidence (2- Difference Difference Interval of the tailed) Difference Lower Upper Equal variance s Ngày1 2,256 ,208 3,546 ,024 1,46667 ,41366 ,31817 2,61516 3,546 2,190 ,062 1,46667 ,41366 -,17304 3,10637 7,681 ,002 1,96667 ,25604 1,25579 2,67754 7,681 2,529 ,008 1,96667 ,25604 1,05885 2,87448 ,000 3,06667 ,26034 2,34384 3,78949 11,779 3,874 ,000 3,06667 ,26034 2,33448 3,79886 ,003 4,56667 ,73786 2,51803 6,61531 6,189 2,075 ,023 4,56667 ,73786 1,49911 7,63422 assumed Equal variance s not assumed Equal variance s Ngày2 3,640 ,129 assumed Equal variance s not assumed Equal variance s Ngày3 ,262 ,636 11,779 assumed Equal variance s not assumed Equal variance s Ngày4 8,556 ,043 6,189 assumed Equal variance s not assumed 59 Equal variance s Ngày5 ,235 ,653 38,895 ,000 4,30000 ,11055 3,99305 4,60695 38,895 3,723 ,000 4,30000 ,11055 3,98384 4,61616 11,879 ,000 5,90000 ,49666 4,52106 7,27894 11,879 2,413 ,003 5,90000 ,49666 4,07821 7,72179 ,000 5,30000 ,28674 4,50387 6,09613 18,483 2,055 ,003 5,30000 ,28674 4,09723 6,50277 ,000 3,70000 ,09428 3,43823 3,96177 39,244 2,560 ,000 3,70000 ,09428 3,36856 4,03144 ,013 2,33333 ,54365 ,82392 3,84275 4,292 2,859 ,026 2,33333 ,54365 ,55406 4,11261 9,992 ,001 4,20000 ,42032 3,03301 5,36699 assumed Equal variance s not assumed Equal variance s Ngày6 3,429 ,138 assumed Equal variance s not assumed Equal variance s Ngày7 11,250 ,028 18,483 assumed Equal variance s not assumed Equal variance s Ngày8 2,571 ,184 39,244 assumed Equal variance s not assumed Equal variance s Ngày9 ,960 ,383 4,292 assumed Equal variance s not assumed Ngày10 Equal 1,887 ,242 variance s assumed 60 Equal variance 9,992 2,324 s not ,006 4,20000 ,42032 2,61309 5,78691 ,000 3,60000 ,29814 2,77222 4,42778 12,075 2,380 ,003 3,60000 ,29814 2,49482 4,70518 ,001 3,00000 ,34960 2,02935 3,97065 8,581 3,360 ,002 3,00000 ,34960 1,95192 4,04808 assumed Equal variance s Ngày11 6,261 ,067 12,075 assumed Equal variance s not assumed Equal variance s Ngày12 ,847 ,409 8,581 assumed Equal variance s not assumed 61 PHỤ LỤC *Một số hình ảnh q trình thực thí nghiệm Đếm tảo kính hiển vi phòng thí nghiệm Vật dụng thu mẫu tảo 62 Nơi bố trí thí nghiệm Hình dạng tảo N oculata qua kính hiển vi 63 ... đến sinh trưởngcủa vi tảo Nannochloropsis oculata - So sánh ảnh hưởng môi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng vi tảoNannochloropsis oculata - Lựa chọn độ mặn môi trường dinh dưỡng thích hợp cho sinh. .. F: số lượng ô đếm 3.4.3 .Nghiên cứu ảnh hưởng độ mặn ban đầu đến sinh trưởng vi tảo Nannochloropsis oculata Ảnh hưởng độ mặn ban đầu đến sinh trưởng tảo Nannochloropsis oculata - 20‰ A1 A3 A2 30‰... trưởng vi tảo Nannochloropsis oculata - Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường dinh dưỡng khác đến sinh - Lựa chọn độ mặn ban đầu môi trường ni thích hợp cho sinh trưởng vi tảo Nannochloropsis oculata
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata, Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn ban đầu và môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata, - Làm tăng số lần ăn bằng việc tăng cường sự tương phản thị giác và tán xạ ánh sáng., - Kiểm soát vi khuẩn bằng các dịch tảo tiết ra trong nước bể hoặc trong một ấu trùng. [11], Hình 2.2: Các pha sinh trưởng của vi tảo, Thành phần hai môi trường dinh dưỡng sử dụng trong thí nghiệm:, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI, Hình 4.10: Biểu đồ thể hiện mật độ cực đại của tảo Nannochloropsis oculata, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHẦN 7. PHỤ LỤC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay