Thế hệ các dòng mía lai việt nam mới tương lai của ngành mía đường việt nam ts cao ANh đương

5 12 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 16:23

THẾ HỆ CÁC DỊNG MÍA LAI VIỆT NAM (VN) MỚI: TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH MÍA NGÀNH VIỆT NAM TS Cao Anh Đương Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Mía Đường Trong sản xuất mía đường, yếu tố giống mía đóng vai trò quan trọng, thể rõ qua câu: “Giống tiền đề, nước, phân sở, chăm sóc định” Đây phương châm mà người trồng mía phải biết ghi nhớ Nếu xét trình phát triển giống mía, hầu sản xuất mía đường tiên tiến giới trải qua giai đoạn: Giai đoạn đầu không chủ động giống, chủ yếu phải sử dụng giống mía địa phương nhập nội từ nước ngoài; giai đoạn thứ hai bắt đầu tự lai tạo giống mía lai chủ động phần giống, phải sử dụng giống lai tạo nước giống nhập nội từ nước ngoài; cuối giai đoạn thứ ba, chủ động hoàn toàn khâu giống, sử dụng giống mía tự lai tạo nước, việc nhập nội giống từ nước chủ yếu thông qua đường trao đổi nguồn gen để làm phong phú thêm nguồn gen phục vụ cho cơng tác lai tạo Ngành mía đường giới xem trọng công tác nghiên cứu khoa học chuyển giao tiến kỹ thuật, đặc biệt công tác lai tạo tuyển chọn giống mía lai địa Việc tiến hành thí nghiệm nghiên cứu mía đồng ruộng người tiến hành từ sớm Ấn Độ (1840), Java (1855), Mauritius (1869), Mỹ (1885), Hawaii (1897),… Ở Ấn Độ, Viện Lai tạo giống mía Coimbatore (thành lập 1912) lai tạo tuyển chọn nhiều giống mía tốt với ký hiệu Co Từ 1918 Viện đưa sản xuất giống mía lai Co 201 thay cho giống mía Katha cũ Rồi từ sau, hàng năm Viện đưa sản xuất từ 2-101 giống mía Co 312, Co 419, Co 0218, Co 0403, Co 200012… Chỉ tính riêng từ 1918 đến 2000, Viện chọn tạo phóng thích sản xuất 2.077 giống mía mới, bình qn năm phóng thích khoản 25 giống mía mới, góp phần đưa suất mía bình qn Ấn Độ từ 45,58 tấn/ha vào năm 1961 lên đạt 64,77 tấn/ha vào năm 2009, tăng 42,1% Hiện giống mía Co khơng trồng chiếm gần 100% diện tích trồng mía Ấn Độ mà xuất trồng nhiều nước khác giới có Việt Nam Ở Indonesia, Trại lai tạo giống đảo Java thành lập từ 1889, cơng tác lai tạo giống mía 1893 đến 1921, giai đoạn Trại chọn tạo giống POJ2878 có khả kháng bệnh khảm vi rút Mosaic, suất cao, chất lượng tốt trồng thay cho giống cũ năm 1930, giúp đưa suất kai1 Java tăng lên 30% so với trước có giống mía Ngồi vùng Jav, giống mía POJ2878 trồng nhiều nước khác giới giống mía tiếng lịch sử lai tạo giống mía giới Ở Đài Loan, cơng tác nghiên cứu thí nghiệm mía 1900 với việc thành lập vườn thí nghiệm mía Đến năm 1906 vườn thí nghiệm mía đổi tên thành Nơng Trại thí nghiệm mía đến năm 1973 thành lập nên Viện Nghiên cứu Mía Đường Đài Loan Từ năm 1995 2005, Viện chọn tạo phóng thích sản xuất 64 giống mía có ký hiệu từ F135 đến F178 từ ROC đến ROC 27 Những giống mía trồng phổ biến nhiều vùng trồng mía Trung Quốc số nước khác khu vực Đông Nam Á, có Việt Nam Trại thí nghiệm mía Nam Phi thành lập từ 1925, giai đoạn đầu phát triển Trại chủ yếu thực công đoạn chọn dòng từ nguồn hạt lai Ấn Độ cung cấp tuyển chọn giống mía NCo (viết tắt tên địa điểm Natal – nơi tuyển chọn Coimbatore – nơi lai tạo) giống NCo310 (1947), NCo376 (1955),… sau Trại đổi tên thành Viện Nghiên cứu Mía Đường Nam Phi tự lai tạo tuyển chọn giống mía lai N11, N12, N14, N41,… đến nay, gần 100% diện tích mía Nam Phi trồng giống mía N họ lai tạo Ở Cuba, với Viện Nghiên cứu Mía Đường Quốc gia Cuba thành lập từ 1909 Trại vùng lai tạo tuyển chọn nhiều giống mía có ký hiệu C, My, Ja Hiện 100% diện tích trồng mía Cuba sử dụng giống mía lai tạo tuyển chọn nước, cụ thể cho vùng sinh thái điều kiện canh tác vùng, theo yêu cầu riêng công nghiệp chế biến (sản xuất đường, cồn nhiên liệu) Ở Úc, Trung tâm nghiên cứu mía Queensland thành lập từ năm 1900 với Trại vùng (sau tăng lên thành 17 trại) Năm 1951 Trung tâm đổi tên thành Cục điều hành trại nghiên cứu mía đường (BSES) Vào tháng 8/2003, Hội đồng bang Queensland định cho phép chuyển Cục điều hành trại nghiên cứu mía đường (Bureau of Sugar Experiment Stations to BSES Limited) thành BSES limited, tổ chức thuộc sở hữu độc quyền người trồng mía nhà máy đường Australia Từ thành lập đến nay, BSES lai tạo tuyển chọn hàng chục giống mía tốt có ký hiệu Q (chữ đầu từ Queensland) Từ chỗ có 32% diện tích mía Úc trồng giống mía Q vào năm 1950, năm 1973 tỷ lệ tăng lên 63% 98% vào năm 2001, góp phần đưa suất mía bình qn Úc tăng 29,3%, từ mức 62,16 tấn/ha vào năm 1961 lên đạt 80,39 tấn/ha vào năm 2009 Sau tổng kết, đánh giá lại hiệu cơng tác lai tạo, chọn dòng mía Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Mía Đường (Viện Nghiên cứu Mía Đường cũ) - quan lai tạo giống mía Việt Nam 20 năm qua, kể từ Trung tâm tiến hành tổ hợp mía lai vùng Bến Cát, sở kết nghiên cứu yêu cầu vĩ độ độ cao nơi thực tổ hợp lai, kết hợp với việc tham khảo kinh nghiệm kết lai tạo giống mía nước sản xuất mía đường hàng đầu giới Thái Lan, Ấn Độ, Cuba, Úc, từ năm 2007 Trung tâm có định đột phá chuyển toàn các giống bố mẹ tổ hợp lai năm 2008 lên trồng độ cao > 800 m so với mực nước biển tỉnh Lâm Đồng theo yêu cầu độ cao vĩ độ vùng miền Nam Việt Nam, song song với việc tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống nhà xử lý hoa nhân tạo – lai tạo – dưỡng cờ thu hạt vùng Bến Cát Đến nay, sau 03 vụ lai tạo từ 2008-2010, khẳng định định đắn, số lượng cặp lai thực hàng năm Trung tâm tăng lên gần 10 lần so với trước lai tạo Bến Cát, quy mơ thực ban đầu Lâm Đồng nhỏ, với 32 giống bố mẹ trồng diện tích 1.000 m2) Tỷ lệ giống bố mẹ trổ cờ hàng năm đạt từ 80-100% (so với điểm Bến Cát có nhiều năm tỷ lệ 0%) Đặc biệt tỷ lệ hạt lai mọc mầm cao, đạt 90% so với khoảng 5% so với cặp lai thực Bến Cát, dẫn tới số lượng lai (hay dòng lai mới) đạt hàng năm tăng lên 100 lần Đây nguồn vật liệu ban đầu quý phục vụ cho q trình tuyển chọn dòng lai Từ chắn có nhiều giống mía VN tốt đời, hàng năm phóng thích sản xuất nhiều nước khác, thay giống mía nhập nội từ nước ngồi Sau số hình ảnh cơng tác lai tạo giống mía Lâm Đồng số dòng lai VN2008, VN2009 có triển vọng bước chọn dòng ban đầu: Lai tạo mía Đơn Dương, Lâm Đồng Một số dòng lai VN2008 có tiềm năng suất, chất lượng cao Một số dòng lai VN2008 có khả tích lũy sinh khối cao, thích hợp với mục tiêu sản xuất nhiên liệu sinh học Một số dòng lai VN2008, VN2009 có tiềm chất lượng cao, chịu hạn Vườn giống mía hoang dại trồng Lâm Đồng (Phục vụ cho cơng tác lai xa, tạo giống mía có suất, chất lượng vượt trội, có khả chống chịu sâu bệnh điều kiện bất tốt) ... Nghiên cứu Mía Đường Nam Phi tự lai tạo tuyển chọn giống mía lai N11, N12, N14, N41,… đến nay, gần 100% diện tích mía Nam Phi trồng giống mía N họ lai tạo Ở Cuba, với Viện Nghiên cứu Mía Đường Quốc... Phát triển Mía Đường (Viện Nghiên cứu Mía Đường cũ) - quan lai tạo giống mía Việt Nam 20 năm qua, kể từ Trung tâm tiến hành tổ hợp mía lai vùng Bến Cát, sở kết nghiên cứu yêu cầu vĩ độ độ cao nơi... Lâm Đồng số dòng lai VN2008, VN2009 có triển vọng bước chọn dòng ban đầu: Lai tạo mía Đơn Dương, Lâm Đồng Một số dòng lai VN2008 có tiềm năng suất, chất lượng cao Một số dòng lai VN2008 có khả
- Xem thêm -

Xem thêm: Thế hệ các dòng mía lai việt nam mới tương lai của ngành mía đường việt nam ts cao ANh đương , Thế hệ các dòng mía lai việt nam mới tương lai của ngành mía đường việt nam ts cao ANh đương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay