CD HT chu trình tiền lương và nhân viên

77 12 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:44

1. Quy trình chung kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên tại Công ty KPMG Quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên do Công ty KPMG thực hiện theo một quy trình gồm bốn bước công việc như sau:Bước 1: Phân tích chu trình và đánh giá ban đầu về rủi ro xảy ra các sai phạm trọng yếuCông việc này được thực hiện trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán. Việc phân tích chu trình giúp cho KTV hiểu rõ về hoạt động của chu trình, từ đó giúp cho việc xác định mục tiêu kiểm toán, đánh giá ban đầu về rủi ro xảy ra các sai phạm trọng yếu (ROSM), thiết kế các thử nghiệm cơ bản. Trong bước này, KTV tiến hành tìm hiểu chu trình trên các khía cạnh sau:Một là: Để phân tích chu trình, trước hết đều phải thu thập các thông tin về hiểu biết ngành nghề kinh doanh của khách hàng, rủi ro chiến lược được xác định đối với các công ty khách hàng và các nhóm nghiệp vụ chủ yếu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Các thông tin này giúp cho KTV những hiểu biết cơ bản về khách hàng, cách thức trả lương, những vấn đề còn tồn tại trong chu trình, khó khăn trước mắt cùng rủi ro chiến lược liên quan đến chu trình cũng như các nhóm nghiệp vụ chính trong chu trình. Các thông tin này sẽ giúp ích rất nhiều cho KTV trong quá trình xác định rủi ro tiềm tang đối với chu trình cũng như phân tích sau này về tính hợp lý chung trong biến động của các khoản mục trong chu trình. Ước lượng ban đầu về tính trọng yếu (SMT) cũng được xác định trong bước công việc này.Hai là: Sau khi có những hiểu biết ban đầu về khách hàng, KTV tiến hành tìm hiểu sâu hơn về hoạt động của chu trình, các thủ tục kiểm soát trong chu trình và đưa ra đánh giá về rủi ro xảy ra các sai phạm trọng yếu (bao gồm rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát). Các kết quả của bước 1 sẽ là cơ sở để KTV thực hiện bước 2.Bước 2: Thiết kế chương trình kiểm toánThông thường, thiết kế chương trình kiểm toán bao gồm thiết kế thử nghiệm kiểm soát (nếu rủi ro xảy ra các sai phạm trọng yếu được đánh giá ở mức thấp hoặc trung bình) và thiết kế thử nghiệm cơ bản. Thử nghiệm cơ bản được thiết kế gồm thủ tục phân tích và thủ tục kiểm tra chi tiết. Tại KPMG việc thiết kế chương trình kiểm toán được xây dựng theo các khoản mục.Cả hai bước công việc 1 và 2 đều nằm trong phần giai đoạn lập kế hoạch và được thực hiện trong cuộc kiểm toán giữa năm.Bước 3: Thực hiện chương trình kiểm toánViệc thực hiện chương trình kiểm toán bao gồm thực hiện kiểm soát (nếu đã được thiết kế) và thử nghiệm cơ bản (bao gồm thủ tục phân tích và thủ tục kiểm tra chi tiết). Các công việc tiến hành khi thực hiện các thử nghiệm này cũng khá giống nhau tại các công ty khách hàng:Đối với thử nghiệm kiểm soát, khi thực hiện, phương pháp kiểm toán thường sử dụng là: phỏng vấn các nhân viên liên quan, quan sát việc thực hiện thủ tục kiểm soát, xem xét chứng từ, sổ sách liên quan để tìm dấu hiệu của thủ tục kiểm soát (chữ ký, dấu) …để kiểm tra tính đáng tin cậy của kiểm soát.Đối với thử nghiệm cơ bản, cách thức tiến hành cũng như khoản mục thực hiện thủ tục phân tích và thủ tục kiểm tra chi tiết ở các công ty khách hàng là khá giống nhau. Thủ tục phân tích đều được áp dụng đối với khoản mục phải trả công nhân viên thông qua việc việc so sánh các khoản mục này của năm nay so với năm trước. Thủ tục kiểm tra chi tiết được áp dụng cho khoản mục phải trả công nhân viên, và việc phân bổ tiền lương sang các chi phí có liên quan như chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Kiểm tra chi tiết số dư phải trả công nhân viên, các công việc KTV thường làm là: đối chiếu giữa sổ chi tiết và sổ cái, xem xét và tính toán lại bảng tính lương … Các kết quả kiểm tra được kết hợp, đối chiếu, bổ sung cho nhau nhằm thu được bằng chứng có hiệu lực nhất.Bước 4: Kết thúc kiểm toánKTV tổng hợp các bút toán điều chỉnh, phân loại lại, và tổng hợp các chênh lệch giữa số liệu của KTV với khách hàng (số liệu được điều chỉnh) (Summary of Unadjusted Differences – SUAD) lập bảng tổng hợp các khoản mục sau điều chỉnh và cung cấp cho trưởng nhóm kiểm toán để lên báo cáo kiểm toán, KTV còn thực hiện tìm hiểu về các khoản công nợ ngoài dự kiến. Cũng trong bước này, KTV tổng hợp các bằng chứng thu thập được và đưa ra kết luận chung về tính trung thực, hợp lý của các khoản mục, nghiệp vụ trong chu trình. Các kết luận này có thể được cập nhật, sửa đổi sau khi KTV xem xét các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán. Ngoài ra, KTV còn tổng hợp các thông tin liên quan chu trình để cung cấp cho trưởng nhóm phát hành thư quản lý phù hợp.Từ đây ta có thể khái quát quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên do KPMG thực hiện qua sơ đồ như sau: THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ Lời nói đầu Thị trường tài năm qua phát triển sơi động với góp mặt nhiều loại hình dịch vụ mà điển hình dịch vụ kế tốn kiểm toán Đây điều tất yếu điều kiện kinh tế mở cửa hội nhập với tham gia nhiều nhà đầu tư nước ngồi đòi hỏi thơng tin tài u cầu phải có báo cáo tài minh bạch độ tin cậy gia tăng đáng kể Là sinh viên chuyên ngành kiểm toán đào tạo cách quy trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, trách nhiệm em không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao lực chun mơn để góp phần cơng sức nhỏ bé vào cơng xây dựng đất nước Thơng qua thực tập, giúp em có điều kiện tiếp cận thực tế, vận dụng kiến thức trang bị nhà trường vào thực tiễn Từ đó, phân tích, xem xét, đánh giá tổ chức cơng tác kiểm tốn, rút học kinh nghiệm kiểm toán, phần hành kiểm toán đề kiến nghị phương hướng, biện pháp giải tồn sở có Trong 100 cơng ty kiểm tốn Hà Nội em lựa chọn thực tập công ty kiểm tốn KPMG KPMG cơng ty hàng đầu giới dịch vụ chun mơn, với mục tiêu chuyển hố thơng tin, ngành, xu hướng kinh doanh sang giá trị KPMG Việt Nam công ty kiểm toán chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán dịch vụ tư vấn liên quan Việt Nam chín năm qua Trong thời gian thực tập, để tìm hiểu lý luận thực tiễn, em nghiên cứu chu trình tiền lương nhân viên kiểm toán báo cáo tài SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm toán 45B THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ Cơng ty KPMG Việt Nam thực cho báo cáo thực tập chuyên đề Ngoài phần mục lục, lời mở đầu phần kết luận, báo cáo thực tập tổng hợp bao gồm ba phần: Chương I: Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty KPMG Việt Nam Chương II: Kiểm tốn chu trình tiền lương nhân viên Cơng ty KPMG thực Chương III: Hồn thiện quy trình kiểm toán tiền lương nhân viên kiểm toán báo cáo tài cơng ty KPMG thực Nhân em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh chị kiểm tốn viên cơng ty, hướng dẫn tận tình giáo Nguyễn Hồng Thúy, giúp em hoàn thành chuyên đề Hà Nội, Tháng 5/2007 SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm toán 45B THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY KPMG VIỆT NAM Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty KPMG KPMG quốc tế mạng lưới tồn cầu cơng ty chuyên cung cấp dịch vụ chuyên môn gồm kiểm toán thuế tư vấn với trọng ngành Mục tiêu biến kiến thức thành giá trị cho lợi ích khách hàng, nhân viên cho thị trường vốn Với đội ngũ gần 94000 nhân viên khắp giới, công ty thành viên KPMG cung cấp dịch vụ từ 717 thành phố 148 quốc gia KPMG bắt đầu hoạt động Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1992 cấp giấy phép đầu tư hình thức cơng ty 100% vốn nước ngòai từ năm 1994 Qua thời gian họat động Việt Nam, KPMG Việt Nam tích lũy kiến thức sâu rộng môi trường đầu tư nước lĩnh vực thuế, luật pháp thông lệ kinh doanh KPMG công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nước ngòai lớn Việt Nam Điều tạo điều kiện cho KPMG đem đến cho công ty nguồn lực nước kiến thức chuyên ngành tốt Quy mô KPMG cho phép cấp nhiều lọai hình dịch vụ khác KPMG đầu thay đổi này, đảm nhận vai trò tích cực định hướng lại nghề nghiệp lĩnh vực kiểm toán để đảm bảo phát triển tương lai khôi phục lại tin tưởng cộng đồng thị trường tài giới Chức nhiệm vụ Công ty KPMG Việt Nam 2.1 Tổ chức máy quản lý KPMG Cơ cấu tổ chức máy quản lý hợp lý yếu tố tạo nên thành công hoạt động KPMG Mơ hình áp dụng theo SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm toán 45B THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ mơ hình KPMG tồn cầu, có thay đổi cho phù hợp với điều kiện Việt Nam Giám đốc phụ trách phận chuyên gia đến từ nhiều nước giới Vương quốc Anh, Malaysia, Philipin, Nhật Bản Còn nhân viên cơng ty tốt nghiệp đại học, cao học trường đại học danh tiếng giới a, Chức phòng ban KPMG Việt Nam Chức ban giám đốc phòng ban thể sau: Sơ đồ 1.1: Tổ chức máy quản lý Công ty KPMG TỔNG GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC Khối nghiệp vụ Phòng hành Trưởng phòng Tư vấn Trưởng phòng Kiểm tốn Trưởng phòng Thuế Phòng Tư vấn Phòng Kiểm tốn Phòng Thuế Phòng Tin học Chú thích: SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm tốn 45B Phòng Kế tốn THỰC TẬP CHUN ĐỀ Mối quan hệ ngang Mối quan hệ đạo Tổng giám đốc quản lý toàn diện măt hoạt động công ty Việt Nam, trực tiếp họat động văn phòng thành phố Hồ Chí Minh gián tiếp quản lý hoạt động văn phòng Hà Nội thơng qua Phó Tổng giám đốc Tổng giám đốc phụ trách việc xây dựng chiến lược kinh doanh, đa dạng loại hình dịch vụ cung cấp Phó Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm hồn tồn hoat động văn phòng Hà Nôi, thực kế họach theo chiến lược phát triển chung Công ty, tổ chức thực tất dịch vụ văn phòng Hà Nội, có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động tiềm phát triển văn phòng Hà Nội lên Tổng Giám đốc Các thành viên Ban giám đốc công ty chủ phần hùn (Partner) Họ người trực tiếp đánh giá rủi ro kiểm toán, định kí kết hợp đồng kiểm tốn, thực việc soát xét cuối ùng hồ sơ kiểm tốn, người đại diện cơng ty ký ban hành Báo cáo kiểm toán Thư quản lý với khách hàng  Khối nghiệp vụ có phòng gồm: phòng kiểm tốn, phòng tư vấn phòng thuế Phòng kiểm tốn thực dịch vụ ghi sổ kế toán kiểm toán với số lượng nhân viên lớn nhất, cung cấp dịch vụ cho khối lượng khách hàng lớn hoạt động nhiều lĩnh vực khách hàng, ngân hàng mạnh KPMG, chiếm 80% ngân hàng nước đầu tư Việt Nam Hiện nay, phòng kiểm tốn chia làm ba phòng nhỏ với ba lĩnh vực khác Phòng phụ trách kiểm tốn tổ chức phi Chính phủ, phi lợi nhuận Phòng hai kiểm tốn ngân hàng phòng ba phụ trách mảng sản xuất SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm toán 45B THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ Phòng tư vấn tài thực tư vấn tài tư vấn doanh nghiệp Trong đó, tư vấn quản trị doanh nghiệp mạnh với dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin quản lý tư vấn nguồn nhân lực nhằm tìm kiếm ứng cử viên vào vị trí thích hợp nâng cao trình độ quản lý nhân viên khách hàng Phòng tư vấn thuế cung cấp dịch vụ tư vấn thuế nhằm nâng cao trình độ quản lý thuế tài khách hàng  Bộ phận hành gồm phận kế tốn, tin học văn phòng Bộ phận kế tốn quản lý theo dõi tình hình tài kế tốn Cơng ty Bộ phận Tin học chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị phần cứng, phần mềm, quản lý, đảm bảo hệ thống mạng nội bộ, trợ giúp vấn đề tin học Bộ phận văn phòng có chức quản lý công văn đến, đi, quản lý phận lái xe phục vụ cho nhu cầu công tác nhân viên Cơng ty, đồng thời có nhiệm vụ chuẩn bị cung cấp cho nhân viên Cơng ty văn phòng phẩm cần thiết cho công ty loại bút, giấy, in, mực in b, Tổ chức hạch toán kế toán KPMG Cơng ty thực ghi sổ kế tốn theo hình thức chứng từ ghi sổ Tại trụ sở Hà Nội kế toán tự ghi chép sổ sách hàng tháng, hàng quý, hàng năm phải lập gửi báo cáo chứng từ liên quan cho chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh để lập báo cáo hợp Báo cáo tài hàng quý năm gửi tới đơn vị kinh doanh KPMG quốc tế Thái Lan Sơ đồ tổ chức máy kế tốn nhiệm vụ nhân viên phòng sau: Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức máy kế toán KPMG SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm toán 45B THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ Kế toán trưởng Kế toán toán Kế toán thống kê Thủ quỹ Chú thích: Mối quan hệ ngang Mối quan hệ đạo Kế toán trưởng người giúp Tổng Giám đốc tổ chức đạo thực tồn cơng tác kế tốn, tài chi nhánh Hồ Chí Minh văn phòng đại diện Nhiệm vụ chủ yếu Kế toán trưởng tổ chức đạo thực hành cơng tác kế tốn cơng ty theo chế độ, giám sát việc thực quy chế tài nội Kế tốn tốn, kế tốn thống kê thủ quỹ đảm nhiệm công việc hạch tốn kế tốn cụ thể Cơng ty 2 Đặc điểm thị trường khách hàng KPMG Hiện nay, KPMG Việt Nam có khách hàng thuộc lĩnh vực ( chủ yếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) đến từ quốc gia khác (Mỹ, Canada, Anh, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo….) cụ thể sau: - Lĩnh vực tài ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản; - Lĩnh vực sản xuất: sản xuất sản phẩm công nghiệp tự động, sản xuất thực phẩm đồ uống; - Lĩnh vực thương mại, kinh doanh khách sạn nhà hàng; - Lĩnh vực xây dựng, dầu khí đóng tàu…; - Lĩnh vực viễn thơng SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm toán 45B THỰC TẬP CHUN ĐỀ Với mạnh Kiểm tốn ngân hàng, KPMG cung cấp dịch vụ kiểm tốn cho hầu hết ngân hàng nước ngồi Việt Nam, có ngân hàng lớn, tiếng khắp giới ANZ, Chifon Bank… nhiều ngân hàng thương mại quốc doanh như: Ngân hàng Công thương, Ngân hàng ngoại thương, Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn, Ngân hàng kỹ thương, Ngân hàng qn đội… Bên cạnh đó, KPMG tham gia kiểm toán cho dự án tổ chức quốc tế từ nước Anh, Thụy Điển, Hà Lan… hay quỹ bảo trợ quốc tế dự án xóa đói giảm nghèo, dự án quản lý môi trường ven biển hệ sinh thái,, dự án phát triển bảo toàn văn hóa dân tộc… Việc hầu hết ngân hàng danh tiếng khách hàng tiếng giới lĩnh vực sản xuất xe ô tô, xe máy, dầu ăn, nước giải khát… Chọn KPMG công ty kiểm toán chứng minh chất lượng kiểm tốn KPMG nhiều cơng ty tính nhiệm, thừa nhận đánh giá cao Sơ đồ 1.3: Các dịch vụ KPMG Việt Nam Kiểm toán - Kiểm tốn báo cáo tài - Kiểm tốn theo luật định - Các dịch vụ liên quan đến kiểm toán Thuế Tư vấn - Thuế thu nhập doanh nghiệp quốc tế - Thuế môn - Thuế gián tiếp liên quan Dịch vụ tư vấn tài - Tài Doanh nghiệp - Các dịch vụ giao dịch Dịch vụ Tư vấn rủi ro - Quản lý rủi ro thông tin - Quản lý kết hoạt động - Các dịch vụ luật định tuân thủ - Quản lý rủi ro tài - Các dịch vụ tư vấn kế toán SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm toán 45B THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty KPMG Bộ phận kiểm tốn cơng ty chia thành ba nhóm kiểm tốn chính: Nhóm Audit chun kiểm toán N.G.O (Non Government Organization) – tổ chức phi phủ, Nhóm Audit kiểm tốn Ngân hàng, nhóm Audit chun kiểm tốn doanh nghiệp sản xuất cơng nghiệp Mỗi nhóm gồm nhân viên chuyên nghiệp có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, thời gian kinh nghiệm để thực việc kiểm tốn Đứng đầu nhóm kiểm tốn trưởng nhóm cấp cao (senior manager), họ quản lý nhóm (manager), quản lý nhóm trợ lý kiểm tốn Đặc biệt cơng ty có đội ngũ trợ lý kiểm tốn đơng đảo, trẻ trung động Các thành viên nhóm kiểm toán KPMG Bernard Wang – giám đốc kiểm toán Lê Việt Hùng – trưởng phòng kiểm tốn Mỗi nhóm gồm nhân viên chuyên nghiệp có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, thời gian kinh nghiệm để thực việc kiểm tốn Đứng đầu nhóm kiểm tốn trưởng nhóm cấp cao (Senior Manager), họ quản lý nhóm (Manager), quản lý nhóm trợ lý kiểm tốn (Assistant Manager) Đặc biệt cơng ty có đội ngũ trợ lý kiểm tốn đơng đảo, trẻ trung động Tại Việt Nam, công ty coi việc đào tạo liên tục cho đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp yếu tố cần thiết định thành công công ty Họ đào tạo để tuân thủ sách thủ tục KPMG Quốc tế để cung cấp thống dịch vụ Một trở thành nhân viên thức cơng ty có hội tham gia khóa ACCA Việt Nam đào tạo nâng cao Singapore, Malaixia, Thái Lan, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Anh Quốc Một số nhân viên cử nước làm việc thời gian trở Việt Nam với kiến thức quốc tế kỹ vượt trội Hiện nay, KPMG có đội ngũ 250 nhân viên 15 nhân viên SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm toán 45B THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ 10 người nước ngồi Cơng ty nhận thức tầm quan trọng việc giao tiếp có hiệu việc sử dụng người ngữ tập tục văn hóa cung cấp dịch vụ cho khách hàng quốc tế Chính vậy, KPMG có đội ngũ nhân viên người nước đến từ Nhật Bản, Malaixia, Xingapo, Philippin, Vương quốc Anh, Úc, Niu Di Lân Những nhân viên này, với thời gian trung bình khoảng năm làm việc Việt Nam, có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực họ Đặc điểm tổ chức kiểm tốn Cơng ty KPMG 4.1 Tổ chức hệ thống hồ sơ kiểm tốn Đối với KPMG, q trình lập bảo quản, lưu trữ Hồ sơ kiểm toán thực nghiêm ngặt theo quy định theo phương pháp kiểm toán KAM Trong kiểm toán, kiểm toán viên thu thập chứng kiểm toán cho vào Hồ sơ kiểm toán Khi kết thúc kiểm toán, lãnh đạo cấp cao (trưởng nhóm – trưởng phòng kiểm tốn – giám đốc) duyệt hồ sơ Cùng với phát triển công nghệ thông tin, Hồ sơ kiểm toán KPMG lập bảo quản khoa học, gồm tài liệu lưu trữ thư viên Công ty tài liệu lưu trữ mạng máy tính nội Mỗi hồ sơ bao gồm đầy đủ loại giấy tờ, chứng cần thiết cho kiểm tốn tn theo quy trình, thứ tự quy định, với chữ ký xác nhận người có thẩm quyền, gồm phần chủ yếu sau: - Quản lý hợp đồng kiểm toán giấy tờ quan trọng liên quan đến kiểm tốn - Thơng tin khách hàng - Các báo cáo - Các giao tiếp cần thiết (Họp, trao đổi…) - Phân tích chiến lược - Chương trình kiểm tốn chuẩn mực SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm toán 45B THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ 62 Thư quản lý đáp ứng tối đa nhu cầu mong muốn đơn vị người sử dụng thơng tin Ngồi ra, việc trì quan hệ với khách hàng Ban Giám đốc trọng Thơng thường cơng việc kiểm tốn kết thúc KTV lập xong Báo cáo kiểm toán Tuy nhiên có số vấn đề phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh hay sửa đổi lại BCTC khách hàng KTV có trách nhiệm xem xét lại từ rút học kinh nghiệm cho thân Tóm lại, bước quy trình giai đoạn tiến hành kiểm toán BCTC KPMG thể tính khoa học cao, tuân thủ cập nhật phương pháp đại KPMG toàn cầu 2.2 Về mặt hạn chế Với hình thành phát triển 100 năm nay, phương pháp, kĩ thuật kiểm toán KPMG đúc kết từ hoạt động thực tiễn nhân viên giàu kinh nghiệm nhiều nước giới, quy trình kiểm tốn KPMG đáng cơng ty kiểm tốn đời Việt Nam học tập Tuy nhiên, bên cạnh đó, phương pháp kỹ thuật kiểm tốn thích hợp với nước có nên kinh tế phát triển cao, có hành lang pháp lý tốt, hoạt động hiệu ổn định, đặc biệt chế độ hạch toán kế toán đồng bộ, đầy đủ quán Trong điều kiện Việt Nam mục tiêu cần hướng tới Do có khơng tương thích phương pháp KPMG Việt Nam Bên cạnh đó, KPMG dựa sở đánh giá rủi ro khách hàng để kiểm sốt, khơng bỏ sót thủ tục phí kiểm tốn cao so với mặt chung thị trường Việt Nam Ngồi ra, q trình xác định ước lượng ban đầu tính trọng yếu (SMT), KPMG không tiến hành phân bổ mức ước lượng cho khoản mục cụ thể Các sai phạm khoản mục tổng hợp so sánh với SMT ước lượng cho BCTC để đưa kết luận, chưa có đánh giá sai phạm khoản mục Trong trình thực kiểm toán khoản mục KTV phát sai sót, chênh lệch SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm toán 45B THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ 63 nhỏ khơng trọng yếu thường bỏ qua Nhưng nhiều sai sót lại tạo sai sót trọng yếu có khả ảnh hưởng đến khoản mục Thêm vào đó, giai đoạn lập chương trình kiểm tốn, KTV khơng đưa mục tiêu cụ thể thủ tục mà xác định mục tiêu kiểm tốn chung cho chu trình Chẳng hạn chu trình tiền lương nhân viên, mục tiêu chu trình xác định là: Tìm kiếm đầy đủ chứng thích hợp để đảm bảo khơng có sai phạm trọng yếu liên quan đến tính đầy đủ, tính có thật, tính xác tính phân loại, trình bầy khoản mục phải trả cơng nhân viên, khoản mục trích theo lương, trợ cấp thất nghiệp Nhưng thiết kế thủ tục kiểm tốn, KTV khơng thủ tục nhằm mục đích tìm kiếm chứng sở dẫn liệu Sự thiếu sót khiến cho KTV khó định hướng chứng cần thu thập thực thủ tục Về phương pháp chọn mẫu Theo VSA 530, lấy mẫu kiểm toán thủ tục lựa chọn khác “Lấy mẫu kiểm toán ( ) áp dụng thủ tục kiểm tốn số phần tử 100% tổng số phần tử số dư tài khoản hay nghiệp vụ, cho phần tử có hội để lựa chọn” Như yêu cầu lấy mẫu (chọn mẫu) phải để hội lựa chọn phần tử ngang nhau, từ giảm tối đa rủi ro chọn mẫu Tại KPMG, KTV thường chọn mẫu theo hai cách: sử dụng phần mềm chọn mẫu MUS sử dụng xét đoán KTV để chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ Tuy nhiên, chủ yếu KTV sử dụng cách chọn mẫu thứ hai Khi sử dụng xét đốn để chọn mẫu khoản mục đó, khoản mục phải trả công nhân viên, KTV thường chọn mẫu khoản phải trả với khoản với số tiền 5% ước lượng ban đầu tính trọng yếu (SMT) 10% khoản phải trả Bên cạnh có trường hợp KTV khơng dựa vào SMT mà lựa chọn sở chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ với mức bao quát tổng thể 70% hợp lý Với cách chọn mẫu này, SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm toán 45B THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ 64 phần tử có giá trị nhỏ gần khơng có hội lựa chọn nên rủi ro chọn mẫu cao (vì xảy trường hợp sai phạm xảy với phần tử có giá trị nhỏ tổng sai phạm lại trọng yếu hay trường hợp phần tử chứa đựng sai sót mang tính hệ thống, lặp lặp lại) Về việc thực thủ tục phân tích Theo VSA 520, quy trình phân tích: “Trong q trình thực quy trình phân tích, KTV có phép sử dụng nhiều phương pháp khác từ việc so sánh đơn giản đến phân tích phức tạp đòi hỏi phải sử dụng kỹ thuật thống kê tiên tiến” “ Quy trình phân tích bao gồm việc so sánh thông tin như: Giữa thông tin tài với (…); thơng tin tài với thơng tin phi tài (…) Trong đó, KPMG, q trình kiểm tốn KPMG áp dụng thủ tục phân tích dọc ngang, nhiên chủ yếu thủ tục phân tích ngang Nhiều tiêu tài quan trọng không sử dụng thực thủ tục phân tích Cơng ty Ví dụ số tỷ suất như: + Tỷ suất chi phí tiền lương/tổng chi phí + Tỷ suất chi phí tiền lương/ doanh thu + Tỷ suất chi phí tiền lương/lợi nhuận Các tiêu phi tài sử dụng thích đáng vào q trình phân tích Vì để thu thập chứng có hiệu lực hơn, KTV kết hợp phân tích ngang với phân tích dọc, đặc biệt phân tích tỷ suất tài ngang tăng cường sử dụng thơng tin phi tài hữu ích thực thủ tục phân tích Một số kiến nghị nhằm hồn thiện kiểm tốn chu trình tiền lương nhân viên Công ty KPMG Việt Nam thực 3.1 Vấn đề chọn mẫu kiểm toán Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 530 “Lấy mẫu kiểm toán thủ tục lựa chọn khác” : “Khi thiết kế thủ tục kiểm toán, kiểm toán viên phải xác định phương pháp phân tích thích hợp để lựa chọn phần tử SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm toán 45B THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ 65 thử nghiệm nhằm thu thập chứng kiểm toán thoả mãn mục tiêu thử nghiệm kiểm toán” Các phương pháp lựa chọn phần tử kiểm tra bao gồm: a/ Chọn toàn (kiểm tra 100%) b/ Lựa chọn phần tử đặc biệt c/ Lấy mẫu kiểm tốn: Lấy mẫu kiểm tốn áp dụng phương pháp thống kê phương pháp phi thống kê, việc lựa chọn phương pháp lấy mẫu tuỳ thuộc vào xét đoán kiểm toán viên xem phương pháp có hiệu Chương trình kiểm tốn đưa số phương pháp chọn mẫu áp dụng cho kiểm toán KPMG tiến hành Đối với thử nghiệm bản, số mẫu lựa chọn thường áp dụng theo phương pháp phân tầng kết hợp với chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ Theo phương pháp phần tử có giá trị lớn lựa chọn, phần tử lại lấy ngẫu nhiên theo kinh nghiệm kiểm toán viên Theo cách này, mẫu lựa chọn có mang tính chất đại diện cao khả lựa chọn đơn vị tiền tệ nhau, đồng thời số mẫu chọn chịu ảnh hưởng số độ tin cậy kiểm tra chi tiết số mẫu chọn giảm xuống trường hợp hệ thống kiểm soát cho tốt ngược lại Điều phù hợp với quy định chuẩn mực: “Trong trình thu thập chứng, kiểm toán viên phải sử dụng khả xét đoán nghề nghiệp để đánh giá rủi ro kiểm toán thiết kế thủ tục kiểm toán để bảo đảm rủi ro kiểm toán giảm đến mức chấp nhận được” Tuy nhiên, tiến hành chọn mẫu cho thử nghiệm kiểm soát, đặc biệt chu trình tiền lương nhân viên, thực tế phát sinh phương pháp chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ (áp dụng khoản chi tiêu quỹ), hầu hết mẫu chọn phi tiền tệ (kiểm tra danh sách lương khống, kiểm tra tính xác tính lương …), việc chọn mẫu thủ tục kiểm tra dựa việc chọn mẫu kiểm tra hệ thống, kết kiểm tra SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm toán 45B 66 THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ hệ thống giúp cho kiểm toán viên định mở rộng hay không quy mô mẫu chọn để kiểm tra chi tiết… Trên nhận xét đó, thấy rằng, việc chọn mẫu thực thống kê phủ hợp vào xét đoán kiểm toán viên khó có tính đại diện cao cho tổng thể Hơn nữa, số lượng mẫu chọn chưa có mối liên hệ chặt chẽ với việc đánh giá sơ hệ thống kiểm toán nội rủi ro kiểm toán Trong chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 530 đoạn 41 rõ: “… Cỡ mẫu chịu ảnh hưởng rủi ro kiểm tốn Rủi ro chấp nhận thấp số mẫu kiểm tra lớn …“ Do việc chọn mẫu cho thử nghiệm kiểm soát (chọn mẫu phi tiền tệ) khơng có cơng thức chung cần xây dựng quy trình tiến hành xác định số mẫu chọn Điều giúp cho kiểm tốn viên vừa hạn chế mẫu chọn vừa tránh rủi ro Giải pháp đơn giản kiểm tốn viên lập Bảng tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến cỡ mẫu thử nghiệm kiểm soát Bảng 3.1: Bảng tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến cỡ mẫu thử nghiệm kiểm soát STT Nhân tố Nhận Ảnh hưởng Mức độ tin cậy mà kiểm toán viên dự định xét Y cỡ mẫu + Y - N - N - dựa vào hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội tăng lên Tỷ lệ sai phạm thủ tục kiểm sốt mà kiểm tốn viên chấp nhận tăng lên Tỷ lệ sai phạm thử nghiệm kiểm soát mà kiểm toán viên dự đoán xảy tổng thể tăng lên Rủi ro kiểm toán viên đánh giá rủi ro kiểm soát thấp thực tế giảm xuống SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm toán 45B THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ 67 Số lượng đơn vị lấy mẫu tổng thể Y không thay đổi … … … Tổng hợp đánh giá Ghi chú: + : Tăng lên - : Giảm xuống N : Sai Y : Đúng 3.2 Sử dụng thủ tục kiểm toán 3.2.1 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 400 – đoạn 02 rõ: “kiểm tốn viên phải có đầy đủ hiểu biết hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội khách hàng để lập kế hoạch kiểm tốn tổng thể chương trình kiểm tốn thích hợp, có hiệu quả…” Để có hiểu biết hệ thống kiểm soát nội khách hàng mô tả chi tiết giấy tờ làm việc, Cơng ty thiết kế thủ tục kiểm soát chung cho kiểm toán để từ chi tiết với khách hàng cụ thể với loại hình hoạt động kinh doanh, quy mơ kinh tế khác nhau… Thủ tục kiểm soát thiết kế với nhiều hình thức Bảng tường thuật, Lưu đồ, song cách phổ biến dạng Bảng câu hỏi hệ thống kiểm soát nội Các câu hỏi lập dạng câu hỏi đóng để khơng chiếm q nhiều thời gian tìm hiểu hệ thống kiểm soát đơn vị khách hàng mà đảm bảo khơng bỏ qua sai sót trọng yếu Đối với chương trình kiểm tốn tiền lương nhân viên, kiểm tốn viên đưa bảng câu hỏi sau: Bảng 3.2: Bảng câu hỏi hệ thống KSNB chương trình Kiểm tốn tiền lương STT Nội dung câu hỏi SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm tốn 45B Có Khơng Ghi THỰC TẬP CHUN ĐỀ 68 Việc tuyển dụng lao động, nâng cấp nâng bậc lương có lãnh đạo phê duyệt hay khơng? Bộ phận nhân có thơng báo thường xuyên việc chấm dứt hợp đồng lao động hay khơng? Người chấm cơng lao động có độc lập với phận kế tốn khơng? Bộ phận kế tốn phận sản xuất có thường xun đối chiếu số lượng lao động ngày công bảng tính lương tốn lương khơng? Có xây dựng quy chế tiền lương riêng đặc điểm sản xuất đơn vị khơng? Có chế độ khen thưởng khuyến khích sản xuất khơng? … … Qua vấn nhân viên khách hàng dựa hệ thống câu hỏi xây dựng kết hợp việc quan sát thực tế đơn vị, kiểm tốn viên đánh giá hệ thống kiểm soát nội đơn vị khách hàng nhanh chóng từ xác định rủi ro phù hợp 3.2.2 Thủ tục phân tích Thủ tục phân tích sử dụng rộng rãi kiểm tốn chu trình tiền lương nhân viên, giúp kiểm toán viên nhận thấy biến động bất thường, qua tiến hành thủ tục bổ sung (điều tra, vấn, kiểm tra chi tiết … ) để phát sai phạm trọng yếu Chuẩn mực kiểm toán số 520 quy định: “Kiểm toán viên phải thực phân tích lập kế hoạch kiểm tốn giai đoạn soát xét tổng thể kiểm tốn Quy trình phân tích thực giai đoạn khác q trình kiểm tốn” Trong q trình thực quy trình phân tích, kiểm tốn viên phép sử dụng nhiều phương pháp khác từ việc so sánh đơn giản đến SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm toán 45B THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ 69 phân tích phức tạp đòi hỏi phải sử dụng kỹ thuật thống kê tiên tiến Mức độ tin cậy vào kết quy trình phụ thuộc vào nhân tố sau: - Tính trọng yếu tài khoản nghiệp vụ - Các thủ tục kiểm toán khác có mục tiêu kiểm tốn - Độ xác dự kiến quy trình phân tích - Đánh giá rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm soát Trường hợp quy trình phân tích phát chênh lệch trọng yếu mối liên hệ không hợp lý thơng tin tương ứng, có chênh lệch lớn với số lượng dự tính, kiểm tốn viên phải thực thủ tục điều tra để thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp Trong trường hợp thủ tục bổ sung khơng giải thích chênh lệch kiểm tốn viên phải xem xét lại mơ hình ước tính Đồng thời Cơng ty sử dụng phân tích tỷ suất sau; + Tỷ suất chi phí tiền lương/ tổng chi phí + Tỷ suất chi phí tiền lương/ doanh thu + Tỷ suất chi phí tiền lương/ lợi nhuận Để tăng cường hiệu vận dụng thủ tục phân tích kiểm tốn chu trình tiên lương – nhân viên, KTV sử dụng thêm thơng tin khác như: kế hoạch đơn vị khách hàng hay số liệu trùng bình ngành cơng ty khác ngành có quy mơ số lượng cơng nhân viên… KTV nên gắn liền việc phân tích với phân tích xu hướng chung ngành Việc sử dụng thơng tin phi tài khác (như bất lợi từ phía sách Nhà nước điều kiện trị xã hội …) giúp KTV kiểm tra tính hợp lý khoản mục cần phân tích Đối với doanh nghiệp có số dư TK 334 cuối kỳ lớn phản ánh khả tốn doanh nghiệp từ đánh giá tình hình tài doanh nghiệp để xác định mức độ rủi ro kiểm toán 3.2.3 Thủ tục kiểm tra chi tiểt số dư SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm toán 45B THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ 70 Số dư có TK 334 phản ánh số tiền lương chưa toán (hoặc chưa phân phối) cho người lao động Việc kiểm tra số dư cuối kì tài khoản thường kiểm toán viên KPMG thực cách phân tích biến động thu thập giải trình kế tốn Đối với Cơng ty khách hàng có số dư nhỏ Cơng ty ABC biện pháp phù hợp, nhiên số doanh nghiệp có lương theo đơn giá tiền lương việc trình bày số dư cuối kỳ ảnh hưởng đến nhân việc giao đơn giá tiền lương năm sau Nếu số dư tiền lương chưa phân phối lớn đơn giá tiền lương thấp ngược lại Do đó, khả phát sinh sai phạm khoản mục khách hàng hạch toán tạm thời quỹ lương Kiểm toán nên lập Bảng theo dõi khoản lương chưa toán cuối kỳ thu thập xác nhận người lao động Lập bảng theo dõi khoản lương chưa toán cuối kỳ: kiểm toán viên thu thập danh sách cá nhân chưa nhận lương (toàn chọn mẫu), theo dõi thời gian nhân viên nhận lại khoản Nếu đến ngày tiến hành kết thúc kiểm toán, khoản chưa tốn tiến hành điều tra thực tế lấy xác nhận Ban Giám đốc, Việc thu thập xác nhận người lao động: Thủ tục thực phát khả sai phạm thủ tục thứ Kiểm toán viên yêu cầu đơn vị cung cấp xác nhận số dư cuối kỳ tiền lương nhân viên chưa nhận, kiểm tra chữ ký đối chiếu với Hợp đồng lao động.Thủ tục có vai trò lớn việc xác định cơng nợ doanh nghiệp công nhân viên đơn vị đồng thời kiểm tra tính xác trình bày khai báo Báo cáo tài chính, phản ánh trung thực khoản thu nhập thực tế người lao động Vì vậy, kiểm tốn doanh nghiệp có khả sai phạm tiềm tang việc trình bày khai báo số dư tiền lương, kiểm tốn viên thực thủ tục kiểm tốn nêu coi thủ tục kiểm tra chi tiết Bên cạnh đó, KPMG bước hoàn thiện chương SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm tốn 45B THỰC TẬP CHUN ĐỀ 71 trình kiểm tốn chu trình tiền lương nhân viên áp dụng cho loại hình doanh nghiệp khác nhau, đặc biệt doanh nghiệp Nhà nước, nơi mang nặng chế quản lý cấp phát quỹ lương nói riêng khoản chi phí nói chung KẾT LUẬN SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm toán 45B THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ 72 Chu trình tiền lương nhân viên có ý nghĩa quan trọng, không ảnh hưởng đến nhiều tiêu báo cáo tài mà ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động Hơn nữa, chu trình phức tạp nhiều thời gian, đòi hỏi kiểm tốn viên phải có khả xét đốn nghề nghiệp cao Do đó, kiểm tốn chu trình này, ngồi nắm vững kiến thức chun mơn kiểm tốn viên phải ln tìm hiểu, cập nhật văn pháp quy có liên quan Trên sở phương pháp luận kiểm toán trang bị nhà trường kết hợp với thực tiễb Công ty KPMG, với giúp đỡ thấy cô anh chị Cơng ty em sâu tìm hiểu đưa số kiến nghị việc hoàn thiện chương trình kiểm tốn tiền lương nhân viên KPMG Tuy nhiên, hạn chế mặt thời gian, phạm vi nghiên cứu luận văn, hạn chế mặt lý luận, thực tế nên viết khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong quan tâm cô để viết hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm toán 45B 73 THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ Chuẩn mực Kiểm toán quốc tế chấp nhận rộng rãi (GASS) Chuẩn mực kế toán Việt Nam Giáo trình Kiểm tốn tài Kiểm tốn ALVIN AARENS Tài liệu tham khảo Công ty KPMG Giấy tờ làm việc Công ty KPMG Phương pháp kiểm toán KAM KPMG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TK KTV SVTH: HÀ HỒNG HẠNH : Tài khoản : Kiểm toán viên Kiểm toán 45B THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ CNV BHXH BHYT KSNB BCTC 74 : Công nhân viên : Bảo hiểm xã hội : Bảo hiểm y tế : Kiểm sốt nội : Báo cáo tài DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Tổ chức máy quản lý Công ty KPMG ………….… …….1 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty KPMG ………….… Sơ đồ 1.3: Các dịch vụ KPMG Việt Nam ………………………… Sơ đồ 1.4: Tháp phân công trách nhiệm ……………………………….… 21 SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm toán 45B THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ 75 Sơ đồ 2.1: Tóm tắt quy trình kiểm tốn tiền lương nhân viên Cơng ty KPMG ………………………………………………………………… 25 Bảng 2.1: Tình hình hoạt động Công ty ABC năm gần ……………………………………………………………………… ……26 Sơ đồ 2.2: Khái quát chu trình tiền lương – nhân viên Công ty ABC …………………………………………………………………………… 29 Bảng 2.2: So sánh thu nhập người lao động Cơng ty ABC ……… 32 Biểu đồ 2.1: Lương bình quân công nhân lao động trực tiếp năm 2006 công ty ABC ……………………………………………………… … 37 Biểu đồ 2.2: Lương bình quân lao động sản xuất chung năm 2006 công ty ABC ………………………………………………………… … 39 Biểu đồ 2.3: Lương số lượng nhân viên văn phòng năm 2006 công ty ABC ……………………………………………………………………… 40 Bảng 2.3: Kiểm tra chi tiết tiền lương phân bổ vào chi phí QLDN ……….41 Bảng 2.4: Bảng đánh giá hệ thống KSNB khoản mục tiền lương khoản trích theo lương ………………………………………………….…46 Bảng 2.5: Bảng so sánh thu nhập người lao động năm công ty XYZ ………………………………………………………………….…48 Bảng 2.6: Bảng tính chi phí ăn trưa cho CNV …………………………….52 Biểu đồ 2.4: Tiền lương bình quân CNV năm 2006 ……………….….52 Biểu đồ 2.5: Số lượng CNV công ty XYZ năm 2006 …………………52 Biểu đồ 2.6: Biểu đồ số làm thêm CNV năm 2006 ……………………53 Bảng 3.1: Bảng tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến cỡ mẫu thử nghiệm kiểm soát …………………………………………………………….….…66 Bảng 3.2: Bảng câu hỏi hệ thống KSNB chu trình tiền lương nhân viên ……………………………………………………………… …68 MỤC LỤC Lời nói đầu ……………… …………………………………… Chương I : Tổng quan Công ty KPMG Việt Nam ……………………3 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty KPMG ………………… ……3 Chức nhiệm vụ Công ty KPMG ……… ………………………4 Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty KPMG ………… Đặc điểm tổ chức kiểm tốn Cơng ty KPMG …………………….…11 SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm toán 45B THỰC TẬP CHUN ĐỀ 76 Chương II : Kiểm tốn chu trình tiền lương nhân viên Công ty KPMG thực ……………………………… ……………………….24 Quy trình chung kiểm tốn chu trình tiền lương nhân viên …………24 Kiểm tốn chu trình tiền lương nhân viên cơng ty ABC …………28 2.1 Lập kế hoạch kiểm toán ……………………… ………… …… 28 2.2 Thực kiểm toán ………… ………………………………… 34 2.3 Kết thúc kiểm toán ………… ……………………………………44 Kiểm toán chu trình tiền lương nhân viên cơng ty XYZ ……… 46 3.1 Lập kế hoạch kiểm toán ……………………… ………… …… 46 3.2 Thực kiểm toán ………… ………………………………… 49 3.3 Kết thúc kiểm toán ………… ……………………………………55 So sánh chu trình kiểm tốn tiền lương nhân viên hai công ty ABC XYZ …………………………………………………………………… 55 Chương III : Một số nhận xét kiến nghị Cơng ty KPMG nhằm hồn thiện kiểm tốn chu trình tiền lương nhân viên ……….58 Tính tất yếu phải hồn thiện chu trình kiểm tốn tiền lương nhân viên …………………………………………………………………………… 58 Đánh giá trình kiểm tốn chu trình tiền lương nhân viên Công ty KPMG thực ……………………………………………… 59 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện kiểm tốn chu trình tiền lương nhân viên …………………………………………………………………….… 65 Kết luận ……………………………………………………………… ….72 Danh mục tài liệu tham khảo ……………………………………….73 SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm toán 45B ... TỐN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN DO CƠNG TY KPMG THỰC HIỆN Quy trình chung kiểm tốn chu trình tiền lương nhân viên Cơng ty KPMG Quy trình kiểm tốn chu trình tiền lương nhân viên Công ty KPMG... Chương II: Kiểm tốn chu trình tiền lương nhân viên Cơng ty KPMG thực Chương III: Hồn thiện quy trình kiểm tốn tiền lương nhân viên kiểm tốn báo cáo tài cơng ty KPMG thực Nhân em xin chân thành... việc Sơ đồ 2.1: Tóm tắt quy trình kiểm tốn tiền lương nhân viên Cơng ty KPMG SVTH: HÀ HỒNG HẠNH Kiểm tốn 45B 27 THỰC TẬP CHUN ĐỀ Kiểm tốn chu trình tiền lương nhân viên KPMG thực Cơng ty ABC 2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: CD HT chu trình tiền lương và nhân viên, CD HT chu trình tiền lương và nhân viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay