LVDA tiềm năng và thực trạng phát triển cây mía nguyên liệu nhà máy đường lam sơn

67 16 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 16:23

CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI STT Các chữ viết tắt CNH – HĐH NN & PTNT DTTN THPT CBNV Đọc Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Diện tích tự nhiên Trung học phổ thông Cán nhân viên LỜI CẢM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nhắc đến xứ Thanh, đến hương vị quê hương xứ Thanh du khách không quên hương vị nem chua, bánh gai Tứ Trụ, chè lam Phủ Quảng…và cánh đồng mía xanh ngút ngàn Mía loại khỏe, có khả thích nghi cao với nhiều loại đất, từ loại đất bãi ven sông, đất feralit vùng đồi thấp đất phù sa đê, Vì vậy, góp phần khai thác tốt tiềm đất đai nhiều địa phương, vùng đồi trọc vốn bị bỏ hoang trồng loại hiệu thấp Mía trồng rộng rãi nhiều địa phương nước ta tỉnh đồng sông Hồng, đồng sông Cửu Long Trong chiến lược phát triển nông nghiệp giai đoạn nay, Đảng Nhà Nước ta xác định “cần thực chuyển đổi cấu trồng”, “hình thành vùng chuyên canh công nghiệp gắn liền với công nghiệp chế biến” nhằm khai thác tốt tiềm tự nhiên - kinh tế - xã hội vốn có vùng, tạo khối lượng nơng sản hàng hóa lớn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước xuất khẩu, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước, giải việc làm cho người lao động, đồng thời cải thiện nâng cao đời sống cho người nông dân Từ chủ trương này, hàng loạt loại trồng hàng hóa phát triển thành vùng chun canh có quy mơ lớn (như: đậu, mía, cà phê, dâu tằm, hoa loại) Trong loại trồng đó, mía loại trồng trọng mang lại hiệu kinh tế bảo vệ tài nguyên đất tốt Thanh Hóa, tỉnh dân cư đơng đúc, đất đai đa dạng, khí hậu thích hợp với mía Cây mía có mặt từ lâu đời với nhiều giống mía ngon Tuy nhiên, trước mía xem loại trồng dùng làm nước uống giải khát, ép lấy mật Sau có chủ trương chuyển đổi cấu trồng, mía trở thành loại hàng hóa trọng phát triển mang lại hiệu kinh tế cao, giải nhiều vấn đề kinh tế xã hội việc làm, thu nhập người lao động, chuyển đổi cấu kinh tế, cấu trồng Thanh Hóa trở thành vùng mía quan trọng nước Do thị trường, thời gian gần sản phẩm đường Việt Nam bị cạnh tranh gay gắt đường nước khu vực, chưa có quy hoạch khoa học nên diện tích, suất, sản lượng mía Việt Nam nói chung Thanh Hóa nói riêng thường khơng ổn định Trước thực trạng đó, việc nghiên cứu đánh giá thực trạng ngành trồng mía Thanh Hóa nhiều năm qua để xác định yếu tố ảnh hưởng, tìm mặt mạnh, mặt yếu ngành từ khâu trồng, chế biến, tiêu thụ vấn đề thiết vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có ý nghĩa thực tế, từ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà nói chung mía nói riêng Xuất phát từ mục đích khoa học trên, lựa chọn đề tài “Tiềm thực trạng phát triển míanguyên liệu nhà máy đường Lam Sơn” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu - Dựa sở lý ln cơng nghiệp mía, đề tài tập trung đánh giá tình hình phát triển phân bố mía địa bàn tỉnh Thanh Hóa Đồng thời nghiên cứu tình hình sản xuất đường, phụ phẩm quy trình chế biến mía nhà máy đường Lam sơn Trên sở đề xuất số biện pháp thiết thực để nâng cao hiệu kinh tế mía thời gian tới 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Kế thừa, đúc kết cập nhật sở lý luận công nghiệp mía - Phân tích tiềm cho phát triển mía tỉnh Thanh Hóa - Làm rõ tranh phát triển míanguyên liệu nhà máy đường Lam Sơn thời gian qua - Định hướng ngành trồng chế biến mía năm tới Trên sở đề xuất số giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển mía nhà máy đường Lam Sơn Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: đề tài nghiên cứu tiềm thực trạng phát triển míanguyên liệu nhà máy đường Lam Sơn Không gian: đề tài nghiên cứu phạm vi không gian vùng nguyên liệu nhà máy đường Lam Sơn - Thời gian: nghiên cứu khoảng thời gian từ năm 1986 đến năm 2010 Lịch sử nghiên cứu Trên giới có nhiều cơng trình nghiên cứu mía như: Năm 1961, Bremr nghiên cứu vấn đề chăn ni tế bào học mía Năm 1968, Euphytica, nghiên cứu lịch sử giống mía giới Các cơng trình nghiên cứu nhà khoa học thuộc trường đại học Georgia (Mỹ) sản xuất rượu, cồn từ mía Ở Việt Nam có nhiều cơng trình nghiên cứu mía như: nghiên cứu giống mía, quy trình phòng trừ sâu bệnh, quy trình thâm canh, quy trình chăm sóc mía giới… Tại vùng nguyên liệu mía đường Lam Sơn việc nghiên cứu tiến hành triển khai, điển cơng trình nghiên cứu: kỹ thuật cải tạo đất trồng mía, hiệu việc áp dụng công nghệ tưới nước nhỏ giọt, giải pháp phát triển cơng ty cổ phần mía đường Lam Sơn… Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp thu thập số liệu, phân tích, thống kê Đây phương pháp thông dụng nghiên cứu địa lý nào, sản xuất biểu số Để đánh giá xác vật tượng, người nghiên cứu phải thu thập, thống kê số liệu liên quan, phân tích đánh giá quan điểm tổng hợp 5.2 Phương pháp so sánh liên hệ Trong trình nghiên cứu, đưa nhận định cần so sánh, liên hệ địa phương nghiên cứu địa phương khác nước để có nhìn tổng thể phát triển 5.3 Phương pháp thực địa Đây phương pháp chủ đạo nghiên cứu địa lý Có thực địa có nhận định xác khách quan phát triển, cập nhật thông tin 5.4 Phương pháp dự báo Dùng phương pháp để dự báo xu hướng biến đổi sản xuất chế biến từ làm sở cho việc đề giải pháp phát triển Đóng góp đề tài - Đề tài mang tính chất tìm hiểu đặc điểm tự nhiên đánh giá điều kiện phát triển mía Đề tài đánh giá tiềm phát triển mía vùng nguyên liệu Lam Sơn điều kiện thuận lợi, khó khăn Việc đánh giá tiềm có ý nghĩa lớn việc xây dựng cơng trình, sách phát triển, đề biện pháp nhằm phát huy tiềm khắc phục khó khăn, hạn chế Nêu lên trạng phát triển mía vùng nguyên liệu nhà máy đường Lam Sơn Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu phần kết luận, nội dung đề tài gồm bốn chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận sở thực tiễn mía - Chương 2: Tiềm phát triển mía vùng nguyên liệu mía đường Lam Sơn - Chương 3: Thực trạng phát triển mía tỉnh ngành sản xuất đường nhà máy đường Lam Sơn - Chương 4: Định hướng đề xuất số giải pháp thúc đẩy phát triển phát triển mía PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ CÂY MÍA I Cơ sở lý luận mía I.1 Nguồn gốc mía lịch sử phát triển Theo nhiều tài liệu nghiên cứu mía có từ cách hàng vạn năm, mía có nguồn gốc vùng nhiệt đới Hiện có hai trung tâm phát sinh mía, đảo Niu Ghinê Ấn Độ Ở trung tâm này, mía trồng từ thời cổ, sau lan dần tồn khu vực Đơng Nam Á châu Đại Dương Sau kỷ XVI nhờ đường biển phát triển, mía người châu Âu đem sang trồng châu Phi châu Mỹ Ngày mía đươc trồng toàn vành địa nhiệt đới Trái Đất, phạm vi từ vĩ tuyến 33°B đến vĩ tuyến 30°N Ấn Độ Trung Quốc hai nước có lịch sử trồng mía lâu đời Ở Trung Quốc, mía trồng từ kỷ thứ IV trước công nguyên Nghề trồng mía truyền từ Trung Quốc sang nước Philippin, Nhật Bản; từ Ấn Độ sang Iran, Ai Cập, Tây Ban Nha… Cây mía đưa vào trồng nước ven Địa Trung Hải vào khoảng đâu kỷ XIII Trong chuyến vượt biển lần thứ hai, Critơp Cơlơmbơ đưa mía vào châu Mỹ, trồng đảo Xanto Đômigo (nay nước công hòa Đơminica), sau đến Mêhicơ (1052), Braxin (1533), Cuba (1650) Trong kỷ XVI, đường mía nguồn hàng trao đổi quan trọng nước Nam Mỹ thị trường châu Âu Cuối kỷ XVIII, A.S Marggaf giám đốc viện hàn lâm khoa học Beclin khám phá nguồn đường từ củ cải đường, từ đường mía đường củ cải song song phát triển Ở Việt Nam mía có từ lâu đời Có lẽ nằm vành đai cận nhiệt đới gió mùa, nên đường di chuyển mía xâm nhập vào nước ta Mía nguyên thủy trồng khắp nước, trồng quen thuộc vườn gia đình Các vùng trồng mía tiếng nước như: Quảng Ngãi, Phú Yên, Bến Tre; gần phát triển mạnh vùng đồng sông Cửu Long, miền Trung, Phú Yên Nguồn nguyên liệu chế biến đường nước ta mía I.2 Đặc điểm sinh thái mía I.2.1 Khí hậu Mía loại nhiệt đới nên đòi hỏi điều kiện nhiệt ẩm cao + Nhiệt độ: Nhiệt độ bình qn thích hợp cho sinh trưởng mía 15 - 260C Giống mía nhiệt đới sinh trưởng chậm nhiêt độ 210C ngừng sinh trưởng nhiệt độ 130C, 50C bị chết Những giống mía nhiệt đới chịu rét tốt nhiệt độ thích hợp giống mía nhiệt đới Thời kì nảy mầm mía cần nhiệt độ 150C, tốt 26 - 230C Mía nảy mầm nhiệt độ 400C Lúc cần lấp đầy hom mía Mía vươn cao nhiệt độ trung bình tăng lên 200C, mức tăng khối lượng thân nhiệt độ 250C gấp lần nhiệt độ 210C Nhiệt độ thích hợp cho mía vươn cao 28 - 350C Thời kỳ mía chín cần nhiệt độ 300C biên độ nhiệt ngày đêm lớn Sự dao động biên độ nhiệt ngày đêm có liên quan tới tỷ lệ đường mía Sự dao động cao tỷ lệ đường tích lũy mía lớn Giới hạn thích hợp cho thời kỳ mía chín 14 - 250C, tỷ lệ đường mía thường đạt tỷ lệ cao cho vùng có khí hậu lục địa vùng cao + Ánh sáng: Mía loại nhạy cảm với ánh sáng đòi hỏi cao ánh sáng Thiếu ánh sáng mía phát triển vóng cây, hàm lượng đường thấp Mía cần thời gian chiếu sáng tối thiểu năm 1200 giờ, tốt 2000 Quang hợp mía tỷ lệ thuận với cường độ độ dài chiếu sáng Sự hút nước, hút phân chịu tác động ánh sáng Mây che, nhật thực làm giảm sự hút nước mía Thiếu ánh sáng hút phân kém, bón phân đạm, kali phân lân hiệu ánh sáng đầy đủ Ngày dài có tác dụng tốt thời kỳ sinh trưởng, phát triển vươn cao mía Do đó, vùng nhiệt đới nhiệt đới mía vươn cao mạnh bắt đầu mùa hè có độ dài ngày tăng lên Chính vậy, nhân tố quan trọng định suất, chất lượng sản lượng mía + Độ ẩm: Mía cần nhiều nước sợ úng Mía phát triển tốt nơi có lượng mưa (1500mm/năm, tức tổng lượng mưa phải từ 2000 2500mm) Giai đoạn sinh trưởng mía yêu cầu 100 - 170mm/tháng, chín cần khơ khoảng tháng cho tỷ lệ đường cao “ hanh heo mật trèo lên ngọn” Đây đặc điểm quan trọng mía để phục vụ cho công tác thu hoạch chế biến có hiệu cao Chính từ đặc điểm mà nước nằm khu vực khô hạn trồng mía tốt, vùng mưa nhiều phân bố năm việc trồng mía khơng kinh tế tỷ lệ đường thấp Tùy thời kỳ mà mía cần độ ẩm khác nhau: Thời kỳ mía nảy mầm cần độ ẩm đất 65%, thời kỳ mía phát triển lóng vươn cao cần độ ẩm đạt 75 80%, thời kỳ mía chín cần độ ẩm đất 70% + Gió bão: Làm đổ dẫn đến giảm suất, giảm phẩm chất mía Chính gió dấu hiệu quan trọng công tác dự báo lên kế hoạch thu hoạch chế biến tốn chi phí mà giá trị sản xuất phẩm chất nguyên liệu mía cao + Độ cao: Độ cao có liên quan đến cường độ chiếu sáng mức chênh lệch nhiêt độ ngày đêm, ảnh hưởng đến khả tích trữ đường mía, điều ảnh hưởng đến hoạt động khâu quy trình chế biến Giới hạn độ cao cho mía sinh trưởng phát triển vùng xích đạo 1600m, vùng nhiệt đới 700 - 800m I.2.2 Đất trồng Mía loại cơng nghiệp khỏe, dễ tính, khơng kén đất, nên trồng mía nhiều loại đất khác nhau, từ 70% sét đến 70% cát Đất thích hợp cho mía loại đất xốp, tầng canh tác sâu, có độ phì cao giữ ẩm tốt dễ nước Có thể trồng mía có kết đất sét nặng đất bùn, đất hồn tồn cát, đất chua mặn, đất đồi, đất khơ hạn màu mỡ Yêu cầu tối thiểu với đất trồng có độ sâu, độ thống định, độ pH không vượt giới hạn từ - 9, độ pH thích hợp từ 5,5 - 7,5 Độ dốc địa hình khơng vượt q 15 độ, đất khơng ngập úng thường xuyên Những vùng đất đai phẳng, giới vận tải tương đối thuận lợi bố trí trồng mía Ngồi người ta canh tác mía 10 Tóm lại: Để ổn định phát triển vùng nguyên liệu mía đường Lam Sơn, đáp ứng đủ yêu cầu nguyên liệu cho nhà máy hoạt động hết tăng công suất việc đề giải pháp hợp lí rát cần thiết Dưới số giải pháp xin đưa sau: - Rà soát quy hoạch quỹ đất, quy hoạch đất đai cho vùng trồng mía chi tiết dài - Đầu tư xây dựng chế sách phù hợp, giá thu mua hợp lí, nhà máy người nơng dân có lợi, khuyến khích người trồng mía sản xuất ngun liệu - Tạo mối quan hệ chặt chẽ với người nơng dân Tăng cường cơng tác đạo quyền địa phương cấp ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất phát triển - Đưa tiến vào sản xuất, chuyển giao khoa học kĩ thuật, kinh nghiệm trồng mía cho nông dân Chuyển đổi cầu giống, đưa giống mía cao vào sản xuất - Giải vấn đề nước tưới - Xây dựng sở hạ tầng vùng mía Trên thực tế vùng có cách giải khác Nhưng vùng cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường Lam Sơn cần đẩy mạnh giải pháp nâng cao trình độ cho người trồng mía, chuyển đổi cấu giống, tạo mối quan hệ chăt chẽ với nông dân Nếu vận dụng giải pháp chắn mang lại hiệu kinh tế cao 3.2 Giải pháp phát triển công nghiệp chế biến Trên thực tế phát triển công nghiệp chế biến mía đường nhà máy đường Lam Sơn phân tích cho thấy: Khả phát triển chế biến mía đường lớn Với hai nhà máy, nhà máy có tổng cơng suất 7000tấn/ ngày khả đảm bảo tiêu thụ hết lượng mía cho nông dân khả quan Vấn đề đặt cho cơng nghiệp chế biến mía đường vùng Lam Sơn xây dựng thêm nhà máy chế biến số vùng nước, mà làm để nâng cao hiệu suất máy móc thiết bị nâng cao chất lượng 53 sản phẩm, hạ giá thành, tận dụng sản phẩm phụ phẩm sau đường Trong q trình tìm hiểu nhóm xin đưa số ý kiến giải pháp sau: 3.2.1 Các giải pháp kĩ thuật Thành lập viên nghiên cứu mía đường phía bắc Thanh Hố Vùng mía đường Lam Sơn vùng có diện tích sản lượng mía đường lớn tỉnh, coi vùng trọng điểm mía đường nước nói chung tỉnh Thanh Hóa nói riêng Nhưng khu vực phía bắc chưa có viện nghiên cứu mía đường để nghiên cứu lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến đường, công nghệ chế biến sản phẩm sau đường Thành lập viện nghiên cứu nâng cao công nghệ chế biến cho nhà máy mà nơi đào tạo cán khoa học kỹ thuật công nghệ nghành đường để bước thực cơng nghiệp hóa đại hóa ngành mía đường đưa sản phẩm đường nước ta cạnh tranh với sản phẩm đường khu vực Điều cần thiết gia nhập WTO, APTA, lúc hàng rào thuế quan hoàn toàn bị phá bỏ, khơng bảo hộ nhà nước, hàng hóa nước tràn vào ạt, giá rẻ tại, chất lượng lại cao Vì khơng có cách khác phải nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo loại sản phẩm hàng hóa phong phú từ mía Hồn chỉnh đồng dần hệ thống sở chế biến, dây truyền chế biến sản phẩm sau đường.Thực đa dạng hóa sản phẩm Sử dụng sản phẩm chế biến từ mía làm nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất đường Hiện địa bàn tỉnh Thanh Hóa có bốn nhà máy chế biến đường (Việt Đài, Nơng Cống, Lam Sơn, Thạch Thành) Trong có Lam Sơn tương đối ổn định Sản xuất cấp chứng nhận ISO 9002 Chất lượng sản phẩm cao cạnh tranh với đường khu vực Lam sơn xây dựng dây truyền sản xuất sau đường sản xuất cồn, bia, phân bón Vấn đề Lam Sơn giá cao Năm 1995-1996 nhà máy đường Lam Sơn đầu tư 500 tỷ đồng nâng cấp thiết bị công nghệ nâng cấp đưa giây truyền công nghệ ly tâm cao Ốtxtrâylia 54 vào sản xuất, kết sản lượng đường tăng rõ rệt, chất lượng sản phẩm nâng cao Nhà máy sản xuất đường trắng tinh luyện đủ tiêu chuẩn xuất Hao phí sản xuất giảm nhiều Ngoài việcđầu tư 500 tỷ đồng xây dựng dây truyền sản xuất cồn xuất công xuất 2.5 triệu lít /năm, cồn thực phẩm triệu lít /năm 200 tấn/năm CO2 từ mật rỉ phế thải, 20.000tấn/năm phân vi sinh từ bùn lọc, 5000 tấn/ năm bánh kẹo khiến mức tổng doanh thu nhà máy ngày tăng từ năm1996 - 2002 sản lượng đường tăng 29 lần doanh số tăng 92.5 lần đạt >1000 tỷ đồng, nộp ngân sách >10 tỷ đồng,vốn tích lũy công ty tăng lần, mức thu nhập CBNV tăng gấp 12 lần đạt trung bình 1.600.000 2.000.000 đồng/người/ tháng Thị trường tiêu thụ sản phẩm mở rộng khắp tỉnh thành nước Xuất lô hàng 3000 sang Inđônêxia Điều khẳng định cần thiết phải khẩn trương nâng cấp trang thiết bị sản xuất đại cho nhà máy Vậy Lam Sơn cần phải hạ giá thành sản phẩm Nâng cao công nghệ dây truyền chế biến sản phẩm sau đường Đa dạng hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng cường khả cạnh tranh tiến tới hội nhập thị trường mía đường giới Tự động tồn q trình sản xuất hóa: Tăng cường đầu tư xây dựng dây truyền chế biến sản phẩm sau đường, để vừa tận dụng nguồn nguyên nhiên liệu phế thải, vừa giải đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa tạo khối lượng sản phẩm hàng hóa phong phú cho xã hội, tăng nguồn thu cho nhà máy Đặc biệt với dây truyền chế biến phân vi sinh từ bùn lọc chất phế thải bã mía, cơng ty tự túc nguồn phân bón giảm phụ thuộc vào biến động thị trường phân bón Hoặc sử dụng cồn thay phần xăng dầu trình sản xuất Sử dụng nguồn bã mía phế thải làm lượng đốt lò tiết kiệm hàng triệu đồng tiền điện hàng vụ ép Để giải vấn đề nguồn vốn đầu tư tăng cường kêu gọi đầu tư nước ngoài, liên kết với doanh nghiệp khác nước, cổ phần hóa doanh nghiệp.Thơng qua mối liên kết vừa 55 đẩy mạnh sản xuất, vừa tiếp cận với công nghệ sản xuất phương thức quản lý đại, vừa giúp đẩy nhanh q trình hồn thiện lãnh thổ sản xuất nơng cơng nghiệp trồng chế biến mía đại phù hợp với xu phát triển giới, mở thị trường rộng lớn mẻ Còn lâu dài công ty phải thường xuyên cải tiến, đầu tư nâng cao trang thiết bị công nghệ đại, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, để vừa thúc đẩy sản xuất phát triển vừa nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả cạnh tranh sản phẩm thị trường tỉnh, nước khu vực Việc làm vô cần thiết hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập WTO, APTA Cần coi trọng chiến lược người Chăm lo đào tạo đội ngũ cán giỏi, công nhân lành nghề tập trung phát triển người mặt Khơng có người lao động giỏi, có chun mơn kỹ thuật giỏi khơng thể điều hành máy móc đại, điều dẫn đến khơng có chất lượng sản phẩm cao Đây qui luật chung sản xuất xã hội Để đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày cao,sản xuất hoàn tồn tự động hóa, nhà máy ln cần có chiến lược đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực.Quan tâm đến đội ngũ cán có trình độ lực cao, lực lượng nòng cốt nghiên cứu khoa học tạo sáng tạo sản xuất mà lại gắn liền với thực tế.Trong chiến lược người nhà máy cần có sách đãi ngộ tốt để thu hút tuyển dụng cán giỏi đào tạo bản, có trình độ cao nhà máy, cán lĩnh vực: kỹ thuật tự động hóa,nơng nghiệp, tài chính, quản trị kinh doanh, makéttinh, tin học Phối hợp với trường đại học Bách Khoa, Nông nghiệp, nước đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, kỹ sư, cơng nhân lao động nhà máy Có sách động viên khuyến khích nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cải tiến kỹ thuật cán cơng nhân viên tồn nhà máy Thực tế Lam Sơn năm đầu tư - tỷ đồng cho công tác đào tạo với phương châm “từng bước tri thức hóa đội ngũ lao động liền với bước đổi thiết bị công nghệ sản xuất” nên 56 cơng ty có đội ngũ cán lao động có trình độ có lực động sản xuất kinh doanh, góp phần không nhỏ thành công nhà máy Trong chiến lược người nhà máy bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ lao động hôm mà cần cho mai sau hệ trẻ em lao động nhà máy Ưu tiên tuyển dụng em CBNV nhà máy qua đào tạo chuyên ngành cần thiết Việc làm khiến cho hầu hết CBNV nhà máy n tâm sản xuất cơng tác, có ý thức xây dựng giữ gìn bảo vệ nhà máy Vì họ xây dựng, giữ gìn, bảo vệ hơm cho cháu họ mai sau 3.2.2 Giải pháp thương hiệu sản phẩm, thị trường tiêu thụ Trong trình phát triển nhà máy, vốn-thị trường tiêu thụ vấn đề thời nóng bỏng Các yếu tố song hành việc lỗ lãi nhà máy Đây thực gánh nặng nhà máy chế biến đường nói chung nhà máy đường Lam Sơn nói riêng hồn tồn vứt bỏ bao cấp, bảo trợ.Các nhà máy chế biến đường Việt Nam nói chung nhìn chung tư tưởng trơng chờ, ỷ lại nhà nước, vấn đề vốn đầu tư tiêu thụ sản phẩm Khi gia nhập WTO, vấn đề bảo trợ ưu đãi hồn tồn chấm dứt, việc phá sản đương nhiên không tự vươn lên Nên chiến lược thị trường cần đặt lên hàng đầu nhà máy Tăng cường tìm kiếm thị trường mới, củng cố thị trường truyền thống nhà máy Ở cần có đội ngũ ma két tinh giỏi Có thể thông qua việc xây dựng mạng lưới hệ thống cửa hàng dịch vụ bán giới thiệu sản phẩm để chào hàng mở rộng thị trường nước Trong kinh tế thị trường nay, việc xây dựng cho thương hiệu sản phẩm nhà máy vấn đề quan trọng Muốn xây dựng thương hiệu sản phẩm, ngồi thủ tục hành pháp lý đăng ký quyền việc giữ cho nâng cao chất lượng sản phẩm vấn đề hàng đầu Ngoài để quảng cáo thương hiệu sản phẩm, nên có điều chỉnh giá hợp lý mối hàng lớn, lâu dài, vừa giảm giá mạng lưới tiêu thụ nhỏ lẻ 3.2.3 Giải pháp nguồn nguyên liệu 57 Tạo mối quan hệ chặt chẽ nhà máy với vùng nguyên liệu: Từ thực tế nhà máy đường Lam Sơn cho thấy có tạo mối quan hệ chặt chẽ với dân đảm bảo nguồn nguyên liệu Tức phải dựa vào dân, giúp nông dân nơng dân xóa đói giảm ngèo vươn lên làm giàu Nơng dân mà giàu nhà máy đứng vững phát triển Nhà máyphát triểnthực lực để giúp nơng dân làm giàu “Nông dân đẻ nguyên liệu cho nhà máy sống”- [ Lê văn Tam - chủ tịch mía đường Lam Sơn ] Đây mối quan hệ hữu nơng nghiệp cơng nghiệp.Vùng có điều kiện làm mía thường ban đầu dân nghèo, độc canh lúa sắn Vì chuyển sang làm mía dân thiếu lương thực, nhà máy phải có biện pháp giúp nơng dân có lương thực Dân thiếu vốn giúp vốn, thiếu kỹ thuật phải hướng dẫn họ kỹ thuật Nhà máy đảm bảo thu mua hết mía cho nơng dân thơng qua hợp đồng theo định 80 Chính phủ Ngồi nhà máy cần có biện pháp giúp đỡ nông dân địa phương xây dựng sở vật chất hạ tầng như: giao thông, điện, nước trường học, bệnh viện…tạo nên mối quan hệ gắn bó nhà máy với địa phương Có tạo cho người dân thấy lợi ích người dân gắn liền với lợi ích nhà máy Hơn cán công nhân viên nhà máy sinh sống địa phương vùng mía, nơi nhà máy đứng chân Có hỗ trợ đơạ phương xây dựng sở hạ tấng thân CBNV nhà máy hưởng phúc lợi xã hội nhà máy mang lại, mà thân nhà máy đầu tư xây dựng sở hạ tầng xây dựng dịch vụ xã hội, phải trả lương cho phận cán lao động gián tiếp Điều tạo tâm lý yên tâm làm việc cho CBNV nhà máy mà chất lượng hoạt động sống đảm bảo Lam Sơn chi hàng tỷ đồng cho việc xây dựng trường học, bệnh viện, đường xá, nhà tình nghĩa, cho dân cư vùng mía, 80 tỷ đồng đầu tư cho người làm mía vay để sản xuất, hàng trăm gạo hỗ trợ nông dân thiếu đói buổi ban đầu Kết Lam Sơn nhà máy có nguồn 58 nguyên liệu dồi Điều chứng tỏ nhà máy chế biến muốn tồn phát triển phải tạo mối quan hệ gắn bó với nơng dân 3.2.4 Giải pháp khác Cần tổ chức lại đơn vị thành viên hạch toán độc lập Thành lập cơng ty cổ phần mía đường giải pháp có hiệu giai đoạn Các nhà máy chế biến mía đường phát triển mạnh, quy mơ lớn có nhiều phận phục vụ mục đích sản xuất đường, phát triển lên thành xí nghiệp, Các xí nghiệp thành viên có liên quan đến q trình sản xuất Ví dụ xí nghiệp vận tải, xí nghiệp sản xuất đường, xí nghiệp sản xuất phân bón, xí nghiệp cồn, Tùy theo nhiệm vụ sản xuất mà xí nghiệp có quy mơ khác Để nâng cao lực sản xuất kinh doanh, chủ động sáng tạo, tự chịu trách nhiệm với tổ chức thực nhiệm vụ nhà máy, cần tách xí nghiệp thành đơn vị thành viên hạch toán độc lập Từng bước thực mơ hình cơng ty mẹ, cơng ty Các công ty tự chịu trách nhiệm sản xuất kinh doanh Lam Sơn thực cổ phần hóa làm ăn có hiệu quả, mơ hình cho nước học tập rút kinh nghiệm Có thành lập cơng ty cổ phần, hình thành hiệp hội mía đường nguồn vốn phát triển sản xuất giải quyết, nội lực nhà máy phát huy cách có hiệu quả, người làm mía người làm đường gắn kết làm Các thành viên hiệp hội chia sẻ rủi ro thiên tai, giúp đỡ trình phát triển Tạo điều kiện cho người làm mía mua cổ phần nhà máy Tóm lại: Để phát triển cơng nghiệp chế biến mía đường vùng mía đường Lam Sơn vấn đề lên cần tăng cường đầu tư nâng cấp sở chế biến có theo hướng đại hóa đuổi kịp giới, xây dựng thêm dây truyền chế biến sản phẩm sau đường, tăng cường mối liên kết nhà máy với vùng nguyên liệu, đầu tư xây dựng viện nghiên cứu mía đường tầm cỡ quốc gia, ý tăng cường trình độ cho đội ngũ CBNV nhà máy, có sách để thu hút kỹ 59 sư giỏi nhà máy, tổ chức lại hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh theo hướng cổ phần hóa, hình thành đơn vị thành viên hạch tốn độc lập, xây dựng cho mạng lưới tiêu thụ sản phẩm địa phương nước tìm kiếm đối tác thị trường nước Với giải pháp chắn nhà máy thuận lợi q trình phát triển, sản xuất có hiệu Trong quan trọng chất lượng sản phẩm tăng lên, sản phẩm hàng hóa đa dạng hơn, nguồn thu dồi dào, thị trường tiêu thụ mở rộng Đó yếu tố để nhà máy tồn phát triển tránh bước ngập nhà máy đường nước ta giai đoạn PHẦN KẾT LUẬN Cơng nghiệp hóa đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn chủ trương lớn Đảng ta, đồng thời nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thực chủ trương Đảng ta đề định hướng quan trọng chiến lược phát triển nơng nghiệp đất nước “cần hình thành vùng chuyên canh công nghiệp gắn liền với công nghiệp chế biến” Việc thực định hướng tạo bước chuyển dịch lớn cấu trồng nông nghiệp, tạo khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, giá trị sản phẩm hàng hóa nơng nghiệp nâng cao đáp ứng nhu cầu nước xuất khẩu, tạo việc làm cho lực lượng lớn lao động nông nghiệp, thu nhập lao động nông nghiệp cải thiện, mặt nơng thơn thay đổi theo hướng tích cực Tuy nhiên vấn đề đặt cho tổ chức lãnh thổ nông nghiệp là: Vùng chuyên canh công nghiệp sở chế biến phát triển quy mô nào, hướng phát triển Vùng mía đường Lam Sơn có diện tích lãnh thổ khơng nhỏ, vị trí địa lý, đất đai khí hậu thuận lợi cho việc hình thành vùng chun canh mía có qui mơ lớn, suất cao.Nguồn lao động dồi dào, cần cù, có truyền thống trồng chế biến mía từ lâu 60 đời Thực chủ trương phát triển Đảng Nhà nước, Thanh Hóa hình thành vùng trồng chế biến mía có quy mô tương đối lớn nước, nhà máy đường Lam Sơn nét điển hình ngành chế biến mía đường Thanh Hóa Cũng từ nhóm chúng tơi tiến hành nghiên cứu “Tiềm thực trạng ngành chế biến mía - nguyên liệu nhà máy đường Lam Sơn” Trên sở mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm tư vấn cho địa phương trình phát triển Qua trình nghiên cứu chúng tơi đưa số kết luận sau ngành trồng chế biến mía vùng mía đường Lam Sơn sau: Đây ngành kinh tế nơng nghiệp có vai trò quan trọng cấu knh tế tỉnh Là vùng mía trọng điểm tỉnh nước Đặc biệt ngành thể rõ mối liên kết nơng cơng nghiệp hình thành mức độ cao.Điều thể chỗ hai giai đoạn phát triển sản xuất có mối quan hệ chặt chẽ với làm sở tảng thúc đẩy phát triển Ngoài để tạo nên mối liên kết nơng cơng nghiệp chặt chẽ ngành mía đường tạo nên mối liên hệ kinh tế - kỹ thuật - quản lý chặt chẽ ngành liên quan với Sẵn có lợi điều kiện tự nhiên, với biện pháp sách phát triển hợp lý thời gian qua diện tích, suất, sản lượng mía nhà máy khơng ngừng tăng lên số lượng chất lượng Tuy nhiên trình độ thâm canh áp dụng khoa học kỹ thuật chưa cao, đầu tư cho mía hạn chế, mối quan hệ với công nghiệp chế biến chưa chặt chẽ nên diện tích mía chưa ổn định, suất hạn chế Diện tích mía địa phương manh mún phí cho vận chuyển mía cao, ảnh hưởng đến hiệu kinh tế mía So với địa phương khác tỉnh cơng nghiệp chế biến mía nhà máy phát triển Công nghệ chế biến đại, phần lớn q trình chế biến tự động hóa Vì sản lượng đường mật số sản phẩm sau đường đạt sản lượng cao 61 Bước đầu ngành mía đường tạo nên mối liên kết nơng cơng nghiệp trồng chế biến mía, song mối liên hệ lúc lúc khác chưa chặt chẽ Để đẩy mạnh phát triển ngành mía đường, đưa ngành thực ngành kinh tế chủ chốt tỉnh mạnh dạn đưa số giải pháp trình bày trên, song để thực giải pháp chúng tơi mạnh dạn đưa số kiến nghị sau ngành cấp Đối với Nhà nước: Phải làm tốt công tác dự báo giá mía đường ngồi nước Hiệp hội mía đường cần tính tốn chặt chẽ cân đối cung cầu sản xuất tiêu dùng đường vùng thời điểm cụ thể.trên sở cung cấp thơng tin cho chủ động sản xuất xuất nhập đường Nắm sát diễn biến thị trường nước giới, phân tích trình phủ để có biện pháp kịp thời tránh bị động Tăng cường chống nhập lậu đường Nắm kiểm soát lượng đường tồn kho doanh nghiệp để cần có u cầu bình ổn giá Để đảm bảo lợi ích người trồng mía nhà nước cần can thiệp kịp thời hỗ trợ có biến động giá giảm liên tục thời gian tối thiểu 30 ngày với mức giảm 20% so với trước biến động Đối với cấp quyền địa phương: Cần tạo điều kiện thuận lợi dồn điền đổi cho nông dân cơng nhân vùng mía để tạo điều kiện thâm canh đưa giới hóa vào sản xuất có hiệu cao Phát triển mạnh kinh tế hộ gia đình Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp ủy, ban ngành tỉnh Sở NN&PTNT tham mưu cho tỉnh hàng năm tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm sản xuất, học tập mơ hình mới, tun dương điển hình tiên tiến việc nâng cao suất, chất lượng mía Đối với nhà máy: Đẩy nhanh tốc độ cổ phần hóa, tạo điều kiện cho đơn vị thành viên hoạt động hạch toán độc lập Áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo mã số, mã vạch Đầu tư nâng cao công nghệ chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, xây dựng cho thương hiệu sản phẩm Đảm bảo giá thu mua toàn nguyên liệu cho dân, chịu trách nhiệm 62 nhu cầu vật tư, thâm canh, cải tiến kỹ thuật người sản xuất có nhu cầu Tạo điều kiện cho người trồng mía mua cổ phần nhà máy Đối với người trồng mía: Cần có ý thức trách nhiệm việc thực hợp đồng kinh tế ký kết Trong điều kiện thời gian có hạn, chắn nghiên cứu nhóm chúng tơi nhiều thiếu sót, nhóm chúng tơi mong nhận ý kiến đóng góp q báu thầy cơ, bạn bè để tơi hồn thiện cơng trình nghiên cứu Chúng tơi xin chân thành cảm ơn! 63 PHỤ LỤC ẢNH Hình 1: Nhà máy đường Lam Sơn ( Nguồn: http://tamnhin.net) Hình 2: Cơng ty cổ phần mía đường Lam Sơn vào vụ ép mía (Nguồn: http://www.baothanhhoa.vn) 64 Hình 3: Cánh đồng mía Thọ Phú (Nguồn: http://tinthanhhoa.vn) Hình 4: Dây chuyền sản xuất nhà máy đường Lam Sơn (Nguồn: http://danviet.vn) 65 Hình 5: Thu hoạch mía nguyên liệuLam Sơn (Ngọc Lặc) (Nguồn: http://www.baothanhhoa.vn) 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 ... sở lý luận sở thực tiễn mía - Chương 2: Tiềm phát triển mía vùng nguyên liệu mía đường Lam Sơn - Chương 3: Thực trạng phát triển mía tỉnh ngành sản xuất đường nhà máy đường Lam Sơn - Chương 4:... chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển mía nhà máy đường Lam Sơn Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: đề tài nghiên cứu tiềm thực trạng phát triển mía – nguyên liệu nhà máy đường Lam Sơn Không gian: đề tài... 26.088 Chính mà sản lượng mía nguyên liệu hàng năm thường không đáp ứng công suất thiết kế nhà máy CHƯƠNG I: TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÂY MÍA Ở VÙNG NGUYÊN LIỆU MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN I Vị trí địa lý Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: LVDA tiềm năng và thực trạng phát triển cây mía nguyên liệu nhà máy đường lam sơn , LVDA tiềm năng và thực trạng phát triển cây mía nguyên liệu nhà máy đường lam sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay