ĐHTN bài giảng cây lúa (thái nguyên 2008) ts đặng quý nhân, 116 trang

116 11 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 16:16

đại học thái nguyên trờng đại học nông lâm [\ TS NG QUí NHN Bi giảng lúa (Oryza Sativa L.)   Học phần Số tín chỉ: 02           Thái Nguyên, tháng -2008     1    Mục Lục   Chương 1: Nguồn gốc, phân bố, hệ thống phân loại lúa tình hình sản xuất lúa  . 8  1.1  Nguồn gốc lúa   8  1.2 Phân loại nguồn gen lúa   10  1.2.1 Phân loại theo hệ thống phân loại thực vật   10  1.2.2 Phân loại theo yêu cầu sinh thái   18  1.2.2.1 Lúa nước, lúa cạn  . 18  1.2.2.2 Lúa mùa, lúa chiêm, lúa xuân:   18  1.2.2.3 Phân loại theo phẩm chất hạt  . 18  1.2.2.4 Phân loại theo kích thước hạt  . 18  1.3 Sự đa dạng loài tiến hóa kiểu gen lúa   19  1.4 Tình hình sản xuất lúa giới Việt nam  . 19  1.4.1. Vai trò của lúa gạo   19  1.4.1 Sản phẩm lúa   20  1.4.1.2 Sản phẩm phụ lúa   20  1.4.2 Tình hình sản xuất lúa giới   23  1.4.3 Quá trình phát triển nghề trồng lúa Việt Nam   25  1.4.4 Triển vọng thách thức nghề trồng lúa Việt Nam  . 32  1.4.4.1 Những thuận lợi triển vọng   32  1.4.4.2 Những trở ngại thách thức   32  Chương 2: Đặc điểm sinh học lúa   34  2.1 Đặc điểm thực vật học lúa   34  2.1.1 Rễ lúa   35  2.1.2 Thân lúa   37  2.1.2.1 Hình thái   37  2    2.1.3 Nhánh lúa   37  2.1.4 Lá lúa   39  2.1.4.1 Hình thái lúa  39  2.1.4.3 Chức bẹ lá   40  2.1.5 Hoa Lúa   40  2.1.5.1 Quá trình thụ phấn, thụ tinh hình thành hạt lúa . 40  2.1.5.2 Bông hạt lúa   42  2.2 Quá trình sinh trưởng phát triển lúa  . 43  2.2.1 Thời gian sinh trưởng phát triển lúa   43  2.2.2 Giai đoạn nảy mầm  . 46  2.2.1 Điều kiện ảnh hưởng đến nẩy mầm   46  2.2.3 Giai đoạn mạ   48  2.2.3.1 Thời kỳ mạ non   48  2.2.3.2 Thời kỳ mạ khỏe   49  2.2.4 Giai đoạn đẻ nhánh  . 49  2.2.4.1 Sự phát triển rễ  . 51  2.2.4.2 Sự hình thành phát triển lúa.  . 51  2.2.4.3 Sự hình thành phát triển nhánh   51  2.2.5 Giai đoạn phát triển đốt thân   53  2.2.5.1 Thời gian làm đốt  . 53  2.2.5.2 Quá trình làm đốt:   54  2.2.6 Giai đoạn làm đòng  . 54  2.2.7 Giai đoạn trổ bông   62  2.2.8 Giai đoạn làm hạt   64  2.2.8.1 Giai đoạn chín sữa  . 64  3    2.2.8.2 Giai đoạn chín sáp  . 64  2.2.8.3 Giai đoạn chín hồn tồn  64 Chơng Đặc điểm sinh thái lúa rê + 80kg kali clorua cho 1ha • Lúa phân hố đòng: Bón thúc tiếp 2kg đạm Urê + kg kali clorua cho sào Bắc hay 55kg Urê + 55kg kali clorua cho 1ha • Lúa trỗ báo: Bón ni hạt lần cuối 2kg đạm Urê + kg kali clorua cho sào Bắc hay 55kg Urê + 110kg kali clorua cho 1ha 5.8.3 Trừ cỏ dại Bằng biện pháp canh tác cày ngả sớm, ngâm kỹ diệt cỏ dại, không để ruộng nước Dùng loại thuốc trừ cỏ, loại thuốc trừ cỏ cho lúa nước thường dùng Sofit, lượng dùng 35ml + 10lít nước phun cho sào Bắc bộ, hay lít nước pha với 300 lít nước phun cho 1ha Phun thuốc trừ cỏ phảI phun đều, khơng bỏ sót phải phun phần rãnh luống 107    5.8.4 Phòng trừ sâu bệnh Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát phòng trừ sâu bệnh kịp thời 5.8.5 Thu hoạch bảo quản 5.8.5.1 Thu hoạch lúa Thu hoạch thủ công: Liềm loại công cụ chủ yếu sử dụng phổ biến hộ gia đình, trang trại nhỏ • Thu hoạch giới: Sử dụng máy gặt cải tiến loại vừa nhỏ để thu hoạch lúa • Đập, tuốt lúa: Đập lúa bằn tay, trục lúa trục đá có trâu bò kéo, tuốt lúa máy đạp chân, máy tuốt thủ cơng nhỏ máy tuốt lúa • Nơi đập tuốt lúa phải lót bạt, tực tiếp sân phơi, phải rác, sạn không lẫn với giống khác 5.8.5.2 Phơi sấy, cất trữ bảo quản Phơi sấy: yêu cầu phơi khô để hạt có hàm lượng nước đạt < 13%, khơng cho mầm bệnh phát triển hoạt động Có thể sử dụng phương pháp phơi sấy chủ yếu sau: Phơi ánh sáng mặt trời: hạt lúa nói chung phơi ánh sáng tự nhiên, độ dầy 3-7 cm, thường xuyên đảo hạt để hạt khô đều, tránh cường độ ánh sáng mạnh • Phương pháp làm khơ hệ thống quạt khơng khí nóng: Hạt lúa làm khơ băng hệ thống sấy có thổi khơng khí nóng với nhiệt độ 40 - 450c, thời gian sấy tùy thuộc vào ẩm độ hạt thu hoạch, nhiệt lượng cung cấp, khối lượng hạt cần xử lý • Cất trữ bảo quản: Sau lúa phơI khô, quạt trấu, hạt lép, đóng vào bao để bảo quản kho chuyên dụng Kho bảo quản phảI khử 108    trùng, dọn trước cất trữ Ở hộ gia đình nên cho thóc vào bồ, thùng phi thùng tơn đặt nơI khơ ráo, thống mát Thường xun kiểm tra ẩm mốc, mọt chuột Nếu bị dịch hại ẩm mốc cần phảI xử lí 109    110    5.8.6 CÁC PHƯƠNG TIỆN THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN LÚA 5.8.6.1 Thời gian thu hoạch Thu hoạch vào lúc sau trỗ 28-32 ngày thấy 85-90% số hạt bơng chín vàng Nếu cắt sớm hay trễ làm tăng tỷ lệ hao hụt 111    5.8.6.2 Các phương tiện thu hoạch lúa phổ biến: + Cắt lúa liềm: Là phương pháp thủ công cổ truyền thích hợp hộ nơng dân, sản xuất nhỏ, không đủ điều kiện đầu tư Tuy nhiên phương pháp có ưu điểm phù hợp với tình lúa đứng, lúa ngã Nhược điểm suất lao động thấp, hao hụt nhiều bị áp lực lao động thời vụ + Thu hoạch máy cắt xếp dãy: ngày áp dụng nhiều, giảm thất thoát giảm áp lực lao động thời vụ + Thu hoạch máy gặt - đập liên hợp: Loại máy cần khuyến khích, nhiên giá mua máy cao; cần rút nước thật khơ để đất cứng - Sau cắt tiến hành suốt ngay, không nên phơi mớ ruộng - Sử dụng máy đập lúa trục dọc (tuốt lúa, máy nhai) để suốt lúa 112    113    ... 1.2.2 Phân loại theo yêu cầu sinh thái   18  1.2.2.1 Lúa nước, lúa cạn  . 18  1.2.2.2 Lúa mùa, lúa chiêm, lúa xuân:   18  1.2.2.3 Phân loại theo phẩm chất hạt ... kiểu gen lúa  19  1.4 Tình hình sản xuất lúa giới Việt nam  . 19  1.4.1. Vai trò của lúa gạo   19  1.4.1 Sản phẩm lúa  20  1.4.1.2 Sản phẩm phụ lúa ... hoạch lúa Thu hoạch thủ công: Liềm loại công cụ chủ yếu sử dụng phổ biến hộ gia đình, trang trại nhỏ • Thu hoạch giới: Sử dụng máy gặt cải tiến loại vừa nhỏ để thu hoạch lúa • Đập, tuốt lúa: Đập lúa
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐHTN bài giảng cây lúa (thái nguyên 2008) ts đặng quý nhân, 116 trang , ĐHTN bài giảng cây lúa (thái nguyên 2008) ts đặng quý nhân, 116 trang , Chương 3. Đặc điểm sinh thái của cây lúa, Chương 4. đặc điểm sinh lý của cây lúa, Chng 5: K Thut Trng Lỳa

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay