ĐỀ KSCL lớp 9 môn địa lý

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:11

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ NINH ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 2018-2019 MÔN THI: ĐỊA LÍ Chọn ý trả lời câu sau: Câu Nước ta có nhiều dân tộc chung sống nên: A Dân số nước ta đơng tăng nhanh B Nền văn hóa Việt Nam phong phú , giàu sắc C Cơ cấu dân số trẻ D Việt Nam có mật độ dân số cao Câu Nhận định sau đặc điểm dân cư nước ta: A Dân số đông , nhiều thành phần dân tộc B Cơ cấu dân số trẻ, dân số tăng nhanh C Phân bố dân cư đồng thành thị nông thôn D Cơ cấu dân số theo độ tuổi có biến đổi nhanh chóng Câu Ở Việt Nam nay, thành phần giữ vai trò chủ đạo kinh tế là: A Kinh tế nhà nước B Kinh tế nhà nước C Kinh tế cá thể D Kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi Câu Nước ta trồng từ hai đến ba vụ lúa rau, màu năm do: A Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có nguồn nhiệt, ẩm phong phú B Khí hậu có phân hóa đa dạng theo chiều Bắc -Nam C Địa hình có phân hóa đa dạng D Dân cư có nhiều kinh nghiệm sản xuất nơng nghiệp Câu Năng suất lúa nước ta giai đoạn gần tăng nhanh do: A Thời tiết ổn định B Mở rộng diện tích gieo trồng C Đẩy mạnh thâm canh D Tăng cường xuất Câu Sự đa dạng tài nguyên thiên nhiên nước ta sở để: A Phát triển ngành công nghiệp đại B Phát triển ngành công nghiệp nặng C Phát triển ngành công nghiệp nhẹ D Phát triển công nghiệp với cấu ngành đa dạng Câu Trong số ngành công nghiệp sau, ngành ngành công nghiệp trọng điểm nước ta? A Công nghiệp dệt may, hóa chất B Cơng nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng , điện tử C Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, công nghiệp khai thác niên liệu D Công nghiệp luyện kim đen, luyện kim màu Câu Ngành công nghiệp dệt may nước ta phát triển dựa ưu về: A Chất lượng lao động cao B Nguồn nguyên liệu chỗ dồi dào, phong phú C Nguồn lao động dồi dào, giá rẻ D Công nghệ sản xuất đại Câu Các mặt hàng xuất chủ yếu nước ta là: A Ơ tơ, xe máy, hàng điện tử B Khống sản, nơng sản, hàng cơng nghiệp nhẹ C Máy móc, thiết bị nơng sản D Hóa chất ,vật liệu xây dựng hàng tiêu dùng Câu 10 Mạng lưới giao thơng vận tải nước ta nhiều hạn chế do: A Điều kiện tự nhiên không thuận lợi B Thiếu vốn đầu tư C Sự phân bố công nghiệp không đồng D Nhu cầu vận tải nước ta chưa cao Câu 11 Trung du miền núi Bắc Bộ trở thành vùng chuyên canh chè lớn nước dựa vào điều kiện: A Dân cư có kinh nghiệm sản xuất công nghiệp B Địa hình chủ yếu đồi núi C Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đơng lạnh, địa hình đồi núi D Cơng nghiệp chế biến chè phát triển Câu 12 Ý sau không với đặc điểm vị trí, lãnh thổ Bắc Trung Bộ? A Lãnh thổ kéo dài, hẹp ngang B Ngăn cách với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ dãy Bạch Mã C Phía Tây dãy Trường Sơn Bắc D Tiếp giáp với Trung Quốc Lào Câu 13 Tài nguyên quý giá vùng Đồng sơng Hồng là: A Tài ngun khống sản B Tài nguyên đất C Tài nguyên rừng D Tài nguyên biển Câu 14 Thế mạnh phát triển nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là: A Khai thác, nuôi trồng thủy sản làm muối B Sản xuất lương thực chăn nuôi gia súc C Trồng chè làm muối D Sản xuất lương thực chăn nuôi lợn Câu 15 Các ngành công nghiệp quan trọng Tây Nguyên là: A Thủy điện chế biến nông, lâm sản B Thủy điện sản xuất vật liệu xây dựng C Chế biến nông, lâm sản nhiệt điện D Chế biến nông, lâm sản sản xuất hàng tiêu dùng Câu 16 Thế mạnh tương đồng giữu Đông Nam Bộ Tây Nguyên là: A Khai thác dầu khí B Trồng cơng nghiệp lâu năm C Khai thác thủy sản D Khai thác chế biến lâm sản Câu 17 Các ngành công nghiệp đại Đông Nam Bộ là: A Công nghiệp điện tử, dầu khí B Cơng nghiệp lượng, luyện kim C Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng D Công nghiệp dầu khí, sản xuất muối Câu 18 Đặc điểm sau không với Đồng sông Cửu Long? A Là đồng châu thổ rộng lớn nước B Là vùng trọng điểm lúa lớn nước C Là vùng trồng ăn lớn nước D vùng chuyên canh công nghiệp lớn nước Câu 19 Cho bảng số liệu: Tình hình sản xuất thủy sản Đồng sơng Cửu Long , Đồng sông Hồng nước, năm 2002 (nghìn ) Sản lượng Đồng Đồng Cả nước sông Cửu Long sông Hồng Cá biển khai thác 493,8 54,8 1189,6 Cá nuôi 283,9 110,9 486,4 Tôm nuôi 142,9 7,3 186,2 Để vẽ biểu đồ thể tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi Đồng sông Cửu Long Đồng sông Hồng so với nước ( nước = 100% ) năm 2002, chọn kiểu biểu đồ phù hợp nhất? A Biểu đồ miền B Biểu đồ cột chồng C Biểu đồ tròn D Biểu đồ cột ghép Câu 20 Đảo ven bờ có diện tích lớn vùng biển nước ta là: A Cát Bà B Phú Quốc C Côn Đảo D Sơn PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ NINH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC : 2018-2019 Câu Đáp án Câu Đáp án B 11 C C 12 D A 13 B A 14 A C 15 A D 16 B D 17 A C 18 D B 19 D 10 B 20 B II ... D Lý Sơn PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ NINH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC : 2018-20 19 Câu Đáp án Câu Đáp án B 11 C C 12 D A 13 B A 14 A C 15 A D 16 B D 17 A C 18 D B 19 D... Đồng Đồng Cả nước sông Cửu Long sông Hồng Cá biển khai thác 493 ,8 54,8 11 89, 6 Cá nuôi 283 ,9 110 ,9 486,4 Tôm nuôi 142 ,9 7,3 186,2 Để vẽ biểu đồ thể tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi,... điều kiện: A Dân cư có kinh nghiệm sản xuất công nghiệp B Địa hình chủ yếu đồi núi C Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đơng lạnh, địa hình đồi núi D Cơng nghiệp chế biến chè phát triển Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KSCL lớp 9 môn địa lý , ĐỀ KSCL lớp 9 môn địa lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay